Upsala Nya Tidning och Palmemordet

UNT-citat t bloggUr Upsala Nya Tidnings signerade ledare söndag 28 februari.

PALMEMORDET FORTSÄTTER ATT SYSSELSÄTTA dagstidningarnas ledarskribenter.

Upsala Nya Tidnings politiske chefredaktör Håkan Holmberg publicerade på morddagen en signerad ledare med rubriken ”Mordet trettio år efteråt”.

Han åtog sig, kan man säga, en dubbel uppgift. Å ena sidan ville han hävda det som länge varit den vanliga uppfattningen på tidningarnas ledarsidor: att den mest sannolika förklaringen till mordet handlar om Christer Pettersson. Å andra sidan ville han värja sig mot två sorters anklagelser som den tidigare statssekreteraren Ulf Dahlsten riktat mot media: att journalisterna skulle ha drivit fram Palmehatet och att de efter mordet hånfullt skulle ha vägrat tro på Lisbeth Palme när hon pekade ut missbrukaren från Rotebro.

Anklagelserna mot pressen ville inte Håkan Holmberg gå med på. Men han var alltså benägen att skriva under på Dahlstens hypotes att Pettersson mördade Palme: ”Någon bättre förklaring finns knappast till hands”.

Detta ställningstagande i skuldfrågan framstår inte i dag som särskilt självklart och man kan tycka att det skulle ha krävts en argumentering på den punkten. Men utöver att Holmberg kort refererade vad Dahlsten anförde mot Pettersson tog han inte upp varför just den förklaringen till mordet skulle vara mer realistisk än andra hypoteser, till exempel sådana som pekar på att mordet var planerat och organiserat. Ändå avslutade han med orden: ”Konspirationsteorierna skymmer bilden av Olof Palmes faktiska politiska gärning. Också det är ett gott skäl att ta till sig att mordet sannolikt hade en annan förklaring”.

Läs gärna de två meningarna en gång till. Det gjorde jag i alla fall. Och i torsdagstidningen fick jag in ett kritiskt brev till ledarsidan om vad jag uppfattade som en oacceptabelt lättvindig argumentering i en komplicerad fråga. I anslutning till det svarade Holmberg. Både mitt brev och Holmbergs svar hittas här. Texten från i söndags är inte utlagd på UNT:s hemsida för närvarande vad jag kunnat hitta. Men ett citat ur den förekommer som illustration ovan.

 

58 reaktioner på ”Upsala Nya Tidning och Palmemordet

 1. Det där sista Hoilmberg säger (”Andra omständigheter kan självklart komma i dagen, men som allmän regel gäller att konspirationer mycket sällan går att hålla hemliga under så lång tid som nu har gått efter mordet”) är inte alls någon allmän regel. Tvärtom har forskningen kring det anglosaxiska begreppet conspricay visat att så kallade ”kedjekonspirationer”, som en mordkomplott, är mer benägna att hållas hemliga under längre tid – och ju fler inblandade desto hållbarare blir den, paradoxalt nog kan man tycka. Det är trots allt svårare för en iblandad att förråda tio medbrottslingar än det är att förråda en.

  1. Någon länk? Borde snarare vara att ju större konspiration desto sämre/osäkrare. Blir större risk för läckor med tiden när lojaliteter m.m. försvinner, blir svagare m.m. Dessutom borde omgivningen, släkt m.f.l. se/ana/misstänka något. Detsamma anser/ansåg flera t ex Anders Helin (han dog för något år sedan) som var en av åklagarna i rättegångarna mot CP 1989. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16102123.ab

   http://www.svd.se/kriminolog-en-av-svensk-kriminalhistorias-samsta-polisinsatser
   Jag tror inte på en större konspiration bakom Palmemordet- har inte kommit fram ett enda bevis på det under 30 år.

   1. Ulf, det var så länge sen jag grävde i detta att jag inte hittar källor just nu (det var pre-internet!) men ska återkomma när jag fått fram något på nätet. Men det är ju heller inte så svårt att tänka sig att grupptryck har med saken att göra, och mer generellt med det som sociologer kallar ”tystnadsspiralen”, grundad i en rädsla att bli isolerad genom att tala ut, eller uttrycka åsikter som avviker från gruppens. Detta alldeles i synnerhet om gruppen i fråga delar en hårt disciplinerad hederskod, typ polis, militär och underrättelsetjänst. Betänk också att det finns konspirationer med många medverkande vars hemlighet vidmaktshållits under flera decennier, typ kuppen mot Mossadegh i Iran 1953, utförd av CIA och MI6. För att inte tala om en av våra största konspirationer, maffian, där de till och med har ett ord för det, omertà.

   2. Detta är en gammal tråd, men det går ju inte att undvika skriva efter att ha läst artikeln med Blidberg och Helin. Det är häpnadsväckande att de inte har koll på hur ytterst centrala mordplatsvittnen har beskrivit gärningen i de första förhören. ”OM det finns sådana uppgifter…” Och Helin har mage att skylla ifrån sig på hur utredningen sköttes de första åren. De kommande då? Särskilt som han verkar helt frågande inför uppgifterna om ett samtal mellan Palme och mördaren. Alla bevis pekar mot Pettersson, säger han. Ja, inte så konstigt om man inte utrett något annat.

    För övrigt häpnar jag över hur många intelligenta personer som resonerar i stil med: eftersom det inte framkommit bevis för X eller Y så stärker det misstankarna mot Z. En logisk kullerbytta, minst sagt. I Aftonbladets bok om Palmemordet som utkom på 30-årsdagen får olika offentliga personer ge sin syn på mordet över flera sidor och häpnadsväckande många resonerar som ovan.

  2. Men å andra sidan intervjuades en erfaren mordutredare i USA (Greg någonting) om attentat mot amerikanska politiker (finns att se på Youtube) och han sade att i 14 fall hittade man ingen komplott bakom morden. Istället utkristalliserades en ensam GM bakom dessa 14 mordförsök/mord där samtliga förövare uppvisade minst fem av dessa tio gemensamma karaktärsdrag och vanor:

   1. Led av sinnessjukdom
   2. Hade en känsla av att vara utsedd av ödet.
   3. Hade förföljt många offentliga personer.
   4. Identifierade sig själv med tidigare attentatsmän.
   5. Förde dagbok över förföljandet.
   6. Gjorde efterforskningar kring offret.
   7. Hade förmåga att kringgå säkerhetsanordningar.
   8. Hade gjort upprepade närmanden mot flera offentliga personer.
   9. Köpte vapnet för att använda det speciellt för ändamålet.

   Man får ju en bild av en GM som är tämligen smart och beräknande och kanske lite av en rättshaveristtyp. En socialt inkompetent ensamvarg. Ingen CP direkt.

 2. En fråga till Gunnar Wall: Hur mycket av ditt intresse för denna brottsutredning kommer sig av engagemanget för Socialistiska partiet, ett svenskt mikroparti som ser konspirationer i nästan varje gathörn?

  1. Ja, det var ju en fråga. Jag arbetade på Socialistiska Partiets veckotidning Internationalen under slutet av 70-talet och delar av 80-talet. Och det händer att jag fortfarande skriver artiklar i tidningen, bland annat för att jag delar dess grundsyn på rättvisa, jämlikhet och vikten av att hitta internationella lösningar på vår tids stora politiska frågor. Men var och en som går in på tidningens hemsida, http://www.internationalen.se , kan lätt förvissa sig om att den inte är av det slaget att den ”ser konspirationer i nästan varje gathörn”.

   Jag skulle kunna fråga dig, Bengt, vad du har för politiska sympatier och hur de vägleder dig när du skriver på min blogg. Men jag tror att det vore ett stickspår. Jag har genom denna blogg och på annat sätt fått kontakt med många människor av alla möjliga politiska uppfattningar som har det gemensamt att de tycker det är viktigt att studera omständigheterna kring Palmemordet och som just vill diskutera sakfrågorna.

 3. Hur kan man fortfarande påstå att Christer Pettersson är gärningsman när man mycket enkelt kan se att det är fullständigt omöjligt om man bara kollar mordplatsvittnenas beskrivelser om mördarens sätt att röra på sig? C.P. hade haltande gångart och en sådan människa kan inte imitera ”normal” gångart. Just därför nästan vem som helst som har ingen alibi skulle vara mycket lämpligare kandidat för gärningsman än C.P..

  1. Var väl hösten 1986 eller senare som CP fick haltande gång pga en händelse/olycka. Tycker en del pekar på att CP kunde varit mördaren, men det är inte ställt utom allt rimligt tvivel dvs det var rätt att inte döma honom för mordet. Men han hade motiv, tillgång till rätt vapen och möjlighet eftersom han var knuten till Grand när Palme var där (både vid 21-tiden och 23-tiden) m.m.

   1. Om du vill hålla kvar ”ensam vettvilling” skulle nästan vem som helst (som är utan alibi) vara mer trolig alternativ än Pettersson. Han är ingen van skytt, saknar motiv, har varken tillräcklig kyla eller tålamod.

    1. Håller inte med- att den som blivit utpekad på mordplatsen saknar alibi väger tyngre än att andra skulle sakna det. Fanns tveksamheter med utpekandet, men det är ingen som säkert vet om Lisbet pekat ut rätt person eller ej. Minnesforskningen står på hennes sida. Motivet kunde varit hans Palmehat och hat mot socialdemokratin, relationen till Tingström som nekades nåd m.m. Att han skulle saknat kyla, tålamod etc är bara spekulationer. Mördaren missade bevisligen andra skottet mot Lisbet så mördaren var antagligen ingen van skytt. Inte ett enda bevis på en konspiration bakom Palmemordet har kommit fram på 30 år. Ändå är en del (mest privatspanare) övertygade om det märkligt nog. Bara för att en del upprepar år ut o år in att en konspiration ligger bakom gör det inte till en sanning- är mest önketänkande

     1. Jag skulle verkligen ville veta vilken sorts minnesforskare tycker att hennes utpekande efter så lång tid är speciellt pålitlig. Och omständigheterna i situationen gör det rentav värdelös.
      Du Ulf gör allt ganska lätt för dig. Alla som inte tycker likadant med dig kallar du privatspanare och deras tankar enligt din tyckande är bara spekulationer. Övertygande sätt att argumentera, tycker du?. Jag tycker däremot att det är enormt vågande spekulation av dig när du påstår att C.P. skulle mörda Palme för Tingströms skull. Men det är ingen spekulation utan välkänt fakta att C.P. hade svårt att hålla sig i ordning.
      Men visst det är verkligen ingen logisk a priori omöjlighet att han kanske är gärningsmannen. Kanske han gjorde det eller kanske han också kunde löpa 100m under 10 sekunder. Bada saker låter ungefär lika sannolika.

      1. http://www.dn.se/arkiv/nyheter/palmemordet-minnesforskaren-anser-sig-feltolkad Intervjun med expertvittnet Lars Göran Nilsson från år 2001. Vittnespsykologen ansåg däremot att Lisbets utpekande inte var tillförlitligt och hänvisade även till Devlinkommissionen. Ingen vet vem av dem som hade rätt, men hellre fria än fälla när det är tveksamt. Tingsrätten däremot ansåg att Lisbets utpekande var tillförlitligt och dömde CP för mordet. http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/dom.html

       Visst det mesta blir spekulationer eftersom vi inte vet svaret. Jag påstår inte det, men i Riksåklagarens och Palmeåklagarnas Resningsansökan år 1997 tar dem med de uppgifterna om CP:s relation till Tingström och enligt åklagarna var det motivet. Dessutom har flera oberoende vittnen bland annat hört hotfulla uttalanden från CP om Palme och socialdemokratin, både före som efter mordet m.m.

    2. Tillräcklig kyla? Efter bajonettdråp och uppskattningsvis 400 personrån med användande av bajonett?

     1. …….uppskattningsvis 400 personrån med användande av bajonett!? Det är alltså din högst egna fantasifulla uppskattning du menar då väl? Du kanske ska förtydliga det för annars kan ju någon tro att det är sant?…för det är ju inte snällt att sprida lögner om en avliden.

 4. En sak som slog mig i Håkans svar till dig är följande:
  ”Andra omständigheter kan självklart komma i dagen, men som allmän regel gäller att konspirationer mycket sällan går att hålla hemliga under så lång tid som nu har gått efter mordet.”

  Just det där sista är argument jag sett många ta till när fakta lättvindigt ska avföras från vad som kan diskuteras. Jag menar vad har Håkan för belägg för att det faktiskt förhåller sig så? Det går stick i stäv med vad många experter påstår. Konspirationer finns överallt, hur funkade det inom exempelvis inom IRA och många andra sådana organisationer. Inom just sådana sammanslutningar som är politiskt övertygade och inte styrs av tankar på ekonomiskt vinning säger bl a ledande utredare inom FBI att de kan knipa käft för alltid.

  Så min undran är hur någon i Håkans ställning så lättvindigt tillskansar sig en sådan argumentation som egentligen bara kan tolkas som en fnysning att nu är det slutdiskuterat.

  1. När du skriver ordet ”experter” i utredningen kring mordet på Olof Palme – vilka tänker du på då? Privatspanare?

   När jag tänker på det ordet tänker jag gärna på ex vis Ingemar Krusell, en person som arbetade ett helt liv inom polisväsendet. Han är helt övertygad om att det inte låg någon konspiration bakom mordet.

   1. Men så har det inte alltid varit. I sin artikel i polistidningen nr 4 1986 som kom ut i maj ger han en helt annan bild av dådet. I artikeln beskriver han ett planerat mord utfört av en gärningasmannagrupp som tänker förbli anonyma, att Palme stått under observation och att det fanns en gärningsman på vardera sida Sveavägen. Att det skulle handla om en ensam vettvilling är uteslutet, liksom att PKK eller kroater skulle ligga bakom.

    http://sv.tinypic.com/r/2wnwgtc/8
    http://sv.tinypic.com/r/j9q96o/8
    http://sv.tinypic.com/r/2e2h75i/8

    Man kan fråga sig vad som senare gör att Krusell gör en total helomvändning från den starka övertygelse han ger uttryck för i artikeln? Påtryckningar?

    Man kan också se hur Krusell förklarar sig för Borgnäs angående några felaktigheter han påstått i sin bok(ca 5.30-11.10 i nedanstående klipp). Känns inte helt bekvämt…

  1. Är inget bevis för att en konspiration ligger bakom Palmemordet. Ensamagerande gärningsman är mer sannolikt med tanke på att det mesta var oplanerat för Palme på mordkvällen- biobesöket bestämdes sent, till vilken bio och tid, promenaden hem var oplanerad, sidbytet av Sveavägen också oplanerat m.m..

   1. Helt och hållet självklart att det inte är något ”bevis” för en konspiration. Man kan ju inte bevisa något med ett negativ, med en frånvaro. (Precis som med påståendet att ”kärnvapen bevarade freden i Europa i femtio år”, eftersom fred = frånvaro av krig).

    1. Kan man bevisa att en person inte var på mordplatsen så kan man bevisa att den personen inte är mördaren i.a.f. (CP saknade alibi).

     1. Men kan man verkligen med fog och i sanningens namn säga att CP saknade alibi? Jag tänker då på en man vid namn Algot (?) som satt på en bänk vid Rotebro station och tyckte sig ha sett CP komma med ett pendeltåg som skulle ha omöjliggjort att CP befann sig på Sveavägen då Palme mördades. Likaså Lars J som hävdade att ”poletten borde ha ramlat ner” OM det hade varit CP som sprang förbi honom vid byggbaracken på Tunnelgatan, eftersom Lars J mycket väl visste vem CP var. Han hade mött (och undvikit) CP (Rotebroskräcken) många gånger i Rotebro centrum där han själv bodde. Jag kan inte riktig begripa vad polis och åklagare hade för invändningar mot de här två vittnena som ju solklart ger CP alibi mordkvällen. När man väger dessa säkra vittnen mot Lisbeths utpekande nästan tre år senare så tycker jag att det är märkligt att Lisbets utpekande efter en oproffsig konfrontation och åklagarens påverkan fick företräde. Det är ju så man uppfattar det.

       1. ”Till och med hovrätten” är em formulering jag reagerar mot – den antyder att den domstolen var extremt benägen att tolka allt till Petterssons fördel. I själva verket var ju hovrättens bedömning i skuldfrågan exakt densamma som juristernas i tingsrätten. Vad gäller hovrättens nonchalanta bortviftande av Petterssons alibivittnen, Algot Å och Enar H, tog jag upp den saken i Mörkläggning, min Palmebok från 1997. Deras uppgifter är givetvis inte absoluta bevis för Petterssons oskuld. Men de framstår som bra mycket mer trovärdiga än vissa av åklagarvittnena, t ex Roger Ö. Bland annat hade de inget uppenbart att vinna på att lämna sina uppgifter medan Roger Ö hade skäl att hoppas på åtminstone en andel av de 50 miljonerna. Och enligt min mening skulle Algots och Enars vittnesmål i princip ha räckt för en friande dom eftersom de tydligt visar på ett rimligt tvivel när det gäller korrektheten i åtalet. Nu friade ju hovrätten Pettersson på andra legitima grunder och därmed kom diskussionen om alibivittnena lite grann att glömmas bort.

        1. Snarare tvärtom- ”till och med” betyder att även hovrätten underkände de två alibivittnena- som tingsrätten hade gjort tidigare. Ulf S som var hemma hos CP på mordkvällen sade att CP kom hem vid 01-tiden på mordnatten, inte kl 23:30. Om nu även hovrätten ansåg att det fanns en ”betydande sannolikhet” för att CP var vid Grand vid 23-tiden på mordkvällen och underkände alibivittnena så får man även respektera det.

         1. Måste man verkligen respektera det? Jag tänker då på Qvick och även Bertil Ströberg t.ex. Nog måste rättsväsendet kunna leva med att folk ibland undrar hur juristerna la ihop två plus två och fick det till fem…😉

    1. Ett dussin walkie talkie män ”snurrade” runt Palme? Var de precis runt Palme hela tiden menar du utanför Grand, mellan Grand och mordplatsen och på mordplatsen? Har du något konkret bevis för det? Det har kommit fram uppgifter att det handlar om föreningen föräldrar mot narkotika och poliser på knarkspan m.f.l. som inte har något med mordet att göra.

     1. Stay behind folket var på stan med walkie-talkies. Någon spanade på paret Palme från Gamla Stan till Grand. ”Anki” och ”Anneli” såg finsktalande mannen med walkie-talkie på mordplatset, ingen har däremot iakttagit Pettersson på mordplatsen.

      1. Lisbet Palme har enligt henne själv iakttagit CP på mordplatsen och vittne a i resningsansökan. Vittne A:s trovärdighet, tillförlitlighet var i.o.f.s inte den bästa, men Riksåklagaren och Palmeåklagarna valde att ha med honom i resningsansökan 1997. Anki och Annelis vittnesmål kom för det första sju år senare om jag minns rätt och någon walkie talkie man på mordplatsen har ingen av alla dem som gick förbi mordplatsen bara minuterna, minuten före mordet heller sett. De har inte sett någon stå vid Dekorima överhuvudtaget. Det borde dem ha gjort om mördaren hade stått där i flera minuter för vittnet Inge M ansåg att mördaren stod där hela tiden, han rörde sig inte i området.
       Att Palme blev förföljd från bostaden till Grand är spekulationer.

       Ca kl 2315: Ålenius och Landgren. Två skådespelerskor som varit och sett samma föreställning av Bröderna Mozart som paret Palme. De stannar en kort stund vid Dekorimahörnan och funderar över om de ska gå igenom den stängda Brunkebergstunneln, men väljer att gå söderut på Sveavägen. De ser ingen annan person vid mordplatsen. Finns också en notering om att de var på mordplatsen 2320, så viss förvirring råder i GMP.
       Ca kl 2317: Rolder med sällskap stannar vid DH under två minuter pga av illamående. Ser inga andra personer där vid tillfället. Rolder stod och rökte utanför Grand när paret Palme kom ut ur Biografen och gick då söderut på Sveavägen.
       Ca kl 2319 Nicola F passerar Dekorimahörnan och ser ingen där och inte heller på Tunnelgatan där han tittar in. Om en liten stund ska han möta paret Palme längre norrut på Sveavägen och lägga märke till Anders B i sin ”Tensonjacka”.
       Ca kl 2320 Hellgren passerar Dekorimahörnan när han promenerar Sveavägen söderut. Ser ingen på mordplatsen.

       1. Jag tror att anledningen till att dessa personer inte sett någon på mordplatsen helt enkelt är att det inte stått någon där. Inge Ms vittnesmål är osäkert när det gäller tidsangivelsen. Han stod olämpligt parkerad med trafik bakifrån och över sensorn för rödljuset. Det var också rörigt runt honom med onyktra människor som skulle ta ut pengar. Inge säger att han sett en man stå utanför Dekorima i ”flera minuter”. Men under sådana omständigheter kan kanske 1-2 minuter uppfattas som flera minuter. Inges observation var ju inte fokuserad mot Dekorima – han visste ju inte då att något särskilt skulle inträffa just där. Min hypotes är i stället att det är Skandiamannen som observerades av Inge. SKM stämplade ut från Sveavägen 44 någon gång mellan 23.19-23.20. Enligt hans egen utsago hade han bråttom och det tog bara ett tiotal sekunder för honom att komma fram till mordplatsen. Enligt SKM hade mordet inträffat när han kom dit. Men om vi tror på stämpeluret måste han varit framme på mordplatsen FÖRE MOP. Han kan ha varit där 1-2 minuter före mordet. SKMs vittnesuppgifter att han kommit fram efter mordet kan alltså inte stämma. Det är inte heller någon av de övriga vittnena som sett honom på mordplatsen efter mordet. SKM hade enlig egen utsago signalementet knälång rock, keps, handväska vilket stämmer in helt eller delvis på flera vittnesuppgifter. Han agerar skickligt på så sätt att han blandar bort korten i förhören och spelar vittne i stället för gärningsman. Han lyckas tom få media att dagen efter mordet gå ut med att mördarens signalement var felaktigt för att det stämde in på honom. SKM hade också möjlighet att ordna sin reträtt in i Skandiahuset på baksidan. Ifrågasätter man Inge Ms uppgift avseende tidsangivelsen så öppnar det alltså för alternativa förklaringar till mordet. Det kan fortfarande ha varit ett möte med MOP som avtalats. Men det kan också – med tanke på alla walkie talkie observationer – vara så att man haft flera tänkbara mördare denna kväll och att man täckt upp för 2-3 alternativa vägar hem från bion. Att Palmes telefon var avlyssnad får vi nog acceptera, AXE systemet kunde enkelt lyssnas av på distans – och vi vet vilka som hade tillgång till säkerhetsklassad information på Televerket. Sen, slutligen, är det intressant att fundera kring den man som Anki och Anneli såg utanför Dekorima. Min teori är att detta var en medbrottsling som en stund innan mordet avlägsnat sig från platsen. Han kan ha varit en alternativ mördare eller någon som hade till uppgift att skicka information vidare via sin walkie talkie.

        1. Inge M:s uppgifter ändras med tiden- både tiden han anser sig ha sett mördaren innan skotten och mördarens beteende. Från det avståndet måste det ha varit omöjligt, i.a.f. svårt att kunna bedöma detaljer om mördarens beteende, personlighet. Han hade möjlighet att observera mördaren, men detaljer var omöjligt att se från hans bil. Dessutom var Inge M upptagen med annat- passagerarna, trafikljuset m.m. Vittnen kan lägga till saker, detaljer eller ändra sig i efterhand pga media, samtal med andra m.m.

         ”Att Palmes telefon var avlyssnad får vi nog acceptera…” Det gjordes undersökningar om detta efteråt naturligtvis, men det fanns inga tecken på det så det är väl snarare tvärtom. Är det inte bevisat att det var avlyssnat så får man snarare acceptera att det mesta tyder på att den inte var det.

       2. Det låter lite som en trasig CD-skiva. Allting du Ulf inte gillar är bara spekulationer. Att C.P. skulle kunna behärska sig tillräkligt för att skjuta två bra skott med magnumvapen och sedan försvinna mordplatset utan ett pip är den våghalsigaste spekulationen man kan tänka sig. Det går rakt emot allting som vi vet om honom. Och det känns att du tycker att C.P. såg Tingström som sin messias?

        1. Finns det inte konkreta bevis är det spekulationer. Jag säger inte att CP var mördaren, men en del tyder på det, kanske inte ställt utom allt rimligt tvivel dock. Du får anse att åklagare, poliser och tingsrätten m.f.l. spekulerar när de anser att CP var mördaren, men det är oseriöst att påstå det.

 5. Hur har man egentligen försökt förklara det faktum att både Lisbeth och vittnet Lars J med tillsynes stor säkerhet beskrev en person med blå täckjacka men att vittnena i bilarna samt Anders B såg att skytten hade en mörk, fladdrande rock? Att man sade att Lisbet hade misstagit sig och beskrivit Anders B:s blå täckjacka är ju känt men hur förklarar man Lars J:s utsaga att mannen som sprang förbi honom och uppför trapporna hade en blå täckjacka och ingen mörk, fladdrande rock? Vart tog mannen med mörk rock vägen? Missade Lars J honom helt och hållet eller sprang han aldrig förbi Lars J? Vek han tidigare? Vart kan han isåfall ha tagit vägen? Vilket vittne såg hela förloppet och kan vittna om att denne hade den rockklassikern mannen i sikte ända fram tull trapporna? Fanns det något sådant vittne alls?

 6. Jag tillåter mig att spekulera om att Skandiamannen hade något med mordet att göra. Han stämplade ut från Skandiahuset mordkvällen 23.19 och var klädd i halvlång rock med kepsliknande mössa. Han återvände till Skandiahuset 23.40. Det finns mycket annat med denne man som är märkligt:
  https://www.flashback.org/t1945059

 7. Pratas mycket angående Petterssons alibivittne Algot Åsell, om att hans dotter skulle ha släppt en inspelning i samband med mordet. Varför är denna detalj så viktig?

  1. Vadå för inspelning? Vad skulle en sådan inspelning ha kunnat tillföra Algots vittnesmål?

   1. Hon var sångerska, så eventuellt kan det vara en skivinspelning. Jag det är just det som är min fråga.

     1. Bakgrunden var att Algot Å berättat att när han kom hem till sin bostad på mordnatten hade han ställt väckarklockan på 04.00. Han visste nämligen att det gick ett countryprogram då och han hoppades att det i programmet skulle spelas någon musik med hans dotter som var sångerska i den genren. Han hade ingen countryinspelning med dottern och han tänkte passa på att spela in från radion om hon var med.

      När väckarklockan ringde och han satte på radion kom han i stället in i en minnessändning om Olof Palme, det var så han fick kunskap om mordet.

      De här uppgifterna var ju inte på något sätt utslagsgivande för om Algot sett Pettersson i Märsta vid en tidpunkt som gav denne alibi för mordet. Men om Algots berättelse i sådana detaljer var trovärdig så ökade ju trovärdigheten också vad gällde det som handlade om Pettersson – och tvärtom.

      Sedan Algots uppgifter blivit kända hörde hans dotter Gunilla Å av sig till Palmeutredarna och berättade att hon inte haft någon kontakt med sin far vid tiden för Palmemordet. Hon sa också att hon inte kunde bekräfta att han var intresserad av countrymusik. Rent konkret framhöll hon att det ännu inte funnits någon countryinspelning med henne ute på marknaden vid tiden för mordet. Och sammanfattningsvis hävdade hon att han var en allmänt lögnaktig person som svikit henne upprepade gånger under hennes uppväxt.

      Vid ytterligare förhör med Gunilla Å och en rad andra personer kom det dock fram att Gunilla under februari 1986 spelat in ett bidrag till en countrytävling i radio. Bidraget hade inte spelats i någon sändning förrän efter mordet (första gången var 18 mars). Men ett antal människor kände till att inspelningen gjorts och att avsikten var att den skulle spelas i radio den närmaste tiden. Och det gick inte att utesluta att Algot fått kännedom om detta.

      Utredningen visade också att i programtablån för mordnattens radiosändningar fanns ett musikprogram med namnet ”Natt Country” med start just klockan 04.00.

      Det fanns med andra ord ingenting som sa att Algots uppgifter om att han hoppats få höra sin dotter på radio var felaktiga. Den som ville ifrågasätta trovärdigheten i hans vittnesmål måste alltså göra det på andra grunder.

      Uppgifter om den här saken finns i förundersökningsprotokollet i Palmemålet, tilläggsprotokoll C sid 21-49 och sid 114-119 samt i tilläggsprotokoll E, sid 1-9.

      1. Tack Gunnar, för ditt utförliga svar. Åklagarens försök att punktera Petterssons alibi, ska ses i ljuset av vilka vittnen som han använde sig av själv.

      2. Det här styrker ju verkligen Algots vittnesmål. En bitter dotter som jäklas med sin pappa och en ledsen pappa som vill höra om det är sin förlorade/försvunna (?) dotter sjunga country klockan 4 på morgonen. Sånt hittar ingen människa på.

       1. Håller med om att det har en touch av äkthet.

        Det kan tilläggas att det inte var Algot själv som kontaktade polisen om sina vittnesuppgifter. I stället var det en bekant, Lars-Gunnar E, som privat fått höra vad Algot haft att berätta om observationen av Pettersson i Märsta – och som beslutat sig för att föra det vidare, först till en journalist och sedan till Palmeutredarna. I hovrätten sa Lars-Gunnar E att han för all del betraktade Algot som en person med vissa moraliska brister, denne kunde vara skrytsam och ibland lögnaktig – men att just det här som Algot sagt om Pettersson i Märsta hade verkat äkta. Det var därför Lars-Gunnar hade tyckt att informationen verkligen borde nå fram till Palmeutredarna. (Se Mörkläggning sid 823ff.)

      3. Gunnar, vad gäller trovärdigheten i Algots Åsell vittnesmål av hans karaktäristiska beskrivning av CP:s framåtkammade Donald trump likande frisyr när han såg honom på Märsta station.

       CP hade ju druckit en halvliter sprit och under sömnen vältrat sig i tågsätet.

       Brukar man inte bli rufsig i håret när man sover ?

       1. Nu har jag inte Åsellcitatet framför mig, men han sa knappast något om Donald Trump, gissar jag.

        Om din poäng är att han beskrev Pettersson som hyfsat välkammad och att det skulle förta trovärdigheten i hans vittnesmål om Pettersson så vet jag inte om jag köper ditt resonemang.

        Sitta och sova kan man göra på många sätt utan att rufsa till håret, det brukar bli rufsigare om man ligger vilket folk sällan gör på pendeltåg.

        Och för övrigt säger ju inte Åsell att han såg en sovande Pettersson. Det är väl inte otroligt att Pettersson så fort han vaknat kände efter hur håret låg och att han drog en kam genom det om han tyckte att det behövdes. De spaningsbilder på honom som förekommer visar honom inte i ett särskilt rufsigt skick, så det är väl rimligt att tänka sig att han höll viss koll på sådant.

        1. Jo, det är väl rimligt att tänka sig att han höll koll på frisyren och kläder åtminstone vid vissa tillfällen innan han gick hemifrån, som vid det här klippet, då han traska ner till centrum medans det var ljust ute.

         Men jag tror inte man kan vänta sig det att han alltid vid varje tillfälle, även när han på grund av alkohol sovit så tungt att han inte märkte att han åkte förbi Rotebro och vakna i Märsta ragla bort från tåget och satte sig på en bänk som stod på perrongen och höll koll på frisyren vid den tiden.

          1. Ja, det Algot Å säger är ju som svar på frågan om han är säker på att det är Pettersson. Och då uttrycker han sig så här: ”Jag har alltid sett han med en blå jacka och jeans och lite långt hår framåtkammat och lite över öronen. Det skulle vara hemskt konstigt om det skulle finnas två så lika.”

           Han redogör alltså för hur Pettersson brukade se ut och menade att det stämde med mannen han såg på stationen. Det är ingen tvekan om att Algot Å kände igen Pettersson till utseendet och det han säger här är väl en hygglig sammanfattning av hur denne faktiskt såg ut.

           Om vi nu tänker oss att hans berättelse är riktig och att han såg Pettersson på mordnatten finns det ingen större anledning att tro att han checkade Petterssons utseende detalj för detalj. Han kände igen honom, vilket inte bör ha varit så svårt.

           Det är självklart att om Petterssons utseende på stationen väldigt mycket avvek från dennes vanliga framtoning borde Algot ha märkt det och kommit ihåg det. Men en eventuell viss rufsighet efter en tupplur på tåget tror jag inte behöver ha fått honom att reagera.

           Och som vanligt: detaljer i vittnesmål måste bedömas med försiktighet, särskilt när de lämnas flera år efter en händelse.

 8. En av de saker som talar mot att det var Christer Pettersson är väl att det i så fall var första gången i världshistorien en pundare +glömde av+ att köpa tjack. Jag kanske minns fel, men han hade alltså varit på en tre veckor lång bender och behövde mer sulfa, och inköpscentralen var Oxen. Då får han syn på statsministern, glömmer totalt av sitt narkotikaberoende för att i stället skaffa en revolver för att skjuta en statsminister han uppenbart inte hade några starka känslor för åt ena eller andra hållet, i alla fall att döma av de andra- och tredjehands indicier vi sett här och i den övriga litteraturen. Inte bara det, han håller käften om det under tre år när han oscillerar mellan speedfreaktjatter och alkoholbabbel, tillbringade i en miljö där hans avslöjande skulle bringat in miljoner och där vänskapslojaliteter var lika billiga som starköl. Do me a favour.

  1. Finns många exempel på attentatsmän, mördare som varit psykiskt störda/sjuka m.m. som attackerat presidenter i USA, ministrar i Sverige m.f.l. Dina känsloargument om CP är inget bevis för att CP inte var mördaren. Läs resningsansökan och vittnena i rättegångarna mot CP så ser du att han var hatisk mot Palme och sossarna. Dessutom hans relation med Tingström som hatade Palme. Är inget bevis för att han var mördaren, men visar att han hade motiv vilket hovrätten efterfrågade.

   På sidorna 716-717 i Granskningskommissionen http://www.regeringen.se/contentassets/126003cf7f424174863bb0cc252ba919/granskningskommissionens-betankande-i-anledning-av-brottsutredningen-efter-mordet-pa-statsminister-olof-palme-del-3 står det om två vittnen- Sigrid M och Anders R som hört CP uttala sig fientligt mot socialdemokratin och Palme.
   Uppgifterna från Gunilla R, Ingegärd P m.f.l. finns i Granskningskommissionen på sidorna 808-812 i avsnittet om Resningsansökan 1997:
   Gunilla R
   I ett anonymt telefonsamtal i mars 1996 till PU uppgav en kvinna bl.a.
   att Christer P till henne sagt att han begått mordet. Kvinnan identi-
   fierades som Gunilla R. Hon hördes sedan om de uppgifter Christer P
   lämnat till henne. Gunilla R lämnade två uppgifter av särskilt intresse för utredningen.
   Dels sade hon att Christer P tre till fyra veckor före mordet uppgivit att
   han avsåg att mörda Olof Palme. I det sammanhanget hade han även
   visat ett skjutvapen, som han hade i sin lägenhet. Dels sade hon att
   Christer P efter mordet, i april 1986, uppgivit att han skjutit Olof
   Palme. I ingendera sammanhanget förekom några ytterligare upplys-
   ningar kring hur mordet skulle begås respektive hur det hade begåtts
   och Gunilla R hade inte heller ställt frågor om detta. Vid bägge
   tillfällena hade hon varit ensam med Christer P och ingen annan hade
   således sett och hört detsamma som hon.
   När Gunilla R första gången hörde av sig till PU i mars 1996, ringde
   hon som framgått anonymt. Uppgiftsmottagaren har därvid antecknat
   att Gunilla R ”verkade vara lite påverkad”. Samtalet finns inspelat och
   utskrivet. Gunilla R lämnade vid detta tillfälle just nämnda uppgifter.
   Uppgiften att Christer P någon månad före mordet, i sin bostad, visat
   henne ett vapen och uppgivit att han skulle mörda Olof Palme vidhöll
   Gunilla R i alla förhör. Den andra uppgiften, att Christer P efter
   mordet, i april 1986, skulle ha berättat för henne att han utfört mordet,
   tog Gunilla R tillbaka i senare förhör, för att sedan ändra sig igen och
   upprepa vad hon först sagt. Beträffande den andra uppgiften sade hon
   först att hon fått den i Christer P:s lägenhet och senare att hon fått höra
   den när de träffats i Sollentuna Centrum.
   Gunilla R fick medverka vid en vapenkonfrontation. Hon fick då se
   tio skjutvapen, fem pistoler och fem revolvrar (fyra av dem av
   ”magnum”-typ). Syftet var att hon skulle ange om något av dem på-
   minde om det vapen hon sett hos Christer P 1986. Hon uteslöt ganska
   bestämt samtliga pistoler och Colt-revolvern. Av magnumvapnen
   stannade hon så småningom för en Smith & Wesson .357 med 6 tums
   pipa. (Detta vapen skilde sig från övriga revolvrar bl.a. genom att den hade längre pipa.)
   Vid vallning i området kring Christer P:s dåvarande bostad kunde
   Gunilla R inte peka ut i vilken fastighet Christer P bott, än mindre i
   vilken lägenhet, även om hon fann husen med loftgångar något
   bekanta.
   Gunilla R uppgav sig endast ha träffat Christer P vid dessa två till-
   fällen, förutom att hon hejat på honom någon eller några gånger.
   Tillfrågad om skälet till att hon tagit tillbaka och lämnat olika besked
   hade att göra med rädsla för Christer P, svarade hon jakande. Av
   förhören framgår att Gunilla R uppgivit att hon från en bensinmack på
   en ort där hon en tid bodde, fått höra att Christer P varit där och frågat
   efter henne. Vid tillfället skulle Christer P även ha stulit varor. Gunilla
   R:s uppgifter på denna punkt hade PU vid samtal med personal på den
   angivna bensinstationen inte kunnat få bekräftade.
   Gunilla R
   åberopades i resningsansökan
   (”Q”) till styrkande av att
   Christer P hade tillgång till vapen samt till styrkande av att Christer P
   uppgivit dels att han hade för avsikt att skjuta Olof Palme, dels att han
   begått mordet.
   Ingegärd P
   Ingegärd P, som var pensionerad sedan 1990, inkom i april 1994 med
   följande uppgifter om Christer P. Hon arbetade 1986 vid ett sjukhem
   för lätt mentalsjuka i Sollentuna. Det hände att sjukhemmet fick besök
   av personer som inte hade lov att vistas i lokalerna; man misstänkte
   dem för att vilja stjäla. Christer P var en av dessa personer. Hon hade
   flera gånger fått avvisa honom från sjukhemmet. I sådana sammanhang
   uttryckte han sig hotfullt och uttalade sig aggressivt om Olof Palme.
   Ingegärd P:s iakttagelser hänförde sig till tiden före mordet. Hon hade
   även iakttagit honom på andra platser, såsom på Stockholms Central
   och i Stockholms centrum i övrigt samt på pendeltåget mot Sollentuna.
   Även vid dessa tillfällen hade det förekommit att han uttryckt
   aggression mot Olof Palme och socialdemokratin, bl.a. skulle han vid
   ett tillfälle ha sagt att ”den här jävla Palme skall vi skjuta”.
   När Christer P förekom i media i samband med den rättsliga pro-
   cessen mot honom, hade hon känt igen honom som den man hon sett på
   sjukhemmet och på andra ställen.
   Beträffande iakttagelsen på sjukhemmet hänvisade Ingegärd P till
   en kollega som skulle kunna bekräfta hennes uppgifter. Kollegan, Gun
   P, hördes i maj 1994. Hon uppgav allmänt att det förekommit
   misstankar om att obehöriga bilar rörde sig på sjukhusområdet. Vid ett
   tillfälle när hon hade arbetat tillsammans med Ingegärd P, hade en
   främmande person kommit in i sjukhemsbyggnaden. De följde efter
   mannen, som Gun P endast såg bakifrån. Mannen lämnade byggnaden,
   varvid endast Ingegärd P fortsatte efter. Efter en stund kom Ingegärd P
   tillbaka, till synes utan att ha talat med mannen eller på annat sätt fått
   klarhet i hans ärende. Detta inträffade 1982 eller 1983. Ingegärd P hade
   efter mordet på Olof Palme sagt till Gun P att den man hon följde efter
   var Christer P samt berättat att hon stött på denne även vid andra
   tillfällen och att han då skulle ha sagt något om Olof Palme. Gun P
   själv kunde inte bekräfta att det var Christer P som de hade sett,
   eftersom hon bara såg mannen bakifrån.
   Ingegärd P
   åberopades i resningsansökan
   (”S”), till styrkande av att
   Christer P sagt att han skulle skjuta Olof Palme.
   Esko H
   Rättsläkaren Lars L berättade i september 1996 för PU om en fånge
   som sökt upp honom och uppgivit att han visste vem som mördat Olof
   Palme: Christer P hade erkänt brottet inför Lars L:s sagesman.
   Personen identifierades sedermera som Esko H. Esko H hördes av
   PU i juni 1997. Han hade en kortare tid – knappt två veckor, såvitt
   framgick av uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen – vistats på samma
   anstalt som Christer P. En dag när de var ensamma och Christer P
   narkotikapåverkad sade denne till Esko H, att han mördat Olof Palme.
   Esko H frågade Christer P varför han berättade detta. Christer P sade
   att han måste lätta sitt samvete. Christer P undrade också varför Esko H
   inte frågat honom om mordet på Olof Palme, eftersom alla andra gjorde
   det. När Christer P berättade att han begått mordet hade han skrattat
   något och dragit på mungiporna. Christer P var vid tillfället narkotika-
   påverkad.
   När förhörsledaren en dag senare ringde till Esko H för att delge
   denne förhöret, tog Esko H tillbaka det han sagt. Han hade ”tyvärr
   ljugit”. Varför han gjort så kunde han inte förklara. Förhörsledaren
   ställde sig tveksam till Esko H:s nya inställning, vilket denne uppgav
   sig förstå. Samtidigt sade Esko H att han inte ville ha något mer med
   det hela att göra, utan glömma det.
   Esko H
   åberopades i resningsansökan
   (”U”) till styrkande av att
   Christer P uppgivit att han begått mordet.
   Juan P
   Juan P synes först ha hört av sig till en kvällstidning, varefter han kom
   att höras av PU i oktober 1997. Juan P hade 1993 suttit häktad. På
   häktet satt även Christer P, som Juan P kände igen. Vid ett tillfälle, när
   Juan P och Christer P var ensamma på rastgården, hade Juan P frågat
   hur det kändes att vara misstänkt för statsministermordet. Christer P
   hade svarat ”jag kan säga rakt till dig, att jag dödade Palme och inte
   bara till dig, utan till hela jävla världen för i alla fall dom jävla
   åklagarna kan inte ta upp fallet mot mig”. Juan P hade blivit litet ställd
   av detta svar och inte ställt några följdfrågor. Han hade också blivit litet
   rädd för Christer P, som sagt detta med stor inlevelse och som Juan P
   hade uppfattat det, sanningsenligt. De kom inte att tala mer om mordet.
   En kontroll bekräftade att Juan P och Christer P suttit samtidigt på
   det aktuella häktet.
   Juan P
   åberopades i resningsansökan
   (”V”), till styrkande av att
   Christer P uppgivit att han begått mordet.

   1. Det är inte så konstigt att det gick att skrapa ihop en rad uppgifter om vad olika personer sagt om Pettersson vid tidpunkter då det var känt att det låg 50 miljoner som kunde delas ut till folk som fick honom fälld. Vi vet dessutom att Pettersson för egen del kunde häva ur sig saker när han blev provocerad till det. Varje uppräkning av uppgifter av det här slaget bör i anständighetens namn kompletteras med informationen att högsta domstolen inte lät sig imponeras och att tidigare biträdande spaningsledaren Ingemar Krusell, själv en ivrig anhängare av teorin om Pettersson som mördare, i efterhand medgett att nästan allt i resningsansökan var av svagt bevisvärde.

    1. De flesta verkar inte ha provocerat fram någonting utan CP:s hotfulla uttalanden om Palme och sossarna verkar ha skett spontant ute på stan som andra hört och sett, i ett ålderdomshem, under samtal med andra m.m. Det fanns inte avgörande bevisning dvs man kan anse att Lisbet kunde misstagit sig i utpekandet och det fanns ingen teknisk eller dnabevisning, men dnabevis fanns knappt på 1980-talet och CP började inte utredas förrän 2,5 år efteråt- vapnet lär ha försvunnit rätt snabbt efter mordet oavsett vem som gjorde det. Det var nog rätt att inte döma honom i hovrätten, men bara för det kan man inte påstå att allt mot honom var svagt eller oseriöst. Stockholms Tingsrätt dömde honom ändå för mordet och de flesta poliserna och åklagarna i Palmeutredningen ansåg/anser att CP var mördaren. Även många andra jurister, poliser, åklagare, experter m.f.l. En del nervärderar CP dvs att den åtalade var missbrukare/alkoholist och drar en felaktig slutsats att en sådan person inte kan skjuta en statsminister i ryggen på 10-20 cm avstånd. Det krävs inget proffs för att göra det, bara rätt psyke, tillgång till vapen m.m.

     Det finns andra som blivit dömda med liknande bevisning- utpekad av ett vittne några meter bort och stödbevisning t ex Grandvittnena. HD underkände resningsansökan bland annat pga ettårsregeln dvs de tog inte ställning till en del av bevisningen överhuvudtaget. Dessutom vet väl även du att det är mycket svårt att få resning till HD. Problemet var också att CP inte utreddes från början utan sjabblades bort, vilket även Granskningskommisionen påpekar var fel. Därmed inte sagt att polisen, åklagarna hade fått fram starkare bevisning om de utrett honom redan våren 1986, kunde blivit tvärtom.

     1. Det jag syftade på med att Pettersson provocerats var de uttalanden som han gjort sedan han blivit känd som misstänkt statsministermördare och utsatts för en intensiv mediakampanj under lång tid – en mediakampanj som av begripliga skäl var mycket pressande men som han paradoxalt nog kunde tjäna pengar på och som gav honom en sorts bisarr kändisstatus. Då är det inte svårt att förstå att han ibland vräkte ur sig saker som kunde tolkas som erkännanden.

 9. Mårelius svävade ju lite gällande hur länge han hade sett GM stått i Dekorimahörnan. Först var det väl strax innan paret kom fram till hörnan och några vittnesmål senare uppfattar han det som att han hade sett GM en längre stund. Mårelius uppger också att han ser något, oklart vad, vid reklampelaren innan mordet. Jag funderar om det skulle kunna vara så att GM först stod placerad vid reklampelaren och kunde se paret Palme komma gående och bara sekunderna innan väljer han att ställa sig i hörnet istället? Kanske den personen aldrig sprang uppför trappan heller utan vek av till vänster eller höger efter baracken? Det kanske var den Ted Gärdestad-like person som Sigge Cedergren såg komma springande? Men isåfall kvarstår personen i blå täckjacka som Lisbeth och Lars J observerade. Om man tar bort Lisbeth ( hon kan ha sett Anders B:s blå jacka) och funderar över Lars J:s vittnesmål…kan det ha stått en person längre in på den ganska mörka Tunnelgatan som tog till flykten uppför trappan i samband med att han hörde skotten? Som inte ville bli inblandad? Kanske CP till och med? Han sa ju kryptiskt en gång att ” bara jag, mördaren och en till vet vad som hände.” Vem är isåfall ”en till”? Sigge Cedergren kanske? Men skulle han isåfall ha ljugit om en Gärdestadlik person? Den här aggressive chilenaren från Trosa vars stålbågade glasögon upphittades på en gata i närheten 3 mars. Hade han någon relation till Sigge och CP tro? Höll han på med knark? Hans alibi verkade lite svagt tyckte jag när jag läste om det i Holmers bok men jag kan ju ha läst fel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.