Nu är det dags: tillsätt en ny kommission – med verkliga befogenheter

TV-JOURNALISTEN OCH FÖRFATTAREN Lars Borgnäs och jag har i dag publicerat ett debattinlägg i Svenska Dagbladet (nätupplagan) där vi kräver en ny kommission som granskar Palmeutredningen.

Vi hänvisar bland annat till uppgifter som framkommit i medierna de senaste dagarna om att en del av bevisningen till och med förfalskats av polisen. Men vi konstaterar också att det finns anledning att undersöka om de brister som den senaste kommissionen, Granskningskommissionen, påtalade har blivit åtgärdade.

Det gäller bland annat att utredningen under den tid kommissionen granskat inte ägnat något intresse åt ”landsförrädarspåret”, alltså åt att det fanns politiska krafter som ansåg att Olof Palme med sitt fredsarbete utgjorde en farlig säkerhetsrisk.

Granskningskommissionen avslutade sitt arbete 1999, alltså för nästan tjugo år sedan. Och mordet är fortfarande ouppklarat.

Vi menar att en ny kommission måste ha befogenhet att höra personer under ed och att det i dess befogenheter måste ingå att undersöka i vilken utsträckning det kan ha förekommit rena manipulationer av bevismaterial inom ramen för utredningen.

61 reaktioner på ”Nu är det dags: tillsätt en ny kommission – med verkliga befogenheter

 1. Instämmer helhjärtat med artikelförfattarna. En sanningskommission med fullständiga befogenheter att ta del av allt material och förhöra under ed är vad Sverige nu behöver. Svenska folket har rätt att få reda på sanningen om mordet och det är bättre att sanningen kommer fram sent än att den aldrig gör det. I en rättsstat där likhet inför lagen ska råda är det inte acceptabelt att en avliden missbrukare för all framtid utan grund blir stämplad som statsministermördare genom offentliga uttalanden från kända och respekterade personer inklusive vår nuvarande statsminister.

 2. Såg du Krister Peterssons framträdande i gårdagens Aktuellt, Gunnar? Jag kan naturligtvis ha missuppfattat honom men det lät nästan som att han påstod att en lösning kan vara nära.

  1. Han säger dom har haft mycket att göra dom senaste dagarna, ett flertal förhör i veckan med olika personer, men är inte säker på om man kan stela gärningsmannen infor rätta, i alle fall vil han komma med en förklaring på hva som hende.

   Så ja, något är i görningen.

 3. Ja det är verkligen dags att något konkret sker med detta trauma. Häv hemligstämplar från nyckelpersoner och låt dom tala fritt. Det finns människor med information som i allra högsta grad kan bidra till en lösning. Jag kan för min del inte förstå det faktum att många i utredningen så samvetslöst arbetat i riktning bort från en lösning av det brutala mordet på vår statsminister. Vad är syftet med att medvetet arbeta för att få en oskyldig människa fälld för ett brott han inte begått. Såhär med facit i hand borde någonstans samvetet göra sig påmint kan man tycka. Eller är övertygelsen ännu så stark att mordet inte ska få sin rätta förklaring och bli uppklarat att man är beredd att för alltid bli inskriven i historieböckerna som en syltrygg helt utan rättspatos.

  ”For the greater good” som det kallas i engelskan är nog en bidragande orsak till mångas agerande, en politisk övertygelse liknande Holmérs men som för oss andra blir så fundamentalt obegriplig. Jag är övertygad om att det finns personer som nu på ålderns höst vacklar i denna övertygelse och vill prata om sina erfarenheter och dela med sig av den information de har. Om nu någon av er läser detta så ber jag er att dela med er, kontakta Gunnar och dela med er av det ni vet, ni kan vara anonyma. Ni kan göra skillnad!

  1. Rättspatos ja. Men vad värre är vad säger Brottsbalken om olaga tvång (frihetsberövande), obefogade åtal, skyddande av brottsling ? Något som kommer i tankarna när man reflekterar över det som skett.

 4. Och vad som hände när, var och av vem Christer Petterson hittades ihjälslagen med krossad skalle kommer förhoppningsvis också att komma fram när Palmemordet nu efter 32 år äntligen börjar utredas på allvar. Kanske. Vem mördade Palme? Vem mördade Pettersson? Varför förtigs det hur C P dog?

  1. Verkar kunna vara två vitt skilda saker. Hursom kan inte CP haft något nytt att tillföra eftersom han av allt att döma inte haft med mordet att göra och som framgår av ug:s programserie enligt efterlämnade anteckningar fick kännedom om händelsen genom en radioutsändning dagen därpå. Att CP själv rönte samma öde kan nog logiskt hänföras till hans eget livsmönster och umgänget omkring honom.

 5. Ja konstigt är det att försöka muta vittnen, jag har alltid varit nyfiken på hur CP bodde så det var intressant med bilderna från programmet,hans ruskiga kyffe, påminde mig om Buffalo bills hem i ”när lammen tystnar”.

 6. Så du menar att Petterssons död var ett mord och inte en olyckshändelse. I så fall visste han väl för mycket och tystades handgripligen på samma sätt som när Lee Harvey Osvald sköts av Jack Ruby två dagar efter Kennedymordet. Att Pettersson fick leva många år efter att han frikänts från Palmemordet tyder väl på att han till skillnad från Osvald aldrig var inblandad i själva mordet men med tiden fått vetskap om hur polisen försökt locka hans bekanta i den undre världen att vittna mot honom. Kanske var folk inom polisen rädd för att Pettersson tänkte kontakta media så att det skulle uppdagas redan då

 7. Det verkade vara bråttom att kremera Pettersson! Blev han ens obducerad? Förgiftad? Detta är ett hett ämne som även Uppdrag granskning borde undersöka. Har allt gått rätt till så OK. men om inte så/ Skandal av stora mått!

  1. Det är mycket som i princip skulle kunna vara en skandal av stora mått – om saker och ting är så illa som man i stunden kan tänka sig. Men jag vet inte vad det finns för grund att tro att Pettersson skulle ha blivit förgiftad. Och finns det inget som tyder på det så tror jag knappast att Uppdrag Granskning ger sig in på att undersöka saken.

   1. Av det illavarande är det särskilt regeringens och rättsapparatens agerande som förundrar med dess tydliga strävan att till varje pris vilja dölja de faktiska omständigheterna kring mordet och få massans fokus att riktas bort från det primära. Man får nästan intrycket av något underliggande förhållande till förövar/en/na som förpliktade eller var den dödande kulan i sig en tillräckligt klar signal till regeringen vad den hade att rätta sig efter fortsättningsvis ? I varje fall verkar det som regeringen handlat under någon form av tvång om det nu var för att undvika en politisk frontalkollision med tex näringslivet och den samhällspåverkan det skulle kunna innebära tänkbart med strejker, kanske kravaller och oroligheter och sluta med ett utomparlamentariskt maktövertagande med militärens hjälp För min del tror jag inte den nya ansatsen kommer att leda tvärs över stickan, bara en ny akt i skådespelet, lika fruktbar som väntan på Godot.

 8. En granskning av Petterssons dödsorsak kunde väl inte skada? I Palmemordet finns ju inte något ”hundra” som tyder på det ena eller andra. Pettersson blev hårt behandlad av poliserna som grep honom och som förde honom till Karolinska sjukhuset, Pettersson fördes sedan till ST: Görans. På morgonen därpå upptäcktes att Pettersson var medvetslös/ orsakad av en tio cm:s skallskada, kanske?? Förutom någon förgiftning, finns ju även många andra metoder att avsluta liv, ex.v. passiv vård. Hela rättssamhället var på Pettersson som blodiglar redan från första stund, så inget är här, ”säkert”!! Kan vara minst lika viktigt att undersöka denna fråga, som med att gräva i gamla papper, det är nog min åsikt!

 9. Hela rättssamhället var inte på Pettersson som blodiglar från första stund. Då hade han inte blivit frikänd och han blev inte intressant för utredarna förrän efter fiaskot med PKK. Icke dess mindre är det en rättsskandal om det har funnits poliser och åklagare som försökt manipulera vittnen för att sätta dit honom till varje pris oavsett om han verkligen var mördaren bara för att kunna sätta punkt för utredningen. En ny granskningskommission kan gott granska även omständigheterna kring Petterssons död fast det lär bli svårt att visa att polisen medvetet använt dödligt övervåld eller att läkare medvetet gett honom felaktig eller utebliven vård. Annars vet vi ju att polisen ibland använder övervåld vid gripanden som i vissa fall leder till döden och att det begås misstag inom akutsjukvården som ibland är så ödesdigra att det leder till patientens död.

  1. Om nu inte CP hade något som det nu verkar med mordet att göra, vad skulle han då kunna sitta inne med för ”farlig” hemlighet ? I sådant fall inte med någon annan än du och jag.

  1. Låter som ett utmärkt förslag. Det är svårt att tänka sig någon med större kompetens för ett sådant uppdrag. Hon har erfarenhet av att granska inte bara Palmeutredningen utan har också varit generaldirektör för Riksrevisionsverket, granskat EU-kommissionen och dessutom varit chef för FN:s internrevision. https://sv.wikipedia.org/wiki/Inga-Britt_Ahlenius

   Utöver att hon kan sina saker så är hon dokumenterat orädd, en egenskap av stor betydelse i det här sammanhanget.

 10. Är det bristen på insyn i säpos arkiv och avsaknaden av möjlighet att höra folk under ed som gör att ni vill ha en ny kommission eller kritiserar ni även den senastes resultat? Jag tänker mig att de gjorde ett ganska bra jobb men att problemet var att resultatet ignorerades. Vad garanterar att en ny kommission tas på allvar? Det måste väl ändå vara det viktigaste

  1. Den förra kommissionen gjorde ett viktigt jobb. Men på flera punkter kom de inte hela vägen. De själva konstaterade ju till exempel att de inte kunde få fram hur spåret Christer Pettersson egentligen startade. De uppgifter som nu diskuteras om att det förekom metoder bär det gällde Pettersson som inte borde höra hemma i en seriös polisutredning ger ju skäl till en djupare granskning.

   Jag menar också att en ny kommission borde titta närmare inte bara på vad Säpo gjort och inte gjort, utan även på det tidiga spelet kring Holmér och Ebbe Carlsson och deras märkliga satsning på PKK-spåret, en satsning som bedrevs delvis med olagliga metoder.

   Så är det ju som du är inne på, att även när den förra kommissionen gjorde ett viktigt jobb så krävs det ju också att dess kritik av utredningen leder till förändringar i spaningsarbetet. I vilken utsträckning har det skett? Det är svårt att svara på eftersom det vilar en så omfattande sekretess över mordutredningen.

   Slutligen har det ju rimligtvis hänt en del i utredningen sedan 1999. Det har faktiskt gått längre tid sedan granskningskommissionen avslutade sitt arbete och fram till nu än den tid som gått mellan mordet och presentationen av kommissionens betänkande.

   1. Upprinnelsen till att CP kom i focus lär enligt vad jag hörde direkt från en viss biträdande spaningsledare i ett skede innan CP blev gripen ett tips från en kvinna som jag uppfattade som hemmahörande i samma bostadsområde som CP som sett en man som hon inte kände men som hon lämnat beskrivning på uppföra sig konstigt utomhus. Han hade liksom dansat och gestikulerat och högljutt skränat om att Palme var skjuten. Fick ingen uppfattningen om när iakttagelsen skett om det var i samband med mordet eller vid ett senare tillfälle. Med tanke på källan kan det dock vara befogat att ta uppgiften med en nypa salt.

    1. Intressant om det gick att sätta luppen på sagde biträdande spaningschef och kunna se vad han bidragit med efter sitt inträde, känd som han gjort sig för sin ”strategiska” begåvning på de områden han verkat.

     1. Syftar du på Ingemar Krusell eller Lars Jonsson? Det var ju de två som var biträdande spaningschefer i samband med åtalet mot Pettersson.

 11. Bra artikel, tack för den!

  Det ger extra tyngd när det kommer från både dig och Lars Borgnäs – två veteraner, med stor överblick och även insyn, i det hela.
  Nu ska det väl ändå kunna hända något, tycker man. Det börjar närma sig årsdagen av mordet igen, och då brukar det bli lite medial uppståndelse kring det, men bara under några dagar. Sedan förfaller det ‘i glömska’ igen. Jag tror att om vi skulle få reda på – något så när – hur det förhöll sig, så skulle det ‘svenska folket’ känna ett slags upprättelse – efter att,, med största sannolikhet, ha blivit förda bakom ljuset så länge. Traumat skulle kanske lätta lite, även om inget går att göras ogjort.

  Och Ahlenius som ny ordförande i en ny grnaksningskommision vore helt rätt. Tillsammans med likasinnade, och, som du säger här också, Gunnar, gärna folk med erfarenheter, och även från något/några av de andra nordiska länderna. Det är nog rätt väg att gå för att nå full objektivitet. Ett slags ”Bron”-scenario, om man nu kan uttrycka det så.

  Dock, om ‘det vi skymtar bitar av i bakgrunden’ skulle tillåtas komma ut i full dager så tror jag vi verkligen skulle få något som ”skakade Sverige i grunden”, och det tror jag, tyvärr, ‘inte tillåts’. Det finns antagligen allt för mäktiga samhällskrafter bakom det – och olika slags överlappande nätverk och ‘intressenter’. Vill inte låta cynisk, men de flesta av oss, som följt det hela i 32 år är väl ganska ‘luttrade’ vid det här laget. Jag tror att det finns olika slags ‘nivåer’ på det här. Kanske kan ‘vi’ tillåtas att få en viss insyn i det, men bara till en viss gräns. Sedan slår nog ‘censuren’ till. Tror t.ex. att det till sist var ett ‘joint venture’ av både (säkerhets-)polis/militär/stay behind och vissa ‘kretsar’ i näringslivet (Palme sågs ju inte bara som en ‘Landsförrädare’ från det hållet, utan även som en ‘klassförrädare). Kanske även med internationella förgreningar (och långt bort i bakgrunden kanske t.o.m. ”Black Ops”-grupper från det stora landet i väster; vilket då gör det betydligt svårare att bevisa någonting).

  Men som sagt, det var ju det här med om vi ska tolerera att bli/vara en ‘bananrepublik’ eller inte. Därför behövs alla goda krafter som ev. kan bidra till att föra fram vad som egentligen skedde den kvällen nere på Seavägen 28/2 1986.

  Vi hoppas fortfarande!

  1. Intressant att läsa alla inlägg om ”Stay Behind”. Om det nu finns så graverande ”bevisning”? Vad bottnar Ahlenius iver i?
   Vilken bakgrund har hon själv som gör att hon så gärna faller till föga för allt som pekar mot Polismyndigheten 1986? Kan det vara något personligt?

 12. Ett tänkbart scenario bland många andra. Stod gärningsmannen och väntade vid övergångsstället? Och under vapenhot tvingade paret Palme över Sveavägen, till den östra sidan? Ögonvittnen finns ju, men hur säkra? Ett sådant förfarande kunde ju ändå vara ganska tänkbart. Åsikter?

  1. Näe inte under vapenhot händelseförloppet tyder på att gm ull undvika uppmärksamhet och försöker få det att se ut som dem är i ett sällskap;han smyger i skydd av mörkret bakom makarna Palme plötsligt är han alldeles nära dem som om det vore hans plats bland dem två andra.Då skjuter han och alla blir intresserad och tittar dit. Det dem ser då är tre personer men osäkert vart gm egentligen kom ifrån, eller om han fanns där innan och det är hans mål att undvika upplysa om hur han kom dit.

 13. Den Nato ledda Stay Behind/ CIA/ USA/ organisationen fanns även i Sverige. Hade ev. högkvarteret Thulehuset eller Skandiahuset kopplingar till Palmemordet? Olofs förestående resa till Ryssland? Varför skedde mordet just vid Skandiahuset och just innan Ryssland resan? Tillfälligheter eller? Vet Ahlenius mer än hon vågat säga? Blev Olof lurad till Skandiahuset för någon privat diskussion som motivering, men där mord var planerat? Tror nog lite som Manbar/ Man blir nog lite fundersam kring denne, Ahlenius, hon verkar veta mera än hon vågar säga. Vilken relation hade Palme till Ahlenius i organisationen Stay Behind? PS/ Ställer mig samma fråga som Ingvar Karlssons fru gjorde när hon fick kännedom om mordet: Vad gjorde Palme på Sveavägen mitt i natten? Allt är på något sätt så väldigt,väldigt otänkbart! ”Det fredliga Sverige i sina Grundvalar??

  1. Tror inte alls att den Nato ledda Stay Behind/ CIA/ USA/ organisationen som även fanns i Sverige har något med mordet att göra. Mörda sin egen statsminister framför sin egen dörr?
   Stay Behind rekryterade gamla nazister från WW2 vilket var osmakligt enligt de som blivit drabbade under kriget.
   Hans Holmér skapade gatuvåldsgrupper på det tidiga 80-talet som vid ett flertal tillfällen gjorde ingripande mot missbrukare som slutade med dödlig utgång. Gatuvåldsgrupperna bedömdes av vissa innehålla nazistiska element och det är inte svårt att tänka sig vad de överlevande från andra världskrigets förintelse tyckte om dessa skinnklädda herrar.
   Jovan Rajs var en av de som överlevde förintelsen en annan var Harry Schein.

  2. Tror i motsats inte det finns den ringaste bäring på det globala eller storpolitiska som motiv. Kan visa sig räcka med att ”gräva där man står” i den inhemska politiska myllan förutsatt man har modet att verkligen gå på djupet..

 14. Finns inga vittnen som stöder att paret Palme ska ha tvingats att korsa Sveavägen vad grundar du det på?
  Varför bara tvinga dom över till andra sidan gatan i så fall och inte till en betydligt mer undanskymd plats än Dekorimahörnan kanske inomhus eller till ett fordon och åka en bit utanför stan innan mordet utfördes?

 15. För att utföra mordet enl. ditt resonemang så hade det nog fodrat en lång planering. Var skulle man tagit ett fordon? Var skulle man hittat detta rum? Även gärningsmannen tyckte väl att platsen i hörnet var idealisk? Kanske gärningsmannen beslöt sig i ett sent skede, när han såg paret Palme komma på den västra sidan? Det finns flera vittnen/ Gatukök gubben med flera. EN TRIO/ sneddar in emot trottoaren/ De kom från Sveavägen! (Cecilia A.) Förståss/ Detta är ju bara ett tänkbart Scenario av många andra.

 16. Vittnena har bara sett makarna Palme och en okänd man promenera tillsammans eller stå och samtala och inte uppfattat att den okände mannen hotade Olof och Lisbet på något sätt innan skotten föll. Vittnet AB uppfattade de tre som ett sällskap som småpratade och verkade ha trevligt innan det plötsligt small och mannen i mitten föll ihop

  1. Kan det möjligen ha varit någon kort ordväxling innan skotten föll som av vittnen uppfattats som ett samtal ? Måste vara tänkbart att Palme hunnit reagera på att gärningsmannen kom så tätt inpå och vidrörde eller tog tag i honom innan han sköt.

   1. Gärningsmannens välplacerade skott mitt mellan skulderbladen i nära nog 90 graders vinkel till Palmes rygg pekar inte på att Palme reagerat med obehag eller rädsla över att gärningsmannen kom så tätt inpå. Det finns heller inga uppgifter om att Palme ropat något alldeles före skotten och vittnet Anders B:s vittnesmål pekar också på att mördaren inte röjde sina avsikter i förväg eller ens oroade Palme trots att han var så nära.

    Den ena tänkbara förklaringen till detta är att han smög sig tätt inpå Palme utan att bli upptäckt. Den andra är att Palme visste att han fanns där men inte uppfattade honom som hotfull.

 17. Om det inte var en ensam gärningsman utan en större konspiration som alla iakttagelser av män med Walkie-talkies tyder på så var det troligen mycket välplanerat. Med största sannolikhet fanns en flyktbil parkerad på lämpligt ställe nära mordplatsen eller en lokal som mördaren obemärkt kunde ta sin tillflykt till.
  Varför förutsätter du att mordet begicks av en ensam gärningsman utan någon längre föregående planering? Alla iakttagelser om män med Walkie-talkies tyder på en stor och välplanerad aktion

 18. Niklas B: det låter på dig (ovan) som om att du tror att Ahlenius också var/-it med i Stay behind? Så är, med största sannolikhet, inte fallet. Hon visste, med samma stora sannolikhet, inte om att det existerade något sådant nätverk. Däremot var hon en av dem som reagerade först och kraftigast, från ‘officiellt håll’ när hon fick reda på – via läsning av Jallai, Gunnar, etc. – att det fanns något som detta ”Stay Behind”-nätverk (Något som Palme själv var med och skapade i Sverige en gång i tiden; med Erlanders goda minne, och med hjälp av CIA:s William Colby). Det verkar som om att du ‘blandar ihop korten’ ganska mycket när du försöker misstänkliggöra henne en del? Detta Stay Behind i Sverige hade olika ‘medlemmar’/förgreningar; t.o.m. Hans Holmér och Ebbe Carlsson var nog med däri. Andra vill kalla någon avdelning för ”IB3/Krigs-IB/ISS/Arla Gryning”, etc. Anders Jallai skriver bra och initierat om det, bl.a. här, på sin egen blogg:

  http://www.jallai.se/2014/06/ib-ett-svenskt-stasi/

  Ahlenius var en av de som var med i Marjasins Palme-komission, men hon och Marjasin hade olika uppfattningar om ‘saker & ting.’
  Hon var också en av dem som påpekade att man borde gå till botten med att belysa det/de här nätverket/nätverken, för att mycket pekade på att det kunde finnas inblandning därifrån i MOP. (Gå gärna igenom Anders Jallais olika trådar så får du – och andra som ännu inte gjort det – syn på ‘en helt ny värld’. Det är rena James Bond, vill jag lova. Inte alltid särskilt upplyftande läsning dock, snarare tvärtom, men intresseväckande.).

  Det finns saker och ‘mönster’ som tyder på att MOP var en större operation, och att Stay Behind på något vis var inblandat. Jallai försöker själv att ‘fiktionalisera’ MOP i boken ”Landsförrädaren”. Det är ett spännande, och tankeväckande ‘scenario’ han presenterar. Jag skulle nog hålla den boken framför GW Perssons ”Faller tyst som i en dröm”.

  Att någon vill – och vågar – gå till botten med detta är endast hedervärt, då det antagligen är ett väldigt ‘minerat’ område att bege sig in på, och kan vara nog så avslöjande för en del instanser i Statsapparaten (SÄPO, eller delar därav, etc.). Ahlenius är också en dam med mycket skinn på näsan (Kritiserade bl.a. högste FN-chefen för misskötsel när hon arbetade där, och blev varse en del ‘oegentligheter’), Gunnar räknar längre upp fler av hennes meriter. Sådana meriter tyder på integritet och plikttrogenhet, även om det inte alltid uppfattats så. Jag var själv skeptisk till henne tills för bara några år sedan, men har sedan ändrat uppfattning. Om någon skulle kunna ‘röra om i grytan’ så tror jag nog att det skulle kunna vara hon, faktiskt. Ge henne sedan allt stöd, och resurser och en hel del kompetenta medhjälpare så får ‘vi’ nog reda på hur det egentligen förhåller sig med MOP, iinom en ganska snar framtid. Hon vågar komma med de obehagliga frågorna, hon vågar syna saker i sömmarna, och hon vågar även dra slutsatser som kanske många ‘ryggar inför’.

 19. Gunnar: Var inte du i Veckans brott för ett år sedan tillsammans med Krister Petersson? Och gav han inte då ett helt annat intryck än han gjorde häromdagen i samma program? Min minnesbild är att han gav ett hyggligt pessimistiskt intryck då…

 20. I Smålands-Tidningen den 27 feb. 2018,
  https://www.smt.se/article/jag-har-en-tro-om-hur-palmemordet-gick-till/, står det ett uttalande av Tage G. Peterson:

  ”Jag har en personlig tro om hur mordet på Olof Palme gick till, men det är inget jag kan avslöja. Det som förvånar mig är att ingen, som kan veta något om mordet, har läckt till polisen hur det gick till för att komma åt den stora belöningen på 50 miljoner kronor.”

  Hur ska man tolka detta? Vad är det han inte kan avslöja? Det låter som han kunskaper som han av någon anledning inte vill eller kan avslöja. Syftar han på något?

  Det skulle vara roligt att få kommentarer på detta.

  1. Inte en aning vad Tage G. Peterson menar, men är det inte så att för att de 50 miljonerna ska delas ut ska någon dömas för mordet samt att domen vinner laga kraft. Och det är ju en ganska lång process att nå dit. Så om det är ett flertal personer/organisation som ligger bakom dådet kanske en person som vet något och överväger att berätta det tar med det i beräkningen och i slutändan väljer att inte berätta pga att riskerna överväger potentiella vinster.

   1. Risken är väl att den som berättar vad hen vet om mordet plötsligt ramlar i en trappa eller framför ett tunnelbanetåg och polisen avskriver det som olycka eller självmord som de brukar göra med oklara dödsfall. Är väl så maffian gör med folk som läcker

 21. Tages personliga tro om hur mordet gick till eller vem eller vilka som ligger bakom detta mord kan han inte
  avslöja. Detta uttalande ligger i linje med min egen uppfattning. Ett avslöjande skulle ev. kunna skada annan person. Vi bör komma ihåg att Tage var väldigt nära vän med Olof, även privat!

  1. Nu är du inne på tankar om privata aspekter på mordet som jag bara uppfattar som spekulativa. Du har gjort det flera gånger förut och jag har markerat mot det då också.

   Jag vet inte vad du syftar på med dina antydningar och det gör nog inte andra läsare heller.

   Du får gärna skriva till mig privat och berätta vad du menar. Du omfattas av meddelarskydd om du vänder dig till mig på det sättet, sedan är det jag som avgör om jag möjligen publicerar något.

   Ett annat alternativ om du anser dig ha något att berätta är att du förklarar vad du menar i något forum som du själv ansvarar för journalistiskt och juridiskt – till exempel en egen blogg.

   Men fortsatta antydningar av det slag du ägnar dig åt här kommer jag inte att publicera.

 22. Hej Gunnar! Det gick lite för långt i spekulationen! Vill du ta bort kommentaren. Det jag närmast menade
  var nog att relationer till fam. Palme skulle skadas om Tage skulle gå ut offentligt med någon graverande åsikt. Även LP. har ju pekat ut Crister Pettersson. Om ev. Tage har något som skulle underlätta lösningen på mordet så går han knappast ut offentligt med detta. Skall försöka skärpa mig i mina kommentarer, för jag vill så gärna stanna kvar på bloggen. Återkommer via E. post om jag hittar något som inte är passande på bloggen.

 23. Tack för kommentarer.

  Jag tyckte det var intressant att Thage G. Peterson väljer att uttala sig offentligt som han gjorde i artikeln, han säger A men inte B. Om han inte ville ha något sagt med uttalandet skulle han inte uttala sig alls tänker jag. Därför undrar jag vad som ligger bakom uttalandet som väl få betraktas ha ett visst allmänintresse, om han syftar på något särskilt mellan raderna sas, utan att för den skull spekulera. Min fråga kanske kunde misstolkas åt det hållet. Det är inte lätt att hänga med i alla turer. Jag blev nyfiken på hans tankar särskilt eftersom han var nära Palme och vad jag förstår väl insatt i utredningen. Jag har googlat lite vidare.

  Kanske finns svaret på vad Thage G. Peterson avsåg som sina misstankar i följande artiklar från 2013:

  https://www.expressen.se/nyheter/thage-g-fick-sms-om-palmes-mordare/

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17712552.ab

  (den sista artikel med kommentar av GW)

 24. Vilka hade vetskap/var med i Stay Behind?
  Det känns ju som Holmér och Ebbe träder in med hjälp av Ingvar Carlsson. Lidbom, Dahlsten, Sten Andersson, Schori och Sverker Åström borde väl också varit insatta. Och Palme såklart. Sprickor inom Stay Behind? Gick Stay Behind från att vara kuppförsvar till att med ministerstyre skydda SAP från politisk smuts.
  Man tillsätter en gammal fascist, Ragnar Edenman, som ordförande för den första granskningskommission. Med fascistiska rötter och sen SSU-ordförande och eck.minister så ingick säkert även Edenman i Stay Behind.

  1. Förtydligande: Edenman var ordförande i den parlamentariska kommission som i slutet av 80-talet granskade Palmeutredningen. Men den var inte först. Före den hade det tillsatts en juristkommission med liknande uppdrag.

   Annars är det givetvis högst relevant att ställa frågor om den svenska Stay Behindverksamheten. Till skillnad från vad som skett i flera andra västeuropeiska länder har den inte utretts offentligt. Med tanke på att den svenska verksamheten bedrevs i ett alliansfritt land och stred mot den officiella neutralitetspolitiken kan man tycka att det är ett angeläget krav att det hela blir genomlyst, om än långt i efterhand. Om så inte sker är det ju lätt att tycka att de officiellt uttalade svenska ambitionerna på att vara ett demokratiskt fungerande samhälle klingar lite ihåligt.

   1. Ja just den kommissionen. Vid en tidpunkten kände gemene man inte till Stay Behind. Så här i efterhand känns det självklart att Edenman med sina högerextrema antikommunistiska rötter och höga ställning i SAP var en medlem och säkert gjorde sitt för att dölja det som ansågs vara känsligt. Och eftersom vi var ett uttalat neutralt land så var det ju extra känsligt med en inbyggd NATO-orienterad motståndsrörelse.
    Jag kan inte komma ifrån känslan att Stay Behind agerade och tog över polisutredningen genom Holmér och Ebbe vilket sanktionerades av Ingvar Carlsson och övrig ledning i Stay Behind. Motiv var att Stay Behind inte skulle avslöjas vilket på den tiden skulle vara en enorm politisk skandal och leda till regimskifte.

    Har du några boktips angående Stay Behind?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.