Nitton undertecknare: Återuppta Palmeutredningen!

Dekorimahörnan – vad var det som skedde där fredagen den 28 februari 1986? Utredningen är nedlagd, men på mycket dåliga grunder menar nitton undertecknare av en artikel på DN Debatt och kräver att Riksåklagaren återupptar utredningen. FOTO: Polisen

RIKSÅKLAGAREN MÅSTE återuppta Palmeutredningen!

Det är kravet i den text som i dag publiceras på Dagens Nyheters debattsida. Artikeln är undertecknad av nitton personer.

De nitton riktar hård kritik mot Palmeåklagaren Krister Peterssons beslut att lägga ner utredningen.

En central punkt i kritiken är det offentliga utpekandet av Stig Engström som misstänkt Palmemördare trots bristen på bevis mot honom.

I artikeln heter det också:

Det är illa om alla de resurser som lagts ner och alla de kunskaper om fallet som finns samlade ska vara slutligt bortslösade genom ett beslut som bara framstår som en skenlösning.

Den gigantiska utredningen är nu digitaliserad och därmed avsevärt mer möjlig att arbeta effektivt med än någonsin tidigare. Uppslag att gå vidare med finns alldeles tydligt. Mordet är inte preskriberat.

Det heter också i artikeln att ”det minst slösaktiga och det enda ansvarsfulla alternativet om man vill finna en trovärdig lösning på mordgåtan” är att återuppta arbetet med en liten grupp kompetenta utredare och en orädd åklagare.

Som en särskild punkt kräver de nitton att tjänstemän inom myndigheter som Säpo och militära hemliga tjänster lösgörs från sin tystnadsplikt samt att den nya Palmeutredningen får insyn i och tillgång till dessa myndigheters arkiv.

Bland undertecknarna finns ett antal personer med stora kunskaper om utredningen.

Ett av dem är förre spaningsledaren Dag Andersson. Han ledde Palmegruppens utredningsarbete 2013-2016. Innan dess hade han framgångsrikt arbetat med en rad uppmärksammade fall på rikskriminalens våldsrotel, den så kallade riksmordkommissionen.

En annan av underskrivarna är förre kriminalinspektören Lennart Gustafsson. Han slutade i Palmegruppen samtidigt med Dag Andersson och är känd som den polis som medverkat längst tid i utredningen av statsministermordet – från 1986 till 2016.

En ytterligare undertecknare som sett centrala delar av utredningsarbetet inifrån är förre polisintendenten S L Petersson. Han var vid tiden för mordet chef för Stockholms polisens spaningssektion och ingick i Palmeutredningens spaningsledning 1986-1988.

Ännu ett tungt namn från polisen är kriminalkommissarie Jan-Åke Kjellberg som arbetade som utredare för Sanningskommissionen i Sydafrika 1996-1999.

Andra undertecknare har stora kunskaper om särskilda frågor som haft stor betydelse för utredningen. Birgitta Karlström Dorph var svensk diplomat i Sydafrika 1982-1988 och spelade en central roll i det svenska stödet till motståndet mot apartheid. Hon har kommit att kallas ”Palmes hemliga agent” och hon har uttryckt att det är angeläget att Sydafrikaspåret utreds vidare.

Göran Björkdahl som är biståndsrådgivare och arbetar vid svenska ambassaden i Burkina Faso har blivit uppmärksammad för sin research kring Sydafrikas möjliga inblandning i Palmemordet. Han har försett utredningen med information kring detta. Göran Björkdahl har även forskat kring Dag Hammarskjölds död och medverkat i en uppmärksammad dokumentärfilm om detta, Cold Case Hammarskjöld.

Inga-Britt Ahlenius har den mest imponerande meritlistan bland undertecknarna när det gäller att granska olika myndigheters agerande. Hon har varit generaldirektör för Riksrevisionsverket, hon har varit chef för Förenta Nationernas internrevision och hon ingick i den utredningsgrupp som tillsattes av Europaparlamentet för att granska misstankar om korruption inom EU, en utredning som ledde till att den dåvarande EU-kommissionen som leddes av Jacques Santer tvingades avgå. Mest relevant i det här sammanhanget är kanske att hon ingick i Granskningskommissionen, den tredje statliga kommission som granskade Palmeutredningen. Den kom med ett omfattande och i stora delar kritiskt betänkande 1999.

Två av undertecknarna, Dan Hörning och Tobias Henricsson, har under de senaste åren gjort en stor insats för att förse nutida poddlyssnare med allsidiga och utförliga kunskaper om Palmemordet och utredningen. Deras podd Palmemordet har funnits i fem år och hittills sänts ut i mer än 270 avsnitt.

Mattias Kressmark och Jonas Nyman är administratörer på Palmemordsarkivet, en ambitiös internetsida som publicerar handlingar från det nu nedlagda mordutredningen och som därmed gör myndighetshanteringen av dådet mot Sverige statsminister tillgänglig för en bred allmänhet.

Kari och Pertti Poutiainen, fysiker respektive gymnasielärare, är författare till ett av standardverken om Palmeutredningen, Inuti labyrinten. Det var den boken som hyllades av Palmes finansminister Kjell-Olof Feldt med orden: ”Jag inser det oerhörda i att ens antyda att svenska poliser, kanske på högsta nivå, skulle ha deltagit i en komplott för att mörda landets statsminister. /…/Men boken ”Inuti labyrinten” har tvingat mig att börja fundera över om min tillit till myndigheters lojalitet mot sin egen stat är så välgrundad som jag vill tro.

Bo G Andersson är en av grundarna av föreningen Grävande Journalister. Tidigare har han varit redaktör för DN Debatt.  Han har varit medförfattare till ett par böcker om de svenska vapensmugglingsskandalerna. I höstas publicerade han en artikel på DN Debatt där han avslöjade att säkerhetspolisens personakt om Olof Palme försvunnit från Säpos arkiv och möjligen eldats upp.

Bjarne Moelv, är en journalist och författare som bland annat skrivit om olika hemliga strukturer som fungerat parallellt med de traditionella svenska säkerhets- och underrättelsetjänsterna. Han har ett kontaktnät i dessa miljöer som byggts upp under många år. Och han var tidigt ute med att i ett antal uppmärksammade debattartiklar i framför allt Dagens Nyheter peka på möjligheten av att mordet utförts av fanatiska kretsar som såg Palme som en landsförrädare.

Lars Borgnäs, journalist och författare, är välkänd för alla som intresserar sig för Palmemordet. Han bevakade utredningen i riksradions samhällsmagasin Kanalen redan under det sena 80-talet och har sedan tagit upp ämnet i en rad reportage i olika program som sänts av Sveriges Television. Hans senaste bok är Olof Palmes sista steg – i sällskap med en mördare.

Anders Hasselbohm, journalist, författare blev på 70-talet känd för en bred publik genom sina reportage från inbördeskrigets Libanon. Han skrev senare den uppmärksammade debattboken Ubåtshotet. I ett antal tidningsartiklar har han tagit upp Sydafrikaspåret i Palmeutredningen.

Jan Stocklassa är författare till den internationellt framgångsrika boken Stieg Larssons arkiv – nyckeln till Palmemordet där han granskar kopplingar mellan svenska högerextremister och den sydafrikanska apartheidregimen som förenades i sin fiendskap till Olof Palme.

Och den nittonde undertecknaren, slutligen, är jag själv.

Dagens Nyheter har ensamrätt på material som publiceras på DN Debatt. Jag har därmed ingen möjlighet att publicera artikeln här på bloggen, vilket jag förstås annars gärna skulle ha gjort. Men alla som tycker att artikeln är intressant kan förstås länka till den och skriva egna sammanfattningar av och kommentarer till den på sociala medier eller i andra sammanhang.

Här är en intervju som TV4 gjorde med mig på söndagsmorgonen.

Debatten om artikeln här på bloggen är härmed öppnad.

*

Annat nytt kring denna årsdag:

Otto Ekevi som gjort ett antal inslag om mordet på Youtube har just lagt upp en ny film där. Titeln är: Palmemordet: mördarens flyktväg – trapporna.

Och här är en länk till ett nytt inslag från Sveriges Radio om Palmemordsarkivet där Mattias Kressmark intervjuas.