Kanske närmar vi oss sanningen om ”Skelleftehamnsmannen”

walkie-talkiemannen

En teckning av walkie-talkiemannen på Olofsgatan från ett av ”Skelleftehamnsmannens” brev till Palmeutredningen.

SKA VI TILL SIST FÅ VETA VEM den anonyme brevskrivaren var? Han som kom att kallas ”Skelleftehamnsmannen” och som veckorna efter Palmemordet fick stor uppmärksamhet som ett möjligt supervittne.

De första veckorna efter mordet skickar han ett par brev till Palmeutredningen. Och den historia som kommer fram i de två breven är följande: han var på tillfälligt besök i Stockholm under mordkvällen och gick Olofsgatan söderut i riktning mot T-Centralen. Klockan 23.23 (alltså ett par minuter efter mordet) korsade han Tunnelgatan och befann sig då omkring 50 meter från mordplatsen. Där såg han en man som talade i walkie-talkie.

För den som inte kan centrala Stockholm: Olofsgatan är en parallellgata till Sveavägen och löper på dess på dess västra sida, alltså inte Dekorimasidan. Den som i dag letar efter korsningen som brevskrivaren talar om kan dock bli förvirrad – Tunnelgatan väster om Sveavägen har nämligen bytt namn till Olof Palmes gata.

”Skelleftehamnsmannen” hävdar i breven att han visste precis vad klockan var när han gjorde sin observation av walkie-talkie-mannen därför att han var sen till ett avtalat sammanträffande.

Mannen är lång med mörkblont rakt hår och skäggstubb. Han ser ”svensk” ut, men han talar ett främmande språk. Det låter som holländska eller schweizertyska. En replik går att snappa upp: ”Das auto! Das auto!”

Det är i stort sett det hela. Vittnet observerar ingenting som tyder på att ett mord just ägt rum bara en bit därifrån. Men det han berättar om är förstås mycket nog ifall uppgifterna är korrekta.

I går morse, torsdag den 26 februari, gick Radio Västerbotten ut med ett långt reportage om Skelleftehamnsmannen och avslöjade att det socialdemokratiska kommunalrådet i Ånge Sten-Ove Danielsson tror att han vet identiteten på den hemlighetsfulle brevskrivaren. Det var, menar Danielsson, med stor sannolikhet en arbetskamrat till honom. Vid tiden för mordet arbetade Sten-Ove som tågmästare, konduktör, vid SJ. I resrutterna ingick det att han kom till bland annat Stockholm och Skelleftehamn. Och det slog honom: brevskrivaren har inte bara hävdat att han var i Stockholm under mordkvällen. Han hade också lagt sitt första brev till Palmeutredarna på lådan i Skelleftehamn där det var poststämplat den 5 mars, knappt en vecka efter mordet.

Det kunde inte ha varit många människor, tänkte Sten-Ove Danielsson, som varit i Stockholm den 28 februari och i lilla Skelleftehamn den 5 mars. Men en tågmästare med ungefär samma schema som han själv skulle kunna ha varit det – ”Skelleftehamnsmannen” kunde alltså vara en kollega. Och när Sten-Ove kontrollerade saken fann han att datum och platser stämde med en arbetskamrats schema.

Sten-Ove närmade sig försiktigt samtalsämnet med kollegan men denne nappade inte. Om det var han som skrivit breven så hade han bestämt sig för att tiga.

Åren gick och till sist bestämde sig Sten-Ove Danielsson för att höra av sig till Palmeutredarna. Vore det inte lämpligt att de kontrollerade om det var hans gamle kollega skrivit breven? Första gången han tog kontakt med utredningen var 1999, minns han. Det ledde inte till något, så han hörde av sig igen ett par gånger till – med samma brist på resultat.

Ytterligare några år gick och den gamle kollegan avled. Och därmed kunde det förefalla som om det var nära nog omöjligt att få bekräftat om det var denne som hört av sig till Palmeutredarna.

Men så hösten 2010 läste Sten-Ove min då nyutkomna bok ”Mordgåtan Olof Palme”. Särskilt stannade han upp inför ett avsnitt om walkie-talkietipsen i Palmeutredningen där det också stod en del just om ”Skelleftehamnsmannen”. Bland annat återgav jag vad den då pensionerade Palmeutredaren Thure Nässén berättat för mig, att han varit uppe i Norrland för att försöka spåra brevskrivaren utifrån de uppgifter som fanns i breven. Han hade också haft tillgång till en inspelning av ett telefonsamtal till utredningen. Och Palmeutredarna arbetade efter hypotesen att mannen som hördes på inspelningen var den anonyme brevskrivaren.

När Sten-Ove Danielsson såg den uppgiften i min bok slog det honom att om han kunde få höra denna inspelning skulle det ju vara möjligt för honom att avgöra om det var hans arbetskamrats röst.

Han kontaktade mig. Och jag hörde sedan av mig till Palmeutredningen. Han hade vid den tidpunkten inte så stor lust att försöka själv sedan han gjort det flera gånger utan resultat.

Det här var under den tid då Stig Edqvist var spaningsledare. Jag fick kontakt med en av hans medarbetare som först inte hade en aning om vad det var för en inspelning. Och problemet var, fick jag veta, att de gamla band som ingick i Palmeutredningens arkiv hade lämnats bort för att digitaliseras. Men det kunde väl inte vara så illa att inspelningarna var omöjliga att nå för utredarna, undrade jag. Det svar jag fick gick ungefär ut på att det var det väl i princip inte, men att det inte gick att säga något om hur fort det skulle kunna arrangeras med en lyssning för Sten-Ove Danielsson. Jag fick inte ett direkt nej på min fråga om inte saken borde kontrolleras. Men från utredarnas sida framstod intresset som ganska lamt.

Månaderna gick och ingenting hände. Till sist tröttnade jag på att göra påstötningar. Och i sanningens namn undrade jag om långsamheten i hanteringen hade att göra med att man i Palmegruppen fortfarande hade kvar en del av den inställning som varit mycket markerad under Hans Ölvebros tid som spaningsledare, alltså vid den tid då huvuddelen av spaningsinsatserna hade handlat om Christer Pettersson alternativt någon annan ensam gärningsman.

Utredare med den inställningen hade förstås inte så mycket intresse för observationer av walkie-talkies, det var ju lätt att förstå. Är det något en ensam gärningsman inte behöver så är det väl en kommunikationsradio.

Exakt hur långt Ölvebro hade gått i att att avfärda dessa spaningstips framgår i en intervju jag gjorde med honom i april 1991. Vi kom bland annat in på walkie-talkieiakttagelserna. Ölvebros kommentar var:

”De här uppgifterna finns i utredningen, men det finns en förklaring till varför de kommit till. Det finns nämligen inte en enda iakttagelse av en walkie-talkie innan Holmér går ut och säger att han är intresserad av walkie-talkies.”

Det Ölvebro syftade på var att Holmér tog upp ”Skelleftehamnsmannen” på en presskonferens och efterlyste ytterligare information som skulle kunna skapa klarhet om den observationen. Ölvebros kommentar:

”Folk vill hjälpa till, överhjälpa så att säga. De vill gärna lämna sådana uppgifter som de tror ska passa in i det stora hela.”

Och han förtydligade med ett exempel: ”Går jag ut och säger att vi söker en man som gått på Sveavägen och burit en bandyklubba kommer jag att få 200 tips från folk som har sett en sådan man trots att det aldrig varit någon där.”

Det där med att det inte kommit in några spaningstips om walkie-talkies till utredningen före ”Skelleftehamnsmannens” brev var en ren felaktighet. Granskningskommissionen skriver visserligen något som vid hastigt påseende kan låta likartat, nämligen:

”Skelleftehamnsbrevet” är den enda till synes relevanta observation av walkie-talkies från mordplatsens närhet som inrapporterats innan observationer av detta slag efterfrågades av utredningen.

Men vad menar kommissionen med ”till synes relevant”? Det är en bedömningsfråga och där får man bara gissa. I vilket fall medger kommissionen att det faktiskt kommit in ”en handfull” walkie-talkietips innan spaningsledningen berättade om ”Skelleftehamnsmannen”. ”En handfull” är, hur man än vrider och vänder på saken, något helt annat än ”inte en enda iakttagelse”, den formulering som Ölvebro använde.

Alldeles oavsett att Ölvebro tänjde en bit på sanningen hade jag lite svårt att smälta hans ointresse för walkie-talkietips. I Ölvebros argumentering lät det nästan som särskilt suspekt att det kommit in så många vittnesuppgifter om just detta, som om själva mängden automatiskt var ett tecken på att människor suggererats att se eller tro att de sett något som inte fanns där. En mer okomplicerad tolkning är väl annars att om många människor påstår sig ha sett en sak så är det väl ganska troligt att den funnits där.

Det ska tilläggas att ett antal av dessa walkie-talkievittnen låtit sig intervjuas av journalister. Och den generella bilden man kan få är att de över lag är trovärdiga, sakliga och sansade. De berättar vad de anser sig ha sett utan att ha några synliga förhoppningar om att kunna få ut några fördelar av att ha lämnat sina vittnesmål och utan, som det verkar, att frossa i överdrifter.

Men mina erfarenheter av hur den nya Palmegruppen under Dag Andersson fungerar är att den öppet och fördomsfritt tar till sig nya uppgifter. Och när jag nyligen kontaktade utredarna och frågade om de hade några planer på att låta Sten-Ove Danielsson lyssna på inspelningen så dröjde det inte länge innan de kontaktade honom och började planera för den lyssning som han väntat på i mer än fyra år.

Det var en glädjande nyhet för mig – och givetvis för Sten-Ove också. Men för min del hade jag inga planer på att ge offentlighet åt saken innan han hade fått lyssna. Nu hade en journalist på Radio Västerbotten, Olov Antonsson, hittat en gammal tidningsartikel där jag visade intresse för ”Skelleftehamnsmannen”. Han tyckte att det gamla nästan bortglömda vittnesmålet med klar anknytning till sändningsområdet kunde vara värt att belysa i ett radioinslag inför 29-årsdagen av Palmemordet. Genom mig fick Olov Antonsson kontakt med Sten-Ove Danielsson som valde att berätta om att Palmeutredarna planerade för att han snart skulle få höra inspelningen.

Det var en nyhet som snabbt fångades upp av bland annat kvällstidningarna. Och de inhämtade raskt kommentarer från Leif GW Persson, precis som de brukar göra i sådana sammanhang. Han reagerar rejält över uppgifterna. Till Aftonbladet säger polisprofessorn: ”Om detta är sant, då jävlar är det tänka om som gäller. Det ställer allt på huvudet.”

Och så är det ju. Walkie-talkietipsen har varit mer eller mindre borta från utredningsarbetet i många år därför att det inte går att förena med den ensamme gärningsmannen. Och det har inte heller gått att oförargligt förklara dem med att den ena eller andra myndigheten skulle ha bedrivit en normal rutinoperation i trakterna runt Sveavägen, något utan minsta relation till mordet.

Därför har det varit lättast att helt enkelt ignorera dem. Det man inte pratar om finns ju liksom inte.

Men kanske är den tiden över nu. För alldeles oavsett om vi kommer att få klarhet om Skelleftehamnsmannen eller inte så är frågorna ställda igen.

72 reaktioner på ”Kanske närmar vi oss sanningen om ”Skelleftehamnsmannen”

 1. Jag tror äntligen att polisen är på rätt spår. Det är ju det här spåret som vi hela tiden har diskuterat här att det är olöst. Skickade till och med ett mail till rikskrim om detta. Tror vi alla är övertygade om att om det går att identifiera walkie talkie männen så kommer mordet att lösas.

  1. Eller så visar det kanske sig att ”Skelleftehamnsmannen”, vem det nu är, ville desinformera utredningen och leda in utredarna på ett felaktigt/falskt stickspår? Genom att fantisera ihop en walkietalkie försedd man som talade utrikiska, så drog ju personen ifråga igång en hel lavin av walkie talkie tips?

   Skulle det kunna visa sig att Skelleftehamnsmannen bedrev desinformation och också på annat sätt har varit i kontakt med palmegruppen, så passar ju det beteendet in som en pusselbit i den gärningsmannaprofil som Åsgård/Olsson och FBI har gjort. Spännande är det i varje fall.

   1. Det fanns walkie-talkietips som lämnats innan ”Skelleftehamnsmannens” brev kom in till utredarna. Ulla S observationer av två walkie-talkiemän i Gamla Stan är ett exempel.

    Men visst måste man vara öppen för möjligheten att ”Skelleftehamnsmannens” uppgifter om vad han sett innehåller desinformation. Om så är fallet behöver det å andra sidan inte betyda att sanningen är att det var en ensam gärningsman som försökt att blanda bort korten för utredarna. Uppgiften om att walkie-talkiemannen talade ett utländskt språk skulle ju kunna vara planterad för att dölja att det, som Donald Forsberg nu hävdat, rörde sig om en svensk grupp som var ute på ett hemligt uppdrag.

    Samtidigt kan man förstås tänka sig en svensk grupp som kommunicerade inbördes på ett främmande språk, även om det kan låta långsökt. I vilket fall skulle det säkert vara klargörande om brevskrivarens identitet kan fastslås.

 2. En lögn kan avslöjas att tänka på alt när man ljuger är svårt.
  En konstig detalj måste undersökas, varför hörde han inte skotten?
  Vi vet ungefär var han fanas när skotten kom, var avståndet för stort för att höra skotten?
  Det var väl 2 minuter innan han kom fram till walkie-talki manen hur lång går man på 2 minuter.
  Ett skott reagerar man inte på men 2 skott skapar uppmärksamhet.

  Övernattningslägenheten stämmer det med det han säger var han på väg dit eller därifrån?
  Besökte han en vän så borde promenaden vara till eller ifrån övernattningslägenheten eller till tåget.
  Dom som var grannar till övernattningslägenheten borde höras om dom såg någon i lägenheten på natten.

  Talar han sanning så talar det starkt för en konspiration, den som använde walkie-talkin skulle sagt det om han var en väktare eller polis, vet polisen vem det var och tiger för att det var en hemlig knarkspanare så är det dålig.
  Fingeravtryck på brevet fans det?
  DNA under frimärket är det kollat? Det kan jämföras med PKU registret.
  På den tiden tänkte man inte på DNA man undvek bara fingeravtryck.

  Att avfärda teorin är lika viktigt som att visa att uppgiften är riktig.
  jag kan inte mycket om mordet, du får rätta mina eventuella fel.

 3. Kan inte en annan observation bli mer aktuell ifall Skelleftemannen hade rätt ?, dvs har för mig att det var någon observation av en person som hade WT som gick söderut på sveavägen strax efter mordet. Ska ha varit ett par som sett detta. Man ska inte gå några händelser i förväg men undra kan man

 4. Hej Gunnar,
  Angående en livechatt nyligen på Aftonbladet, skrev nån Polly (mina funderingar längst ner):
  —————-
  Polly:
  988 hade jag en inredningskund som bodde i Djursholm. En affärsman. Vid ett kundbesök hemma hos honom berättade han att han hade varit i London på en affärsresa strax efter mordet. Han satt med sin brittiska kollega i ett bås på en restaurang och pratade business på engelska. I båset bredvid hör han att det pratas svenska. Han börjar lyssna på deras samtal då det visar sig vara SÄPO som sitter där.

  Det som framkommer av samtalet är att de mer eller mindre erkänner mordet (direkt, indirekt) i tron att de är de enda som pratar och förstår svenska i restaurangen. Min kund kommer hem till Sverige.

  Kontaktar Palmegruppen med det han hört. Ingen är intresserad. Han kontaktar då sin gode vän som också är chefredaktör på en kvällstidning… Vännen säger ”Ja vi känner till allt detta men det kan vi inte skriva, det kommer kaos, statskupp”. Så jag är iaf övertygad om att vi aldrig kommer hitta någon mördare om inte Lisbeth eller Mårten avslöjar något på sina dödsbäddar.
  ————–

  Vad tror du om det här? Vad menar chefredaktör på kvällstidningen att de “känner till allt detta”?
  Avser chefredaktören själva händelsen på restaurangen och i så fall hur vet dom det? Eller är det ev Skräpos inbladning som menas?

  På vilket sätt är ”kaos, statskupp” problem för en chefredaktör på en tidning? Gäller det alla chefredaktörer?

  Har Polly hört av sig? Du tyckte Pollys berättelse var intressant eller som du beskrev sensationella uppgifter och erbjöd att hon gärna fick kontakta dig. Funderar på om hon hunnit göra det än. Livechatten var väl bara två tre dagar sen.

  1. Ja, visst var det intressanta uppgifter signaturen Polly kom med. När jag får in tips som rör Palmeutredningen och som skulle kunna vara viktiga brukar jag som regel försöka ta kontakt med personen som kommit med dem. Sedan kommer förhoppningsvis den fas då jag får veta mera och då jag lyckas hitta sätt att kontrollera uppgifterna och på andra sätt jobba vidare med dem. I bästa fall finns det senare förutsättningar för att jag ska gå ut och presentera resultatet av mina efterforskningar för andra människor. Men det är inte ovanligt att det kan ta lång tid innan jag går ut offentligt med vad jag kommit fram till. Att det kan ta tid har flera orsaker, en av dessa är att det är viktigt att uppgiftslämnaren känner sig korrekt behandlad.

   1. Tack för svaret. Du glömde kanske första raderna/funderingarna. Ej medvetet antar. Det är ändå inget som du eller nån annan kanske kan svara på i dagsläget.

    Inspelningen som du nämnde som skulle digitaliseras, har det gjorts? Finns originalet? Har det digitaliseras så är ju sånt ganska enkelt att manipulera och förvränga? Räcker med minsta förvrängning för att det skall låta som någon annan.

    Denna ”Skelleftehamnsmannen” kommer med all sannolikt medvetet förbli “oidentifierbar”. Det fanns sannolikt inget intresse för att identifiera mannen tidigare och sannolikt än mindre efter sin död.

    1. Nej, det är riktigt att jag inte kan säga något i dagsläget om uppgifterna som gäller vad chefredaktören på en kvällstidning skulle ha sagt.

     Och till det du tar upp i övrigt: förhoppningsvis finns både originalet och den digitaliserade inspelningen i polisens arkiv – i den mån digitaliseringen av det här bandet har hunnit göras. Men jag vet alltså inte.

     Slutligen: visst har du rätt i att det är lätt att förvränga inspelningar om någon skulle vilja göra det. Men jag drar inga slutsatser i förväg. Det är för all del sant att man kan hitta exempel på att poliser manipulerat bevismaterial, även i Palmeutredningens historia för övrigt. Men det betyder ju lyckligtvis inte att alla poliser gör det alltid.

     1. Sätter en hundring på att ”Polly” är en man. Kanske i 65-årsåldern till och med.

       1. Ursäkta? Vem har avslöjat något sådant? Inte jag i varje fall.

        GM profilen anger att mördaren möjligen kan tänkas höra av sig till polisen. Tyckte namnen Matti och Polly kändes besläktade på något sätt. Resande i dammodebranschen och kvinnlig inredare. Ja det KAN ju vara sant men det känns inte så bara.

        1. Ojdå. Jag måste ha låtit mer spetsig än jag avsåg, jag beklagar. Det jag ville säga var bara att på samma sätt som jag respekterar om kommentatorer på min blogg väljer att vara anonyma så ger jag samma möjlighet till alla jag erbjuder att tipsa mig via andra kanaler.

         Alltså deltar jag inte i offentliga spekulationer om identiteten på mina källor eller möjliga källor. Och det är ju inte bara en policy jag råkat fastna för utan en grundlagsbefäst rättighet för den som lämnar uppgifter för publicering. Lämnar jag ut min källa kan jag få böter eller fängelse – en utmärkt lagstiftning enligt min mening. Det där finns i Tryckfrihetsförordningens tredje kapitel och i Yttrandefrihetsgrundlagens andra kapitel för den som vill kolla själv.

         http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-105/
         http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/?bet=1991:1469

         1. Nu förstår jag bättre vad du menar men jag avsåg ju inte att avanonymisera varken ”Matti” eller ”Polly” utan bara fundera högt över om de båda kunde vara besläktade med varandra. Liksom Skelleftehamnmannen som utgav sg för att vara resande i dammodebranschen. Deras bidrag till MOP-debatten är intressanta oavsett vad. Att folk från SÄPO skulle sitta och diskutera mordet på Olof Palme högt på en restaurang i London i tron att ingen pratade svenska förefaller mig inte särskilt trovärdigt bara men det spelar ju ingen roll. Pollys inlägg är ju lika intressant för det. I synnerhet om man har GMP i bakhuvudet där det sägs att GM eventuellt kan tänkas vilja påverka/infiltrera utredningen och/eller debatten runt mordet på något sätt. Det var allt jag tänkte på men det kanske var lite dumt att sätta en hundring på att Matti och Polly är en och densamme. Jag brukar tyvärr oftast förlora när jag slår vad. 🙂

      1. Jag tror Polly är en kvinna och grundar det på att Polly undrat varför inga kvinnor släpptes fram i chatten och uppmanade till mixa och blanda lite. Kan ju dock vara en man för det. Som tycker samma sak och uppmanar till mixa och blanda.

       Gunnar varje februari publiceras väl artiklar som det här. Förra året var det om “Johan”? Jag ser inte varför man ska ta det här med “Skelleftehamnsmannen” seriöst. Jag ser inte heller varför media eller PU skulle ta det seriöst.?

       Mönstret känns igen och även det här kommer att rinna ut i sanden. Vad kommer det handla om februari 2016?

       1. Som jag ser det är det sällan lätt att veta vilka tips som ska tas seriöst. När man är osäker är det nog bättre att ta ett tips på allvar än att bortse från det. Jag skulle tro att vilken sanningen om mordet än visar sig vara – om den nu kommer fram – så kommer den att ha inslag som gör att den i vissa avseenden framstår som märklig och svår att gissa sig till i förväg.

       2. Och jag grundar min misstanke på att ”Polly” är en man av exakt samma skal. Signaturen ”Polly” vill poängtera sin kvinnlighet och sina feministiska tankar lite för mycket för min egen kvinnliga smak. Men folk är ju olika förstås. ”Polly” är förmodligen bara ett slags internettroll som vill vilseleda i största allmänhet. Det finns ju folk som tycker sånt är kul.

 5. Kunde man när tipset kom in få pengar som belöning?
  Trodde personen att han kunde kvittera ut pengar bara han ger en falsk ledtråd så kan girigheten tagit över.

  Människan är tyvärr ond och girig sen finns det många sjuka personer psykopater är hemska.
  En god person borde säga vem han är eller åtminstone hålla kontakten med polisen.
  Legitima skäl kan finnas.
  CP kan väl knappast ha planterat falska spår, men om fler var med CP i dådet?
  Bombmannen lejde flera jag vet vilda spekulationer, men vittnet kan vara medskyldig och försöka förvilla utredarna.

  1. Problemet för en anonym tipsare som ville ha pengar var förstås att han/hon knappast kunde få några pengar utan att avslöja sin identitet. Och det var ju till och med svårt att utreda sanningshalten i tipset så länge polisen inte kunde få direktkontakt med tipsaren.

   Nu kan man ju säga att tipsaren kan ha varit lite psykiskt förvirrad – alternativt planerade att ge sig till känna lite längre fram även om det aldrig blev så. Så visst kan man fundera över om förhoppningar om en belöning fanns med i bilden. Beslutet om de 50 miljonerna kom mycket senare, men att det fanns pengar att hämta för den som kunde hjälpa till att klara upp mordet var väl en tanke som var uppenbar ganska direkt för den som funderade i de banorna.

   Samtidigt kan man verkligen tänka sig en rad orsaker till att en tämligen hederlig och ansvarskännande person ändå kunde känna ett obehag inför att kontakta polisen om statsministermordet och därför var ovillig att avslöja sitt namn.

   Och slutligen: visst har du rätt i att breven kan vara avsedda att förvilla utredarna. Allt det här skulle ju vara lättare att svara på om vi visste vem som skrev breven. Vi får hoppas på klarhet.

 6. I expressen sa du: ”När jag skrev min förra Palmebok 2010”, innebär uttrycket att det syftar på palmebok nummer 2, eller på att du skriver på en ny palmebok?

  Jag undrar kring detta med att mannen var sen till ett ”sammanträffande” klockan 23:23. Väldigt sent för ett sammanträffande.

  Och om han nu jobbade vid SJ, varför hitta på detta med resande i dammodebranschen, istället för att säga att han var resande i tjänsten?

  1. Jag skriver på en ny Palmebok med planerad utgivning i höst.

   Ja, visst är det en sen tid för ett sammanträffande. Men jag tycker inte att det påståendet är så orimligt att det spräcker historien. Det var trots allt fredagskväll.

   Eftersom brevskrivaren valde att vara anonym måste man utgå från att han tyckte sig ha någon sorts anledning till att vara det. Det kan förstås bero på att han diktat upp sin berättelse och inte vill ta risken att bli avslöjad som en lögnare. Men om vi är öppna för att han verkligen gjorde iakttagelsen av en man med walkie-talkie – och det tycker jag absolut vi ska vara – är det kanske inte så svårt att föreställa sig att han kan ha varit rädd. Att sprida missledande uppgifter om den egna identiteten kan vara ett sätt från brevskrivarens sida att försöka känna sig lite tryggare.

  2. Jagi tänkte precis som du. Varför skriva ”resande i dammodebranschen” om denne var resande i tjänsten och jobbade för SJ? Och varför så viktigt att tala om att Polly är en ”kvinna som arbetar i inredningsbranschen”. Tyckte det fanns en liten intressant parallell där mellan Skelleftehamnsmannen och Pollys inlägg. Eller kanske ett släktskap.

   Har en fundering. Tror ni det kan finnas DNA bakom frimärket på Skelleftehamnsmannens brev efter alla dessa år? Det kanske vore intressant att jämföra det DNA:t med DNA som kanske kan hittas på den blå kepsen med öronlappar som polisen hittade i korsningen Kungsgatan/Sveavägen mordnatten? En sådan keps bar ju eventuellt en mansperson som stod och stirrade in i i Grandbiografen.

   Sedan funderar jag lite över Olof Frånstedts och Åkte Ortmarks ”Barbrogrupp” som ursprungligen (70-tal) tycks ha bestått av en hel del knepiga figurer. Har man kollat upp vilka personer som var medlemmar och som hade som hobby att spionera på folk under 70-talet? Och vad det blev av dem sedan? I brist på andra bättre uppslag?

    1. Mycket läsvärt. Eventuell anknytning till mordet på Olof Palme är förstås svår att bedöma, inte minst eftersom artiklarna publicerades femton år före skotten på Sveavägen. Men vad som berättas ger en bekymmersam bild av en hemlig paramilitär organisation som existerar i början av 70-talet. Organisationen kallar sig ”Grupp Barbro” och kan vid behov mobilisera 500 personer, en stor del av medlemmarna är reservofficerare och polismän. ”Grupp Barbro” ägnar sig åt systematisk vapenträning. Officiellt tar Säpo avstånd från gruppen men den man som intervjuas i artikeln säger att det finns ett hemligt samarbete mellan gruppen och säkerhetspolisen. Om vad gruppen står för säger den intervjuade mannen: ”Vi vill försvara Sverige mot nedsmutsning. vi vill ett rent Sverige. Vi älskar vårt fosterland. Sådana som vi brukar kallas storsvenskar… Vi har större chans än Säpo att slå hål på sjuka förhållanden i samhället, som måste hållas obefläckat.”

     1. Jag hänger inte med hur olika grupperingar samverkar. Men Palme jobbade nog tidigare för IB på något sätt. IB-affären tycker jag är intressant då den kan ha satt in en kil någonstans som sedan frodades och blev kvar.

      1. Palme arbetade faktiskt för den svenska underrättelsetjänsten innan politiken tog över.

       1. Mmm, Palme skämtade om Gotland Yard. Undrar ibland om det fanns någon allvarlig underton i det också.

      2. Palme sägs ha varit en av konstruktörerna bakom IB:s organisation (IB startade sin verksamhet 1965) och varken Palme eller ÖB Stig Synnergren tycks ha blivit särskilt glada när Guillou/Bratt avslöjade IB.s existens 1973. Och visst, det är väl ingen omöjlighet att Palme kan ha jobbat för IB.s föregångare under den tid Thede Palm var chef? Om det vet vi ju inget och det lär vi aldrig få veta heller..

     2. Om den sk Barbrogruppen (1971) bestod av reservofficerare och poliser`som samarbetade med SÄPO borde kanske gruppen benämnas ”parapolisiär” snarare än ”paramilitär”?

      1. För all del. Men med ”paramilitär” brukar man mera syfta på en viss grupperings funktionssätt än vilken sorts yrkeskategorier som deltar. Ordet syftar vanligtvis på hemliga väpnade kårer aom agerar utanför lagen.

       1. Men beroende av vad en hemlig ”Barbrogrupp anno 1986” egentligen sysslade med (dvs vilka uppgifter de tog på sig att utföra) så kanske man ändå så småningom kan komma fram till om gruppen borde betecknas som ”paramilitär” eller ”parapolisiär”. Tänker att en sån sak kan vara viktig att både säkerställa och också vara lite noga med. I synnerhet i ljuset av det något spända läge som tidvis tycks ha rått mellan svensk militär och svenskt polisväsende under kalla kriget. SÄPO och socialdemokraterna hade väl också ett aningens spänt förhållande sinsemellan under lång tid? Så har jag i varje fall uppfattat det?

     3. Barbrogruppen tycks ha jobbat efter mottot ”Håll Sverige (och Stockholms gator) rent? Undrar då om gruppen kan ha haft kontakt med polisen DK och sedlighetsroteln? Hur kan snacket ha gått hos barbromedlemmarna om OP? Hans försvar av Geijer kan ju exempelvis ha väckt ont blod hos någon av dessa moralens privata väktare som kanske varken kunde glömma eller förlåta?

 7. En sak som jag noterade när jag vid ett tillfälle befann mig inne Stockholm City, var hur oerhört centralt belägen platsen var där Olof Palme blev mördad. Konserthuset på Hötorget syns hur tydligt som därifrån, och sett bara ur den synvinkeln går det att dra hur många slutsatser som helt . Och detta att Christer Pettersson skulle ha vart nån slags, ” Ben Johnson”, det är så dumt så man kunde lika gärna ha dragit vilken annan sjuk, ihålig story som helst. Problemet är att vi, åtminstone gäller det för allt för många svenskar, att man har sån respekt och tilltro för överheten att man köper i princip vad som helst.

  1. Nu väcker du min nyfikenhet, Tony. Vad menar du med att det går ”att dra hur många slutsatser som helst” av mordplatsens belägenhet?

   1. För det första skedde inte mordet mitt i natten, och av det kan vi dra slutsatsen att med stor sannolikhet fanns och finns det människor, som jag är övertygad om inte har redogjort allt om den kvällens händelse och om deras förehavanden. Som jag skrev innan blev jag paff när jag såg hur centralt belägen platsen för mordet faktiskt är. Men hela den här usla kråksången är dessvärre dold av inte en dimridå,utan innehåller fler dimridåer, och frågetecken som får nästan utredningen, Warrenkommissionen att blekna i jämförelse. Och så länge det finns frågetecken, och dom är som sagt en hel del i sammanhanget, så finns det heller inga givna svar på det. Kanske att vi får leva med det?

     1. Det vi vet är att Palmes hemtelefon var avlyssnad, och utifrån den kunskap man satt inne med vad, hur och på vilket via paret Palme hade tänkt att tillbringa den kvällen, så var det inte svårt att sen dra upp riktlinjerna och planera var man sen skulle slå till. Med största sannolikhet var även flyktvägen sen tidigare väl kartlagd. I morgon publicerar jag en första recension av din din bok på min blogg. Läs gärna den. God natt.

      1. Om det enda man visste var att Palme skulle på bion, borde det kunnat vara personer utplacerade både direkt utanför bion och vid Palmes bostad. Om man nu inte visste något mer. Oavsett tror jag det krävs väldigt säkra källor för att dra igång något. Men såklart måste någon källa krävts också samma dag som själva morddagen. Ifall Palme t.ex. fått influensa eller av andra skäl ändrade planerna för sitt biobesök. Många osäkerhetsfaktorer angående detta gör att man förvånas över om det var en stor resursinsats. Detta gör att jag ibland tror att det olyckligtvis slumpade sig så att en hemlig övning pågick på stan samma kväll oavsett vad Palme tog för sig. Själva misstanken att det sedan var ett politiskt mord räckte sedan för att lägga locket på angående övningen då det annars skulle kunnat vara en stor skandal. Men då övningen redan från början varit hemlig bör det av moraliska skäl också inte varit så svårt att hålla tyst.

 8. * Detta om den ovanligt livliga Walkie-Talkie-trafiken runt mordplatsen, fick vi oss till livs via media redan ett par dagar efter mordet. Där hördes bl.a i kommunikationen över polisens W.T alldeles efter mordet: ”Äntligen var det nån som tog kål på den jäveln”, eller liknande ordalydelse. Har du hört något mer om det? (Inte jag, i.a.f. Och varför inte?)
  * Att såpass viktiga uppgifter som händelserna, vittnen och andra personer kring mordplatsen ‘försvunnit’ vid digitaliseringen av materialet är ytterst märkligt.
  * Att en redan då nedgången pundare som C.P skulle haft förmågan att planera och/eller samarbeta i en sån mordkomplott är befängt. Då vet man inte hur en amfetaminist fungerar! Eller rättare sagt: hur en sån INTE fungerar.
  * Den s.k ‘fantombilden’ är inte alls lik C.P. Det finns stora skillnader. Inte minst munnen och pannans bredd är helt fel.
  * Det är märkligt; VEM satt framför tecknaren och gav signalementet då teckningen gjordes? Varför har just den bilden varit den allenarådande?
  ————-
  Det finns många andra frågor. Flera har tagits upp här i kommentarsfältet. 100 ggr fler behöver ställas.

  Jag tror, om jag får våga mej på en gissning, att det är ”Barbro” som ligger bakom dådet. De politiska skälen fanns. Vapenhanteringen likaså. Palmehatet var enormt inom dem och liknande grupper.

  MVH
  Kao

 9. Läste några inlägg i den stora tråden på Flashback nu på morgonen och där diskuterades ett radioprogram som sändes den 5 mars på SR Gotland. Medverkade gjorde den f.d IB- och SÄPO-agenten Donald Forsberg. Han skall tydligen ha sagt att folk ur svenska stay behind skulle ha befunnit sig i kvarteret runt mordplatsen och bedrivit en slags operation i samarbete med Föräldraföreningen mot narkotika. Om detta stämmer blir jag väldigt konfunderad. Skulle en topphemlig militär- och regeringsstyrd motståndsrörelse, samarbeta med en ideell förening rörande KNARK i fredstid på Stockholms gator? Det låter väl ändå helt osannolikt?

   1. Jo, det gör det förvisso men det finns ju ändå gränser. Varför skulle Sveriges försvarsmakt , genom motståndsrörelsen stay behind, behöva infiltrera Föräldraföreningen mot narkotika för att spana på och alternativt också mörda (!) Olof Palme mordkvällen? Det finns liksom ingen vettig logik i ett sådant scenario. Det är att krångla till saker i onödan tänker jag.

    1. Så vitt jag minns bedrev väl narkotikapolisen i Stockholm spaning i det s.k. träsket (Sveavägen och runtom, och där buggningen av Grands telefon ingick) under mordkvällen, en operation som dock avbröts tidigare än vad som var planerat. Finns det möjligen en koppling där; kan någon inom SB ha haft tillräckligt inflytande att se till att operationen avslutades, just för att möjliggöra det som sedan skedde kl. 23.21?

     1. Det har förvisso rapporterats om narkotikaspaning under mordkvällen. Bland annat fanns det åtminstone tidigt under kvällen spanare utposterade i en observationslägenhet med utsikt över Sigge Cedergrens port på Tegnergatan. Dessutom fanns det telefonavlyssning på Sigges telefon. Att telefonen i Grands foajé skulle ha varit avlyssnad har jag aldrig hört förut. Om du skulle ha kunskaper om något sådant får du gärna berätta.

      Vad som presenterades i samband med rättegången mot Pettersson var i vilket fall skrivna sammanfattningar av samtal som uppgavs vara noteringar från avlyssningen av Sigges telefon under mordkvällen. Ett av de samtal som beskrevs i sammanställningen skulle ha förts mellan Sigge och Roger. Och det skulle ha ägt rum mellan 23.15 och 23.21. Eftersom vittnen sett Roger inne i Grands foajé efter klockan 23 och sett att han åtminstone försökt ringa någon då så hävdade Palmeutredarna att Roger ringt Sigge från Grand och att han alltså varit där åtminstone dessa sex minuter.

      Det var en tidsbestämning som var användbar för att stärka trovärdigheten i åtalet mot Pettersson. Roger hävdade nämligen vid tiden för rättegången att när han var inne på bion såg han Pettersson utanför på trottoaren. Roger kände mycket väl till Petterssons utseende sedan tidigare så hans utpekande var givetvis i det avseendet mer intressant än sådana som gjorts av andra vittnen. Och om han såg Pettersson 23.15 eller lite tidigare så stämde det ganska väl med tiden för när makarna Palme började gå söderut.

      Problemet med Roger var bara att hans versioner av vad han varit med om under mordkvällen skiftat något alldeles extremt. Och det mesta pekar på att det han sa i rätten var vad han trodde att polisen ville att han skulle säga just då. Dessutom: alla vittnen som såg honom på Grand placerade honom där betydligt senare än 23.15 till 23.21. Han skulle ha kommit in omkring 23.30 och sedan varit kvar 15-20 minuter. Om han händelsevis såg Pettersson under den tiden så skulle det snarare ge Pettersson alibi.

      Ja, det var en parentes. Men att Donald Forsberg gör en koppling mellan Stay Behind och narkotikaspaning ger onekligen underlag för funderingar.

 10. OM det överhuvudtaget har förekommit försök till medveten mörkläggning runt mordet på Palme så finns det, som jag ser det, endast två rimliga anledningar till något sådant. Antingen att främmande supermakt var inblandad eller misstänktes vara inblandad eller att svensk polis eller svensk militär (eller båda i samarbete) klantade till sig så rejält vid en eventuellt hemlig operation runt OP eller något ditåt att (s) regeringen, och fler med den, hade tvingats avgå på grund av sjabbel och kanske även direkta olagligheter.

  Jag har funderat över hur Makten (med stort M) skulle agera om man t.ex misstänkte att en av deltagarna i en topphemlig operation ”löpte amok” och sköt OP på eget bevåg. Skulle man ta i en sådan byk och låta allt runt OP och hemliga operationer bli offentligt eller skulle man låta mördaren gå fri för att slippa jobbiga konsekvenser?

  Jag själv VILL ha tilltro till PU och GRK som sedan 1999 säger att Palmes mördare var ensam galning men ibland ramlar man med huvudet före rakt ner i konspirationsträsket och det slutar med att man nästan tror på vad som helst. Det är nog tyvärr nästan oundvikligt om man sätter sig in i teorierna runt palmemordet.

 11. Hej Gunnar!

  Gammal tråd, men ändå en fråga.
  Är det inte rimligt att ”Ö” kände till Skelleftehamnsmannen-spåret och att det är detta som är ”järnvägsspåret” som ”…blir allt hetare” enligt den person som skrev det vykort som hittades hos ”Ö” vid husrannsaka efter Ebbe Carlsson-affären? Brevskrivaren uppmanar i samma vykort ”Ö” att sätta sig i kontakt med ”Enskedemannen” – har det klargjorts vem som är Enskedemannen?

  1. Vykortet ifråga är adresserat till ”Ö” och poststämplat den 10 juni 1988. Det togs i beslag av tullkriminalen i ”Ö”:s bostad i samband med utredningen av misstankarna mot honom för varusmuggling i Ebbe Carlssonaffären. Kortet har på framsidan en tecknad bild av en lyckligt leende galt som tittar i en engelskspråkig dagstidning. Galtens blick faller på sidan 3 där det förekommer en bild på en sugga som flörtigt visar sina många bröst. (Teckningen är en uppenbar anspelning på de för brittiska läsare så bekanta avklädda flickbilderna på sidan 3 i tabloidtidningen ”The Sun”.)

   Den text på baksidan som avsändaren författat lyder som följer: ”Svinet på den andra sidan låter sej fortfarande förföras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dej snarast i förbindelse med Enskedemannen!”

   ”Ö” hördes av Palmeutredarna den 19 juli 1988 om detta vykort. När han först får frågor kring kortet säger han att han inte förstår någonting. Längre fram i förhöret säger han att han drar slutsatsen att det avsänts av en av hans vänner, Claes A, medarbetare i tidskriften Contra och lokförare. En anledning till att ”Ö” drar den slutsatsen är att det är undertecknat med ”Enskedemannen”.

   ”Ö” beskriver Claes A som ”en gammal skolkamrat och och god vän” och säger att de håller kontakten vilket bland annat innebär att de skickar vykort till varandra ibland. ”Ö” har själv, säger han, skickat ”udda” vykort till sin vän.

   Uppgifterna från ”Ö” är inte uppenbart orimliga. ”Ö” och Claes A hade politiska åsikter en bra bit ut på högerkanten, även om ”Ö”:s påstådda nazistsympatier gick på tvärs mot den konservativt proamerikanska tidskriften Contras budskap. Fientligheten mot Olof Palme delade i alla fall ”Ö” och Claes A. Kortet ser ut att vara ett skämtsamt försök från Claes A att få kontakt med ”Ö” och skämtet består framför allt i att det finns referenser till brott och brottsutredande. ”Fantombilden” var ju en känd beteckning på den signalementsbild som spreds tidigt i Palmeutredningen. ”Järnvägsspåret” är med stor sannolikhet ett skämt om alla de spår som förekommit i Palmeutredningen samtidigt som det är en anspelning på avsändarens yrke som lokförare. ”Enskedemannen” tror jag – förutom att Claes A gissningsvis bodde i Enskede – syftar på ett rättsfall som var någorlunda aktuellt i kvällspressen vid den här tidpunkten.

   Jag tycker det verkar vara mindre troligt – om nu Claes A var avsändaren – att han skulle ha försökt förmedla ett viktigt och hemligt budskap på ett vykort där texten i sig var så uppseendeväckande. Och några slutsatser om ”Skelleftehamnsmannen” tror jag det är för djärvt att dra utifrån detta vykort.

   Både Claes A och ”Ö” är avlidna så det går inte att fråga någon av dem.

   1. Jag har grunnat mycket över det där vykortet och grunnandet tog ny fart när jag läste att Stasiagenterna brukade använda vykort för att skicka kodade meddelanden hem till Östtyskland. ”Ö” kanske missade att bränna upp kortet? Tycker kortet väcker lite frågor ändå:
    1. Är det helt klarlagt att det är lokförare och Contramedlemmen Claes A som har skrivit kortet? Har det gjorts någon handsskriftsananlys?
    2. Var bodde A? Man brukar väl inte skicka vykort med skojerier till polare om man bor nästgårds, så därför kunde det vara intressant att få veta var A bodde.
    3. Jag har fått för mig att texten kan vara ett kodat meddelande som innehåller både information och anvisningar och så här kan man kanske tolka det med lite god vilja:
    a. Svinet på andra sidan= fiende/motståndare/en ogillad person
    b. Svinet låter sig förföras av fantombilden=kritik mot en person som tycks anse att fantombilden är korrekt. (Det var ju fantombilden inte heller visade det sig ju senare)
    c. Järnvägsspåret blir allt hetare= ett spår som leder mot något eller någon som har anknytning till tåg/SJ/lokförare/flyktväg via tåg?
    d. Sätt dig genast i förbindelse med Enskedemannen = Kan vara SÄPO-Tore Forsberg som avsändaren beordrar Ö att ta kontakt med. Han bodde ju i Enskede. Om avsändaren ville att Ö skulle kontakta Tore Forsberg, kan ju det tyda på att någon i palmerummet ville utreda ett sovjetspår. Eller kanske ett inhemskt kommunistiskt spår?

    Läser man det kortet på detta sätt kan man ju dessutom tro att avsändaren av vykortet kan ha suttit i palmerummet, kände frustration och bestämde sig för att sidsteppa Hans Holmér/KG Svensson med Ö:s hjälp och köra en egen utredning ”vid sidan av”? I all hemlighet?

    Mordet är ju ändå olöst efter 29 år så jag hoppas ni ursäktar att jag låter fantasin runt Ö:s fantasieggande vykort löpa lite fritt. Det ska inte hända igen. 🙂

    1. Ja, det är ju fritt att spekulera. Men vykortet var alltså avstämplat i juni 1988, så både Hans Holmér och K G Svensson var borta från utredningen.

     1. Så sant, så sant. ”Svinet” på vykortets framsida bär ju dessutom polisuniform och varken Holmér eller KG Svensson var ju poliser. Idag kan man ju nästan tro att det är en dåtidens motsvarighet till en slags ”Kapten Klänning” som pryder vykortets framsida.

      Apropå kryptiska vykortsmeddelanden så fick jag ett vykort poststämplat i Ystad 1971 med en text som löd ungefär: ”Nu tar jag semesterfärjan mot öst. Vi får väl se om jag lyckas ta mig ut igen.” Texten var förstås en blinkning åt kalla kriget och säkert tänkt att uppfattas galghumoristiskt vilket jag också gjorde. Trettioett år senare, 11 september 2001 för att vara exakt, fick jag veta att vykortsskrivaren hade jobbat för Birger Elmérs IB mellan 1971-1982, vilket naturligtvis innebar en förhöjd personlig risk för vykortsskrivaren. Och med den erfarenheten läser och tolkar jag kanske vykortstexter lite annorlunda. Förmodligen också lite väl fantasifullt och spekulativt men det är kul att leka med tanken att ”Ö”, Forsberg och någon till var kritiska mot PU och kanske satte igång en egen mordutredning vid sidan av. Då faller ju ljuset mot ”Ö”, Tore Forsberg m.fl helt annorlunda.

   2. Några reflektioner:
    ”Järnvägsspåret” = Skenspår
    Eugene de Kock= Enskede-mannen?
    Adressaten till vykortet har ju enligt egen utsago (”Mörkläggning” sid 601) ”haft lite att göra med sydafrikanerna”.

 12. Nog för att Skelleftehamnsmannens WT-tips är intressant, men det är bara en av många WT-observationer kring makarna Palme denna kväll. Skillnaden är de andra har negligerats helt eller bortförklarats. Förföljelserna av Olof Palme varade i tjugo år och efter mordet följde tjugonio år av avancerade psyops. Anledningen till att Skelleftehamnsmannens WT inte trollades bort var att man var säkra på att han inte skulle träda fram ur anonymiteten.

  1. Jag befarar på sätt och vis att han inte var särskilt förföljd… utan fick agera precis så pass länge tills han helt enkelt inte längre behövdes. Kanske var det rent av först efter Harvard-affären som Palme på allvar började förstå att han inte längre hade samma stöd, vilket skulle kunna förklara varför han verkar ha tagit just denna affär så hårt. Jan Myrdal har skrivit en del om att bilden av en person kan betyda väldigt mycket och har gjort antydningar om detta inte minst gällande Palme. Jag brukar sällan dela Jan Myrdals syn på saker och ting men just detta perdpektiv som han har haft har jag funnit intressant. Bilden av Palme som en moralens väktare är ännu idag av betydande värde och kommer säkert så förbli. Men det är mycket möjligt att just den bilden kommer att bli lite mer nyanserad över tid.

    1. Du missförstår. Jag menar inte att han inte hade ögonen på sig tidigare också. Men den roll han hade att fylla tror jag att han klarade av okej väldigt länge. Jag har svårt att se annat än att kalla kriget påtvingade särskilda omständigheter. Det var hela 14 år mellan Palmes berömda Vietnamtal och mordet vilket onekligen sätter igång en del tankar. Kanske var Palme en bricka som behövdes väldigt länge. Det är möjligt att detta inte är så mycket att befara. Det beror i så fall förstås på hur man ser på det. När det gäller telefonavlyssning och sådana förföljelsemetoder tror jag var väldigt vanliga under kalla kriget och inget som jag tror enbart drabbade Palme på 70- och början på 80-talet.

 13. En grej som jag snubblade över häromkvällen var de sk ”porrmorden” i Stockholm 1989, där flera sexbutiksägare knivhöggs till döds och polisen misstänkte en seriemördare. Om vi har att göra med en ensam galning med extremt hög moralisk svansföring (sådana mördartyper finns säkert också) kan ju denne ha hyst ett hat mot OP pga bordellhärvan och den knepiga liberala sexlagstiftningen som Geijers justitiedepartement hade utarbetat tidigare. Landsförrädarspår och polisspår i all ära men nog kan man väl tänka sig alternativa mordmotiv?

 14. Var det någon här som var med på den 5 timmar långa s.k. Palmevandringen den 28 februari med Ole Dammegård? Han verkar ju vara en trevlig kille men tyvärr verkar begreppet källkritik vara honom synnerligen obekant. Varför ifrågasatte ingen av deltagarna någonting? Medlidande eller ignorans? Vad anser Gunnar och ni övriga t.ex. om den s.k. Abdul Kassem? Har han någon som helst relevans i sammanhanget eller är han bara en fantasiprodukt typ Ronald Niederman? Hur tänker ni kring Oles teori att allt från bögspår till sydafrikaspår hänger samman likt ett ”pärlband? Enligt mig verkade rundvandringen/föredraget inte sätta någon gräns mellan fantasi och fakta.

  1. Under de tre-fyra år jag har intresserat mig för mordet på Palme har jag knappt läst någonting som skiljer fantasi från fakta. Mina egna tankar och idéer inbegripna. Men det blir väl så med någon slags automatik. Alla ”privatspanare” vill att mordet ska klaras upp men alla famlar i det stora mörkret. Frustrationen leder till hisnande kopplingar både hit och dit utan förankringar i fakta.

   Ibland önskar jag att PU släppte all information de sitter på till allmänheten. Inte minst Mårten Palmes fantombild som vi av någon märklig anledning aldrig har fått se. Vad finns det egentligen att förlora nu 29 år senare? Att tipstelefonerna blir glödheta igen och att PU:s kontor svämmar över av tips om ensamma galningar? Värre arbetsdagar än att hantera tusentals nyinkomna tips om ensamma galningar finns det garanterat folk som har.

 15. Jag bör tillägga att jag inte deltog utan såg videon som Henning Witte ( strålvapen) lagt upp på youtube.

 16. Själv tycker jag de tidigaste uppgifterna är viktigare. Anders D hade en vittnesuppgift om att mördaren med ryggen vänd mot gatan såg ut att prata med makarna Palme. Vilket skulle kunna bädda för ett mötesscenario. Eftersom Anders D var på väg söderut från korsningen så tror jag vinkeln gjorde att det såg ut som att mördaren hade ryggen mot sveavägen mer än vad det kanske var. Överhuvudtaget är vittnesuppgifterna inifrån bilarna mer intressanta då det fanns uppbackning i form av medpassagerare, då jag tycker det ger en större tillförlitlighet.

 17. Hej. Följde en länk på den här sidan och hamnade på en ”Palmeblogg” som drevs av någon som kallade sig för Diana Walker. Hon eller han säger sig ha skrivit ett 64-sidigt dokument där Palmes mördare anges vid namn. Varför har ingen kommenterat detta eller haft funderingar kring detta? Här dryftas ju minsta lilla sak i palmeärendet, men inte så mycket som ett ord är sagt om Dianas blogg. Varför? Vet nån vem Diana är? En annan sak: om Skelleftehamnsmannen har skickat brevet med teckningarna den 5 mars 1986, där han alltså avbildar en WT-man, så måste det ju ha varit Christer Pettersson han sett. Teckningen är ju på pricken ett porträtt av CP! Men CP:s ansikte var ju inte ute i media och valsade vid denna tidpunkten! Är det möjligen ett villospår? Och skulle det vara det så är ju spårutläggaren redan nu medveten om att CP var inblandad på ett eller annat sätt.
  Ha det.
  Thomas Wallentin

 18. Thomas Wallentin
  Jag tror det beror på att Diana Walkers blogg är ny, med endast 4 inlägg, som gör att kanske ”ingen” uppmärksammat det du skriver om. Tycker dock inte att där ”dryftas om minsta lilla sak”.
  Den bloggen bara insinuerar en massa med saker utan några konkreta ”belägg” eller källhänvisningar etc.

  Vidare gällande en teckning, så anser jag det vara otroligt farligt att säga att det ÄR en person bara för att den är lik eller till och med ”på pricken lik”…

 19. Teckningen är väldigt lik polisen Thomas P.
  [Kommentatorn har bifogat en länk till en sida. Jag har tagit bort länken, se mitt svar till kommentaren./Gunnar Wall]

  1. Det handlar alltså om en teckning i ett brev från den så kallade Skelleftehamnsmannen, ett anonymt vittne som skriftligen kontaktat polisen och berättat om att han sett en man med walkie-talkie i korsningen Tunnelgatan/Olofsgatan. Teckningen skulle föreställa mannen han observerat. I den information som Skelleftehamnsmannen lämnade ingick också att mannen med walkie-talkien talade ett främmande språk som lät som holländska eller schweizertyska.

   Det har inte gått att få fram vem som skrev Skelleftehamnsbreven och inte heller hur väl uppgifterna i dem kan stämma överens med verkligheten. Och det har inte gått att få fram några klara besked om vilken sorts enhet – eller vilka enheter – som kan ha ägnat sig åt de walkie-talkieoperationer av det slag som ett antal till synes seriösa vittnen berättat om.

   Det finns alltså stora oklarheter kring hela detta problemkomplex. Och det har av naturliga skäl lett till spekulationer. Men som jag ser det måste de spekulationerna föras fram med viss återhållsamhet särskilt när det sker i offentliga sammanhang.

   Signaturen ”jpngroup” har skickat en länk till en sida som avbildar Skelleftehamnsmannens teckning tillsammans med ansiktsfotot från den tiden på en polis som förekommit i polisspåret. Jag har valt att inte publicera länken.

   Det beslutet kan förstås diskuteras. Men det kanske kan vara meningsfullt att se det i ljuset av vad som förekommit i samband med en annan teckning med anknytning till mordkvällen, den fantombild som tagits fram av en signalementsmaskin och som bygger på iakttagelser från en ung kvinna på Smala gränd, kanske en kvart efter mordet.

   Som bekant har det kommit in mängder av tips till polis och massmedia om en mängd män som påståtts likna fantombilden. Och en hel del personer har fått betydliga obehag på grund av dessa mer eller mindre faktiska likheter.

   Kanske kvinnans iakttagelse har med mordet att göra, och kanske något av de tips som lämnats verkligen handlar om den person hon såg. Men jag menar att det bara är under särskilda förutsättningar som det är meningsfullt att publicera bilder på identifierbara personer i samband med återgivande av teckningar av det här slaget. Och i det här fallet låter jag tills vidare bli.

 20. Två synnerligen viktiga frågor i Palmemordet, bland flera andra.
  Alt 1/ Mördaren har ett betryggat försprång på den Västra sidan av vägen, går över till den Östra sidan samtidigt som Paret Palme. Hinner då stå i hörnet ett par min. och vänta. Alt 2/ Visste mördaren på förhand att dom skulle komma den vägen? Det första Alt. kunde nog i en rekonstruktion gå att utreda, I det andra Alt. kan det nog vara värre. Det första Alt. skulle passa Pettersson, dock inte då det andra, I det fallet är det nog frågan om ett planlagt mord, ev med flera inblandade.

  1. Det är fortfarande ouppklarat. Åtminstone har inte Palmeutredarna rapporterat om något genombrott på den punkten. Men just nu säger de ju ingenting, så det kan finnas enskildheter de klarat upp men inte berättat om.

   1. Skelleftehamnsmannen luktar vilseledning från någon som vill försvåra och förvilla. Agerandet luktar inte toktipsare/strålkärring enligt mig. Skulle lägga pengarna på att ”Skelleftehamnsmannen är något som härrör från und/säk-relaterade människor. Perfekt att kunna knyta ihop ”Skelleftehamnsmannen” med andra Walkie-talkie-tips och diskvalificera seriösa Walkie-talkie-tips med hänvisning till ”Skelleftehamnsmannen”.

    1. Tanken har slagit mig också. Å andra sidan framträdde för några år sedan Sten-Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge, och menade att mycket pekade på att det var en av hans gamla arbetskamrater från SJ, då avliden, som kunde vara identisk med Skelleftehamnsmannen. Danielsson ansåg sig ha belägg för inte bara att kollegans tjänstgöring gjort att han befunnit sig i Stockholm mordnatten utan också att han varit i Skelleftehamn när det första brevet postades därifrån. Se vidare den här kommentaren från mig om saken.

     Danielssons hederlighet betvivlar jag inte alls. Men det är förstås möjligt att omständigheterna som tycks peka på hans arbetskamrat bara är slumpmässiga. Eller också kan man tänka sig att någon okänd person skrivit och postat Skelleftehamnsbreven så att de vid behov skulle kunna förefalla vara skrivna av just den SJ-anställde.

     Eller – slutligen – så är det ett verkligt vittne som skrivit breven och som mer eller mindre korrekt återger vad han såg under mordkvällen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.