Intervju: Är du säker på att inte Engström hade alibi, Krister Petersson?

Palmeåklagaren Krister Petersson. Fotograf: Thomas Carlgren, Pressreleasebild

PÅ FREDAGSFÖRMIDDAGEN fick jag en utlovad sju minuters intervju med Krister Petersson. (Det blev faktiskt nio, lite drygt.)

Jag bestämde mig för att ägna en del av tiden åt en enskild bevisfråga. Den som handlade om: kunde Stig Engström över huvud taget ha utfört mordet på Olof Palme?

Vi vet ganska precis var och när mordet ägde rum: i Dekorimahörnan klockan 23:21:30 fredagen den 28 februari 1986.

Och frågan som måste ställas lyder så här: är det sannolikt att Stig Engström över huvud taget kunde befinna sig där vid just den tidpunkten?

Eller är det mer troligt att han befann sig någon annanstans, att han hade alibi?

Det är en väsentlig fråga, mer väsentlig än det mesta annat som diskuterats om Engström. Som hans alkoholvanor, hans klädsel, hans förmåga att springa och så vidare.

Den handlar om det centrala i det som krävs för att en domstol ska kunna peka ut någon som mördare: att det inte ska finnas några rimliga tvivel på den personens skuld.

Sådana tvivel kan se väldigt olika ut. Och de behöver inte vara stora för att bedömas som rimliga. Det kan i praktiken finnas mycket som pekar på att någon begått ett brott. Personen kan ha ett starkt motiv, kan sakna alibi och kan ha haft tillgång till den typ av vapen som använts för att utföra brottet.

Inte ens om alla dessa kriterier är uppfyllda är det säkert att den personen blir fälld. Det kan finnas kvar en betydande osäkerhet kring den centrala frågan: var det verkligen han eller hon som begick dådet?

När Krister Petersson lade ner Palmeutredningen genom att peka ut Stig Engström var bevisningen mycket svagare än i exemplet ovan. Petersson kunde inte presentera vare sig ett motiv eller ett vapen. Det han däremot kunde konstatera var att Engström uppenbarligen funnits på Sveavägen ungefär när dådet ägde rum.

Och just det var en av Peterssons starkaste poänger. Det fanns i alla fall någon sorts koppling till brottsplatsen.

Han medgav att den samlade bevisningen inte räckte till ett åtal, men han sa att han trodde den skulle räcka till anhållande och häktning. Och helt centralt var att Engström faktiskt befunnit sig på Sveavägens östra trottoar, utanför Skandiahuset. Det hade Engström medgett själv, så det behövde inte bevisas.

Men den intressanta frågan är förstås om det också var sannolikt att han kunde ha varit på själva mordplatsen precis när mordet ägde rum.

Den saken tog jag upp under under min intervju med Petersson – som också handlade om några andra aspekter av hans insatser som Palmeåklagare.

Nedan följer hela intervjun. Jag tycker det har ett värde att återge våra replikskiften precis som de var.

Det finns, tycker jag, en del att säga om Krister Peterssons sätt att resonera. Men jag sparar det till kommentarsdiskussionen.

GW: Krister Petersson, är du där?

KP: Jag är här.

GW: Roligt att få prata med dig. Då börjar jag på en gång. Du var ju tidigt ute som förundersökningsledare med att vara optimistisk om att lösa mordet.

KP: Ja.

GW: Var det Engström du hade i tankarna hela tiden?

KP: Nej, men när man accepterar att vara förundersökningsledare går det inte att komma in med en defensiv inställning, utan mitt jobb som åklagare handlar om att försöka leda en förundersökning till ett slut. Och det ska helst leda fram till ett beslut i åtalsfrågan som kan accepteras.

GW: Nu har du sagt att det finns inga andra alternativ som skulle gå att utreda än Engström. Det innebär alltså att din slutsats var att eftersom det inte fanns något annat alternativ än Engström så finns det ingen anledning att fortsätta utredningen. Är det riktigt?

KP: Det är väl inte riktigt så som mitt beslut ska förstås, tycker jag. Utan jag säger att vi har en person där vi anser att misstankarna är så pass graverande så att jag påstår att det åtminstone finns skälig misstanke och sannolika skäl beträffande honom. Eftersom vi inte har någon möjlighet att via ytterligare förhör eller husrannsakningar eller tekniska undersökningar komma vidare beträffande honom så kommer han att ligga som hindrande sten framöver. Vilken annan person vi än plockar fram så måste vi lyckas bortförklara Stig Engström på något sätt och det är min bedömning att det kommer vi inte att kunna göra.

GW: Så om ni inte hade haft så starka misstankar mot Engström, då hade ni inte lagt ner utredningen?

KP: Ja, det kan ju vara som så att vi inte har något annat vettigt att arbeta med. För efter 34 år så kan man betrakta det som att nya uppslag inte växer på träd. Utan det blir ju att man får gå igenom materialet som finns i dagens läge. Och när man då kommer fram till Engström som ju faktiskt i alla fall enligt egen uppgift befann sig på platsen och har lämnat berättelser om vad han har gjort som gör att det hos oss växer fram en klar misstankegrad så är det förklaringen till att jag lägger ner förundersökningen.

GW: Ja, men om ni inte hade hittat de här uppgifterna om Engström, då hade det funnits andra saker att utreda? Det är det jag menar.

KP: Ja, hade vi inte hittat Engström så hade vi antingen fått lägga ner förundersökningen för att vi inte kommer nån vart. Eller så hade vi kunnat fortsätta i trettio år till men det hade väl ingen blivit speciellt mycket mera nöjd med än det här.

GW: Men eftersom du var så optimistisk när du startade, och du skulle ju inte hålla på så många år hade du tänkt dig, då måste du ha föreställt dig att det fanns andra uppgifter som var meningsfulla att utreda?

KP: Nä, men som jag sa till dig: när jag tog mig an det här uppdraget så gjorde jag det med en positiv anda. Som en åklagare som har som förutsättning eller som ledstjärna att man ska leda en förundersökning i mål. Och den optimismen försöker jag ge uttryck för och det förklarar varför jag åtar mig ett uppdrag som många tycker verkar vara väldigt svårt eller till och med hopplöst.

GW: OK. Då ska jag ta en specifik fråga också. För att man ska kunna hävda att Engström sannolikt utfört mordet måste man ju kunna avfärda eventuella alibiuppgifter om honom, eller hur?

KP: Jag har sagt att det finns en misstanke mot Engström som lever kvar och som det är svårt att komma runt. Och kan han presentera ett alibi som visar att han inte har varit där fast han har berättat om det, så visst, då har du rätt i din teori.

GW: Ja. Det intressanta är ju det att Engström kom självmant tidigt efter mordet och uppgav någonting som om det stämde skulle ge honom alibi. Det gäller hans utstämplingstid. Han hävdade att han hade hört sig för på Skandia. Och där fick han då veta att det som stod på stämpelkortet var 23.19 men att uret gick fel och det skulle vara 23.20. Vilket som jag förstår betyder när som helst mellan 23.20.00 och 23.20.59. Har ni några tekniska undersökningar som visar att Engströms uppgifter inte stämde?

KP: Man kan väl notera att polisen gjorde en kontroll vid tidpunkten. Det är svårt för oss att 34 år efteråt göra en teknisk undersökning. Man kan också konstatera att Stig Engström i olika sammanhang, bland annat så sent som i rättegången i hovrätten, försökt att ändra sina tider för utpassering. Så han har inte varit glasklar om när han passerade ut ifrån Skandia.

GW: Men det här var hans ursprungliga och spontant lämnade uppgifter som då var lätta att kontrollera, Och ni har alltså inte några uppgifter i utredningen som säger att det var fel? Inte annat än de senare uppgifterna från…

KP: Jag vet inte vad du menar med ursprungliga och spontana uppgifter därför att i det första telefonsamtalet han har med polisen så nämner han inte det här. Utan det är när han själv får reda på de här uppgifterna via Skandia vid ett senare tillfälle som han lämnar uppgifterna kring tiden. Och de har ju från hans sida varierat högst tydligt. Och polisen kontrollerade den här klockan och fick fram att den visade fel med en minut.

GW: Hur har polisen kontrollerat det?

KP: Ja, det var 34 år sedan så de har väl varit i kontakt med Skandia utgår jag ifrån och gjort den undersökningen.

GW: Du vet inte hur polisen har kontrollerat det?

KP: Jag kan säga att det finns miljontals uppgifter i den här utredningen. Du kan inte begära att jag ska ha varenda detalj i huvudet. Jag kan konstatera att det är kontrollerat med Skandia.

GW: Men det här är en central alibiuppgift. Det finns två Skandiaanställda som lämnar helt olika uppgifter i juni 1986 som inte stämmer inbördes. Så då tycker jag väl att det finns anledning att överväga om Engströms uppgifter som han lämnar i mars ändå har en viss tyngd.

KP: De uppgifterna kommer ju från Skandias egen personal, de som han lämnar till polisen, så jag förstår inte vad du menar med alibiuppgifter.

GW: Jag menar att Engström uppger en sak som skulle ge honom alibi om det stämmer… För om utstämplingstiden var mellan 23.20.00 och 23.20.59, då kan han inte ha utfört mordet.

KP: Ett mord som utförs 23.21… varför skulle han inte kunna utföra mordet även om man skulle ta hans tidsuppgifter för gott, det förstår jag inte. För att det är inte mer än 20-30 sekunder ner till brottsplatsen.

GW: Nej, men han stämplade ju ut innan han passerade receptionen. Och både han och väktaren i receptionen sa att de hade ett samtal. Då ska han alltså hinna med att stämpla ut, han ska gå till receptionen, han ska gå ut och sedan ska han hinna utföra mordet. Om han stämplade ut mellan 23.20.00 och 23.20.59 kan jag inte se att han hade någon tid att utföra mordet.

KP: Den uppgiften får stå för dig och jag har presenterat vad vi anser oss kunna stå för. Det är det svar du kan få av mig.

GW: Du vet alltså inte vad det finns för uppgifter i utredningen som säger att Engström skulle ha fel i det här avseendet?

KP: Jag vet mycket väl vilka uppgifter som finns och att det är kontrollerat. Jag vet också att Engström har lämnat olika uppgifter under resans gång beträffande sin utpasseringstid.

GW: Om det finns några kontrollerade uppgifter och det är något som inte varit offentligt hittills, är du då villig att lämna ut dem?

KP: Du som är en erfaren person i det här, du vet ju att handlingarna finns i materialet och förundersökningen är numera avslutad. Så polisen kommer att pröva en framställning från dig om du kommer att begära ut handlingar. Mer än så kan jag inte säga i den delen.

Moderatorn säger att det är dags för en sista avrundande fråga.

GW: Då ska jag bara fråga: var du ensam om att besluta om att hela den här stora utredningen ska läggas ner?

KP: Gången är sådan i svensk processrätt att åklagaren är den som äger förundersökningen. Och det en åklagare som ska vara förundersökningsledare, så det är jag ensam som fattat beslutet. Jag har naturligtvis tagit stöd av mina utredningsmän inom Palmegruppen. Men det är jag som åklagare som har fattat det här beslutet ensam.

GW: Stödde Palmegruppen din uppfattning i den här frågan?

KP: Ja.

GW: OK.

RÄTTELSE: Jag säger i intervjun att både Engström och väktaren sagt att de samtalade med varann i samband med Engströms utpassering. Det tycks som om jag har fel där. Jag har inte kunnat hitta att Engström säger det någonstans, det är väktaren Henry O som berättar om ett sådant samtal som ska ha pågått i ett par minuter.  (Förhörssidan med numreringen 167.) Jag korrigerar detta här i stället för att ändra i texten, eftersom detta är en utskrift av en intervju.

 

1 056 reaktioner på ”Intervju: Är du säker på att inte Engström hade alibi, Krister Petersson?

 1. Jag har alltid haft uppfattningen att SE var det vittne till mordet som blev livrädd och bara flydde. Vind för våg. Han kom sent in i handlingen och blev livrädd. I efterhand blev han ställd inför ett val. Säga som det var eller spela Allan. SE valde det senare. Det är vad som hände. Enligt mig.

  Det görs en grej över hans avvikande från jobbet på kvällen. Nu blir jag lite arg. SE ”jobbar över” på svenska betyder det – han var på vänstersprång. Han hade en vecka framför sig med frugan i fjällen. Sista chansen komma iväg för ett sidospår. Högst vanligt och inte något man vill ska komma ut. Tror också SE och tillfälliga partnern tog sig ett fredagsjärn samtidigt.

  Sen när han ska lufsa hem – rakt in i världens hallaballo. Han inser att han måste komma ur detta även hemma inför den svåra domstolen. Så han drar iväg med diverse lögner som en gift man gör när man fångas med byxorna nere.

  Så enkelt förklarar jag SE den kvällen.

  1. Det där första är spot on!
   SE är en ”Lilla Fridolf”-typ med liten handväska(har bara sett 12-13 åriga tjejer med såna, inga brutala revolvermän)

   Men anledningen till att SE inte använder passerkortet på kvällen är att anställda på Skandia får arbetstidsavdrag om dom äter utanför Skandiahuset. (Om dom äter på restaurangen i Skandiahuset räknas det som arbetstid vilket många tycker är orättvist.)

   Men om dom får väktarna att öppna åt sig slipper dom tids- och därmed löneavdraget.

   Enligt det som registrerats har han varit på Skandia tidigare på kvällen.

 2. Tack för en skarp och mycket relevant intervju! Det är ganska hårresande att Petersson inte tycks insatt i detaljerna kring en så absolut central del som utpasseringstiden. Och om han alternativt sitter på ej offentliggjorda uppgifter som talar emot din argumentering, Gunnar, så är det ju ytterst märkligt att inte redovisa dem vid presskonferensen – när någon pekas ut som trolig statsministermördare.

 3. Super bra Wall! Du er inde på det helt centrale. At Krister Petersson ikke synes at være klar over, at Stig E tjekker ud inden, han taler med Henry O er bekymrende.

   1. I Granskningskommissionens betänkande, sid 181, står det:

    Tidpunkten för mordet. Inspelningen av Leif L:s larmförsök, i förening med hans egna uppgifter att det tog drygt 40 sekunder från det första skottet till det att han kom fram till LAC:s växel, talar för att mordet begicks cirka 23.21.30. Det antagandet är förenligt med övriga uppgifter om skeendet. Tidpunkten för växeltelefonistens samtal med LAC, dvs. 23.23.40, bedömd i förening med de åtgärder hon i vart fall vidtagit – dvs. utan hänsynstagande till hur lång tid som kan ha förlöpt mellan de handlingsmoment hon utförde – talar således för att det bör ha gått ett par minuter från Anders D:s larm till det att hon ringde det kl 23.23.40 registrerade samtalet till LAC.

    1. Om varje sekund är viktig när SE stämplade ut så måste vi vara varje lika noggranna när det gäller när mordet begicks.

     Du skriver själv vid 3 tillfällen dessa ord ” bör ha gått”, ” drygt” ” cirka”. Det är ingen exakthet.

     Det enda vi vet är att LAC fick sitt larm 23.23.40 alltså 2.10 minuter efter den tidpunkt som man uppger att mordet begåtts.

     LL har uppgett 2 versioner när det gäller SE. En version vid förhöret 1986 och en ny version för några år sedan. Jag skulle inte vara helt säker när han uppger sina tidsangivelser innan han kommer fram till LAC 23.23.40. Mordet kan mycket väl ha begåtts flera sekunder senare än 23.21.30. Det finns ett spann på 2.10 minuter.

     1. Håller med om att det är viktigt med noggrannhet när det gäller tidpunkten för utstämplingen och för mordet. Problemet är att det råder stor osäkerhet beträffande båda tidpunkterna och att det nog inte är möjligt idag att bli mycket säkrare.

      När det gäller tidpunkten för utstämplingen från Skandia kan man nog inte bli säkrare än att den skedde nån gång mellan 23.19-23.21, förmodligen närmare 23.19, allt byggt på de uppgifter som lämnats av SE och de två Skandiaanställda.

      När det gäller mordtidpunkten är Granskningskommissionen och många andra förvissade om att mordet skedde 23.21.30 +/- 10 sek om jag minns rätt. Som Gunnar skriver bygger detta huvudsakligen på LL:s samtal med LAC och hans rekonstruktion av hur lång tid det tog mellan skotten och att han fick svar från LAC. I viss mån bygger det även på växeltelefonisten A-L P:s samtal med LAC som börjar 23.23.40.

      För egen del är jag mycket skeptisk till att vara så precis. Mer rimligt hade förmodligen varit att sätta mordtidpunkten till nånstans mellan 23.18.30-23.21.30. Möjligen är det mer sannolikt att tiden ligger närmare 23.21.30 än 23.18.30 men det är tveksamt.

      LL:s gjorde rekonstruktionen på egen hand, mer än en månad efter mordet. Då gällde det att rekonstruera tidsförloppet från skotten till svaret från LAC. Under den tiden ringde han från sin biltelefon först 90000, men la strax på då han trodde att han var tvungen att slå riktnumret. Sen ringde han numret 08-90000, väntade, och fick svar strax efter 23.22. Parallellt med detta gjorde han en u-sväng och stannade på östra sidan av Sveavägen. Han gick inte ur bilen innan han fick svar. Han beräknade att det tog ca 45 sekunder alltihop.

      Jag är övertygad om att LL gjorde sitt yttersta för att göra en korrekt rekonstruktion. Samtidigt finns en del tecken på att han landade fel, att det tog längre, eventuellt betydligt längre tid, mellan skotten och svaret från LAC.

      1. Det första LL sa, med i mitt tycke ganska lugn röst, när han fick svar från LAC var ”Det är mord på Sveavägen”. Ordvalet mord här är anmärkningsvärt om det kommer så snart efter mordet. Mer rimligt vore, ”Någon har blivit skjuten” eller ”Det är skottlossning och någon har blivit skjuten på Sveavägen” Att LL talar om mord tyder på att han innan svaret har hunnit få info om skadeläget för den skjutne mannen, vilket han inte rimligen hade hunnit få på 45 sekunder från skotten, givet u-svängen mm.

      2. Mittemot mordplatsen hörde Helena L skotten när hon var i färd med att ta ut pengar ur en bankomat. På kvittot som hon fick ut efteråt stod 23.18. Den granskning av uttagen som polisen hämtat in från Bankgirot visar att uttaget enligt bankomatklockan skedde före 23.19. Detta leder till att mordet skedde före 23.19, om bankomatklockan gick rätt. Detta har polisen försökt reda ut. Man har kunnat slå fast att bankomatklockor kan gå fel, avvika från Fröken Ur, men inte att just denna eller någon annan bankomatklocka gick fel denna kväll. Vad man vet är att den dataklocka på Bankgirots datacentral som styrde /övervakade tidsangivelserna på bankomatklockorna ställdes på morgonen den 28 februari 1986 av en av ett fåtal anställda på datacentralen, oklart vem. Man vet inte heller hur denne gick tillväga. Möjligen stämde han/hon inte mot Fröken Ur utan mot en klocka i datahallen eller mot någon annan klocka. Vi vet inte.

      3. Kollegorna till vittnet Anders B som befann sig inomhus och tog ut pengar i en bankomat, strax norr om mordplatsen, fick ut bankomatkvitton som visade 23.16 och 23.17, om jag minns rätt. Efter uttagen gick de ut på Sveavägen igen. Likväl hörde de inte skotten. Det tyder på att skotten, om dessa bankomatklockor gick rätt, avlossades högst någon minut efter 23.17 när de fortfarande befann sig inomhus i det utrymme där bankomatuttagen skett. Inte heller här vet vi om klockorna gick rätt.

      När det gäller växeltelefonisten vid Järfälla taxi så börjar hennes samtal med LAC 23.23.40. Dessförinnan har hon talat med en taxichaufför som kontaktar henne från mordplatsen, sen ringer hon till polisens växel och berättar att någon blivit skjuten på Sveavägen/Tunnelgatan och därefter ringer hon (möjligen efter att ha haft ytterligare en kontakt med taxichauffören) till LAC. Hon frågar dem om polisen har kontaktat LAC, vilket möjligen tyder på att det förmodligen gått ett tag mellan hennes samtal med polisen och uppringningen till LAC. Det är väl tveksamt om man kan dra andra slutsatser av växeltelefonistens samtal än att mordet måste ha ägt rum minst ett par minuter innan 23.23.40. Hur många minuter innan är det däremot svårt att slå fast.

      Avslutningsvis kan väl sägas att just detta med tiderna för mordet, SBC:s larm mm har varit på tapeten sen mordkvällen och fram till nu. Som utomstående kan man lätt få intrycket att man från mordutredarnas sida verkat vara omotiverat tveksamma till att ta till sig att det möjligen tog mer än några minuter mellan mordet och larmet.

      1. I denna osäkerhet blir naturligtvis Inge M:s iakttagande av GM under minuter och Skandiavaktens samtal under minuter (efter utstämplandet) med Stig E desto mera betydelsefulla. Om Stig E hade alibi genom samtalet efter utstämplandet, kan han då inte heller ha varit mannen som sprungit upp till Malmskillnadsgatan strax efter det att GM smugit iväg i endera riktningen av Luntmakargatan eller rentav in på krogen i korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan? Inge M, Gunnar Walls frågor om alibi och Lars Borgnäs hypotes senast som försvar av Stig E i Svenskan underminerar dramatiskt Krister Peterssons argument. Inge M:s iakttagelse är förenlig med resten utom KP:S argument. MEN Gunnar Walls alibi är mycket svårförenligt med Lars Lars Borgnäs hypotes om Stig E som trappmannen? Eller kunde Lars J tro att någon som sprang uppför trapporna minuter efter 23.19-23.20 var GM?

       1. Förhöret med Henry O drygt 3 månader efteråt behöver du inte sätta så stor vikt. HO har pratat 25 ggr med SE efter mordet. Han har säkert tryckt på för att ge ett alibi.

 4. Utstämplingstiden var väl inte mellan kl 23:20- 23:20 + 59 sekunder utan pga att klockan visade en minut för mycket var den 23:19-23:19 +59 sekunder. Det är en skillnad på en minut. Och om Stig E bytte några ord med vakten så kan det ha tagit bara 10-15 sekunder. Det kan vi bara spekulera i för Stig E påstod väl själv att han inte pratade något med vakten utan gick direkt ut.

  1. Jag utgår från de uppgifter som Stig E lämnade själv tidigt i mars och på eget initiativ. Där sa han att klockan hade visat 23.19 när han stämplade ut men att den gick en minut fel och att rätt tid skulle vara 23.20. Tre månader senare, i juni, sedan det skvallrats och spekulerats en del om Stig E i Skandiahuset, sa en Skandiaanställd tvärtom: att klockan visat 23.20 men att rätt tid skulle vara 23.19. En annan Skandiaanställd som hördes sa att klockan visat 23.19 och att den gått rätt.

   Henry O sa i förhör att han talat med Stig E i ett par minuter och nämnde att de bland annat växlat några ord om Stig E:s kommande semester. En annan av Stig E:s arbetskamrater, Roland B, har sagt att Stig E uppgett att han gått direkt ut utan att stanna och prata. Det är alltså en andrahandsuppgift. Men även Roland B säger att det är vanligt att växla några ord med väktarna och han tänker sig att det kan ha gått någon minut från utstämplingen till dess att Stig E var ute på gatan.

   UPPDATERING; Jag kan ha haft fel i att Stig E också sagt att han pratat med väktaren vid utpasseringen. Jag hittar inte det just nu. Men om han i efterhand varit mån om att ge intryck av att han kommit ut på gatan senare än vad som var fallet borde han ha sagt samma sak som Henry O, att de pratade länge med varann. Att han inte betonat något sådant är inte graverande för honom, snarare tvärtom.

   1. Ja jag håller med- om Stig E varit mördaren så borde han själv varit angelägen om att man skulle få intrycket att han var kvar och pratade med väktaren i ett par minuter och inte att han gick direkt ut. Stig E var en osannolik mördare men inte omöjlig anser jag.

    1. Det här håller på att totalt spåra ur. Det är staten (åklagarmyndigheten) som skall bevisa att Skandiamannen är gärningsmannen. Det är INTE omvänd bevisbörda som gäller.

     Sverige är inte vare sig Nazityskland eller Sovjetunionen (hoppas jag). KP och hans supporters tycks totalt missuppfattat situationen.

     Om inte åklagarmyndigheten fattar sådana elementära saker måste Löfvén rensa upp i träsket. Rättsrötan måste få ett slut.

      1. ”han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som hände”
       Krister Peterson, på presskonferensen.

       Det där är att påstå att någon är gärningsman.

    2. (Norsk/svensk) Holder inte med. Før at hans beretelse om at han blev forvekslad med gjeringsmannen skal ge någon mening, er det bra for honom å plassere seg så nære mordtidspunkten som møjligt. Om han hadde sagt at han kom senere, ville det blitt mindre sannolikt at han blev forknippad.

     1. Joachim,
      Trovärdigheten i den påstådda förväxlingen med gärningsmannen påverkas knappast av hans ankomsttid till mordplatsen. Den uppgivna språngmarschen sker först efter polisens ankomst till hörnan. Dessutom placerar han sig inte så nära själva mordhändelsen som möjligt. Då skulle han väl ha även ha sagt något om gärningsmannen. Enligt hans vittnesutsaga har ju denne redan försvunnit från platsen när han kommer fram.

      1. Nei, men hans berettelse er jo veldigt er jo at han kommer veldig kort tid efter mordet,

       Han hør smellerna mens han går, og då er det inte många sekunder fram til mordplatsen. Så han plasserer sig absolutt veldig tett på mordtidspunket,

       Det er derfor hans påstådda forveksling inte er troverdig, for mordet har ju redan skjedd, og polisen er som du seier redan der nær han legger ut på sin springmarsj.

       Det er det som gjør forvekslingen så lite troverdig. Inget vitne skulle blanda i hop sjelve hendelsen med nått som skjer en minutt eller meta senare.

       1. Visst kan man ställa sig tvivlande till förväxlingshistorien. Skälet till att han anger den aktuella ankomsttiden är snarare att han vill ge sig själv en centralare roll som vittne än vad som egentligen var fallet. Han kom troligen fram till hörnan senare än vad han själv uppger, men vid en tidpunkt då det är möjligt att observera Lars J från Sveavägen.

        1. Förutom språngmarschen ändrar han sin berättelse om hur han kom fram till mordplatsen: I Svt visar han att han går mitt på trottoaren, tittandes på sin klocka. I en senare version säger han att han gått i utkanten av trottoaren, stått bakom en annonspelare när skotten går av och sneddat in mot husfasaden för att titta på sin klocka i ljuset av ett skyltfönster, märkligt nog utan att ha reflekterat över skottlossningen 20 meter längre fram. Det här är förenligt med ett vittnesmål om hur mördaren rört sig, med den skillnaden att vederbörande ska ha ställt sig längre fram, vid Dekorimahörnan efter att ha sneddat in från pelaren.

         Vad är sannolikheten för att samma person två gånger samma kväll rört sig på samma sätt som mördaren, fast någon minut senare? Noll. Lögn således. Vad skulle en oskyldig ha att vinna på att ljuga på detta sätt? Inget. Vad skulle mördaren vinna på att ge intryck av att ha blivit förväxlad med den verkliga gärningsmannen? Allt. Och uppe på David Bagares gata precis i området där gärningsmannen bör befinna sig vid tidpunkten, springer en man i mörk rock med handledsväska…tja det KAN ju vara denne mystiske man som SE jämt förväxlas med, men kom igen, lägg ihop två och två.

         1. Krister Peterson ljuger när han säger att han inte pekat ut SE som gärningsman, och han ljuger när han säger att det inte finns några vittnen som placerar SE på brottsplatsen efter mordet (LLs vittnesmål från rättegången i tingsrätten gör det definitivt, inklusive den lilla väskan och att han sprang in i gränden efter poliserna för att tala om någonting för dem).

          Två lögner på två dagar! Innebär det att KP är inblandad i Palmemordet? Självklart inte.

          Det skulle varit mer misstänkt om SE under alla år berättat exakt samma historia — det skulle tyda på att den var inövad.

          1. Poängen är naturligtvis inte ATT han ljuger, utan HUR han ljuger. En oskyldig person skulle inte ljuga för att ge intryck av att ha blivit förväxlad med gärningsmannen, eftersom inget finns att vinna på det. Varför en enbart uppmärksamhetstörstande och oskyldig man frivilligt skulle dra mer misstankar till sig än nödvändigt får gärna någon som tror på denna hypotes redogöra för. Det är väl knappast ökändhet han så hett åtrår?

           Detsamma gäller den senare lögnen om att ha stämplat ut 23:21, som han drar i tidningen Proletären 1989 och sedan i rättegången mot CP. I det senare sammanhanget säger han sig ha kontrollerat detta bara några dagar innan rättegången, vilket skulle vara märkligt eftersom han alltså redan uppgett denna tid i en tidigare intervju. Dessutom finns det ingen anledning att tro att en sådan undersökning skulle gett informationen 23:21, då denna tid inte varit aktuell vid den kontroll som vi vet ägde rum efter mordet. Så varför denna lögn, under antagandet att han ljuger för uppmärksamhet? Och nej, det är inte slarv eller glömska: antingen har han genom sin påstådda kontroll tvärtom varit väldigt noggrann, eller också ljuger han.

    3. Man skall veta att dessa förhör med Skandiapersonalen gjordes i juni 1986, således inte direkt efter mordet.
     De viktiga detaljerna är borta efter ett tag ffa efter drygt 3 månader.
     Det viktigaste är att SE stämplade ut i anslutning till att paret Palme passerade porten in till Sveavägen 44 och att han varit vid mordplatsen när skotten avlossades. Han gick söderut mot Tunnelgatan inte mot Odenplan. ( enligt egen utsago).

     * Ingen har sett honom på mordplatsen efter skotten. Efter ca 4 minuter kommer poliser till platsen. Deras arbetsuppgifter är att iaktta och samla in uppgifter. Ingen polis har sett SE på mordplatsen efter skotten. SE säger att han hjälpt till med att lägga Palme i framstupa sidoläge. Haage, blivande ssk, utförde hjärt- lung räddning och hon hade inte hjälp av någon med svart rock och beige keps.

     Däremot har flera vittnen, samstämmigt, sett en man med svart rock( ner mot knäna) samt keps fly på Tunnelgatan direkt i anslutning till mordet.

     Dessa vittnen som säger detta säger detta inom 1 dygn efter mordet. Dvs de har inte tagit del av vad som skrivs i media.

     Vittnen säger: Ingen SE på mordplatsen efter skotten (ffa poliserna ser ingen SE).
     Vittnen ser en gärningsman fly i svart rock med keps. I ett vittnesmål några dagar efter har YN sett en man med rock, keps och liten väska springa på David Bagares gata direkt efter mordet. Detta vittnesmål kommer efter att media talat om signalementet med svart rock och keps.
     Sedan har flera dörrar varit olarmade på Skandiahuset vid aktuell tidpunkt. Mellan 22.35-23.22 var en dörr öppen mellan garaget och Skandiahuset. Genom ” cykelgaraget” kunde man nå bilgaraget. Genom bilgaraget kunde man nå Skandiahuset. Dessutom larmade man på dörren exakt 23.22 vilket är intressant på det sättet att en potentiell mördare kunde komma in den vägen om han vikt av vänster på Luntmakargatan ( från Tunnelgatan). Garaget låg vid korsningen Adolf Fredriks Kyrkogata/ Luntmakargatan.

     Dessutom kan Grandmannen varit SE ( vittne Mårten Palme) som då kunnat ta sig bakvägen till Luntmakargatan och gå igenom Skandiahuset genom olarmade dörrar för att sedan stämpla ut. Teoretiskt möjligt.

     1. Hank – jag tycker du ska börja gå igenom de 20-25 vittnen som befunnit sig på mordplatsen och se villka de pekar ut befunnit sig där – just det- finns knappast några sådana uppgifter eftersom ingen annan har framhävt och överdrivit vad man gjorde på platsen som kan ifrågasättas. Har du exempelvis sett någon nämna Bengt P eller Theodoros A och vad dom gjorde. Vad finns uppgifterna om vem som har sett vem – just ingenstans. Om någon då försöker tala om att man spelat hjälte – är det inte konstigt att det sticker ut. Att det sedan visst finns saker som talar för att SE KAN ha varit gm är en annan diskussion. Vi saknar dock helt svar på allt som talar emot.

      1. Ingen säger att Stig Engström varit på mordplatsen efter skotten. Chevamannen blandar ihop Engström med Anders Björkman. Anders Björkman stod i porten vid Dekorima. Lite småfull.

       Däremot har flera sett en man med keps och svart rock fly från mordplatsen på Tunnelgatan.

       1. Nu var frågan vilka som har sett vem – det finns inga sammanställningar över detta och den enda som efterfrågas är Engström pga hans utsagor, vilka synes inte stämma med verkligheten – men som automatiskt inte innebär att han är gm. Leif L (chevamannen) talar med Anders B ett par minuter efter mordet (lyssna på LAC-bandet ”finns det nåt signalement på den där killen”? Anders B som är närmast svarar mössa, det är det absolut första signalementet.

        1. Anders B var klart påverkad av alkohol vid tidpunkten Anders B var bara några meter bakom men han var inte nykter efter en blöt kväll på Klaras restaurang. LL beskriver hela tiden en man med blå täckjacka och mössa som står i porten vid Dekorima. Det är Anders B inte Stig Engström. Polisman Söderström kommer 23.28. Från början var signalementet blå täckjacka men ändras snart till man med svart rock och keps. Andligt enligt polisman Söderström som var förste polisman på plats.

         1. Nej han var inte nykter – men hur berusad han var vet ingen och vad det påverkade intrycken. Ett skott 3-4 meter framför skärper nog det flesta sinnen. Jag ifrågasätter inte signalementet att det inte är Anders B, men på mordplatsen finns bara mössa (AB o IM) eller barhuvad. Keps kommer först från Lars J.

       2. Hank, om du läser förhören ser du att flera av vittnena säger saker i stil med ”sen kom det fram en massa folk till den skjutna mannen”. Vittnena beskriver ingen särskild, och en av dem som strömmade till kan absolut varit SE.

        1. Det var 20 förhör under 860301, timmarna efter mordet. ingen var intresserad av Engströms berättelse som varit på mordplatsen från början. Ingen av de 5 polismännen som kom 23.28-23.30 har sett SE på mordplatsen.

         När SE får veta genom media att man söker en man med svart rock och keps så r8 ger Engström direkt på morgonen till polisen för att iscensätta Plan B. Att rentvå sig genom att själv bli en del av mordutredningen.

         Begriper du väl att SE hade varit en av de första man förhör om han varit på mordplatsen som en av de första och dessutom varit delaktig i upplivningsförsök m.m. SE var inte ens en av de 20 som polisen ville tala med. Säger sig självt att han till 99 % inte varit på mordplatsen efter skotten.

         SE var en alkoholiserad man med svagt självförtroende. Har själv haft alkoholist i släkten. Han var mytoman. Han ljög så han trodde sig själv. Han ville alltid överdriva saker och satte sig alltid sig själv i centrum.
         Är till 99 % säker på att SE har med detta att göra.

         1. Hank

          Kan mycket väl stämma att Skandiamannen var ett centralt vittne som polisen borde ha prioriterat att förhöra men att han sjabblades bort. Polisen sjabblade ju bort det mesta och gjorde allting fel den här ödesdigra natten. Det säger inte att Stig inte befann sig på mordplatsen efter skotten bara att polisen sjabblade bort honom. Polisen försummade att fråga vilka av alla som samlats på mordplatsen som sett något av betydelse och be dessa komma fram för ytterligare förhör.

          Att Du haft en släkting som var alkoholist och mytoman säger absolut ingenting om Stigs personlighet och om han mördat Olof Palme men det kan stämma att Stig precis som din släkting ville överdriva saker och sätta sig själv i centrum. Det gör inte Stig till gärningsman men kan förklara att han överdrev sina insatser på mordplatsen

         2. SE kan vara gm men om du går igenom materialet med utgångspunkten att han inte är det framträder en helt annan bild där han är en av många som inte noterats och det finns saker som pekar på att han är där. Att sedan vilja bli berömd genom fabler blir hans olycka i detta sammanhang. Beträffande den kaotiska brottsplatsen och polisens brister kan nämnas vittnet Ulrika R. Hennes mamma ringer dagen efter för att meddela att polisen aldrig brydde sig om att ta hennes personuppgifter. Det ger en hint av förvirring och misstag. Många vittnen slarvades helt enkelt bort det första dygnet – tyvärr.

          1. Liksom vittnet Yvonne som man också glömde bort. Leif och Jan kunde åka därifrån liksom Stefan G försökte rädda Palme, o.s.v. Kaos och paralyserade poliser gjorde att man inte har en susning vem som var där och hur de såg ut.

          2. Jo, men SE hävdar ju inte att han glömts bort, utan att han aktivt förvägras att lämna vittnesmål. Detta är mig veterligen unikt.

         3. Hank, så här säger LL i Tingsrätten om vad som hände efter mordet:

          ”L: Ja, han hade då en lång rock på sig och en handväska. Det är ett senare skede för jag har för mig att till och med polisen hade kommit till platsen och sprungit upp i gränden för att förfölja gärningsmannen. Då skulle väl han då på något vis tror jag, springa efter dem och tala om något eller så… och då är det väl i så fall hans signalement som har gått ut, som ett första signalement, och där av kepsen som jag vart alldeles…”

          Så han finns alltså på mordplatsen, efter skotten. Förutsatt att LL inte ljuger. Dessutom säger ju YN inte någonting om att mannen hon ser springa från mordplatsen skulle ha haft keps, så sambandet mellan hennes man och SE är inte klockrent.

          1. Lögn är ju inte det enda alternativet; LL är ju uppenbart bekant med SE:s historia när han berättar så han är sannolikt påverkad av den. LL:s uppgifter har förändrats över tid. Så här sa han 1986:

           F: Såg du om det var någon person som omedelbart började springa efter den här gärningsmannen som flydde in då Tunnelgatan österut?

           L: Nä, det såg jag inte.

           ….

           F: Tittade du i något läge in då i Tunnelgatans förlängning och såg om det var någon annan person som sprang uppför trapporna där?

           L: Jag vet att jag har tittat in i Tunnelgatan vid ett tillfälle och det är det enda som sitter kvar, men då har alltså polisen kommit till platsen. Och jag ser alltså en polisman i full fart uppför trapporna.

           F: Du har inte sett någon annan person som har sprungit uppför trapporna?

           L: Neej, det vart ju så mycket omkring då, så att man lämnade en (ohörbart)-.

           F: Lade du märke till någon man iklädd en mörkblå rock, keps och glasögon som tydligen var omedelbart i närheten av den här platsen när skotten föll och som sen stannade kvar tills polismännen kom till platsen, en man i 40-årsåldern?

           L: Ja, det där är man ju influerad av vad man har hört och sett i massmedia.

           F: Mm.

           L: Där har man ju egna teorier. Jag vet inte att jag har sett honom på platsen, men i och med att man har teorier om vad som har hänt med hans beteende va, om det är rätt att uppge det i det här sammanhanget vet jag inte.

           F: Men det är inget spontant att du minns den mannen?

           L: Nää, man fäste inte så mycket uppmärksamhet just på personerna som var på platsen. Det gjorde jag faktiskt inte. Man vart ganska upprörd själv måste jag säga. Ja, det är klart man vart så här också, det måste hända nånting va.

           F: Mm.

           L: Men jag kan inte minnas att jag har sett honom. En man vet jag som hade glasögon, men han hade ingen keps eller nånting annat. Ja, jag vet inte om det kan vara han. När jag satt i bilen och ringde, då kom det en man och frågade mig har ni biltelefon. Och han hade visserligen glasögon, men om han hade keps det vet jag inte…

   2. En förklaring till att Engström sa sig ha gått direkt ut från Skandia efter utstämplingen kan ha varit att det skulle verka konstigt att stå och prata en stund med väktarna om han nu hade så väldigt bråttom till tunnelbanan som han påstod. Sen skulle det dock visa sig att han inte ens visste när tåget gick (förhör 860425), ändå var det väldigt viktigt att titta på klockan ute på gatan just efter att han hade stämplat ut…

   3. Ja, du hade fel på den punkten. Som tillägg till det jag skrev tidigare så kan jag ju skriva att Roland B sa till polisen i juni 86 att Stig Engström sagt till honom att han lämnade Skandia utan att tala med väktarna. Det var förresten i det förhöret som polisen kontrollerade utstämplingstiden genom att ta del av Rolands uppgifter. Så tiden har kontrollerats, dock inte genom en teknisk undersökning och det är enligt mig oklart om Petersson faktiskt vill påstå i intervjun att den kontroll som skett varit teknisk.

   4. Han säger i hovrätten att han sagt godnatt till väktarna, men ett godnatt, kan ju innebära att han sagt mer än så.
    Jag tror inte att detta samtal var särskilt viktigt för honom, och han har troligen ingen kristallklar minnesbild av det flera månader efteråt.

   5. Det du skriver om väktarens uppgift ”att de bland annat växlat några ord om Stig E:s kommande semester” är för vagt. Den biten är avgörande och väktaren ger en ganska utförlig redogörelse för samtalet, han säger i förhöret att han: ” .. frågade om han [Engström] haft mycket att göra och då sade han att han slutfört ett jobb som var tvunget att vara klart för han skulle på semester nästa vecka. Sedan stod vi och pratade i ett par minuter. Och sedan ungefär 23.20 så skulle han gå iväg hem då för att ta sista t-banan hem. Han bor tydligen utåt Mörby eller Danderyd någonting. Och tåget kommer på Centralen kvart i tolv.. … Ja, så önskade jag honom trevlig semester som man brukar gör”

    Engström stämplade ut någon gång mellan 23:19:00 och 23:21:59, troligast mellan 23:19:00 och 23:19:59 och han gjorde det innan samtalet med väktarna. Mordet skedde 23:21:30 och väktarens redogörelse är central eftersom den ger Engström ett direkt alibi.

    Åklagaren uppgifter under presskonferensen om detta stämmer inte med väktarens utsaga.

   6. Om strategin är att han är misstagen för mördaren kan han ju inte komma ut för sent heller, vilket kan förklara det ”uteblivna” samtalet. Har vidare läst någonstans att den officiella tiden för mordet uppdaterades mellan det att SE uppgav 23:20 och det att han angav den nya tiden 23:21, vilket i så fall är en intressant omständighet. Någon som kan bekräfta?

    1. Nej, det är helt fel. Någon sådan justering gjordes inte i mellantiden (1986 till 1989). Var har du läst det?

 5. Hej Gunnar!

  Trevlig helg!

  En intressant intervju, att stämpelklockan gick fel, har fallit mig ur minnet utpassering
  kl 23.19 var i själva verket kl 23.20, mordet ägde rum 23.21.
  Det finns ett talesätt som säger ”att djävulen sitter i detaljerna”.

 6. Strålande jobbat Gunnar.
  Utstämplingenstiden från Skandia, kommer den exakta tidsuppgiften från SE enbart, eller finns det bekräftad rent tekniskt (om du förstår vad jag menar)?
  Samtalet i receptionen med vakterna, tidsuppgiften om de pratade några minuter kommer väl från vakterna?
  Borde inte dessa två uppgifter tillsammans ge honom ett alibi? Spelar ju ingen roll hur han ljuger och larvar sig senare väl?

  1. Det jag frågade Krister Petersson om var just om det fanns något tekniskt utredningsmaterial hos Palmegruppen som i efterhand kunde ge svar på hur det var med stämpelklockan. Krister Petersson kunde som synes inte redogöra för den saken och verkade inte ha detaljerna klara för sig.

   Uppgiften om att Stig E stannade upp och pratade i ett par minuter kommer från väktaren Henry O, se förhörssidan 167 på den här adressen.

    1. Precis. Vad hände där? Krister P säger att man hört sig för angående Stay Behind-kretsarna, men att man inte är så intresserade av att prata från deras håll. Och sen då? Om man/de inte är så intresserade av att prata så väcker ju det i sig en indirekt misstanke om något ”som inte får pratas om”. Har inte polisen befogenhet att ‘gå vidare’ sedan? Om man kan fastslå att Sigge Cedergren är den som förhörts flest gånger i utredningen (ca 43 ggr.) så ska man väl kunna förhöra även dessa människor mer än bara ett par ggr.? Då kan/kunde man ju köra med ‘variationsteori’ även där, d.v.s. vad som sägs, men också vad som INTE sägs (utan kan utläsas via ‘anomalier’ i utsagan) från gång till annan. Det måste ju finnas en metodologi som går att applicera även på SB-människor. Förhörde man t.ex. Donald (vad-han-nu-heter-i-efternamn-) någonting? Han kom ju själv fram med uppgifter om att han träffat människor ifrån Barbro-gruppen en kort tid efter MOP i/i närheten av Kungsträdgården. Det vore intressant att få fram dessa uppgifter ur utredningsmaterialet. (kan man lyfta ut ‘partiella’ delar utan att betala 1 miljon kronor, eller är det samma summa för allt?). Kanske kan Aftonbladet göra en insats här? (man kanske kan kombinera eget bidrag med ‘crowdfunding’).

     1. Det går givetvis att begära ut enskilda delar av materialet.
      Mannen som framträtt offentligt med uppgifter om Barbrogruppen heter Donald Forsberg.

      1. Så var det ju. Tack, Gunnar! Du hade någon artikel med honom, och där han pratar ‘vitt och brett’ om detta, och sedan avslutar med att han är/var mästare på desinformation. Vilket förstås gör honom mer trovärdig då… ?

     2. Det avgörande här är vilken säkerhetsklassning som Krister Petersson och Hans Melander fått. De inblandade personerna kan egentligen bara yttra sig inför andra som har samma eller högre säkerhetsklassbehörighet. Deras tystnadsplikt gäller livet ut. Vi talar sannolikt här om kvalhemligt material, som vi givetvis inte kommer att få se. Däremot skulle man kunna tänka sig att en särskild kommission kunde få granska uppgifterna.

      1. Ursäkta min okunskap, men vad är ”kvalhemligt material”. (förstår i övrigt innebörden i vad du skriver här).

   1. (Norsk). Jeg synes det legges for liten vekt på vitne Inge M i denne tidslinjen med Stig E. I følge Inge M så han gjerningsmannen vente ved Dekorina før Palme kom. Tidsangivelsen varierer, men i ett avhør sier han 2-3 minutter. Han mener å ha lagt merke til gjerningsmannen fra han parkerte ulovlig mens passasjerene gikk i bankautomaten. Med vitneforklaringen til Inge M kan Stig E vanskelig være gjerningsmannen, ved siden av øvrige opplysninger som du nevner.

   2. Ja, här är det riktigt borta. Samtidigt går det att placera SE mellan NF och paret Palme men tidsfönstret blir oerhört tight. Om SE stämplar ut kl. 23.19.53-59 och om det tar 15 sekunder från stämpleklockan till Sveavägen 44 och om han pratar med HO i 30 sekunder så kommer SE att komma ut ungefär när NF och Palmes är i höjd med varandra ca 10 meter norr om utgången till Sveavägen 44. Jag säger inte att det gick till så men det är möjligt i teorin. Men då måste AB dessutom tas in i ekvationen eller var han så full att han inte märkte att SE kom ut och började gå efter paret Palme?

    Men den stora frågan för mig är var ABs kompisar tar vägen? LP säger sig inte ha sett dem, inte NF heller. Och om kvittot på deras kvitton stämmer, vad gjorde AB kvar på platsen så länge?

  2. Läs den skriftliga debatten mellan Gunnar och Thomas Pettersson om du vill få klarhet gällande utstämplingstiden.

 7. Nu är jag kanske väldigt trög men åt vilket håll gick klockan fel
  Om man säger som utstämplingstid 23,20 blir den korrekta tiden då 23,19 eller 23,21

  1. Enligt Engström gick klockan efter. Han hävdade när han kontaktade polisen i mars 1986 att stämpeluret visade att han stämplat ut 23.19 medan den korrekta tiden var 23.20.

   En av hans kollegor, Roland B, hävdade tre månader senare i ett polisförhör att det var tvärtom. Det vill säga att klockan angett utpasseringstiden 23.20 fast den rätta tiden var 23.19.

   En annan av Engströms kollegor, Per H, hävdade – också tre månader senare – att klockan gått rätt och angett tiden 23.19.

   1. Ja och Roland hade faktiskt kontrollerat klockan på plats, något som Skandiamannen inte gjorde. Och med tanke på Skandiamannens välkända oförmåga att hålla sig till sanningen så framstår Roland som betydligt mer trovärdig.

   2. Per H var ju ändå säkerhetschef på Skandia vid aktuell tid så han borde ha korrekt information. Enligt den väktare som gick ronden på mordkvällen, ALG, så säger hon att en affär vid namn La Carterie brukar använda dörren mellan garaget och Skandiahuset. De satte upp dörren för de hade sitt lager vid anslutning till dörren.

    Tidpunkten 22.35-23.22 en fredagkväll gör mig lite konfunderad. Hur vanligt är det att man levererar varor vid den här tidpunkten? Kan inte se förhör med några från affären. Vilka ägde affären vid denna tidpunkten? Skandiahuset har fått en helt annan blickpunkt efter utpekandet av SE som gärningsman.

    1. Jag tror inte Per H var säkerhetschef på Skandia, däremot arbetade han i alla fall delvis med säkerhetsfrågor. Den som har bra koll på detta får gärna kommentera, annars kanske jag kan leta fram uppgifter om den saken vid tillfälle.

   3. Samtidigt yrar väl SE i rättegångarna om att han stämplat ut både 23.21 och 23.22?

    Jag förstår inte varför PU gjorde en datasimulering av paret Palmes, NFs och ABs rörelser. Då går det att laborera med avstånd och tider på ett helt annat sätt. Det kluriga är om SE stämplar ut ca 23.19.15. Då hinner han tillräckligt långt norrut på Sveavägen för att se Palme, bestämma sig och vända om utan att bli sedd av NF. Varje sekund senare minskar avståndet mellan NF och paret Palme med ca 3 meter.

    1. I tingsrätten sa SE att han stämplade ut 23.21. Och i hovrätten sa han att stämpelklockan visat 23.22 men att den gått en minut fel och att den rätta tiden var 23.23.

     När Petterssons försvarare Arne Liljeros påminde SE om att han sagt annorlunda i tingsrätten svarade han att det måste vara det han sa i tingsrätten som var riktigt, för då hade han just kollat upp saken.

     Som vi ser skilde sig hans uppgifter i tingsrätten och hovrätten inbördes åt. Och dessutom skilde sig även uppgifterna i tingsrätten från vad Engström uppgett till polisen i mars 1986.

     Vad visar detta? Ja, inte att Engström ägnade sig åt någon illistig planläggning för att skaffa sig ett alibi – vilket hade varit lämpligt om han verkligen mördat Olof Palme. I sådana fall borde han ju sett till att han satsat på en sammanhängande historia som han inte ändrade på hela tiden.

     Vad som i sak är korrekt när det gäller utstämplingstiden kan vi inte säkert veta såvida inte Palmeutredarna trots allt har någon teknisk dokumentation av saken.

     Att Skandiamannen skulle ha stämplat ut 23.23 – hans första version i hovrätten – är förstås helt orimligt, det var ju en och en halv minut efter mordet. Samma sak gäller det han sa i tingsrätten, även om felet inte är lika flagrant. Det han sa till polisen i mars 1986 kan däremot inte automatiskt avfärdas som felaktigt, då hade han ju nyligen fått uppgift om utstämplingstiden.

     1. Men så skall man lägga till pratstunden med receptionisten och då passar han inte ens med Borgnäs hypotes om honom som mannen i trappan som Lars J sett? För enligt den hypotesen skulle han ha stått ett bra stycke in i gränden. Lars J hörde vad han trodde var mördarens steg nästan omedelbart i samband med att Lisbet ropade ”Vad gör du?” Lars J borde inte ha kunnat höra första halvan av språngmarschen. Och han borde inte ha hört Lisbet om hon inte ropat in i gränden var argumenten. Om stämpeluret gick mindre än en halv minut efter och pratstunden som beskrivits som några minuter lång faktiskt var cirka en minut, går allt ihop?

 8. I denna del har jag inget annat att tillägga, än att jag är stolt över att du tillhör mitt lands journalistkår GW! Din skarpsynthet, lugn och professionalism är en källa till inspiration för mig! Tack för det arbete du lagt ner och det arbete som du utför!

 9. Hej, blev glad när jag läste ditt inlägg om utstämplingstiden, man kan ju få uppfattningen att den räknas ifrån det att han går ut genom ytterdörren, men så är det väl inte? Tycker att Veckans Brott borde tagit upp Inge M:s vittnesmål om att han sett mördaren i fyra till fem minuter innan mordet vilket borde diskvalificera Engström som gärningsman med hästlängder.

 10. Leif GW Persson och andra har kommenterat att ”han är inte den typen som skulle kunna göra något sådant”. Ett litet tips är att googla aktuella Chris Watts eller Russell Williams, för att kanske bredda perspektivet något.

 11. Tider och åt vilket håll Skandiamannen gick efter att ha lämnat Skandias entré (norrut eller söderut) har KP ingen koll på. Det är väl ointressanta detaljer. Likaså om Skandiamannen hade något vapen.

  Men han sköt Palme enligt KP. Och eftersom han gjorde det måste han ju haft ett vapen. Glasklart! Nu lägger vi ner utredningen. Direkt! Bums!

  1. Erik K
   Klockrent sagt av dig. Min respekt för Krister Petersson rasade som ett korthus i onsdags

 12. Bra att du pressade åklagaren på den här punkten, Gunnar. Helt rätt strategi. Detta borde han faktiskt ha järnkoll på. Det är Petersson som har den fulla bevisbördan och det finns sannerligen inte särskilt många detaljer att ha i huvudet i det här fallet. Slarvigt av honom.

  Sedan är det tragikomiskt när han på nytt hänvisar till att det gått så lång tid och att det därför inte går att nå full klarhet. Men snälla nån. Detta kan aldrig ligga Stig Engström till last. Tvärtom ska sådana osäkerheter tolkas till den misstänktes fördel. Det är åklagaren som ska visa att den utstämplingstid som han anger är korrekt. Det verkar helt enkelt som han inte kan det.

  Skulle du ha ställt detaljerade frågor om Lars J:s rörelseschema misstänker jag också att du på samma sätt skulle ha fått luddiga svar.

  1. Det skulle jag gärna gjort. Men den snäva tiden för intervjun gjorde att jag drog slutsatsen att det var bäst att begränsa antalet frågor. Däremot tycker jag att det är en angelägen uppgift att nu framöver sammanställa kända fakta i fallet och visa att Krister Petersson varit ute och gissat och spekulerat på ett flertal punkter. Utifrån ganska grunda kunskaper dessutom.

   Jag ska gärna jobba mer med det, men jag tror det är angeläget att alla som tycker sig ha fått grepp om de här frågorna bidrar till debatten och klargörandena.

 13. Kanske en jättedum fråga eftersom jag inte hört någon annan nämna detta, men låter det inte som att Skandiamannen har sett Stefan och Anna H vara framme vid Palme? Säger han inte något om att en ung man och en ung kvinna var framme vid honom? I så fall kan han väl inte rimligtvis ha varit mördaren, om han sett dessa två personer på platsen? Eller har jag missat något nu?

  Och återigen så fruktansvärt irriterande att man åberopar Anders B, Anders D och Inge M som vittnen för att beskriva SE, men återigen struntar man fullständigt i vad dessa vittnen sett innan mordet. Om du får möjligheten någon gång Gunnar skulle du jättegärna få fråga KP om vad han anser om dessa uppgifter, menar han helt enkelt bara att dessa vittnen minns fel?

  1. Det ska jag gärna göra, men jag skulle föreställa mig att KP nu kommer att dra sig tillbaka när det gäller den offentliga diskussionen om Palmeutredningen. Han ger närmast intryck av att ha gjort det jobb han åtagit sig, att lägga ner alltihop. Det är tveksamt om han har något intresse av att diskutera sakfrågorna.

 14. Det finns flera vittnesuppgifter som behöver upprepas, tänker bl a musikläraren Inge M.
  Vi utgår att SE stämplade ut från Skandiahuset, kl 23.20 (ej kl 23.19), mordet ägde rum
  kl 23.21. När man läser Inge M vittnesuppgifter får en känsla att gärningsmannen har lurpassat på makarna Palme under några minuter. Har jag fel? Eller var det SE som lurpassade?

  Vittnet Inge
  Vittnet Inge M, sitter i förarsätet, bilen står parkerad på Tunnelgatan, cirka 5-7 meter framför trafikljuset. Inge M väntar på att flickvännen och två kompisar ska ta ut pengar från bankomaten som ligger mittemot, (fd Posten). Det tar flera minuter eftersom det är flera personer som står i kö till bankomaten. Inge M står med bilens kylare vänd mot korsningen Sveavägen och Tunnelgatan. (Dekorima Inge M ser under flera minuter en man stå intill Dekorima hörnan.

  Vittnet Inge M ”… var kvar till efter att mördaren hade flytt. Han var nykter. Han hade god utsikt över Dekorima hörnan från den position där han befann sig. Efter mordet betedde han sig i stort sätt och utan att dröja kvar länge. Vidare när det gäller Inge M ”Han uppträdde så lugnt, han visste exakt vad han skulle göra. Han visste exakt hur han skulle bete sig för att inte en jäkel skulle lägga märke till honom/…/Jag trodde inte att någon överhuvtaget kunde vara så iskall./…./Det var slakt , han var slaktare, han stod där och väntade, helt iskall. Han visste att de skulle komma den vägen. (Källa: författaren Gunnar Walls bok, ”Konspiration Olof Palme”, sid 145).

  (Reservation för ev. stavfel)

 15. På presskonferensen säger KP att klockan visade 23:20, men visade en minut fel, och var 23:19. Vem av er har rätt? OBS tror inte för ett ögonblick på att mordet är löst. Stig har säkert varit med på ett hörn, men ensam? Då är det lättare att tro på jungfrufödsel.

  1. Jag kan ju inte veta vad som är rätt om stämpelklockan. Men om inte utredarna har tillgång till någon teknisk utredning av frågan måste Engströms uppgifter tas på visst allvar. Och det är tillräckligt för att man inte ska kunna säga att han saknar alibi.

 16. Du satte honom på lite hal is där, men det är helt i sin ordning när det gäller så här allvarliga saker.
  Det borde väl finnas en logg från Skandia som visar exakt vem som gått in och ut och när?

 17. Stigs fråga om hans utstämplingstid till Roland Bergström den 1 mars framhålls gärna som att han vill få reda på om utstämplingstiden ligger just innan tidpunkten för mordet, och när han får reda på att den är 23.19 och därmed ett par minuter innan mordet, så måste han börja bygga en berättelse för att ge en förklaring på vad han skulle ha gjort. Detta framhålls gärna som misstänkt och ett argument för att Stig skulle vara mördaren. Även Petersson tog upp det här med att Stig ringde och frågade om sin utstämplingstid när han räknade upp argument för att misstänka Stig.

  Här vill jag framhålla ett stort problem: Efter att ha sökt i KB:s tidningsarkiv har jag kunnat konstatera att den nu vedertagna tiden för mordet 23.21.30 inte var känd den 1 mars 1986. Tidsuppgifterna i tidningarna den 1 mars anger mycket varierande tidpunkter för mordet, allt från ”strax efter 23” till 23.30 (en tidig upplaga av Stigs troliga favorittidning SvD till och med 22.30!). Så vad har beskedet om att Stig stämplade ut 23.19 för innebörd i relation till tidpunkten för mordet den 1 mars? Jag skulle vilja hävda ingen alls. Eller kan någon visa att man i radio eller TV på förmiddagen den 1 mars har nämnt den vedertagna tiden 23.21?

  Detta hade jag velat fråga Petersson om. Och en fråga till: Om Stig, som Peterson verkar antyda, stämplar ut och sedan direkt på gatan upptäcker Palme och skjuter honom, då borde han väl även utan att ta reda på sin utstämplingstid förstå att den ligger just innan tidpunkten för mordet?

 18. Det vore också intressant att pressa honom om uttalandet att ”ingen sett honom på mordplatsen”. Han verkar inte ha någon mer info än det redan kända materialet och där ser man ju tydligt att man inte har en aning om vem som varit på mordplatsen, när och hur de ser ut. Det är ju en svepande formulering som blivit någon sorts sanning utan att man kunnat visa att så är fallet. Det vore bra om det blev nästa punkt att pressa honom på.

 19. Det händer otroliga saker Skandiahuset denna kväll

  En anställd stämplar ut exakt när våran statsminister går förbi.

  Kl 23.22 så larmas en dörr från garaget in till Skandiahuset på. Denna dörr har varit öppen mellan 22.35-23.22 enligt förhör med Anna-Lisa Grahn ( väktare på Skandia under mordnatten. Gick på passet kl 20.10).

  Sedan fanns det en ingång vid ett cykelställ ( vid korsningen Luntmakargatan/Adolf Fredriks Kyrkogata) som man kunde gå in för att komma in i garaget. Den var också olarmad.

  Från korsningen Tunnelgatan/ Sveavägen till korsningen Luntmakargatan/ Adolf Fredriks Kyrkogata ( där ingången till cykelstället fanns) är det ca 150 m.

  Då man sätter på larmet kl. 23.22 så kan en potentiell mördare kunnat ta sig dit.

  Den väktare som skulle upptäckt i receptionen att en dörr var öppen och olarmad..hennes vittnesmål är hemligstämplat. Hon gick av sitt pass mellan 23.22-23.40. Hon hade gått när SE kom till Skandia igen 23.40.

  Mvh

  1. Men hur skulle nån mer än 30 minuter innan paret Palme ens bestämt vilken väg hem de skulle ta veta att det skulle passera där? Det där är något jag är beredd att skriva upp på kontot ”freak occurences”.

  2. ”hennes vittnesmål är hemligstämplat” – men allt sådant som de inte lämnat ut tidigare kan väl vara värt att begära utlämnat igen? Rimligtvis är det mycket som stoppades under pågående förundersökning som det inte också finns andra skäl att inte lämna ut.

 20. Ja, strålande jobb Gunnar Wall. Känns som en lisa för själen att läsa i dessa besvikelsen dagar. Jag har en fråga som kanske Gunnar eller någon annan kan besvara: hur bär man egentligen sig åt för att begära ut handlingar? Hur specifik måste man vara? Jag vill t.ex veta om de har identifierat Grandmannen vilket någon gör gällande på Flashback. De här ”bekönnelsebreven” som åklagaren nämnde och som inkom runt tiden då Christer Pettersson blev aktuell skulle ju också vara intressanta att få ta del av.

  1. När man begär ut handlingar är det en fördel om man är så konkret man kan vara, så att man inte i onödan får svaret att efterfrågade handlingar inte har kunnat identifieras. Det finns inga formulär och inga regler som säger exakt hur man ska uttrycka sig, det är bara att försöka vara tydlig.

   1. Tack så mycket för tips! Nu är det gjort. Det här med crowdfound är intressant så att vi inte alla sitter och beställer ut dokument som redan är uttagna. Jag delar gärna vidare den info jag får ut, OM jag får ur något…:D

  2. Precis som Gunnar säger så finns det inga formulär eller liknande utan du är fri att begära vad du vill. Är du för oprecis eller frågar efter material som inte finns (det innefattar även om du frågar efter sammanställningar av material som myndigheten inte själva gjort (och som de inte enkelt kan ta fram via ett datorprogram exempelvis)) så kommer du få svaret att det inte går att lämna ut.

   Så hela problemet med Palmeutredningen är ju att det finns säkert massa intressant material att begära ut, men vi som sitter på utsidan har ingen aning om att det finns och vi kan därför inte formulera en begäran som är så precis att vi får ut det. Och även om vi skulle begära ut en registerförteckning så skulle den säkert inte täcka in de detaljer som vi skulle behöva för att komma åt nålen i höstacken så att säga.

   Lösningen kan vara att begära olika typer av dokument i en bredare omfattning men då blir det ju såklart en fråga om pengar. Vem är beredd att lägga tiotusentals kronor på att begära ut dokument som antingen inte är särskilt intressanta eller som kanske redan finns publika på diverse sidor på Internet?

   Vidare, är man intresserad av polisspåret (alltså enskilda polismän) så är jag dessutom osäker på om allt material finns i utredningen. Eftersom Säpo utredde alla polismän så gissar jag att de intressantaste delarna ligger hos Säpo och det förmodar jag att det inte går att få ut.

  3. Brev i utredningen har jag koll på sen jag kände igen vem som är den sk Skelleftehamnsmannen. O detta brev känns med som typiskt sådant. Varför har de inte kollat alla brev mot den personen? Det är Dag Andersson jag hade kontakt med då o om jag berättar vad han sa o vad jag hittat tror väl ändå ingen på det.
   Jag fick en chock när de sa Engström.

   1. Vad påstår du nu?
    Att Skeleftehamnsmannen är SE? Har Dag Andersson berättat det här för dig?

    1. Nja, varför inte?!

     Utdrag ur sidan 244 https://www.regeringen.se/contentassets/126003cf7f424174863bb0cc252ba919/granskningskommissionens-betankande-i-anledning-av-brottsutredningen-efter-mordet-pa-statsminister-olof-palme-del-1
     ————————————————————————————————
     Anledningen
     till att brevskrivaren kunde ange exakt tid för sin iakttagelse var att han
     varit försenad till sitt avtalade möte och därför ”stup i ett” tittat på sin
     armbandsklocka.
     ————————————————————————————————
     Det kanske var något dolt budskap, att han tittade på klockan ”stup i ett” ?
     Det känns ju igen från Skandiamannen, att han tittade på klockan. Men vad vet jag?

     1. Men det finns ju mängder med brev, 3500 anonyma, o jag har känt igen fler. O hur skulle en som tittat på klockan hela tiden kunna rita av en man med WT som dessutom står längre bort i ett hörn?
      Jag har ju jämfört breven med mina egna såklart o jag har INTE brevväxlat med Engström.

    1. Dag sa: Ta det lugnt. Gråt inte. Vi sköter det här. Du ser när det händer.
     Veckan innan jag såg breven hade jag ju ringt palmegruppen pga saker personen sagt till mig ang palmemordet o det var för jag googlade om mordet jag såg det om breven. Jag kände igen bokstäverna på ett kuvert först o sa till mig själv ”Vafan e detta?” Sen jämförde jag med mina brev. Jag var ju inte så påläst om mordet då men blev sen.
     Detta var 2015.

     1. Carita.
      Det är ju intressant!
      Jag kan naturligtvis inte förvänta mig något svar på frågan vem han är, så jag frågar i stället: vad var han för typ av person, och vad tror du avsikten var med att skriva breven?
      Varför tror du han befann sig Skelleftehamn respektive Linköping?
      Var han bra på att teckna?

      1. Breven som man kunnat se öppet är ju olika. Skrivna med olika text beroende på om det är hot eller som det sk Skelleftehamnsmannens med vittnesmål. Jag fick ut ett med från PU där han är omtalad själv men skrivet så jag tror det är han. O sist står det ”för vidare kontakt använd kodnummer” o så lite siffror.
       Jag har bild som liknar den vi sett på Skelleftehamnsmannens brev. Det var en kompis som kom på det från en dokumentär hon nyss sett. Jag hade ju sett den med o kollade nu om den o sparade bilden o jämförde. Men personen har inte visat bilder annars. Gjort några mindre statyer.

       Hur breven är postade på olika ställen vet jag inte men han kan ha åkt dit själv o postat eller skickat med någon.
       Vad jag har tänkt är om man förr kunde skicka ett brev i ett kuvert till ngt postkontor. De öppnar det o bara stämplar o skickar iväg.

 21. En bra intervju överlag även om den var lite väl kort. Frågorna var relevanta och det är rimligt att åklagaren besvarar dem. Men detta är problematiskt:

  ”” Och både han och väktaren i receptionen sa att de hade ett samtal. ””

  Stig Engström har aldrig bekräftat att det förekom ett samtal. Det är snarare så att han ville ge intryck av att han lämnade omgående eftersom det var så bråttom. Fjärde gången han talade med polisen så uppgav han att det tog max en halv minut från det att han stämplade ut fram till han hamnade utanför Götabanken. Helhetsintrycket av intervjun dras således ner av att du for med osanning.

  1. Jag påpekade tidigare i ett annat svar att det tycks ha blivit fel från min sida på den här punkten. Tack ändå för att du tar upp saken.

   Nu har jag också tillfogat en rättelse direkt efter intervjutexten. Fördelen med en diskussion på en blogg är att sådant som inte är korrekt kan rättas ganska snabbt.

   1. Det är ju intressant nog en punkt där Engström ljuger/minns fel till sin egen nackdel. Att de faktiskt har talat har vakten Henry O ett tydligt minne av:

    ”Och, ja, jag har pratat med honom ganska mycket, frågade om han haft mycket att göra och då sade han att han hade slutfört ett jobb som var tvungen vara klart för han skulle på semester nästa vecka. Sedan stod vi och pratade i ett par minuter.”

    Hur lång tid ett sånt samtal tar vet man ju inte, och det behöver ju inte vara ”ett par minuter” som vakten minns det. Men det låter inte som något man bockar av på 30 sekunder. Och i det här fallet vore exempelvis en minuts småprat guld värt för Engström om han skulle anklagas för mordet. Två minuters samtal skulle i princip fullständigt omöjliggöra honom som mördare, även om vi tänker oss tidigaste möjliga stämpeltid (23.19.00).

    Om han nu medvetet försöker bygga en historia och strävar efter att senarelägga sin utpasseringstid, verkar det ju märkligt att han samtidigt skulle undertrycka information om ett samtal som sinkar honom.

    Givet den nu uppkomna situationen vore det naturligtvis extremt värdefullt om väktaren Annette K:s förhör till sist kunde offentliggöras. Om även hon minns ett längre samtal (1-2 minuter) skulle det försvaga eller kanske till och med helt sänka utredningens slutsats. Men man får nog förmoda att de redan har tittat på det och att det inte finns någon sådan information.

 22. Om mordet var organiserat – tänker på vittnesuppgifter om poliser med walkie-talkies observerades nära biografen och att många liksom SE var intensiva Palmehatare kan det väl vara möjligt att någon annan sköt än SE, men att han agerade som medhjälpare. Genom att ta sig snabbt till brottsplatsen och ta över skjutvapnet, som han sedan sprang bort med för att senare bortskaffa. Kan förklara hans konstigheter i sina berättelser.

 23. Du litar alltså mer på Engström än på Roland B trots att Engström talat osanning om i princip allting på brottsplatsen och dessutom angav inte mindre än tre olika utstämplingstider: 23:20 i vittnesförhör, 23:21 i Tingsrätten och 23:23 (!) i Hovrätten, vilket han ändrade till 23:21 efter att advokat Liljeros ifrågasatt uppgiften.

  Den korrekta utstämplingstiden var enligt Roland B – som ju var ansvarig för själva tidsystemet och åkte in till jobbet dagen efter mordet enbart för att kolla detta åt Engström – 23:19, vilket betyder att klockan var mellan 23:19:00 och 23:19:59 när Engström stämplade ut. Om den var säg 23:19:30 hade han två minuter på sig, alltså gott om tid.

  1. Eftersom Engström på eget initiativ berättade för polisen om sin utstämplingstid – och eftersom uppgiften måste ha varit lätt kontrollerbar då – kan man inte avfärda den utan vidare. Om inte Roland B dokumenterat frågan om utstämplingstiden är det väl tveksamt hur bra han kom ihåg detaljerna när han hördes tre månader senare. Och om han hade dokumenterat saken och sparat dokumentationen kan man tycka att polisen borde ha fått denna dokumentation i samband med att han hördes. Det skulle ha varit en viktig del i bevisningen mot Engström. Men Krister Petersson kunde inte redogöra för något sådant, som framgår av intervjun.

   Det ska också noteras att Per H som arbetade med säkerhetsfrågor på Skandia och som spelade en helt central roll i att formulera misstankarna mot Engström uppgav en helt annan version än både Roland B och Engström. Han hävdade att klockan inte alls gick fel. Se sidan med numreringen 159. Per H hördes även han i juni. Att han inte hade någon dokumentation i den fråga att visa upp är kanske mer förståeligt. Han trodde ju att klockan gått rätt, punkt slut.

   1. Att Per H utgick från att klockan gick rätt innebär inte nödvändigtvis att han hade särskilt mycket koll på det.

    1. Helt riktigt. Men hans engagemang när det gällde att formulera misstankar mot Engström kan man inte ta miste på. Och eftersom arbete med säkerhetsfrågor ingick i hans uppgifter på Skandia borde stämpelklockor som gick fel ha intresserat honom.

     Det är helt enkelt inte fruktbart att utgå från ett enkelt schema där Engström alltid kommer med felaktig information och andra alltid kommer med korrekt information.

     1. I det här fallet så utgick jag ju från att Skandiamannen hade kommit med korrekt information (klockan gick fel) medan Per H hade kommit med felaktig information (klockan gick rätt). Jag följde alltså inte det schema du nämnde, snarare tvärtom.

   2. I samma förhör (860310) som Engström för första gången uppgav sin utstämplingstid (23:20) så berättar han tex också om sin språngmarsch efter poliserna, vars fullständiga orimlighet diskuterats i detalj många gånger förr, och om vittnet som ska ha uppgett hans signalement för polisen – inklusive stålbågade glasögon, något inget vittne på mordplatsen berättat om. Varför skulle han tala sanning om tiden när han ljög om annat? Visst, tiden borde ha varit lätt att kontrollera för polisen, men det borde även ha varit lätt att kontrollera om något vittne på mordplatsen sagt att gärningsmannen hade stålbågade glasögon.

    Kan dock hålla med om att det vore intressant att få ta del av Roland B:s dokumentation i frågan, vilken skulle kunna dra ett definitivt streck i denna diskussion.

 24. Sammantaget ger ju detta Stig Engström alibi. Förutom klockslaget han stämplar ut, dessutom väktaren Henry O:s utsaga att han pratade med Stig E. några minuter efter han stämplat ut.. Är Henry O hörd, för att spräcka eller bekräfta Stig E:s alibi?? Omöjligt för honom att genomföra något mord under dessa omständigheter – även om han skulle haft vapen på sig, vilket det inte finns några som helst bevis för…Stig E. efter han kollade sin klocka i ljuset från Dekorima, berättar att han i princip snubblade på den skjutne på trottoaren.. Hans berättelse finns faktiskt, på denna helt avgörande punkt inte anledning betvivla.. Stämmer ju med alla tidsangivelser.. / Han kan dock senare försökt göra sina insatser märkvärdigare än de i verkligheten var.. Men det är en helt annan historia. / Pinsamt att Krister Petersson visar sån skrämmande okunnighet i en så central fråga som tidsangivelser efter att Stig E. passerat ut. Du, GW krossar ju honom i princip när det gäller alibit..!! Att vara så lättsinnig, att peka ut en död person 20 år efter hans död, tillika så olycklig att han tog livet av sig, som statsmannamördare!, och inte ens vara förmögen att spräcka hans alibi, är menar jag inte bara häpnadsväckande, utan en rättsskandal av väldiga proportioner. En oskyldig person utpekas som statsmannamördare inför en hel värld, och de verkliga förövarna kan njuta av detta eländiga skådespel, om dom inte skrattar ihjäl sig..! Hoppas, som jag skrivit på annat håll, att de anhöriga utkräver och får ett saftigt skadestånd. Detta handlar också om rättssäkerhet. Vem vågar framträda som vittne efter detta..?? Man riskerar ju själv bli utpekad som mördare om man befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt. Räcker att man vagt kan knytas till en brottsplats med lövtunn bevisning. Inget mordvapen, ingen teknisk bevisning, ingenting. Rättsskandal och rättshaveri som beteckning för eländet är för milt..

 25. Petersson säger i sin framställning en del häpnadsväckande saker som jag noterat.
  Börjar med ett citat som jag inte ser mig nödgad att kommentera. Den talar för sig själv:

  ”Vi har inte hittat något vapen, men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll”

  Ang intervjun som Gunnar gjorde så undrar jag om inte Petersson fått kronologin med utstämplingen om bakfoten.

  Petersson säger:

  ”Han lämnade enl egen uppgift arbetsrummet kl 23.15

  Pratade med väktaren en kort stund

  Använde sitt inpasseringskort kl 23.19

  ”Lämnade Skandia via Sveaväggen 44.”

  Enl denna ordning ser det ut som om SE lämnade skandiahuset strax efter utstämpling 23.19, så att han har ett par minuter på sig att mörda Palme.
  I protokollen ser det inte alls ut att ha gått till på det sättet, utan han stämplade ut någon gång i spannet 23.19-23.20, därefter kommer Engström till receptionen och har ett samtal med väktaren en stund, vi vet inte om det var en kort eller lång stund, men väktaren säger att de talade ”ganska mycket, ett par minuter” Engström berättade om fjällsemestern och övertidsarbetet som måste bli klart, och att han måste hinna med tunnelbanan från centralen som gick kvart i tolv.
  Någon utpassering 23.19 har det aldrig förekommit någon uppgift om, och om Petersson kan stå för den uppgiften bör han lägga fram de dokument som styrker detta.

  Vad gör denna gamla version för skillnad mot åklagarens nya version?
  Skillnaden är betydande. Klockan hinner ticka på ytterligare ett par minuter, och bör nu ha varit 23.21 eller mer, vilket innebär att Engström skulle få mycket svårt att hinna ut i tid för att mörda Palme.

  Vidare säger Petersson:

  ”Det finns väktare som arbetar i skandiahuset som säger att Stig Engström gick ut under kvällen och kommit tillbaka till Skandia någon gång mellan åtta och nio på kvällen.
  Det här är en uppgift som han inte har berättat för polisen, utan har sagt hela tiden att han har jobbat på sitt kontor hela kvällen”

  Så vitt jag kan se har han fått frågan vid ett enda tillfälle. Det var i ett förhör hållet den 25 april. Och då svarade han mycket riktigt att han varit på sitt kontor hela kvällen,
  Men ”sagt hela tiden” låter som om han fått frågan vid upprepade tillfällen, men jag kan inte hitta det.
  Förklaringen kan vara så enkel att han mindes fel, men det kan också ha varit så att väktaren som berättar detta i juni har blandat ihop händelsen med ett annat tillfälle.
  Det som ändå måste vara själva huvudfrågan är vad detta skulle kunna ha för bäring på Palmemordet?
  Varför lyfter åklagaren upp denna händelse och gör den central, då han själv vet att Palme antingen var kvar i bostaden i gamla stan, eller befann sig på tunnelbanetåget på väg till Rådmansgatan.
  Vi får aldrig veta det, och detta är ett typexempel på den märkliga retorik som genomsyrar hela framställningen.
  Krister Petersson undanhåller däremot andra relevanta uppgifter som väktarna på Skandia berättat.
  Ett exempel är att Engström enl en av väktarna sagt att någon av de som gjorde upplivningsförsök, också gjorde konstgjord andning:

  Men när han, ett par minuter senare när han var mer redlig så att säga så fick jag inte alls det intrycket, att han var en bit ifrån när det hände och han gick fram och tittade vem det var medan de personerna som tog hand om Olof Palme som hade blivit skjuten, hade vänt honom rätt och för sökt ge konstgjord andning.”

  Det är en uppgift som är synnerligen svår för gärningsmannen att känna till.
  Om Peterssons avsikt var att ge ett för mordet relevant exempel på vad skandiaväktarna berättat, så hade han kunnat tagit upp detta i stället för den helt irrelevanta utevistelsen kl 20.

  ”Har han varit på mordplatsen så har han försvunnit innan han gett något som helst intryck på något vittne”

  Eller också har han varit förhållandevis anonym. Det är inte heller regel att vittnen pekar ut varandra, och om man läser vittnesmålen så är han långt från ensam om att inte omnämnas.
  Vem säger exempelvis att vittnet Bengt P var på mordplatsen? Han har också enligt sina egna uppgifter befunnit sig på platsen i ett tidigt skede, och dessutom har han fällt kommentarer. Inget annat vittne nämner honom. Dessutom var alla så fokuserade på andra saker, att de inte hade tid att registrera allt löst folk på platsen.

  ”Hans egna uppgifter stämmer i delar överens med ”hur vi menar” att gärningsmannen agerat”

  Formuleringen ”hur vi menar” signalerar en osäkerhet om hur gärningsmannen agerat, för det är det egentligen ingen som vet, det finns bara teorier runt detta.
  Här har utredningsgruppen i stället skapat sig en snedvriden bild av hur Engström agerat och ”menar” att gärningsmannen ”i delar” agerat på samma sätt.
  Två personer, vars agerande var för sig är oklart, flyter ihop till att bli en och samma person. Det är intressant.

  Engström säger i förhör 13 timmar efter mordet:

  ”När han passerade gränden vid Tunnelgatan, tittade han dit in. Han säger att det stod arbetsbodar där och att väggen till det s k kulturhuset var upplyst. Mot denna vägg såg han en man i 20-års åldern, iklädd mörkblå täckjacka.
  Denna figur identifierade Engström senare som Lars Jeppsson.
  Det bevisar egentligen att Engström är oskyldig eftersom observationen i sin utförliga beskrivning endast kan ha gjorts från brottsplatsen 45-60 sekunder efter mordet.
  Krister Petersson har förstås för ögonen att beskylla Engström för Palmemordet, och måste därför hitta på en helt annan historia:

  ”Jeppson noterar att den flyende mannen uppe på krönet vänder sig om och tittar nedåt, och får då syn på Jeppsson.”, eller jag påstår att han har möjlighet att se Lars Jeppsson.”

  Krister Petersson vill göra gällande att Engström i egenskap av gärningsman egentligen sett Lars Jeppsson från ett bakvänt ovanifrån-perspektiv, åtminstone att han haft den möjligheten.
  Den husvägg Engström korrekt beskriver från sitt mordplatsperspektiv ligger dock inte i bakgrunden i Peterssons påhittade variant, och han förklarar inte hur Engström kunde berätta detta.
  När utgångspunkten är att Engström inte befann sig på mordplatsen som ett vittne blir det besvärligt, ja rent av parodiskt.
  Inte heller är det troligt att denna sekundsnabba huvudvridning under språng som gärningsmannen gjorde kunnat utmynna i en så pass detaljerad beskrivning.

  Vittnet Yvonne N och hennes observationer av en springande man på David Bagares gata avhandlas också av Krister Petersson.

  Petersson frågar sig retoriskt:
  Vem var iklädd mörk rock, bar på en handledsväska, och kom från ett kontorsjobb?

  De två första frågorna tycks stämma väl med mannen Yvonne sett, men huruvida även gärningsmannen kom från ett kontorsjobb vet vi ingenting om.
  Att mannen halkade till behöver inte betyda att han bar inomhusskor. Vad Engström hade för struktur på sin skosula är inte heller något vi vet det ringaste om, men uppgiften att den springande mannen halkade till försöker Petersson på detta sätt knyta till Engströms jobb.
  Vad säger det sunda förnuftet om ett sådant resonemang?

  Vidare säger Petersson att agerandet efter mordet är märkligt. Som exempel tar han upp att media jagade honom, bl.a från Norge. Ingen kände till Engström vid den tidpunkten.
  Det är uppenbarligen fel. För redan dagen efter var han med i ett reportage i Svenska Dagbladet, dagen efter figurerade han även i den norska Aftenposten. Möjligen genom känningar på SvD.
  Att de känt till honom vid denna tidpunkt är därför mycket sannolikt.
  Det spelar inte heller någon roll om de känt till honom då det troligtvis var han själv som tagit kontakt med SvD; vilket lustigt nog Petersson själv påpekar.
  Han påpekar också att han var med i SvD den 2/3.
  Men allt detta är egentligen bara trams. De viktiga bitarna är redovisade, och Engström kan genom sina egna observationer ge sig själv ett i stort sett vattentätt alibi.
  Jag har fler exempel, men nöjer mig så länge.

  Jag avhåller mig också tills vidare från att kommentera det moraliskt klandervärda i Palmeutredningens agerande.

   1. Tack. Här kommer några kompletterande funderingar som bygger på intervjun i podden Palmemordet av Tobias Henriksson

    Peterson säger att han blivit missförstådd när det gäller att han pekat ut en mördare:

    ”Det vill jag påstå att jag inte har gjort, utan jag har gjort ett nedläggningsbeslut i en åtalsfråga där jag sagt att en person där vi bedömt som så pass misstänkt, dvs skäligen eller på sannolika skäl misstänkt, och att den personen gör det svårt att komma förbi honom och sätta en annan gärningsman på platsen. Det var det som jag trodde att jag hade förmedlat och som jag trodde att det gått fram”.

    Personligen har jag ändå svårt att se detta som något annat än en form av utpekande, men i juridisk mening kanske han inte gjort det?
    Jag kanske inte förstår?

    Han säger vidare:

    ”Det finns en ganska entydig bild av i alla fall vissa delar av signalementet.
    Vi har hans egna uppgifter om vad han påstår sig ha gjort på platsen, och vi har kunnat visa att det inte stämmer. Och visat att när han har gjort iakttagelser som han berättat om, som han kan ha gjort på ställen där han definitivt inte enligt egna uppgifter har varit”

    De har åtminstone inte övertygat mig om att de visat på att allt han påstår sig gjort på platsen inte stämmer.
    Till viss del är det nog så att han överdriver sin roll, men det är knappast grund för slutsatsen att han inte varit på platsen.

    ”Vissa delar av signalementet”
    Detta kokar egentligen ner till ett mörkt plagg av något slag som går en bit ner mot låren.
    Något mer exakt än så går inte att säga utifrån de spretiga vittnesmålen.

    Men tvärtemot vad Krister Petersson hävdar är det är ju egentligen så att det SE själv säger är att han varit på brottsplatsen och gjort sina iakttagelser därifrån.
    Dessa iakttagelser är ju dessutom inte möjliga från någon annan plats.
    Ironiskt nog är ju i stället Krister Petersson själv som konsekvent binder iakttagelserna till platser där han enligt egen utsago inte varit.
    Hur var det med mun mot mun metoden?
    Såg han även den från Malmskillnadsgatan?
    Observationen av Lars?
    Enligt Petersson såg han den antingen från den västra sidan av Tunnelgatan eller från trappkrönet.
    Den verkliga positionen vill inte Petersson veta av.

    Kan man fastslå att Lisbeth inte sagt blå täckjacka på grundval att ingen annan person uppfattat det?
    Vi vet ju dessutom att Lisbeth stod upp för detta signalement i alla år.
    Är inte detta i stället något som starkt bevisar att Engströms uppgift är vederhäftig?
    Lisbeth svor och slog ifrån sig mot Gösta Söderström, men ingen annan har ju nämnt det i vittnesmålen.
    Ska man därmed dra slutsatsen att Gösta Söderström inte befann sig på platsen?
    Det finns dock ett vittne som uppfattat detta. Stig Engström.

    1. ”Enligt Petersson såg han den antingen från den västra sidan av Tunnelgatan eller från trappkrönet.”

     Det här stämmer inte. Petersson säger inte att han var på västra sidan av gatan. Han pekade i sitt resonemang kring den gula linjen ut tre möjliga observationsplatser för Engström:

     1) Sveavägens västra trottoar i korsningen med Tunnelgatan (nu Olof Palmes gata).
     2) Mordplatsen: alltså östra trottaren, men fortfarande väster om Jeppson.
     3) Trappornas topp/Malmskillnadsgatan: öster om Jeppson, då som mördare.

     Petersson säger att plats ett är omöjlig, eftersom det stod bilar i vägen. Det stämmer säkert, och ingen har ju någonsin hävdat att Engström var där.

     Det lämnar två möjligheter, varav den ena (2) omöjliggör Engström som mördare och den andra (3) omöjliggör honom som oskyldigt vittne. Hela frågan kan i princip kokas ner till detta enda avgörande.

     Ställd inför detta säger Petersson helt enkelt att om Engström var på mordplatsen, så borde han ha uppfattats av andra vittnen. Det är vad hela anklagelsen kokar ner till.

     Mot det kan man som sagt anföra att, tja, det borde han kanske inte alls, om han nu trots sina egna utsagor spelade en blygsam roll? Det finns som sagt gott om vittnen på platsen redan under den första minuten efter mordet, 5-10 personer som rör sig runt kroppen på olika avstånd och ännu fler i bilar vid vägkanten. Till det kan man lägga att det finns uppgifter som högst troligt syftar på Engström. Jag tänker framför allt på AH:s beskrivning av hur någon som inte är SG (och som hon inte heller identifierar som Lisbeth) börjar dra i Palmes ben och försöka ändra kroppens läge mitt under upplivningsförsöken. Inget annat vittne än Stig Engström har beskrivit ett liknande agerande för egen del, men att han ska ha varit framme och assisterat vid kroppen på något vis är en av kärnpunkterna i hans egen beskrivning av sitt agerande.

     Det finns inga klara bevis åt något håll, men det är ojuste av chefsåklagaren att inte ta upp detta. Det går inte hävda att man utifrån avsaknaden av klara utpekanden kan fastslå att Engström inte trampade runt där i förvirringen runt den döde Palme.

  1. SE var på mordplatsen från början. Polisen kom några minuter efter. Vilka poliser har pratat med SE på mordplatsen direkt efter skotten??

  2. Mycket väl noterat. Framför allt det här med att Petersson säger att Stig pratar med väktarna och sedan stämplar ut 23.19. Här vänder Petersson på ordningen mellan stämpelklockan och receptionen och ger därmed Stig gott om tid att hinna ut i god tid för att upptäcka makarna Palme och genomföra mordet, utan ens behöva bry sig om hur länge han pratar med väktarna. Korrekt vore att Stig först stämplar ut 23.19 och sedan går förbi receptionen och pratar lite med väktarna, enligt Henry O i ett par minuter. Om man litar på Henrys uppgifter får Stig då knappt om tid.

   Varför vänder Petersson på denna ordningsföljd? Har han inte koll på en sådan viktig detalj gällande den person som han inför hela svenska folket pekar ut som misstänkt mördare? Då är det illa. Vänder han till och med avsiktligt på ordningsföljden för att ge Stig mer tid att hinna ut i god tid innan mordet? Då är det inte bara illa, utan rent skandalöst.

  3. Förutom att tacka Gunnar Wall för hans eminenta blogg vill jag även tack dig Jörgen G för dina återkommande inlägg här på bloggen. Du visar sakligt och välunderbyggt att det mycket väl går att ”komma runt” Skandiamannen om man inte likt Krister Petersson och Thomas Pettersson redan på förhand verkar ha låst fast sig vid att det ”inte går komma runt honom”.

   Det du i dina inlägg redovisar är ju det jobb KP snarast skulle gjort i sin roll. Han hade då funnit att förhörsprotokoll och bevisning inte alls är så svartvit som han (och TP) försöker framställa den. Utan att där finns en hel del som starkt talar emot att Skandiamannen är mördaren, kanske till och med gör honom omöjlig som sådan.

   Men med tanke på svaren han ger i konversationen med Gunnar Wall verkar KP inte vara så insatt i detaljerna. Man får närmast intrycket att han läst TPs bok en eller två gånger för mycket och allt för tidigt låst fast sig vid en teori. Utredningen led under lång tid av att man var så övertygad om att det var Christer Pettersson, nu verkar den istället ha lidit av att man var så övertygad om att det var Skandiamannen.

   I Aftonbladet idag framkom det att man även undersökt kopplingar till Stay Behind, militärer osv. Frågan är om man undersökt detta med ett öppet sinne, eller om man även där låst fast sig vid att först och främst hitta kopplingar där Skandimannen är baneman.

   1. Tack för de vänliga orden!
    Det verkar som om det gått troll i utredningen, och anledningen till att utredningen i 30 år lidit av en mental härdsmälta som drabbat dem kollektivt är en intressant sidodiskussion.
    De ska ju föreställa proffs och har jobbat och fått betalt.
    Själv sitter jag med en mobiltelefon som enda verktyg, men ser precis som så många andra ytterst kompetenta debattörer, inte minst här på bloggen denna fullständiga inkompetens.
    Man vill ju inte att det svenska rättsväsendet ska framstå på det sättet. Jag skäms å deras vägnar, och tycker att det är tvunget att den utredning som kommit fram till det senaste resultatet i likhet med de tidigare måste granskas på djupet, och det bör ske illa kvickt, innan det hela faller i glömska, för jag tycker att Inte minst Engström och hans närstående är värda det.

 26. Stig E är märklig men inte alls ovanlig. Finns en Stig på varenda lager/industri där jag jobbat. Personen som överdriver och fabulerar, mytomanen alla varnar de nyanställda för. Krister Petersson däremot verkar inte känna till typen. Han ser gravallvarligt på inslaget i SVT där Stig E rusar uppför Tunnelgatan å talar om polisens oförmåga att lägga pussel. Stig E är slug å använder media för att rentvå sig enligt KP. Visst, allt är möjligt, men samtidigt är ju KP:s teori den mest ”osannolika”. Hur är det ens möjligt att citat: ”inte komma runt Stig E (elefanten)som gärningsman”. Nåväl bara en tanke

  1. När vittnen pekar ut som gärningsmannen direkt efter mordet så börjar SE Plan B..att rentvå sig genom media. Så har det till 95 % gått till.

   1. Hank, hur tänker du nu?

    SE är så pass udda att han går med en stor skjutklar revolver till och från jobbet. Dessutom är han så pass instabil att när han får syn på statsministern flippar och skjuter ihjäl honom (och missar han fru med millimeter).
    Därefter blir han väldigt lugna och beräknande och sätter in en välavvägd desinformationskampanj för genom polisförhör och media som pågår i decennier, för att undvika att bli misstänkt.

    Rent personlighetsmässigt har jag lite svårt att få ihop bilden, det låter mer som en beskrivning av två olika personer.

  2. Håller helt med, Blue. Anekdotiskt hade jag en arbetskamrat som en gång kom till jobbet mycket upprörd efter att ha sett en olycka på väg till jobbet. Han var skakad och närmast tårögd medan han berättade om denna hemska upplevelse, där han själv skyndat fram till bilen, hjälpt de skadade, ringt polis och ambulans etc. Chefen gav honom ledigt så att han kunde smälta det hela. Sen visade det sig att det inte varit någon bilolycka, allt hade varit en fantasi. Det var inte enda gången han fabulerade eller reagerade en smula emotionellt på något som aldrig hänt. – Det är obegripligt att Skandiamannens fabulerande om sin egen roll i palmemordet tas som intäkt för att han egentligen är mördaren. Ölvrebro har en poäng: ”Vi såg honom som en virrig gubbe som varit på plats och som ville framstå i bättre dager än verkligheten. Sådana finns alltid vid sådana här tillfällen.” (Expressen, 10/6, 2020.)

  3. Håller helt med dig ”Blue”. Jag känner också väl igen personlighetstypen och just därför kan jag för mitt liv inte se SE som gärningsman. Aldrig.

  4. Min erfarenhet av en mytoman är att saker som andra berättat för honom eller som han kanske sett på TV verkade kunna vävas ihop med verkligheten för honom, så att han på ett realistiskt sätt kunde berätta att han själv hade gjort en massa saker, medan det i själva verket var någon helt annan som hade gjort det. Tror man behöver tänka på att en mytoman som var på mordplatsen i samband med mordet kan ha snappat upp mycket information, t.ex. om han hörde samtal strax efteråt mellan vittnen eller poliser. Mytomanens berättelse om vad han själv gjort och sett kan sedan vara ett hopkok.

 27. Stort tack för detta, Gunnar! Verkligen ovärderligt att få ta del av.

  Det är fullkomligt förbluffande att Petersson kan resonera så här kring utstämplingstiden, som om han inte riktigt förstår varken frågan eller din invändning. Snacka om en avgörande detalj som han borde ha väldigt svårt att ”komma runt” – men han bara ignorerar den! Man baxnar. Han tycks dessutom helt missuppfatta innebörden i din undran huruvida det i utredningsmaterialet finns en teknisk undersökning av stämpeluret som varit otillgänglig för oss andra genom åren. Det är nästan lika förbluffande det.

  Tycker faktiskt hela sättet han talar om och försöker försvara sina anklagelser mot Engström framstår tvekande, osäkert och defensivt. Verkligen långt ifrån vad man har rätt att kräva i ett sånt här läge. Kommentarer som ”Den uppgiften får stå för dig” och ”Jag vet mycket väl vilka uppgifter som finns och att det är kontrollerat” påminner närmast om Ölvebros sämre defensiver… 😦

 28. HOPPET LEVER OM VILJAN FINNS!

  Det är bara Krister Petersson & Nya Palmegruppen, Guldspadens jury och Gunnar Wall som med tillräcklig kompetens har kunnat granska Thomas Petterssons ”Den osannolika mördaren” (2018).

  Faktum kvarstår då efter två års granskande: Den uppseendeväckande Skandiamannens (SE) förehavanden på brottsplatsen har inte trovärdigt kunnat förklaras på annat sätt än att han är gärningsmannen, åtminstone är Palmegruppen och Guldspadens jury helt övertygade om det. Skandiamannen kan inte förklaras bort.

  Varför har ju redovisats här till leda, ”Framstupa innan vänd”, ”Kulturhuset, 4 april”, ”Klockar Grandmannen” med mera. De mycket svaga frågetecken som finns i periferin är obetydliga och har inte kunnat rubba fakta från mordplatsen.

  MOP-profiler som säger annat som t.ex. GW Persson, Jan Guillou, Inga Britt ”GRK” Ahlenius, Leif Silbersky, Tommy Lindström, Hans Ölvebro, Dag Andersson och Lena Andersson i all ära, men deras förmåga att granska just Skandiamannen är…

  Juridiken och tekniska bevis spelar mindre roll när mördaren är avliden, det intressanta för allmänheten är att få reda på hur det gick till och vilka/vem som är ansvarig(a), precis som Olof Palmes söner har bekräftat att de har fått. Skandiamannen kan inte förklaras bort.

  Den 9 februari 1987 avfördes Skandiamannen som misstänkt från utredningen som varande som vittne på brottsplatsen – ”DET OSANNOLIKA ALIBIT”. Journalister som Sven Anér och Olle Minell försökte påvisa för rättsväsendet de helt obegripliga galenskaperna, men blev avfärdade, ”privatspanare”, ”stör inte riktiga polisers arbete”, ”polisiärt uppklarat (CP)”.

  Här kan man känna tacksamhet till Palmebloggarna och deras skapare. Detta hade inte kunnat passerat förbi nu med dem.

  —————————

  På presskonferensen avvek Krister Petersson på en punkt från boken, oklart varför. Åklagaren påstod att SE åkte till Idre på söndag den 2 mars, men i ”Den Osannolika Mördaren” går det att läsa att SE var på Skandia på måndag den 3 mars, då han skulle ha varit på skidsemestern och att 2 mars i så fall var ytterligare en lögn.

  Lögnen (inte Krister Peterssons) om avresedagen kopplar vidare till det försvunna mordvapnet där vapenutredaren Sonny Björk inger hopp:

  —– ”Jag säger inte att det går men jag tror det finns en möjlighet om man hittar rätt vapen, säger Björk i Veckans Brott.”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forre-vapenutredaren-forvanad-finns-tillrackligt-mycket-detaljer

  Hoppet förstärks av att det nog finns levande som vet mer om vapnets öde efter 3 mars 1986.

  Bara viljan finns så…

  —————————

  (PM ”DET OSANNOLIKA ALIBIT” – 9 februari 1987
  Lars J och Karin J hade figurerat i pressen sedan mordet. Helena L stod vid en bankomat på andra sidan Sveavägen ca 23.20-23.22 och kan inte ha setts av SE.
  Däremot såg Skandiamannen Anders B och Lisbeth Palme, de två mördaren kunde se före före skotten.)

 29. ”Vilken annan person vi än plockar fram så måste vi lyckas bortförklara Stig Engström på något sätt och det är min bedömning att det kommer vi inte att kunna göra.”

  Det här är ett väldigt märkligt resonemang. Bevisningen är så svag att man inte alls behöver bortförklara Engström. Det är bara bevisat att han var i kvarteren.

  1. Instämmer. Man skulle kunna roa sig med att konstruera ett Nicola F-spår på ungefär samma torftiga grunder. Även Nicola F:s uppgifter om exakt var han befann sig är felaktiga (det har mätts och konstaterats av polisen), även han uppträder märkligt (ser statsministern mördas, går vidare och åker hem utan att meddela någon något om saken) och även han saknar stöd för sin placering (var på gatan man nu vill sätta honom) från andra vittnen. Någon revolver eller något känt motiv hade han ju inte, men det hindrade som bekant inte utpekandet av Engström.

   För tydlighetens skull: Nicola F är givetvis inte gärningsmannen. Men det var kanske tur för honom att ingen hade skrivit en bok där han hängdes ut som Palmes mördare lagom till att Krister Petersson tillträdde i utredningen och skulle börja läsa på.

   1. Precis! Tyvärr har det florerat åtminstone 1 person som spekulant kring en sådan teori, och den är ju förstås en kolossal luftpastej. Inte mycket orimligare än Engström dock.

    1. Här vill jag passa på att klargöra en sak eftersom på en gång ämnet kommer upp. Jag har på den här bloggen låtit bli att publicera inkomna kommentarer som pekar ut olika identifierbara personer för mordet i den mån de inte redan förekommer i den offentliga debatten.

     För att jag ska frångå den regeln krävs det att jag drar slutsatsen att skribenten når en väldigt hög bevisnivå.

     Det kan förstås innebära att intressanta synpunkter inte når läsarna av bloggen. Men det väger jag mot de negativa aspekterna av om jag lät det bli fritt fram att peka ut vem som helst.

     Den som anser sig ha värdefulla upplysningar och resonemang om tänkbara misstänkta att komma med får leta efter andra kanaler för att ta upp dem när jag säger nej.

     1. Helt rimlig hållning, Gunnar, och det är bra att du påtalar det. Syftet med min kommentar var inte att misstänkliggöra det åsyftade vittnet eller insinuera att det skulle finnas någon som helst substans i en sådan anklagelse, utan tvärtom att påminna om att även de mest osannolika teorier och anklagelser tyvärr kan ha sina förfäktare.

      Vad jag försökte säga var att just denna långsökta teori, som mig veterligen och med rätta inte har haft någon förespråkare tidigare, har haft en anförare i ett forum sista året. Helt utan medhåll, ska dock sägas, och starkt kritiserad av andra.

      Att använda ordet ”rimlig” i sammanhanget var inte särskilt välvalt då det nog bara förvirrade. Anklagelsen mot nämnda vittne anser jag vara fullkomligt grundlös. Men jag är också så kritisk till anklagelserna mot Engström att jag tycker de är närmast lika huvudlösa som dem mot nämnda vittne.

      1. Jag förstod hur du resonerade och var inte ute för att kritisera dig. Jag ville bara passa på att klargöra min policy i frågor av den här typen.

 30. På presskonferensen så får man intrycket av att Skandiamannen pratar med väktarna _innan_ han stämplar ut.

  Någon som har koll på hur receptionen där i Skandiahuset såg ut. Kan han ha pratat med väktarna innan han stämplade ut eller måste det ha skett efter att han stämplade ut?

  1. Receptionen där väktarna befann sig var närmare entrén än vad stämpeluret var. Den som avslutade sitt arbete stämplade alltså först ut och passerade sedan väktarna.

   1. Möjligheten finns dock rent teoretiskt att Skandiamannen kan ha glömt att stämpla ut innan han pratade med väktarna och kom ihåg att göra det först efter samtalet?? Men både han själv och väktarna har väl uppgivit att utstämplingen skedde innan han kom fram till receptionen??

    1. Den samlade bilden i förhören förmedlar att det var den vanliga rutinen, eftersom stämpeluret var placerat så att de anställda passerade det innan de kom till receptionen. Och det finns inga kända uppgifter om att Engström skulle ha frångått det den här gången. Han hade ju jobbat länge på Skandia så det satt gissningsvis i ryggmärgen att han skulle stämpla ut när han kom till uret.

 31. Bra frågor, Gunnar

  ”Hans Melander går igenom några av spåren som Palmeutredningen undersökt, bland annat Christer Pettersson, som dömdes för mordet i tingsrätten och sedan friades i hovrätten. Han säger att det är viktigt att komma ihåg att Lisbeth Palme, som pekade ut Christer Pettersson, inte sett ett vapen eller när skotten avlossades. Hon pekade ut den person hon sade sig ha sett direkt efter mordet.

  – Det är viktigt att ha i minnet, säger Hans Melander. ”

  Menar han att 4 stycken fanns samtidigt på platsen när skotten föll; Olof, Lisbeth, Skandiamannen och CP ?

  https://www.svd.se/historiska-beskedet-om-palmemordet

  1. Ja, det kan man fråga sig. Om det funnits minsta tro hos Petersson och Melander på att Christer Pettersson befann sig på mordplatsen – utan att vara mördare – så borde de ha redovisat detta anmärkningsvärda förhållande under pressträffen.

   1. Jag tror snarare detta är Melanders sätt att säga att Lisbeths utpekande inte var tillförlitligt och, framför allt, att man kan bortse från hennes utpekande av en person (Christer Pettersson) och en klädsel (blå täckjacka) som inte i det ringaste liknar Engström och hans svarta rock. Även han borde ju mena att hon såg Anders B.

  2. Han menar naturligtvis inte att Pettersson var där. Jag förstår verkligen inte hur du kan tolka det så.

 32. Frågan till Gunnar är: kommer du fortsätta? Kommer någon fortsätta? Eller dog allt?

  1. Jag kommer att fortsätta, lika envis som vanligt. Minst. Och säkert många med mig. Nu släpps det ju utredningsmaterial också. Och Peterssons beslut är i sig intressant, återkommer till det.

   1. Tack för ett välkommet svar 🙂 Nästa fråga: är det möjligt att delbeställa utredningsmaterialet? Om inte, så lär det ju ta en herrans massa år att få ut hela materialet

    1. såvida dom inte erbjuder den digitalt. Hoppas då dom svartmarkerar analogt – i annat fall tar det mig någon timme att knäcka det å ett proffs någon minut

     1. Är onekligen nyfiken över vad som händer när Gunnar å GW Persson bläddrar i materialet. Spontant tror jag att deras gemensamma IQ bräcker 34 år av palmeutredning – lätt dessutom 🙂

  2. Nej, det hoppas jag verkligen inte att du slutar Gunnar.
   Nu när det förhoppningsvis kommer att släppas mer förhör, så kommer det mer saker som man kan diskutera och ha teorier om. Det är jag helt säker på!

 33. Krister Petersson intervjuas i Aftonbladet i februari 2020.

  Reportern frågar:
  Det har ju skrivits väldigt mycket om Skandiamannen de senaste dagarna. Hur ser du på hans roll i det här?

  KP svarar:
  ”Jag kan säga att jag noterat att det givits ut ett antal böcker i och det har ju skrivits en del om Skandiamannen. Mitt jobb är ju inte att recensera det som har skrivits och kommits fram till där, hur vi bedömer, om vi bedömer de här uppgifterna är inget som jag vill gå ut med nu, jag bara konstaterar att det har skrivits, men hur vi värderar det säger jag inget om”.
  KP vill uppenbarligen distansera sig från bokförfattarna, men det skulle ju senare visa sig att de köpt hela paketet i stort sett – förutom det allra tokigaste – d.v.s. Grand-scenariot.
  Hela resonemanget ända ner på detaljnivå lägger han upp i presentationen. Jag tycker inte ens att TP och KP skiljer sig nämnvärt ens i formuleringarna.

  Jag tycker att det är angeläget att reda ut vad TP egentligen haft för roll i utredningen, det kan väl knappast vara normalt att en journalist och författare driver sin agenda inom ramen för en polisutredning som arbetar på uppdrag av medborgarna.
  Att en privatspanare ringt och tjatat på stuguthyraren i Särna så mycket att han kände sig tvungen att anmäla honom för polisen är illa. Privatspanare kan vara jobbiga, men när samma privatspanare tycks veta att ett par Palme-utredare på Kling och Klang nivå snart ska komma och hälsa på har det gått för långt.
  Nästan så att man önskar att Ebbe Carlsson skulle komma tillbaka.
  Detta måste granskas, och hela beslutet att lägga ner utredningen på grundval av dessa snurriga teorier måste ogiltigförklaras och upphävas.
  När man inte trodde att det kunde bli värre…
  Att sedan peka ut ett oskyldigt vittne. Galghumor.

  1. Sluta upp med konspirationstänkandet. Det finns ingen anledning att tro att Thomas Pettersson har haft en viktig roll i utredningen.

   1. JoNi, att du står bakom Krister Petersson och Thomas Petterssons teorier och nedläggningsbeslutet har framgått tydligt genom dina inlägg. Men även om du personligen är helt övertygad om att Skandiamannen är den skyldige. Kan du inte se den rättssäkra aspekten kring att detta beslut måste granskas på alla sätt. Särskilt nu då ingen domstol tar sig an en prövning.

    Måhända har TP inte haft en ”viktig roll i utredningen”, men med tanke på att utfallet i utredningen närmast är identisk med hans bok, kan man väl på sätt och vis säga att det är just det han haft. Medvetet eller omedvetet, det är en annan fråga. Men det kan ändå vara relevant att fundera kring.

   2. Att han haft nära kontakter med PU redan på Dag Anderssons tid är helt klart. Han säger ju själv att han ”tjatade sig in där”
    Han gör ju också gällande att det är hans arbete som lett in den nya PU gruppen på det rätta spåret, bl.a. avseende vapenhandlaren, som förvisso slutade i ett magplask, med slutsatsen att inget vapen stämmer. Men eftersom Engström ändå haft tillgång till vapenhandlarens vapen – vilket han förmodligen inte haft – så måste man nog ändå fundera på om inte TP i det avseendet haft ett betydande inflytande ändå.
    När sedan hela presentationen bygger på hans bok, avseende och teorier, så tycker jag nog inte att det kan kallas konspirationstänkande.
    Han har helt klart spelat en viktig roll, men självfallet ligger ju skulden för att det blivit så först och främst på Krister Petersson och Hans Melander, och det som gör mig lite brydd är att PU egentligen köper resonemangen på ett bräde. De bevis för att han var på platsen efter mordet som jag i flera inlägg har påvisat har de bara blundat för.
    Hela denna härva måste granskas i medborgarnas intresse.
    Lena Mellin i Aftonbladet tyckte att de såg ut som två lallande idioter, och tyvärr är jag böjd att hålla med, trots att jag inte tror att någon av dem är idiot.

    1. TP är inte den enda som före PU kommit fram till att Engström är den sannolika mördaren. Lars Larsson gjorde det i sin bok som gavs ut två år tidigare, och både Olle Minell på Proletären (1991) och Sven Anér (så tidigt som 1989) misstänkte honom. Däremot har samtliga riksmedia (och som bekant även granskningskommissionen) totalt missat honom, trots de famösa ”rekonstruktionerna” i Rapport 1986, Proletären 1989 och Skydd & Säkerhet 1992. Det är inte bara polisen som gjort bort sig i över 30 år – oavsett om man tror på Engström som gärningsman eller inte så borde fler ha reagerat på hans minst sagt besynnerliga handlande.

     Lena Mellin skrev så här, och syftade INTE på KP och Melander utan på alla år som gått utan att man kom fram till något annat än CP: ”Landets poliser betedde sig som lallande idioter i landets i särklass viktigaste brottsutredning.”

     Och nej, det finns inget som bevisar att Engström var på brottsplatsen efter mordet.

    2. Det var väl poliserna som tidigare skötte utredningen som Lena Mellin menar betedde sig som ”lallande idioter”? Mellin verkar för övrigt (som så många andra) tolka nedläggningsbeslutet och motiveringen som att det nu är fritt fram att kalla Skandiamannen för mördare. (Krönika i Aftonbladet i torsdags, 11 juni.)

   3. TP kan mycket väl ha belyst vikten av PMet som avskriver SE när han varit i kontakt med PU. Särskilt med tanke på hur ofta PU vill påpeka hur många dokument som finns i utredningen, är de inte säkert att de hade någon koll på detta PM med fokus på SE som baneman. Men mer än så har dock TP inte tillfört, jag tror TPs självsäkerhet och ovilja de två senaste åren att besvara frågor som motsäger SE som gärningsman INTE baseras på någon insider info från PU. Utan snarare att han belåtet utgår från samma princip som KP; man kommer inte runt SE och det krävs ingen foliehatt/rättshaverist- teori för att peka ut SE när man skriver en bok. TP får dock en saftig pension pga detta!

 34. Förövrigt kan jag meddela eliten att gubbarna på golvet inte är bekväma i PU: s avslut. Vi sliter för ytterst blygsamma summor, inte sällan däckar vi omgående efter en arbetsdag. Å då går skattepengarna till sånt här trams. Hade KP sagt att det är meningslöst att fortsätta, då utan utpekandet, hade det varit ok. Nu skapade KP en jävla frustration och ilska, och han betygade verkligen att Sverige byggs från golvet, uppåt är det fan bara trams. Nåvä! Förvånansvärt många av oss vid frukostbordet läser Wall å följer Palmepodden, nu vilar alla förhoppningar på er, förlåt ER.

 35. Jag tycker det blir närmast kränkande mot både familjen Palme och mot rättssystemet att inte, utifrån givna omständigheter, kunna acceptera åklagarens beslut och hålla på att ifrågasätta detaljer kring Skandiamannen i allmänhet och den väldokumenterade utstämplingstiden i synnerhet. Ni som beter er på detta sätt bör rannsaka er själva och överväga varför ni beter er som ni gör.

  Tiden är kommen att dra tillbaks barnsliga projektioner, önsketänkande, fantasier och orealistiska förväntningar. Det är dags att inse att det är så här långt vi kan komma.

  Sanningen är som den är oavsett vad man anser att den borde vara!

  1. Det där tycker jag var rätt mycket retorik och inte så mycket argument. Tonläget påminner mig om den kritik som drabbade oss som en gång i tiden ifrågasatte att Christer Pettersson var gärningsman. Det handlade också väldigt mycket om att vi borde respektera familjen Palme och rättssystemet.

   1. Jag förstår inte varför vi skall ”respektera” familjen Palme. Skall deras utsagor i denna allvarliga fråga få stå oemotsagda? Det är väl inte förenligt med rättsstatens principer?

    Enligt vittnet AB (i blå täckjacka på cirka 7 meters avstånd) tittade Lisbet Palme på honom efter skotten. Sedan har hon sagt att hon såg en man på cirka 7 meters avstånd och att det var Christer Pettersson. Hon har inte sagt att hon sett två män i blå täckjackor på detta avstånd, och det har ingen annan heller sagt att de sett. Så allt talar för att hon har fel.

    Mårten Palme har under ed sagt att Grandmannen skulle kunna vara Christer Pettersson. Nu finns uppgifter om att han säger att Grandmannen skulle kunna vara samma person som Skandiamannen. Det borde anses vara ett problem att CP och Skandiamannen inte liknar varandra ett smack.

    Den här intervjun är fortfarande sevärd:

    Jag tycker synd om Lars Borgnäs som argumenterar sakligt medan Claes Borgström och Mårten Palme sitter och blajar på ett ganska otrevligt sätt.

    För mig är det uppenbart att även medlemmar i familjen Palme ibland kan ha fel.

    1. Jag hoppas att jag inte var otydlig. Jag nämnde att vi som ifrågasatte att Christer Pettersson var Palmes mördare fick höra att vi borde respektera familjen Palme och rättssystemet. I det jag skrev låg förstås att jag menade att det argumentet var lika dåligt då som det är nu.

     1. Det var nog jag som var otydlig. Ingen kritik mot Dig GW. Snarare mot Erik A (eller åtminstone hans argument).

   2. Tycker även sönerna Palmes inställning till lösningen ger associationer till när CP var tilltänkt som GM. I veckans brott säger Mårten visserligen att det hade varit bättre med teknisk bevisning men han tycker ändå att lösningen känns rimlig och nämner även TPs bok. Även Joakim uttrycker sig ungefär på liknande sätt. Den enda invändningen Mårten har mot utredningen under dessa 34 år är att den inte ”fick vara ifred” utan skulle störas av media och privatspanare. Med privatspanare får jag känslan av att han även syftar på seriösa granskande journalister (som t.ex. dig Gunnar) som har fört utredningen framåt. Tvärtemot hur de flesta känner som har satt sig in i utredningen där denna lösning ger mer upphov till frågor än svar.

    Både Joakim och Mårten är högutbildade och borde vara vana vid ett kritiskt och analyserande förhållningssätt till fakta men så verkar inte fallet vara i denna utredning.

    1. Jag ska inte kritisera sönerna Palme som inte haft någon lätt situation. Men det största problemet för utredningen tycks ju ha varit att den inte fått vara ifred från en rad poliser och åklagare som dragit slutsatser och fattat beslut på lösa grunder.

     Just i det avseendet och på det allmänna planet finns det en viss enighet mellan mig och Krister Petersson. Han ägnade ju en del av sin presentation åt att ganska skarpt kritisera tidigare utredare. Dock sammanfaller inte min och Peterssons konkreta kritik särskilt mycket.

     1. Har full förståelse för att de har upplevt en hemsk och fruktansvärt svår situation som väldigt få av oss har erfarenhet av. Och kanske är det just avsaknad av denna erfarenhet som får mig att tycka att deras agerande är en gåta. Naivt tänker jag att man borde bli glad när seriösa insatta personer hittar svagheter i utredningen och vill påtala dessa och att man då stöttar dessa men det verkar inte riktigt vara så det fungerar.

      1. Jag föreställer mig att sönerna Palme helt enkelt skulle vilja lägga händelsen bakom sig. Det kan vara en förklaring till att de två som brukar uttala sig – Joakim och Mårten – har en tendens att godta den teori som för tillfället råder inom rättsväsendet. Under den tid då Christer Pettersson var utredarnas huvudalternativ tillkom förstås att sönerna då hade anledning att ställa upp lojalt för sin mor som pekat ut Pettersson.

       Men det är vanskligt att spekulera. Det kan ju finnas ytterligare tänkbara delförklaringar till deras förhållningssätt.

    2. Det är skrämmande att de närmaste förefaller så kuvade. För mig väcker det frågor om hur de närmaste ”stöttats” (eller vad man nu ska kalla det) och av vem? Jag menar att det är rådgivarna som främst behöver ifrågasättas. Kommer också att tänka på ett annat fall som varit olöst i över 30 år, då de närmaste istället genomskådade rättsväsendets felaktiga hantering och protesterade mot det: Då den 11-årige Johan försvann den 7 november 1980 och Thomas Quick senare åtalades.

     1. Intressant infallsvinkel. Johans föräldrar är ju mer som gemene man och har säkerligen inte blivit stöttade på samma sätt utan har tentaklerna mer ”fria”.

 36. Ursäkta om detta redan blivit behandlat, jag har inte hunnit läsa alla kommentarer. Men har jag fattat detta scenario rätt? Enligt KP ska vittnet Yvonne N ha sett SE springa för livet söderut David Bagares Gata 1-2 minuter efter mordet – fladdrande rock, lågskor, försöker stoppa ner något i handlovsväskan. Och inte undra på att han springer för livet, han har just begått ett av de mest våghalsiga politiska morden någonsin, inför ett tjugotal vittnen.

  Men vänta nu. Cirka en kvart senare är han tillbaka på Skandiahuset, för att prata med väktarna, detta 23:40 enligt KP. Springer han söderut på DB Gata måste han rimligen ha kommit dit via Sveavägen, gått förbi mordplatsen, fortfarande med vapnet i väskan (om han slängt det på vägen borde man ju ha hittat det). Vad i hela friden var det som fick honom att ändra sig under flykten? Saktade han plötsligt ner och tänkte, ”Äh, det var väl inte så farligt egentligen, jag har ju bara mördat landets statsminister, jag kilar tillbaka till Skandiahuset och byter några ord med väktarna…”

  Stämmer detta, enligt vad KP skisserat?

  1. Tänkvärt. Men en detalj blev i alla fall fel: personen som Yvonne N såg springa på David Bagares gata rörde sig österut, inte söderut. Gatan går i väst-östlig riktning.

    1. Är det inte mer troligt att han svängde in på Johannesgatan och sneddade över kyrkogården och att han sedan gick Kammargatan ner till Sveavägen.

     1. Då Yvonne bara var ca 5 meter från korsningen då hon såg mannen på motsatt trottoar skulle hon märka om mannen hon följde med blicken helt plötsligt svängde in precis bakom henne. Den springande mannen måste rimligtvis fortsatt förbi Johannesgatan dvs ner till Regeringsgatan (eller in i någon port innan Regeringsgatan).

      1. Jag tror faktiskt att det är tvärtom, alltså att Yvonne N säger att han mycket väl kan ha svängt in bakom dem på Johannesgatan. Därmed inte sagt att han gjorde det. Det finns ju också en vittnesobservation av en man som stöter till ett par på Regeringsgatan, som mycket väl kan vara mördaren.

       Hur som helst borde det finnas gott om tid för Stig Engström att återvända från Regerings/Johannesgatan till Skandia och inleda sin livslånga teaterföreställning som chockat vittne, om han nu är mördaren. Just det är inte ett problem med Skandiamannenteorin.

       Å andra sidan finns det också tillräckligt med tid för honom att ta sig till T-Centralen och åka hem, för att sedan säga att han passerade mordplatsen innan skotten föll. Det kan ju låta som ett avsevärt säkrare alternativ, om han nu är klipsk nog att räkna ut allt sånt här i förväg. Om man tror att han är en total galning som dras till polisen likt malen till ljuset, så kan det ju vara därför han går tillbaka. Men att en sån person ska vara en så effektiv lögnare är kanske svårsmält.

       Lars Larssons bok erbjuder hur som helst en hypotes om att Stig Engström faktiskt drabbas av chock och ånger, och att han då återvänder till brottsplatsen för att erkänna. I vittneskön (att ingen ser honom vara där heller är tydligen oproblematiskt) hör han någon annan beskriva rocken, kepsen, med mera, men inser med stigande förundran att polisen inte ser honom som mördare. Sen vidtar samma scenario med vittnesteatern.

       Det är väldigt många vilda antaganden i den hypotesen, men sådana måste man ju svälja vid varje led i Skandiamannenteorin, så varför inte.

  2. Det är ingen lång promenad från Regeringsgatan till Sveavägen 44.

   Ponera att han inser vad han har gjort. Ponera att han går tillbaka för att ange sig själv som mördare.

   Väl på plats vid mordplatsen så visar det sog att ingen är intresserad av honom. Ingen lägger ens märke till honom. Märklig känsla.

   Men där och då inser han att han faktiskt kan komma undan med vad han har gjort. Resten är historia.

  3. Jag tänkte också på det: vilken väg tog han i så fall tillbaka, och varför? Han hade visserligen ingen chans att hinna med tunnelbanan längre, men varför inte gå direkt till Odenplan och ta bussen?

   Som du säger måste han ju haft vapnet med sig, efter som han enligt åklagaren senare lämnade tillbaka det till sin vän vapensamlaren. Men (med risk att låta lite tjatig) han kan inte haft det i handledsväskan. Enligt protokoll är väskan 22*15 centimeter, revolvern 30 centimeter lång.

   (Tiderna är intressanta, men innan någon förklarat var SE hade vapnet tycker jag att dom är sekundära. Att han skulle gått runt med 1,5 kilo laddad revolver nedstucken i byxlinningen är visserligen kreativt, men det verkar lite opraktiskt, i alla fall om han tänkte sätta sig ner på tunnelbanan.)

   1. Man kan onekligen fundera över var gärningsmannen Engström höll hus i tjugo minuter och varför han sen gick tillbaka till jobbet istället för att åka direkt hem. Något jag hade hoppats skulle komma fram var hittills okända vittnesuppgifter som skulle peka på att Engström setts någonstans i området kring mordplatsen under denna tid, men inget sådant dök ju upp tyvärr.

   2. Har han fått/köpt en revolver med kulor kan han ju i och för sig ha ett hölster också. Eller en mycket speciell hemlig-agent-rock med hemliga fickor. Det måste man, som Petersson sade, utgå från med tanke på vad som hände.

    Alla teorier om Stig Engström han fått låna en revolver från vapensamlaren torde dock bygga på att denne antingen var inblandad i dådet (och kom med revolvern till Skandiahuset samma kväll eller hade lånat ut den i förväg), eller annars valde att stödja mordet i efterhand genom att skydda Engström. Även om man tänker sig att han inte informerades eller deltog i attentatet måste ju vapensamlaren ha reagerat när han fick tillbaka revolvern avfyrad och minus två kulor. Inte minst som Stig Engström själv gör en stor sak i pressen om att han befann sig vid mordplatsen. Det minst allvarliga man kan tänka sig är alltså att han väljer att skydda sin vän statsministermördaren. Det är dock lite svårförståeligt varför han i så fall inte t ex bytte pipa på vapnet eller gjorde sig av med det.

    Utredningen förbigick detta med tystnad, men implikationen är ju ganska tydlig och kan inte vara så kul för vapensamlarens familj.

 37. När jag läser första förhöret med Stig Engström 860301 ( avslutat kl 10.22) så reflekterar jag över flera saker. Han tar upp saker som hänt..som kommit ut i media under natten/ morgonen. Upplivningsförsöken av Hage/ Stefan G.
  T ex Expressen 860301 där Hage/ Stefan G finns med

  https://www.expressen.se/nyheter/expressen-dagen-efter-mordet-pa-palme/

  Han tar upp Lars J,som han ser som gärningsman, vid barackerna vid korsningen Tunnelgatan/ Luntmakargatan.

  Han säger i förhöret att han går fram till polisen och frågar om de vill förhöra honom. Enligt honom så vill de inte detta. Helt taget ur luften

  Han säger att han pratat med Lisbet men det bekräftas inte av henne.
  SE säger att han sagt till polisen vart gärningsmannen sprungit men poliserna har inte bekräftat detta.

  Sammanfattningsvis: Vid förhöret 860301 så har han tagit del av mediauppgifter under natten samt sagt saker som han upplevde som gärningsman. Otroligt smart gjort.

  1. Du måste studera förhören mer noggrant. Det förhör du syftar på (det som avslutas kl 10:22) är Engströms andra förhör. Det äger rum den 10 mars 1986, alltså mer än en vecka efter mordet, och är en ”uppföljning av tips E 63”. E 63 är Engströms första förhör (han ringer in själv). Det äger rum kl 12:20 den 1 mars 1986. Uppgifterna om upplivningsförsök av A.H./S.G. finns inte med i detta första förhör.

  2. Detta med att hon inte bekräftat att hon talat med Engström är också en sådan sak som KP lyfter upp som ett bevis för att SE inte var på brottsplatsen.
   Det är en ytterst ohederlig argumentation, eftersom vi vet att hon aldrig fått frågan.
   Det förhåller sig på samma sätt med detta som argumentet att ”ingen sett Engström på brottsplatsen”. För att kunna dementera det måste man först ha fått frågan, och den frågan har bara ställts till de vittnen som var de mest upptagna. Även om man inte är expert på vittnespsykologi, så kan man inse detta, om man har förmågan att föreställa sig det kaos som rådde på platsen.
   Felet är att många har en förenklad bild, där man föreställer sig en nästan tom gata och med två aktiva livräddare, som borde sett den tredje, som gör anspråk på att vilja vara med. Det var fler än så, och förloppet är fullständigt oklart i alla delar.
   Anna och Stefan är internt oense om huruvida mannen låg på rygg eller framstupa. Stefan säger att han med andras hjälp vände den på rygg liggande mannen till framstupa och Anna säger det rakt motsatta.
   Komplexiteten i detta har inte PU förstått, men försöker utifrån dessa oklarheter värdera sanningshalten i Engströms version, som faktiskt stämmer bättre med Stefans version.

   Som sagt har inte Lisbeth Palme bekräftat att hon mycket kort svarade på en fråga från Engström. ”Mörkblå täckjacka, förresten har de skjutit mig också” sedan pekar hon in i gränden.
   Men lika viktigt är att hon inte dementerat det heller, och hon hade ju möjligheten om hon blivit informerad om vad han sagt i rätten.
   Hon kunde ju också fått frågan av Helin eller Liljeroos, men fick den aldrig. Hon kan också ha befunnit sig i så pass stark stress att hon helt enkelt inte minns.
   ”Mörkblå täckjacka” stämmer f.ö mycket väl överens med vad hon någon timme senare sagt till kommissarie Rimborn.

   I förhörsprotokollen bekräftar hon inte att hon haft någon som helst kontakt med någon endaste person på platsen, trots att vi vet att hon haft det.
   Inte minst kontroversen med Gösta Söderström.
   Anna H berättar i sitt förhör om att Lisbeth sagt saker, men inte heller det bekräftar hon eftersom hon aldrig ställts inför frågan:

   F: Säger hon någonting typ att det verkar som att hon kände
   igen personen , denne man?
   H: Det var någonting om att hon sa att han en ruggig människa
   eller någonting sånt där.
   F: En otäck person, dum?
   H: Ja någonting om att det var någon buse eller något sånt där.
   Det är så svårt, det står helt stilla i huvudet när man väl vill ta fram där och det ligger på tungan hela tiden, att det är någonting hon sa.
   F: Yttrade hon någonting om att det var han som gjorde det, däråt sprang han eller något?
   H: Jo det sa hon, däråt sprang han och så stod hon och pekade.

   Enligt KP:s logik skulle även Anna H och Gösta Söderström ljuga eftersom Lisbeth inte bekräftat, men några sådana anklagelser har han ju inte riktat till dem.
   Allt måste ses i ljuset av de övriga omständigheterna, och det är som sagt en skam att en så pass högt uppburen åklagare som Krister Petersson och spaningsledaren Hans Melander inte förstått det mest elementära i det de har som profession.
   Att TP inte förstått det har jag haft klart för mig länge.

  3. Det där var som noterats nedan inte det första förhöret, men i sitt första förhör talar Engström också om Lars J, och ger signalementsuppgifter på honom. Detta kan han inte ha lärt sig genom media, eftersom något sådant inte hade skrivits/sänts än.

   Han kan bara ha sett Lars J stå still och titta mot mordplatsen framför en ljus vägg på ett av två sätt:
   – Framifrån under flera sekunder, på exakt det vis han själv beskriver, som mordplatsvittne.
   – Från fel håll, genom ögonkastet över axeln från trappan, som mördare. I så fall måste han hitta på eller räkna ut att Lars J dels stod stilla i flera sekunder, dels såg mot mordplatsen, dels stod framför en ljus vägg.

   Krister Peterssons teori står och faller med detta. Han väljer att anta det mer osannolika alternativet, alltså det är som mördare Engström såg Lars J. Detta baserar han uteslutande på att inget av de två eller tre vittnen som tillfrågas om saken minns att Engström var på mordplatsen.

   Det är i slutändan hela grunden för utpekandet. Christer Pettersson-anklagelserna framstår som makalöst välunderbyggda i jämförelse.

 38. Det år många berättelser som bekanta till Stig E har fått komma med i media de senaste dagarna och alla beskriver honom som en social person som gärna vill stå i centrum och kontaktsökande. När man ser på hur vittnesmålen om hans person är så, skulle jag säga att det är med största sannolikhet så att han stannade och pratade med väktaren. Det ligger i hans personlighet helt enkelt och har man (som jag) läst antropologi vet man att dessa personlighetsdrag ligger djupt att för en sådan person är svårt att låta bli att prata, även om han håller på att missa bussen. Att han ändrar sina uppgifter efterhand ligger ju helt klart i det draget att han söker uppmärksamhet. Som Gunnar skriver så är de första uppgifterna de avgörande i detta fall. Då hade heller inte så mycket uppgifter kommit ut i media som han kunde förhålla sig till.

  Min uppfattning är att Krister slingrar sig på frågorna och inte riktigt svara på dem. Han är lite som en där gängkriminell som blir presenterad en video med sig själv görandes någon som sedan påstår ”det är inte jag”. Han har bestämt sig att det är slut nu. Punkt. I flera av de intervjuer där jag sett så svarar han helt enkelt inte på frågorna utan bara upprepar inövade fraser. Ingenting kan skaka honom.

  1. SE har sagt att han gick direkt ut efter stämplingen utan att prata med väktarna. Fanns inget i första förhöret 860301 eller senare heller. Väktare HO måste ha minns fel. Hans vittnesmål var i början av juni. SE har vid flera ggr stannat och pratat men denna kväll gjorde han inte det då han bråttom hem.

   1. Jag tror snarare att det är så att det är Stig E som inte noterar detta för det är hans normala sätt att vara och glömmer det med tanke på vad som händer sedan. De hade ju pratat om hans stundande semesterresa och det är ju en tydlig markör på när och att samtalet ägde rum.

   2. Väktaren minns ju till och med vilka ämnen samtalet handlade om. Sen är det fullt möjligt att han överskattar (eller underskattar) tiden det tog.

  2. Om kontaktsökandet är hans esse, borde inte detta blivit hans yttersta roll på brottsplatsen istället för att bli osynlig / rusa iväg och försvinna? Invänta första kameran, första TV-teamet och stå i centrum o flaxa runt o vara hjälten även där? Detta måste ju vara rena drömläget för en sån person, om man nu inte kan slita sig från att ta upp tid med en väktare strax innan.

   1. För att en stark affekt skall övervinnas så behöver den övervinnas av en ännu starkare affekt. Man övervinner hat med kärlek som exempel. Den mänskliga viljan fungerar som en envåldshärskare. Även fast envåldshärskare har massa rådgivare under sig är det ändå envåldshärskaren som tar beslutet. De mänskliga affekterna är så starka. Rädsla är en sådan stark affekt att den övervinner hans kontaktsökande, men den övervinner inte att han sedan söker uppmärksamheten när han inte längre är i fara. Lars Borgnäs presenterade en teori i SVT att mördaren kanske sprang åt ett annat håll och att det var Stig E som sprang, vettskrämd in på Tunnelgatan. Det ser jag som en större möjlighet än att han sköt Palme. Som jag förstår det av vad vänner och bekanta har berättat så älskade han att vara Skandiamannen. Det var till och med så att han tog upp det med sin första fru som han inte hade talat med på över 30 år när de talades vid. Han tog upp det med alla som ville verkade det som.

    1. Nä han älskade inte alls att va ”Skandiamannen”. Exfrun sa i en tidning hur han sa ang det o det är sorgligt. Har du inte sett?

     1. Jag har sett motsatsen, vilket även överensstämmer med hans beteende i övrigt.

      Här finns några exempel:
      https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstroms-okanda-brev-om-palmemordet/
      https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/skandiamannens-barndomsvan
      https://www.expressen.se/nyheter/stig-engstroms-okanda-brev-om-palmemordet/

      Jag tycker att detta talar sitt tydliga språk om att han inte alls hade något emot den roll han faktiskt tagit på sig själv. Sedan om det gjorde honom gott, det är en annan fråga och det är kanske det som hustrun menar?

 39. Om både Olof Palme och Carl Gustav Östling tillhörde Stay Behind så borde dom kännt varandra? Flyktigt iaf?

  1. Stay Behindnätverket var en struktur som inte existerade officiellt men som likafullt hade en ledning som hade nära kontakter med NATO. Personer som deltog på lägre nivåer i detta nätverk hade givetvis inte någon överblick över hela strukturen, Det var ju inte frågan om någon vanlig förening som hade årsmöten med kaffe och tårta en gång om året och där medlemmarna till sist lärde känna varann.

   1. Gunnar!

    Du är troligen den person i kategorin synnerligen kunniga om Palmemordet som både jag och andra har störst förtroende för.
    Med detta som bakgrund så ställer jag mig frågande till din ljumma inställning gentemot hypotes Christer A.
    Följer man diverse diskussioner på nätet gällande denna individ,så får man egentligen aldrig ett vettigt motargument emot att han skulle kunna vara skyldig.De argument som förs emot är att man inte kan knyta honom till Sveavägen vid tiden för mordet..och ofta så hör man om någon allmän magkänsla som säger att CA är fel.Jag finner det märkligt alltihop,eftersom det onekligen..enligt mitt enkla förmenande..går att hitta diverse relativt tunga motargument emot varje annan arbetshypotes..och man ser dem också artikulerade(via text).
    Det gör man aldrig när man kommer till Christer A, och det är väl därför som jag efterfrågar Herr Walls åsikt i fallet..då du Gunnar,inte har några problem med att formulera dig klart och ärligt.

    Från min position ligger det till så här..världen eller åtminstone de Palmeintresserade i Sverige behöver klar och handfast argumentation från kunnig person som gör det möjligt för dem att kunna avfärda hypotes Christer A på ett betydligt enklare sätt än vad som nu är fallet.Jag har faktiskt aldrig sett något riktigt tungt argument emot.Kopplingen till Dekorimahörnan 23.21.20 möjligtvis..men vi vet ju alla via fakta att Christer kände till området väldigt väl och att han dessutom bodde i dess närhet..på Hälsingegatan.

    KP sa att PU inte kommer runt Stig Engström.Jag håller med dig om att det inte är svårt alls.

    Christer A däremot..Jag kommer inte runt honom Gunnar.

    Jag skulle vilja veta om och hur du gör det.

    Jag ber om ursäkt om detta mitt inlägg möjligen har hamnat i fel tråd och/eller på fel ställe.Inget illa ment på något sätt eller vis.Jag är bara väldigt intresserad av att höra kunnig persons åsikter när det gäller detta,en person vars kompetens gällande omständigheter kring mordet på Olof Palme jag,och många med mig,till fullo respekterar och uppskattar.

    Jag önskar att jag kunde säga det om Krister Petersson..:-(

    1. Krister Petersson har lyft fram Stig Engström som särskilt intressant för att denne har en faktisk koppling till Sveavägen. Jag menar att det inte befriar Petersson från att försöka visa ett sannolikt händelseförlopp som inte bara handlar om att Engström (i likhet med många andra) befunnit sig på Sveavägen utan också att han mördade Olof Palme.

     Men det finns naturligtvis en poäng i att om det inte går att visa att en person befunnit sig på brottsplatsen så försvagar det ju hypotesen om den personen som Palmes mördare. Det finns i det stora utredningsmaterialet många enskilda personer och åtskilliga grupperingar som framstår som mycket intressanta. Christer A är en sådan person. Men det räcker inte för att peka ut honom som sannolik mördare utifrån det vi vet i dag eftesom det inte finns några som helst belägg för att han befann sig vid Dekorima i samband med mordet.

  2. Att denne dokumenterade stolle skulle gå runt med en .357 magnum laddad med pansarbrytande ammunition är osannolikt, men att han 1) skulle rekryteras av Stay Behind för att 2) mörda Sveriges statsiminister och av dessa 3) tillåtas dra medial uppmärksamhet till sin person efteråt, måste väl rimligtvis betraktas som bortom beskrivning tokigt.

 40. Det diskuteras här och var om möjligheten att begära ut hela förundersökningen. Om man rent hypotetiskt skulle få ut rubbet i digital form, finns det möjlighet att utnyttja ett befintligt AI-program för att göra en analys (eller, om det nu är möjligt, skapa ett för ändamålet skräddarsytt AI-program)? AI borde ju vara det perfekta redskapet att hitta trådar och kopplingar som inte går att göra med en mänsklig hjärna. Någon som vet, någon som kan?

  1. Det har tydligen gjorts för ett stort antal dokument v.g. mordet på J F Kennedy: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/cognitive-search-with-skillsets

   Jag var på ett föredrag förra året, där en representant för Microsoft berättade om detta projekt. Det tillhandahölls i alla fall då en gratis online-tjänst där man kunde göra sökningar på materialet via AI-algoritmerna. Teorin som presenterades i Oliver Stones film hade tydligen testats och matchat relativt väl.

   Definitivt vore detta intressant för Palmeutredningens material och något undertecknad skulle vara beredd att crowdsourcea.

 41. En sak som jag inte tror tagits upp här är vittnet på David Bagares gatas uppgifter om rocken. Åklagaren framhöll henne som ett centralt vittne (märkligt i sig) och en av hennes uppgifter som han uppehöll sig vid var rocken. I första förhöret betonade hon att det var en väldigt fladdrig rock i tunt tyg och hon kände inte igen den när hon senare visades ett fotografi på Engström. Åklagaren menade på att det berodde på att Engström på fotot hade sin finrock och att hans vanliga rock var tunn och fladdrig. Finns det något stöd för det påståendet om att Engström mordkvällen bar en tunn och fladdrig rock? Jag hittar den rakt motsatta uppgiften nämligen, i förhöret med väktaren Anna-Lisa Gahn uppgav hon att han bar sin vanliga rock som var en duffel och det är ingen rock med tunt fladdrigt tyg, tvärtom.

  1. Engström bar en annan rock än den han hade på mordkvällen på det tidningsfoto som förevisades vittnet Yvonne N.

   1. Det bör tilläggas att han kanske inte heller bar samma rock/längre jacka som på mordkvällen då han fotograferades av polisen (860425) – flera vittnen har sagt blå/mörkblå, men den han bar hos polisen var svart. Helt naturligt om han var gärningsmannen, för att etablera förväxlingshistorien.

   2. Råkade hitta följande film https://www.expressen.se/tv/nyheter/-jan-arvidson-jag-har-en-kansla-av-att-han-ville-beratta-/

    Det handlar om sista intervju i tidningen Skydd & Säkerhet.
    Skandiamannen hade med kläderna som han hade mordkvällen. Från 1:12 in i filmen visar de kläderna.
    Men jag undrar vad det är för svart klädesplagg, som han har runt armen?
    Rocken på filmen ser ljusare ut än rocken på sidan http://www.itdemokrati.nu/page53.html.

    1. Rock og keps i Skydd & Säkerhet er identiske med de komponenter, han bærer på SVT’s rekonstruktion. Men er handledsväskan?

     1. Sammenligning af klädesplagg i Expressen april 1986 og Skydd & Säkerhet 1992. Rock og keps like:

      https://drive.google.com/file/d/1MBHaTvWTvWmklmu5IbrefajYsf3RWMmr/view?usp=sharing

      – men handledsväskan?

      Rock og keps på de kendte foto fra SE’s polisforhør svære at bedømme, kanske like remedier på Expressen-foto. Man må have tag i negativer for at kunne bedømme farvenuancer og design bedre.

      Analyse af klädesplagg over tid skal jo blandt andet ses på baggrund af, at SE lader forstå i interview med Skydd & Säkerhet, at de medbragte remedier – rock, keps og handledsväskan – er dem fra mordnatten.

      Kunne være interssant, om Thomas P. havde spurgt exfrun, hvilket klädesplagg han kom hjem i på mordnatten.

  2. Det finns såvitt jag kunnat hitta inga säkra belägg för vad SE hade på sig på mordnatten annat än SE:s egna ord. Väktarna på Skandia, i förhör flera månader senare säger ”duffel”resp. ”mörkblå (gubb)-jacka”.

   Vilket i mina ögon gör KP:s betonande av Yvonne N:s vittnesmål lite bekymmersamt.

 42. Lyssnade på förhöret med den ena vakten på Skandia och enligt henne berättar Engström när han återvänder in att det vällde blod ur Palmes mun under återupplivningsförsöken. Det kan han väl rimligtvis bara vetat om han var på platsen efter mordet, men inte om han var mördaren?

  1. Det finns mer att hämta där, i förhöret med den ena Skandiaväktaren, Henry O, säger han att Engström när han kom tillbaka 23:40 även berättade om att andra personer som kom till platsen vänt Palme rätt och gett konstgjord andning. Det är en korrekt uppgift och något han inte kunnat veta utan att vara på platsen efter mordet.

   1. Förutsatt att Henry O pratar sanning. Henry O säger att SE och han pratat några minuter. SE har aldrig uppgett att de pratat med varandra när han gick. Jag är lite skeptisk till vittnesmål som kommer flera månader efteråt och man skall komma ihåg detaljer. Minnet funkar inte så. Man förlorar mer och mer information ju längre det gått. Under 3 månader skall annan information in i hjärnan och annat försvinner. Jag tror mer att man försöker att försvara sina arbetskamrater så gått det går. Självklart är väktarna påverkade av olika saker när de sitter hos polisen.

    1. Jag tror knappast att Henry behöver försöka dra sig till minnes vad som hände för tre månader sedan. Vid en så pass central händelse som statsministerns död och man dessutom ”känner” ett vittne så tror jag att man snabbt skaffar sig en bild av vilka kontakter man hade med denne och det man då minns, kanske redan samma dag, blir något man sedan vet hände och som man kan redogöra ganska gott för även tre månader senare. Troligen blev samtalen med Skandiamannen det mest centrala för honom det arbetspasset medan det kan ha varit en parantes för någon som bevittnat en mördad statsminister, blod, poliser och kalabalik.

  2. Att det vällde blod ur Palmes mun bör mördaren ha sett. Detta framgår också av Thomas Petterssons särskilda kommentarer om den centrala sekvensen vid återkomsten till Skandia:

   Hur var det då med blödningen? Kari Ormstad var en av tre rättsläkare som genomförde obduktionen av Olof Palme. I en föredragning inför Palmegruppen och dåvarande Marjasinkommissionen 1995 förklarade hon skador och förlopp på ett sätt så att även lekmännen kunde förstå.

   Skottet i Palmes rygg hade krossat stora kroppspulsådern. Här är kroppens blodtryck högst och med kroppspulsådern söndertrasad fylls lungorna med blod som tvingas ut i de öppningar som finns. Hur lång tid tar det då innan en person med söndertrasad kroppspulsåder börjar blöda ur mun och näsa?

   – Lungorna fylls med blod och man försöker ju andas. De rörelser som försöker dra in luft, för också med sig blod upp. Det rör sig om ett mycket kort antal sekunder, säger Kari Ormstad i telefon från Oslo där hon numera bor.

   Börjar man blöda ur munnen eller näsan först?

   – Det är ingen skillnad, de båda kommunicerar ju, förklarar hon.

   https://sanningskommissionen.com/2019/03/thomas-petterssons-svar-kring-skandiamannen/

    1. Det bör tilläggas att Stefan G – som tycks ha varit första person framme vid Palme – i både förhör och intervjuer uppgett att Palme låg på rygg, och att han tillsammans med sina kamrater (som färdats i samma taxi) vände Palme i framstupa sidoläge. Anna H som kom fram några sekunder senare trodde att det var så Palme fallit. Förutom Stefan G så är Engström den enda som hävdat att Palme låg på rygg i detta tidiga skede (han vändes ju senare åter på rygg för att hjärtmassagen skulle kunna utföras).

     Här kan jag bara spekulera, men som jag tidigare skrivit så är det ju inte omöjligt att Lisbet själv hann vända på sin make för att försöka tala med honom, se hur det var med honom, se hans ansikte (en högst normal reaktion kan tyckas) innan Stefan G kom fram. Detta kan isåfall gärningsmannen ha hunnit se innan han sprang iväg, eller när han vände sig om ca 25 meter in på Tunnelgatan (då kan han kanske inte ha sett att det vällde blod ur munnen, men däremot om Palme låg på rygg – man ska dock komma ihåg att uppgiften om att Engström nämnt blodet kommer från Anna-Lisa G över tre månader efter mordet).

     1. Jag är fysioterapeut, så nu blir det lite biomekanik ;-).

      Att någon efter att ha fått en så pass hård smäll så högt upp på ryggen skulle falla bakåt är inte särskilt troligt, han har redan en acceleration framåt som i så fall måste brytas.

      1. Jag spinner gärna vidare på den tanken, Jörgen. Pistolmynningen var ju mycket nära offret. Avståndet mellan pipans mynning och offret har jag för mig tyskarna bedömde till mellan 10 och 30 centimeter. Sannolikt böjer gärningsmannen på den arm som riktar pistolen, helt rak arm förefaller irrationellt. Detta skulle då tala för ett litet avstånd mellan gärningsmannens och offrets kroppar. Om gärningsmannen står mycket nära offret bidrar detta dessutom till att skärma av mynningsflamman i mörkret och dessutom dämpas ljudet, båda bär ju vinterkläder.
       Eftersom träffen sitter ovanför offrets tyngdpunkt genererar den ett litet vridmoment som möjligen ger benen en rörelse bakåt. Har vi möjligen här en förklaring till varför andra skottet missar? Om attentatsmannen avser att utföra en ”double tap” kan han möjligen träffas av en spark i själva skottögonblicket, vilket skulle förklara varför den andra avfyringen ger ett intryck av vådaskott, https://en.wikipedia.org/wiki/Double_tap
       Om Lars Borgnäs förslag rörande omvänd skottordning är den korrekta, faller naturligtvis ovanstående resonemang.

       1. Jag glömde lägga till att double tap-tekniken togs fram för att åsamka maximal skada med Full Metal Jacket (FMJ) ammunition, vilket framgår av den länk jag skickade med, se ovan. Vad jag förstår är endast den främre delen av Metal Pearcing kulorna som användes vid Palmemordet inkapslade i ett hårdare skal, möjligen av tombak. De var inte av expanderande typ, s.k. dumdum-kulor. Rimligen borde skälen för användning av double tap-teknik vara de samma för båda kultyperna.

      2. Alltså måste någon ha vänt honom innan Stefan G kom fram. Denna någon kan rimligen inte ha varit någon annan än Lisbet. Att Engström är den enda förutom Stefan G som sagt att Palme låg på rygg i detta tidiga skede tål att upprepas, han sa det redan i intervjun med SvD 860302 som gjordes dagen efter mordet – vid detta tillfälle hade Stefan G ännu inte uttalat sig i media.

       Det bör även poängteras att Palme inte kan ha legat på rygg i särskilt många sekunder innan Stefan G vände honom till framstupa sidoläge – enligt Hans J tog u-svängen max 5 sekunder efter andra skottet varpå Stefan G med kamrater omedelbart hoppade ur och sprang de på sin höjd 10 meterna fram till Palme – vilket betyder att för att göra denna observation så måste Engström ha varit mycket tidigt på plats.

      3. Jörgen, jag har en liten fundering på biomekanik. Och det har egentligen med Lars Borgnäs’ senaste bok att göra. Han hävdar att eftersom många vittnet tittade åt mordplatsen efter eller i samband med det andra skottet och såg OP falla, så måste det varit det andra skottet som dödade OP. Tiden mellan skotten uppges av vittnen vara 1-3 sekunder (något enstaka vittne hävdar mer). OP skall med andra ord redan vara liggande på marken när vittnena tittar ditåt om det första skottet dödat honom.

       Här https://www.youtube.com/watch?v=Es-P94z4djM 08:00 säger IM ”pang – pang” för att under ed i rätten visa på tidsskillnaden mellan skotten. Jag har försökt mäta tiden och klockat 055s, 0.48s resp 0.52s. Låt oss anta att 0.5s är ungefär rätt. Med tyngdaccelerationen 9.82 (cirka 10) m/s2 faller en stel kropp 1.25m på den tiden, om den faller rent vertikalt. Det kan ju låta som att OP’s tyngdpunkt skulle kunna falla ända ner till marken på den tiden.

       Men hans kropp kan inte enbart ha fallit helt vertikalt. Jag kan föreställa mig att kroppen sjunket ihop nära rent vertikalt med undantag för underbenen som roterat kring fötternas placering, sedan slår knäna i backen och resten av kroppen övergår från en nära rent fallande rörelse till en tippande (roterande) rörelse framåt.

       Jämför med en 20cm lång penna. Tyngdpunkten är på mitten, dvs 10cm från änden. Om det vore en rent fallande rörelse på 10cm så tar det 0,14 sekunder att falla 10cm. Men om vi ställer pennan på ett bord och låter den ”falla” roterande kring den punkt den står på bordet (motsvarande OP’s knän) så tar det betydligt längre tid.(Jämför tiden med att falla 10cm med tiden att rotera ner till ett liggande läge.)

       Det förfaller alltså fullt möjligt att vittnena sett OP ”falla” om de tittar åt det hållet efter 0.5 sekunder, men de har i så fall sett en man rotera framåt från ett knästående läge till ett utsträckt läge på marken. Jag har dock inte sett i några vittnesprotokoll vad det var för slags ”fallande” rörelse vittnena såg (en renodlad vertikalrörelse eller en roterande framåttippande rörelse).

       Vad jag vill med denna kommentar är att kolla om detta skulle kunna ”möjliggöra” att det första skottet dödade Palme, trots att vittnen sagt sig se den ”fallande” rörelsen efter det andra skottet.

 43. Alla spekulationer om Engströms skuld och åsikter om åklagarens nedläggande av utredningen är intressanta men irrelevanta.

  Det viktiga här är egentligen inte om Engström är skyldig eller inte. Åklagaren kan inte driva utredningen vidare av två skäl:

  1. Om han tror som åklagare att Engström är skyldig så kan inte utredningen drivas längre eftersom Engström är avliden.

  2. Om man hittar en annan misstänkt gärningsman, även en levande sådan, så skulle det aldrig gå att vinna en rättsprocess mot den personen eftersom en försvarsadvokat alltid kan peka på Engström som en alternativ gärningsman.

  Punkt 2 är nog den viktigaste rent juridiskt. Vi får nog acceptera att vi inte kommer längre än så här oavsett vad vi tror som individer. Förundersökningsledningens inkompetens under tiden strax efter mordet har gjort det omöjligt.

  1. Ja det är en viktig poäng. En cyniker skulle kunna säga att det var ett väldigt smart sätt av Krister Petersson att kortsluta Palmeutredningen och på så sätt kunna lägga ner den. Så sett inte helt olikt hur man kan misstänka att Holmér tänkte med sitt PKK-spår, vilket Gunnar mycket förtjänstfullt visat i flera av sina böcker.

   Å andra sidan finns det mycket i KP:s SE-scenario som kan ifrågasättas och delar av det som till och med förefaller helt felaktiga, såvitt känt. Så att kunna ”komma runt” SE uppfattar jag inte alls som omöjligt. Tvärtom.

   1. Jag tror att åklagarens intentioner är ärliga och välvilliga. Dels tror han ärligt på SE som gärningsman och kan därmed inte driva utredningen vidare

    …och dels så vill han göra utredningen till offentlig handling vilket han har lyckats med nu.

    Alla delar som inte är hemligstämplade i alla fall.

  2. Matts, det bevismaterial och förhörsprotokoll som finns är inte så entydiga som åklagaren tycks få det att låta. Det finns gott om uppgifter som talar emot Engström som gärningsman. Se bland annat inläggen precis ovan ditt av Rickard A och noname.

   Hittar man en annan misstänkt, även en levande sådan, får man väl ändå förutsätta att man då har ett starkt motiv och teknisk bevisning. De svaga indicier man nu har på Skandiamannen, som knappt räcker till åtal, borde stå sig slätt om man får ett erkännande från en gärningsman, hittar mordvapen eller någon som helst teknisk bevisning.

   1. Vilka uppgifter talar mot honom?

    Och ett erkännande godtas inte av någon rätt i Sverige. Det behövs bevis bortom rimligt tvivel. Däremot kan en alternativ gärningsman som SE utgöra rimligt tvivel och det skulle en försvarsadvokat hävda.

    1. Du hittar rikligt med uppgifter som talar emot honom om du läser igenom kommentarerna i detta inlägg och tidigare diskussionstrådar om Skandiamannen här på bloggen.

     Om vi använder din egen argumentering, hur kan du vara så övertygad om att det KP presenterat är ”bevis bortom rimlig tvivel”. Flertalet rättsexperter har ju uttalat sig de senaste dagarna och menar att detta inte skulle hålla i rätten.

     https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e89zwl/det-skulle-inte-halla-i-ratten

     1. Du missförstår mig!

      Bevisen mot SE är i princip obefintliga och han skulle inte ens åtalas med det material som finns idag. Det är det nog ingen som tror.

      Men SE utgör i sig ”rimligt tvivel” i en eventuell rättegång mot vilken annan misstänkt gärningsman som helst. Och det skulle ett försvar hävda.

      Därmed ”kan” ingen annan åtalas för mordet eftersom en sådan rättegång skulle leda till ett friande på grund av SE:s blotta närvaro i utredningen.

      Alltså har vi nått vägs ände.

      1. Jag tror inte att Stig Engström skulle behöva utgöra ett mera rimligt tvivel i en möjlig kommande rättegång än Christer Pettersson skulle göra. Men samma argument användes rätt ofta efter den friande domen mot Pettersson, att det inte skulle kunna gå att få någon annan fälld för mordet eftersom Lisbeth pekat ut honom. I dag betraktas ju Lisbeths utpekande som av intet värde, i alla fall om man frågar Kirster Petersson.

       1. Sant. Men en väsentlig skillnad är att SE är kopplad till platsen och tiden av både teknisk bevisning (passersystemet på Skandia) och flera vittnen som inte precis hade blivit beskjutna (väktarna).

        Christer Pettersson kan inte kopplas till Sveavägen med samma säkerhet. Dessutom satt han väl på ett pendeltåg norrut…?

    2. Den här är väl rätt klockren?
     Förhör med Charlotte L, 3 mars 1986:
     ”F: Mm. Du sa att när han vänder sig om såg du pistolen. Bar han på någonting i sin andra han?
     EL: Inte vad jag kunde se.
     F: Ingen väska eller någonting?
     EL: Nej.”

     Vart tog handledsväskan vägen? Jag har inte gått igenom vittnesmålen systematiskt, men är det något vittne från brottsplatsen som sett gärningsmannen bära någon form av väska?

     1. Jag har nyligen gått igenom alla vittnesmål och det finns inget vittne nere på mordplatsen som noterar att gärningsmannen skulle ha en liten väska (eller liknande) i handen. Har han haft en sådan är det mest troliga att han haft den nedstoppad i en rockficka eller liknande.

     2. God pointe. Handledsväskan var kanske i ficka. Da han møter Yvonne, har han taget handledsväskan ut af ficka for at få revolver ned i den.

   2. Yvonne N:s kommentar om rocken bottnar väl i att den oerhört inkompetenta polis som håller förhör med henne visar en bild av SE som tagits av kvällspressen eftersom han var för lat för att ta en egen bild. På bilden bär SE kläder som han skälv har valt ut.

    Därav är hennes vittnesmål färgat av eventuellt felaktig information.

 44. Gunnar, Stig Engströms första förhör hålls 860301. Det avslutas kl. 10.22. Det är alltså bara några timmar etter mordet. Om SE är gärningsmannen, vem tar kontakt med Stig för förhör..om han är gärningsman och försvunnit från platsen?? Vet du något om detta?? Varför är Stig så intressant för polisen bara några timmar efter mordet? Ringer väktarna till polisen och berättar att SE kommit in på Skandia efter mordet?

   1. Hur vet du att det är Engström som ringer polisen?
    Det kan ha varit så, men det är ju ingen uppgift som förhörsledaren Ali Lindholm lämnar i protokollet.
    Man kan förstås tänka sig att det är som du menar eftersom han Inte var känd från brottsplatsen, men man kan ju inte automatiskt utgå från att kontakten 12.20 var den första kontakten.
    Det finns ju en omständighet som talar för att han haft en kort kontakt med polisen innan detta samtal. Nämligen att han uppgav för den stämpelur-ansvarige Roland B vid halv tolv-tiden att polisen vill veta utstämplingstiden. Engströms fråga till RB blir i så fall inte så mystisk som den blivit i efterdebatten om den mystiske Skandiamannens ”göranden och låtanden”
    Att det kl 12.20 genomfördes ett förhör står klart, men vem som kontaktade vem vid det tillfället är det ju ingen som vet.

    1. Nu är jag förvisso inte den som brukar tro på vad Engström själv säger då han allt som oftast talar osanning, men han uppger hur som helst vid minst två tillfällen att det var han som ringde polisen.
     I Expressen 860407 är det en stor artikel med Engström, där det bla står:
     När polisen nästa dag på presskonferensen gick ut och vädjade om hjälp ringde han ändå och berättade vad han visste. ”Jag tyckte att jag skulle kunna bidra med att åtminstone eliminera ett felaktigt vittnesmål.”
     Och i förhöret 860425 säger han: ”Då så när jag hörde den första presskonferensen som var på lördagen så sa jag, ja jag skall åtminstone ringa och ta bort ett onödigt signalement eftersom jag upptäckt att det stämde hemskt mycket med mig, medan däremot Lisbet hade sagt täckjacka.”

    2. I det här fallet vet vi faktiskt. Dels är det känt att Ali Lindholm, som tog emot samtalet, satt just på tipsmottagningen den 1 mars. Och dessutom har Lindholm återberättat det själv:

     https://www.inblick.se/nyheter/2020/03/19/under-cover-polis-forhorde-skandiamannen

     När sedan ett regelrätt förhör hålls med Engström den 10 mars är det Håkan Ström som utför det och det anges dessutom i protokollet att det handlar om ”uppföljning av tips”.

     Innan Engström ringer polisen kl. 12.20 har han även ringt SvD (som skickar en reporter för att intervjua honom), ringt till mannen han hyrt stugan i Idre av, och dessutom ringt till Skandias personalansvarige för att kontrollera sin utstämplingstid. Thomas Pettersson återger med stor detaljrikedom i sin bok hur Engströms lördagsförmiddag den 1 mars torde ha gestaltat sig.

     Engström uppger i förhöret med Ström den 10 mars att han på mordplatsen ”frågade en polis, om denne ville ha hans namn. Polisen ansåg dock ej detta nödvändigt.” Om så är fallet vet vi inte, men såvitt känt finns inga av polisens anteckningar av vittnesuppgifter från mordplatsen bevarade över huvud taget. Den vedertagna uppfattningen är att de förkom på ett tidigt stadium, kanske redan samma natt.

     1. Stort tack för länk till denna intervju! Vad beträffar Engströms telefonsamtal till SvD 860301 så skrev SvD följande här om dagen:
      ”Roger Magnergård minns att de blev uppringda av Stig Engström flera gånger den första tiden efter mordet.
      – Efter ett tag blev man ju lite trött när han ringde. Jag var tvungen att säga att ”nu har du gett din berättelse, har du något nytt?”. Men det hade han ju inte. Han var mest besviken över att polisen inte tog honom på allvar och inte förhörde honom tillräckligt noggrant, säger Roger Magnergård.”
      Det blev inga fler artiklar i SvD än de få raderna 860302.

      1. Intressant uppgift från Magnergård som jag har missat, tack för den! Viktigt att framhålla att det fortfarande finns en mängd sådana här små pusselbitar av information kring Engström som inte har kommit fram eller på olika sätt glömts att (eller valts att inte) eftersökas, och som just därför är väldigt viktiga att försöka samla ihop.

       Förespråkarna för Engström som GM kan förstås inte förväntas försöka ge en heltäckande bild av honom, och det måste framhållas och upprepas: både TP:s bok och PU/KP:s presentation den 10:e juni var hårt vinklade och därför starkt selektiva i sina efterforskningar och sin faktainsamling.

       När man läser TP:s bok kan man få uppfattningen att den (trots att den förstås vill porträttera honom som gärningsman) är ganska förutsättningslös och neutral i hur den försöker kartlägga Engströms liv. Men för att vara en bok som sägs bygga på mer än tio års efterforskningar är det ju en ganska tunn historia och många för boken helt avgörande avsnitt är ytterst kortfattade och verkar nöja sig med att få fram de indicier som behövs för den egna argumentationen. Det här är inte minst tydligt t.ex. vad gäller Engströms påstådda aktivitet i en skytteklubb i slutet av 50-talet, de möjliga kontakterna med tidskriften Contra, Engströms låsta kontor och mycket övrigt kring Skandia, vapensamlarens möjliga skumma kontakter med CIA osv, och massor av annat. För att inte tala om det mysteriösa scenariot kring Stay Behind och Thule/Skandia. Det borde inte vara helt omöjligt att få fram åtminstone lite mer information om dessa och många andra aspekter kring Engström och få större klarhet i frågorna kring i vilken mån han hade kontakt med de miljöer som han målas in i. Men jag tror att det ganska konsekvent har underlåtits just för att det har ansetts viktigt att behålla bilden av Engström som en mystisk, luguber person med möjliga kopplingar till ännu mer dunkla sammanslutningar. Det är helt enkelt bekvämt så. Skulle de här sakerna belysas mer skulle de kanske spricka som troll i solskenet. Och det känns ohederligt att den här mysteriösa bilden av Engström och annat ska fortsätta att framföras så slentrianmässigt (nu även av PU, till stor häpnad). Men man anar ju att det finns ett mynt att slå av det.

       Ett motexempel: I Palmemordstråden på Flashback var det härom dagen en tidigare anställd på Skandia med Sveavägen 44 som arbetsplats som kunde ge en del intressanta (om än kortfattade) detaljer kring utstämplingen, receptionen, väktaren Henry Olofsson, mm. När man läser TP:s bok lyser sådana efterforskningar och uppgifter närmast helt med sin frånvaro, vilket är ganska förbluffande.

       Det kommer väl antagligen aldrig kunna skrivas en tredje bok om Engström, även om han nu har utpekats av staten som trolig Palmemördare. Men om inte annat finns det ju gott om potentiellt material som underlag för nya reportage, bokkapitel osv som kan komplettera den hårt vinklade och undermåligt researchade bild vi nu fått av honom och ”hans miljöer”.

       Kanske något för Gunnar att bita i någon gång i framtiden?!

       1. Ja, i och med Krister Peterssons historiska beslut (för det måste man väl kalla det) finns det all anledning att fortsätta skriva om Stig Engström – och om försöken från personer inom journalistik och rättsväsende att peka ut honom som ansvarig för statsministermordet. På samma sätt som diskussionen om Christer Pettersson – och om Jörgen Almblad, Thure Nässén och Pelle Svensson – fortsatte så lär den här diskussionen göra det. Och utgångsläget den här gången är ju annorlunda. Den gången fanns det en stark uppslutning bakom tanken att mordet var uppklarat i och med Lisbeth Palmes utpekande. Någon motsvarande bred enighet finns det inte kring Krister Peterssons powerpointpresentation.

        Exakt i vilken form – och hur mycket – jag kommer att skriva om saken återstår att se. Men jag är djupt tacksam över de insatser många skribenter på den här bloggen har gjort för att förbättra kunskapsläget och utveckla debatten.

 45. Det er nå litt snakk om når SE stemplet ut.
  Noen sier 23:19, andre 23:20.
  Stemplings-urene viste hele minutter – så det kunne vært i intervallene: 23:19-23:20 og 23:20-23:21.

  Uret var før man kom til resepsjonen.
  Vitnet fra resepsjonen Henry O sier at de snakket mye, i et par minutter.
  I avhør sier henry slik 23:20, 23:40, 23:15, 23:25 – altså cirka klokkeslett.

  La oss si at han stemplet ut 23:19:00 (real time).
  Da ville klokka være cirka 23:21 ha han gikk ut.
  Om de bare snakket i 1 minutt ville klokken vært minst 23:20 pluss tiden fra stempling til prat med Henry O.

  OP ble skutt 23:21:30.
  Vel, hadde SE planlagt dette, så ville han måttet vite når filmen sluttet og burde gått før for å være sikker på å møte OP. KP sier jo at det ville kunne tatt 20-30 sekunder å gå fra Skandia til møtet, altså en gigantisk sjansespill i så fall av SE.

  Vel, var det ved en tilfeldighet, så må vi svare på om det var logisk at han gikk med revolver på seg i Skandiabygget.

  1. ivo

   Väktaren Henry O (HO) berättade i förhör 100 dagar efter mordet att han hade pratat ett par minuter med SE innan denne gick, lika med att HO då ger Skandiamannen (SE) alibi.

   Väktaren kom inte ihåg den 12 juni det enskilda 23.19-tillfället när SE gick för dagen som HO själv bekräftar i förhöret med motsägelserna:

   – ”Men vad jag kommer ihåg är liksom från 23.40”
   – ”Ja, jag har pratat med honom ganska mycket” (”25 tillfällen sedan mordet”)
   – ”Enligt rykte befann sig då SE i huset”

   Den andra väktaren, Anette K i receptionen 23.19, kunde vara ärlig i förhöret och sa därför helt naturligt att hon inte mindes 23.19-tillfället hundra dagar efteråt. Vem kommer idag ihåg en liten händelse som att någon passerar från arbetsdagen den 28 februari 2020.

   SE i sin tur berättade dagen efter, 1 mars, för personalmannen Roland B att han gick direkt ut på Sveavägen. Han ljög i förhör och i media, men här fanns ingen anledning att ljuga. SE kan mot förmodan ha varit så förslagen att han insåg att Roland B skulle kolla med väktarna vad han sagt och då inte vågat ljuga.

   När det gäller HO tror jag att det finns förlåtande omständigheter även om utfallet av hans vittnesmål blev katastrofala och ledde till personliga karriärtragedier.

   I HO:s fall GISSAR jag följande: Skandia säkerhet kom in redan på natten och upptäckte byten av arbetspass som de inte hade fått vetskap om. De kallade därför in Securitas ledning direkt. Skandia ville inte ha minsta publicitet om någon koppling till MOP. I maj utredde Skandias Per H väktarnas förehavanden och var hård mot dem. Jag gissar därför att HO i förhöret i juni kände sig pressad ”att hjälpa till” och berättade mer än vad han kom ihåg från 23.19. Han kunde inte då inse att han gav SE alibi.

   Stämpelklockan var placerad innanför skjutdörrarna till receptionen, 10 – 20 meter från Sveavägen. SE kan ha stämplat ut så sent som 23.19,30 för att hinna befinna sig vid ”norra annonspelaren” 23.19,55 där Nicola F då såg ”Förföljaren”, med SE-egenskaper, gå efter paret Palme.

   1. Takk for kommentar.
    Jeg må skrive på norsk, kan fint snakke svensk, men ikke skrive :):

    HO sa vel i 2018 at han stod fast på det han sa i politiforhøret.
    Ja, det er vanskelig å vite hva som ble sagt og gjort på et spesielt tidspunkt.
    Men ved spesielle hendelser kan det lettere sette seg i minnet.
    Det var jo overraskende på HO at SE kom tilbake cirka 23:40.

    Nå er vel de fleste vitneutsagnene slik at de kan påstås som tvilsomme eller unøyaktige.

    Hva med NF?
    Han sier at personen hadde hendene i lommene (fickorna).
    Hva da med SEs veske? Hvis det var denne https://tinyurl.com/ya6qbmvm

    Men igjen, det kunne neppe være planlagt slik tidsvinduet er.
    Og var det tilfeldig møte, vel, hvorfor ha en Magnum 357 med seg på arbeid?

    Vel, det er 2 måter man kan sannsynliggjøre det på
    (a) Man kan mene det er SE og lete etter informasjon som peker på ham
    (b) Man kan se på informasjonen og se om den passer på ham

    (b) er jo den metoden som bør brukes.

    Slik framstillingen til KP og han andre var (jeg så det internet) og slik hele konklusjonen ble så kunne man egentlig bare sagt at man hadde en mistanke som antydet en bestemt person, men denne er død, og derfor legges hele utredningen ned. Det hadde vært en fair sak.
    Nå synes jeg at man mest kommer med et navn fordi det gir mest prestisje.
    Da har man på sett og vist løst saken – selv om man ikke har gjort annet enn en tolkning av den informasjonen som finnes.

    1. ivo

     HO sa vel i 2018 at han stod fast på det han sa i politiforhøret.
     —– När Palmegruppen återstartade utredningen av SE 2017 verkar de inte ha förhört HO på nytt som de har gjort med de flesta av nyckelvittnena och gett dem yppandeförbud. Eftersom HO:s förhör ger SE alibi har inte Palmegruppen trott på det. Detsamma gäller för det alibi ”Chevamannen” gett SE.

     Hva med NF?
     —– Jag TROR att det var SE som NF såg vid ”norra annonspelaren” 23.19,55 när SE följde efter paret Palme. NF såg SE under en tidsföljd och hans ansikte på nära håll, ”Lite äldre än 44 år” (SE 52 år) och ”haltande gång” (SE knäreumatism).

     Men igjen, det kunne neppe være planlagt slik tidsvinduet er. Og var det tilfeldig møte, vel, hvorfor ha en Magnum 357 med seg på arbeid? Hva da med SEs veske? Hvis det var denne https://tinyurl.com/ya6qbmvm
     —– Jag TROR att SE såg Palme vid Grand före bion vid 21-tiden efter att han varit ute och ”druckit middag igen”. Därefter ringde SE efter vapnet. 22.35 gick SE ut på baksidan, Luntmakargatan, via en larmad dörr. Han träffade den som levererade vapnet under 10-15 minuter innan SE gick vidare till Grand ca 22.45 – 22.50.
     Efter trapporna såg Yvonne N att SE med alkoholen och knäreumatismen hade knappt styrfart, trots att det var nedför David Bagares gata. SE hade den kilotunga revolvern i fickan i den mycket tunna och fladdrande rocken. Han försökte därför stoppa ner den för stora Magnumrevolvern i handledsväskan som bara var 15 ’ 22 cm stor.

     Nå synes jeg at man mest kommer med et navn fordi det gir mest prestisje. Da har man på sett og vist løst saken – selv om man ikke har gjort annet enn en tolkning av den informasjonen som finnes.
     —– Palmegruppen och Guldspadens jury har läst Thomas Petterssons bok och blivit 100 % övertygade. ”Skandiamannen kan inte rundas”. Nu håller TP och Filter på med en uppdaterad version av boken som lär svepa bort ännu fler Skandiamantvivlare när den kommer ut.

     1. Chevamannen holder fast den dag i dag på sine utsagn om SE.
      https://www.varldenidag.se/nyheter/ogonvittne-skandal-utan-dess-like/reptfj!0Fq@1HW015tFl2I6uu7J8A/
      Det er jo ganske sterkt den dagen åklagaren egentlig har sagt at det var SE.
      HO holdt fast ved sitt ut fra det jeg leste i en artikkel i Expressen (26/5/2018).
      https://www.expressen.se/nyheter/vaktaren-henry-forhordes-om-engstroms-beteende/
      ”Det är så jättelängesen, så det är nog mer tillförlitligt det jag sa då än det jag skulle säga nu, i alla fall. Tyvärr.”
      Og det er ok, fordi man kan oppfatte at journalisten er ute etter noe å virkelig slå opp i tidningen sin.

      Du skisserer at en annen person har vært involvert, den som leverte revolveren.
      Hvor lenge oppbevarte man hvilke telefonnummer man hadde ringt til fra en telefon?
      Det finnes vel ikke i dag hos telefonselskapet, det er klart, men hos Skandia?
      Din teori om dette er jo ut fra at SE er GM – ikke at SE blir GM ut fra noe vi vet.
      Men ok :).

      Du fester stor tro (?) til vitnet NF.
      Men Chevamannen er fast i sin overbevisning.
      Det er vel også HO, selv om det jo er litt annerledes.

      NF sier at
      – han ikke har sett noen stå i et port eller prång
      – han sier at han *tror* han ikke møtte noen før LP/OP
      – han aldrig så ansiktet på personen som fulgte etter LP/OP
      . personen hadde hendene i lommene (fickorna). Hvor var veska?

      Om man ikke vet om man møtte noen, er det vel ikke trolig at man så noen i en port / prång heller.
      Dette er ingen kritikk av vitnet, men en kanskje interessant faktor.

 46. Det vore intressant om du kunde kommentera Bo Theutenbergs nya UD-volym – nummer 5. Han ger här en lösning eller ska vi säga ett lösningsförslag: mordet utfördes av en kurd på uppdrag av KGB och några andra intressenter. Han skickade också för några dagar sedan ut en pressrelease i ärendet. Googla på ”theutenberg lösningen” för presskommunikén 20 0607 och Theutenberg dagbok från UD volym 5.
  Som källor uppger T källa Erik och källa Mats som alltså berättar om bland annat diplomatbuggningen, Damascusmötet och kurdinvolveringen. I den kristna tidskriften Inblick 5 juni 2020 berättar han om att han har vetskap om detta material genom helt säkra och verifierade uppgifter. Nu när det gått 35 år tycker han sig ej längre bunden av tystnadsplikt. T var som bekant folkrättsexpert åt Palme och avgick kort efter dennes död och har alltså nära kännedom om UD och kanslihus vid tiden för mordet. Utan att ta ställning rörande lösningsförslaget finner jag ändå innehållet av största intresse.Och vore väldigt glad om du kunde bryta den totala tysthet som mött det.

  1. Jag har inte studerat vad Theutenberg skrivit och avstår därför tills vidare från att kommentera det. Men jag hoppas kunna återkomma.

  2. Ja, det sovjetiska spåret är jätteintressant. Funderar lite över källnamnen. Vi vet (tror jag) att ”Källa Erik” var en benämning på IB-chefen Birger Elmér som officiellt slutade på IB 1974. Benämningen kan ju ”gått i arv” och använts av SÄPO och SSI (det nya namnet för IB 1982) och jag gissar att ”Källa Mats” då kan stå för personal på SÄPO. Minns inte på vilken rotel de båda säpomännen Barrling/Kegö arbetade på men visst var det de två som belades med munkavel av Margot Wallström då de ville träda fram och berätta om den sk diplomatbuggningen? Där en rysk diplomat ska ha pratat med sin fru i sängkammaren och där det framkom att diplomaten (KGB-officeren?) ska ha haft förhandsinformation om planerna på att skjuta statsministern. Palme skulle ha åkt till Sovjet för att träffa Gorbatjov i mars 1986. Jag kan tänka mig att det fanns en hel del ”anti-peristrojka-folk” i Sovjet som inte gillade varken Gorbatjov eller Palme och inte ville se någon förändring av politiken i Sovjet. Dessutom visste ju ryssarna hur nära Sverige samarbetade med NATO(signalspaningen, IB/SSI:s spionage i öststaterna osv.) så Olof Palme och Sverige lär inte ha legat högt i kurs hos protektionistiska sovjeter just vid denna politiskt mycket oroliga och känsliga tid.

 47. Lars Borgnäs i morgondagens SVD:

  ”[Lars J] har aldrig sagt till polisen att han visste att det var mördaren han såg springa uppför trapporna. Han utgick från det, men hans uppfattning har ändrats över tid. För några månader sedan skrev han till Palmeutredningen och förklarade att hans vittnesmål inte får tolkas som att han är säker på att det var gärningsmannen han såg. ”Det kan ha varit han”, skrev Jeppsson, ”men det kan också ha varit en annan person. I så fall var det en person som dödade Olof Palme och en annan som jag såg springa uppför trapporna”.
  Krister Petersson talade alltså mot bättre vetande när han påstod att ”allt” talar för att det handlade om en och samma person.
  Men vart tog då mördaren vägen, om han inte sprang upp på åsen? Den frågan vore inte Engströms sak att svara på, men en möjlighet är att den verklige mördaren smet in mellan byggbarackerna på Tunnelgatan, gick över till grändens södra sida och gled in på restaurang Bohemia i hörnet av Tunnelgatan och Luntmakargatan.
  Inne på Bohemia, ett sextiotal meter från mordplatsen, satt just då en grupp unga kvinnor och åt middag. En av dem, som jag kallar G, anmälde tidigt till Palmeutredarna vad hon upplevde där. Hon hörde en hög knall utifrån gatan, och en av väninnorna runt bordet, en libanesiska, blev uppskrämd men G lugnade henne. Det var nog bara en avgassmäll, sa G. Då hördes ytterligare en knall, något mer dämpad. G drog därav slutsatsen att bilen hade hunnit en bit uppför backen och sa till väninnan: ”Du ser, vi är inte i Beirut nu”.
  Kort därefter, någon halvminut eller så, såg G en man klädd i mörkt komma in på restaurangen. Hon reagerade på hans avvikande utseende och uppträdande. Han satte sig med ryggen mot G vid ett bord intill dörren, utan att ta av sig ytterkläderna. Där satt han stilla en stund med händerna framför sig på bordet, utan att beställa något. Därefter reste han sig och gick ut på gatan igen.
  Efter en tid anmälde G, uppmuntrad av en bekant som var polis, sin iakttagelse av mannen till Palmeutredarna. De tog upp hennes berättelse, men därefter hörde hon inget mer. På senare år har hon vid flera tillfällen skriftligen påmint utredarna om vad hon upplevde, senast i vintras, men utan att få någon reaktion.”

  https://www.svd.se/sa-skulle-stig-engstrom-ha-kunnat-forsvara-sig

  1. Borgnäs tycks ha glömt att Hans J först såg gärningsmannen i skottögonblicket, sen gjorde en u-sväng för att åter se gärningsmannen när denne sprungit ca 25 meter in på Tunnelgatan varpå Hans J såg hur han sprang fram till trapporna och började springa upp för dem. Till saken hör att barackerna stod ca 35 meter in på Tunnelgatan, alltså hade Hans J sett om gärningsmannen sprang in mellan dessa. (Det är för övrigt inte ens säkert att det gick att gå mellan barackerna.)

   1. Jag har också tänkt mycket på Hans J:s vittnesuppgifter och att han efter sin U-sväng parkerade så strålkastarljuset från bilen lyste upp Tunnelgatan. Frågan är om det verkligen går att se hela vägen upp till trapporna därifrån han stod parkerad och om han stod parkerad så som han beskriver det borde ju ljuset även fallit på Lars J där han stod eller tänker jag fel nu?

    Finns det någon tillförlitlig skiss över var bilar befann sig på mordplatsen både före och efter mordet?

    1. En av de bättre dramatiserade rekonstruktionerna tror jag gjordes för många år sedan i TV4:s Satans mördare, ca 26 min in i avsnitt nr 2:

    2. Men Hans J parkerade väl sin bil längs med Sveavägen? D.v.s. strålkastarna från bilen kunde väl knappast ha varit riktade mot trapporna där gärningsmannen troligen flydde?

   2. I förhöret med Hans J i Tingsrätten så tillstår han att han inte kan utesluta att det är en annan man än gärningsmannen som springer uppför trapporna. Gärningsmannen kan alltså ha svängt Luntmakargatan vänster eller höger och en annan man sprungit uppför trapporna. Jag blir dock inte riktigt klok på hur hans bil stått parkerad men det kanske bara är jag som är trög och att det egentligen är ovidkommande. 🙂

  2. Lars Borgnäs ständiga och högst spekulativa nytolkningar av händelseförloppet lär sluta med att han tvivlar på att Palme sköts överhuvudtaget.

 48. Under presskonferensen poängterades det särskilt att Yvonne N sagt att mannen som sprang längs David Bagares gata hade lågskor på sig. Men när jag läser förhören med Yvonne N från den 2 och 4 mars 1986 så säger hon inget om lågskor. Är det någon som vet när hon nämner lågskor första gången och i vilket sammanhang?

  1. Det står att det vid ett tillfälle verkade som om mannen halkade till i snömodden, och att han verkade ha svårt att springa – på grund av dålig kondis eller av annan orsak (något andfått flåsande hörde Yvonne N. inte). Lågskorna är väl Krister Petersons slutsats utifrån detta, eller? (Som vi alla har sett var dock Skandiamannen – åtminstone under normala förhållanden – en riktig hejare på att springa!)

   1. Okej, så Yvonne N har aldrig hävdat att mannen hade lågskor? Och det finns ju inget vittne på mordplatsen som hävdat att gärningsmannen hade lågskor (vad jag har kunnat läsa mig till åtminstone), vilket alltså i så fall innebär att just lågskor är helt och hållet en gissning från polisens sida. Väldigt intressant i så fall.

 49. Specifikt gällande Gunnars Walls frågor till KP,och dennes svar..så är jag ju tyvärr inte alls överraskad.
  Det är samma minimalistiska nivå som presskonferensen i onsdags höll sig på.
  Personligen så har jag inga som helst problem med att artikulera att Stig Engström med mycket stor sannolikhet är totalt oskyldig till mordet/dråpet på Olof Palme.

  Den fråga som känns viktig för mig att ställa är istället vad det egentligen var som vi beskådade i onsdags..och varför?

  Detta är som jag ser det..men jag kan inte korrelera den tidigare beprövade yrkeskompetensen hos KP och HM med det som vi såg i onsdags.Jag får inte de pusselbitarna att passa ihop alls.

  Det var antagligen något av det märkligaste jag bevittnat i hela mitt liv.Två respekterade yrkesmän som skämde ut sig inför öppen ridå,med tung PR kampanj för debaclet dessutom.

  Jag har inte svaret på frågan varför det blev som det blev. KP och HM har det däremot..och jag hoppas på att någon av dessa..eller båda..spiller bönorna i takt med att tiden får gå.

  För…något var inte rätt..och de flesta av oss vet nog om det.Detta från en person som aldrig tror på konspirationer vill jag understryka,..såvida det inte finns rejäl solid bevisning för sådan naturligtvis.

 50. Är det någon som vet var man kan få tag på förhören från de fyra polismän som tog upp jakten på mördaren efter de anlänt på mordplatsen?

  Gösta Söderström säger att det var en man som sade ”De sprang ditåt“ och pekade med hela armen i riktning tunnelgatan mot barackerna därefter försvann de fyra poliserna i den riktningen. Om det här inte var SE vem var det då?

  Den här infon fick SE efter att ha samtalat kort med Lisbeth Palme.

  SE har sedan kommit på att han glömt att meddela mördarens signalement ”blå täckjacka” den informationen fick han från LP samt såg han en man med blå täckjacka när han tittade in i gränden tunnelgatan i ett tidigare skede. Det här var ej mördaren han såg utan vittnet Lars Jeppsson som precis hade tagit sig från höger till vänster sida om barackerna för att se den faktiska mördaren springa upp för trapporna Lars Jeppsson blev ståendes där en kort stund innan han bestämde sig för att följa efter mördaren.

  SE följde alltså efter poliserna som tagit upp jakten men när Engström kommit upp till Luntmakargatan så syntes de ej till så han gick ner för trapporna igen tillbaka till mordplatsen.

  Nyckeln till att få reda på om SE skulle kunna vara mördaren är vad gjorde poliserna som tog upp jakten när de kom upp för trapporna? Blev de kvar där och hur länge i så fall? Om de blivit kvar och ej sett SE då stämmer inte SE vittnesmål alls och då kanske han är mördaren.

  Men jag tror inte det.
  Jag tror att vittnet Yvonne N som troligtvis såg mördaren på David Bagares gata inte såg SE utan någon annan. Hon och hennes sällskap stötte sedan på L J som frågade vilken väg mördaren hade sprungit. Sedan stötte de på poliserna i trappan ner mot tunnelgatan och mordplatsen. Har de sedan sätt en annan man SE springa förbi dem eller han de till mordplatsen innan SE börjat springa efter poliserna och inte sett honom springa alls.
  SE stämplade ut antingen 23.19 eller 23.20 från Skandia. För mig spelar det inte så stor roll då SE ändå behövde passera receptionen innan han kom ut på Sveavägen. I receptionen pratade han med väktaren Henry O i några minuter. När han kom ut hade han bråttom kollade på klockan för att se om han skulle hinna med sista tåget. Sedan hörde han en smäll som han ej uppfattade vad det var eller vart det kom från. Han får stanna till ganska abrupt när han ser att det ligger en man på gatan, det är blod, en kvinna skriker efter ambulans och några vittnen gör upplivningsförsök på Olof Palme. Dessa personer är fullt fokuserade på detta och märker inte SE som befinner sig på ett litet avstånd. OP läggs i sidoläge, detta har kanske SE sagt men de som sysslar med upplivningsförsöket har ej hört detta utan gjort det här ändå. SE uppfattar det som att han är till hjälp. Han samtalar kort med L P som är stressad och svarar men tittar bara efter ambulans och ser till sin make.

  Jag tror att SE är ett vittne som håller sig lite på avstånd. Han försöker vara till hjälp men vet ej om han ska hjälpa offret eller ge sig efter mördaren. Flera vittnen strömmar till platsen men de tänker inte på SE utan såklart bara på den skjutne.
  De enda vittnen som ser SE är Leif L och hans kompis i bilen som båda pekar ut en man som ser ut som SE.

  1. Anki R är glömd med. Hon som stötte ihop med den springande mannen. Jag har pratat med henne i telefon. Hon fick med hotbrev o bilar stod utanför hennes hus som att de kollade henne.

  2. Glöm inte heller att SE fastnade på ett foto från mordkvällen där man ser honom stå tillsammans med några andra intill den vita piketbilen och avspärrningen. Ungefärlig tid borde inte var så svårt att få fram.

   I princip gå det att i övriga vittnesuppgifterna finna stöd för i stort sett samtliga uppgifter i SE:s version av vad som hände och inte något av betydelse som talar emot. Lägger man sen till stämpelkortet och fotobeviset lär han vara en av de som det finns minst anledning att misstänka av de som var på platsen.

   1. Att det skulle vara Engström på det fotot är ren spekulation. Oavsett vilket så är det taget senare på natten, detta har diskuterats en massa här.

    De av Engströms uppgifter om vad som hände på mordplatsen som går att verifiera har han yttrat efter att de omnämnts i media.

   2. Antar att det är den här bilden du menar? Bild 17, en bit ner på sidan:

    http://www.itdemokrati.nu/page60.html

    Identiteten på mannen med keps och rock till höger på bilden har debatterats en hel del och tydligen ska det vara en annan person en Engström, även om jag håller med om att det är likt honom. Jag tycker dessutom att kepsen är för ljus och håret ser för långt ut för att entydigt peka på Engström.

    Bilden antas vara tagen av polis någon gång senare under natten, men jag har inte lyckats ta reda på exakt när eller av vilken fotograf, så det får väl ses som lite osäkert. Vid klockan 03 utökades avspärrningen med stängsel, så det måste i alla fall vara innan det. På bilden syns också en person som i mycket hög grad ser ut som Anders E, som syns på flera andra bilder på länken ovan med, och som dessutom fotograferades av SvD:s fotograf Vojta Klecka utanför Sabbatsberg (och senare publicerades i SvD den 1 mars). Det skulle kunna ge ledning om när bilden togs, men mycket av det är osäkert.

    Vet du, Gunnar, när den där bilden kan vara tagen? Vet du om det går att reda ut vilka fotografer som rörde sig runt mordplatsen och hur bildkronologin är?

     1. Jag har bildbehandlat och förbättrat bilden så gott det går från den bild som finns på itdemokrati, färgerna är approximativa.
      För att komma längre så behövs en ny skanning av originalet, helst från negativen.

      Man ser tydligt också att det står en person bortom mannen med keps. Om det är Engström eller inte? Engströms dåvarande fru borde veta när han kom hem på kvällen då denna bild anses vara tagen 01:10

      Men varför hänga upp sig på Engström, detta kan vara en annan man med keps som är gärningsmannen!

      Här är en länk till den förbättrad bild jag tog fram.

      https://imgur.com/a/j4Ep9Yl

    1. Var debatterades bilden och vem kom man fram till att det var?

     Mannen på bilden har en mörk rock som slutar precis ovan knäna, mörka byxor och keps som är något ljusare än rocken. Mörka skor. Längden på mannen (i förhållande till bilen) ser ut att vara några cm över medel. Huvudet är relativt stort och han har kort hals med obefintlig haka, ansiktsprofilen är samma som Engströms och även hårfärg och frisyr stämmer med den andra bilden man hittar på Engström i profil. Förstorar man ser man även att mannen troligen bär glasögon med tunna, ljusare bågar samt har en knuten halsduk. Det enda som möjligen skiljer är att kepsen inte ser exakt lika ut till formen som på andra bilder av Engström men det är liten skillnad och osäkert och han kan också mycket väl ha haft en ”finkeps” liksom med rocken när han senare fotograferades.

     (Frisyren med hur örat framträder behöver man förstora och ändra kontrasten i bilden för att tydligare kunna se.)

     Jag skulle vilja säga att om det inte är Engström så är det hans dubbelgångare på fotot.

     1. Jag föreställer mig att bilden togs senare än Engströms återbesök på Skandia, vid en tidpunkt då han inte bör ha varit kvar i området. Jag tycker inte heller likheten med Engström är påfallande och undrar om inte kepsen kan vara missledande. Själv den avslappade kroppshållningen har jag också lite svårt att förena med Engströms omvittnat upprörda tillstånd efter mordet.

      1. Dessutom tycker jag att mannen på bilden har en s.k. flyende haka, vilket inte stämmer så väl in på Engströms profil. Instämmer också i att kroppshållningen är slapp och påminner inte heller om Engström.

      2. Jag hänger inte riktigt med. Avslappnade kroppsform? Bilden visar en ögonblicksbild där han står rakt upp och ned, hur man skulle kunna se att han är avslappnad förstår jag inte, jag har inte heller läst att han var i något speciellt upprört tillstånd i något vittnesförhör. Vilka saker i mannen på bildens utseende stämmer inte med Engströms anser du? När jag jämför så är det som sagt bara kepsen som avviker en aning, övrigt är så lika det kan vara med hänsyn till kvaliteten på bilden.

       Samt vad är det som gör att du placerar bilden tidsmässigt efter när Engström säger att han var där?

       1. Saken har varit uppe på bloggen förr. Bilden ingår i den serie foton som polisen tog på brottsplatsen. Jag hittar den här kommentaren från Mikael B som anger att polisens tekniker tagit sina foton först efter 01.10.

        Om det är riktigt förefaller det osannolikt att det är Engström på bilden. Ifall han dröjt sig kvar så länge efter återbesöket på Skandia borde det ha kommit fram.

        Och det var inte den avslappnade kroppsformen utan den avslappnade kroppshållningen jag tog upp om man ska vara noga, det är väl inte riktigt samma sak. Men om du bedömer saken annorlunda så kan jag inte argumentera.

        1. Och därtill bör väl tilläggas att om bilden är tagen vid 01.10 eller senare, så är det ju gott om tid för Engström att ta sig tillbaka till mordplatsen oavsett om han är gärningsman eller vittne, och bilden blir på det sättet irrelevant oavsett vem det är.

        2. Jag såg bara ett antagande att bilden var tagen senare i det inlägget, men går det att placera fotot tidsmässigt vid en senare tidpunkt saknar det såklart värde för att säga var E befann sig de första tjugo minuterna efter skotten.

     2. Bland annat denna diskussion visar att bilden ingår i polisens fotoserie i samband med brottsplatsundersökningen som inleddes tidigast kl 01.10. En avgörande uppgift är också att ett vittnes taxibil inte längre står kvar på gatan. Där finns istället en polisbil. Bara den saken indikerar att bilden är tagen i ett senare skede. Till detta kan läggas att inte heller Gösta Söderströms Saab finns på trottoaren.

      De tidigaste bilderna från mordplatsen är tagna av blåljusfotografen Ulf Karlsson. Där är man just i färd med att sätta upp avspärrningsbanden. Stig Engström är inte synlig på någon av dessa bilder, däremot andra vittnen.

   3. Jag vill minnas att jag läst någonstans att bilden föreställer biträdande riksåklagare Axel Morath. Tyvärr hittar jag nu inte var jag läst detta.

     1. Jag är också tveksam till att det är Morath. Vad jag vet finns ingen uppgift om att han ska ha besökt mordplatsen så tidigt. Persontrafiken runt mordplatsen var ju stor och tilltagande timmarna efter mordet, så det är svårt att dra någon slutsats om identiteten utifrån en gestalt på en enskild bild utifrån de namn man råkar ha att utgå ifrån i bakhuvudet. Kan ju vara bara en nyfiken förbipasserande.

      Men det skulle med viss sannolikhet kunna vara polisens tekniker Börje Moberg, som tillsammans med kollegan Torsten Kviberg kom till mordplatsen kl. 01.10 och började göra en preliminär brottsplatsundersökning. Det skulle också ge en logik till bilden, som alltså uppges vara tagen av polis, då det var Moberg som ledde denna första bp-undersökning och Kviberg som var assisterande (med kamera?).

      En annan som det är lite halvlikt är t.ex. kriminalchefen Gunnar Severin, som inkallas vid kl 01 på mordnatten, men jag har inte sett att han ska ha åkt till mordplatsen. Det var ju ganska många inom polisen som vid tillfället var i övre medelåldern och bar glasögon…

      I vilket fall väldigt viktigt att nu försöka få ut så många bilder som möjligt från PU så kartläggningen av personer och förflyttningar kan klarna!

  3. När jag såg Lars J för första gången på Youtube för några dagar sedan så fick jag direkt en känsla av att det här vittnet är inte så starkt.

   Han såg ut som en liten man med nästan kvinnlig röst. Han är väl runt 1.70 m.

   Jag tror han sett Palme falla ihop men sedan tror jag den här personen är av den sorten att han gömmer sig instinktivt för han känner att han är på fel plats vid fel tillfälle. Mördaren är på väg mot mig. Den här J känns som den här personen som gömmer sig så länge att han vet att till 100 % att det är fritt att gå fram. Alltså att det har gått så lång tid att mördaren hunnit iväg och försvunnit. En man som är rädd om livhanken. Ej modig. Ej någon hjälte. Ingen som instinktivt är orädd och som vill vara den där hjälten som vill vara en del att få fast en mördare. Jag tror inte ens Lars J sprang uppför trapporna utan han gick direkt till brottsplatsen.

   1. Det där kan avfärdas direkt. Han mötte vittnet Yvonne N och hennes sällskap ovanför trapporna och tog sedan kontakt med poliser på David Bagares gata.

    1. Hej Gunnar,

     Vet du vad de fem poliserna som tog upp jakten på mördaren har sagt i deras vittnesmål? Finns det att läsa någonstans?
     Blev de kvar uppe på trappan Luntmakargatan och hur länge i så fall? Om de blivit kvar och ej sett SE då stämmer inte SE vittnesmål alls och då kanske han är mördaren.
     Och mötte Yvonne N med sällskap någon som sprang förbi dem på Tunnelgatan eller tror du SE sprang efter poliserna när Yvonne N kommit fram till mordplatsen.

     Gösta Söderström säger att det var en man som sade ”De sprang ditåt“ och pekade med hela armen i riktning Tunnelgatan mot barackerna därefter försvann de fem poliserna i den riktningen. Om det här inte var SE vem var det då?

     1. Det finns en del att läsa i den här saken i bröderna Poutiainens bok Inuti labyrinten, bland annat sid 140-143.

      Det finns också intervjuer med flera av dessa poliser i tidningen Arbetet vill jag minnas. Någon kanske kan uppge datum.

    2. Har Lars J och Yvonne N träffats i verkligheten efter mordet så att de vet att de pratar om varandra??

   2. Hank nu tycker jag att du låter dina fördomar om omanliga män gå före kända fakta

  4. Angående vem som kan ha sagt till polismännen vilken riktning gärningsmannen flytt, så hävdar vittnet Jan-Åke S att han gav denna information till poliserna. Därmed inte sagt att det inte kan vara flera personen som kommit med den informationen.

 51. Jag undrar;
  att Engströms kort stämplats in eller ut vid en viss tidpunkt betyder väl inte att Engström ens behöver ha varit i närheten av stämpelklockan.

 52. Är det någon som vet om till exempel Anders B,Inge M och Anders D eller andra ögonvittnen som påstår sig ha sett gärningsmannen har sagt någonting om de tycker eller tror att SE kan vara gärningsmannen

  1. Anders D anser jag ett av de bästa vittnena. Det är han som larmar först på mordplatsen och han säger att gärningsmannen har svart rock och keps.

     1. Gunnar Walls böcker har inget index, vilket gör det svårt att söka uppgifter i efterhand. Men jag är säker på att Gunnar Wall (eller möjligen Borgnäs) citerat Jerker Söderbloms uttalande i någon av de två rättegångarna. Det var något i stil med att materialet är så stort att om man lägger ett filter och väljer bort vissa fakta så kan man bevisa i stort sett vad som helst.

      KP verkar göra just detta. När han väljer bort vissa vittnesuppgifter kan han presentera vad som helst. Delvis skyller KP på media som spridit information och påverkat vittnen (28:55 in i min nedladdade fil från sr.se).

      I min nedladdade version av hans presskonferens säger han följande (31:05): ”Vissa menar att han var barhuvad, några att han hade en stickad mössa, någon att han hade en keps på huvudet.”
      Vissa vittnen har enligt KP inte fått den uppmärksamhet de förtjänar (31:30). ”… (LJ) lämnar tyvärr ett ganska vagt signalement på mannen. En sak var dock LJ säker på. Det var att den flyende mannen hade keps på huvudet”.

      Personligen hatar jag sådana här försåtliga glidningar. När man slirar på sanningen. En modifierad sanning är ingen riktig sanning. Den är åtminstone delvis en osanning.

      IM som såg gärningsmannen längst tid hävdar ”mörk mössa” (polisförhör 860301), ”Mössan var nerdragen i skallen, den var nerdragen till öronen alltså som jag uppfattade det, och ner i pannan.” ”Mössan uppfattade jag som en stickad mössa.” ”… en grovt stickad mössa som var uppvikt så att säga, lite, hur förklara man det. …upprullad kant, men en bred kant, Jag vet inte om du sett Gökboet, filmen, där har vad heter han skådespelaren, huvudrollsinnehavaren har sån mössa.” (polisförhör 860314).

      Vidare i polisprotokollet 860314: ”… det är mössan där då som jag reagera mot, eller som jag liksom, för det är inte keps och det är inte hatt. Det är en mössa, det är en stickad mössa”.

      Vad gäller AB (den som var närmast gärningsmannen, förutom Lisbet Palme): ”… omtalar att mannen som sköt var klädd i mörk eller mörkblå stickad mössa som var ihoprullad ett par ggr …” (polisförhör 860301). ”Men han kommer ihåg mycket väl att denne man hade en vad AB tycker sig komma ihåg en stickad , en grovt stickad mössa på sitt huvud så att den täckte öronen och att mössan var liksom uppvikt med breda och en bred uppvikt kant som gick runt huvudet. Han är helt säker på att mössan hade en mörkblå färg. Detta förhållande säger sig AB vara helt säker på.” (polisförhör 860303).

      Notera: Inte bara stickad mössa, utan en mössa som täckte öronen. Just det med öronen förstärker intrycket att det inte var en keps och att det verkar vara en genuin iakttagelse.

      Vad sa då LJ som KP favoriserar på de andras bekostnad? Från polisförhör 860302: ”LJ var vid tillfället ca 15 meter från den flyende mannen som LJ såg snett bakifrån. Mannen var cirka 35 till 40 år, och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. LJ första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörkt dunjacka. Vidare tyckte LJ att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet”.

      (Alla mina citat kommer från boken ”Mordnatten – Vittnenas berättelser”. Där redovisas kopior på polisrapporterna. Alltså inte citat eller referat, utan kopior.)

      Alltså, de två vittnen som hade bäst möjligheter att observera gärningsmannen säger att han hade stickad mössa.

      LJ däremot säger att mannen hade ”något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet” samt att mannen hade mörk dunjacka och att han var 35-40 år. Som Jerker Söderström sade i rätten, om man plockar selektivt kan man bevisa vad som helst. Från LJ vittnesmål väljer LP bort dunjackan och åldersskattningen (Skandiamannen var 52 år) och förvränger hade ”något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet” till ”helt säker på att mannen hade keps”. Det är ingen liten justering av LJ’s uttalanden som KP gör. Och som grädde på moset väljer han bort vittnesmålen från IM och AB.

      Senare har LJ uttryckt att det var en keps. Men det var inte det han sa vid det första förhöret (enligt polisprotokollet). Och med vetskap om ledande frågor från poliserna (dokumenterat i flertalet böcker) måste man fästa mindre vikt vid de senare förhören, där poliser kan ha velat få LJ’s vittnesmål att passa in även på den s.k. Grandmannen.

      Det finns cirka 20 vittnen från mordplatsen, Tunnelgatan och David Bagares gata. Ingen sade inledningsvis att gärningsmannen hade keps. LJ säger 35-40 år, mörkt jackliknande plagg/mörkt dunjacka och ”något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet”. Det har av KP nu ändrats till 52 år, rock och ”en sak var dock LJ säker på. Det var att den flyende mannen hade keps på huvudet”. Stabilt?

      Jerker Söderblom rullar väl runt och skrattar åt KP.

      Vittnen skall vittna under ed och straffansvar. När man hört Anders Helin och KP önskar man att straffansvaret gällde även åklagarna och hur de refererar förundersökningsmaterialet.

      1. Jag beklagar att mina böcker oftast saknat register. Mörkläggning – statsmakten och Palmemordet har det (hoppas kunna presentera en ny upplaga senare i år). Liksom min senaste bok, Andra världskriget och myten om det goda kriget.

       Jag har i alla fall kollat om jag citerat Jerker Söderblom i det sammanhang du tar upp. Det har jag inte, men innehållet i det du refererar stämmer väl med min erfarenhet: med ett visst urval av fakta är det lätt att ”bevisa” vad som helst.

       1. Vad roligt att höra! Vore en fantastisk välgärning om ”Mörkläggning” kom i ny upplaga, för mitt gamla ex är både sönderläst och fullkladdat. 🙂 Om den samtidigt kunde komma som ebok (så att texten blir sökbar) vore det yttersta toppen.

       2. Nu hittade jag min skriftliga källa (Inuti Labyrinten, Kari och Pertti Poutiainen, Upplaga 2018, sid 715). Jag får alltså ta tillbaka att min källa skulle varit Gunnar Wall eller Lars Borgnäs. (Men jag tror att Borgnäs dessutom haft en ljudupptagning av Jerker Söderblom i något TV- eller radioprogram.)

        Jerker Söderblom i hovrätten: ”… jag tror att man kan få fram nästan vad man vill om man går in i det här materialet och tittar, om man inte är förutsättningslös.”

        Man skall uppenbarligen ta till sig KP’s påståenden om keps och annat med mycket stor försiktighet och försöka gå tillbaka till källorna (såsom exempelvis de första polisprotokollen).

        1. Här finns en länk för den som vill höra Jerker Söderblom (och Lars Borgnäs’ kommentarer):

         19:20-20:25

     2. I första vittnesförhöret ( som alla vet är det viktigaste) uppger Lars J att mannen som sprang förbi honom i trappan KAN ha haft keps. Ytterklädseln beskriver Lars J tveksamt som ”en mörk jacka, möjligen dun”. Tycker det är märkligt att KP/Melander gör en poäng av Lars (vaga) utsaga om keps men helt bortser från beskrivningen av mannens ytterklädsel. Lite tendentiöst kan jag tycka…Jag undrar också, utifrån Lars vittnesmål, om han fick en direkt fråga om GM bar en keps dvs om han fick en ledande fråga under förhöret av typen ”bar personen en keps?”

  2. Däremot vet jag att Jan A på kraftfullaste sätt dementerar att det kan vara SE. ”Det var definitivt inte han som sprang”

  3. Varken Anders B, Inge M eller Anders D har sett gärningsmannens ansikte. Därav kan de ju inte heller hävda att Stig E är gärningsmannen.

 53. Det här kan vara en lämplig tid för självrannsakan. Man ska alltid vara självkritisk och på allvar försöka vrida och vända på allt. Jag har frågat mig om det finns något som kraftigt skulle kunna stjälpa över till åklagarens fördel.

  Det finns väl flera sådana möjligheter, men det är särskilt en jag ser framför mig.

  Flera av Engströms släktingar och bekanta har uttalat sig efter Peterssons beslut. Men den person som jag gissar har jagats allra mest av medierna lär väl vara exhustrun. Så här långt har jag inte sett att hon uttalat sig efter presskonferensen, till skillnad från tidigare. Hon har givetvis all rätt i världen att dra sig undan offentligheten. Men frågan är om hon kommer att hålla fast vid sin berättelse också i fortsättningen.

  Om hon i ett senare skede skulle lämna uppgifter av ett helt annat slag än hittills, kan det förändra hela ärendet och sätta något av en slutpunkt. Sedan beror det givetvis på hur en eventuell sådan ny utsaga ser ut. Men om där finns kontrollerbara uppgifter till Engströms nackdel skulle nog många fler vara beredda att acceptera honom som Olof Palmes mördare. Kanske till och med Leif GW, vilket brukar vara helt avgörande för folkopinionen.

  Det är väl tänkbart att det också skulle kunna finnas någon annan person i Engströms närhet som skulle kunna lämna liknande graverande uppgifter, även om jag är osäker på vem.

  Vi får väl se vad som händer. Jag är övertygad om att det kommer att dyka upp tidigare okända uppgifter. Sedan får vi se vartåt det lutar.

 54. Jag har för mig att Inge M ger Engström alibi.
  Inge M ser väl mördaren på platsen 6-7 minuter innan mordet. Då var väl Enström ännu inne på sitt kontor.
  Bör inte de räcka som alibi?

  1. Inge M förlänger med tiden hur länge han såg gärningsmannen utanför Dekorima. Men redan i ett förhör i mars 1986 talar han om minuter. Om det är riktigt kan det givetvis inte vara Engström som är gärningsmannen.

   1. I det första förhöret så sägs ingenting om att mördaren stått och väntat. Istället så framstår det som att mördaren dyker upp bakifrån, lite från ingenstans, och hamnar vid paret Palme varpå skotten hörs strax efter. Så jag vet inte hur man ska värdera Inges påstående om att mördaren stått och väntat.

     1. I vilket fall som helst är det ytterligare en omständighet som provocerar med KPs gärningsbeskrivning – han reder inte ut vem som har rätt IM eller AB och AD.

 55. Vad vi vet:
  23.19 Stig Engström stämplar ut från Skandiahuset på ett så otroligt sätt att det passar in på att han kunnat mörda Palme..eller vara en del av en komplott.

  23.22 Då larmas dörren på som varit öppen mellan 22.35-23.22. En potentiell mördare kan ha tagit sig in i Skandiahuset igen. Väktare Annette K hämtar sin bil i garaget runt 23.22-23.25 samtidigt som hon kan plocka upp mördaren. Vem larmar på dörren 23.22? Enligt väktare Anna-Lisa G är det hon ( enligt förhör) men kan det varit Annette K som gjorde det i stället?? Annette K satt i receptionen 22.35 när denna dörr öppnades. I normala fall skall väktaren som sitter i receptionen larma den som går ronden att en dörr står öppen. Det gjordes inte denna kväll. Varför??

  Annette K vittnesmål är hemligstämplat, ingen av de andras vittnesmål på Skandia är hemligstämplade. Varför är Annette K vittnesmål hemligstämplat??

   1. Carita:

    Vad menar du med alla dina ‘insinuanta’ oneliners? Vad är det du vill ha sagt? Kan du vara så snäll att säga vad det är du syftar till med dina olika små inputs här hela tiden. Vet du något som andra inte vet? Varför skriver du inte det då? Varför denna ”katt och rätta”-lek?

    1. Jag orkar inte leta efter en länk nu men ngn har intervjuat henne ang förhöret o om hon vet varför det är sekretess. Då sa hon ngt som att hon inte visste o om det kunde va för den röda bilen.

   2. Kan knappast bli hemligstämplat för att man sett en röd bil. Mer att hon säger konstiga saker runt mordkvällen som inte stämmer. Var det hon som larmade på dörren mellan garaget/ Skandiahuset kl. 23.22?? Hade hon med sig någon i bilen när hon åkte ut i garaget?? När stämplade hon för kvällen?? När såg man hennes bil i TV-kameran i receptionen??

    1. Nu bryter jag den här diskussionen om väktaren. Din senaste kommentar, Hank, handlar bara om att ställa misstänksamma frågor utan att du tillför några egentliga uppgifter. Det får du hitta ett annat forum för.

    2. Jag har också funderat på att möjligtvis det kan bero på en röd bil, för att förhöret med Anette är hemligt.
     I den röda bilen satt Sigge. http://www.itdemokrati.nu/page31.html
     Angående ett telefonsamtal till Sigge tidigare på kvällen. Han uppgav att han inte var hemma då.
     Om Sigge mötte Anette, så var tydligen inte Sigge hemma vid samtalet.
     Men betydelsen av detta vet jag inte riktigt.

     På sidan http://www.itdemokrati.nu/page40.html står det följande:
     5. Hemligstämplat: Anette K, Skandia.
     Kan ha sett personer på Luntmakargatan när hon åkte hem, mycket möjligt att hon var den ena bilen som Sigge Cedergren fick backa för.

  1. Förhoppningsvis kommer man att kunna släppa hennes vittnesmål nu, Sedan är det en öppen fråga om hennes vittnesmål kommer att göra oss klokare.

 56. Per H, säkerhetsansvarig på Skandia vid tidpunkten för mordet,( tidigare mordutredare på polisen) hade sådana misstankar om Stig Engström att han startade en egen internutredning om att Engström kunde vara mördaren. Detta hände bara månader efter mordet 28 februari 1986. Om nu en person på Stigs arbete har sådana misstankar, samt har erfarenhet av mordutredningar, varför hade inte polisen samma misstankar?? Det kan inte bara handla om inkompetens, inte bara om prestige och stolthet. Det måste vara något mer.

 57. Stig Engström var den ende i Skandiahuset som hade ett eget lås? Inga väktare eller någon annan kom in där. Varför var det så??

  1. Engström sa tvärtom när han meddelade polisen i mars 1986: stämpelklockan visade 23.19 men rätt tid var 23.20. Jag frågade Krister Petersson om han hade tillgång till någon teknisk undersökning som visade att Engströms uppgift var felaktig. Det hade han ingen koll på, föreföll det.

 58. Jag tycker det är på sin plats att nämna två saker.

  1 Det vore på sin plats att Filter o TP meddelade att det egentligen är Lars Larsson som ska premieras och vars arbete man själva utnyttjat.

  2 KP borde ha meddelat att ”vapensamlaren” inte på något sätt kan kopplas till mordet. Som situationen är nu mår nog inte hans dotter så bra av alla insinuationer och skvaller.

  1. Per Johan

   1) Lasse Larssons bok är mycket bra och bygger vidare på och utvecklar Sven Anérs ”cover-up” från 1999. TP började med MOP 2006 där också Anér var central. TP kom i kontakt med Larsson när han startade 2011-12 just med Skandiamannen. Det finns skäl varför historiebeskrivningen inte är den du beskriver som gör att både TP och LL låter detta vara.

   2) KP vet nog inte att Vapensamlaren kan kopplas till mordet. Därför var han klok nog att begränsa förloppet från utstämplingen 23.19 till mötet med YN 23.23.
   Hade han även beskrivet 20.50 – 23.18 hade KP antagligen varit tvungen att förklara för media hur SE fick tag på vapnet och då misstänkliggöra Vapensamlaren, vilket han nu slapp..

   1. Tack för svar Mikael A. Det har jag förutsatt att TP o LL på nåt sätt kommit överens om tagen men faktum kvarstår att LL var först ut och fick blygsam uppmärksamhet. Detta beror naturligtvis på att han var sin egen och inte uppbackad av ett etablerat medium (Filter). Vad gäller vapensamlaren var ”skadan” redan skedd och ett tydligare -”finns inget som talar för” – hade varit på sin plats. Jag förstår att KP inte närmare gick in på detta då det riskerat att ytterligare undergräva framställningen och den uppladdade förväntan om tekniska bevis. Jag hade verkligen sett fram emot detta och få det underlag som jag saknat för att acceptera SE som baneman. Nu är jag tyvärr än mer tveksam.

    1. Per Johan

     Får se vad du tror när den uppdaterade versionen av ”Den osannolika mördaren” kommer. Förhoppningsvis snart.

     1. Ja, det ska bli spännande att se vilken version av Engströms agerande som gärningsman som Thomas Pettersson har bestämt sig för i den nya upplagan.

     2. Får då hoppas att det finns nåt att ta till sig och inte bara någon utfyllnad för att rida på vågen o sälja lösnummer. Eftersom vi saknar den tekniska delen som måste till för mig så förväntar jag mig inget – men ska naturligtvis läsa o ge det en chans.

 59. Hur är det ens möjligt att polisen släpper Skandiamannen och allt som hände i Skandiahuset under mordkvällen?? När Per H, säkerhetsansvarig på Skandia, vittnar så är han supermisstänksam mot både Stig Engström men även till väktare Annette K. När ens egna chefer beter sig såhär misstänksamt borde man väl för sjutton anat oråd?? Dessa intervjuer skedde i juni 1986..strax innan semestern.

  http://lennartremstam.blogspot.com/2015/05/skandiavittne-4-per-haggstrom-skandia.html

  Efter semestern fick polisen Erik Skoglund, han som förhörde Per H, sparken. VARFÖR?
  Vem var inblandad i att Skoglund skulle få andra uppgifter??

   1. Varför är Anette K:s förhör hemligstämplat??

    Varför har de inte förhört väktare Ann-Sofie O?

 60. Charlotte L säger i ett förhör den 3:e mars att hon ser en person som springer efter skytten (jag antar att det är skytten förhörsledarens fråga avser).

  Baserat på hennes vittnesmål går det ju inte säga vem det är hon ser springa efter skytten (eller om hon helt enkelt misstagit sig helt). De enda två som sägs ha sprungit på Tunnelgatan efter skytten är ju SE och LJ, men ”sprang efter en bit” låter ju som att personen inte fullföljde sin jakt. SE säger ju själv att han sprang till Luntmakargatan och därefter går tillbaka.

  Vet inte ifall man kan fästa någon vikt vid Charlottes utsaga, men lite intressant är det ändå.

  1. Tror det blev ett missförstånd där. Hon berättar i tingsrätten att hon bara sett en springande man.
   Det kan också ha varit i hovrätten, men jag hörde det.

  2. Nja! Sprang någon efter skytten? Som jag uppfattade det, så var det någon som sprang efter Anders B.
   Jag skrev om det https://gunnarwall.wordpress.com/2020/02/27/i-vantan-pa-krister-petersson-lisbeth-palme-x-2/#comment-14445
   Men jag kan ha fattat fel?

   Sid 5: http://www.itdemokrati.nu/page36g.html
   F: Den här mannen som försvinner in i trapphuset här, ser du vart
   han tar vägen?
   L: Nej.
   F: Ser du någon som springer efter den här mannen?
   L: Ja, jag såg, det var någon som sprang efter en bit men sedan
   hade jag mina blickar riktade åt ett helt annat håll.

   1. Du citerar alltså ur förhör med Charlotte L. Förhöret är långt ifrån glasklart i det här avseendet. En tolkning är att Charlotte uppfattade frågan om någon som sprang efter ”den här mannen” som om det handlade om någon som följde efter gärningsmannen. Vi vet att Engström påstår att han sprang in i gränden, men att det skedde först sedan poliserna från Södermalmspiketen gett sig iväg åt det hållet. Kan det ha funnits någon annan som försvann in i gränden redan tidigare? Det är förstås möjligt.

    Att Charlotte L:s kommentar skulle ha handlat om Anders B är i vilket fall lite svårt att ta till sig. Han tog ju skydd i en port mycket nära platsen där Palme blivit skjuten och stod kvar där. Det fanns ingen anledning att springa efter honom.

    En annan tolkning är att Charlotte först såg Anders B som tog sin tillflykt in i porten och att hon sedan såg gärningsmannen fly in på Tunnelgatan och att det är det hon beskriver.

    En ytterligare tänkbar variant är att hon syftar på att Leif L:s passagerare Jan A visade intresse för Anders B och ville förvissa sig om att han inte gav sig iväg innan polisen kom. Se förhör med Jan A, sidnummer 220. Det finns inga belägg för att Jan A sprang fram mot Anders den mycket korta bit det handlade om, men om han tog några bestämda steg i Anders riktning kan det ju vara det som Charlotte syftar på.

 61. Bra intervju som är fullkomligt avslöjande för KPs bristande intresse för någon form av egentlig bevisning. Enligt min uppfatning har det från början varit uppenbart tunga intressen ville att detta mordet inte skulle klaras upp. Holmers uppgift – som tidigare SÄPO-chef! och i ”radarpar” med Ebbe Carlsson och justisminister Leijon mfl. – var uppenbarligen att orsaka förvirring genom falska misstankar, og detta lyckades han och hans uppdragsgivare med över all förväntan. Förklaringen finns sannolikt i det som dilpomatiskt kallas ”förhållandet till främmande makt” – läs USA, pluss i inre maktförhållanden i Sverige som är kopplade med detta, jmf. amiral von Hofsten et al. Viktigaste historiska paralellerna till fallet är nog mordet på mordet på Rosa Luxemburg 1919 (beställd av ”Antibolschewistische Liga” en vecka i förväg, se tysk wikipedia om detta), mordet på Dag Hammarskiöld, Kennedymorden, den politisk-mediala likvidationen av Willy Brandt, likvidationen av den italienska vänsterkristdemokraten Aldo Moro 1978 och de politiska likvidationerna av Gorbatsjov och senast Bernie Sanders 2016-20, men exemplena är många fler. De råkar alltid utan undantag viktiga demokratiska politiska ledarfigurer som anses utgöra et möjligt hot mot den globala finansoligarkiska makten. Högerns ledare däremot överlever alltid. Att detta systematiska mönstret skulle bero på slumpen enbart är en naiv illusion. Det avspeglar maktförhållandena inom ”samhället”, och nog djupast homo sapiens’ genetik. Genom hela historien segrar alltid psykopaterna nästan hela tiden. ”Historien påminner mer om en slaktbänk än om en blomsteräng” som Hegel säger. Resultatet blir tillsist det vi nå tydligen kan skåda: artens undergång i sina egna värsta exemplars jag efter gränslös makt och profit. Dvs. global klimatisk och ekologisk kollaps, arten vår är som art betraktad en sorts naturkatastrof. Att hoppas på och arbeta för uppklarning av detta mordet och mängder med liknande är förvisso nödvändigt, men att tro att det skulle vara möjligt att lyckas är ren utopi. Betänk att tyska Riksdagsbranden 1933 fortfarande inte är uppklarad och att näratill hundra pct. av naturvetenskapens innsats långt ifrån räcker till för att bara litegrann minska de globala utsläppen av CO2, tvärtom, de växer fortare än någonsinn. Som den tyske vänstersocialisten Karl Korsch skrev runt 1937 lever vi i den permanenta präventiva kontrarevolutionens epok. Den nutida totalitarismen är ”frivillig”/liberal och hermetisk.

 62. Man skulle kunna säga att mordet på Palme utökats med ytterligare en gåta: Varför pekades Engström ut av åklagaren som den som med stor sannolikhet sköt Palme när det inte finns något som talar för att det var han?

  1. Så sant. Många av de gåtor jag sysslat med genom åren har just haft att göra med vad olika poliser och åklagare gjort. Och inte gjort. Det började redan under mordnatten med den anmärkningsvärda passiviteten.

   1. Får jag föreslå ett prosaiskt och lite tråkigt skäl till att det blir så mycket konstigheter i den här utredningen?

    Efter att ha gått i igenom alla dom inledande förhören med de som befann sig på eller kring brottsplatsen tycker jag att man kan konstatera att dom i stort sett inte innehåller någonting som går att utreda. Ingen har sett skyttens ansikte eller har känt igen honom. Vad det gäller hur han såg ut så är det ungefär som Peterson säger: det enda vittnena är överens om är att skytten hade en mörk rock på sig. (Minus ett par skinnjackor och en dunjacka.) Dessutom att vapnet var långpipigt.

    Vad gäller teknisk bevisning finns absolut ingenting i början. Efter ett tag finns ett par kulor, som visserligen är av en ovanlig sort, men som passar i många olika ganska vanliga vapen.

    Det finns helt enkelt väldigt lite att gå vidare med. Trots det måste man skapa illusionen av att man gör något, både av karriärskäl och av politiska skäl (folkhemmet var statspaternalistiskt, samhällsstabiliteten vilade på att staten tog hand om oss; att staten inte ens kunde gripa en man som mördat statsministern var förödande).

    Det kan vara ett skäl till att det blir så otroligt konstiga turer i den här utredningen. Och till att den landar i ännu ett väldigt underligt formulerat ”vi vet inte”.

    (Jag pratade förresten en gång för många år sedan med ett justitieråd som läst din först bok. Han tyckte att den var bra och trodde att det mesta du skrivit var korrekt, men trodde inte att någon speciell försökte dölja något särskilt, utan han sa något i stil med ”precis sådär rörigt är det”.)

  2. Det är väl kanske att ta i för mycket åt andra hållet. Man får nog lov att ge Krister Petersson rätt när han menar att de anförda indicierna skulle ha räckt för ett anhållande. Men detta är samtidigt fjärran från ett åtal, vilket åklagaren också medger. Så att på denna låga misstankegrad peka ut en avliden person som statsministermördare är uppseendeväckande. Men att det inte skulle finnas något alls i åklagarens vågskål håller jag inte med om.

   Det sista vi behöver just nu är lanserandet av en konspiratorisk teoribildning om KP:s bevekelsegrunder för beslutet. Det kommer inte att leda någon vart i sakfrågan. Ingen utanför privatspanarnas krets kommer heller orka lyssna. Det viktiga är att koncentrera sig på åklagarens bevisning, ingenting annat.

   1. Självklart är det av största värde att granska styrkan i Peterssons bevisning. Men det är klart att det också vore mycket intressant att få veta mer om hur han kom fram till sitt beslut att lansera Stig Engström. I vilken utsträckning jobbade Palmegruppen med andra uppslag, och vilka var dessa uppslag? Vad var det som gjorde att Petersson vid någon tidpunkt bestämde sig för att överge de uppslagen och i stället lägga ned utredningen med hänvisning till misstankar mot Engström? Var det verkligen bara Peterssons personliga beslut?

    Att formulera sådana frågor och försöka få svar på dem är inte riktigt samma sak som att lägga fram konspiratoriska teoribildningar.

    1. Det viktiga är att göra saker och ting i rätt ordning, så att inte diskussionen hamnar snett. Fokus måste ligga på bevisläget. Det är så man på bästa sätt hjälper den avlidne Stig Engström och gör det besvärligt för åklagaren.

     Eventuellt spel bakom kulisserna är ett senare problem. Det lär ju inte heller gå att få några svar på de frågorna och de ansvariga kan i vanlig ordning peka finger åt de ”hopplösa konspirationsteoretikerna”. Genom att diskutera vägen fram till beslutet spelar man bara åklagaren i händerna. En sådan debatt lär vara mycket enkelt för honom att skaka av sig, medan det kan bli värre när det gäller de rena bevisfrågorna.

     1. Ja, det är mycket klokt att fokusera på bevisfrågorna. Men det kan ju komma ut uppgifter om konflikter mellan till exempel åklagaren och Palmegruppen. Sådant skulle kunna ge en förklaring till det överraskande händelseförloppet. Men i väntan på att fakta av det slaget kan dyka upp finns det all anledning att göra som du säger, alltså att granska den faktiska bevisningen.

    2. Det verkar som om Petersson fram till denna månads början, nio dagar före presskonferensen, trodde att han skulle ha klara bevis i form av vapnet. Om förväntan på detta är förklaringen till hans utfästelser under våren tyder det på ett ganska allvarligt tunnelseende. Å andra sidan är artikeln lite oklar om exakt vilka besked som levererades när. Kanske NFC kom med olika besked eller någon sorts senkommet förtydligande, som sänkte ett preliminärt lovande besked.

     https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGpev4/har-ar-vapnet-som-pekats-ut-som-losningen-pa-palmemordet

  3. Det finns en hel del som talar för att det var Engström. Börja med att läsa Lars Larssons Nationens fiende från 2016.

  4. Kan räkna upp 30 saker som pekar ut SE som mördaren. Allt kring Skandiahuset luktar unket.

 63. Inga-Britt Ahlenius konstaterar att Holmér kidnappade utredningen. Jag konstaterar att Stig E kidnappade vittnesuppgifterna med benäget bistånd av bland annat Folke Rydén (då SvT). Stig E tilläts att vilseleda och Holmér kunde därefter avföra Stig E.

  1. Erik Roland

   Inga Britt Ahlenius och GRK borde ställas till svars för hur de HELT kunde missa SE.
   Ahlenius borde vara tyst i media.

 64. Stämmer det att Annette K:s vittnesmål är hemligstämplat? Om ja, vilken typ, förundersökningssekretess, den enskildes personliga förhållande, vittnesskydd, underrättelsetjänst, annat?

  Har någon försökt begära ut förhöret och få det avhemligat i sin helhet eller i delar?

  1. Ja, att det inte lämnats ut är helt enkelt med hänvisning till förundersökningssekretess. Jag vill minnas att Hans Ölvebro någon gång sagt att de andra förhören med Skandiapersonal inte heller borde ha lämnats ut.

   Det som hände var att när Stig Engström kallades som försvarsvittne i Petterssonmålet valde åklagare och polis att offentliggöra ett antal förhör som satte honom i dålig dager. Sedan visade det sig att Engströms vittnesmål snarare var till fördel för åklagarsidan. Därmed blev de nedsättande uppgifterna om Engström som kommit fram i de släppta förhören ingenting som gynnade dem som drev tesen om Christer Petterssons skuld.

   Gissningsvis var det lite grann en slump att inte Annette K:s förhör blev offentliggjort. Och när folk begärde ut det efter Petterssonrättegången såg Palmeutredningen ingen anledning till att släppa det.

   1. Men är inte detta märkligt i dagens läge då övriga vittnesmål granska i alla detaljer, KP använde väl inte detta heller i sin genomgång vid presskonferensen?
    Det kanske finns information som friar Engström eller åt andra hållet.
    Tror du att den kan lämnas ut nu när förundersökningen är nerlagd?

    Vad anser du om Per H:s vittnesmål 860609?
    Där här sista sidan 10 ersatt med en text ”Sidan 10 utgår då den ej är relevant” . Ska inte en utskrift av ett förhör vara komplett och så är det upp till utredarna att avgöra relevans men informationen i sig ska väl alltid vara med i en utskrift?
    Vad kan ha stått här och det kanske är relevant nu ihop med övriga vittnesmål.

    1. Österrikaren WK (se nedan) hade före mordet uttryckt sig hotfullt mot bl.a. Olof Palme.

   1. Mårten Palme:

    ”– Det er meget mulig at det var ham jeg så, sier Mårten Palme til VG sent onsdag kveld.”
    https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/lA64vG/olof-palmes-soenn-til-vg-jeg-tror-han-er-skyldig

    Kruxet med det är att det tar tre minuter att gå från Sveavägen 44 till den plats där Mårten såg honom.
    För att få i hop detta med SE tidsmässigt måste han ha stämplat ut 23:11, +-1.

    Uppgiften om bilden är överhuvudtaget märklig. Det innebär att det redan på mordnatten fanns en misstänkt. Som dessutom kändes igen av MP.

    Är det känt vem det var?

    1. Enligt Börje Wingren är det ett foto på Österrikaren WK som visas för Mårten Palme.

   2. Under mordnatten var det framför allt ett namn som var aktuellt hos våldsroteln, österrikaren WK, som senare visade sig ha alibi. Jag tror inte att han förekommer på bild i det förundersökningsmaterial som hittills är känt. Börje Wingren jobbade med det spaningsuppslaget inledningsvis. Att det verkligen rör sig om WK bekräftas här:

    1. Jag har hört att WK stoppades av en polispatrull runt 23:19 mordnatten. Vet man vilken polispatrull som stoppade honom och var? Det hade varit intressant att veta hur väl han stämmer in på signalementen från mordplatsen/David Bagares gata.

   3. Ja, det skulle verkligen vara intressant att få veta. Känns lite som en bortglömd detalj i förhöret som det inte pratats mycket om genom åren.

 65. Gunnar, stämmer det att du, som kanske en av de allra första, frågade Stig Engström rakt ut om han hade begått mordet? Sven Anér skrev följande på sin blogg 2011:

  Vid ett tillfälle bjöd Skandiamannen mig och en av mina journalistkolleger på te och en skorpa i Skandias personalmatsal. Min kollega doppade sin skorpa, spände ögonen i Skandiamannen och frågade:
  -Du har väl inte skjutit honom?
  Skandiamannen såg förnärmad ut.

  http://svenanerpalmemordet.blogspot.com/2011/03/skandiamannen.html

  1. Kan ha frågat. I så fall säkert med hänvisning till det material om Engström som släppts i samband med rättegången mot Pettersson där det finns spekulationer om honom som mördare. Men att jag skulle ha förnärmat honom tror jag inte. Jag kan inte minnas någon dramatik vid detta möte.

 66. Ölvebros upprepade innsatser för att skaffa ”bevis” (via att til narkomana utlova dusören på femti millioner!) mot Christer Petterson är nog själva kronexemplet på att man bara jobbade för att finna en bekväm ”lösning”, inte för at uppklara saken. Trasslet nu igen med revolverkulorna (som om jag inte minns fel också för en del år sen ”försvann” en längre tid för att sen mystiskt ”dyka upp” igjen) pekar åt precis samma håll: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/beskedet-som-sankte-palmeutredningen-nio-dagar-innan-presentationen
  Alla är ju uppenbarligen inte säkra på att kulorna är så obrukbara som det nu påstås. Kanhända de bara inte visade upp önskat resultat, och att man då väljer at dölja detta? Bakom det hela ligger ingen större konspiration inom polis osv. Det behövs inte. Det behövs bara att någon i dåtida S-regering eller SÄPO-ledning fick signaler t.ex. från USA om att inte gräva för djupt i detta för att det ”berör viktiga säkerhetsintressen” pluss vissa antydningar om att ”Palme är en säkerhetsrisk” osv., och S-ledningen kan i förtid ha känt sig och blivit hotad av/med eventuella ”avslöjanden” om Palme. Vem och varför rotades det i månaderna förut i Palmes skatteakter? Fann man inte det man hadde hoppats på? Bäst att hålla tyst då kan sentrala figurer ha resonerat i S-toppen. Lisbeth Palmes agerande pekar åt samma håll. Politiskt mod har aldrig varit deras främsta egenskap, snarare motsatsen. Politiker och övriga maktpersoner tar mycket med seg i graven, det visar historiskt källmaterial till den milda grad. Exempel: SPD-ledaren Ebert 1918 lät sig hemligen övertala av general Ludendorff (mannen som var de facto tysk militärdiktator från juli 1916 och redan då förberedde sin reträttmöjlighet i form av att sprida ut dolkstötslegenden) till att ha en hemlig telefonförbindelse med militärledningen. Men med detta fick militärledningen hållhakar på Ebert, som inte kunde riskera att förbindelsen avslöjades. Därmed kunde han inte heller avslöja att det var generalerna som i slutet av oktober 1918 tiggde politikerna om att förhandla fram vapenstillestånd, samtidigt med att de utåt fortsatta att låtsas som allt gick mot ”segersfred”. För då riskerade Ebert ju att själva avslöjas…
  (Källa: ”Entstehung der Weimarer Republik” skriven 1932 av historikern Arthur Rosenberg, min utgåva Frankfurt a. M. 1971, räknas fortfarande som standardverk om perioden).
  Att det inte finns gigantiska konspirationer, betyder inte att massa mindre konspirationer och påtryckningar med hållhakar hela tiden pågår. Detta innbiller emellertid många sig, som bara automatiskt skäller ”konspirationsteori!” varje gång någon antyder minsta tvivelaktiga agerande från ”våra” myndigheter osv. Konspirationer kommer bara från den lede fi förstås, därifrån är ju precis vad som helst tänkbart…. Det blir för dumt bara.

 67. Trots att vi inte vet något mer om varken mordet eller det som föregick det kan jag inte slita mig från tanken om vad grandvittnena Margareta S och hennes vännina Anneli K, som observerat den uppseendeväckande mannen utanför grandentrén under åtminstone några minuter (Margareta), idag säger om SE. Trots att minnen förbleknar vore det mycket intressant att höra om de, efter alla bilder och tv-klipp som cirkulerat på honom, känner igen honom från Grand. De avfärdade bestämt att det skulle vara CP de sett och Margaretas singnalement lyder:

  Ungefär 45 år gammal, 175-180 cm lång, ordinärt byggd, nordiskt utseende, ej mörkhårig, stålbågade glasögon, rektangulärt ansikte, markerad haka, klädd i en blå trekvartslång jacka och på huvudet en keps.

  Att det funnits en man utanför Grand som flera reagerat inför behöver ju inte betyda att det har med mordet att göra. Trots att man kan tycka det är konstigt att ingen tycks ha hört av sig till utredningen kan det ju finnas många skäl till varför, t ex att man faktiskt väntade på någon (alltså inte makarna Palme) och inte vill förknippas med utredningen. Denna ovisshet gör en galen…

 68. Mange interessante kommentarer etter den historiske Palmeonsdagen. I den norske avisen Aftenposten står Stig Engstrøm fram som vitne og førstehjelper allerede i avisens mandagsutgave den 3. mars. Han må vel da ha tatt kontakt med avisens stocholmsmedarbeidere allerede på lørdag eller søndag. Er det en proaktiv Engstrøm som nå setter i gang sin mediadebut etter å ha nevnt for Roland B allerede på lørdag at avisene er ute etter ham, også fra Norge? Noe annet jeg nå synes vi må besinne oss på er hendelsene før skuddene faller, jeg tenker da spesielt på biografen Grand. To uavhengige vitner, Gun og Katrin, ser her Palme i en slags samtale med en mann i beige rock. Dette opptrinnet nevnes ikke i forklaringene til Lisbet, Mårten og Ingrid. Det slår meg at hendelsen har fått samme skjebne som det som trolig har hendt rett før skuddene faller. Lisbet Palmes taushet er påfallende. Det er noe her familien Palme ikke vil/kan snakke om.

 69. Hej! Mycket intressant blogg!
  Jag reagerade på det Petersson säger om Engströms resväg och att han inte borde ha haft bråttom eftersom T-banetåget går kl 23.48 från T-centralen. I förhöret den 11 mars säger Engström: ”Jag åker med tunnelbanan till Hötorget och så byter jag till linje Mörby, jag bor i Täby”. Det är väl en felsägning av Engström eller felskrivet av polisen, det som menas måste ju vara att han åker till T-centralen för att byta.
  Sid 49:
  https://lennartremstam.blogspot.com/2015/05/stig-engstrom-forsta-forhor-fran.html

  Det jag undrar är om det inte är rimligt att Engström verkligen har bråttom om han ska ta T-banan vid Hötorget vid halv tolv och, som han säger i förhöret, åka en hållplats till T-centralen för att sedan byta till linje Mörby. Han säger ju att han inte kan gå ner den närmaste nedgången heller eftersom den är stängd. Och ska han gå hela vägen till T-centralen, som jag lite grann uppfattade att Petersson sa, tar det ju också en stund. Är detta något som ni diskuterat och är det klarlagt om det gick ett tåg vid halv tolv från Hötorget?

  1. Jag reagerade också inför detta och ställde mig precis samma fråga som du. Petersson utelämnar som vanligt all relevant information som skulle kunna tala till den utpekades fördel. Åklagaren brister helt enkelt i sin objektivitetsplikt. Den borde annars vara viktigare än någonsin i ett så här exceptionellt fall när den misstänkte är avliden och saknar försvarare. Tjänstefelet är inte långt borta. När all motbevisning är framlagd lär detta framgå än tydligare.

   1. Ja, det ger ett väldigt konstigt intryck, som om han struntar i alltihop. Läste just i Expressen att han försökt få tala med Bertil W så han verkar ändå ha ansträngt sig en del.

 70. I sin bok gör Thomas Pettersson ett nummer av att Engström återvänder till arbetet på måndagen den 3 mars. I KP:s framställning anges dock att makarna faktiskt åkte iväg på sin skidsemester redan på söndagen den 2 mars. Detta är också vad exhustrun tidigare har uppgivit. Vem har rätt i det här fallet? Kan det vara så att KP råkat missa några sidor i Den osannolika mördaren när han skulle fixa till sin Powerpointpresentation? Eller är det TP som har klantat till det?

  1. Det kan tilläggas att TP här framför allt lutar sig mot uppgifter från en prao-elev hos Skandia, som polisen rimligen bör ha förhört.

  2. Mikael B

   ”TP som har klantat till det?”

   Se notering 50 på sidan 247 i boken. TP har löst mordgåtan och du frågar om det är TP som har klantat till det.

   1. Här lutar det starkt åt att utredarna har fäst större tilltro till exhustruns uppgifter. Det är också troligt att man kontrollerat med den aktuella skolan när praoperioden inföll och inte som i TP:s fall förlitat sig på praoelevens uppgifter.

    Om Skandiamannen befann sig på jobbet måndagen den 3 mars kunde han ju också ha ställt upp på polisförhör. Nu dröjde det i själva verket till måndagen därpå. Och som av en händelse var det ju just den dagen som han återvände till arbetsplatsen efter skidsemestern.

    Så det verkar väl som om TP får plocka bort ett par sidor i nästa upplaga av sitt olustiga karaktärsmord på SE. Och det kanske inte är den enda ändringen han behöver göra till Engströms fördel. Vore jag i TP:s kläder skulle jag nog vänta minst ett halvår till. Författaren kan nog ha klantat sig på fler ställen.

    1. Ett sätt att kontrollera är mot Skandias lönelistor om de finns bevarad eftersom Roland B i förhör uppger att han går igenom datorn med uppgifter från stämpelklockan för löneunderlagen. Där kommer det framgå om han stämplade in 3/3 eller inte.

     Här finns ett foto på Engström under skidsemestern (källa Filter), artikeln är väl skriven av TP och där framgår det att skidsemestern var veckan direkt efter mordet så det är konstigt om det står annorlunda i boken. Han poserar väldigt avslappnad för att vara dåtidens mest eftersökta mördare, kanske han reflekterar över att han är ett kriminellt mastermind och funderar på kommande rökridåer…

     https://magasinetfilter.se/filterbubblan/annu-en-arsdag/

     En annan reflektion är denna filmrulle med semesterbilder, den är förstås privat men undra vad som finns före och efter på denna. Borde ge en tydligare bild om hur sinneslaget var runt denna tid.

    2. Mikael B

     Knappast troligt, eftersom all övrig höguppläsning stämde till 100 %.
     Antingen har de missat det i boken eller så var det en medveten felsägning för att kunna locka fram något.

 71. Man tager vad man haver som Kajsa Varg sa. och en död syndabock är inte att förakta att runda av föreställningen med. Ridå !.

 72. Knäckfrågan här är ju om väktare Henrys vittnesmål om ett samtal på ett par minuter stämmer.

  Jag antar att det är fullt mänskligt att missta 30 sekunder för ett par minuter också.

  Med det menar jag inte att jag tror SE är skyldig för det tror jag nog inte.

 73. Först och främst, stort tack för en mycket bra blogg Gunnar!

  KP påstod och gjorde stor sak på presskonferensen av att SE hade ”kontorsskor”. Finns det någon uppgift om vilka skor SE egentligen hade på sig under mordkvällen? Tittar man på bilder som är tagna vid andra tidpunkter så varierar skorna. I TV-inslaget som är inspelat långt senare tycks han möjligen ha ”kontorsskor”. Problemet är att detta inslag är gjort när det inte längre finns snö och is på trottoarerna och gångbanorna. På andra bilder som tycks stämma bättre överens med förhållanden som råder i februari har han skor med betydligt grövre sula på sig. Jag tänker på bilderna i Proletären som är från januari 1989. På polisens egna bilder av SE kan man inte se skorna och det skulle också vara intressant att veta när dessa bilder egentligen är tagna. Jag menar även om han ombetts infinna sig för förhör och fotografering i mordkvällens kläder och detta sker senare så är det osannolikt att han skulle ta på sig varma vinterskor just för detta.
  Att SE skulle gått omkring med halkiga ”kontorsskor” mordkvällen har jag svårt att tänka mig.

  1. Framförallt värt att notera är att inget vittne från mordplatsen (och ej heller Yvonne N och hennes sällskap) lägger märke till vilka skor gärningsmannen bär. Med andra ord är det där med lågskor en ren spekulation.

   Jag vill även tillägga att det går mycket enkelt att halka på snö/is även med andra skor än lågskor. Så att personen, som Yvonne N ser springer och småhalkar, bör man inte dra alltför stora växlar på vilken typ av skor han eventuellt bär.

   1. Och lågskor kan förstås ha riktigt bra sulor för vinterväder. Den saken kan knappast bedömas i det enskilda fallet om man inte tittar och känner på sulorna eller provar skorna.

    1. Lars Larsson kommenterar i sin bok att inte bara skorna utan även att rocken för olämplig för en mördare som planerat mordet. Alltså skall skor och rock tyda på ett oplanerat mord.

     Jag tycker att Larssons bok är väl värd att läsa. Han har en resonerande ton och är noga i detaljerna.

     Men jag köper inte alla hans slutsatser. Jag har tidigare kommenterat var och när Skandiamannen kan ha sett LJ.

     Vad gäller gärningsmannens rock och skor kan det en lönefredag finnas skäl att se lite ”finklädd” eller ”festklädd” ut. Att klä sig som en kommandosoldat, med kängor och jacka/byxor mer lämpade för snabba språngmarscher, kan vara alltför utstickande och försvåra att smälta in i folkvimlet.

     Sedan, eftersom Skandiamannen hade eget kontorsrum förefaller det fullt möjligt att han hade inneskor där, och bytte skor när han kom till respektive lämnade jobbet.

     1. Jag håller med om att Lars Larsson har en lite mer analytisk framtoning, men han är lite lika anklagande.
      Han har ju tyvärr också missat grovt avseende Lars J och hur han egentligen rört sig mellan skottögonblicket och gärningsmannens passage på David Bagares gata.
      Det är en pinsam felaktighet som jag föreställer mig beror på dålig faktakoll, och inget annat.
      Larsson skriver:

      ”Lars J’s viktigaste insats hittills i mordutredningen har fram tills nu ansetts vara att han förföljde mördaren och att han därmed knyter ihop Yvonnes iakttagelse med sin egen och att vi därigenom vet lite mer om var mördaren tog vägen än vad vi annars hade gjort. Men den viktigaste insatsen får nu anses vara det enkla faktum att han bara står stilla på sin plats och iakttas av Sture. Detta faktum placerar Sture på mordplatsen, vid tidpunkten för mordet”

      ”I förhöret dagen efter mordet berättar Sture att han inne i gränden har sett en man som senare identifieras som Lars J. Vi vet att Lars stod där exakt vid tidpunkten för mordet. Han dök upp där just innan mordet och ganska snart därefter beger han sig därifrån. Han var i samma ålder och klädd på samma sätt som Sture beskriver. Inget annat vittne har sett denna person så Sture kan inte ha hört om det i efterhand. Vid tidpunkten när denna uppgift kommer från Sture är det inte heller känt via radio, TV eller tidningar att ett vittne har varit placerad på denna plats, så inte heller via dessa kanaler kan Sture ha hört om Lars. Hur kunde då Sture veta att han fanns där? Det finns ingen annan förklaring än att Sture måste ha varit på mordplatsen och sett honom i den smala och mörka luckan där Lars var synlig, alternativt passerat honom inne i gränden där han gömde sig för mördaren när denne sprang förbi”

      Larsson har uppenbarligen missuppfattat allt.
      Hur kan Lars J iakttas av gärningsmannen då han står på motsatt sida av barackerna?
      Det verkar som om Larsson tror att Lars J stod vid husknuten Luntmakargatan 14 vid skottögonblicket och därmed var synlig för gärningsmannen, men att han efter skotten flyttat sig så att han inte blev synlig från mordplatsen i ett senare läge.
      Att Larsson verkar tro så är min slutsats, och jag kan inte förstå det på något annat sätt.
      Han har helt enkelt missförstått.

     2. Men det finns inga vittnesmål om skorna över huvud taget. Det är ren spekulation om det är lågskor eller något annat. Jag tycker inte att det är att vara noga med detaljer.

      Angående att rock skulle vara tecken på ett oplanerat dåd känns som en oerhört tunn argumentation. Det var februari och kallt. Du behöver ha varmt på dig om du ska befinna dig utomhus. Du behöver dessutom ett plagg som kan dölja en revolver (kanske även en walkie-talkie?). Rock är i det avseendet fullt rimligt och jag tycker inte att det kan ses som en indikator för varken det ena eller det andra.

 74. På tal om den flyende mannen på David Bagares Gata så menar Lars Borgnäs att det var SE i klippet nedan. I avsnitt 220 av podden Palmemordet från den 15 april öppnade han för en egen förklaringsmodell till varför SE inte kan vara gärningsman och jag gissar att det är vad han för fram i Svt-intervjun. Både vi och Lars Borgnäs får nog anledning att återkomma till ämnet.

 75. Hur har man resonerat i förundersökningen kring alla de vittnesmål som pekar på en annan gärningsman, jag syftar då på ”walkie-talkie”-männen.

  * Robert Gustafsson pekar ut en bil med walkie-talkie män i en bil utanför Grand
  * De två finländska kvinnorna som någon minut innan mordet tilltalar en man utanför Dekorima, ståendes i hörnet. De uppger att mannen då i en walkie talkie skall ha sagt att han var upptäckt och frågat vad han skulle göra. Han hade fått svar att strunta i att han var upptäckt. En av kvinnorna tycker sig även skymta en pistol.
  * Anders D ser en man prata med makarna från samma hörn och sedan kommer skottet. Kroppslängd ungefär som Palme. Men det kan ha varit finskorna han såg när de pratade med denna man.
  * Anki R och Gerhard S stöter på en man som springer i området direkt efter mordet, kroppslängd under 180 cm

  och det finns säkert ännu fler indicier som pekar på någon annan än Stig Engström. Hade det blivit rättegång idag så hade försvaret fått honom frikänd på 5 min.

  1. Jag har pratat med Anki R. Nu är hon tyvärr död. Det var iaf inte Engström som sprang på henne.

   1. Carita

    Jätteintressant! Hur kunde hon vara så säker på det? Gerard S förhörsuppgifter kopplar till SE i vissa avseenden.

    1. Det var mina ord om Engström.
     Jag läste Gerhards förhör när jag lyssnade på Hörnings podd om Viktor Gunnarsson. Sen var det väl nån bil där i krokarna ngn med VG:s utseende ville bli skjutsad med.
     Iaf så fick Anki R med anonyma brev men hon lämnade inte dom till polisen. Hon var irriterad för de inte brydde sig. Det kom bilar utanför o stannade o kollade o körde igen. Skrev jag nog förut.

    2. Anki R. uppgav i vittnesförhör att hon SÅG mannens ansikte och även SÅG mannens arga ögon. Anki R. uppgav också att mannen hon krockade med var klädd i en SVART ANORAK. Där har du det givna svaret på varför Anki R. var säker på sin sak. Jag vet inte vem Gerard är, men det verkar ju inte vara en lysande stjärna om han lyckas koppla den mannen till Stig Engström ens i ”vissa avseenden”. Om jag får säga så. Det får väl ändå vara någon måtta på SE-eländet.

  2. ja, finns väl även en idientifierad Baseboll polis i närheten också. Gång på gång undviks dessa spår och trådar av makten. Ett mönster. Gång på gång presenteras en lösning som bara en fårskock skulle tro på. Ett mönster. Vi behöver nog alla åka fram i tiden 100 år för att sannigen verkligen ska kunna komma fram. .. oj, glömde att Kalle Dussins död fortfarande är ett mysterium. My Bad

 76. Juridiska Fakulteteten på Lunds universitet har just släppt de första inslagen i en podcastserie som handlar om mordet på Olof Palme. Här går Prof. Christian Dahlman och advokat Per E. Samuelson igenom hela fallet i 7 sändningar, https://www.jur.lu.se/#!oppetfall

 77. Det är många som har dryftat denna tanke redan men jag tänker att Engströms utsaga är ärlig. När ett vittne spontant berättar ur minnet så är det inte konstigt om det finns fel eller motsägelser, vittnet har inte ett syfte att skapa sig ett perfekt genomtänkt alibi.

  Förmodligen kom han ut mitt i skeendet, det kanske var så att Engström hamnade några meter framför makarna Palme.
  Så skedde mordet, 2 skott precis bakom honom en mörk kväll. Då ligger det nära att man blir väldigt rädd och flyr vilket han gjorde upp för trapporna och vidare, om Engström inte visste att Palme gick bakom honom så kunde han tro att det var en galning som skulle skjuta alla i närheten, bättre då att söka skydd/fly.

  Antar man att Engström sprang i panik längs David Bagares gata, över Johannes kyrkogård, Sveavägen tillbaka så blir det ganska exakt 1 km. En duktig löpare kan göra detta på 4 minuter men säg 10 minuter i kostym,vinterkläder och snö/is. Då är han tillbaka mitt i upplivningsförsöken, kanske står några meter bort och ser vad som händer och förstår att det är Palme. Då är det inte det bästa för självbilden att vara den person som sprang iväg i panik när alla andra sprang framför att hjälpa och därför sa han inte det till väktarna.

  Nu vet jag inte om Engström var en van motionär med bra kondition eller inte men jag antar att inte var det. Att då rusa upp för 3 trappor, sedan David Bagares gata och fram till Johannes kyrkogården i kostym, lågskor och vinterkläder, det är en avsevärd ansträngning. Förmodligen så är flåset på max och mjölksyran monumental så vid kyrkogården måste han sakta ner farten och kanske till och med gå, då stämmer angivelsen att han är tillbaka 23.40 ännu bättre. Varför fortsatte han inte hem och vände tillbaka? Det är naturligt att han ville se vad som hänt helt enkelt.

  När Engström kom tillbaka till Skandia 23.40 så beskrev de honom som osammanhängande och panik. Jag gör en annan tolkning, han var väldigt andfådd och svettig efter rusningen runt kvarteret och behövde hämta andan, säkert också uppskakad av själva händelsen.

  Trots allt är den enkla och troliga förklaringen också den riktiga.
  Att Engström utan något som helst våldsamt förflutet eller psykisk sjukdom skulle gå rakt ut på gatan efter att ha småpratat med väktarna är väldigt osannolikt. Det är mer märkligt att polisen inte ville gå till botten med vittnesmålet.

  1. Och själv häpnar jag över att polisen har hemlighållit dessa brev i alla dessa år OM man nu har trott att de ev. kan vara skrivna av mördaren. Handstilen är så speciell att jag tror någon /några hade kunnat känna igen den. Liksom ordvalen och språket i brevet. Men å andra sidan hade det inte varit något problem för Palmegruppen att från och med januari innevarande år att skicka brev samt kuvert med frimärket på till NFC i Linköping för DNA-analys och därefter låt släktforskaren Peter Sjölund göra sitt släktforskningsarbete. En kvinna hittade sin biologiska pappa tack vare saliv bakom ett frimärke som hade satts på 35 år tidigare har jag läst. Jag skulle verkligen vilja veta vad palmegruppen har jobbat med i DNA-väg sedan januari i år förutom att topsa stackars Engströms släktingar. Och varför fem (5!) släktingar? Det torde ha räckt att utsätta en släkting för en topsning.

   1. Det finns några brev på nätet. Bla breven Anders Leopold visat o så Skelleftehamnsmannens som visades i media 2015.
    I utredningen finns 3500 anonyma brev. Jag fick ut ett för några år sen men hade inte råd att ta alla.

   2. Är det nära släktingar borde det två släktingar varit tillräckligt. Eftersom handstilen i det publicerade brevet var helt olikt Engströms prydliga stil kanske det är så att man misstänkte att en släkting skrivit brevet som kanske misstänkte Engström men samtidigt inte ville se någon annan dömd för brottet utan att ange Engström?

    Om nu just dessa brev valts ut bland alla att vara särskilda så borde de använda släktforskningstekniken istället för att få reda på vem som skrivit brevet. Men utredningen är nerlagd så det spåret lär aldrig följas.

   1. Ytterligare en märklig miss av Petersson på en detalj man kan tycka att han borde kunna rabbla i sömnen. Om det stämmer att brevet funnits i PU sedan den 29 mars 1986 är det ju uppenbart att ”ni har tagit fel person” åsyftar Victor G och inte Christer Pettersson. Men KP torde väl bara säga fel i brådskan, han är nog rätt utarbetad just nu…

    1. Jag har inte detaljkollat detta. Men det tycks ju handla om flera brev skrivna av samma person, varav i alla fall ett sänts 1986 och andra kan ha sänts efter det att Pettersson anhållits. Kan det vara en förklaring till de till synes motsägelsefulla uppgifterna?

     1. Ja det är sant, så torde det ju kunna vara, och det ger större logik till det han säger. Jag är mest häpen över att KP gav ett så förstrött intryck i sitt svar, vilket förstärker bilden av att mycket av det som från PU framförs mot Engström och annat just nu svajar betänkligt i detaljerna.

      Vill inte fastna i orättvis personkritik av KP, han gör säkert så gott han kan i en besvärlig situation, men det är slående att såväl presentationen på pressträffen och nästan varje svar på efterkommande frågor innehåller inexakthet, detaljmissar, missuppfattningar, felsägningar, bristande konsekvensanalys osv, som om svaren inte har en full föreställning om koherens och hur de kan komma att bemötas kritiskt. Det är t.ex. påfallande i hur KP svarade på dina frågor i den intervju du gjorde. Efter flera års behandling av materialet bör ju varenda delaspekt ha vridits och vänts i det oändliga för att försäkra sig om att man har ett vattentätt case, eller åtminstone bra svar på följdfrågorna. Men det är inte intrycket man får, och strategin förefaller snarare vara att på kritik svara kort och sedan med en axelryckning säga ”längre kommer vi inte” (en ganska klassisk medieträning för myndighetspersoner, förvisso), men det är tyvärr inte alls särskilt förtroendeingivande. Och i det här ärendet är mina förväntningar och krav betydligt högre ställda än det resultat vi får.

      Jag har (naivt, möjligen) närt förhoppningen att KP och HM inte ska halka ner i den nonchalans som Ölvebro och Almblad mfl kunde uppvisa på 90-talet, och det plågar mig att nu gång på gång behöva ta mig för pannan när jag hör svaren på även ganska enkla frågor.

     2. Men hur många brev kom det till PU i den vevan? Där är ca 3500 anonyma brev i utredningen. Har de inte sorterats? Jag har bara koll på de man kan se på nätet. Även det maskinskrivna till Lisbeth Palme där någon vill tala om att mördaren gömt sig på Oxen o att klubben måste granskas.. Jag har jämfört det med ett maskinskrivet jag har från den jag känner igen som den sk Skelleftehamnsmannen. Tas en brottslings DNA bort ifrån registret när den är död?

 78. Gunnar vad tror du om LAC-bandet där ca 23.22.35 en ”han vart skjuten” skulle kunna vara Stig Engström

  Det är synd att det inte gjorts någon professionell röstanalys av rösterna som hörs på LAC-bandet.
  Själv tror jag att det är Stig Engström som säger ”han vart skjuten”

  Och ang SE så är också frågan om det är SE som står vid en polisbil på mordnatten på bilden
  http://lennartremstam.blogspot.com/2018/06/stig-engstrom.html
  Om det är han så har han långa byxor

  En intressant detalj som Leif L har sagt är att han såg ”byxor som var något korta för jag såg anklarna när han sprang”
  Och när man studerar alla bilder på SE så har han alltid långa byxor. Eller gick SE och bytte byxor efter mordet ?
  Låter långsökt

  1. Jag tror inte Engström är mannen vid polisbilen, bilden togs med största säkerhet efter kl ett på natten av polisens kriminaltekniker och jag tycker inte riktigt det ser ut som Engström. Om det är han som hörs på LAC-bandet vet jag inte. Den som har synpunkter på den frågan är välkommen att kommentera.

   1. Tycker närmast KP skall reda ut detta med bilden. Inte allmänheten. Tror en försvarsadvokat skulle hävda samma sak.

  2. Personligen tycker jag inte alls att det är särskilt likt när det gäller rösten. Stig E har ju en ”mjuk” röst och pratar ganska elegant och korrekt. Den som säger ”han vart skjuten” har en mer dov röst. Dessutom låter ”han vart skjuten” som en lite slarvig stockholms-slang. Någon slang hör man ju aldrig Stig E uttrycka i sina olika intervjuer. Snarare tvärtom, så är han mycket korrekt, i både skrift och språk.

   Vad gäller byxornas längd så är det ju en vansklig bit att ta fasta på. Dels för att det inte finns flera samstämmiga vittnesuppgifter kring det och dels för att man kan tänka sig att slutet på byxorna lätt kan åka upp när man springer, oavsett om byxorna är långa eller korta.

 79. Verkar inte som Petersson förstod frågan. Jag skulle vilja ställa följdfrågan:

  -Om Engström blivit åtalad och försvaret hävdat att Engström stämplat ut 23.20, hade då åklagaren haft någon teknisk bevisning som motsade detta?

  1. Ja, vi hoppas vi kan få svar på det. Om det inte finns någon teknisk dokumentation som sticker hål på Engströms egna tidigt lämnade uppgifter så framstår utpekandet av honom som väldigt illa underbyggt i detta viktiga avseende. Det ska tilläggas att om det skulle komma fram teknisk dokumentation som visar att Engström har rätt så har han alibi. Och kommer det fram dokumentation som visar att han har fel och att utstämplingen skedde 23.19 (det vill säga: 23.19.00-23.19.59) så binder det honom inte till mordet. Det gör bara att man i alla fall kan tänka sig den fysiska möjligheten att han utfört det, även om tiden är ganska knapp.

   1. Finns den del punkter som skulle behövts bottnas 1986. I förhöret med Per H säger han ”men där är det faktiskt så att man skall skriva in sig i en bok och legitimera sig. Det är mycket märkligt tycker han själv också för det saknas också, inskrivningen”
    Men vilka andra finns inskrivna den kvällen?

    Det låter verkligen som väldigt hög säkerhet att varje anställd som dessutom vakterna känner igen och med ett giltigt passerkort dessutom måste legitimera sig och skriva in sig varje gång man kommer till jobbet, dubbla väktare som patrullerar. Vad för anläggning har sådana höga tillträdeskrav, tyder på att det var mer än ett vanligt kontor. Är detta kopplat till att Anette K:s hemligstämplade vittnesmål?

    Sedan finns det en stor lucka i denna del av utredningen. Det pratas om den uppställda dörren till cykelförrådet som larmade. I utredningen har man helt förbisett all övrig personal på Skandia, vilka andra jobbade den kvällen, var det någon som cyklade hem 22.30 och då inte stängde ordentligt efter sig, vilka andra fanns i byggnaden under kvällen?

   2. Att Engström stannar upp och tittar på klockan(på vägen från Skandia) tyder enligt mig på att hans samtal med Henry O varat en ansenlig tid. Han är osäker på hur mycket tid han ”babblat bort” och har tappat kollen på tiden. Om Engström gått förbi receptionen i en hast hade han inte haft anledning stanna upp och kolla tiden.

    Har Petersson någon form av stöd för sitt påstående att Engström bevisligen varit vid mordplatsen vid tiden för skotten?

    Det är inte styrkt att Engström hade alibi men inga försök verkar ha gjorts för att undersöka om det kan vara så.

  2. Stefan Jönsson

   SE kunde ha stämplat ut så sent som 23.21,00 för att hinna utföra mordet.

   1. Nu börjar den här diskussionen få aningen surrealistiska drag.

    Mordet ägde rum ca 23.21.30. Sedan Engström stämplat ut skulle han passera receptionen och gå ut genom entrédörren. Vi vet att väktaren Henry O gett en detaljerad beskrivning av att han och Engström pratade i ett par minuter i samband med Engströms utpassering, alltså efter utstämplingen. Beskrivningen innehåller detaljer som gör det rimligt att tro att Henrys minnesbilder handlar just om mordkvällen. Låt oss ändå – för att hjälpa Mikael A – tänka oss att Henry minns fullständigt fel och att Engström bara sa hej då utan att stanna upp något särskilt. Då kan vi kanske tänka oss att Engström hunnit ut på gatan redan 23.21.30, alltså vid den tidpunkt då mordet ägde rum.

    Och då är han inte i närheten av mordplatsen. Exakt hur lång tid han kunde ha behövt för att ta sig dit är lite knepigt att rekonstruera i dag när det tidigare Skandiahuset är ombyggt och den gamla entrén inte finns kvar. Men lyckligtvis kan vi ta hjälp av vallningsprotokollet med Nicola F från 25 mars 1986. Där framgår att Nicola mötte paret Palme när de befann sig några meter norr om Skandias entré. Den rekonstruktion som polisen då gjorde visade att det borde ha tagit Olof och Lisbeth 52 sekunder att gå i promenadtakt från stället där de mötte Nicola coh fram till mordplatsen. Nu befann de sig som sagt något norr om entrén, så säg att Engström kunde klara sträckan på 45 sekunder. Då är vi framme vid klockan 23.22.15 och Palme ligger skjuten sedan 45 sekunder.

    Det betyder dock inte att han realistiskt skulle kunna ha hunnit genomföra mordet om han stämplat ut 45 sekunder tidigare, alltså 23.20.15. För här talar vi om en rörelse från stämplingsautomaten och fram till mordplatsen utan minsta tvekan eller dröjsmål, som om Engström skulle ha vetat att han skulle skjuta Palme så fort han stämplat ut och gått raka vägen till Dekorimahörnan.

    Jag vill hävda att en utstämplingstid efter 23.20.00 är oförenlig med hypotesen att Engström skulle kunna vara Palmes mördare.

    1. Jag tycker det är uppenbart att KP inte har klart för sig att det är en stämpelklocka som sitter före receptionen som tidsuppgifterna hämtas ifrån. Han tror att det är som idag, att själva dörren ut mot Sveavägen registrerar en tid. Jag är såpass gammal att vi också hade stämpelklockor när jag började arbeta. Kunde vara stor skillnad mot för när man egentligen stämplade ut och fysiskt gick ut genom dörren på arbetsplatsen.

    2. Gunnar

     Jag tror som Thomas Pettersson, antagligen också som Nya Palmegruppen m.fl. gör, att SE stämplade ut senast 23.19,30, stämpelklockan var belägen 1986 innanför skjutdörrarna, 10-20 meter från utgången till Sveavägen.

     SE gick höger norrut efter Sveavägen. Även om han inte hade några tidtabeller med sig så visste SE varje fall att nattbussen 691 gick regelbundet från hållplatsen Stadsbiblioteket, 10 minuters gångväg bort i korsningen mellan Sveavägen och Odengatan.

     23.19,55 såg Nicola F Skandiamannen vid ”norra annonspelaren” följa efter paret Palme.

     Nicola som hade tid att studera mannen under en tidsföljd och såg hans ansikte på nära håll och bedömde att han var för gammal för att vara livvakt, lite äldre än 44 år. Mannen hade en blå jacka som gick ner på låret och han hade en haltande gång.

     NF tog i ett senare förhör tillbaka att han, som enda vittne, hade sett mördarens ansikte på nära håll. PU förstod att det var av rädsla, som han gjorde det. Till skillnad från Holmér och co, som fick gigantiskt livvaktsskydd, fick NF inget alls.

     Nicola är ett av Palmegruppens nyckelvittnen som under närmaste åren bl.a. vallades runt på brottsplatsen i 4 timmar på årsdagen 1987 och året efter var med på vittneskonfrontationen mot CP.

     SE sa till Roland B dagen efter att han gick direkt ut 23.19. Varför ljög han inte? Han hade ingen anledning? Han var rädd att RB skulle stämma av hans berättelse mot väktarna?

     SE visste att Nicola hade sett hans ansikte, därför tokerierna med tunnelbanan som han tjatade med väktarna om.

     Som idag gick det ingen tunnelbana till Täby 1986.

    3. Likaså oförenlig med hypotesen att han var mannen som sprang uppför trappan och sågs av Lars J och Yvonne N?

    4. Det här blir ett långt inlägg. Det är helt och hållet GW’s fel för det är han och hans böcker som fått mig att återigen intressera mig för detta (även om jag också intresserat mig för Lars Borgnäs redovisningar). Jag vill också ge en eloge till Lars Larsson som skrivit en utmärkt bok, med detaljer och analyser som jag verkligen uppskattar. Han driver en tes som är nästan övertygande, men jag köper inte alla slutsatserna. Jag kommer med min egen slutsats.
     Senare gap och skrän om Skandiamannen (SE) vill jag nu inte kommentera. Jag har läst den bok alla nu talar om (de som aldrig läst Lars Larssons) och jag tycker den är verkligen urusel och inte bidrar med någonting alls.
     Jag har med intresse läst GW’s inifrån och ut analys på hans egen podd (från Skandia och ut till brottsplatsen). Den går med stora kliv och är inte alldeles lätt att följa. Jag väljer att göra precis tvärtom. Jag går utifrån och in. Sedan går jag med små trippande steg så ni alla kan följa med i resonemanget, steg för steg.
     Jag mottager gärna synpunkter på min steg för steg analys. Jag fixerar vissa tider som naturligtvis borde vara uttryckta i osäkerhetsintervall, men jag orkar inte ikväll att bredda analysen på det sättet. Jag kör med sannolika värden, och så får vi se vad just det ger.
     Nu kör vi:
     1 Skandias entré ligger cirka 28 m från mordplatsen (egen uppskattning).
     2 Det tar 20-30 sekunder att gå enligt KP (intervju med GW). Det motsvarar en hastighet om 5040m/h-3360m/h.
     3 Det verkar mer sannolikt att paret Palme tog 30 sekunder på sig (3360m/h).
     4 SE bör kunna gå sträckan på 20-30 sekunder (om han inte stannar och tittar på klockan).
     5 Mordet skedde 23:21:30 enligt Poutiainen och KP.
     6 NF ser ingen när han passerar korsningen Sveavägen-Tunnelgatan (polisförhör 860308).
     7 NF möter enbart ett ungt par på Sveavägen innan han mötte paret Palme (polisförhör 860325).
     8 NF ser paret Palme 20m norr om Skandia, när han själv passerar Skandias entré (polisförhör 860325).
     9 De möttes cirka halvvägs (polisförhör 860325).
     10 Cirka 8-10m bakom makarna Palme gick en man i blå jacka (polisförhör 860325).
     11 Från mötet gick NF 1:35 innan han hörde skotten (polisförhör 860325).
     12 Efter skotten går NF 10 sekunder, vänder sig om, ser 4-5 personer stående i grupp. Han ser inte mannen i blå jacka bland dem. Efter cirka 10 sekunder ser han mannen han mött, stående i en portuppgång (polisförhör 860303).
     13 NF står kvar och tittar cirka 30-40 sekunder, dvs fram till cirka 23:22:10-23:22:20 (polisförhör 860303, egen slutsats).
     14 Det framgår inte var NF kom upp på Sveavägen, men det måste varit vid Apelbergsgatan eller längre söderut (se 6).
     15 Om det tog 10 sekunder för NF att gå 10 meter (3600 m/h), så passerade han Skandia 23:21:30-0:01:35-0:00:10=23:19:45 (egen slutsats).
     16 Om ovan är korrekt passerade NF mordplatsen 23:19:15. (Egen slutsats) Då fanns ingen mördare där (ingen person alls enligt NF).
     17 Palmes gångtid var 52 sekunder från mötet med NF ner till mordplatsen. Det indikerar ett stopp på 43 sekunder mellan mötet med NF och mordet (GW).
     18 Om vi antar att detta stopp inte skedde mellan mötet med NF och Skandia (det är en sträcka på 10 meter) så skedde Palmes stopp söder om Skandia (egen slutsats).
     19 Enligt ovan passerade paret Palme Skandias entre 23:20:05 (se punkt15 + 10 sekunder + 10 sekunder). (Egen slutsats)
     20 Om SE är gärningsmannen måste han lämnat Skandias entré efter 23:19:45 (se 15) (egen slutsats).
     21 Om SE väntade in paret Palme innan deras 43 sekunder långa stopp måste han ha lämnat Skandias entré innan 23:20:05 (egen slutsats).
     22 Om SE kom ikapp paret Palme under deras 43 sekunder långa stopp måste han ha lämnat Skandias entré innan 23:20:48 (egen slutsats).
     23 Punkt 22 bedömer jag som osannolik, varför skulle paret Palme stå och vänta in SE?
     24 Punkt 21-22 ger att SE måste lämnat Skandia entré inom intervallet 23:19:45-23:20:05, sedan gått söderut, tjaffsat med Palme under 43 sekunder och sedan skjutit.
     25 Det skulle kunna stämma med RB (Skandiatjänsteman) påstående 1/3 om utstämpling 23:19:00-23:19:59, men kräver snabb marsch från stämpeluret till Skandias ytterdörr.
     26 Punkt 24-25 lämnar ingen tid för diskussion med säkerhetsvakterna efter utstämplingen (egen slutsats).
     27 SE var inte gärningsmannen (egen slutsats).
     28 SE kan ha lämnat Skandias entré efter 23:19:45 (punkt 15), gått söderut (dvs gått 0-20 sekunder framför Palme, se punkt 19). Om Palme fördröjts 43 sekunder innan skotten så har SE gått 43-63 sekunder från mordplatsen innan skotten hörs. Sedan lite tvekan och därefter återvänt till mordplatsen.
     29 Alternativt har SE lämnat Skandia för att ta sig till Odenplan. Eftersom NF liksom draggat östra sidan av Sveavägen med observationer så har SE korsat Sveavägen så tidigt som möjligt för att planera att sedan svänga vänster på Odengatan (mot Odenplans nattbussar).
     30 SE kanske kommit ut från Skandia precis bakom NF (23:19:45), då bör han ha sett paret Palme, sedan sneddade han över Sveavägen i sin promenad mot Odenplan. Hör skotten. Återvänder efter visst funderande.
     31 Punkt 30 överensstämmer med Chevamannen som såg SE komma norrifrån till brottsplatsen.
     32 Punkt 28 och 30 innebär att SE sett LJ inte vid Luntmakaregatan, utan sett och hört LJ när han ledsagats av en polis från Davis Bagares Gata tillbaka till brottsplatsen. Enligt uppgift (skall följa upp detta) skall LJ fått vänta ”en tid” innan han hördes av polis på platsen. Det innebär att det fanns gott om tid för en nyfiken åskådare att ta till sig information.
     33 Pga 30 sågs inte SE av NF (jämför punkt 7, 12 och 13).
     34 Gärningsmannen måste ha kommit till mordplatsen efter 23:19:15 (se punkt 16). Det ger IM max 02:15 i observationstid av mördaren.
     35 Gärningsmannnen kan inte kommit norrifrån (enligt NF).
     36 Gärningsmannen kan ha kommit från Tunnelgatans östra del, Sveavägen söderifrån, eller från västra sidan av Sveavägen (egen slutsats).
     37 Sannolikt har gärningsmannen kommit från västra sidan av Sveavägen (egen slutsats).
     38 Gärningsmannens flytt från västra tills östra sidan av Sveavägen tyder på övervakning och walkietalkie-kommunikation, men inte nödvändigtvis ett mötesscenario.
     39 Ovanstående resonemang bygger på att NF lämnar korrekta uppgifter. Väljer man andras uppgifter kan scenariot spricka.
     40 KP väljer att haussa LJ’s observation av något som såg ut att vara en keps, men baissa hans uppgifter om jacka och ålder på gärningsmannen.
     41 Vittnesuppgifterna är i strid med varandra, men vad man väljer att tro på och vad man väljer bort måste motiveras och troliggöras. Det gör inte KP.
     42 KP har inte motiverat varför han tror på vissa delar av LJ’s uttalanden och inte andra, och varför han inte tror på majoriteten av brottsplatsvittnena.

     1. Mycket bra inlägg!
      En sak jag tänkt på är att SE kan ha gjort ett toalettbesök innan han går till receptionen. Särskilt med tanke på uppgifter som finns om ”druckit middag”. Det är ju inte omöjligt att tänka sig att han först stämplar ut, går på toaletten och sedan beger sig till receptionen. Jag menar vem kommer ihåg att nämna att man även varit på toaletten. I synnerhet som man inte i det läget är misstänkt för något utan bara ett oskyldigt vittne.

    5. Även om det tog makarna Palme ca 45 sekunder att gå de ca 50 meterna från Sveavägen 44 till mordplatsen (den ungefärliga sträckan 1986 – idag ligger entrén ca 20 meter närmare), vilket motsvarar 4km/h som är en låg gånghastighet, så behöver ju inte Engström ha gått lika långsamt. Om han gick direkt söderut så skulle han vid vad som brukar räknas som normal gånghastighet 5-6km/h ha hunnit fram till mordplatsen på ca 30-35 sekunder och helt enkelt gått ikapp paret Palme.

     Det betyder att om Engström kom ut på Sveavägen senast ca 23:21:00 så bör det ha vara möjligt för honom att utföra mordet. Exakt hur lång tid det tog från stämpelklockan ut på trottoaren vet vi inte, ska vi tro vad Engström själv ska ha sagt dagen efter mordet, återberättat drygt tre månader senare av Roland B, så gick han direkt ut medan Henry O, också drygt tre månader senare hävdade att de först pratade ett par minuter. Roland B sa även att han och Engström konstaterade att det kan ha tagit ca en minut.

     Alltså bör det vara fullt möjligt att Engström är gärningsmannen även om han stämplade ut så sent som 23:19:59, vilket är sista möjliga tid enligt Roland B. Så där är vi trots allt överens, även om jag då ger Engström mer tid för att komma ut på trottoaren.

     1. Du förutsätter alltså att när det handlar om utstämplingstiden så är det det Roland B:s muntliga uppgift i juni som gäller, inte Engströms. Någon annan dokumentation har vi inte sett hittills – om vi inte räknar med Per H:s uppgifter som ju strider mot Roland B:s i ett väsentligt avseende även om Per H också hävdar att Engström stämplade ut 23.19. Per H förnekade nämligen att stämpeluret gick fel, så om vi tror att det gjorde det kan vi räkna bort honom som tillförlitlig källa – eller hur?

      Då återstår alltså bara Roland B:s uttalande som underlag för tiden 23.19. Det kan vara intressant att se hur han formulerade sig på den punkten. Roland B har just sagt att Engström stämplat ut 23.19 och förhörsledaren Erik Skoglund har kommenterat det med: ”Mm. Och klockan var rätt hos er.”

      Roland B svarar: ”Ja, den kollade jag med Fröken Ur då. Det var faktiskt så att klockan gick, våran klocka gick inte fel utan vår tidsapparat stod på 23.20 men vår klocka gick en minut fel vilket jag konstaterade vid kontroll med Fröken Ur. Och det var därför jag sa 23.19 åt honom.”

      Därefter följer i förhörsprotokollet en tom halv rad efter punkten i den citerade meningen. Och nästa rad börjar med den halva meningen: ”och ställde om systemet.”

      null

      Den till synes saknade halva raden är inte helt lätt att se en förklaring till. Jag har dock ingen anledning att tro att det rör sig om maskning av text eller annan manipulation. Den enklaste förklaringen är att det är Skoglund som varit slarvig. Och det är det intrycket av slarvighet som jag får av hela protokollet.

      Det följer inte några ytterligare försök från Skoglund att reda ut exakt vad Roland B menade – vilket inte hade skadat eftersom ju Roland B i en och samma mening lyckats hävda att klockan både gick fel och inte gick fel.

      Och för fullständighetens skull, låt oss se exakt vad Per H som sysslade med säkerhetsfrågor på Skandia för sin del sa om saken när han hördes samma dag som Roland B, alltså den 9 juni 1986. Förhörsledaren Skoglund frågar Per H om stämpelklockorna kan ha gått fel.

      Per H: ”Nej.”

      Förhörsledaren: ”Det är kollat?”

      Per H: ”Ja, de går rätt.”

      Skoglund får alltså två olika uppgifter samma dag. De motsäger inte bara Engström utan också varandra. Man skulle ju ha hoppats att Skoglund gick vidare och försökte få fram dokumentation av vad som verkligen gällde – i synnerhet som Roland B uttryckte sig så diffust. Men när jag intervjuade Krister Petersson kände han uppenbarligen inte till någon teknisk redogörelse som kunde klargöra saken. Och efter ett samtal jag hade med Palmegruppen igår fick jag uppfattningen att de inte har något i sina arkiv som reder ut frågetecknen. Det lär väl visa sig med tiden.

      1. Krister Petersson lär väl bemöta detta med sitt vanliga mantra. Eftersom utredarna påstår sig veta vad som sedan hände måste Engström ha lämnat Skandia i tillräckligt god tid. Och haft med sig ett vapen.

      2. Gunnar

       Med tanke på vad nyckelvittnet vid Grand Anneli K säger idag i tidningarna, att hon inte har blivit förhörd på nytt, så verkar inte Palmegruppen ha kört SE-spåret i botten då de antagligen varit själva övertygade om, sedan starten 2017, att SE ”inte kan rundas”. Det kan vara så att man har prioriterat de begränsade resurserna till att komma så långt som möjligt med de andra hypoteser som finns.

       Jag tror därför att man inte ens har brytt sig om att reda ut var SE befann sig på måndagen den 3 mars och vad han gjorde.

       1. Fast jag tror det medveten strategi att inte grotta ner sig i Grandmannen av den enkla anledningen att Grandmannens klädsel inte stämmer överens med gärningsmannens klädsel. Så etablerar man Stig E som Grandman så blir det svårt att samtidigt hävda att han är gärningsman. Och det utan att gå in på själva logistiken med att vara vid Grand och sen hinna med att ta sig till Skandia, stämpla ut och därefter utföra dådet.

        1. Borgnäs eller Wall har redan rett ut det orimliga i att Mårten Palmes Grandman skulle var gärningsmannen. Paret Palme korsade oväntat Sveavägen, stannade cirka 10 sekunder vid klädbutiken Sari och gick sedan ner till Tunnelgatan, Grandmannen skulle helt enkelt inte kunna vara på plats i tid (eftersom vittnet IM såg mördaren flera minuter innan mordet). OK, IM kanske har helt fel, mördaren fanns kanske på plats enbart 5 sekunder innan mordet medan IM säger flera minuter.

         Men Thomas Pettersson driver tesen att Skandiamannen var Mårten Palmes Grandman, gick efter paret Palme, tog sig runt till Skandias bakdörr på Luntmakargatan (en inte obetydlig omväg), passerade receptionen, stämplade ut, gick ut vid huvudentrén och sköt sedan Palme. Vilket kalkon-upplägg. En 8-åring med ganska basala kunskaper i plus och minus inser ju att tiderna inte går ihop.

      3. Jag får intrycket av att han pratar om två klockor. Jag vet inte hur det såg ut på Skandia men på mitt tidigare jobb hade vi en stämpelklocka och en stor väggklocka ovanför. Dessa gick sällan exakt lika. Jag tolkar det som att de hade nåt liknande och att han stämplade ut 23.20 på stämpeluret och att en riktig klocka visade 23.19. O att man kanske tagit för givet att det var stämpeluret som visade rätt tid men kontroll mot fröken ur visade att den vanliga klockan, kanske en väggklocka vid stämpeluret var den som faktiskt visade rätt.

       1. Ja, allt är ju möjligt. Jag skulle vara glad om det visar sig att det finns någon sorts teknisk dokumentation hos polisen om underlaget för slutsatsen att Engström stämplade ut 23.19. En tillförlitlig beskrivning av att det fanns olika klockor som inbördes gick olika vore också värdefull förstås. Men det som faktiskt finns redovisat hittills ger inga möjligheter att underkänna Engströms egna uppgifter.

      4. Det finns en enkel förklaring om man läser alla förhören med väktarna. Det fanns alltså en klocka på väggen i receptionen som de tittade på t.ex.när en notering skulle göras i liggaren. I förhöret så säger han alltså att klockan på väggen gick en minut fel men tidregistreringssystemet gick rätt.

       1. Det är teoretiskt möjligt att man skulle kunna tolka Roland B på det välvilliga sättet. Men läser man vad som står noterat hos polisen sedan Engström lämnat uppgifter i telefon den 10 mars står det: ”Fredagen den 28/2 1986 klockan 23.19 stämplade Engström ut från sin arbetsplats på Skandia, Sveavägen 44. Vid senare kontroll med Fröken Ur hade konstaterats att stämpeluret gick 1 minut för sakta. Rätt tid skall således vara 23.20.”

        Det Engström beskriver är alltså att den utstämplingstid han fick i stämpeluret var 23.19 – men att en kontroll med Fröken Ur visade att stämpeluret gick fel.

        Om det fanns en vanlig klocka på väggen som gick en minut fel så skulle det förstås inte ha påverkat utstämplingstiden. Möjligen kan man däremot tänka sig att om den vanliga klockan uppvisade en annan tid än stämpeluret så fanns det anledning att kontrollera stämpelurets tid. Och då kan det ha visat sig att stämpeluret gick fel, precis som Engström sa.

        Det är väl något sådant som möjligen kan utläsas ur Roland B:s kommentar när han hörs i juni och säger att efter kontroll med Fröken Ur fick man ställa om systemet. Det låter som han menar att ställa om stämpeluret, inte att ställa om en vanlig väggklocka.

        Men frågan återstår då fortfarande om åt vilket håll stämpeluret gick fel. Engström som kom tidigt med sin uppgift om att stämpelklockan gick efter bör tas på visst allvar om det inte finns tydlig dokumentation som visar att han hade fel. Inte bara för att han lämnade uppgiften när den var tämligen färsk, utan också för att det inte fanns någon begriplig anledning till varför han skulle komma med felaktiga – men lättkontrollerade – uppgifter om saken, av allt att döma utan att han var tillfrågad om just de uppgifterna.

        1. Oavsett vilken klocka som gick rätt så ser man KPs syfte att Enström försökte skapa sig ett alibi och avsiktlig placera sig efter mordet ägt rum så är otroligt långsökt. Då borde Engström verkligen påtalat att han stod och pratade med väktarna en lång stund och omöjligen kunde utfört mordet. Men eftersom Engström inte utfört mordet så gjorde han inte det eftersom han inte kunde ana att ett alibi skulle bli nödvändigt. Snarare ville Enström placera sig själv i händelsen centrum, speciellt om polisen till en början ignorerar hans försök till kontakt.

        2. Om belöningen på 50 miljoner kronor skall anses bevisa att mordet inte var en konspiration, så måste man väl rimligen hävda att samma belöning bevisar att det finns inget att hämta hos de klockor på Skandia som eventuellt gått fel.

         Ett konspirationsavslöjande skulle ju kräva att en mer eller mindre medansvarig började läcka, vilket skulle innebära risker för att själv bli åtalad (och dessutom inte få någon belöning alls). Motsvarande risker gäller ju inte personalen på Skandia.

         Så vi bör försöka använda samma linjal när vi mäter upp risken för ditten och datten, och inte svaja så mycket i hur olika förhållanden skall värderas.

        3. Gunnar,
         När det gäller stämpeluren och tiden som diskuteras på bloggen så fungerade systemen fram till atomurstiden och modern elektronik som följer. På hundratals fabriker, kontor och regementen runt om i landet fanns ett centralur. Det var ett elektromekaniskt väggpendelur av god kvalité med kompensationspendel där det elektriska var från LM Ericsson och uret från Westerstrand.
         Centraluret höll tiden, på den tiden, mycket bra och drog sig vid rätt inställning och regelbunden service endast få sekunder per vecka. Till centraluret var kopplat en motor som drog upp lodet var 6-10 minut och om strömmen gick så fanns alltid en gångreserv på cirka 24 timmar innan lodet slog i fodralets botten. Dessutom var kontakter anslutna till centraluret som kunde slutas med jämna mellanrum, förslagsvis varje minut och ge elektrisk impuls för att styra något annat.
         Annat brukade vara väggklockor inom verksamhetsområdet samt även stämpelur. Väggklockorna och stämpeluren (trälarna) var därför inga självständiga urverk utan tickade fram tiden efter impulssignal från centraluret. Trälarna levde alltså inte sitt eget liv utan följde slaviskt centralurets impulser. Problemet med tidsdifferanser mellan centralur och trälar uppstod när centraluret ställdes exakt efter Fröken Ur medan trälens ur ställdes någon minut fel, före eller efter Fröken Ur. Centraluret ger impuls och trälen följer troget efter och ställer om tiden med den felaktiga tidsinställningen intakt.
         På en arbetsplats med flera väggklockor och ett par stämpelur anslutna till centraluret kan man i princip tänka sig att alla trälar visar olika tid, en del går stadigt något före, andra efter och någon träl visar samma tid som centraluret. En förklaring till olika tidsangivelser kan tänkas vara att centraluret och Engströms stämpelur skilde sig åt med någon minut men även att stämpeluret, centraluret och tänkbar väggklocka visade minus-exakt-plus minut.
         Om inte polisen i Palmefallet gjort en ordentlig undersökning och dokumentation med hjälp av centralurstekniker kan den exakta tiden för Engströms utstämpling bli svår att fastställa.

         1. Mycket intressanta insikter, soederviken. Det skulle alltså teoretiskt kunna innebära att Roland B och Per H kontrollerade två olika klockor. Den ena kan ha kontrollerat att centraluret gick rätt och den andre om själva stämpeluret visade rätt. Om de kontrollerat två olika klockor skulle ju båda kunna ha rätt i sina iakttagelser. Det blir då av vikt att veta vem som kontrollerade tiden på vilket ur och att förhörsledaren var medveten om båda dessa ur och inte tolkade båda som stämpelur i förhörsprotokollet.

         2. Det slår mig plötsligt att inte alla stämpelur tickade fram en minut i taget utan vissa i tidsperioder. Jag började min karriär på ett av Sveriges största verkstadsföretag och om jag inte minns helt fel tickade stämpeluret fram i tiondels timmar eller sexminutersperioder. När en ny period matades fram hördes ett ljudligt ”klick” och man kunde stoppa i kortet och få rätt tid stämplad och gå hem i rätt tid.
          På nätet hittar vi följande: ” Det enda jag upplevde som dåligt med stämpelkort var att för varje påbörjad period (6 minuter) som man kom försent så drogs den kvarvarande tiden från den perioden bort. Men gick du en minut efter så fick du inte en hel period på sex minuter. Det var krångligt att kompensera för förlorad tid.” http://detliggeritiden.se/utstallningens-delar/stampelklockor/
          Jag undrar hur Skandias tidssystem var inställt? Stämplades verkligen minut för minut eller i tidsintervall?

       2. Fast när det skrivs om klockan i receptionen som Henry O tittar på så är ju den i relation till det åtgärdssystem som väktarna har när en det kommer ett larm från en dörr som exempelvis står öppen för länge. Det är alltså inte utstämplingssystemet som man pratar om i den delen av förhören.

      5. Jag hade själv inte riktigt reagerat för dessa ”tomma passager” i texten tidigare, men gick igenom förhören igen med personalen som jobbade på Skandia och noterade flera ord och ibland hela meningar som var uteblivna. Spontant tänkte jag att det var en form av maskning, samtidigt så tycker jag att man borde i så fall sett en tydligare kontur från den pappersbit man i så fall applicerat över orden/meningarna vid kopieringen.

       Så det alternativ jag i så fall kan tänka mig är att det kanske inte varit hörbart från banden och att det är därför texten uteblivit? Jag tycker dock det är märkligt, särskilt på den passagen där två hela meningar är borta i Henry O:s ena protokoll (sånär som på en punkt i sista meningen).

       1. Du har rätt, det är en hel del som saknas och ibland står det bara …… T.ex. återkommer sekvensen ”La……” flera gånger. Det skulle förstås kunna vara någon slags transkriberingsregel men det förklarar inte de vita passagerna.

      6. Kan det vara sånt där gammalt stämpelur med en rund klocka utanpå möjligen. Den klockan hade kanske en tid och själva stämpeluret en annan tid. Låter nästan som om Roland pratar om flera klockor.

       1. Ja, frågor finns det. Men det är förstås svar vi skulle behöva. Med tanke på att Erik Skoglunds förhör med Per H kommer in på att Per talar om vikten av att leta efter vapenfett och vapendelar på Engströms rum är det helt klart att Per H betraktar Engströms som en misstänkt mördare. Och Erik Skoglund visar ett alldeles uppenbart intresse för Per H:s teorier.

        Det borde ha lett till att Skoglund såg till att detaljerat och tydligt utreda Engströms utstämplingstid, en fråga som ju var helt central för att pröva tesen om honom som tänkbar Palmemördare.

        Om varken Skoglund eller någon annan gjorde det – och tills vidare finns inga tecken på att han gjorde det – så bör ju Petersson anständigtvis inte kunna argumentera som om saken egentligen är klar, som om Engströms tidsuppgifter är falska.

        1. Det är väldigt märkligt att den förhörande polisen inte sätter stopp för hans privata förundersökning och inte då istället gör en riktig husrannsakan. För om Per H skulle komma dragandes med ”vapenfett” och ”vapendelar” så skulle det bevismässigt förstört för åklagaren. Per H gör också en syftning till det påstådda besöket i Mariehamn och EAP vilket inte visade sig vara sant. Kvinnan som lämnade tipset förhördes 1987 så hur kunde Per H känna till detta 3 månader efter mordet? Kanske ska personer som är ivriga att kasta ljuset åt ett annat håll synas närmare, speciellt om man har tillgång till säkerhetssystem och kan ställa om klockor osv, ett spaningsuppslag till.

      7. En liten kort uppföljning angående de tomma/blanka passagerna som finns i bl.a. Henry O:s och Anette K:s förhör. Jag har kollat med polisen och de har ingen förklaring till dessa blanka passager. De tror inte att det rör sig om någon maskning och att det snarast rör sig om att det varit ohörbart på bandet när avskriften gjorts, men de har inga säkra besked att ge om varför det ser ut som det gör.

       Banden med ljudupptagningarna finns inte bevarade, så det går inte att kontrollera den vägen heller.

 80. Om jag hade haft möjlighet att ställa en enda fråga till Krister Petersson hade det varit: Vem är personen som enligt Karin J sa ” […] jag vet att han skall ligga i framstupa sidoläge, varför gör ni så här”.
  Jag har återkommit till det ett antal gånger eftersom det inte går att utläsa av tillgängliga förhör att någon varit i närheten av yttra något sådant. Förutom SE som pratade om det från första stund och inte ville överge tanken på att det var det enda rätta. Något som bland annat framgår i det brev han skrev till Sven Anér.
  ”Åsså har vi lilla Anna Hage med hjärtmassage på en person som hade andningsvägarna fyllda med blod. Då hjälper ingenting.”

 81. Thomas Pettersson brukar hävda att Engström normalt inte var en person som fabulerade eller for med osanning. Det ska bara ha varit omkring Palmemordet som han agerade på det sättet. Den bilden har nu alltmer börjat ifrågasättas.

  En av SVT:s reportrar har påbörjat en granskning i detta avseende. Hon berättade som ett exempel att SE till den närmaste omgivningen sagt att det var han som skapade Skandias välkända logotype, vilket inte stämmer. Detta var annars en etablerad sanning bland grannarna.

  Fortsättning lär följa och hon torde inte vara den enda grävande journalisten som kommer att försöka teckna en bild av Skandiamannen. Så här långt har det mest varit TP:s beskrivning som fått fäste. Det kan nog komma att ändras.

  1. Mikael B

   SVT-journalisten gör nog klokast att invänta nya upplagan av ”Den osannolika mördaren”. På motsvarande sätt som Palmegruppen gjorde med första utgåvan.

   Vilka centrala personer i SE:s omgivning skall hon intervjua som inte TP redan har talat med under tolv års tid?

   1. Uppenbarligen har hon redan fått fram nya uppgifter, efter ganska kort tids research.

   2. Inte för att smutskasta TP eller hans insats, men jag tycker det är ganska uppenbart att det inte alla stenar har vänts i hans efterforskningar kring Engström. Mängder av aspekter är outredda eller bara antydda, så det är väldigt bra att andra journalister mm börjar forska kring honom med nu så vi kan få en fylligare bild.

   1. SVT-reportern nämnde uppgiften i ett studiosamtal i extrasändningen efter presskonferensen. Det var i anslutning till att hon ställde sina frågor till Krister Petersson från samma studio. Det framgick då att hon avsåg att gräva vidare i syfte att teckna en djupare personkarakteristik av Skandiamannen än den som hittills presenterats. Och hon lär väl inte vara ensam om den inriktningen. Milt uttryckt.

 82. 2 saker jag ”inte kan komma runt”:

  1) varför nämnde Lisbeth Palme aldrig Skandiamannen som mördaren? Om han var mördaren borde hon ha fått en snabb skymt av honom, då han också – enligt uppgift – dröjde sig kvar någon extra sekund för att se OP falla till marken/vara oskadliggjord. Hon nämnde aldrig något om att mördaren hade (stålbågade) glasögon.

  2) Var det inte osmakligt att man i tv satt och spekulerade med Thomas Pettersson om huruvida han snart skulle få kvittera ut de 50 miljonerna som utlovats ifall någon kunde bidra till att MOP klarades upp, bara minuterna innan KP skulle hålla sin presskonferens? Och vad han eventuellt skulle göra med pengarna också? (Han svarade lite fåfängt bl.a. att han inte hade beställt någon stor/dyr båt än…).

  1. Angående punkt 2 så finns det 50 miljoner skäl att peka ut en gärningsman i detta fall Engström, det ska man inte glömma bort. Därför är det så viktigt att alla bevis och slaskinnehåll finns loggat så att friande bevis inte försvinner eller utlämnas vid en research.

  2. Förstår inte hur Thomas Pettersson skall kunna göra anspråk på pengarna. Vad värdefullt finns i hans bok som inte redan nämnts i Lars Larssons bok?

   1. Ingen kan göra anspråk på några 50 miljoner eftersom mordet inte har klarats upp. Förundersökningen är nedlagd utan att mördaren kunnat identifieras. Det enda som finns är en misstänkt potentiell gärningsperson som är avliden.

  3. På allvar pratades det så på tv om de 50 miljonerna?
   På kvällen kunde jag knappt kolla på tv för där var ju en filtergubbe i var kanal.
   O då satt jag o har hittat brevskrivaren. Fy faan detta!

  4. Från förhör med Lisbet Palme 860301:
   ”Mannen som sprang in på Tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, ca 180 cm lång och med ”kompakt” kropp med kort hals. Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var iklädd en blå, något litet ”bullig” täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.”
   Och så från samtal 860325:
   ”Gärningsmannen har stirrande blick. Ljus blick. Kindknotorna är liksom bulliga. Har har vit överläpp. Kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Har bär mörkblå jacka. Den är inte midjelång, inte heller väldigt lång. Han har mörka byxor. Det är inte jeans.”

   Ganska mycket som stämmer in på Engström.

   Vad beträffar glasögonen så kan hon mycket väl ha missat dem, det är ju bara att titta på kända fotografier av honom – då glasögonen bara hade bågar upptill så smälter de så att säga in väl med ansiktet. På vissa foton är de riktigt svåra att se trots att man vet att de finns där.

   1. Stämmer också väldigt väl in på Victor G med bortrakad mustasch, vilken dessutom inte är helt olik Christer P, vilket kanske skulle kunna förklara Lisbets utpekande.

    1. Utseendet stämmer även in på Svartenbrandt. Poliserna ville förhöra honom men vad jag förstått så fick de inte för läkaren o advokaten.

 83. I tilläggsförhöret 12/6 1986 med Henry O så börjar det med ”vi har studerat de här larmlistan mycket noggrannt ” , felstavningar 🙂

  Längre ned i förhöret ”Kan man Henry med ledning av dessa listor”, här pratas det helt plötsligt om flera listor.

  Den här larmlistan, finns den bevarad? Den är högintressant att granska. Den borde finnas i förundersökningen, i Securitas arkiv eller i Skandias arkiv? Saknas den så borde det bottnas vad som hände med den. Den kan i bästa fall fria eller vara försvårande för Engström.
  Likadant med passagesystemet och liggaren/loggen som de hade i receptionen.

 84. Preskribera nu när man säger sig ha hittat mördaren och gjort avslut.
  Kanske den riktiga då dyker upp, vem vet?

 85. Varför är det ett evigt mysterium vem paret Palme samtalade med? Anders D. hade ett ypperligt läge för sina iakttagelser. Skall svara själv på min fråga/ Det är LP:es hemlighet. Utredningen mot SE. är rent av bedrövlig och skrattretande. En kännspak herreman som SE. hade nog Lisbet med lätthet pekat ut.

 86. Ju mer man lyssnar till presskonferensen ju underligare blir den. Krister Peterson säger ett antal saker om Engström som man direkt utifrån vittnesförhören kan säga är osanna som t.ex. att Engström först ”bytte några ord” med väktarna INNAN han stämplade ut trots att väktaren tydligt sagt att de pratade EFTER utstämplingen och att de pratade i ett par minuter, inte bara bytte några ord. Han säger sedan att Engström påstår att ”han varken hörde eller såg något om att de [Palme] blev beskjutna” vilket också är osant, Engström anger i sina samtliga tre första vittnesförhör att han hör EN smäll även om han då inte kopplade det till en beskjutning.

  Om inte Peterson själv när han läser innantill kan klara att ge riktiga uppgifter på så centrala punkter hur rimligt är det då att ett vittnesförhör som återges nedskrivet i andra hand skall vara exakt rätt. Det jag undrar över är: Upprepade gånger säger han att Engström ljuger på ett antal punkter i sina förhör, jag har försökt att gå igenom dem i detalj men hittar inget direkt jag kan peka på.

  Uppgiften Engström ger; att han hör EN smäll kort efter att han kommit ut från Skandiahuset är också viktig eftersom det ger tiden för när han går ut, alltså ca. 23:21:30 precis när Palme sköts. Och det är också helt förenligt med stämpelkortets tidsangivelse och väktarens redogörelse för samtalet med Engström.

  1. Ja, att Krister Petersson framlägger allt SE gör från att han lämnar rummet stämplar ut, pratar med väktaren tills han går ut på gatan omkastad kronologisk ordning är svagt.
   Han har flaggat för lösningen en lång tid, men gör en felaktig beskrivning av förloppet, och när sådana felaktigheter utfaller till sin egen fördel brukar det inte sällan handla om medveten manipulation.
   Detta var ju den avgörande punkten, och skillnaden mellan att Engström lämnar Skandiahuset 23.19 mot att han lämnar 23.21 är naturligtvis helt avgörande.
   Troligen hade KP problem med mannen i blå jacka, som förföjlde makarna Palme uppe vid den norra annonspelaren, och måste skapa sig ett tidsutrymme i händelse av att SE egentligen var på väg till Odenplan för att ta nattbussen (som inte gick).
   Utpassage 23.19 kan också ge Inge M en liten möjlighet att ha sett Engström vänta vid Dekorima någon minut.
   Jag spekulerar och gissar, men i detta fall tycker jag att jag kan tillåta mig att göra det.
   Och visst är det faktiskt ganska slående att man själv måste ta till lögner för att påvisa att någon annan ljuger.
   Vet inte om KP blivit riktigt ställd inför en rak fråga om denna lögn eller om alla journalister varit allt för finkänsliga för att lyfta den.
   I vilket fall som helst borde den ställas rakt och om han försöker slingra sig ska den följas upp tills han ger en förklaring.
   Det gäller också övriga punkter där han far med osanning. Han måste helt enkelt svara inför en kommission där frågeställningarna fått tid att mogna.

  2. Jag funderade lite till på det att Engström bara säger sig ha hört ett skott och den rimligaste förklaringen är nog att han inte hörde skotten alls utan kom ut från Skandiahuset kort efteråt. Men att han var angelägen om att vara ett ögonvittne och inte bara någon som kom förbi efter mordet och därför sa han att han hört skottet. Hörde han inte dem kunde han inte veta att det var två skott och inte ett. Möjligheten finns förstås att han kom ut precis i det ögonblick när när andra skottet kom eller att han missade höra ett av skotten men de kom i tät följd och det verkar ha varit ganska ordentliga smällar så det känns lite fel.

 87. Förslag: starta någon slags crowfunding och laserskanna/etc området, modellera in is, snö etc och skapa ett rejält ”VR-spel” där du i varje mikrosekund kan byta ”karaktär” (=vittne) och se exakt vad de ser ut sin synvinkel och där de exakt står. Där man exakt i varje ögonblick kan växla mellan ”helikopterperspektiv” coh ”vittnesperspektiv” och ”google-maps-perspektiv”. Man kan då också tänka sig flera olika möjliga positioneringar av karaktärer etc. Då borde man lättare kunna hitta vad som ”kan funka” och vad som ”inte funkar”. Inte bara 2-kartor eller ”endimensionell film” …

  1. Mycket intressant tankegång. För ett par år sedan tipsade jag Palmeutredarna om att de själva borde kunna ta hjälp för att konstruera något sådant utifrån befintliga data. Det finns en forskningsgrupp vid University of London som arbetar under namnet Forensic Architecture och som tagit sig an ett antal komplicerade händelseförlopp på just det sättet, bland annat för FN:s räkning.

   Om Palmegruppen med hjälpa av denna forskningsgrupp gjort något sådant med sitt material hade vi sluppit den torftiga sammanställning som Krister Petersson och Hans Melander stod för i förra veckan.

   Här är adressen till projektet. Där finns många dokumentation av många enskilda undersökningar. Mycket spännande.

  1. Den intervjun är värd en noggrann läsning. Krister Petersson bekräftar att utredarna i tre år har genomfört en rad undersökningsåtgärder vad gäller Stig Engström. Men dessa åtgärder redovisas inte.

   Skälet?

   ”Det är inte min uppfattning att detta ska vara ett allmänt spektakel”, säger Petersson. Han får frågan om det är så att detta utredande försvagat misstankarna mot Engström. Det vill han inte gå med på utan hävdar att det han sa på pressträffen räcker.

   Eftersom i stort sett ingenting han sa på pressträffen var nytt så betyder det – med en välvillig tolkning – att utredarna inte hittat någonting som är av betydelse för bevisningen. En mindre välvillig tolkning är förstås att dessa tre år av utredande lett till ett resultat som försvagat det utpekande som Petersson redan bestämt sig för.

   Och när han säger att det skulle utgöra ett ”allmänt spektakel” om han redovisade vad Palmegruppen tillfört i bevishänseende så är det förstås en oförskämdhet mot alla de människor som vill veta vad polis och åklagare kommit fram till när det gäller mordet på Sveriges statsminister. En mindre välbetänkt oförskämdhet kan man kanske tycka, för Petersson lär ju inte skaffa fler supportar för sin tes genom ett så arrogant hemlighetsmakeri. Men han har möjligtvis väl övertänkta men icke redovisade skäl till tystlåtenhet, skäl som är viktigare än att tillfredsställa allmänhetens informationsbehov.

   Och slutligen: det var Petersson själv som startade en gissningstävlan fyra månader före annonseringen av nedläggningsbeslutet genom att gå ut och proklamera att det antingen skulle bli ett åtal eller en nedlagd utredning – men han tänkte inte tala om vilket, det skulle folk få grubbla över.

   Om inte detta var att iscensätta ett allmänt spektakel så vet jag inte vad som förtjänar en sådan beteckning.

   Det är inte utan att det nästan börjar lysa ett försoningens skimmer över gamla bespottade koryféer som Hans Holmér och Jörgen Almblad. Riktigt så dumdryga var de aldrig.