Daniel Suhonen i samtal om min nya Palmebok på bokmässan

Suhonen, jag och Karin Olsson på bokmässan 2015

UNDER BOKMÄSSANS SISTA dag i Göteborg diskuterade den socialdemokratiske författaren och debattören Daniel Suhonen och jag tankegångarna i min nya Palmebok, Konspiration Olof Palme. Ledde samtalet gjorde Expressens kulturchef Karin Olsson.

Daniel Suhonen sa bland annat:

”Christer Pettersson har inte gjort detta. Läser man Lisbeths vittnesmål, läser man utredningen så kommer man fram till att Christer Pettersson inte har gjort det. Vem som har gjort det vet vi inte. Men allt som pekar på att det skulle kunna vara ett politiskt mord, organiserat av någon sorts kraft som kanske har kopplingar till militär eller Stay Behind, det har man systematiskt tittat bort från.”

Se samtalet här.

83 reaktioner på ”Daniel Suhonen i samtal om min nya Palmebok på bokmässan

 1. Om CP var Palmes mördare eller ej kan inte Suhonen m.f.l. veta med säkerhet (ingen annan heller för då skulle man få 50 miljoner). CP blev dömd för mordet i Stockholms Tingsrätt och Palmeåklagarna och riksåklagaren ville få upp målet till Högsta domstolen 1997-1998. Det finns mycket som pekar på att CP var mördaren. Vi kommer inte att få ett definitivt svar vem som var mördaren eftersom det gått snart 30 år sedan mordet och konkreta bevis kommer inte att gå att få fram så långt efteråt. Jag tror inte det var en konspiration bakom mordet.

  Kriminalkommissarie Bo Åström ger sin syn på Palmemordet, som han i allt väsentligt anser vara uppklarat. https://www.tv4play.se/program/svenska-fall-f%C3%B6r-fbi?video_id=3176751

  Har inte läst din senaste bok än (bara första kapitlet).

   1. Liknande argumentering (men mer ingående) har även tingsrätten och Palmeåklagarna m.f.l. Jag tror att de har rätt.

    1. Fru Palmes utpekande (”det ser man vem som är alkoholist” och kommentarer om hans ”ruskiga” utseende bär inte trovärdighetens prägel. Det insåg Svea hovrätt då man friade Pettersson liksom Högsta domstolen, som avslog resningsansökan 1998. End of story.

     1. Juristprofessorn i processrätt Anders Stening (advokat numera tror jag) håller inte med dig/er och han är mer tillförlitlig än privatspanare/privatpersoner. ”- Att hovrätten inte dömde Pettersson berodde på att man inte ansåg sig vara alldeles säker på att Lisbet Palme såg rätt, säger Stening och påpekar att steget är långt till att i stället slå fast att det är säkert att hon såg fel.
      – Och om det fortfarande är möjligt att Lisbet Palme såg rätt, då är det ju inte ställt utom allt rimligt tvivel att gärningsmannen skulle vara någon annan. Och även om hovrätten i domen som friade Christer Pettersson ifrågasatte Lisbet Palmes utpekande, är hon ändå ett mycket trovärdigt vittne, enligt Stening. – Det går aldrig att komma med hypoteser om att hon totalmissat, Lisbet Palmes vittnesmål har en hög grad av precision. Enligt Stening hade ett vittnesmål som Lisbet Palmes tveklöst räckt till en fällande dom i ett mindre uppmärksammat mål”.

      http://www.dn.se/arkiv/nyheter/vittnesmal-forsvarar-rattslig-losning-inte-narmare-mordaren-maste-vara-lik

      Tingsrätten dömde CP till livstids fängelse för mordet och det blev inte resning mest pga formella skäl t ex ettårsregeln. Hovrätten borde också dömt CP för mordet, de fegade ur. Störst sannolikhet att CP var mördaren. Det finns inte bevis mot någon annan heller.

      1. Ulf du kan gå in och läsa och även titta i min bok på bildsidorna ”Olof Palme och Sydafrika”. Jag kan inte visa tydligare än vad jag gör i boken- Christer Pettersson var på förhand utsedd som ”Scapegoat”. Det framstår helt klart och tydligt att Pettersson är grundbild till båda de offentliga fantombilderna som är publicerade. Det är ren fakta som inte går att förklara bort. Om du har någon förklaring till det jag visar på-så ge mig den. Och det framstår utan rimlig tvivel att Lisbet Palme omedvetet med största sannolikhet har varit påverkad av dessa fantombilder vid utpekandet av Christer Pettersson. Med anledning av fantombilderna är hennes utpekande av Pettersson ingenting värt. Med samma argument som fick K-G Svensson att i ett tidigt skede ställa in häktningsframställan mot den så kallade 33-åringen, och besluta att försätta honom på fri fot.

       1. Nej Lisbet pekade ut CP pga att hon kände igen honom från mordplatsen. Enligt juroistprofessorn i processrätt Anders Stening hade ett vittnesmål som Lisbet Palmes tveklöst räckt till en fällande dom i ett mindre uppmärksammat mål.

        1. Ren fakta att CP är ”grundbild” bakom fantombilderna? Skulle jag inte vilja påstå. Du påstår alltså att Polisen medvetet konspirerat redan i mars 1986 att de ska försöka ”sätta dit” CP? Holmér var fixerad på kurderna inte svenskar. Hade han varit mer öppen skulle Polisen kunnat undersökt CP redan våren 1986. Granskningskommissionen kritiserar med all rätt detta att inte utreda CP redan från början. Den sk tecknerskan såg med stor sannolikhet inte ens mördaren så varför skulle det varit CP? Du är helt fel ute.

         1. Tycker inte den första fantombilden har minsta likhet med CP heller- den ger ett mer sydländskt intryck.

       2. Det var varken en polis/militärkonspiration eller Sydafrika som låg bakom mordet- finns inga konkreta bevis för det.

      2. Att L. Palme troligen blandar ihop mördaren och Anders B. och även menar att mördaren stod stilla vid byggbarackerna och tittade mot mordplatsen 1-3 minuter efter mordet är inget som påverkar trovärdigheten?

       1. Lisbet har inte blandat ihop Anders B med mördaren. De hade helt olika signalement m.m. Det påstår inte hovrätten heller.

        1. ”Mannen som sprang in på Tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, ca 180 cm lång och med ”kompakt” kropp med kort hals. Han var mörk men inte på direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var iklädd en blå, något litet ”bullig” täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. I övrigt lade fru Palme inte märke till några detaljer vare sig i utseende eller klädsel.”

         Mördaren eller Anders B?

         1. Mördaren helt klart. Varken Tingsrätten eller Hovrätten har haft några tvivel att Lisbet såg mördaren i ansiktet under flera sekunder- se Inge M vittnesmål.

          1. Debatten om det verkligen var mördaren Lisbeth såg har förts på denna blogg många gånger tidigare. Låt mig bara påpeka att den frågan såvitt jag kan minnas över huvud taget inte berördes under Petterssonrättegången. Petterssons försvarare koncentrerade sig på frågan om det var sannolikt att Lisbeths utpekande av just Pettersson var tillförlitligt. Domstolarna gjorde ju heller ingen egen utredning av händelseförloppet på Sveavägen med undantag för att hovrätten studerade ljusförhållandena på mordplatsen (vilket bidrog till friandet av Pettersson).

           Med andra ord: det är ingen som kan vänta sig att tingsrätten eller hovrätten gjorde några kvalificerade bedömningar av de tvivel som kan finnas på om det verkligen var mördaren Lisbeth observerade när hon beskrev att hon iakttagit en man framifrån.

           I själva verket finns det mycket starka skäl att ifrågasätta detta. Såväl den förste spaningsledaren Hans Holmér som den förste Palmeåklagaren K G Svensson drog slutsatsen att det i själva verket var vittnet Anders B hon sett. Denna överensstämmelse i bedömning är desto mer anmärkningsvärd eftersom Holmér och Svensson var oeniga om i stort sett allt annat. Holmérs och Svenssons bedömningar gjorde ju också i en tidig fas av utredningen där vittnesmålen från Sveavägen av naturliga skäl stod i fokus för utredarnas intresse.

           Det starkaste skälet till slutsatsen att det var Anders B var att han befann sig precis där Lisbeth påstod att mannen stått. Det är också värt att notera att Lisbeth aldrig såg något skjutvapen och att hon själv förklarat att när hon gjorde observationen trodde hon inte alls att det var mördaren hon såg utan att det var en person som förhoppningsvis kunde hjälpa henne. Anders B:s egna uppgifter att han såg hur kvinnan i mordoffrets sällskap tittade mot honom som för att få hjälp understryker att det var honom Lisbeth såg.

           Lisbeths tidiga beskrivning av mannen hon såg innehåller heller ingen information om mannens ansikte. Klädseln stämmer däremot bra med den som Anders hade.

        2. Att Lisbet Palme kan på ca 40 meters håll i vad som rimligen var dålig belysning se att personen hon menar är mördaren har en ”stirrande blick”? Trovärdigt? Nej.

         1. Mördaren stod inte 40 m bort direkt efter skotten- utan ca 5-7 m vid Dekorimahörnan+ rundade dem för att sedan lunka iväg mot gränden. Ev. tittade han tillbaka också som Lisbet sade i ett förhör med Holmér 25/3 1986. Stockholms tingsrätt dömd e CP för mordet och Palmeåklagarna och Riksåklagaren ville få upp målet i HD 1997-1998. Det finns/fanns inget bevis mot någon annan än CP. Läs minnesforskningen och den säger att det kan ta lite tid efter en chockartad/traumatisk händelse att få fram detaljer. Dessutom kan man undra hur detaljerat det första förhöret var. Redan 8/3 säger Lisbet att hon inte tyckte fantombilden stämde med mördarens utseende och om hon blandat ihop mördaren med Anders B så borde hon pekat ut Anders B under rättegångarna, inte CP.

          1. Lisbeth Palme hade vid tiden för rättegångarna bestämt sig för att det var Pettersson hon sett. Men dessutom: hur skulle hon ha kunnat peka ut Anders B under rättegångarna när han inte förevisades för henne?

          2. Varför skulle Lisbet peka ut Anders B när han inte var det minsta lik mördaren? Det var inte Anders B som var åtalad för mordet men om hon hade gett ett annorlunda signalement t ex att mördaren hade mörkt helskägg, var rundlagd, hade ljus/gulaktig mössa på sig (mördarens hår gav enligt Lisbet ett cendré-brunt intryck och det hade hon inte sett om mördaren hade haft en mössa på sig) och stod och tryckte inne i porten så hade det varit helt annorlunda. Inte ens hovrätten gav några tvivel på att Lisbet såg mördarens ansikte, det är framförallt en del privatspanare som påstår det långt senare.

          3. Det är inte så konstigt om den inte berördes eftersom de hade helt olika utseende Anders B och mördaren. Dessutom har vittnet Inge M sett att Lisbet och mördaren såg på varandra under flera sekunder, liknande sade även Lisbet eftersom hon sökte hjälp. Låter desperat att försöka bortförklara Lisbets vittnesmål med en sammanblandning. Hovrätten skrev även att ljusförhållandena var bra på mordplatsen på mordkvällen- Krusell skrev det i sin bok- ”Palmemordets nakna fakta” där han hänvisar till vad hovrätten sade om det. Alla Palmeåklagare och riksåklagare efter 1988 har inte trott på någon sammanblandning. Lisbet har inte sagt att mördaren stod och tryckte inne i porten som Anders B gjorde utan han stod vid Dekorimahörnet och t ex vittnet Inge M styrker Lisbets vittnesmål. Vittnena säger att det bara fanns tre st personer på mordplatsen direkt efter skotten- makarna Palme och mördaren. Det var mördarens ansikte hon beskrev i förhören våren 1986, inte Anders B:s.

           Vittnena ger olika bedömning vilkens mördarens klädsel var och mörk täckjacka var ett vanligt plagg för 30 år sedan så mördaren kunde haft det. Enligt minnesforskaren, professorn Lars Göran Nilsson så var klädseln perifer information men mördarens ansikte central och den kommer man ihåg enligt Nilsson. Förhören skedde inte varje dag efter mordet så man kan inte följa Lisbets vittnesmål. Lisbet kompletterar dock den felaktiga fantombilden redan 8/3 1986 och i samtal/förhöret med Holmér 25/3 (”det första samlade förhöret” enligt Holmér) ger hon ett detaljerat signalement på mördarens utseende som överensstämmer med CP, men inte med Anders B. Hon påpekar redan våren 1986 att mördaren saknade mustasch m.m. Det närmsta vittnet var Lisbet – hon var dessutom nykter m.m. vilket inte Anders var, han var berusad/full tyvärr. Hon kunde naturligtvis se bäst av alla de vittnen som fanns i mordområdet.

       2. Anders B. hade helskägg. Lisbet mindes att mördaren hade ett ljust parti under näsan, och markerade kinder. Vem blandar ihop vad egentligen? LP har väl aldrig sagt att mördaren stod kvar så länge som 1-3 minuter? Det är ju en evighet i en sådan situation. Däremot sägs det av fler än Lisbet att mördaren inte stack direkt utan fördröjde någon eller några sekunder. Kanske blev denne själv lite chockad av att se sitt eget vansinnesdåd för några sekunder innan verkligheten hann ikapp honom?

        1. ”LP har väl aldrig sagt att mördaren stod kvar så länge som 1-3 minuter?”

         Lyssna på hennes vittnesmål i tingsrätten (finns på youtube).

        2. ”Lisbet att mördaren inte stack direkt utan fördröjde någon eller några sekunder.”
         De första sekunderna efter att OP faller ihop måste Lisbet Palmes uppmärksamhet rimligen varit riktade mot OP.

         1. Även på mördaren som hon ville få hjälp av vilket hon inte fick förståeligt nog. Vittnet Inge M såg att dem kollade på varandra under flera sekunder. Exakt antal sekunder som mördaren var kvar på mordplatsen vet vi inte men det var inte bara någon enstaka sekund. På mordplatsen var det inte dålig belysning i.a.f. och det är väl det viktiga, inte om det var dåligt belyst 30-40 m bort t ex. Lisbet såg mannen i beigefärgad jacka som stod ungefär 30 m bort om jag inte minns fel. Det visar att hon inte bara hade uppmärksamheten mot Olof utan även ville få hjälp som hon berättade under rättegångarna mot CP 1989. Eftersom hon såg den mannen 30 m bort så såg hon naturligtvis mördaren som bara var några meter bort.

          1. Man kan ifrågasätta om utpekandet är tillförlitligt men att hon verkligen såg mördarens ansikte i några sekunder finns det inga tvivel om. Experterna är/var oense så det kan inte ha varit lätt att döma i rättegångarna 1989 (tingsrätten dömde CP för mordet men hovrätten ogillade åtalet).

          2. Jag vill passa på att uppmana Ulf till samma sak som varit aktuell tidigare: var snäll och begränsa antalet kommentarer och undvik att upprepa dig.

          3. Det är ett exempel på att hon sagt något som hon själv är övertygad är sant men som med all sannolikhet är fel (inget annat vittne säger att mördaren stannade till på Tunnelgatan när han börjat jogga/spring där).

       3. Lisbet har inte blandat ihop mördaren med Anders B. De hade helt olika utseende- mördaren hade inget mörkt helskägg eller mustasch men det hade Anders B. Anders B var också mer rundlagd än mördaren och han stod inne i en port, men mördaren stod vid Dekorimahörnet 5-7 m bort och även rundade dem delvis enligt vittnet Inge M m.m. Lisbet påpekade också detta senare dvs att mördaren saknade mustasch när hon pekade ut CP som mördaren. CP hade ingen mustasch tiden för mordet men under konfrontationen i december 1988 hade han det.

        1. Har du någon länk till förhöret där Inge M. säger det?

         I förhöret 86-03-01 verkar Inge M inte vara av uppfattningen att mördaren gått till Dekorima hörnet och stått still ett antal sekunder (http://www.itdemokrati.nu/page36z.html). Mer backa ett par steg för att sen vända sig om och avvika.
         Det stämmer heller inte med Anders B:s eller Leif L:s version där mördaren avviker direkt efter andra skottet.

         1. Vad Anders B säger är inte tillförlitligt pga att han var berusad/full tyvärr. Hade han varit nykter kanske han kunnat avgjort om det var CP eller ej som var mördaren med tanke på att han inte var så långt från mordplatsen. Lisbet var däremot inte berusad utan helt nykter.
          I förhöret 14/3 1986 står det att mördaren ”tog ett par steg bakåt, och kvinnan hon vände sig om och ropade. Då rör han sig lugnt och försiktigt, backar han och vänder sig om och går och tittar ett par gånger, sen så försvinner han och joggar bort. Han rusar inte”. Det låter inte som att han sekunden, direkt efter skotten avlägsnar sig mot gränden.

          Värt att nämna är att Inge M ser när mördaren kommer ”släntrande” (som har uttrycker det i förhör i december 1986 och det var innan CP blev offentlig) på utsidan av annonspelaren mot Sveavägen till Dekorimahörnet och väntar på Palme där. Mördaren går sedan upp bakom dem och skjuter två skott. Han har inte sett något 40 sekunders möte innan. Mördaren ”rundar Olof Palmes ben” ” han rundar paret norrut och rundar och går sedan snett upp runt Palme så att säga och in i gränden” ”Ja han stannar upp och tittar ned på Lisbeth Palme” står det bland annat från förhöret med Inge M från rättegången i tingsrätten. http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/tingsratten-palmemordet-vittne-inge.html

          ”861211 lämnar [Inge M] en uppgift till krinsp. Ingvar Kjellvås som skriver följande protokoll:
          Han såg hur mördaren kom gående Sveavägen söder ut på den östra gångbanan framför en reklampelare (alltså på utsidan sett från [Inge M:s] håll) som är placerad strax innan korsningen med Tunnelgatan. Mördaren släntrade fram och ställde sig vid skyltfönstret bredvid ingången till Dekorima.
          (Ett tydligt tecken på att gärningsmannen sneddat över Sveavägen och placerat sig vid fönstret en kort stund före Palmes uppdykande. Det ger en del intressanta infallsvinklar. Bl a att han insåg att makarna skulle passera där, att han kände till att det var en bra plats för ett bakhåll och att det fanns en passande flyktväg in på Tunnelgatan.)”.

 2. 3 oktober skrev Peter Wolodarski en ledare med rubriken ”Det pågår ett informationskrig mot Sverige”. När jag läste den kom jag att tänka på vissa av de teorier som florerar runt MOP och i synnerhet stay behind-spåret. Bara som en parentes. Läsvärd var den i varje fall.

 3. ”Anders B var också mer rundlagd än mördaren och han stod inne i en port…”
  Anders B ställde sig i porten efter att mördaren avvikit.

    1. Anders B var inte på mordplatsen i.a.f. han stod längre bort och bitvis stod han inne i porten. Det viktiga är att hans utseende skiljer sig helt mot mördarens utseende. Dessutom kan man se att Lisbet beskriver en helt annan person dvs mördaren våren 1986. Mördaren saknade mustasch och hade cendré-brun hårfärg enligt Lisbet, vilket hon inte hade kunnat observera om han hade haft mössa på sig som Anders B hade. Anders B hade som sagt mörkt helskägg, hade på sig en beige/grön färgad, rätt ljus mössa och hade en axelrems väska på sig m.m. Varken tingsrätten eller hovrätten tvivlade på detta. Vittnet Inge M såg att Lisbet och mördaren såg på varandra under flera sekunder på ett kort avstånd.

     1. ”…vilket hon inte hade kunnat observera om han hade haft mössa på sig som Anders B hade.”
      Intressant att både Inge M. och Anders B. uppger att mördaren hade en stickad mössa (Jack Nicholson-typ).

      1. Lisbet såg att mördaren hade cendré-brunt hårfärg. Det hade hon inte kunnat om mördaren hade haft en mössa på sig. De frågade Inge M hur många han såg på mordplatsen. Han svarade att han såg tre st- makarna Palme och mördaren. Anders B var för långt bort för att Inge M skulle kunnat sett honom och Anders B var inte på mordplatsen och han sprang ej heller mot gränden efter skotten som mördaren gjorde m.m.

  1. Skulle inte du se skillnad i efterhand på en person som har mörkt helskägg, är rundlagd och har ljus mössa på sig mot en som saknar mörkt skägg, mustasch, är smalare och saknar mössa? Man förväxlar inte personer som ser helt olika ut. Om Lisbet ansett att Anders B var mördaren så hade hon väl sagt det efteråt när hon sett vilka fler vittnen som fanns. Vittnen säger att det bara fanns tre st personer på mordplatsen- mördaren och makarna Palme.

   1. Så här är det: Lisbeth Palme har berättat att hon sett en man stående en bit från henne – i riktning mot Skandiahuset. Hon ser inget skjutvapen. När hon ser honom tror hon inte att det är mördaren, det är först efteråt hon drar den slutsatsen. Har hon rätt?

    Ett sätt att få klarhet i det är att fråga: hur långt bort står mannen?

    Låt oss gå till Lisbeths egen bedömnning. Första gången hon anger avståndet är i polisens förhörsprotokoll från 7 maj 1986. Där talar hon ”ca 10-15 meters avstånd”. Det är inte precis på mordplatsen utan en bit ifrån. På det avståndet står Anders B, vi vet att han fanns där. Rimligtvis är det honom hon ser.

    Varför ser hon inte en man till, mördaren? Rimligtvis för att han försvunnit.

    1. Lisbet ser både Anders B och mördaren som hon anser var CP. I förhören våren 1986 så ger hon detta signalement på mördaren dvs mannen som stod närmast makarna Palme direkt efter skotten. 25/3 1986: ”Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. Kindknotorna är liksom bulliga, Han har vit överläpp. Kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Han bär mörkblå täckjacka. Den är inte midjelång, inte heller väldigt lång, Han har mörka byxor. Det är inte jeans. När Lisbet ser honom går han ut till vänster snett fram mot det upplysta fönstret i affären i hörnan. Han blickar tillbaka för att se om han har lyckats och fortsätter in i gränden”.
     Det visar att Lisbet observerat mördaren efter skotten, detsamma säger vittnet Inge M.
     I tingsrätten säger Inge M att dem gjorde det: ”A: Så du fick en känsla av att Lisbet och den här mannen hade ögonkontakt? VT (Inge M): Ja Oh ja, det hade dom- en lång stund.
     A: En lång stund?
     VT: Dvs inom loppet av dom här sekunderna det tog. Men dom såg varann, ingen tvekan om den saken”.
     http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/tingsratten-palmemordet-vittne-inge.html s 7

     http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/forhor-med-lisbeth-palme-dagen-efter.html

     ”Hon beskriver mannen som varande i 40-års åldern, och omkring 180 cm lång, ha en intensivt stirrande blick, ha smala, tunna läppar, och ljus, platt överläpp, ha en rak panna med raka ögonbryn, samt ha ett rektangulärt och stelt stirrande ansikte, med kraftigt, något framskjutet hakparti och markerade kindsidor. Han var iklädd marinblå/mörkblå täckjacka som gick nedanför midjan, dock ej till knäna och han hade mörka byxor. Mannen var bred över axlarna men gjorde inget stort intryck. Han verkade dra upp axlarna och hade ett kort halsparti”. Beträffande huvudbonad var hon inte heller helt säker men håret gav ett cendré-brunt intryck. Han var varken blond eller svartmuskig”.

     Ingen kan påstå att det inte påminner om CP och det var märkligt att de inte gjorde fantombilden utifrån Lisbets minnesbild av mördaren. Hade den fantombilden liknat CP hade det förstärkt hennes utpekande och tvärtom om fantombilden inte varit lik CP utifrån Lisbets minnesbild av mördaren.
     Signalementet som Lisbet ger om mördaren dvs personen som stod närmast direkt efter skotten påminner knappast om Anders B i.a.f. och hon påpekar tidigt att mördaren saknade mustasch. Anders B hade mörkt helskägg och hade en blå, mellanblå täckjacka, beigegrön, rätt ljus stickad mössa, bruna byxor+ en mörkbrun axelremsväska på sig (finns foton på vittnena). Lisbet har inte angett att mördaren hade en sådan väska på sig heller.
     http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/tingsratten-palmemordet-vittne-anders_7.html

      1. Anders B sade det i sitt rättegångsförhör i tingsrätt, eventuellt såg Lisbet även på honom en kort stund. Men Anders B var inte placerad där mördaren var placerad dvs han stod nära porten eller i porten längre bort. Inge M såg aldrig Anders B och de andra vittnena såg bara tre st personer på mordplatsen. Tyvärr var Anders B berusad så han är inte helt tillförlitlig men man kan inte avfärda allt han sade i förhören och i rättegångarna. Detsamma gäller väl de flesta vittnen.

       1. Ditt svar bekräftar det vi visste: Lisbeth har aldrig beskrivit att hon såg BÅDE mördaren OCH Anders B. Vi vet var Anders B stod, han stod i porten närmast Dekorimahörnan. Avståndet från Lisbeth var 10-15 meter, precis det avstånd hon talade om i samband med sin observation. Det finns inga som helst uppgifter från andra vittnen om att mördaren stod stilla och tittade på Lisbeth på 10-15 meters avstånd.

        1. Lisbet beskriver inte Anders B som mördaren dvs personen som stod närmast dem direkt efter skotten. Hennes signalement på mördaren våren 1986 påminner om CP, inte Anders B. Lisbet har ej heller pekat ut Anders B som mördaren och det borde hon ha gjort om er teori om förväxling stämt, vilket det inte gör. Skulle varit märkligt om hon pekat ut Anders B som såg helt annorlunda ut än mördaren. Skulle inte du/ni se skillnad på en person som hade mörkt helskägg, bar en axelrems väska och hade en beige/grön, ljust färgad mössa på sig mot en person som inte hade mössa på sig, som inte hade något mörkt helskägg, ej hade på sig en axelrems väska, var smalare m.m.? Det var snarare 5-7 meter som Lisbet ansåg under rättegångarna 1989 att avståndet var till mördaren som stod vid Dekorimahörnan. Dessutom står det i förhöret 25/3 att mördaren vände sig om och då var avståndet längre naturligtvis men hon hade då möjlighet att observera mördaren en andra gång. Mördaren stod inte längre bort inne i porten som Anders B gjorde. Varken tingsrätten eller hovrätten hade några tvivel ang. detta. Ej heller alla Palmeåklagare eller riksåklagare sedan 1987. Ej heller de flesta poliser som varit inblandade i Palmemutredningen sedan 1987. Det väger mycket tyngre än vad privatspanare påstår nästan 30 år senare.

        2. Det är mördaren hon beskriver våren 1986 och under rättegångarna 1989. Inte det berusade vittnet Anders B som såg helt annorlunda ut och som stod längre bort bitvis inne i en port. Anders B var aldrig framme vid Dekorimafönstret, ej heller framme hos makarna Palme och rundade dem och han sprang aldrig in i gränden som mördaren gjorde. Lisbet sade i samtalet/förhöret 25/3 att hon såg att mördaren blickade tillbaka och då kunde hon se mördaren en andra gång. Det var inte helskäggige Anders B som hon då såg. Mördaren var den ende på mordplasten förutom makarna Palme och hans avstånd till Lisbet var inte statiskt, exakt detsamma under händelseförloppet. Vittnet Inge M (den ende som såg hela händelseförloppet och även kunde se när mördaren kom släntrande dit strax innan Palme kom) såg att Lisbet och mördaren hade ögonkontakt under flera sekunder. Han beskriver också att mördaren rör sig runt makarna Palme innan han lunkar iväg mot gränden. Detta bekräftar att Lisbet såg på mördaren.

    2. Lisbet ska då, förutom att uppge att mördaren stod på 10-15 meters avstånd. också ha sagt att han stannade kvar 1-3 minuter efter skotten. Antingen måste LP ha trott att Anders B. var mördaren eller så var LP ett högst opålitligt vittne vilket är fullt förståeligt. Men faktum kvarstår: vem är det då LP beskriver några veckor senare? Ljust under näsan, markerade kinder, stirrig blick. Vart sjutton fick hon det signalementet ifrån? Vem på mordplatsen såg ut så?

     1. Lisbeth använder uttrycket ”vit överläpp” enligt det förhör som Hans Holmér höll med henne i slutet av mars. Det är en lite konstig beskrivning, det är sällan man i verkliga livet stöter på människor som kan beskrivas som att de har en ”vit överläpp”. Men det finns ett ansikte i Palmeutredningen som har en tydlig ljus överläpp. Det är fantombilden, googla på ”fantombilden” och titta själva.

      När Lisbeth lämnar sin beskrivning till Holmér har hon haft möjlighet att studera fantombilden i tre veckor. Troligen har det gett resultat.

      1. Lisbet påpekar redan 8/3 1986 att fantombilden inte stämmer överens med hennes minnesbild av mördaren (i förhör 8/3 och hon sade även det till Ulf Dalhstén och sönerna) dvs hon har knappast blivit påverkad av en felaktig fantombild som inte ens föreställer mördaren.

       1. Dessutom så påminner hennes signalement på mördaren våren 1986 mycket om CP. Det kan man inte komma ifrån eller förneka.

         1. Hon sade mycket mer än bara det. Vilken ögonfärg kan man knappast se under de förhållandena. Det är inte det viktiga- hon pekade ut CP och mördaren stod bara några meter bort och det var belyst på mordplatsen. Tingsrätten dömde honom för mordet och de flesta poliser i Palmeutredningen och alla Palmeåklagare sedan 1987 anser att CP var mördaren.

          1. Men du säger ju att hon kunde se att han hade ljus överläpp. Varför skulle hon då inte se att han hade ljusblick? Framförallt när det är den stirrande blicken hon fäst stort avseende vid.

          2. Du får se hela signalementet och när man gör det så påminner det mycket om CP. Var olyckligt att de inte gjorde en fantombild på mördaren utifrån huvudvittnets dvs Lisbets minnesbild.

       2. Det finns två fantombilder. Den andra bilden s.k ”Skuggan” publicerades den 24/3. Båda fantombilderna är framställda med hjälp av en s,k signalementsmaskin. Den fungerade på sätt att fantombilderna framställdes med hjälp av inmatade fotografier. Båda fantombilderna är utan någon som helst tvekan framställda med hjälp av inmatade fotografier på Christer Pettersson, vilket jag kan bevisa med hjälp av dataprogrammet Photoshop.De som ombesörjde framställandet av fantombilder var den västtyska regeringssekreteraren Stefan Wagner och Kriminalöverkommissarie Joakim Heun. Framställandet av fantombilderna skedde på hotell Amaranten i Stockholm from den 5/3 1986. Med stor sannolikhet har Lisbet Palme under dryga två och ett halvt år sett dessa fantombilder och otvivelaktigt blivit påverkad. Det har sagts att hon haft fantombilderna uppsatta i sitt hem så att hon lätt skulle kunna känna igen personerna i händelse om någon av dessa personer skulle dyka upp i hennes närhet, vilket jag tycker låter trovärdigt eftersom hon var ett viktigt vittne.
        Om du Ulf inte har sett resultatet av den bildkörning i photoshop jag talar om. som jag tillsammans med mina söner har tagit fram Photoshop, ska du nog vänta med att diskutera just den saken.

        1. Du kan inte bevisa någonting och du har helt fel. Ingen av fantombilderna har gjorts utifrån foton av CP. Det första fantombilden var från den sk tecknerskan och hon såg med hög sannolikhet inte ens mördaren. Den är dessutom influerad av Holmérs fixering av kurderna- ger ett sydländskt intryck. Fantombilden borde gjorts utifrån Lisbets minnesbild naturligtvis- ett av många stora fel man gjorde det första året.

         1. Tror inte att Lisbet blev påverkad av den helt felaktiga fantombilden, snarare att hon hade en minnesbild av mördaren från mordplatsen som hon senare ansåg var CP. Experter och jurister har tolkat vittnesmålen olika så om vittnena har rätt eller ej är svårt att säga. Hade varit önskvärt med teknisk- eller dnabevisning men dnabevis gick knappt att få fram 1986. Man missade t ex skyltfönstret där mördaren stod och väntade en kort stund på Palme, papperskorgen i närheten av mordplatsen, dålig teknisk genomgång av mordplatsen (t ex kulorna upphittades av allmänheten) som också blev påverkad av allmänheten och en massa rosor m.m. som slängts in. Tror aldrig det kommer bli någon mer rättegång i Palmefallet. Bevis m.m. har säkert förstörts.

         2. Hur kan du påstå att jag har helt fel utan att sett resultatet av jämförelsen mellan båda fantombilderna och Christer Pettersson i photoshop? Resultatet bevisar med all tydlig önskvärdhet att fantombilderna är skapade efter Petterssons ansiktsbild och det kan inte ens du förklara bort, hur gärna du än vill. Men jag råder dig att studera det innan du diskuterar saken, så du vet vad du talar om.Du kommer snart få se det på min hemsida. Det visar på att det är en välplanerad operation, sannolikt av västliga underrättelstjänster där även Sydafrika ingick. Och då kommer vi osökt in på det som Gunnar Wall skriver om i sin senaste bok.

 4. Om nu mördaren kom släntrandes från Grandhållet och korsar Sveavägen som Inge M uppgav i förhör bör ju denne rimligen ha varit i närheten av bion. Och då rimligen kan det ju ha varit den man som Wennerling ritade av som stod och stirrade in i biografen som fortfarande är okänd. När man tittar på hennes teckningar får man två intryck: ibland ser personen sydländskt mörk ut och ibland riktigt svensk ut med blå ögon. Intressant. Man skulle ju kunna tänka att mördaren har gjort något med sitt utseende. Jag tycker fortfarande att ”det vita partiet” över läppen kan tyda på en bortrakad mustasch. En lätt ansiktsförvandling med hjälp av hyvel och svart färg hade han ju tid att göra OM han följde efter paret INNAN bion och tog reda på hur länge filmen varade. Skulle det vara på det sättet är förmodligen inte mördaren helt satt ur spel pga av sitt missbruk ( den stirriga blicken kan ju tyda på amfetaminintag) utan agerar också beräknande och försåtligt. På något vis har jag en känsla av att Palmes mördare är en ”smart” mördare. Skulle inte förvåna mig om han följer alla debatter kring mordet och kanske t.o.m skriver inlägg ibland. Får en känsla av att han själv tycker att han är smart som har klarat sig så här många år. Om han nu lever.

 5. En sammanfattning och några frågor. Du Ulf påstår att Lisbet Palme kunde se att gärningsmannen hade ljus överläpp, men hon kunde inte se från det avståendet enligt dig att han hade ljus blick,hur förklarar du det? Trots att Lisbet uppgivit i förhör med Holmér den 25/3-86. citat, Gärningsmannen har stirrande blick-ljus blick. Menar du att Lisbet Palme ljuger för Holmér om den saken?
  Förre vice spaningsledare Ingemar Krusell skriver i sin bok ”Palmemordets nakna fakta” : ”Gärningsamnnen hade stelt stirrande ögon som Lisbet Palme inte kunde glömma.”
  Men dessa ögon kunde hon alltså inte se enligt dig, hur förklarar du det? Jag vill påminna dig om att Christer Pettersson hade mörkt bruna ögon.

  Hur förklarar du att någon kan se ett par mörkt bruna ögon som ljusa? Dessutom har gärningsamnnen när han vänder sig om ljuset i ryggen, vilket gör det än mer osannolikt att ett par mörkt bruna stirrande ögon skulle framstå som ljusa – det faller på sin egen orimlighet.

  Jag vill också påminna dig om att Lisbet Palme uppger i förhör med Holmér som är sammanfattat den 7.5-86. Gärningsmannen har raka ögonbryn. Även på den punkten stämmer det inte in på Pettersson.
  Förre vice spaningsledare Ingemar Krusell uppger i sin bok Palmemordets nakna fakta.Citat ”Denna bild av gärningsmannens utseende har en frapperande överenstämmelse med den som vittnet Birgitta W givit beträffande mannen utanför biografen Grand.”
  Men även Birgitta W säger att gärningsmannen hade ljus blick och målar sina teckningar med blå ögon och raka ögonbryn. Hon kunde dessutom ej heller peka ut Pettersson på konfrontation, men uppgav att det fanns vissa likheter med mannen hon noterade utanför biografen Grand.Och så kan det nog vara.

  F.Ö Håller jag med Gunnar Wall, att det syns tydligt att den första fantombilden som framställs har ljus överläpp. Det är ren fakta som inte går att bortförklara, Men börja du med (bort) för-klaringar i vanlig ordning på det som talar mot Christer Pettersson som gärningsman och förneka att Lisbet Palme förmodligen med stöd av ovanstående sannolikt har misstagit sig.Jag vill också upplysa om att det är detaljer Lisbet Palme beskriver kort tid efter mordet. Detaljer som inte överensstämmer drygt två och ett halvt år senare med den utpekade Christer Pettersson.

 6. Och ni skiter i allt annat som Lisbet Palme sade om mördaren våren 1986? Varför? Tingsrätten dömde CP till livstids fängelse för mordet och Palmeåklagarna ville få upp målet till Högsta Domstolen 1997- Ni kan läsa Resningsansökan får ni se. Varför är ni 100% säkra på att någon annan än CP är mördaren? Det fanns även fler vittnen som sett CP vid biografen Grand, vid korvkiosken, på mordplatsen och efter mordet. Det är ändå riktiga bevis, ditt Sydafrikaspår är helt oseriöst och overkligt. Ren fakta att Polisen inte manipulerade fantombilden. Det var den sk tecknerskan som låg bakom den felaktiga fantombilden? Är det svårt att förstå? Ditt påstående om att Polisen satt med CP foton till fantombilderna är absurt. Det är helt fel. Vill påminna dig/er om Anders Stening som dissar Sydafrika naturligtvis eftersom dem inte har med mordet att göra. Samma bevisning i andra mål så hade det blivit fällande dom tydligen när man frågar jurister. http://www.dn.se/arkiv/nyheter/vittnesmal-forsvarar-rattslig-losning-inte-narmare-mordaren-maste-vara-lik http://www.dn.se/arkiv/nyheter/palmemordet-minnesforskaren-anser-sig-feltolkad http://www.tv3play.se/program/efterlyst/241782?autostart=true

  1. Dokumentationen var mycket bristfällig första året och förhöret/samtalet med Holmér 25/3 var inget undantag. Det verkar som att Lisbet redan från början såg att mördaren var borderliner typ (Tommy Lindström bekräftade det) men Holmér bortsåg från det märkligt nog- han var var fokuserad på kurder m.m. Om ni hade haft rätt så hade någon blivit gripen, åtalad och dömd men så är det inte. CP har blivit dömd för Palmemordet i Tingsrätten. Men era konspirationsteorier har ingen konkret bevisning.

   1. Nu är det dags att bestämt mana Ulf till en viss återhållsamhet när det gäller mängden kommentar, särskilt sådana som innehåller upprepningar av tidigare påståenden.

 7. Med tanke på Lisbets vittnesmål om att hon såg en person med ljus överläpp i samband med mordet, vore det inte dumdristigt om detta berodde på att mördaren nyligen hade rakat av sig mustachen för att inte bli igenkänd? Jag menar att det verkligen skulle påkalla uppmärksamhet från den närmaste omgivningen (vänner och bekanta) i efterhand att det verkade skumt att mustaschen var bortrakad just då. Om det nu istället handlade om en utlänning så fanns det ingen anledning att raka av sig någon mustach för risken att bli igenkänd ändå hade varit obefintlig. Nej är det inte mer sannolikt att Lisbeth såg en person med en vit eller gråvit mustasch? Om huden i ansiktet samtigt var ganska mörk i övrigt måste även effekten varit direkt påfallande. Om mördaren hade en naturligt vit mustasch så skulle plötsligt flera nya intressanta dimesioner öppna sig. T.ex. skulle det tyda på att mördaren var minst 40 år. Känns som spekulationer men utan ifrågasättande kommer man ju ingenstans och man måste ju hela tiden väga sannolikheter.

  1. Tanken är intressant. Men en hypotes jag varit inne på är helt enkelt att Lisbeths kommentar om den ljusa överläppen helt enkelt är inspirerad av fantombilden.

   Fantombilden

   Observera det ljusa partiet ovanför munnen.

   1. Tack för bilden !

    Visst ser man det när du säger det.
    Men inte något som sticker ut.

    Vet inte när och i vilket sammanhang som Lisbeth ska ha gett den uppgiften men vid en närmare eftertanke kan uppgiften vara mer intressant än vad man tror – även om det var sent och rätt mörkt på kvällen så lades det märke till denna detalj. Jag tänker då att det måste ha varit en rätt markant färgskillnad mot övriga ansiktet och då ligger det nära till hands att tro på en mustasch.

    Finns det något annat vittne som har sett någon med mustasch (inkluderat tvivelaktiga vittnen) ?

    1. Minns inte just nu vilka möjligen intressanta spaningstips som kan ha funnits som pekar på att mördaren hade mustasch. Överlämnar frågan till bloggens läsare.

 8. Om jag inte missminner mig så hade väl V Gunnarsson enligt flera vittnen sin mustasch bortrakad vid mordtillfället.Det behöver inte betyda att det va VG som sköt. Det kanske va fler potentiella skyttar där alldeles i närheten.VG kanske inte ens hade något vapen men han va tillräckligt nära för att få krutstänk på sig.Och det kanske va VG´s ljusa överläpp som LP tänkte på.
  Mannen som pratade franska vid reklampelaren och som fick ett antal tusenlappar. (Utpressning eller Harvardpapper). Vem vet ?

  1. ”33-åringen” Gunnarsson behärskade förvisso franska. Så långt är jag med. Men jag vet inte var du fått ifrån att någon skulle ha talat franska med Palme vid reklampelaren. Inte heller finns det några belägg för att Gunnarsson var vid mordplatsen. Och den tändsatspartikel som fanns på Gunnarssons jacka kunde inte kopplas till Palmekulorna och kunde för övrigt ha hamnat på jackan genom ”kontaktsmitta”, alltså utan att den som bar jackan avlossat ett vapen. Det gick inte heller att avgöra vid vilken tidpunkt partikeln hamnat på jackan.

   Däremot är det korrekt att det förts en rätt omfattande diskussion om Gunnarssons mustasch – rent konkret att han skulle ha rakat av den strax före mordet och sedan odlat den igen. Syftet skulle ha varit att förvirra folk som sett honom. Rent allmänt låter det som en lite vansklig teori. För det första innebär det att Gunnarsson i förväg skulle ha vetat att Palme skulle mördas av honom själv eller någon annan just den kvällen. Och något sådant finns det inga belägg för. För det andra skulle det ju snarast väcka uppmärksamhet i hans omgivning om han rakade av mustaschen just i samband med mordet.

   Den som drivit mustaschargumentet är framför allt kriminalinspektören Börje Wingren som var den som först försökte rikta misstankarna mot Gunnarsson. Wingren lutade sig i stor utsträckning mot vittnesmålet från den afrikanske man som berättat att han sent under mordkvällen blev stoppad av en man som ville ha lift. Wingren menar att afrikanen gjorde ett tillfredsställande utpekande av Gunnarsson. Palmeåklagaren K G Svensson drog en helt annan slutsats och underkände utpekandet. Och det som är av särskilt intresse här är att afrikanen i ett polisförhör från den 15 mars sagt att mannen som stoppat honom hade mustasch och polisonger – inte att han saknade mustasch.

      1. Det är väldigt svårt att få ihop en förklaring med mordplatsen och någon som springer upp vid gamla stan. Sedan är det säkert så ifall någon exempelvis tar sig ända fram till centralen för att ta tåget till gamla stan så slår nog denna person ner på takten en del på grund av risken att bli uppmärksammad av mötande polisbilar på sveavägen. Visst känns denna flyktväg långsökt. Men det är några saker som gör mig nyfiken i sammanhanget. -Lisbet pratade till en början om 2 gärningsmän, – Någon med walkie-talkie skyndade söderut på sveavägen efter vittnesberättelse från ett par, – Någon ska ha blivit skrämd? och direkt sprungit iväg söderut från mordplatsen när skotten smällde (kan tyvärr inte hitta vittnesmålet just nu). Rätta mig gärna om något inte riktigt stämmer

 9. Mycket märkligt. Det måste ju kunna gå att verifiera/kolla om det där med helikopterfärden var riktigt, sådant står väl på logg, i rapporter, etc. Piloterna, vilka var de, etc.? Sedan var det ju fler i ”Palme-rummet” vid andra tillfället, på morgonen, då hon fick vittna igen. Är de alla döda? De tyska experterna? Och, ja, vad hände med hennes fantombild? (Om hon fick sitta i 5 timmar för att få fram den så är det ju också ett belägg för att det hela togs på allvar, och då bör den ju – av värde för utredningen – också ha sparats, bokförts, etc. Om den inte kom ‘i vägen’ för ett annat ‘spår’ som skulle drivas…).

  1. På denna blogg har det ett flertal gånger varit uppe en diskussion om Sven Anérs och några andra debattörers påståenden om att viss namngiven polisman, senare politiker, skulle vara identisk med ”Dekorimmamannen” – alltså den person med walkie-talkie som två kvinnor med finsk bakgrund berättat att de sett i Dekorimahörnan strax före mordet.

   Polismannen har på denna blogg gått under beteckningen AA. Jag har rätt utförligt förklarat min uppfattning, att det inte tycks finnas någonting med substans som knyter honom till kvinnornas berättelse. Men rykten har en benägenhet att leva kvar när de en gång kommit i gång.

   När det gäller Sven Anérs påståenden i övrigt – innefattande att Lisbeth Palme aldrig skulle ha blivit beskjuten, att hon av någon anledning bytte ut sin mockakappa under resan till Sabbatsberg, att kappan senare av någon anledning försågs med skotthål och så vidare – betraktar jag det som trams. Det foto på en kvinna utanför Sabbatsberg som bär en annan kappa än Lisbeth Palmes mockakappa är med all sannolikhet inte Lisbeth Palme. Det framgår till exempel om man jämför kvinnans frisyr med den frisyr Lisbeth Palme hade vid mordtillfället. Saken tas upp av Lennart Remstam på den här sidan: http://lennartremstam.blogspot.se/2012/12/ar-det-har-lisbeth-palme-svar-nej.html

   Tyvärr vet jag inte heller vem den fotograferade kvinnan är, men förhoppningsvis kommer den saken att klargöras förr eller senare.

 10. Och det här? (Även om det är hämtat från Flashback, via annan sida). Skulle det då förklara mysteriet med ‘de försvunna Harvard-akterna, eller? (Och återigen ta upp tesen att Palme sköts av misstag – att ‘mördaren’ trodde det var Sigge C.Och alla dessa ‘rökridåer’ av Holmér & co.).Eller har detta diskuterats tidigare?
  http://www.itdemokrati.nu/page15.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.