Så kan en nyhet gömmas: FN och Hammarskjöld

Portrait of Dag Hammarskjˆld, Secretary-General of the United Nations.
Portrait of Dag Hammarskjˆld, Secretary-General of the United Nations.

I GÅR, TORSDAG 19 NOVEMBER, tog FN:s generalförsamling en resolution som slog fast att det är nödvändigt att arbeta vidare med utredningen av Dag Hammarskjölds mystiska död i en flygkrasch 1961.

Hammarskjöld var vid sin död FN:s generalsekreterare. Den etablerade uppfattningen under många år har varit att kraschen var en ren olyckshändelse. Men nya rön har gett stöd åt de hypoteser som funnits hela tiden, att Hammarskjöld föll offer för ett politiskt attentat. Vittnesmål som länge ignorerats pekar på att planet blev nedskjutet av ett annat plan.

Den nuvarande svenska regeringen har drivit på för att frågan ska drivas av FN och för att världsorganisationen ska få tillgång till hemlig information om Hammarskjölds död som finns hos till exempel den amerikanska underrättelsetjänsten NSA.

Det hela är en potentiellt politiskt laddad fråga. Vid tiden för sin död hade Hammarskjöld blivit obekväm för västliga politiska och ekonomiska intressen. Starka indicier pekar på en brittisk och en belgisk inblandning, men också på att kunskaper om saken har funnits på NATO-nivå.

Dag Hammarskjöld var både den mest hyllade och den mest kontroversielle generalsekreterare som FN någonsin haft. Han var också förmodligen Sveriges mest internationellt kände 1900-talspolitiker. Att FN nu tagit sig an frågan om hans död är förstås en sensation, liksom att Sverige aktivt driver den.

Desto märkligare är det att ta del av den ytterst sparsamma nyhetsrapporteringen i svenska medier.

Dagens Nyheter publicerade inför behandlingen av frågan i FN ett par intressanta artiklar, den här och den här. Och tidningen har rapporterat om beslutet i denna artikel.

Men DN lyser i stort sett som en ensam stjärna. De flesta svenska nyhetsmedier har inte brytt sig om att rapportera om saken över huvud taget.

Ett undantag är för all del Upsala Nya Tidning som har alldeles särskilda skäl att ge rapportering om Hammarskjöld på grund av dennes starka knytning till just Uppsala. UNT har publicerat en artikel, denna.

Men undantaget är inte alltför uppmuntrande. Artikeln är nämligen intressant just genom att den är skriven på ett sätt som går på tvärs mot all normal nyhetsvärdering. Rubriken utgår tryggt från den etablerade versionen, alltså att det var frågan om en olycka och inte ett politiskt terrordåd. På ett enda ställe långt in i artikeln finns ett ord, ”attentat”, som antyder att det trots allt kan ha funnits ett brott bakom händelsen. För den som inte vet något annat kan väl denna ack så hastiga anspelning närmast tolkas som att någon enskild virrpanna kanske utfört någon sorts sabotage som fått så katastrofala följder. På inget sätt får läsaren någon hint om att de frågor som nu rests handlar om att generalsekreterarens död kan ha en dramatisk storpolitisk bakgrund och att hemliga tjänster i NATO-länder kan sitta inne med uppgifter om hur han bragtes om livet. Inte heller ger artikeln någon information om att den svenska regeringen aktivt drivit denna fråga för att tvinga fram klarhet.

Visst kan det förefalla lite besynnerligt, detta tassande kring en story som synbarligen har allt som en journalist kan önska? Är det så att ansvariga redaktörer i svenska medier haft en tendens att betrakta nyheten om Hammarskjöld som lite avig, att de möjliga skurkar som skymtar är av fel sort?

Går det kanske helt enkelt för illa ihop med den rapportering som känns naturlig att förmedla för alla de opinionsbildare som vill få in Sverige i NATO?

Förstärks kanske detta tassande av att Sverige just genom medlemskapet i EU halkat med i kriget i Syrien, ett krig som för EU:s del framför allt utkämpas av NATO-länder?

Exakt hur mycket krigande det kommer att bli för svensk del är än så länge osäkert. Men själva faktumet att Sverige nu betraktar sig som en del av detta krig bidrar förstås till att nöta ner den mångåriga inställning som funnits bland den svenska befolkningen, att Sverige ska hålla sig utanför militärallianser.

Den officiella retoriken från svenskt håll talar om solidaritet med offren för terrorn i Paris, ungefär som om det franska deltagandet i Syrienkriget startat efter attentaten. Det är med andra ord som det brukar låta när stater går i krig och det behövs folklig uppslutning. I själva verket finns det kanske inte mycket som talar för att ett upptrappat krig i Syrien kommer att minska risken för terrorism i regionen och i världen i övrigt. Inte heller finns det väl så mycket som talar för att sådana – eller andra humanitära – strävanden är de väsentliga skälen till de europeiska krigsinsatserna. Det finns så många andra mer krassa skäl att kriga, precis som vanligt.

Men sådana infallsvinklar är lite känsliga att beröra när svenskt deltagande i militära konflikter är på dagordningen. Och därför är förstås det där med Hammarskjöld lite trist grus i maskineriet, obehagliga påminnelser om att det kan finnas ett stort avstånd mellan officiell och verklig politik, också bland stater som brukar räknas som Sveriges nära vänner.

Slutsats: skriv helst ingenting om att FN utreder den där gamla händelsen. Och om det måste skrivas: skriv så ansvarsfullt, det vill säga tråkigt, som möjligt.

Nej, jag tror förstås inte att det är en stor konspiration bakom denna relativa tystnad. Jag tror att det handlar om reflexer, säkert ibland förstärkta av att osäkra redaktörer stämmer av med varann eller auktoriteter de litar på.

Den som vill hitta en bakgrund till FN:s beslut att nu på allvar titta på Hammarskjölds död behöver dock inte misströsta. Det finns ett helt kapitel om saken att tillgå i min bok Konspiration Olof Palme.

57 reaktioner på ”Så kan en nyhet gömmas: FN och Hammarskjöld

 1. Vid en snabbkoll såg jag att både AB och Expressen, förutom DN, har skrivit om detta. SvD såg jag däremot inte men jag kollade inte så noga i ärlighetens namn. Jag är inte främmande för att makt och media kan tiga om vad som helst, om man tror att det gagnar ett högre syfte. Har lite svårare dock att tro att västmakterna/NATO har för vana att dräpa demokratiskt valda representanter. Det finns väl bättre sätt att göra sig av med obekväma personer än genom mord i demokratiska församlingar tänker jag om man nu vill bli av med dem mitt i deras mandatperioder?

  1. Förvisso har Aftonbladet och Expressen skrivit om frågorna kring Hammarskjölds död tidigare, men inte i samband med FN-beslutet i förra veckan vad jag kan se. Har jag fel så ska jag be om ursäkt.

   I övrigt kan man väl bara säga att det finns alla möjliga sätt att göra sig av med obekväma politiker. Men om till exempel brittiska och belgiska intressen ville göra sig av med FN:s generalsekreterare – vad fanns det för uppenbart snabba och effektiva metoder att göra det på förutom att döda honom?

   En demokratiskt vald ledare som bevisligen blev mördad i samband med Kongokrisen var för övrigt Patrice Lumumba. Och det är välkänt att spåren pekar både i riktning mot CIA och belgiska myndigheter.

 2. Har skummat igenmurade på morgonen i historien om Lumumba, Kongo, Belgien
  och CIA och dessvärre verkar du ha rätt. Usch vad det är fult i världen ibland.

 3. Konspirationer finns men det måste inte alltid vara vara en medveten handling, byggbranschen ville bygga billigt resultatet blev en katastrof.
  Nu försöker myndigheter mörklägga skandalen så byggbolagen går fria och staten slipper ta på sig ansvarat för att staten godkände byggmetoden.
  ”Fuktskandalen kring de enstegstätade putsade fasaderna är inte slut. Undersökningar vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, visar att fuktdrabbade byggnader som har reparerats läcker på nytt.”
  http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3949029.ece
  Myndigheter vill inte erkänna sina misstag dom har makt att ljuga hur mycket som helst.

  Sköt dom ner planet av misstag så kommer dom att säga att det var en olycka.
  Alt måste inte vara planerat olyckor kan mörkläggas.
  Kan planet ha skjutits ner av ett misstag?

  Planerade konspirationer finns men mörkläggning av misstag någon begår är vanligare.
  Vi måste utgå från att SP och byggbolagen inte ville bygga mögelhus men nu mörklägger dom sina misstag..

  1. Du har alldeles rätt i att organiserad mörkläggning av olika misstag som begåtts är en mycket vanlig form av konspirationer – och en mycket förståelig sådan. Beslutsfattare inser att något har blivit fel och att de kan råka illa ut. Och så börjar de samordna sitt ljugande.

   Och visst kan ett plan skjutas ner som en följd av ett misstag av den ena eller andra sorten. Det kan finnas sådana inslag när det gäller det nyligen nedskjutna ryska planet. Men om Hammarskjölds plan blev nedskjutet – och mycket pekar på att det var det som skedde – kan det knappast ha rört sig om ett misstag.

   1. Alla måste inte vara med på en konspiration dom flesta vill bara inte tro på det och sen vill dom slippa debatten om det.
    Vissa inte vall kan sen skriva en bok och påstå att alla är med i en konspiration bara för att göra pengar på boken.
    Ett misstag blir en hel konspirationsteori.

    Vissa sprider konspirationsteorier bara för att destabilisera ett land så dom kan ta över makten i landet eller så har dom andra dunkla motiv.
    Hitta på en konspirationsteori skriv en bok eller lägg ut det på Youtube detta är en affärsidé som har blivit vanlig.

    Frågorna om Hammarskjölds plan ska bli intressant att följa Vall kan ha rätt.
    Vall är seriös och kunde ta upp problemet med dom som hittar på konspirationer för att bli rika.
    Jag ser ett hot mot demokratin när onda personer bara hittar på saker för att tjäna pengar på en ren lögn, problemet är att vissa faktiskt tror på lögnen.
    Det finns bloggar som bara skriver skit för att få annonsintäkter, dom lever på annonsintäkter, detta hotar demokratin.
    Hundra falska teorier döljer en sann konspiration, folket slutar tro på seriösa personer som Vall när vi överös med konspirationsteorier.

    Jag tror att dom flesta inte alla konspirationsteorierna bara är påhittade för att på något sätt gynna den som hittade på konspirationsteorin.

    1. Ja, självklart kan det ligga i olika personers och gruppers intresse att sprida anklagelser om konspirationer. Görs det trots att de som sprider ryktet vet att det är falskt innebär ju själva ryktesspridningen en form av konspiratorisk verksamhet, i alla fall om fler än en person är inblandad i att sprida sådana medvetna lögner.

     Ibland kan det givetvis vara svårt att veta i vilken utsträckning de som sprider falska uppgifter tror på dem själva. Uppgifterna om att Saddam Hussein i Irak hade massförstörelsevapen och samarbetade med al-Qaida spreds ju flitigt av de styrande i Washington i samband med att de planerade invasionen av Irak. Det visade sig vara fullkomligt falskt, däremot fyllde ju sådana uppgifter en funktion för att förbereda världsopinionen för invasionen. Visste USA:s regering att uppgifterna var falska – eller var spridandet av de osanna uppgifterna bara ett resultat av dålig faktakontroll i kombination med en önskan att lyfta fram allt som skulle kunna motivera en invasion? Det har diskuterats en del. Rent praktiskt spelar det kanske ingen roll vilket av alternativen som är sant – effekten på världsopinionen blev densamma. Men i det ena fallet handlar det om medveten cynisk lögnaktighet, i det andra om en oförmåga att tänka nyktert när vissa hypoteser är så oerhört mycket mer attraktiva än andra. Jag föreställer mig att när osanna uppgifter lanseras i stor skala finns det både personer som ljuger medvetet och andra personer som okritiskt sväljer lögnerna och hjälper till att sprida dem.

 4. Jo så kan det ju vara men varför ska det vara så svårt för avsändaren att presentera sig med sitt namn och även tala om vart vapnet finns för GW då? Kan inte riktig förstå det. Det hör lite till vanligt, normalt hyfs tänker jag.

   1. Men om man tror sig veta sanningen är det väl normalt att man förutom en inskickad kula åtminstone talar om för polisen vem som ägde kulan och framförallt vem som ägde vapnet? Vad ska inskickandet av kulan annars vara bra för liksom? Ähh, det här verkar vara trams bara. Om det nu inte är ‘mördaren själv som vill ”teasa” GW och Palmegruppen.

  1. Själv tror jag inte det minsta på staybehind-spåret. Och jag är förbluffad över att Inga-Britt Ahlenius, min gamla hjältinna, tydligen gör det. Idag skriver också en person (en ökänd staybehindspårsanhängare dessutom) på Flashback att denne tror att t.o.m IB-chefen Birger Elm’er skulle ha haft vetskap om mordet innan det skedde. Sanktionerade det. Om han nu inte t.o.m planerade mordet! Man tar sig för pannan…

   Ibland önskar jag att kommunistjägarna Elme’r, Palme och Synnergren kunde kliva upp ur sina gravar och säga vad DE tycker om ”staybehindspåret” som Uddgren högljutt och diktatoriskt har propagerat för i åratal i alla media.

   1. Förvisso är artikeln inte ny. Men om uttrycket ”det händer aldrig saker” har någon funktion i sammanhanget så skulle det väl snarast vara för att understryka att behovet av att undersöka Stay Behinds eventuella roll i Palmemordet visserligen torde ha stått klart för ett antal statliga beslutsfattare direkt efter mordet… men att inte särskilt mycket tycks ha skett på den fronten, åtminstone inte sådant som redovisats för allmänheten.

    I den meningen finns det verkligen anledning att säga att det aldrig tycks hända saker.

    Men fanns det verkligen anledning att undersöka den hypotesen? Ja, av flera skäl, vilket framgår av min bok Konspiration Olof Palme. Jag tar mig friheten att bara nämna en omständighet som pekar i den riktningen, uttalandena från Olof Frånstedt, operativ chef på Säpo från 1967 till 1978. Som han gjort klart för Anders Jallai slogs han direkt efter mordet av tanken att Stay Behind-kretsar kunde vara inblandade. (Se Konspiration Olof Palme sid 209-13.)

    1. Med all respekt för Frånstedt men han ger uttryck för djup bitterhet i sina memoare uppfattar jag och jag har därför svårt att ta honom på allvar när han pekar ut folk och organisationer som ”misstänkta”. Dessutom undrar jag varför Frånstedt väljer att dela med sig av sina tankar till en f.d pilot och dykare som Anders Jallai? Som varken är akademiker, polis eller journalist?

     Det hade väl varit mest naturligt om en f.d SÄPO-chef som inte fick gehör för sina misstankar att stay behind-folk/Barbro/IB kan ha varit inblandade i mordet att isåfall vända sig till människor på höga positioner i vårt samhälle som verkligen stod Palme nära och som vill att mordet blir löst kosta vad det kosta vill? Eller till sin gamla organisation SÄPO. Eller ännu enklare: vända sig till en sanningssökande journalist som t.ex du själv?

     Tycker bara att Frånstedt agerar märkligt och det är väl därför jag inte heller tar varken honom eller hans Barbro/IB-spår på fullt allvar. Jag litar helt enkelt inte riktigt på Frånstedt och är ingen anhängare av stay behind-spåret mot bakgrund av hans eget ”modus operandi” dvs hur han själv har agerat efter mordet på Palme. Men jag är på gott och ont en misstänksam typ dessvärre.

     1. Själv har Frånstedt förklarat att han inte brydde sig om att vända sig till spaningsledningen med sina tankar sedan han förstått att Holmér och Ebbe Carlsson tagit på sig rollen som regeringens politiska fixare och beslutat sig för att driva PKK-spåret.

      Det är som jag ser det en ganska begriplig förklaring till varför han valde att släppa det hela för sin personliga del. Enligt min bedömning finns det åtskilliga personer som haft insyn i svensk statsförvaltning och som valt att tiga om sina funderingar kring Palmemordet. När Frånstedt till sist valt att tala var det väl naturligt att han gjorde det när någon visade ett tillräckligt seriöst intresse för vad han kunde ha att säga. Och Anders Jallai har som jag ser det med sin bakgrund ovanligt stor kompetens att bedöma uppgifter som gäller hemlig militärt anknuten verksamhet.

    2. Det stämmer nog att Frånstedt pekar mot en Stay Behind gruppering, men det kan vara värt att framhålla att Frånstedt själv satt med i ledningen för det som normalt kallas Stay Behind (dvs Lindencronas och Gieseckes organisation) också efter att han lämnat Säpo. (Se Spionjägaren 2 s 264) Det finns ingenting i Frånstedts memoarer som antyder att den organisationen var inblandad i mordet.

     Frånstedt däremot antyder att två grupper som sorterade under gamla IB, Barbro-gruppen respektive Lennart-gruppen, kunde tänkas vara inblandade i MOP. Det är väl troligt att de grupperna var tänkta att utgöra någon form av Stay Behind gruppering i händelse av krig, men att döma av Frånstedts berättelse så verkar de skilda från Lindencronas och Gieseckes organisation.

     Barbro och Lennart tillhörde av allt att döma Krigs-IB, en annan Stay Behind organisation än den som Frånstedt själv tillhörde. Både Lampers (i sin utredning) och Stig Synnergren (till Enn Kokk) betonar att det här var två skilda organisationer.

     1. Det som framgår av Frånstedts memoarer del 2 sid 264 och framåt är inte alls att han satt med i ledningen för Stay Behind. Vad det handlade om var följande: rikspolischefen Carl Persson som själv på grund av sin position ingick i Stay Behindnötverket meddelade vid ett tillfälle Frånstedt att denne snart skulle bli kontaktad för ett viktigt samtal. Det visade sig vara Stay Behindchefen Alvar Lindencrona som hörde av sig och bjöd hem Frånstedt till sitt hem. Under det mötet framgick det att Lindencrona hade klart för sig att Frånstedt hade att göra med säkerhetskontroller av personer som skulle få känsliga uppdrag, och det var också detta som låg bakom att han kontaktat Frånstedt. En kort tid efter mötet med Lindencrona blev Frånstedt kontaktad av professor Nils Landin, en av Lindencronas nära medarbetare. Denne behövde få Säpos hjälp med att utföra säkerhetskontroller på personer som skulle rekryteras till Stay Behind utan att det lämnades några synliga spår om Stay Behinds existens. Och det kom Frånstedt att hjälpa till med.

      I intervjun med Anders Jallai framgår det att i Frånstedts uppdrag från Stay Behind ingick det att kolla medlemmarna i Barbrogruppen, se Konspiration Olof Palme sid 212 eller lyssna på Frånstedt i följande filmade intervju som Anders Jallai lagt ut: https://vimeo.com/27317139 Det relevanta i det här sammanhanget kommer i sekvensen 6:35 till 9:30.

      Sedan förefaller det alldeles uppenbart att det fanns kopplingar och överlappningar mellan IB, Krigs-IB och Stay Behind. Eftersom hela den här verksamheten var extremt hemlig finns det ju inte några tillgängliga organisationsscheman eller andra dokument att tillgå. Skulle det finnas så skulle vi säkert se att organisationsstrukturerna förändrades under tidens gång, bland annat beroende på att olika personer i ansvarig ställning fungerade på olika sätt.

      1. Jag håller bara delvis med. Frånstedt säger att han inte ”klippte av” sitt uppdrag för Stay Behind när han slutade på säpo 1978 utan hade kvar dem. Du har rätt i att det inte automatiskt betyder att han ingick i ledningen. Men han måste ju rimligen ha haft någon funktion för SB som INTE var knuten till hans roll som säpochef. Men vilken den var och hur länge han hade den framgår inte. Gissningsvis var den väl åtminstone nära knuten till ledningen.

       Angående kopplingar och överlappningar mellan organisationerna så kan du mycket väl ha rätt. Men jag har inte sett någon uppgift om att Barbrogruppen skall ha arbetat för Giesecke och Lindencronas organisation.

       1. Den rimliga tolkningen av vad Frånstedt skriver var att han fortsatte att göra personkontroller av nya personer som var aktuella för Stay Behind även sedan han slutat på säpo. Det vill säga: han utnyttjade sitt kontaktnät inom Säpo för att göra vad han egentligen inte hade befogenheter att göra längre. Självklart måste ett sådant uppdrag ha varit nära knutet till någon ledande person inom Stay Behind.

        Uppgiften om att Barbrogruppen arbetat för Lindencronas organisation finns i den intervju som Jallai gjorde med Frånstedt och som jag länkade till. Jag angav tiderna där den relevanta passusen finns. Kan du tolka det Frånstedt säger på något annat sätt?

        1. Angående Frånstedts roll i SB så nämner han också att han var inbland i ”försörjning” och ”administration” i Stay Behind, så det var inte bara säkerhetskontroll.

         Din tolkning av Frånstedts intervju med Jallai är den naturliga tolkningen av vad han säger. Du har helt rätt på den punkten. Och jag hade missat det.

         Men som alltid i sådana här sammanhang så spretar uppgifterna. Synnergren är i intervjun med Enn Kokk tydlig med att Elmérs sb-organisation var en annan än Lindencronas. Och samma uppgift lämnade Elmér till Neutralitetspolitikkommissionen. (Se Lampers Det Grå Brödraskapet 469ff)

 5. Men varför kopplar Frånstedt ihop mordet på Olof Palme med en Barbogrupp, en Lennartgrupp eller Krigs-IB överhuvudtaget? Hade någon av dessa grupper befunnits farliga? Hade dessa grupper uttryckt hat mot Olof Palme? Hade de uttalat hot mot Palme? Eller gör han den kopplingen bara för att dessa grupperingar var hemliga och utom kontroll även för honom? Jag vill veta mer hur Frånstedt tänker där faktiskt. Och nej, jag imponeras forfarande inte av Anders Jallai varken som analytiker, mordgåtelösare eller som romanförfattare och förstår fortfarande inte varför Frånstedt valde att välja Jallai då han ville diskutera sina tankar. Verkligen inte. Det naturliga för varje f.d SÄPO-chef hade väl varit att vända sig till sin gamla arbetsgivare med sina tankar och funderingar. Otvivelaktigt.

  1. Stora delar av min bok Konspiration Olof Palme handlar om att visa att ett antal figurer i det militära och säkerhetspolitiska etablissemanget hyste en allvarlig oro för att Palme i deras ögon kunde vara en landsförrädare. Låt mig bara ta ett exempel i raden, det handlar om en ledande opinionsbildare i detta läger – kommendörkaptenen Hans von Hofsten. Han gick för sin del så långt som att larma dåvarande ÖB Lennart ljung om att sovjetiska hemliga tjänster kunde tänkas styra Palme med tankekontroll. Den svenske statsministern skulle i så fall fungera som en sorts fientlig robot – och det i ett läge när Hofsten föreställde sig att Sverige var under ett mer eller mindre akut invasionshot från öster.

   Så visst finns det anledning att ställa frågan om mordet hade kopplingar till sådana kretsar – där fanns ju ett glasklart motiv i alla fall.

   Jag vet inget om i vilken utsträckning Frånstedt diskuterat sina farhågor kring Palmemordet med personer i Säpo eller andra hemliga tjänster. Däremot kan vi väl utgå från att sådana samtal inte brukar nå offentligheten. Det är tack vare Anders Jallais intervju – och senare också Frånstedts självbiografi – som vi, allmänheten, fått kunskap om den tidigare höge säpochefens tankar kring Palmemordet.

   Du, Ellroy, skriver att du inte imponeras av Anders Jallai som analytiker, mordgåtelösare eller romanförfattare. Det är många andra som har en annan uppfattning. Men det är ju egentligen inte särskilt relevant här. Det intressanta är att Jallai på ett förtjänstfullt sätt dokumenterat Frånstedts uppfattningar. Och dessa uppfattningar får ju sin särskilda relevans genom andra kända omständigheter: Hans Holmérs och Ebbe Carlssons märkliga operationer som ledde in utredningen på ett stickspår och serien av vittnesuppgifter om walkie-talkiemän som blivit så illa utredda av polisen – för att bara ta ett par exempel.

 6. Bara en sista kommentar angående GW:s palmekula sedan ska jag sluta tapetsera med bokstäver härinne. En favorit i repris: Om inte den här tipsaren hör av sig och talat om varifrån kulan kommer och vem som har vapnet så kan man inte betrakta tipset som seriöst. Då måste det antingen vara fråga om en initierad skojare med kännedom om mordkulans skåror eller så är det revolverägaren själv som håller på och jäklas och som gillar uppmärksamheten. Om jag vore GW skulle jag dammsuga både kula och försändelse efter DNA. Finns det inget så är det nog mördaren som har skickat kulan med handskarna på.

 7. Angående Barbro så har naturligtvis signaturen Ellroy rätt i att Frånstedts vittnesmål inte direkt placerar Barbrogruppen på Sveavägen. Det som gör uppgiften intressant är väl att de flesta av oss misstänker att Frånstedt sitter inne med mer information än han delar med sig av. Om han INTE gör det, så blir ju uppgiften mindre intressant.

  Notera dock att Frånstedt inte är först att peka på Barbrogruppen. I en artikel (DN debatt 5e oktober 1987) ställer Bjarne Moelv ett antal frågor till mordutredarna. Frågorna, säger han ”skall givetvis i första hand läsas som just frågor. Dock, genom det sätt på vilket jag medvetet ställer dem blir de samtidig en redovisning av ny information och en fortsättning på mina artiklar från i vintras.” Den andra frågan är som följer: ”Har spaningsledningen och Palmeutredarna studerat ”fribrytarnas” och de parallella säkerhets- och underättelseorganens utnyttjande av minst sagt tvivelaktiga hjälpredor på fältet? (Åke Ortmark beskrev redan flera år före IB-affären den sk ’Grupp Barbro) med dess anknytning till FRA och Säpo samt dess olagliga aktiviteter som vapeninnehav, personregistrering och inbrottstölder)”

 8. Nu har jag inte Ortmarks bok framför mig i skrivande stund men jag fick uppfattningen att Ortmarks Barbrogrupp leddes av en bastant kvinna vid namn Barbro som ville rensa upp på stan med hjälp av några slags ”polis- detektivtyper” med brokig bakgrund. Bedriva en slags städverksamhet bland de sociala elementen på stan. Efter ett tag kollades den gruppen upp av SÄPO för att de misstänktes hålla på med olaglig kårverksamhet dvs gruppen misstänktes för att konkurrera med ordningspolisen. 😉 Det var Ortmarks beskrivning av gruppen 1971. Några år senare ska en Barbro har tågat upp till SÄPO och bett Frånstedt lämna dem ifred och hon ska ha hänvisat till en person som ska ha jobbat på IB.

  Skulle IB ha sett en potential bland de här märkliga typerna och engagerat dem i sin verksamhet? Om de gjorde det, vilken uppgift skulle de isåfall haft å IB:s vägnar? Spanat på ryssar? Spanat på vänsterextremister dvs potentiella kollaboratörer? Femtusen svenska namn ska IB ha haft i sitt, av lagen förbjudna register, medan SÄPO hade 300.000. Och om SÄPO normalt skötte personkontrollen av även IB:s folk så undrar man om just den här gruppen, med dessa obskyra typer, undantogs från SÄPO:s personkontroll? Men nån personkoll måste ju någon ha gjort tänker jag. Har lite svårt att tro att IB byggde upp och skötte delar sin inrikesverksamhet på med hjälp av glada, idealistiska amatörer.

 9. Och bara en sak till ang. Barbrogruppen. Skulle IB ha använt en sån här ”amatörgrupp” och så småningom utvecklat den till ett slags svenskt mordkommando? Är det det Frånstedt menar? Det låter inte rimligt mot bakgrund av hur gruppen beskrivs som av Ortmark. Det låter helt enkelt ologiskt och märkligt.

  Däremot kan ju en ensam mördare ha funnits i en sådan här typ av grupp. Som agerade på helt egen hand. Som hatade Palme och råkade se denne av en slump. Som ”lekte polis” och som gillade att gå omkring beväpnad på stan. Den tanken är då inte jag främmande för. Tvärtom. Tycker en sån typ passar bra ihop med den gjorda GMP. En sån typ kan säkert vilja höra av sig till GW också. För att njuta av uppmärksamheten, njuta av att känna makt och kanske även roas av att gäcka den ”riktiga” polisen. Kanske både skicka anonyma brev (Skelleftehamnsmannen) och nu även en kula direkt till GW. Nåväl, lite spännande är det att följa det hela.

 10. Det här tycker jag är väldigt intressant och hoppas att det inte är en nyhet som göms. Det förstärker motivet till mordet och även västmakters inblandning, som Gunnar har skrivit om. Och det är väl värt att diskutera. Jag spelade in det spontant och utan manus så det går väl göra bättre, men jag tror jag får fram vad det handlar om. Och givetvis så är det ett starkt motiv till mörkläggning av Palmemordet. se nedan länk.

  Jag har mycket mer om det här än vad jag säger i filmklippet, som jag kan visa på. Jag har också bland annat en film när jag pratar med Pierre Shori, där han tydligt uttalar att det humanitära biståndet som gavs till befrielserörelser, var helt villkorslöst, med tillägget ” Det var det de uppskattade”. Det mesta av verksamheten är hemligstämplat av UD och SIDA.
  Jag kommer senare lägga ut mer info på förlagets hemsida.

  De siffror jag redogör för om vapenköp i filmklippet är sannolikt betydligt högre,för lättare vapen finns inte med i statistiken. Ammunition, sprängmedel, granatgevär etc. I det som tas upp i regeringens redovisning till riksdagen om vapenexport, uppgår Nigerias inköp av krigsmaterial till under åren 82-84 till ca 700 miljoner.I dagens penningvärde motsvarar det ca 1,6 miljarder Det började levereras vapen till Nigeria i mindre mängd från Bofors 1975, men det exploderade under åren 82-84. Efter Boforsskandalen sjönk värdet 1985 av det exporterade värdet till Nigeria till 1/3.

  Ett utdrag nedan, som journalisten Anders Leopold skrev på sin hemsida för många år sedan:

  ”Det som hände min gamle kollega på Aftonbladet, Karl-Gunnar Bäck, för oss till Säpo i Uppsala. Ett tips från en IRA-agent som Bäck kände sedan sin tid som korrespondent för Aftonbladet i London lämnades till Uppsalapolisen. Det registrerades inte och ett band med uppgifterna försvann. Det handlade om Boforsaffären, eventuella mutor och Sydafrika. Källan uppgav att den engelska underrättelsetjänsten MI 6 spårat detta tillbaka till sydafrikansk vapenhandel. Bäck, som då blivit generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, skrev i Civilförsvarstidningen utan att avslöja några detaljer om sin källa att vapenhandeln och de enorma belopp som cirkulerat där kanske i form av mutor kunde vara ett spår att nysta i. Så här skriver Granskningskommissionen (GK):

  ”Han (Bäck) hade blivit uppringd av direktören vid Bofors, Martin Ardbo, som försäkrat att detta var absolut felaktigt och att man inte skulle gå vidare på det spåret eftersom det skulle kunna skapa åtlöje kring civilförsvaret och Karl B.”

 11. Om humanitärt bistånd som aldrig var förbundna med några villkor.

  Frågestund efter föreläsning av Pierre Shori okt 2014

  ”Sten Flygare: Jag skulle vilja hoppa lite till södra Afrika. Vad jag vet så var du ganska engagerad i kampen mot apartheid, när det begav sig under apartheideran och det fanns ju många frontstater där som förde befrielsekrig och Sverige var ju väldigt duktiga då på att leverera bistånd, direktbistånd, och var en av de skickligaste som inte den sydafrikanska säkerhetstjänsten kunde få tag på så att säga, men det har också kommit rykten i svang om att Sverige även samarbetade med Sovjetunionen, att man alltså levererade pengar som kom ifrån Sovjet och jag antar att du var ganska engagerad i hela den här kampen i södra Afrika. Vad har du att säga om det?
  Pierre Shori: Inte en kopek.
  Sten : Är det så?
  Shori: Ja, nä va fasen, vi var ju konkurrenter, och vi blev så uppskattade av befrielserörelserna eftersom vi gav villkorslöst bistånd, alltså vi gav inte vapen vi gav humanitärt bistånd, och bistånd för juridiskt assistans för rättegångar och så där, aldrig vapen och så där. Men det vi gav var aldrig förbundet med några som helst villkor. Det var det de uppskattade och ryssarna var jättesura på oss för att vi hade en sådan ”high standing” de litade mycket mer på oss egentligen.
  Sten: Ni stöttade i princip samma organisationer och de flesta av de här organisationerna SWAPO MPLA vad hette dom mer…. Frelimo….
  Shori: Ja ja.
  Sten: De var ju Marxsist-leninister, så säga,
  Shori: Nahhh….
  Sten: Det är ju dom inte idag men då var de ju det
  Shori: Ja ja ähum
  Sten: Det är bara så att jag talade med Tommy Lindström, den gamle rikskriminalchefen
  Shori: Ja vet
  Sten: Han har varit där nere och undersökt om just Sydafrikas inblandning i Palmemordet, och då fick han uppgifter från gamla underrättelseagenter att Sverige just samarbetade med Sovjet just när det gäller biståndet för att de (svenskarna) var så skickliga på att leverera stålarna.
  Shori: Det kanske var desinformation, det var desinformation, men du kan ju fundera själv på varför.
  Sten: Det var ju ett brott mot neutraliteten……
  Shori:Ja men jag säger nej, jag vet, jag var med
  Sten: Okey
  Sten: Jag läste även en intervju med….. han hette Bengt Michanek va, han var chef för SIDA?
  Shori: Nä Ernst Michanek
  Sten: Ernst Michanek, förlåt
  Shori: Bengt Michanek var journalist, som inte var snäll
  Sten: Han antydde faktiskt att så var fallet i en intervju han gör med Tor Sellström
  Shori: Vad var fallet?
  Sten: Att man hade samarbete med Sovjet.
  Shori: Nej nej nej, ah nej…. det tror jag inte ett dugg på,
  Shori: Nä nä du, Ernst.. jag har inte träffat någon mer antikommunist än Ernst Michanek.
  Jag organiserade.. uppmuntrade till den första resan till Cuba med en delegation från SIDA efter att varit där nere… då skulle vi bistå cubanerna med röntgenutrustning för det hade dom inte, men de hade annars en spirande läkarkompetens, men inte det och det var det vi skulle bidra till. Och när vi kom ner där med delegationen det var den första.. jag skriver om det i boken, det var den första västliga delegationen kan man säga, jag träffade Fidel Castro och andra. Och precis under vårt besök under en vecka, arbetsvecka, var det en kongress som cubanerna hade ordnat, partikongress där ledaren, en av ministrarna som var ordförande i den svensk-cubanska vänskapsföreningen, det var jättebra att sätta upp sådana där vänskapsföreningar, höll ett brandtal mot homosexuella, och det var ju jätte pinsamt. Ernst Michanek blev jättesur och ville åka hem och så, ja ja jag kände honom på det sättet va, och jag lyckades få honom att stanna kvar för sakens skull- röntgen – genom att be cubanerna visa en film som de precis hade gjort, en fristående filmare, som hette ”Minnen från underutvecklingens tid”, som handlade om en ung cuban som börjat tvivla på systemet, ja. Jag känner Ernst och jag har haft många duster om att stödja Cuba och andra som uppfattades av somliga som Marxist-leninistiska kommunistiska grupper, som i själva verket var nationalistiska grupper som kämpade mot diktaturer- apartheid ,eller kolonialism. Jag har varit på många kongresser där dom talade i.. Mozambique exempel, där de talade om, inledningstalade om och hyllade Karl Marx och så där, och talade i Marxist-leninistiska termer. Ingen i kongresshallen förstod det där, men det var liksom priset man betalade så att säga, för att få stöd från Sovjetunionen. Det var inte många som stödde dom i början- utom Sverige, men inte på samma sätt, utan villkorslöst och med riktiga grejor. Så det kan jag snacka mycket om, och Tommy Lindström kan raka av sig mustaschen.
  Sten: Jag tycker bara att det är intressant, men du var också…
  Ja det är kanske någon annan som vill ha någon fråga, vi kan snacka om det senare du och jag om du vill
  Sten: Okey , tack ska du ha.. jätte bra, vi kan ta det sen”
  (Shori dricker ett glas vatten och säger sedan:
  ”Shori: Mmm… det är en ny vinkling .. måste jag säga….. jaa okey…… ska jag berätta varför Fidel Castro känner till pappaledigt då? Jo, jag var där 1980 och så utbröt en av de värsta orkanerna, i Karibiens historia, Allen hette den ”( Och så berättade Shori en historia om det) Jag pratade sedan med Shori efter föreläsningen och fick en del intressanta uppgifter. Bland annat sa han att Craig Williamson befann sig i Stockholm veckan före mordet, (sydafrikansk agent ) det är Williamson som utpekas som organisatör bakom mordet på Olof Palme.

  Utdrag ur boken ”Olof Palme och Sydafrika”.
  Förre SIDA:s generaldirektör under åren 1965-1979, Ernst Michanek,
  uttalade följande i en intervju med Tor Sellström 19 maj 1996. Intervjuen
  handlade om vilken betydande ekonomisk roll Sverige hade
  spelat för befrielserörelser i södra Afrika under främst 60-70- och 80-tal
  inte minst för ANC. Tor Sellström ställde en sista fråga: ”Finns det något
  som du skulle vilja tillägga?
  Ernst Michanek:
  ” Jag vill understryka att kampen inte var vår. Kampen i södra Afrika
  fördes av de förtryckta och koloniserade folken genom sina befrielserörelser.
  Vad vi kunde göra var att stärka dem. Det var syftet med vår
  hjälp och det byggde i och för sig på en stor diskretion. Till exempel,
  om vi skulle vara generade över att indirekt varit förbundna med Sovjetunionen.
  Bör inte våra västerländska partners då ha skämts över
  att de var knutna till alla typer av förtryckare och kolonialister? Vi var
  i stånd att skapa kontakter som annars inte skulle ha skapats och vi
  var tvungna att prova alla möjliga vägar för att göra det, att hjälpa till
  bakom kulisserna, för att få motståndare att enas för att skapa fred.”

  Vad menar Michanek med. ”Vi var i stånd att skapa kontakter, som annars inte skulle ha skapats och vi var tvungna att prova alla möjliga vägar för att göra det”? Jag har inte fått något svar på den frågan.

  Utdrag ur
  The Library of Congress Country Studies och CIA World Factbook
  ”Threats to fight for southern African liberation were made but not acted on, but Nigeria did give military and financial aid to the African National Congress for its efforts against the apartheid regime in South Africa and provided military equipments to Mozambique to help its struggle South African-backed guerrillas.”

  Sverige stöttade Frelimo i Mozambique med humanitärt bistånd. Frelimo krigade mot Renamo som var stödd av USA (NATO) och Sydafrika. Sverige via Bofors levererade vapen till Nigeria. Nigeria levererade vapen till Frelimo. Fick de det gratis eller betalade Frelimo det med humanitärt bistånd de fått från Sverige? ja det är frågan, men det ligger nära till hands att anta att det är det humanitära villkorslösa biståndet som använts för betalning av vapen. Det kan tom vara så illa att det varit villkorat med just vapenköp från Bofors. Det är extremt höga pengasummor det rör sig om, som betalas ut. Bofors hade också i början av 80-talet ekonomisk kris och hade fått börja avskeda anställda. kanse slår man två flugor i en smäll och det innefattar också arbetsmarknads politiska åtgärder. Oavsett vilket så var det vapensmuggling, eftersom Sverige inte får leverera vapen till länder i militär konflikt. Och det är slutanvändaren som räknas.

  Det finns fler exempel, bland annat när det gäller Nigerias stöd till SWAPO gerillan i Namibia. Och utbildning av soldater ur ANC:s väpnade gren, som samarbetade med SWAPO gerillan och dessutom sprängde inne i Sydafrika för att tvinga den vita apartheidregimen att avskaffa apartheid.

  Länk till regeringens rapport om vapenexport aktuell tid
  http://data.riksdagen.se/fil/86C75D81-7789-4747-BA73-89F8FB51B4D0 Tabell på sidan 12-13 om Nigerias vapenimport/ (artillerimaterial) Vad som levererats är hemligstämplat, Vad som har gått att få fram är att det är artillerimaterial.

  Jag har också noterat att Nigeria på allvar ger sig in i kampen för Afrikas befrielse från kolonialism 1975,då i Angola. Det är det året som Nigeria första gången köper vapen från Bofors, fast i mindre mängd. Det är först åren 82-84 inköpen av vapen exploderar, ca 1,6 miljarder i dagens penningvärde. Året efter Boforsskandalen 84, sjunker inköpet till 1/3 och Mats Hellström blev jordbruksminister efter att varit utrikes handelsminister och var den som tidigare godkänt vapenexporten.
  Jag kan inte annat tycka att det syns som om Sverige med Olof Palme i spetsen och några socialdemokrater förde ett hemligt krig i södra Afrika utanför riksdagens insyn. Att underrättelsetjänsten.i Väst och Sydafrika hade koll på den här verksamheten är min övertygelse.
  Det förstärker givetvis motivet till mordet, eftersom man ansett att det är statsminister Olof Palme som är drivande.. Det förstärker också tveklöst motivet till mörkläggning av mordet.

  Martin Ardbos anteckning i samband med vapensmugglaraffären.
  När polisen gjorde husrannsakan hos Boforsdirektören Martin Ardbo efter vapensmugglaraffären så hittades en notering ” Blir Palmes inblandning känd, kommer regeringen att falla.” Ardbo vägrade att tala om vad han menade. ” Det kommer jag ta med mig i graven” uppgav han. Det gjorde han också.

  1. Intressant att ta del av din replikväxling med Pierre Schori. Jag tror nog för min del att det ligger en hel del i vad Schori säger, att den svenska socialdemokratin såg sig som konkurrenter till Sovjetunionen när det gällde att skaffa inflytande i tredje världen. Men det betydde förstås att svenskt bistånd ofta gick till samma organisationer och regimer som också fick pengar från Sovjetunionen.

   För hårdföra antikommunister kunde givetvis det svenska agerandet framstå som en hjälp åt östblocket. Det var, som jag ser det, en felaktig tolkning. Men det kan helt uppenbart ha bidragit till hotbilden mot Olof Palme.

 12. Det är säkert som du säger och det kan varit desinformation, för de som var intresserade att delge den informationen till sydafrikanska underrättelsetjänsten.
  Vad exakt Tommy Lindström fick för uppgifter, det vet jag inte, mer än det jag skrivit i boken. Men det intressanta är hur president PW Botha ställer sig till den informationen via sydafrikanska säkerhetsrådet SSC, där all information samlades och åtgärder föreslogs mot de som betraktades som sydafrikanska statens fiende. Det kan ju faktiskt funnits ett intresse för tex CIA att sprida den typen av information.

  Sverige intog ju en roll mellan stormakternas intresse och befrielserörelserna. De hade också bättre kontakter med befrielserörelserna än vad ryssen hade och var mer uppskattade.
  Det är ju helt rätt som Ernst Michanek säger i intervjuen med Tor Sellström att pga att de stod på samma sida blev de indirekt förbundna med Sovjet, men i samma andetag säger han ju också ” Vi var i stånd att skapa kontakter som annars inte skulle ha skapats och vi var tvungna att prova alla möjliga vägar för att göra det.” Och som sagt den frågan har jag inte fått något svar på.
  Rent krasst måste det varit en fördel för Sverige och Socialdemokraterna att förmedla och överlämna bistånd till befrielserörelserna oavsett vem det kom ifrån. IDAF hade över femtio givarländer. Jag tror inte mottagarna frågade var ifrån pengarna exakt kom i från. Och det behöver inte varit annorlunda i detta läge om så har varit fallet. Alltså det finns ju ingen anledning att meddela var pengarna kommer ifrån i grund. Det är ju till syvende och sist resultatet som räknas, och om bistånd fördelas från en annan givare, så finns det ju ingen anledning att propagera för dennes politiska åsikt, tvärt om. Ett ypperligt tillfälle att framföra de egna demokratiska politiska grundprinciperna. Jag ser det tom som en fördel om så har skett.

  Men för PW Botha som lös av kommunistskräck och kan ha nåtts av den informationen, blir Olof Palme ett rött skynke som är allierad med Sovjet. Olof Palme som president PW Botha också är informerad om är drivande i finansieringen av ANC:s verksamhet, ANC som var i full färd, med ständiga attentat göra landet oregerligt för att störta den vita apartheidregeringen och som PW Botha ansåg under denna tid, överlämna landet till sovjetkommunistiska intressen..I det krig som utkämpades mellan den USA allierade vita apartheidregimen och ANC blev Olof Palme av den anledningen ett militärt legitmt mål för den under denna tid desperata PW Botha som skulle nedläggas. .
  .

 13. Vad jag tycker är särskilt intressant är vad PW Botha säger i Rubichon speech den 15 aug 1985. PW Botha förklarar krig mot ANC med sitt tal, och Oliver Tambo svarar med samma mynt. Det har ju också diskuteras vad som får PW Botha att vända en vecka före talet, men det är ingen som har haft något bra svar på det. F.ö det här med uppsägning av lån tror jag inte på.Jag tror snarare att det var ett spel för gallerierna. Lån till Sydafrika togs åter upp igen 1987 påstods det, trots oförändrat läge i landet. Bankerna hade stora affärsintressen i Sydafrika och i hela södra Afrika vid den här tiden. Och de är helt klart inbegripna i operation ”The Hammer” och medverkar till att finansiera att försöka bryta utvecklingen av kommunismens spridning i södra Afrika- det var så de såg på saken. För Craig Williamson som drev sitt eget bolag Long rech, kan det inte varit särdeles svårt att fått finansiering och tjänat ett antal miljoner om det var han som planerade och genomförde mordet på Olof Palme, vilket mycket tyder på. Nationalistiskt intresse i kombination med profit intresse.
  När det gäller Eugen de Kock, så är det inte bara den sydafrikanska spionchefen som verkade i i sydafrikanska Ciskei och Port Elisabeth som identifierat honom på Arlanda. Skillnaden är bara att det är endast han som gjort det offentligt. Det är ganska starkt gjort. Han sa att han ville ge något till sitt nya hemland, men som han uttryckte det, var det med fara för eget liv. De andra har av förståeliga skäl velat vara anonyma. Det är väl inte helt obekant att Palme hade många fiender som inte uppskattade honom och socialdemokrati . Och det finns väl flera tänkbara motiv. Men utgår man från den sydafrikanska spionchefens identifikation och ett flertal med honom, måste man ändå ställa frågan: Vad gjorde de Kock på Arlanda sju timmar efter mordet? Sannolikt har det funnits lokal hjälp och jag får en känsla av att det är välplanerat där flera högerkrafter har samverkat, och då kommer vi in på det som Gunnar har skrivit i sin bok, nämligen Stay behinde.

 14. Läste precis nyss att GW Persson ”alltid har trott att mördaren inte gjorde sig av med sitt vapen” pga av att mördaren har narcissistiska drag. Det tycker jag kan öka tron om att det är mördaren själv som har skickat kulan till Persson. Mördaren tycker helt enkelt det är kul att gäcka Persson och alla oss andra och njuter av både makten och uppmärksamheten. Som sagt, saknas DNA på försändelsen som skickades till GW tycker jag det skulle kunna tyda på att det skulle kunna vara på det viset. En anonym tipsare med rent mjöl i påsen skulle knappast göra sig besväret.

  1. Visst kan det vara så. En rationell mördare borde förstås ha gjort sig av med vapnet. Men inga människor, inte heller personer som brukar räknas som begåvade och kompetenta, är konsekvent rationella. Och för den som skjutit en statsminister kan ju minnet av den handlingen (liksom föremål som är förknippade med det minnet) ha ett affektionsvärde. Det låter makabert, men den mänskliga naturen innehåller tyvärr makabra sidor.

 15. Så kan det förstås också vara men jag vill bara säga att en narcissistisk person kan vara både begåvad och kompetent. Det ena utesluter inte det andra. Ju mer jag har läst och ju mer jag har ”fantiserat” runt GM desto mer övertygad har jag blivit om att GM är smart, slug och beräknande. Och nu lägger jag till GW:s ”narcissistisk personlighet”. Det passar bra. Men det är ju för att jag tror att GM maskerade sig innan mordet och för att han hade en slags tunn mörk rock som skylde en blå täckjacka. En Peter Mangs-typ. Mangs hatade invandrare, Palmes mördare hatade paret Palme. För man ska ju inte glömma att även Lisbet nästan blev skjuten. Det kan ju ha varit ett vådaskott men kanske det heller inte var det.

  1. Palmes mördare må ha hatat Olof Palme, eller bara sett mordet som ett jobb. Men skottet mot Lisbeth kan ju förklaras på annat sätt än de två alternativ du tar upp: hat eller vådaskott. Den tanke som kanske ligger närmast till hands är väl att hon ju var ett vittne som det var praktiskt att tysta.

   1. Visst. Men jag tänker, hade det varit en yrkesmördare (typ) så borde han väl ha haft så pass kalla nerver så att han försäkrade sig om att Lisbet var dödligt träffad.

    Såg på Veckans brott ikväll och då den person som har skickat in den intressanta kulan ännu inte har tagit kontakt så tänker jag fortfarande: det är en skum tomte som har hört av sig. Kanske t.o.m mördaren själv. Skelleftehamnsmannen is back?

    1. Det finns ju yrkesmördare och så finns det inhyrda attentatsmän som inte behöver ha mord som levebröd utan som bedömts som lämpliga av andra orsaker. De senare har inte nödvändigtvis någon vana att ta livet av människor och det är därför svårt att veta hur kallblodigt sådana personer agerar.

     Men även om det skulle röra sig om en yrkesmördare i fallet Palme är det inte lätt att bedöma i vilken utsträckning han kunde ha förväntats agera agera rationellt. Stockholmspolisens ledningscentral var ju befolkad av professionella personer som hade för vana att leda polisarbete vid svåra våldsbrott. Men raden av fel som dessa personer begick under mordnatten är ökänd. Den långa fördröjningen av rikslarmet är bara ett exempel. Varför gjorde de dessa missar? En vanlig förklaring är att de blev skärrade. Nu var felgreppen så många och så påfallande och pågick under så många timmar att det har väcks rimliga frågor om det bara handlade om inkompetens. Men själva utgångspunkten, att professionella poliser i extremt stressade ögonblick kan göra misstag, är ju inte orimlig. Varför kan vi då inte tänka oss att även en yrkesmördare skulle kunna göra vissa missgrepp i en extremt laddad situation?

 16. Visst kan man tänka att även yrkesmördare gör misstag. Vem vet, den person som mördade OP kanske hade mördat så många gånger tidigare att han blev slarvig till och med? Mord kan ju ha blivit ”vardagsmat”. Och då tänker man väl på RAF kanske, visst var det de som mördade andra politiker i Europa på öppen gata vid ungefär samma tidpunkt? Minns inte längre.

  Hursomhelst så googlade jag nu på morgonen efter att ha blivit inspirerad av gårdagens Veckans brott och Fleming Broman. Sökte på ”amfetamin”, ”södra Stockholm” och Broman. Bland annat skriver någon att det gick ett rykte om att en mördad person ur de här kretsarna ska ha murats in i en betongpelare vid Huddinge sjukhus med hjälp av någon byggjobbare. Hujedamig. En annan grej som kom upp var en kommentar om adressen Upplandsgatan 7 som inte ligger långt från Sveavägen i anslutning till ett grovt narkotikabrott. Skribenten skrev att den adressen alltid har varit förknippad med bordeller, spelhålor och porrklubbar. Då GM enligt vittnet Inge M rörde sig som en amfetaminist (enligt senare vittnesmål) måtte man väl utgå ifrån att palmeutredarna inte bara synade Cedergrens Oxen utan också de obskyra platserna runt LO-borgen?

  Såg en dokumentär om en seriemördare nyligen och där sades det att modus operandi KAN ändras under tid och då funderade jag på om Palmemordet kanske skulle kunna ha något med porrmorden 1989 att göra. Vem vet, GM KAN ju vara någon som kan ha förknippat Palme med t.ex bordellhärvan. Som ansåg att Palme som ansvarig eller kanske tom trodde att Palme hade varit kund hos Doris Hopp? En GM i form av en slags moralens väktare på stan som kanske av en ren slump fick syn på Palme och som agerade utifrån den gamla uppmaningen ”Håll Sverige rent”.
  Inte ett helt omöjligt scenario tycker jag. Särskilt inte för en person som kanske rörde sig i knark- polis- och kommunistkretsar.

  1. Det borde ha varit ytterst få som kunde tänka sig att mörda Palme på denna plats, som var en väldigt utsatt plats för en gärningsman. Vad jag vill säga är att det var rätt omöjligt att den mest perfekte personen skulle utföra detta. Det spelar ingen roll hur proffesionell du är, risken att något hade gått fel är ändå stor. Till och med kan det säkert vara så att en ”perfekt” person hade tyckt att detta vore vansinnigt med tanke på risk. Nej, jag tror att lite galenskap var en förutsättning för att utföra dådet. Jag tror också det handlade om en narcisstisk personlighetstyp, som hade nästan övermänskliga tankar om sig själv. Som kände sig stark och att bygga upp muskler på något gym tillhörde inte till ovanligheterna. Jag menar att den viktigaste egenskapen handlade inte om den perfekte skytten – mordet skedde på nära håll vilket också gjorde att det inte var nödvändigt – utan desto viktigare var att personen hade stort självförtroende med släng av narcissism och kunde beräkna hur flykten skulle ske i den uppkomna situationen.

   1. Tror precis som du Andreas med tillägget att mördaren möjligen också hade tagit amfetamin. Kan inte så mycket om droger men jag tror den drogen bland annat har förmåga att ”blåsa upp självförtroendet”. Vittnet Inge M tyckte ju att GM rörde sig som en amfetaminist när han stod och väntade i hörnan på paret Palme. De trampar väl runt lite flaxig, nervigt och ryckigt tror jag. Inge M bildade sig ju en uppfattning att mannen stod i hörnan och väntade för att göra en knarkaffär om jag inte minns fel.

    1. Förutsatt att Inges minnesbild är korrekt återstår förstås fortfarande problemet med att en människa som planerar att snart begå ett mord förmodligen kan bete sig som någon som går på en eller annan form av uppåttjack.

     Det vill säga: det är bäst att vara försiktig med slutsatser om mördarens droganvändning.

     Å andra sidan kan det förstås sägas att det förekommer att personer som ska begå grova våldsbrott ”medicinerar” sig för att öka sin kapacitet – kanske utan att vara missbrukare i vanliga fall.

     1. Vill lägga till att jag inte tror att personen var galen/ sinnessjuk. Tror inte du missförstår. Men narcissism och/eller psykopati tror jag kan vara en förutsättning. Det är också intressant att tänka på hur en gärningsman hade agerat som hade gått och hatat Palme i sin ensamhet i flera år. Jag tror då gärningsmannen hade handlat mer i affekt. Kan bara se att just på sveavägen var det en mycket knepig situation för gärningsmannen. Med ungdomsgäng som passerade men också med folk som kunde promenera söderifrån upp mot korsningen sveavägen/tunnelgatan. Fanns förutsättningar att gärningsmannen skulle bli igenkänd kan man säga. Att tänka på om gärningsmannen var nyrakad eller hade skägg för att skydda sig behöver inte endast vara fantasier. Jag undrar fortfarande en del om folk som fanns på sveavägan söder om mordplatsen, på samma sida. Det var ju någon som sprang i chock söderut. Var något vittne i en bil som såg det (Anna H?). Konstigt om det var folktomt söderut. De hade ju kunnat se gärningsmannen framifrån. Vad hade vittnet Anders B:s arbetskamrater märkt? De borde ha hört pistolskott och tänkt på Anders B? Det är saker som vem som helst kan gå och fundera på.

      1. Man skulle också kunna tro att en narcissistisk mördare 30 år senare också skulle kunna vara kapabel att ”leka tjuv och bandit” med GW på bästa sändningstid i SVT genom att skicka in en kula under anonymitet för att njuta av uppmärksamheten och njuta av insikten om att han är den enda som vet vem som mördade Palme dvs det vi alla så gärna vill veta innan vi själva trillar av pinn. Jag vill det i varje fall och ju mer man fördjupar sig i fallet ju mer väcks lusten att verkligen vilja veta vem som höll i vapnet.
       Jag tror som du att mördaren handlad i affekt men var så pass rationell under de två timmar filmen höll på att han fixade en lättare maskering. Lokalkännedom hade han definitivt i kvarteret. Inte alla som vet vilket gytter av gator som finns ovanför trappan och framförallt inte hittar till trappan där jag tror mördaren kan ha tagit sig ner på Kungsgatan.
       Och visst bör han ha drivits av gammalt hat. Problemet är bara att Palme var ett hatobjekt för så många och av så många olika skäl. Själv lutar jag åt att det kan ha varit IB, Västtyska ambassaden eller bordellaffären som GM kan ha ansett vara oförlåtligt dvs en långsint och hämndlysten GM med starka vänstersympatier. Vänstern brukade väl demonstrera ganska organiserat mot sex- och porrbutiker på 70- talet? Om GM var i 35-40 års åldern 1986 så var han kanske i 20-25 årsåldern när de här händelserna inträffade som kan ha satt djupa spår i GM. Det är väl i den åldern man har starkast
       åsikter om det mesta och är som mest radikal. Det sägs också i GMP att mördaren kan ha haft en dålig relation till sin far. Kanske var fadern hängiven socialdemokrat rentutav?Palme kanske fick betala priset för allt detta sammantaget den råkalla kvällen 1986. Man kan bara hoppas att mördaren kanske vill göra rätt för sig på äldre dagar.

       1. Jag vet att det inte var så tydligt. Men jag tror att gärningsmannen hade medhjälpare. Att ta trapporna istället för backen till höger på luntmakargatan känns för smart för att någon skulle komma på det genast efter mordet. En rationellt tänkande person tycker även denna väg är bättre då man lämnar sikten helt och hållet från mordplatsen. Däremot – och det är det viktiga – undviker gärningsmannen direkt risken att bli förföljd av biltrafik i och med valet av trapporna. Stora fördelen med trapporna är också att skotten knappast har hörts bakom husen ovanför trappan. Såklart finns det en nackdel också och det är att gärningsmannen inte riktigt vet vad som möter ovanför trapporna. Det är där lokalkännedomen kommer in som du är inne på. Den är väldigt viktig då gärningsmannen måste kunna vara flexibel här. Jag vet att det kan tyckas långsökt, men just att gärningsmannen tog trapporna, tror jag pekar på att det kan vara flera personer. Vad jag vill komma till, är att ta trapporna kräver viss planering (och inte något som bara kan avgöras i stridens hetta) och den planeringen är gärningsmannen knappast ensam om.

        1. Håller med. Den springande punkten är förstås om gärningsmannen i förväg visste att han skulle slå till just i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen. I så fall är det troligt att trapporna var en planerad flyktväg – det tycks ju också som att han tycks ha valt den vägen utan att tveka. Och i så fall är det också mycket som pekar på att gärningsmannen hade hjälp av andra personer som skulle se till att han kom undan utan problem när han väl kommit upp på åsen.

         1. Jo, så tänker jag också. Men som alltid när det gäller resonemang så vill man ju helst låta lägga det i träda ett tag också och fundera så man inte tänker på ett sådant sätt där man intalar sig mest; att det måste vara på ett visst sätt. Finns många teorier om Palmemordet där en del tycks hamnat i denna fälla. Det finns en anledning till att jag befinner mig just på denna blogg och det är för att det verkar vara en av de mest välbalanserade ställena. Inte sagt då att det inte är högt till tak.

         2. En sak till. Vittnet Lars J vittnade inte heller om några människor i luntmakargatans backe. Den vägen tycks ha varit fri…

        2. Och jag tror GM hade mycket god lokalkännedom. Och att det är en smart typ och kall typ. Att han såg när paret gick över Sveavägen, att han själv redan då visste att han skulle passera dem på motsatt sida, korsa vågen längre fram och ställa sig i Dekorimahörnan. Ta trapporna upp efter utfört dåd och sedan ta sig ner mot Kungsgatan via trapporna och låta sig uppslukas av folk och bilar i fredagsnatten.

         Gick uppför trapporna förra året och när jag hittade trapporna tänkte jag: självklart tog fanskapet den vägen! Han kan ha kommit fram till korsningen Kungsgatan/Sveavägen ungefär när den första polisbilen stod där. Då kan han själv ha sett blåljus och ”sitt verk” från sin position vid Konserthuset som han kan ha passerat OM han till exempel siktade att promenera lugnt mot Vasagatan och Centralen. Och då lär ingen annan ha sett honom heller eftersom blåljus och utryckningsfordon har en tendens att få oss att stirra på det.

         Och ibland tänker jag fortfarande på den där blå kepsen som hittades i korsningen Sveavägen/Kungsgatan. Kan den har varit mördarens? Kan han ha tappat den ur någon ficka? Flera vittnen beskriver en man med keps: någon säger att det är en Leninkeps, någon annan att den har öronlappsfåtölj och skärm. Jag skulle bra gärna vilja veta hur kepsen såg ut som hittades i korsningen. Och om de har letat och hittat DNA i den. Om så skulle jag jämföra det med ev. DNA på den mordkula som en anonym GP har skickat till GW.

         Och jag tror Palmes mördare är av den där råa, iskalla och smarta typen. En narcissist som tycker han är överlägsen. Och vem vet, som kanske t.o.m roar sig med att få GW:s nackhår att resa sig genom att skicka honom en kula avfyrad av sitt eget vapen? GW sade ingenting om den anonyme brevskrivaren i senaste Veckans brott. Det kändes lite frustrerande tyckte jag.

         På Flashbacktråden nyligen var det någon som spekulerade om det kanske var en förorättad och förbannad kommunistisk gruvarbetare som mördade Palme. Som kanske flyttade ner till Stockholm på 80-talet och skaffade sig lite lokalkännedom. Tja, varför inte? Det lät inte som en dum ide’.

         1. Haha! Öronlappsfåtölj hade förstås inte mördaren på huvudet. Eller kanske han hade det? Rättstavningsprogrammets fel. God Jul i varje fall till alla obekanta skribenter härinne och särskilt önskar jag Gunnar en skön och lugn jul efter att tålamodet ha modererat och tampats med oss läsare och skrivare härinne som absolut INTE nöjer oss med att säga att ”det var Pettersson som gjorde det”.

          1. God jul till dig och till alla andra som läser och/eller medverkar med kommentarer på denna blogg. Mitt tålamod kommer även fortsättningsvis att vara stort, det är ett kärt besvär att sköta bloggen. Och det är vanligt att jag får nya synpunkter att tänka på genom era kommentarer, ett stort tack till alla som bidragit med sådana!

        3. Är intressant att resonera kring det som kan vara rimligt. Att gärningsmannen tog trapporna är som sagt mycket intressant då det kan peka på en planering och en grupp som samarbetade. Om det var en ensam gärningsman (utan medhjälpare) tycker jag det är troligt att gärningsmannen hade tillgång till eller en egen lägenhet inte långt ifrån trapporna. Det är annars ofta dumt att ha bestämda åsikter. Men att gärningsmannen verkar ha gått bakom paret Palme och verkar ha väntat med att slå till först i korsningen, tycker jag iallafall tyder på att det var mycket utstuderat.

 17. Skulle vara intressant att veta hur du ser på UN’s rapport om just Dag Hammarskjöld
  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/292/68/PDF/N1729268.pdf?OpenElement
  Om den inte fungerar sök på; N1729268.pdf

  Fäster mig vid uppgiften om att tiden på Hammarskjölds klocka inte stämmer med den uppgivna tiden för olyckan och tänker att den som skriver det verkligen måste veta säkert vilken tidsson Hammarskjöld hade sin klocka inställd på. Det är mycket jag inte vet om detta så jag ser gärna fram mot hur du bedömer FN’s senaste rapport om Dag Hammarskjölds död.

  https://www.muckrock.com/foi/united-states-of-america-10/secret-nsa-the-dag-hammarskjold-case-missing-sound-files-11926/
  Begäran om ljudfiler hos NSA möter ingen större framgång

  https://news.un.org/en/story/2017/10/569262-plausible-attack-or-threat-led-crash-killed-former-un-chief-hammarskjold-new
  Plausible that ‘attack or threat’ led to crash that killed former UN chief Hammarskjöld – new report

  1. Det var lite bekymmer med länkar i din kommentar. Men den här tämligen aktuella från FN – som är en av dem du har med – fungerar utmärkt och innehåller dessutom vidare länkar: https://news.un.org/en/story/2017/10/569262-plausible-attack-or-threat-led-crash-killed-former-un-chief-hammarskjold-new

   Jag skrev om Hammarskjölds död i såväl Konspiration Olof Palme från 2015 och Huvudet på en påle från 2017. Där pekade jag på de nya rönen som kommit fram på senare år som pekar på att Hammarskjölds plan blev attackerat. Särskilda omständigheter pekar på bland annat belgiska, amerikanska och sydafrikanska intressen bakom en sådan attack.

   I den senare boken uppdaterade jag historiken kring FN:s nya försök att utreda Hammarskjölds död fram till sena våren 2017 då den särskilde utredaren Mohamed Othman fortfarande arbetade med att undersöka vad som låg bakom den mystiska kraschen. I den text från FN:s nyhetsbyrå från oktober 2017 som det finns en länk till ovan rapporteras om att Othman slutfört sitt arbete och vilka slutsatser han dragit. I nyhetsbyråtexten finns också en länk till Othmans rapport. Den som vill gå direkt till rapporten kan använda denna länk: http://undocs.org/A/71/1042 Det är dramatisk läsning. Othman menar att det är en rimlig slutsats att kraschen orsakades av en direkt attack mot planet eller av en hotande attack. Samtidigt konstaterar han att frågan om vad som skedde fortsätter att vara oklar bland annat på grund av att medlemsstater inte bidragit med all information som de sannolikt har. Han nämner särskilt USA men även den nuvarande sydafrikanska regimen.

   Jag arbetar inte med att skriva om Hammarskjöld nu och går därför inte närmare in på dina frågor. Men i stort har jag inte ändrat uppfattning i förhållande till vad jag skrivit i nämnda böcker.

Lämna ett svar till Ellroy Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.