Feldt, Östberg berömmer boken

Min bok ”Mordgåtan Olof Palme” som kom ut i början av hösten har börjat nå sin publik på allvar.

En del av dem som läst den har särskilda kunskaper om Palme och hans tid i politiken och därför har det förstås varit spännande för mig att ta del av deras omdömen.

Enligt Kjell-Olof Feldt som var finansminister i Palmes och Ingvar Carlssons regeringar under 80-talet är min bok ”nog den bästa genomgången av utredningarna kring mordet på Olof Palme.”

Och så här skriver historikern Kjell Östberg, professor vid Södertörns högskola och författare till Palmebiografin ”I takt med tiden/När vinden vände”:

”Gunnar Walls bok Mordgåtan Olof Palme är ovärderlig. Den är en föredömlig genomgång av spaningsarbetet. Men det viktigaste är att han placerar in mordutrednngen i ett vidare samhällsperspektiv och följer ansvaret för den skandalösa handläggningen långt upp bland den statliga och politiska maktens toppar.”

intressant

”Oumbärlig”, skriver Bibliotekstjänst

Största berömmet hittills i recensionerna av min nya bok ”Mordgåtan Olof Palme” kommer från Bibliotekstjänst (BTJ) som ger omdömen om nyutkommen litteratur för att vägleda bibliotekens inköp.

Så här skriver BTJ:s Sven-Ingemar Pettersson:

”Författaren visar med styrka att Christer Pettersson omöjligt kunnat vara Palmes mördare och att Lisbeth Palmes vittnesmål med svårighet kan betraktas som väsentligt.

Han ger också antydningar till vad som skulle kunna vara sanningen och beskriver dessutom utredningens tidiga totala sönderfall.

Prosan är lättflytande och argumentationen klar och saklig.

Sammanfattningsvis kan konstateras att boken är en av de tyngst vägande berättelserna om Palmeutredningen och är oumbärlig för alla av svenskt samhällsliv och rättsväsende intresserade.”

intressant