Special för denna blogg: Craig Williamson om misstankarna mot Sydafrika

Craig Williamson, apartheidregimens ”superspion” i dag. FOTO: Privat

VAR DET SYDAFRIKA som låg bakom Palmemordet – och är det något sådant Krister Petersson kommer att avslöja på onsdag? Det finns uppgifter som tyder på det.

En helt central figur i hypoteserna om ett sydafrikanskt mordscenario är apartheidregimens ”superspion” Craig Williamson. Han kom tidigt att pekas ut som hjärnan bakom en sådan operation.

Williamson förekommer också i Anders Hasselbohms artikel här på bloggen om tecken på att det fanns en sydafrikansk attentatsplan mot Olof Palme ett halvår före den svenske statsministerns död, i samband med att Olof och Lisbeth besökte Kreta i september 1985.

Jag har de senaste dagarna fått kontakt med Craig Williamson och ställt frågor till honom, både kring onsdagens kommande presskonferens och kring vad som hände på Kreta.


FAKTA: Craig Williamson

Craig Williamson växte upp i Johannesburg och rekryterades tidigt till den sydafrikanska polisen. Han inledde sin karriär med att infiltrera vänstersinnade studentorganisationer.

Hans första stora framgång var när han lyckades infiltrera anti-apartheidorganisationen IUEF i Genève. IUEF finansierades till stor del med svenska statsbidrag. Han presenterade sig under denna tid som en flykting från apartheidregimen och fick långtgående inblick i motståndsaktiviteterna mot rasistväldet.

När han avslöjades återvände han till Sydafrika och gjorde karriär inom säkerhets- och underrättelsevärlden. Han var den som gav order om brevbombsmordet på Ruth First, en framstående anti-apartheidaktivist som också var personlig vän till Olof Palme.

Williamson låg också bakom ett annat brevbombsattentat, ett som dödade en annan motståndare mot apartheid, Jeanette Schoon, och hennes sexåriga dotter. För dessa dåd beviljades han amnesti efter apartheidregimens fall.

En av dem som inte beviljades amnesti var Eugene de Kock, en av cheferna inom apartheidregimens säkerhetstjänst. I en rättegång 1996 hävdade de Kock att Sydafrika låg bakom Palmemordet och nämnde särskilt Craig Williamson. Hittills har det dock inte kommit fram några bevis för de Kocks påståenden.


Här är mina frågor till Craig Williamson och hans svar.

• Tror du det är möjligt att sydafrikanska myndigheter kan vara involverade i att lämna ut information som kan ge stöd åt en lösning som Krister Petersson kommer att presentera?

”Jag hörde att Petersson planerar ett stort avslöjande och jag är mycket intresserad av att höra hans teori. Om han skulle ha gjort några förfrågningar, officiella eller inofficiella, här i Sydafrika så är det troligt att jag skulle ha hört något och det har jag inte. Jag är av uppfattningen att vinkeln med sydafrikaner som misstänkta troligen avsiktligt fördes in i utredningen antingen som en avledningsmanöver eller som en sorts hämnd.”

• Kan du utveckla dina tankar på en punkten?

”Jag har undrat över varför vi – och jag – kom att bli indragna i saken. Sådana påståenden kom mycket tidigt, och som det verkar kom de från underrättelsekällor i Storbritannien. Och jag drog slutsatsen att eftersom underrättelseagenter ofta ‘grumlar vattnet’ för att blanda bort korten eller avleda uppmärksamheten från något så var detta en möjlig förklaring. Den brittiska kopplingen fick mig dock att överväga att det här kunde vara någon sorts bestraffning för våra operationer mot ANC och det sydafrikanska kommunistpartiet i Storbritannien och Europa. Det kunde helt enkelt vara ett försök att få oss att avbryta vår verksamhet.”

Craig Williamsons påstående om att det kommit in tips från Storbritannien om Palmemordet är obestridligen riktigt. Generalsekreteraren i Civilförsvarsförbundet Karl-Gunnar Bäck blev ett par dagar efter Palmemordet uppringd av en av sina bekanta i England, en person som fungerat som källa till Bäck när denne var Londonkorrespondent för Aftonbladet. Lars Borgnäs berättar om detta i sin bok En iskall vind drog genom Sverige (sid 377-378). Där framgår också att Bäcks källa hade ”goda kontakter inom den engelska säkerhetstjänsten”.

Källans uppgifter gick ut på att mordet utförts av sydafrikansk säkerhetstjänst i samarbete med svenska affärsmän och en svensk man med anknytning till Säpo.

Det mest anmärkningsvärda med detta tips var kanske att det fastnade på vägen. Karl-Gunnar Bäck talade in sina uppgifter på ett band och lämnade via ombud in bandet till Säpo i Uppsala. Där försvann det. Uppgifterna nådde Palmeutredningen först sju år senare sedan Bäck upprepat sin berättelse i ett TV-reportage.

Åter till Williamson:

• Ska jag förstå dig som att du menar att i princip skulle agenter i Storbritannien eller på annat håll fortfarande kunna vara inblandade i att i eget intresse sprida falska anklagelser?

”Jag vet inget om vad som hänt på senare tid, men definitivt den första tipsningen om saken. När ryktet en gång startat fick det ett eget liv. Senare uppmuntrades det också av några tidigare funktionärer i den sydafrikanska underrättelsevärlden som fick bra betalt för att ”undersöka” och som förfalskade dokument och så vidare.”

Williamson tillägger att han till exempel syftar på den före detta sydafrikanske agenten Riaan Stander som han karakteriserar som ”inte något annat än en bedragare” – en uppfattning som i dag framstår som okontroversiell.

• Du nämnde att personer som tidigare varit agenter åt apartheidregimen fick betalt för att ‘undersöka’ – syftar du på nyhetsmedier eller på andra krafter?

”Någon i Sverige finansierade operationen och betalade en hel del pengar för den.”

• Syftar du på den svenske affärsmannen Kent Ajland? (Denne samarbetade med den tidigare rikskriminalchefen Tommy Lindström för att samla in uppgifter om att Sydafrika låg bakom Palmemordet och satsade egna pengar i projektet. Men det slutade med att dåvarande spaningsledaren Stig Edqvist kom till slutsatsen att Tommy Lindström blivit utsatt för ett underrättelsebedrägeri, se Mordgåtan Olof Palme sid 63-66.)

”Möjligen, jag har inte namnet till hands.”

Ovanstående frågor ställde jag för några dagar sedan. Efter publiceringen av Anders Hasselbohms uppgifter som pekade på ett planerat attentat mot Olof Palme på Kreta i september 1985 har jag återkommit med nya frågor.

Hasselbohm har kunnat redovisa att Lisbeth Palme fruktade för sin makes liv under besöket på Kreta. Och artikeln innehåller även dokumentation som pekar på sydafrikansk agentverksamhet på Kreta just i september 1985.

I sin artikel nämner Anders Hasselbohm John Edwards, agent för den brittiska underrättelsetjänsten MI6. Edwards var, skriver Anders Hasselbohm, den person som lämnade uppgifter till svenska socialdemokrater om det planerade attentatet mot Palme. Var det honom Williamson syftade på när han anklagade underrrättelsekretsar i Storbritannien för att peka ut Sydafrika för Palmemordet? Jag ställer frågan till den tidigare ”superspionen” och Williamson svarar.

”Jag vet ingenting om den där figuren Edwards. Men det passar ihop med vad jag hörde om de tidiga rapporterna till Sverige om vår påstådda inblandning.”

Anders Hasselbohm kunde i sin artikel redovisa att två sydafrikanska agenter som jobbade för Williamson, John och Patricia Adam, besökt Kreta i september 1985, samma månad som Olof och Lisbeth Palme var där.  John Adam har dessutom vid ett tillfälle uppgett att någon gång under 1985 hade han och hans hustru seglat tillsammans med Williamson från Kreta till grekiska fastlandet.

Jag frågade Williamson om han hade några kommentarer till detta.

”Jag var själv aldrig på Kreta i tjänsten. Däremot reste jag dit 1984 eller 1985 med min båt som jag hade placerad i Medelhavet och jag tror att Trish och John följde med mig under en del av resan. Jag vet inget om andra resor de kan ha gjort till Kreta.”

Craig Williamson fortsätter alltså, precis som tidigare, att avvisa alla påståenden om att den regim han arbetade för skulle ligga bakom mordet på Olof Palme. Och att det ändå återkommer envisa uppgifter om Sydafrikaspåret avfärdar han som ”desinformation”.

Annons

45 reaktioner på ”Special för denna blogg: Craig Williamson om misstankarna mot Sydafrika

 1. Visst var det en svensk åklagare som hävdade att Williamson hade varit i Sverige åtminstone i samband med ANC mötet just före mordet.? Kommenterade Williamson detta.?

  1. Palmeåklagaren Jan Danielsson uppgav detta vid ett tillfälle, men backade senare till att han bara hört uppgiften. Williamson själv har sagt att han inte varit i Sverige sedan slutet av 70-talet.

   Vad som är sant kan finnas anledning att återkomma till. Jag frågade inte i detta läge Williamson sådant han svarat på tidigare.

 2. BBC hävdar att Eugene de Kock dömdes till två livstidsdomar plus 212 års fängelse. I länken nedan framgår att han faktiskt fick amnesti för de flesta brott han begick men att Sanningskommissionen bara hade bemyndigande att bevilja amnesti för politiskt motiverade gärningar. Jag tyder det som att han också begick brott som inte föll inom den kategorin och att det är anledningen till att han förblev fängslad, https://www.bbc.com/news/world-africa-31054912.
  Enligt BBC blev han dock villkorligt frigiven för fem år sedan. Närmare information om hans frigivning hölls medvetet hemlig.
  Om, vilket jag ännu en gång betonar att vi inte vet, Sydafrika och de Kocks namn skulle figurera vid Peterssons presskonferens kvarstår frågan om han kan lagföras i Sverige med tanke på hans amnesti för de politiska delarna av sina gärningar. En fråga för de juridiskt kunniga.

 3. Tack för lysande journalistik. Detta lär uppmärksammas. Jag tycker annars att medierna har varit påfallande passiva hittills och inte presterat mycket av värde alls.

 4. Intressant och väldigt påpassligt, Gunnar! (skickligt att få kontakt med Craig Williamson. Måste ha varit ‘ambivalent’ att intervjua honom, denna människa som gjort så mycket ont här i världen. Pratade ni, eller var det via mejl?).

  Hans svar här indikerar att brittisk underrättelsetjänst haft något slags roll i underrättelse-perspektiv i ”Sydafrika-spåret”. Det är samma som med Karl-Gunnar Bäck, och den där mannen du nämner i din bok, som också hade någon sorts kontakt med ”någon sorts MI-6-person”. Man tycks i vart fall ha haft något slags info/kännedom om detaljer i MOP från det hållet.

  Williamson nekar, förstås. Det gör ju att man kanske åter börjar tvivla något på ”Sydafrika-spåret”. Fast, även om han vore/är skyldig på något sätt: vad annat vore att vänta, ‘ända in i kaklet’…?

  Vad är din egen uppfattning om att Sydafrika, på något sätt, skulle vara inblandat i MOP?

  1. Det var skriftliga frågor och svar (i en krypterad chat) vilket underlättade, eftersom jag kunde vara säker på att citaten blev rätt.

   Jag tror det är fullt möjligt att krafter från apartheidregimen kan ha varit inblandade i Palmemordet, och i så fall inte nödvändigtvis på egen hand. Jag utesluter inte heller att Sydafrika på något sätt kan finnas med i det Petersson lägger fram.

   1. Man ‘hoppas’ nästan nu på att det är det rätta spåret, och därmed slutgiltiga lösningen, och en del av ett helande för en hel nations 34-åriga trauma. Förhoppningsvis har de prudentliga undersökningarna av Skandiamannen skett för att kunna utesluta honom som GM.

 5. Jag kanske kanske har missat det här men The Guardian skriver idag:

  ”South African intelligence officials met Swedish investigators in Pretoria in March and handed over a dossier of information related to the association, according to sources familiar with the meeting.
  It is not clear however whether the dossier included substantive new evidence, or was simply tying up loose ends in a decades-long investigation.”

  ”The meeting between South African intelligence and Swedish officials took place on 18 March at the offices of the Department of International Relations and Cooperation (Dirco) in Pretoria, according to a South African intelligence source.The meeting was convened at the request of the Swedish investigation, and was chaired by Loyiso Jafta, the acting director-general of the South African State Security Agency.”

  ”There was a meeting between this Swedish investigation unit and national intelligence arranged through Dirco … and we handed over a file to the Swedish investigations unit. What they’ve done with it I’m not sure,” the source said.

  (Inte betalvägg men registrering kan möjligen krävas)

  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/08/case-of-sweden-murdered-pm-1986-olof-palme-south-africa

  1. Mycket läsvärd artikel, och du var verkligen snabb med att lägga ut en länk till den. Tack! (Det ska inte behövas registrering.)

   The Guardian rapporterar alltså om att anställda inom sydafrikanskt underrättelseväsende lämnade över en dossier med material till svenska Palmeutredare den 18 mars i år.

   Den svenske diplomaten Göran Björkdahl uttalar sig i artikeln och berättar om sina kontakter med Chris Tirion, generalmajor i apartheidregimens militära underrättelsetjänst. 2015 hade Tirion gett honom namnen på personer som skulle ha varit inblandade i Palmemordet. Generalmajoren var villig att hjälpa Palmeutredarna i utbyte mot rättslig immunitet för de inblandade. Göran Björkdahl överlämnade Tirions erbjudande till berörda myndigheter i Sverige.

   Ett kort filmklipp där Göran Björkdahl intervjuar Tirion publiceras på webben av The Guardian.

   Göran Björkdahl som engagerat sig i Palmemordet har tidigare utfört viktig research kring Dag Hammarskjölds död. Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953 till 1961 och dog i en flygkrasch. Hammarskjölds död utreds sedan en tid tillbaka av FN sedan det kommit fram ny information som pekar på att det kan ha rört sig om ett attentat.

   Även Jan Stocklassa som i sin bok Stieg Larssons arkiv forskat kring apartheidregimens möjliga kopplingar till Palmemordet uttalar sig i artikeln.

    1. Det absolut bästa Palmeutredarna kan göra för att förvilla medierna är att syssla med flera spaningsuppslag samtidigt. Det är svårt att tro att de åtgärder som man ägnat sig åt efter Krister Peterssons presenterade tidplan i februari skulle vara knutna till lösningen. Där bör det snarare handla om att man sätter punkt för andra uppslag. Den här förundersökningen är nämligen inte riktigt som alla andra. Utredarna vet att det inte kommer att räcka att presentera övertygande bevisning för huvudspåret. Det gäller även att efterlämna så få lösa trådar som möjligt när det kommer till de andra spåren.

   1. Hej, ursäkta denna sena kommentar. Jag vill bara precisera att det inte var den pensionerade generalmajoren Thirion som 2015 gav mig namn på medlemmar i ”the hit-team” på Sveavägen, utan en general i hög position inom dagens Military Intelligence i Sydafrika. Det var också han som efter en serie möten inom militärledningen erbjöd förhandling med svensk ”intelligence” för att kunna presentera mordlösningen. Jag lämnade över informationen till Säpo och PU i november 2015. Göran

     1. Ett kort tillägg : eftersom jag insåg att tvivel kunde uppstå om huruvida mitt möte med MI-generalen 2015 verkligen ägt rum så överlämnade jag bevis till Säpo och PU såväl för att mötet hållits som om dess innehåll.
      Melanders påstående om att det inte finns något konkret att utreda i SA klingar därför falskt i mina öron. De kunde ju bara ha svarat den militära säkerhetstjänsten i Sydafrika.
      F ö är ju detta, intressant nog, inte alltför sent…

  2. Det är just uppgifter av det här slaget som man har väntat på för att bättre kunna bedöma bärkraften i förhandstipset. Det är nämligen svårt att se hur en informationsöverföring mellan PU och Sydafrika skulle kunna ha skett i närtid utan att detta läckt ut. Att händelsen skulle passera helt under radarn på de internationella journalister som har god insyn i underrättelsevärlden, föreföll inte troligt. Detta är onekligen intressant.

  3. Enligt ett inlägg postat i april, på ett annat forum, ska statsministern haft ett möte inbokat i SA i mars men oklart om han rest dit. Det redovisas dock inga källor till påståendet men om det stämmer känns det som att det skulle gå att koppla till det du Emma postar nu.

  4. Tidigare indikationer från Sydafrikanska myndigheter och en uppsättning dokument nu i mars skulle ju vara en rimlig förklaring till att Petersson kunde vara så självsäker att kunna presentera en lösning. Å andra sidan har han ju sagt att han gått tillbaka till brottsplatsen och där finns ju inte många spår av sydafrika, möjligen vittnesmål om personer som talat Tyska/Nederländska/Afrikaans. En ren brottsplatsbaserad lösning kräver minst ett starkt nytt belägg (vapen, tidigare okänt vittnesmål eller annan bevisning). Att bara utgå från det som tidigare är känt leder ingen vart, det har 34 års spekulationer visat

   1. Har inte det här med att ”återgå till brottsplatsen” varit ett sätt att bli av med oket från den gamla utredningen, ex avfärda CP.

 6. Stort tack, Emma (du låg verkligen i framkant här! Jag försökte hitta något hos The Guardian igår, men fann inget då) , och Gunnar igen!

  Det visar på att KP & co varit mer ‘proaktiva’ än Hans Ö & co var i vart fall. En helt annan vilja/inställning verkar det som – kanske KP:s internationella bakgrund/erfarenhet?

  OM det nu rör sig om Sydafrika till sist ändå, så ‘skaver’ den här sista meningen lite:

  ”Generalmajoren var villig att hjälpa Palmeutredarna i utbyte mot rättslig immunitet för de inblandade.”

  Skulle det kunna vara detta som fått KP att formulera sig som han gjort angående möjligheten att väcka åtal?

 7. Bäste Gunnar och andra,
  Att låta Craig Williamson prata fritt är som att använda räven som sanningsvittne i en hönsgård. Williamson är spion sedan studentåren, utbildad som säkerhetspolis senare i den militära underrättelsetjänsten och som sådan skyldig till bl a många mord. Han har samarbetat med kollegor i väst, inte minst i USA och Storbritannien. Thatcher hade vid tiden ingen som helst invändning emot apartheidregimen, inte USA heller. FBI tog bort ANC från sin lista över terrororganisationer först 1994, flera år efter att Nelson Mandela släppts från fängelse.
  Det är ingen bedrift att få tala med Craig Williamson som någon skrev. Som proffs i förvillnings-branchen tar han alla chanser han ges att sprida lögner och rök kring sina dåd.
  Som svar till dig Gunnar om sina agenters John och Patricia Adams besök på Kreta inte långt innan paret Palme anlände i september 1985 sa Craig att de kan ha varit där på semester. Knappast! De sände en reseräkning till ett av de hemliga tjänsternas täckföretag i Sydafrika. Men någon fråga på den informationen från min artikel fick han inte.
  För övrigt har Craig Williamson bl a också deltagit i storskalig elfenbenssmuggling och haft nära band till den italienska maffian.
  Om han och regimen var skyldig till mordet på Palme vet vi inte, men de var en av flera som gärna ville bli av med honom

  1. Jag betraktar givetvis inte Craig Williamson som sanningsvittne. Inte desto mindre kan det vara av intresse att ta del hur han svarar på frågor.

 8. Även det här stycket i Guardian-texten ‘skaver’ lite:

  ”Neither Björkdahl nor Stocklassa say they are certain the official investigation, to be unveiled on Wednesday by the chief prosecutor, Krister Petersson, will be conclusive, saying the investigators have not shown signs of fully exploring the South African angle.”

  GW Persson har t.ex. i hans och Jenny Strömstedts TV-program sagt att om inte KP vill ‘göra bort sig’ (inget citat), så bör lösningen vara ”konklusiv” (citat), för att den ska kunna anses vara rätt och riktig.

 9. En liten gissning så här i elfte timmen:

  Varken SE eller Sydafrika är huvudspåret, men viss Sydafrika-koppling kan finnas.
  Att mordet på ett eller annat sätt skulle vara kopplat till den svenska vapenexporten, och Palmes medlarroll i Irak/Iran-konflikten är åtminstone en logisk motivbild.

  Bo Theutenberg presenterar sin egen teori, som innefattar just den delen, med idén om en KGB koppling i stället för SA.
  Jag vet inte vad man ska tro:

  https://theutenberg.wordpress.com/6-lankar/

  Slutklämmen:
  ”Men det var ”inte bara Sovjetunionen” som låg bakom hans död, utan ”den eländiga
  vapenhandlarrollen” han inte borde ha tagit på sig. Bofors fullkomligt sanslösa och totalt laglösa vapenaffärer – med direkt hemligt samarbete med DDR och STASI – bär ett stort ansvar för hans död (där Iran förvillades att tro att det var Palme som låg bakom krut- och ev vapenstopp till Iran). Lika stort ansvar bär hans UD-Entourage som borde ”ha hindrat honom” från dessa solkiga vapenaffärer med mutor och
  provisioner”.

  Alldeles oavsett vad – så kan man hålla med om att vapenaffärerna var solkiga, med enorma summor i omsättning, men mordet borde inte ha varit genomförbart utan svensk inblandning från något håll.

  Motiv diskuteras, men hur har vi det med KP:s antydan om att de tittat på brottsplatsen med nya ögon?
  Finns inget där, så stannar allt bara vid en mer eller mindre godtagbar teori, och det vore som att sy igen ett infekterat sår.

  1. I ärlighetens namn har jag svårt att se att Sovjetunionen skulle ha varit inblandat. Olof Palmes och Sveriges ”tredje vägens politik” passade kommunistregimen i Kreml som hand i handske.

 10. Jag är inte insatt i Sydafrikas agentverksamheter men fanns det, likt i många länder, konkurrerande verksamheter. Som i Sverige med Must, Säpo, IB och Stay Behind.

 11. Är det någon som läst Devil Incarnate av Wayne Thallon?

  Den handlar om en sydafrikansk agent/mördare baserad i London på 80-talet.

  Athol Visser, or ‘Ivan the Terrible’, is a ruthless torture technician who has maimed and murdered his way around the globe. He killed his first victim at 16, his last at 60, and, in between, has been a mercenary, drug smuggler, gun runner and spy.

  In his own words, Visser takes us on a chilling journey through his memory bank of horrors and gives his account of one of the most high-profile assassinations of the 1980s, that of the Swedish prime minister Olof Palme.

   1. Han har skrivit en annan ”biografi” också; Cut-Throat.
    ”Fact is often stranger than fiction, and when Rod McLean, an escaped drug baron and alleged MI6 agent, was mysteriously found dead in a London flat after two months on the run, even Hollywood couldn’t have scripted it better.”

    Tydligen var Executive Operations-grundaren Eeben Barlow chef över CCB i Europa och han förnekar Athol Vissers existens. Barlow själv utpekas som ansvarig för Lockerbie-dådet där Bernt Carlsson skulle ha varit huvudmål.

    Många trådar leder till London…Sydafrika, Bofors, Wedin, förmögen svensk Palme-hatare…tips från brittisk underrättelsetjänst mm.

 12. Must och IB var då inga konkurrenter i varje fall. Lika lite som Must och KSI (IB:s efterföljare) är det idag. ÖB Stig Synnergren var ytterst ansvarig för IB jämte (s) regering. Såvitt jag vet. Men det var inte det jag ville säga. Jag ville säga det att om Krister Peterson i svepande ordalag ger ”förklaringen” till mordet (stödet till ANC?) och om han pekar ut sydafrikanska agenter som ”ansvariga” så duger inte det på långa vägar. Det krävs ju fortfarande att man kan knyta en sydafrikansk agent till mordplatsen jämte mordvapnet (eller annan teknisk bevisning) som jag ser det oavsett om KP väcker åtal eller ej. Om inte blir det ingen Petersonstaty utanför polishuset i varje fall. Det känner jag mig rätt säker på.

 13. Min teori om det nu är Skandiamannen (endast fria spekulationer förstås).
  Stig alkoholiserad, deprimerad, har tidigare bett att få låna vapen av sin vän vapenhandlaren i egentligt syfte att skjuta sig själv (han begick ju också självmord senare), men kanske uppgett att han ska teckna av vapnet eller liknande till sin vän, då han ju jobbade med reklam och därför sagt sig velat låna det.
  Ser sedan Palme en kväll och bestämmer sig för att tala med honom / ställa honom till svars i någon fråga, då han ju var en politisk motståndare till aktive moderaten Stig. Palme snäser av honom (det var ju en konfrontation med en man vid biografen), Stig blir då förbannad och tidigare tillbakahållna aggressioner slår till med full kraft, kanske bar han vid tiden vapnet på sig i syfte att vid rätt tidpunkt ta sig själv av daga.
  Stig följer efter paret Palme som fortfarande ignorerar honom. Stig förstår då också att han är obevakad. Stig kan ha fått komprometterande uppgifter om Palme tidigare (kanske om bordellhärvan eller nåt annat), säger till Lisbeth före eller efter skottet vad han vet och att detta kommer att komma ut om hon vittnar om honom som mördare. Springer sedan iväg. Återkommer sedan till brottsplatsen, kanske styrkt / påverkad av alkohol och tabletter, med kallt mod, får då en bekräftelse på att Lisbeth inte anger honom och börjar agera ”vittne” istället. Lisbeth säger inget sedan heller (Palme redan död och finns inget att göra), vilket gör att Stig ytterligare kan breda ut sig i media som oskyldigt vittne.

  Visst känns Skandiamannen osannolik som mördare, men det finns många dubbelnaturer också, som alla vet. Har mindre insyn i detta än er övriga och kan inte gå in i detaljfrågor, utan spekulerar bara utifrån det lilla jag vet.
  Alla övriga spår, Palme var ju i många kretsar så hatade, så dessa spår behöver ju inte heller vara fel, utan det kan ha varit många som planerade ett mord på Palme vid denna tidpunkt men Stig ”hann” först.

 14. eFolket publicerade för en dryg halvtimme sedan en ny, mycket omfattande och intressant text med anknytning till Sydafrikaspåret. Jag uppfattar det som så, att om man använder samma nivå på bevisvärdering som Petersson torgförde vid presskonferensen, så finns också fog för att höra en namngiven SÄPO-tjänsteman. Jag överlåter till mera kunniga än mig att bedöma riktigheten av denna slutsats, https://efolket.eu/det-gar-inte-att-komma-runt-alf-karlsson/

 15. Äntligen!

  Ja, det vore mycket intressant att höra denne Alf Karlsson! En bra summering av efolket i/av vad han ‘figurerat i’.

  En underliggande fråga blir även: fick KP, Melander & co kanske *Kalla Fötter”, och mer eller mindre ändrade sig under den sista veckan/de sista veckorna? Det verkar ju som om att du Gunnar, Lars B och Jan S alla – oberoende av varandra – hade fått något slags ‘insider-tips’ om att man skulle presentera Sydafrika-spåret. Vad hände egentligen där? Har du hört något mer angående detta efter KP:s presentation från din källa? Både KP & HM såg lite ‘konstiga’ ut under presentationen, och HM verkade ju närmast vilja gå vidare med Sydafrika-spåret. Kan ‘någon’/’något’ ha påverkat dem i ‘sista stund’?

  1. Jag hade uppgifter från mer än ett håll, men värderade dem inte som säkra. Och jag har inga tunga belägg för att det i något skede verkligen var Sydafrika som förbereddes av Krister Petersson.

   Men det finns självklart inslag i det som kommit fram som väcker frågor om det vid något tillfälle före den 10 juni skedde någon sorts omsvängning i vad som skulle läggas fram som lösning. En sådan omständighet är förstås den lama presentationen från Petersson som rimmade så illa med hans tidigare demonstrativa optimism. Var det bara förväntad bevisning mot Engström som inte materialiserade sig? Eller hade det funnits planer på att lägga fram något helt eller delvis annat än teorin om Engström som ensam gärningsman? Krister Peterssons antydningar om ett eventuellt åtal skulle ju kunna vara ett tecken på det.

   1. Hur lockande det än må vara att tro att KP var på väg att avslöja den verkliga sanningen och vilka som låg bakom, så finns det en betydligt mer logisk förklaring. Nämligen att du och många andra hade alldeles för höga förväntningar på den här spaningsledningen med KP i spetsen. Det har varit ett återkommande tema för mig i mina kommentarer på denna blogg att det inte finns någon grund för den haussade bild av KP som gavs i media och som många fristående debattörer och intresserade verkade ryckas med av.

    Det hela får mig att tänka på en scen i filmen The Big Short där ett gäng investerare köpt försäkring mot en fastighetskris. När krisen väl inleds går deras försäkringar ner i värde och de är, fullt förståeligt, upprörda över hur korrumperat systemet är. Wall Street-killen som sålt försäkringarna säger till dem att även om investerarna väl ser sig själva som cyniska, så verkar de fortfarande ha ett visst förtroende för systemet. Visst förekommer det en del korruption, säger han, men vad som driver systemet är dumheten.

    Det är så jag ser på den uppkomna situationen med den havererade utredningen. Visst kan det finnas en mörkläggning som hindrade KP att berätta sanningen, men det är betydligt mer sannolikt att KP & Co inte är smartare än så här. De är säkert intelligenta individer, men när det inte finns några hårda fakta att förhålla sig till och ingen driver en motsatt tes kan en grupp intelligenta personer komma fram till de mest enfaldiga slutsatser, som i Quickutredningen. Eller för att ta ett berömt exempel, Grisbuktsinvasionen (en av de händelser som låg till grund för begreppet ‘groupthink’).

    Eftersom det finns så lite teknisk bevisning och vittnena är så vaga och undermåligt förhörda finns det ingen naturlig ‘check’ som olika hypoteser kan stämmas av mot. Och eftersom det finns närmast oändligt med uppslag, motivbilder, möjliga gärningsmän etc så går det att konstruera nästan ett oändligt antal möjliga hypoteser som varken går att bevisa eller motbevisa. Och det är där vi står.

    Den enda anledningen till att polisen pekat ut först CP och sen SE är att de är de enda möjliga GM som de kan placera på brottsplatsen. Först pekade Lisbet ut CP vilket i praktiken stängde dörren för alla andra möjliga utpekanden från henne (som är det enda vittne som möjligen har sett GMs ansikte). När CP avskrevs så fanns det bara ett alternativ kvar och det är att utgå från de som man vet var på plats och försöka bygga ett case bakifrån. Ergo Skandiamannen. Istället för att försöka att bevisa att en misstänkt figur var på plats, så utgår man från en som var på plats och försöker göra den till en skum figur.

    Det bästa som kan hända nu är att så mycket som möjligt av materialet blir offentligt. Om vi inte kan få veta vem GM var, bör vi åtminstone kunna få klarhet i åtminstone några av utredningens alla märkligheter. Den katastrofala utredningen är på sätt och vis ett större sår än själva mordet enligt min mening. Ett mord kan ha begåtts av en ‘ensam galning’ men utredningen har i 34 år hanterats av landets elit inom polis och åklagare. Att de inte kan bättre än så här är ett tecken på hur undermåligt rättsväsendet fungerar i Sverige och hur dåligt de stora medierna klarar att utföra sin roll som granskande part.

    Nästan allt av intresse som avslöjats om utredningen har avslöjats av ett fåtal ‘jobbiga’ typer som prioriterat att ta reda på sanningen snarare än sin personliga karriär på en stor tidning eller tv-kanal. Du, Gunnar, Lars Borgnäs, Tomas Bresky m.fl. är de enda ljuspunkterna i den här historien!

    1. Jag kan hålla med om att det är en övertolkning av kända fakta att säga att KP var på väg att ”avslöja den verkliga sanningen” men backade i ett sent skede.

     Däremot framgår det att Palmegruppen under de senaste åren verkligen tittat på annat än hypotesen om Engström som ensam gärningsman. Men i något skede valde KP ändå att satsa på Engström. Hur det gick till, och vad motiven till det var, är fortfarande en relevant fråga.

     1. Hade KP kommit i kryckor till presskonferensen hade man ju blivit lite misstänksam. 🙂

  2. Ja, utan att bli alltför konspiratorisk måste man ju verkligen ställa sig frågan vad som egentligen hände mellan februari och 10 juni. Antingen handlar det om att man satsade allt på att vapenhandlarens revolver skulle matcha mordkulorna eller så har någon form av direktiv från högre ort tillkommit. Man skulle onekligen vilja veta vad som sades på mötena mellan PU och Löfven mfl regeringsrepresentanter.

   Har nu sett om presskonferensen för 3:e gången och det är svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, att inte låta bli att tycka att det som presenteras är plan B eller möjligen plan C. Att man inte har koll på eller till och med förvränger SE:s utstämpling för att i stället få det att låta som en tid han gått ut genom Skandias dörr mot Sveavägen är verkligen häpnadsväckande. Att man inte skulle ha koll på detta har jag vid närmare fundering väldigt svårt att tro. Alternativet som kvarstår är då att man medvetet far med osanning om denna så viktiga detalj. Frågan är bara varför? Man måste ju begripit att det skulle genomskådas. Det hela är väldigt märkligt.

 16. Tommy L säger i den här intervjun att Sydafrika är det mest intressanta utländska spåret i Palmemordet.
  Sydafrika ska 1985 utsett Olof Palme till en av Sydafrikas huvudfiender.

  Han säger också att mördaren ska vara lik Christer P

  Tommy Lindström Palmemordet 2016

 17. En podd om Palmemordet tar upp Sydafrikaspåret.

  ”Det är dags att börja titta närmare på ett av de spår som vi har kvar att göra, nämligen Sydafrikaspåret. I två avsnitt kommer vi att ge dig en snabb sammanfattning av spåret, innan vi senare går på djupet med alla märkliga detaljer och vändningar. I dagens avsnitt: Varför var Olof Palme hatad av vissa sydafrikaner? Vem kan tänkas ha mördat honom? Och vad var egentligen apartheid, frågan som satte fart på Palmes kritik av landet?”

  https://poddtoppen.se/podcast/1086387447/palmemordet/297-introduktion-till-sydafrikasparet-del-1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.