Ny Palmekommission, omstartad utredning – eller både och? Eller bara släppa frågan och ”gå vidare”?

Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna, vill ha en ny granskningskommission om Palmemordet – inklusive av utpekandet av Stig Engström. Han ifrågasätter om Sverige fungerat som en rättsstat när utredningen lades ner genom att en försvarslös och avliden Engström framställdes som lösningen på mordgåtan. FOTO: Riksdagen.

FREDRIK MALM, RIKSDAGSLEDAMOT för Liberalerna, kräver i dag på DN Debatt en ny kommission om Palmeutredningen, en som tar vid där Granskningskommissionen slutade.

Den kommissionen kom med sin rapport 1999 och det Malm föreslår är en kommission som granskar de följande omkring tjugo åren fram till utredningens nedläggning.

En av de frågor han menar att den nya kommissionen måste ta itu med är det utpekande av Stig Engström som Krister Petersson kom med när han avslutade utredningen.

Fredrik Malm skriver:

”Chefs­åklagarens beslut sågades av Justitieombudsmannen, tunga experter, jurister och av före detta Palmeutredare samt också av svenska folket.”

Han hänvisar till en opinionsundersökning som visar att inte ens var femte svensk låtit sig övertygas om Engströms skuld. Och samtidigt nämner han att utpekandet av den avlidne Engström på presskonferensen skedde utan att någon advokat fick möjlighet att tala för hans sak och försvara honom mot den allvarliga anklagelsen.

Fredrik Malm nämner vidare dokumentären ”Palmemordaren” i SVT där utpekandet ifrågasätts och en artikel på DN Debatt på årsdagen av mordet där 19 experter på Palmemordet kräver en återupptagen utredning. (Bland undertecknarna fanns förre spaningsledaren Dag Andersson och Inga-Britt Ahlenius, ledamot i den förra granskningskommissionen.)

Malm tillägger: ”Om denna hårda kritik är rättvis eller inte kan jag inte svara på, men jag konstaterar att de många frågorna inte fått några svar. Den officiella motiveringen till nedläggningsbeslutet bestod av en enda mening.”

Och om vad som företrädare för rättsapparaten sagt efter Krister Peterssons presskonferens skriver Malm: ”Det har /…/ blivit knäpptyst, trots all kritik. Så ska inte en rättsstat fungera.”

Fredrik Malm menar dessutom att en en ny kommission bör kunna lämna rekommendationer om att utredningen återupptas ifall den finner skäl till det.

Erik Helmerson, ledarskribent på oberoende liberala Dagens Nyheter, avfärdar Fredrik Malms förslag. Han menar att det är dags att säga nej till ytterligare utredande för att i stället ”ta den kunskap vi har”, lämna Palmemordet bakom oss och ”gå vidare”. FOTO: Vogler, Creative Commons.

Samtidigt som Fredrik Malms artikel publiceras går Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson ut i tidningen och tar starkt avstånd från förslaget. Han skriver:

”Liknande krav – nya kommissioner, nya utredningar, nya expertgrupper – återkommer ständigt även för Estonia.

Men vad tror ni egentligen ska hända? Kommer en slutlig kommission verkligen fram till ett slutligt svar som gör alla slutligt nöjda? Kommer det offentliga Sverige att dunka utredningen i bordet och rida bort i solnedgången till svulstig musik och ett storståtligt ‘The End’?

Eller är det kanske mer sannolikt att även denna kommission – förutom att än en gång riva i de sår som aldrig får läka – kommer att ifrågasättas och kritiseras av nya debattörer, nya privatspanare, nya riksdagsmän?”

Erik Helmerson avslutar med att det är dags att släppa frågan om Palmemordet, ”nöja oss och gå vidare”.

Vad tycker bloggens läsare? För min egen del menar jag att det inte borde behövas en ny kommission för att Palmeutredningen ska återupptas. Men vi har sett att motståndet från Riksåklagaren mot att över huvud taget pröva Krister Peterssons djupt kontroversiella beslut hittills har varit envist – om än tystlåtet. Ifall det finns en opinion för en ny kommission – och om en sådan kommer till stånd – skulle det förmodligen kunna öka pressen på RÅ. Och det vore verkligen välkommet.

Samtidigt: oavsett det högst rimliga kravet på att utredningen öppnas igen behövs givetvis en granskning av de senaste tjugo årens utredande – inte minst av vad som hände under den period som ledde fram till nedläggningsbeslutet.

Och låt oss komma ihåg att det ena inte utesluter det andra: den förra granskningskommissionen arbetade parallellt med att det pågick en mordutredning. Det finns inget som hindrar att något sådant skulle kunna ske igen.

Debatten här på bloggen är öppen.

46 reaktioner på ”Ny Palmekommission, omstartad utredning – eller både och? Eller bara släppa frågan och ”gå vidare”?

 1. Helmersons kommentar är i en klass för sig. Inte bara avsäger han sig villigt, han skjuter otåligt åt sidan, en av de grundläggande principerna för samhällsbevakande journalistik: att aldrig låta en ouppklarad fråga vila. Och detta gäller mordet på landets statsminister. I levande minne.

  Jag tar mig för pannan, men låter vara där. Bara en sak till, hans sista ord: ”… gå vidare”.

  Vart?

  1. DN förnekar sig inte. Allt det tidningen skriver måste analyseras på ett övergripande plan: Vad är anledningen till att de skriver om det här? Vad är anledningen till att de vinklar texten som de gör?

  2. För övrigt, vad jag länge velat se är en grundlig undersökning av press och mediers roll under hela utredningen, specifikt med fokus på Stockholmstidningarnas informella personkontakter med polisledning, underrättelseväsen, politiker under de första, säg, tio åren. Vilken slags roll spelade tidningarna i hur vissa saker belystes, andra inte? I vilken utsträckning var pressen pro-aktiv, oberoende och genuint undersökande gentemot statsapparaten; i vilken utsträckning ”pro-passiv”, helt och hållet beroende av sina källors vilja/förmåga att berätta? Frågor finns i överflöd.
   Dessvärre skulle nog en sådan undersökning inte kunna bli så djuplodande i dag eftersom många av de medverkande har gått ur tiden. Och jag kan mycket väl ha missat något som redan skrivits om detta, för jag tycker det vore ett ämne som ger sig självt för t.ex. en akademisk, mediehistorisk avhandling. Om någon har tips i den vägen så meddela gärna.

 2. Vilken fråga är intressantast?

  Vem det var som mördade Palme?

  eller

  Vad är det egentligen som försiggått i utredningen?

  1. Fråga 1 bör hanteras av en nystartad mordutredning, med en utbytt åklagare.
   Fråga 2 bör hanteras av en oberoende kommission, och den skall inte ledas av någon socialdemokratisk landshövding, utan av någon som är oberoende.

 3. Ledarskribenten för ”oberoende liberala Dagens Nyheter” kan gott ta och kamma sig. Det har ofta verkat som att DN:s ledning gått etablissemangets ärenden: Sveriges svar på Pravda när det verkligen gäller, se Åsheden och Holmér. De har många fina skribenter skall dock sägas som Bo G Andersson och Johan Croneman för att nämna två.

  Förutom en ny kommission med fullständiga befogenheter föreslår jag att regeringen släpper SÄPO:s ”destruerade” (=trams) Palmeakt och befriar alla som någonsin jobbat med den från sin tystnadsplikt. Litet katharsis skulle väl vara en bra förutsättning för att gå vidare?

 4. Mosche,

  Tre utomordentligt goda förslag.

  ”föreslår jag att regeringen släpper SÄPO:s ”destruerade” (=trams) Palmeakt” – vad finns det för skäl att hoppas att den finns bevarad?

  ”befriar alla som någonsin jobbat med den från sin tystnadsplikt” – vore ju bra och möjligt oavsett om akten kan hittas.

  En fjärde punkt vore att ta upp utredningen igen oberoende av kommissionen, som Gunnar skrev, men det skall inte regeringen blanda sig i.

 5. En kommission som grundligt går igenom PU med huvudinriktning de sista tjugo åren känns motiverat.
  Däremot,att återuppta PU?
  Jag vet inte,för mig så känns det sannolikt att sådan inte kan leda fram till fällande dom och då försvinner själva grundfundamentet för att sådan utredning skall fortsätta.
  Tyvärr befinner vi oss 36 år senare.Många har avlidit och övriga omständigheter(förutsättning för att hitta mordvapen mm)har naturligt försvagats av tidens tand att det känns som ett hopplöst projekt i skrivande stund.
  Dessutom så befinner vi oss i den situation vi gör idag beroende på PUs samlade inkompetens under 34 år.
  Det är en extrem oreda bland nyckeluppgifter där det helt enkelt inte kommer att gå att reda ut de verkliga förhållandena så här långt efteråt.Vilken hypotes som man själv än försöker driva i botten misslyckas på grund av den sanslösa oredan.
  Igår exemplifierade jag med två enkla..ALGs ankomsttid till Skandia plus vilken som jobbade kvällspasset tillsammans med AK.Inget av detta kommer att gå att reda ut så här långt efteråt.
  Min personliga huvudhypotes CA drabbas av samma olyckliga fenomen.
  Jag anser utan tvivel att PU kännetecknas av oreda,inkompetens,olika tunnelseenden som drabbat utredningen på ett olyckligt sätt samt rena nyckelsituationer som aldrig reddes ut ordentligt.

  En ny PU skulle inte kunna åtgärda detta,det är för övrigt inte ens orimligt att anta att gärningsman hunnit dö under dessa 36 år.

  Gärna en ordentlig kommission,men en ny förvirrad och i all praktik undermålig PU?..Näe.

 6. Ja, det är synnerligen rimligt att granska om Krister Peterssons ”defacto-utpekande” av Engström var korrekt samt det sätt på vilket Krister Peterson valde att avsluta förundersökningen.

  Peterssons hantering av Engström under första halvåret 2020 har också, åtminstone indirekt, gett filmskapare möjligheten att i en mycket uppmärksammad serie framställa en ännu levande äldre kvinna – Engströms exfru – på ett mycket tvivelaktigt sätt. Hade inte åklagaren pekat ut Engström på det sätt som skedde den 10 juni år 2020 är det tveksamt om det hade varit möjligt att producera denna dramatisering.

  Speciellt även med tanke på JO:s mycket hårda kritik i juni 2021 är det därför rimligt att i någon form genomföra en granskning av Peterssons agerande. Men det är möjligt mer tveksamt om skäligheten i att granska hela mordutredningen ända från år 1998; det som skedde eller inte skedde i utredningen mellan 1998 och 2019 kanske inte har den höjd att det krävs en statlig utredning för att analysera detta.

  Som information bifogar jag slutligen två länkar till två relativt skarpa inlägg jag tidigare gjort kring Peterssons agerande.

  https://gunnarwall.wordpress.com/2021/06/22/jo-riktar-hard-kritik-mot-krister-petersson/#comment-27159

  https://gunnarwall.wordpress.com/2021/06/22/jo-riktar-hard-kritik-mot-krister-petersson/#comment-27188

 7. Jag har inte varit inne i tråden på en tid. Var rätt säker på att chefsåklagaren var ute på en cykeltur men är inte så säker längre (även om presskonferensen förstås var ett bottennapp). Innan man kan avfärda SE måste man, anser jag, få tillfredsställande svar på följande frågor.
  1. Varför har INGEN sett SE på mordplatsen (om vi utgår från att han inte är gärningsman). Leif GW sa i TV4 att flera hade sett honom, det stämmer inte alls. Leif L. påstod att han såg honom komma från Skandia flera minuter efter mordet, vilket med rätta ifrågasatts och inte går ihop med tidslinjen eller SE:s egna uppgifter. Jan-Åke S. påstod att han talat med SE men har uppenbarligen talat med en helt annan person.
  2. Varför kunde SE bara peka ut Lars J. och Anders B. (som även mördaren borde ha sett)?
  3. Varför pekade han ut Karin J. (som funnits på bild i flera tidningar) som den som gjorde upplivningsförsöken, och inte Anna H. som inte fotograferats ö h t.
  4. Varför pekade han ut Helena L. som satt i Inge Morelius bil men som aldrig gick ur och som han alltså inte kunde ha sett?
  5. Varför stod Skandias bakdörr öppen från kl. 22.35?
  6. Varför sa SE att han var inne hela kvällen när han av allt att döma varit ute och ätit/”druckit” middag?
  7. Varför bar han i TV-inslaget och som jag förstår vid rekonstruktionen andra kläder (vinterrock som inte kunde fladdra) än de han hade på mordkvällen?
  8. Varför sa SE i domstolen att han stämplade ut 23.21, trots att han då visste att den korrekta tiden var 23.19?
  9. Varför sa han att han inte talat med vakten innan han gick ut, när vakten säger att de talade i ”ett par minuter”.
  10. Varför såg inte Anders B. (den berusade som gick efter Palmes i några meter men som efter mordet gick in i en avfasning vid Dekorima, där han kunde iaktta förloppet) när SE, om han var vittne kom ångande cirka 20 sekunder efter mordet?
  11. Varför sa han att LP tidvis var helt klar och lugnt och sakligt svarade på hans frågor, när ingen annan av de närvarande anser det?
  12. Hur kunde LP säga att hon var beskjuten, när hon inte fick reda på det förrän på sjukhuset?
  13. Om han nu var så ”mediakåt” som det påstås, och dessutom var oskyldig, varför svarade han då inte på Sven Anérs frågor utan i stället avfärdade denne bryskt. Han borde ha uppskattat att återigen få vara i centrum.
  14. Det finns olika uppfattningar om mordvapnet, möjligtvis hade HH fel även där. Kanske var det ett mindre vapen – som hade passat i en handledsväska (jfr Yvonne N:s vittnesmål).
  15. Skulle han ha hunnit? Leif GW med flera påstår att han inte skulle det. Låt oss göra en tidslinje.
  Ostridigt är att han stämplade ut 23.19. Eftersom klockan inte visade sekunder kan det innebära allt mellan 23.19.00 och 23.19.59. Om vi lägger oss mittemellan hamnar vi på 23.19.30. Låt oss utgå från det. Statsministern mördades 23.21.30. Från stämpelklockan till mordplatsen tar det cirka 30 sekunder. Återstår en och en halv minut för att tala med vakten, gå norrut på Sveavägen (till T-bana Rådmansgatan eller till nattbussen), stöta ihop med Palmes, vända om, följa efter och avrätta statsministern. Palmes bör ha passerat Skandia runt 23.21.00. Om SE kom ut, efter en minut och 10 sekunders samtal med vakten, runt 23.20.40 skulle han ha kunnat stöta ihop med dem efter tio sekunder, vända om och sedan bara hänga på. Att Anders B. inte såg SE kan förklaras av att denne gick bredvid annonspelaren mot vägbanan och sedan sneddade in mot Dekorima, vilket mördaren också gjorde enligt vittnesuppgifter. Eftersom han gick fortare än Palmes skulle han t o m kunnat vara vid Dekorima tio sekunder före dem för att dyka fram när de passerat.
  Allt, om ens något, kan inte förklaras med att han hade ett onormalt behov av bekräftelse och uppmärksamhet. Så lätt bör man inte komma undan när det gäller utredningen av ett statsministermord,
  Johan M.

  1. Hej Johan,
   mycket av det du frågar har det diskuterats åtskilligt om på bloggen. De som känner sig manade kan säkert kommentera dina olika frågor. Jag tar bara som hastigast upp en sak i en av dem, nummer 3. Anna H förekom på en stor bild i Expressen 1 mars, så frågan är fel ställd. Sedan kanske Karins ansikte var mer synligt för omkringstående än vad Annas var.

  2. Hvem som så hvem i de første kaotiske minuttene etter at skuddene falt på Sveavägen har vært, og er et stadig tilbakevendende tema. Et interessant dokument er Børje Wingrens forhør med Jan A som ankom åstedet sammen med Leif L. Forhøret er gjort den 1. mars om kvelden, og her kommer det fram at Jan A. har vært veldig opptatt av Anders B. Men når han skal beskrive hvordan han er kledd, sier han ”blå halvlång täckjacka samt ceps”. Og dette er jo ikke Anders B. Men det er kanskje Stig E? Det man kan slutte av dette tidlige forhøret er kort og godt at det har vært en person med denne beskrivelsen på stedet rett etter mordet. Om Wingren refererer feil, om Jan A. ser to personer og beskriver en, ja det vet vi ikke. Uansett så er det en klar indikasjon på både det kaoset vitnene opplevde og den stress-situasjonen politiet befant seg i.

  3. Hej Johan M,

   Precis som Gunnar säger har de flesta av dina punkter diskuterats ingående vid flera tillfällen, men jag väljer att kommentera din fråga i punkt 8, dvs. ”Varför sa SE i domstolen att han stämplade ut 23.21, trots att han då visste att den korrekta tiden var 23.19?”.

   Nej, inte ens idag vet vi om 23:19 var den korrekta tiden. Roland B uppger i förhör i juni 1986 att stämpelklockan den 1 mars gick en minut fel, den hade visat 23:20 men rätt tid skulle alltså varit 23:19. Men vi vet faktiskt inte om Roland B gjorde rätt när han kontrollerade att klockan gick en minut fel. Vi vet heller inte om klockan gick exakt en minut fel eller om den t.ex. gick 45 sekunder eller en minut och 15 sekunder fel etc. Det vi vet är att det vid förhöret i juni 1986 var Roland B:s uppfattning att Engström stämplat ut ”verklig tid” ca 23:19 plus ett okänt antal sekunder, men det finns inga tekniska artefakter som visar att Roland B:s uppfattning var korrekt.

   Engström själv uppger i förhör 1986-03-10 att han stämplat ut 23:19 men att stämpelklockan gått en minut för sakta och att rätt tid skulle ha varit 23:20. I förhöret dagen efter den 11/3 sägs att Engström stämplade ut 23:20. Engström verkar alltså ha missuppfattat Roland B i samtalet den 1 mars (men det finns i och för sig också en möjlighet att Roland B minns fel och att stämpelklockan gick fel åt andra hållet).

   Det finns ytterligare tecken på att Engström redan den 1 mars verkligen trodde att han stämplat ut 23:20. Som vi vet blev Engström intervjuad av Svenska Dagbladet på lördagen den 1 mars. I Svenska Dagbladet söndagen den 2 mars finns klockslaget 23:21 angivet som mordtidpunkt, medan andra medier är betydligt mer svävande när mordet skedde (i detta skede visste polisen inte när mordet inträffat, uppskattningen 23:21:20 kom klart senare och som ännu senare ändrades till 23:21:30). Att Svenska Dagbladet anger en så exakt tidpunkt som 23:21 kan rimligen tolkas som att Engström berättade för dem att han stämplat ut 23:20 och att SvD lagt på en minut för att Engström ska hinna komma ut på gatan och röra sig ner mot Dekorima-hörnan.

   Såvitt jag förstår hade Engström inte i närtid tagit del av sina skriftliga förhör när han hördes i Tingsrätten 1989 (förhören hade till strax innan Engström förhördes varit sekretessbelagda). Då går det att tänka sig att Engström inför förhöret verkligen kontrollerade utstämplingstiden med den i datasystemet registrerade tiden 1986-02-28 (som alltså eventuellt var 23:20). Om Engström då upptäckte att det där stod 23:20 är det naturligt att han säger 23:21 i tingsrättsförhöret, Engström var ju den 1 mars 1986 – som han minns det – av Roland B upplyst om att stämpelklockan gick en minut för sakta.

   Därför är det fullt möjligt att Engström som han själv uppger i Tingsrätten verkligen kontrollerade utstämplingstiden i juli 1989 och kom till slutsatsen 23:21. Det finns alltså naturliga förklaringar till det Engström uppger i Tingsrätten, och om vi ponerar att det verkligen stod 23:20 som registrerad utstämplingstid är det till och med logiskt att Engström under ed hävdar att han stämplade ut 23:21. Eftersom tidsrapporteringssystemet även användes för att ha koll på frånvaro i form av t.ex. sjukdom och semester är det högst troligt att dessa uppgifter sparades i minst fem år. Ett försäkringsbolag som Skandia förstod även betydelsen av att ha denna typ av uppgifter sparade för framtida försäkringsärenden eller dialog med t.ex. försäkringskassan.

   Sedan går det också att tänka sig att Engström helt enkelt minns fel när han förhörs i Tingsrätten, det är inte helt lätt att efter ca 3½ år hålla reda på tiderna 23:19, 23:20 eller 23:21 i kombination med att stämpelklockan gick en minut fel åt något håll (och Engström hade troligen inte tillgång till ens sina egna tidigare förhör).

   Jag har tidigare skrivit om detta i bland annat följande två inlägg:

   https://gunnarwall.wordpress.com/2021/05/03/varfor-vill-inte-aklagaren-petersson-latsas-om-journalisten-pettersson/#comment-25766

   https://gunnarwall.wordpress.com/2021/05/03/varfor-vill-inte-aklagaren-petersson-latsas-om-journalisten-pettersson/#comment-25802

 8. Det är mycket lätt att bevisa Stig E var ingen gärningsman. Han stämplar ut från Skandia 23.19, nu visar inte uret sekunder , men vi antar han kommer ut på gatan eller trottoaren ca 23.19.40. Nu går Stig E i raskt takt mot Kungsgatan och när han kommer till Götabanken och kontrollerar tiden på sin klocka hör han skotten 23.20.00. Polisen tog fram tiden när mordet skedde genom Inge M. Helena som tog ut pengar från ATM vid Tunnelgatan, och när hon trycker på uttag hor hon skotten vid Tunnelgatan, men det kommer upp notis fel pincod och hon slår in ny pincod och får ut pengarna. Hon lämnar in remsan med anmälan som gör att polisen kommer och forhör henne och kollar tiduret på ATM mot fröken Ur som visade 90 sekunder fel, som måste läggas till. Polisen kommer fram till att skotten avlossades 23.20.00 – 23.20.10. som stämmer in när Stig E hör skotten. Gärningsmannen fanns vid Dekorima 2 minuter innan paret Palme kom och Olof blev avrättat, det medför att när gärningsmannen kom till Dekorima för att invänta Olof fanns Stig E inne på sitt kontor på Skandia. När Inge M kommer med de här personerna till ATM automaten släpper han av dem och gör en U sväng och ställer sig på Tunnelgatan med fronten mot mordplatsen. Då ser han en man som står ensam vid Dekorima och ser norut och söderut. Nu fanns en man Malmström som gjorde uttag innan Inge M:s personer och enligt hans remsa var uttaget 23.16.53. Helena är sista personen som gör uttag och enligt hennes remsa var uttaget 23.18.56, som visar att gärningsmannen fanns vid Dekorima i ca 2 minuter.
  Det här scenariet som är baserat på fakta visar att Stig E helt omöjligt kunde vara någon gärningsman för Palme.

 9. Det har höjts röster om att tidpunkterna generellt är felaktiga, exempelvis av bröderna Poutiainen, och om det är så kommer förstås allt i ett annat läge. Tills vidare tror jag att vi får acceptera 23.21.30 som den officiella mordtidpunkten. Såvitt jag minns var det problem med tidsangivelsen på Helena L:s kvitton från bankomaten, och IM:s iakttagelser har ifrågasatts. Det är högst tveksamt om den person som stod vid Dekorima under en längre stund, och som IM tyckte påminde om en pundare i rörelserna, verkligen var mördaren. En annan sak som skaver är förstås vad SE gjorde under de där 20 minuterna då han var borta från Skandia. Om ingen har sett honom. Han säger själv att han gick tillbaka när ambulansen med OP lämnade mordplatsen. Men det var redan 23.28. Vad gjorde han sedan i 10-12 minuter? Han tycks i alla fall inte ha talat med någon, vare sig med andra
  vittnen eller med någon polis. Och då beskrivs han ändå av vapensamlarens dotter som ett socialt geni.

  1. Johan M Tiden när skotten avlossas blir mycket viktig i fallet, därför Thomas Pettersson med boken ”Den osannolike mördaren” använder falska uppgifter att Stig E gick framför paret Palme och ställde sig vid Dekorima och det var han som avrättade Palme. Men sanningen är den att gärningsmannen fanns vid Dekorima minst två minuter innan mordet, som helt utesluter Stig E som gärningsmannen. Därför kan påstås att boken och filmen är baserad på falska uppgifter som gör det osmakligt, därför det är medvetet med de här felaktiga uppgifterna. som boken och filmen är baserad på.

   1. Det finns många motstridiga uppgifter som cirkulerar i diskussionen kring Palmemordet. Ett antal av dem måste definitionsmässigt vara felaktiga. En del av dem är sådana att de med saklig kritisk granskning också kan avfärdas som felaktiga.

    Men tyvärr är vi människor inte alltid tillräckligt sakliga och kritiska. Vi tror på sådant som det egentligen inte finns så starka skäl att tro på och tar gärna till oss uppgifter som stärker oss i den tron även om de enligt en nykter bedömning antagligen är felaktiga. Det här är ett väldigt spritt fenomen som var och en med lite historiska kunskaper lätt kan konstatera.

    Och just därför blir det tokigt om vi tror att alla som sprider uppgifter som vi själva betraktar som felaktiga sysslar med att sprida falsk information med vett och vilja.

    Det här borde de flesta kunna håla med om, oavsett vad de tror om Palmemordet.

    Nu tänker jag bli mer konkret. Jag föreställer mig att Thomas Pettersson har övertygat sig själv om att han skrivit en bok som ger en riktig bild av dådet på Sveavägen. När det gäller skaparna av Netflixserien är det nog inte så. De kallar ju själva serien för fiction – på det sättet har de skaffat sig en ursäkt för att de fjärmat sig från kända fakta. De behöver inte ens hålla sig till Thomas Petterssons version av Palmemordet utan kan dra på lite extra för att få en story som ser ut att hänga ihop.

    Hur illa är det? Hade de gjort en film om mordet på Gustaf III så hade ju ingen brytt sig. Men av naturliga skäl finns det skäl att se deras agerande med andra ögon när det gäller händelser som berör människor som fortfarande är i livet.

    Vad som är av intresse är dock följande: om skaparna av serien hade varit övertygade om att Thomas Petterssons tvärsäkra utpekande av Stig Engström som Palmes mördare hade varit riktigt – då hade de knappast brytt sig om att lägga till det där med ”fiction”. Att de lagt till och dragit ifrån när det gällt detaljer hade knappast känts så kontroversiellt då.

    Nu vet de att de gör en påhittad underhållningsserie av en spekulation.

    Att de räknar med att komma undan trots att den handlar om verkliga människor som anklagas för allvarliga saker beror gissningsvis på en sak: att Palmeåklagaren Krister Petersson genom sitt utpekande gett dem någon sorts carte blanche för projektet.

    Utan Peterssons utpekande hade det knappast blivit någon deckarserie av det här slaget.

 10. Har nu sett serien. Robert Gustavsson tycker jag gör en bra prestation om en man som inte har det minsta att göra med verkligheten – men det var ju känt på förhand. Som en teori bland andra (som det står mellan avsnitten) men naturligtvis med skillnaden i utpekandet. Tycker det är lite komiskt när Mattias Göransson säger att dom har en lösning – känns inte som Filter stärker sin trovärdighet där direkt….

  Serien är en bra berättelse som fiction men för min del förtas hela nöjet av insinuationen om (den fortfarande levande) exfruns vetskap. Ännu ett utpekande som inte är försvarbart.

 11. Johan M Tiden att skotten avlosss 23.21.30 blir en felaktig tid när man analyserar den tiden. Det skulle medfora att paret Palme passerar Skandia ugången ca 23.20.43 och Stig E stämplar ut 23.19 och kommer ut på Sveavgen ca 23.19.40. Det menas att Stig E går fore paret Palme ca 1 minut och passerar mordplatsen, som inte stämmer. Gärningsmannen fanns vid Dekorima från 23.18.20 och väntar på Palme. Det fanns vittnet Inge M som såg gärningsmannen under två minuter som stod vid Dekorima innan skotten och mordet, och sedan fanns ett annat vittne Alf L vid Posten som såg samma sak. Den där tiden 23.21.30 går inte ihop helt enkelt den stämmer inte. Det fanns ett vittne Nicola som skall ha mott paret Palme 10 meter norr om Skandia ingången och den sträckan prov gicks i lugn takt och det tog 52 sekunder till mordplatsen, därfor räknar man bakåt i tiden om skottet avlossas 23.21.30 passerar de Skandia ca 23.20.43. Den rätta tiden är 23.20.00 – 23.20.10 for skotten som polisen kom fram till, och då stämmer det. När Stig E kommer ut ca 23.19.40 och går i rask takt mot Kungsgatan hinner han till Göta Banken när han hör skotten. Lisbeth Palme säger i förhör vid Hovrätten att efter Olof fallit söker hon hjälp med blicken och ser en äldre man komma norrifrån mot mordplatsen men är långt borta. Det såg också Alf L som stod vid Posten på den västra sidan Sveavägen. Den personen som både Lisbeth och Alf L såg är inte identifierad, men måste ha varit Stig E fanns ingen annan som kom till mordplatsen den tiden.

  1. Det berömda oraklet Alf L kanske sitter inne med lösningen till såväl Palmemordet som Estoniakatastrofen… 🙂

 12. Of course it’s a shame the way investigations have ended. End of course new investigations on the murder of PRIME MINISTER Oloaf Palme should be renewed. And let than good investigators at least have a look at a murdercase in the Netherlands in Feb. 1987, one year after the Olof Palme murder, where the chief murder squad pointed out 5 suspects (1 of them confessed) and where the motive was: knowledge of the Palme Murder. Why was this trace never investigated?

 13. Jag förstår att Gunnar inte hinner besvara alla frågor om Stig E.
  Låt mig besvara Johans 15 frågor. Jag vågar påstå att mina svar innehåller ett och annat som inte har nämnts tidigare.
  1. Varför har INGEN sett SE på mordplatsen (om vi utgår från att han inte är gärningsman). Leif GW sa i TV4 att flera hade sett honom, det stämmer inte alls. Leif L. påstod att han såg honom komma från Skandia flera minuter efter mordet, vilket med rätta ifrågasatts och inte går ihop med tidslinjen eller SE:s egna uppgifter. Jan-Åke S. påstod att han talat med SE men har uppenbarligen talat med en helt annan person.
  Svar: Polisen frågade inga vittnen om de hade sett Stig E förrän två månader efter mordet. Då frågade man tre av de sämsta vittnena att fråga om den saken. Leif L väntade på svar från polisen, Stefan G var upptagen med brottsoffret och Lena B mådde illa. Inga andra vittnen tillfrågades (i förhören) om de såg Stig E på platsen. Trots att det fanns bättre vittnen att fråga. Inte minst Lisbeth Palme och kommissarie Gösta Söderström. Lisbeth kunde bekräfta att Stig E fick gärningsmannens signalement och flyktriktning av henne. Söderström kunde bekräfta att Stig E uppgav flyktriktningen för poliserna som kom till platsen.
  Söderströms rapport den 3 mars 1986 (A-14203) visar att Stig E var den som uppgav flyktriktningen för poliserna. ”En annan man pekade mot Tunnelgatan i östlig riktning, samtidigt som han skrek att gärningsmannen hade sprungit ditåt.” Mannen både pekade och skrek. Det stämmer med Stig E, men inte med Hans J (som bara ”skrek”) eller Jan-Åke S (som bara ”talade om” flyktriktningen).
  Att Stig E:s tidsuppgifter är fel är uppenbart. Sannolikt kom han till platsen en minut efter skotten. Inte ”5 – 6 sekunder”. Att vittnen har fel händer ofta. De kan vara övertygade att de har rätt, även när de har fel. Stig E:s första uppgift (att han hörde ett skott när han ”just kommit ut på gatan”) är säkert närmare sanningen. Att han hörde ett skott vid Götabanken (20 meter norr om mordplatsen) är säkert en efterkonstruktion.
  Leif L sa i tingsrätten att det var 8 – 10 sekunder mellan skotten, trots att andra vittnen sa två. Taxichauffören Anders D sa i sitt första förhör att han inte hade en bil till vänster om sig, trots att Hans J:s taxi stod där. Hans J trodde först att han stod vid Apelbergsgatan, trots att han stod vid Tunnelgatan. Ingen har misstänkt dessa vittnen.
  Vad åklagaren Krister Petersson påstod vid pressträffen den 10 juni 2020 var alltså grovt missvisande. Petersson påstod att ”inget av de andra vittnena som varit på brottsplatsen har pekat ut eller känt igen” Stig E. Åklagaren påstod också att ”ingen har kunnat lämna några uppgifter om” Stig E. De flesta vittnen tillfrågades inte om de kunde ”lämna några uppgifter” om Stig E. Hans Holmérs Palme-utredare frågade bara tre vittnen om den saken. Tre av de sämsta vittnena att fråga om den saken.
  Åklagaren hade egna problem med tidsschemat. Enligt Petersson hade Stig E för avsikt att åka T-bana från T-Centralen. Petersson fattade inte (att döma av pressträffen) att Stig E hade för avsikt att åka T-bana från Hötorget (se dialogförhöret den 25 april). Stig E skulle byta tåg på T-Centralen. Därför hade han bråttom, trots att sista tåget från T-Centralen mot Mörby Centrum inte gick förrän 23.48.
  2. Varför kunde SE bara peka ut Lars J. och Anders B. (som även mördaren borde ha sett)?
  Svar: Stig E ombads inte att peka ut någon förrän två månader efter mordet. Han kunde även peka ut vittnet Karin J.
  3. Varför pekade han ut Karin J. (som funnits på bild i flera tidningar) som den som gjorde upplivningsförsöken, och inte Anna H. som inte fotograferats ö h t.
  Svar: Stig E påstod inte att Karin J deltog i upplivningsförsöken. Han påstod (i dialogförhöret den 25 april) att vittnet Anna H:s väninna Karin J är ”den flicka som är vid Palme”. Vilket Karin J var. Hennes förhör (dialogförhöret den 2 april) visar att Stig E var på platsen. Hon berättade att det var ”någon som sa, jag vet att han skall ligga i framstupa sidoläge, varför gör ni så här”. Om det inte var Stig E, vem var det då? Vilket självklart väcker en annan fråga. Varför tillfrågades inte Karin J i förhören om hon såg Stig E på platsen?
  Även Anna H:s förhör (dialogförhöret den 2 april) visar att Stig E var på platsen. Hon berättade att ”det var någon som började rycka i benen eller någonting, i Olof Palmes ben och då så sa jag det att han låg så bra som han låg och så sa jag någonting vad håller du på med, för jag var ju så inne i mitt arbete men då tittade jag bara på armarna liksom att vad håller du på med och sen så fortsatte jag”. Om det inte var Stig E, vem var det då? Vilket självklart väcker en annan fråga. Varför tillfrågades inte Anna H i förhören om hon såg Stig E på platsen?
  Vittnet Jan A:s uppgifter i tingsrätten visar också att Stig E var på platsen. Jan A nämner tre personer i tingsrätten. Det är uppenbart att dessa tre personer är vittnena Anders B, Jan-Åke S och Stig E. Polisen visade Stig E:s foto för Jan A. Vilket inte framgår i förhören med Jan A, men i ett PM den 9 februari 1987. ”Han reagerade för Stig E:s fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.” Vilket självklart väcker en annan fråga. Varför tillfrågades inte Jan A i förhören om han såg Stig E på platsen?
  Anna H och Stefan G (som gjorde upplivningsförsöken) berättade i förhören att deras uppmärksamhet var riktad mot brottsoffret. Så länge upplivningsförsöken pågick märkte de inte mycket av omgivningen.
  4. Varför pekade han ut Helena L. som satt i Inge Morelius bil men som aldrig gick ur och som han alltså inte kunde ha sett?
  Svar: Stig E pekade inte ut Helena L. Från mordplatsen såg Stig E en person vid Luntmakargatan (vilket han berättade för polisen dagen efter mordet). Även Lisbeth berättade (i förhöret den 29 april) att hon såg den personen (som visade sig vara vittnet Lars J). När Stig E ombads att identifiera den personen (i dialogförhöret den 25 april) var han först ”intresserad” av fotot av Helena L, men valde sedan fotot av Lars J (”det stämmer väldigt bra överens med min bild”).
  5. Varför stod Skandias bakdörr öppen från kl. 22.35?
  Svar: Dörren som utlöste larmet 22.35 var ingen bakdörr. Den gröna dörren fanns i garaget i Skandiahusets källare och var ofta öppen (läs förhöret med Skandias väktare Henry O den 12 juni).
  6. Varför sa SE att han var inne hela kvällen när han av allt att döma varit ute och ätit/”druckit” middag?
  Svar: Därför att Stig E hade glömt den saken (eller ansåg att den var mindre viktig) när han förhördes två månader efter mordet. Självklart behöver man något att äta om man jobbar nästan till midnatt. Förhören med Skandias väktare Anna-Lisa G (den 10 och 11 juni) visar att Stig E var ute vid åtta-tiden. Väktaren Annette K:s uppgifter var otillförlitliga (vilket hon själv påminde om flera gånger).
  7. Varför bar han i TV-inslaget och som jag förstår vid rekonstruktionen andra kläder (vinterrock som inte kunde fladdra) än de han hade på mordkvällen?
  Svar: Stig E deltog inte i polisens rekonstruktioner i april 1986. Inte heller Anders B:s kollegor deltog (tre viktiga vittnen som också missköttes av Hans Holmér). Inte ens Lisbeth deltog. Syftet med TV-inslaget var att visa vad Stig E gjorde på mordplatsen, inte vilka kläder han hade.
  8. Varför sa SE i domstolen att han stämplade ut 23.21, trots att han då visste att den korrekta tiden var 23.19?
  Svar: Varför fick han den frågan överhuvudtaget? Polisen borde ha utrett den saken i mars 1986. Att Stig E var osäker på utstämplingstiden är inte konstigt. Han fick den av Roland B, en av de virrigaste människorna i hela Palme-utredningen (att döma av förhöret med Roland B den 9 juni).
  9. Varför sa han att han inte talat med vakten innan han gick ut, när vakten säger att de talade i ”ett par minuter”.
  Svar: Det var Roland B som påstod att Stig E förnekade samtalet med väktarna. Uppgiften finns i Roland B:s virriga förhör (den 9 juni). Stig E själv förnekade inte samtalet. Varken i förhören eller rättegångarna. Åklagaren Krister Petersson visade en häpnadsväckande okunnighet om den saken vid pressträffen. Petersson påstod att Stig E:s samtal med väktarna ägde rum före utstämplingen. Det råder ingen tvekan att samtalet ägde rum efter utstämplingen. Stämpeluret fanns innanför receptionen. På pressträffen sa Petersson ordagrant att Stig E ”bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sedan ut från sin arbetsplats”. Är åklagaren så okunnig om fallet är det bra att andra tar över.
  10. Varför såg inte Anders B. (den berusade som gick efter Palmes i några meter men som efter mordet gick in i en avfasning vid Dekorima, där han kunde iaktta förloppet) när SE, om han var vittne kom ångande cirka 20 sekunder efter mordet?
  Svar: Ingen frågade Anders B om han såg att Stig E ”kom ångande”. Det finns en bättre fråga. Hur kunde Stig E vara söder om Anders B? Stig E var tvungen att vara söder om Anders B för att kunna vara gärningsmannen. En av många frågor som åklagaren lämnade obesvarade vid pressträffen. Liksom frågan hur Stig E kunde se Lars J så bra från trappkrönet att han kunde beskriva honom dagen efter (vilket Stig E inte kunde om han bara kastade en snabb blick över axeln som Lars J sa att gärningsmannen gjorde). Liksom frågan varför gärningsmannen (i likhet med Stig E) hade en handledsväska (inget vittne på mordplatsen såg att gärningsmannen hade en väska). Liksom frågan varför gärningsmannen (i likhet med Stig E) hade en keps (Lars J var inte alls ”säker på keps” som åklagaren påstod). Två av de bästa vittnena (Anders B och Inge M) sa att gärningsmannen hade en stickad mössa med upprullade kanter.
  11. Varför sa han att LP tidvis var helt klar och lugnt och sakligt svarade på hans frågor, när ingen annan av de närvarande anser det?
  Svar: Att Lisbeth var chockad hindrade inte henne att svara på frågor. Det har flera vittnat om.
  12. Hur kunde LP säga att hon var beskjuten, när hon inte fick reda på det förrän på sjukhuset?
  Svar: Sin egen skada märkte Lisbeth omedelbart. Inte på sjukhuset. ”Hon kände hur det brände till på ryggen” (förhöret med Lisbeth den 1 mars). ”Hon känner en sveda längst ryggen” (förhöret den 25 mars). ”Hon hörde sedan ytterligare en knall och kände en stark sveda längs ryggen” (förhöret den 29 april).
  13. Om han nu var så ”mediakåt” som det påstås, och dessutom var oskyldig, varför svarade han då inte på Sven Anérs frågor utan i stället avfärdade denne bryskt. Han borde ha uppskattat att återigen få vara i centrum.
  Svar: Det uppenbara svaret är att Stig E inte uppfattade Anérs frågor som seriösa. Särskilt inte frågan om Stig E var på Åland den 13 eller 14 mars 1986 (som ett vittne påstod när hon såg Stig E i Expressen den 7 april). Det finns inga bevis att Stig E var på Åland i mars 1986. Vittnet på Åland berättade att mannen som dök upp i hennes butik saknade glasögon och var i sällskap med en kvinna och ett barn. Vilket inte stämde med Stig E. Att framträda i massmedia innebär alltid en risk för utpekanden, sanna eller falska. Vilket är orsaken att gärningsmän som ännu inte har gripits av polisen i regel inte vill intervjuas om sina brott.
  14. Det finns olika uppfattningar om mordvapnet, möjligtvis hade HH fel även där. Kanske var det ett mindre vapen – som hade passat i en handledsväska (jfr Yvonne N:s vittnesmål).
  Svar: Det finns inte olika uppfattningar om pipans längd. Den var minst 4 tum. Annars hade kulorna varit uppsvampade. Vilket de inte var.
  15. Skulle han ha hunnit? Leif GW med flera påstår att han inte skulle det. Låt oss göra en tidslinje.
  Svar: Förhören visar att Stig E inte kunde hinna till mordplatsen, inte kunde vara söder om vittnet Anders B och inte kunde vänta vid mordplatsen som vittnet Inge M berättade att gärningsmannen gjorde.
  Åklagaren Krister Peterssons uppgifter om Stig E skulle inte hålla för åtal. De skulle inte ens hålla för häktning. Att det finns oseriösa journalister som Thomas Pettersson förvånar inte. Vad som förvånar är att någon tar honom på allvar. Att Krister Petersson använde Stig E som ursäkt för att lägga ner utredningen förvånar inte heller. Han väntade på en sådan ursäkt. Polisen kommer att återuppta utredningen. Det är bara en tidsfråga.

  GW:s kommentar: Datumen för förhören med Anna-Lisa G och Henry O har korrigerats i efterhand på Emil Oscarssons begäran.

  1. Tack för att du gick igenom mina frågor
   så pedagogiskt, Emil. Mycket intressant information.
   Om dina uppgifter stämmer, är Krister Petersons utpekande av SE än mer besvärande, minst sagt.

   1. Tack, Johan.

    Stig E:s handledsväska (som var 22 x 15 cm och 26,6 cm på diagonalen) rymde inte vapensamlaren Willy G:s revolver med sex tums pipa. Ett annat (och större) problem för Thomas Pettersson är att inget vittne på mordplatsen såg att gärningsmannen hade en handledsväska.

    Några av Petterssons lögner (i hans senaste inlägg i denna blogg):

    ”Inte heller har det under 34 år dykt upp något trovärdigt vittne som ger honom alibi på brottsplatsen.” En ren lögn. Trots att polisen bara frågade tre vittnen (och först efter två månader) fanns det andra vittnen (Karin J, Anna H och Jan A) som märkte Stig E:s närvaro på platsen. Det är bara att läsa förhören och Håkan Ströms PM, samt lyssna på Jan A i tingsrätten.

    ”Inget vittne på brottsplatsen hade sett Lars J där han kikade in mot brottsplatsen en kort stund efter mordet.” En ren lögn. Både Lisbeth Palme och Stig E såg Lars J. Det är bara att läsa förhören.

    ”I Stig E:s första samtal med Skandias Roland B är det uppenbart att han inte talat med Lisbet, utan bara iakttagit henne på brottsplatsen.” En ren lögn. Det är inte alls uppenbart. Roland B varken bekräftade eller förnekade att Stig E talade med Lisbeth Palme.

    ”En av Stig E:s uppgifter föll för övrigt på sin egen orimlighet – det var först på Sabbatsbergs sjuhus Lisbet blev medveten om att hon träffats av ett skott.” En ren lögn. Sin egen skada märkte Lisbeth omedelbart. Det är bara att läsa förhören.

    ”Redan i de första tidningsintervjuerna säger han att de båda tillsammans hjälpts åt att lägga Palme i framstupa sidoläge, det är hon som berättar för honom identiteten på den skjutne.” En ren lögn. Det är inga citat av Stig E, det är reporterns tolkning av vad han sa.

    ”Efter att ha förväxlat Stig E med vittnet Jan-Åke S 1986 hittar Jan A långt senare en ”gubbe” till i minnet som han verkar hävda är Stig E.” En ren lögn. Jan A har inte ”förväxlat” Jan-Åke S och Stig E. Det är bara att läsa förhören och Håkan Ströms PM, samt lyssna på Jan A i tingsrätten.

    ”Frånvaron av vittnesuppgifter tillsammans med hans egna skiftande uppgifter om motiv och målet för språngmarschen gör inte språngmarschen trovärdig.” En ren lögn. I alla förhör uppger Stig E samma mål och motiv för språngmarschen.

    Tråkigt att se så många lögner i en och samma artikel. Som anklagar Stig E för att vara en lögnare.

    1. Som vanligt vill jag markera att debatten här å bloggen generellt fungerar bättre om vi inte anklagar andra debattörer för att vara lögnare. Det går alldeles utmärkt att argumentera för att ett påstående är oriktigt, illa grundat i fakta osv. utan att säga något om avsikterna bakom påståendet.

     Jag vet att människor ljuger ibland. Men jag vet också att människor ibland blir felaktigt anklagade för att vara lögnare. Genom att hålla borta den metadebatten från bloggen när det gäller andra debattörers ärlighet så kan vi ha mera fokus på sakfrågorna.

     1. Det är sant. Att en journalist sprider lögner innebär inte med nödvändighet att journalisten är en lögnare. Det har jag inte påstått. Vi får hoppas att Thomas Pettersson ger oss mindre oriktiga svar på sakfrågorna i mina exempel. Det hade många uppskattat. Inte minst Stig E:s anhöriga.

     2. Felen i Petterssons senaste inlägg kan korrigeras. Som vi numera vet. Det är värre med TV-serien. Varudeklarationen är missvisande. Det står att TV-serien är baserad på Petterssons bok från 2018. Det är bara delvis sant. TV-serien är en fantasi (och bara delvis baserad på boken). Skillnaden är stor. Boken har ett begränsat antal fel (förutom att bokens slutsats är fel). TV-serien är full av fel. Några exempel:
      Pipan är två tum (den var minst fyra), alla bilar utom Hans J:s taxi är bortretuscherade (Anna H och Karin J verkar ha gått till platsen), Inge M, Leif L och Jan A är bortretuscherade (obekväma vittnen för Pettersson), alla passagerare i Hans J:s taxi är bortretuscherade (utom Stefan G), en okänd bil syns bakom Hans J:s taxi (Leif L:s bil stod bakom Anders D:s taxi), mördaren vänder sig om på den första trappavsatsen (inte vid trappkrönet), Lars J står vid trappfoten (inte vid Luntmakargatan), Yvonne N och Ahmed Z går på fel sida av David Bagares gata, deras möten med Lars J (vid trappkrönet) och poliserna (mellan trappfoten och Luntmakargatan) är bortretuscherade, Ulf H anropar ”alla enheter” (tyvärr gjorde han inte det), poliserna vid trappkrönet är fem istället för fyra, familjen Palme bor på Hotel Esplanade (inga likheter med bostaden i Gamla Stan), Elisabeth B hittar kulan en dag för tidigt, Karin J påstås ha ”synts överallt i pressen” och Anna H påstås ha ”hållit sig undan” (Anna H syntes mer i pressen än Karin J under de första månaderna), Anna H tillfrågas i ett förhör om hon såg Stig E på mordplatsen (inga andra vittnen än Leif L, Stefan G och Lena B fick den frågan i förhören och inte förrän två månader efter mordet), Irvell frågar Söderström om han såg Stig E på mordplatsen (ingen sådan fråga dokumenterades), Irvell håller ett eget förhör med Yvonne N (inget sådant förhör dokumenterades), Jan A påstås förväxla Stig E och Jan-Åke S (Ströms PM och Jan A:s förhör och vittnesmål i tingsrätten visar att Jan A såg Anders B, Stig E och Jan-Åke S på mordplatsen), Mårten Palme och hans flickvän går Kammakargatan västerut (TV-serien upprepar den falska uppgiften från Alf L), Anders B väntar i Dekorimas ingång före skotten (i strid med vittnesuppgifterna), och så vidare.
      I TV-seriens tredje avsnitt får Häggström ett gott råd. ”Håll dig bara till det du vet.” Pettersson borde själv ha följt det rådet. Att Stig E ritade nidbilder av statsministern och gjorde sig av med rocken och kepsen från mordnatten har inget stöd i fakta. Irvell visade inget närmare intresse för Stig E förrän denne dök upp i Rapport den 6 april 1986.
      Petterssons påståenden om väktaren Anna-Lisa G saknar trovärdighet. Han ringde den 84-åriga damen 2008 (påstod han i denna blogg 2018). Var är bandinspelningen? Vad hon sa till Pettersson (om hon sa något alls) vet bara han. Hon dog 2015. Så praktiskt. Tre år före ”avslöjandet”. Så länge Pettersson inte har något annat att komma med än Häggströms PM gäller Anna-Lisa G:s förhör och det är glasklart. Stig E återvände till Skandiahuset 20.10.
      TV-serien ”Den osannolika mördaren” är delvis en produkt av Petterssons fantasi. Liksom boken med samma titel (även om boken inte är lika full av fel). Båda är snart glömda. Polisens mordutredning kommer att fortsätta. Det är bara en tidsfråga.

  2. Tack, mycket bra genomgånget.
   Elefanten i rummet är förstås att den egentliga mördaren går under radarn, både från officiellt håll och även från historieintresserade privatpersoner. Dags att lägga Stig E till handlingarna och istället använda all den information som framkommit för att titta i andra riktningar som att det var ett välorganiserat mord utförd av någon/några med avsevärda resurser.

 14. Jag kan inte tro att serien skall bli någon större ”hit” bland den breda allmänheten.
  Är man inte speciellt intresserad av Palmemordet längre,vilken en stor majoritet av Sveriges befolkning inte längre är..så är serien riktigt tråkig att titta på.
  Således så tror jag att serien mest betittas av de med ett högre intresse för dådet på Sveavägen,och bland dem är inte hypotes SE speciellt populär om man skall tro olika mätningar.

  Jag är tämligen övertygad om att serien inte kommer att ha någon större bäring på den fortsatta utvecklingen kring Palmemordet.Jag tror fortsatt att mindre än tjugo procent av allmänheten kommer att tro att SE är liktydig med gärningsman.

 15. Lite trist att Gunnars fråga återigen blev en debatt ang Engströms skyldighet eller inte. Samtidigt är det fullt begripligt – anser man Engström skyldig så finns ju ingen anledning att gå vidare.

  Personligen vill jag både ha kakan och äta den – dvs att utredningen inte är nerlagd, utan vilande tills något nytt inkommit, samtidigt som jag önskar att polisen släppte på allt material med ett minimum av censureringar.

  En ny kommission vore inte heller fel. En kommission som undersöker och redogör exakt vad som hänt sedan den tidigare genomfördes.

  Det finns gott om sätt att komma vidare i fallet, under förutsättning att Regering såväl som Polisen och SÄPO verkligen vill att mordet ska lösas. Kan ta två saker som exempel – att man häver Kegös och Barrlings tystnadsplikt, vilket de bett om, , och att Polisens jurister inte är så övernitiska med sin överstrykningspenna.

  Jag tror att gärningsmannen redan finns med i utredningen, någonstans i utkanten och aldrig utpekad som gm. Samtidigt ser jag utredningen som ett pussel med hundratusen bitar men där endast ca 100 bitar verkligen hör till mordet. Problemet är att rensa bort de ovidkommande bitarna och det är i det närmaste omöjligt så länge Polisen envisas att måla alla pusselbitar helt svarta!

  Visst, jag må vara konspiratorisk, men känslan av att regeringen INTE vill att mordet ska lösas,vägrar släppa. Jämför tex Krister Peterssons uttalanden. När han släppte bomben att de skulle avslöja allt till sommaren, så var han sprudlande glad som en liten pojke inför julafton. Under själva presskonferensen där man skulle hänga ut den trolige mördaren, var han mest pinsam. Varje kroppsrörelse, varje min, bad om ursäkt för att han ens var där! Samtidigt som bisittare talade om andra intressanta spår.

  Vi vet att Petersson under veckan innan presskonferensen gjort en genomdragning för Regeringen. Därefter kommer denna taffliga Powerpoint-genomgång som anger Engström som den trolige mördaren, allt hämtat från den då senaste Palmemords-boken. En uppenbar nödlösning!

  Frågan är vad Petersson verkligen lade fram för regeringen! Jag TROR att han fick på fingrarna och var tvungen att redovisa något annat på presskonferensen. Och då låg Engström närmast till hands pga den uppmärksammade boken.

  Så vem eller vilka hade han egentligen tänkt peka ut? Vem vet! Men vi vet trots allt att man undersökte bla ett gäng stridspiloter så sent som samma vår. Dessa passar bättre in i min personliga bild av hur mordet gick till, och dess orsaker och kan även i viss mån förklara varför regeringen slog Petersson på fingrarna. Tanken på någon form av militärkupp i Sverige… Det får inte komma fram! Det skulle skapa panik och misstroende för otroligt lång tid!

  Stig Engström däremot. En död kuf som betett sig underligt under mordnatten och därefter. En perfekt syndabock, särskilt efter den senaste boken om fallet som just då hade kommit ut.

  Själv misstänker jag en helt annan person. Någon som enligt uppgift lurades till att begå mordet. Tydligen stödjer även SÄPO denna uppgift. I det sammanhanget är tex Barrling och Kegös vittnesmål oerhört intressanta – om deras tystnadsplikt hävdes.

  Svar på Din fråga – Ny kommission JA. Återuppta utredningen TVEKSAMT. OM man lämnade ut minimimalt censurerade dokument SAMTIDIGT som utredningen ligger vilande – så ja.

 16. I brittiska diplomatrapporter från 1981, 1982, 1983, 1984 och 1985 kritiseras svensk säkerhetspolitik på ett raljant sätt. I en diplomatrapport finns en mening som lyder ungefär ”någon måste visa svenskarna hur reellt hotet från östblocket är”. Samma framgår av ett brev som dåvarande generalsekreteraren för Nato, Alexander Haig, den 26 juni 1979 skrev till sin efterträdare Joseph Lups: Allierade och vänligt sinnade länders opinioner måste vändas, land för land, om de inte faller in bakom strategin om utplacering av Pershing och kryssningsmissiler, skriver Haig. Nato säger själva att det här brevet är en förfalskning. Den som tog ut det från Natohögkvarteret i Bryssel var den idag tyske medborgaren Rainer Rupp. Under kalla kriget var han aktiv spion för Östtysklands räkning i natohögkvarteret. Han kallades för Topaz. Han har avtjänat ett elvaårigt straff i tyskt fängelse, dömd av tysk domstol, för sin spionverksamhet.
  Ubåtskränkningarna i de svenska vattnen på 1980-talet var ett sätt för någon att visa svenskarna hur reellt hotet från öst var. Så tolkades ubåtskränkningarna genomgående i media, bara några enstaka röster i den offentliga debatten hade invändningar mot den verklighetsbeskrivningen. Utrikesminister Lennart Bodström reste tvivel vid ett middagsbord där det satt några journalister. Kritiken i svenska media mot hans resonemang, menat att vara privat, om att bara för att skidspåren över tomten går till grannen kan man inte dra slutsatsen att det är grannen som åkt skidor gjorde det omöjligt för Olof Palme att ha kvar honom på posten. Det säger det mesta om den förvrängda svenska säkerhetspolitiska debatten, särskilt då den som handlade om de här ubåtskränkningarna och den illasinnade kritiken av Olof Palme inom den politiska högern och mindre delar av försvars- och polismakt.
  Enligt uppgifter till Olle Alsén och Cecilia Steen-Jonsson från den brittiske agenten verksam i Stockholm men stationerad vid Natobasen i Kolsås i Norge, Mac Falkirk, så ska han ha fått ut den tänkta dagordningen inför Olof Palmes resa till Moskva från statsrådsberedningen. En kvinna ska ha försett Falkirk med dagordningen. Han kopierade den, förmodligen i affären som annars sålde kläder/väskor i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan som Björn Ax ägde och som hade ett särskilt rum längst in i butiken för sådana saker. Originalet återbördades medan kopian spreds vidare till underrättelsefolket på den amerikanska ambassaden i Stockholm. En dagordning de i sin tur använde i uppviglande syfte när de redovisade den för några höga svenska marinofficerare. Någon av dem bör ha varit amiral, tänker jag.
  Enligt vad Falkirk sa och Olle Alsén skrev ned, sa Sven O Andersson på ett möte på en kinarestaurang på Odengatan en vecka efter mordet att om svenskarna får reda på sanningen om mordet på Olof Palme kommer inte Sverige bli sig likt förrän efter 100 år. Han sa också, enligt Falkirk, att många socialdemokrater gråter med torra tårar. Med på mötet på den här kinarestaurangen var Sven Andersson, enligt Falkirk. Före detta försvars och utrikesminister och i vart fall mellan 1967 och 1973 ansvarig inom regeringskansliet för Stay Behind. Enligt Moskvaambassadören, krigsmaterielinspektören och statssekreteraren i försvarsdepartementet, Sven Hirdman, var Sven Andersson också 1979 ansvarig för försvarets mest känsliga frågor. Sven O Andersson hade tidigare varit chefredaktör på socialdemokratiska tidningar, senast Stockholms Tidningen. Vid tiden för mötet var Sven O Andersson ordförande för styrelsen för psykologisk beredskap eller om det hette psykologiskt försvar. verksamheten bytte namn någon gång vid den här tiden.
  Visst är det intressant att de två med så viktiga positioner inom svenskt försvar träffade den brittiske agenten Falkirk så tätt efter mordet. Samma person som lyckades få ut dagordningen för Moskvaresan från statsrådsberedningen och över till amerikanska ambassaden. (Något som Falkirk förnekade då han träffade granskningskommissionen, har jag för mig). Än mer intressant är vad de ska ha sagt på mötet. Jag kan inte tolka det som ska ha sagt på annat sätt än att det var svensk medverkan i mordet på statsministern.
  När amiral Bobby Inman i april 2015 med eftertryck lagd på orden sa till mig att Sven var en ”fine man” var det inte bara för att amerikanerna fick tillgång till hydrofonavlyssning i svenska vatten så som beskrivits här på bloggen. Det projektet placerade också in Sverige i den amerikanska fållan, ledde till ökad amerikansk kontroll. Genom lokala personer på Rossö, där Sven Andersson hade sommarstuga, har jag fått veta att Ebbe Carlsson bodde i Anderssons sommarstuga i veckor och gick runt bland grannarna och ställde frågor då han skrev på bidrag till boken ”på Per Albins tid” som Sven Andersson lät ge ut på Tiden förlag 1980. Genom en annan Rossöbo med förflutet inom flygvapnet har jag fått höra att Sven var nära vän med en av besättningsmedlemmarna på DC-3 an som sköts ned av Sovjet. Del av den besättning som stannade hemma och därmed överlevde. Han hette Tore Rainer. Han bodde på en enslig gård i utkanten av Åkersberga, inte långt från Hans Holmer. Rainer ska ha agerat som en adjutant till flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld, då denne var ute och flög med sin Seversky P-35, svarade i hans telefon. Med Tore Rainers finska sambo Sinnika ska basebollsligans ledare m.m., C-G Östling ha flyttat in i Rainers hem. Östling ska ha blivit som Tore Rainers son. Detta är vad som sagts mig.
  Senare ansvarig för Phoenixprogrammet i Vietnam och chef för CIA m.m.William Colby lyckades 1952 bara delvis skapa ett svenskt stay behind under hans verksamhets kontroll. Bara delvis kontrollerat av amerikanska intressen. Jag tolkar det som att det inom det svenska SB fanns grupper som också tog order från amerikanerna. Inte alla inom den organisationen lär ha vetat vem som tillhörde vad. Det ursprungliga, svenska Stay Behind växte fram redan då Tage Erlander var statssekreterare på socialdepartementet och då Per Albin Hansson fortfarande var statsminister. Initierat tillsammans med militära-, industri- och andra kretsar, men redan från början knutet till regeringskansliet och Socialdepartementet där. 1958 fick Erlander in det hela under inrikesdepartementet och 1967 under försvarsdepartementet. Men som sagt, det fanns efter 1952 grupperingar som även om de kanske lät sig inordnas i Erlanders ordning också hade William Colby och hans efterföljare inom CIA att lyssna till. Jag utgår från att en del som då var aktiva i SB liksom då Olof Palme mördades hade olika kända positioner inom polisen, Säpo och försvaret. OM oklarheterna runt det SB som Colby initierade och det ursprungliga hade retts ut på 1980-talet vet jag inget om. Min förståelse är att det amerikanska säkerhetsintressena ville ha så mycket direkt, egen kontroll som möjligt, så som det är också idag.
  Ubåtsfrågan skulle ha diskuteras när Olof Palme träffade Michail Gorbachev i Moskva i april 1986. Det säger Ingvar Carlsson till ett par av de som ledde utredningen av mordet på Olof Palme. Men det skulle inte ha handlat om sovjetiska ubåtskränkningar utan västliga, amerikanska/brittiska, det är vad jag menar. Olof Palme visste eller anade i vart fall från sent under 1983 att ubåtskränkningarna inte var vad de såg ut att vara. Vad hade hänt om Palme och Gorbachev på den gemensamma presskonferensen sagt att det inte var sovjetiska ubåtar som kränkte svenska vatten, utan västliga? Eller något åt det hållet. Det hade nog räckt med att de talats vid om saken, för att det skulle upplevas hotfullt från västliga säkerhetsintressens sida.
  Sverige behöver men kommer aldrig få en sanningskommission som behandlar såväl ubåtskränkningar som mordet på statsministern med fullständig öppenhet. Det är illa för det innebär att vi får hemligstämplade och överstrukna oklarheter och med det en misstro mot samhällets försvars- och rättsinstitutioner. Den misstron försvinner inte med tiden.
  I den franske informationsministern Alan Peyrefittes memoarer (de gavs ut postumt 2002 och bara på franska) skriver han att de Gaulle, Peyrefittes högste chef i den franska regering han tillhörde, sa till P. att det som hände John F Kennedy var vad som nästan hände honom. De Gaulles bil blev beskjuten på Avenue de la Liberatiòn. Två livvakter dödades, bilen kördes på bara fälgarna i säkerhet och de Gaulle och hans fru klarade sig med sina liv i behåll. De Gaulle sa enligt Peyrefitte att det var samma kretsar som låg bakom mordförsöket på de Gaulle som mordet på Kennedy. Det planerade mordet på de Gaulle var en del av en misslyckad militärkupp. De som ingick i den flydde, en del av dem, till Gehlen i Väst-Tyskland andra till Skorzeny i Spanien. Strax innan kuppen sågs de här franska generalerna på fotografier omgärdade av amerikaner. Kennedy var snabb med att meddela de Gaulle att han inget visste om det hela. Från tyska BNDs arkiv har jag fått dokument som skrivits av BNDs agenter om hur Otto Skorzeny besöktes av två amerikanska höga flygvapenofficerare, jag tolkar det som flygvapengeneraler, året innan mordet på Kennedy. Generalerna sa att de fått en alldeles hopplös ny president. Han var alldeles för mjuk mot Sovjet och dessutom älskade han ”negerstater”. Dessa saker tyckte de det var värt informera nazisten Skorzeny om. En gång Hitlers bästa kommandosoldat inom SS. Mannen som räddade livet på Mussolini. De hade tagit sig tid att ta sig över Atlanten till Spanien, Madrid och Otto Skorzeny. Hitlers SS ess enrollerades efter kriget av Allen Dulles för hans amerikanska underrättelseverksamhets räkning. Skorzeny var vid krigsslutet en förmögen man och hans förmögenhet växte ytterligare av det han gjorde åt västerländska säkerhetstjänster. Hans förmögna position framgår också av BND dokumentet. Gehlen som Dulles lät bli chef för Västtyska BND hade tidigare varit Hitlers spionchef för Östeuropa, baserad i Tjeckoslovakien.
  Mordförsök på de Gaulle, för att han inte var pålitlig i koloniala sammanhang och inte heller kunde litas på fullt ut av amerikanerna i det kalla kriget. Han ansågs spela sovjetunionen i händerna, både i Algeriet och genom Frankrikes mer självständiga position inom Nato. Men dessutom agerade De Gaulle aktivt för Europeisk självständighet. Han talade om ett Europa mellan Portugal och Ural, han söndrade inom Nato. Omständigheter som tycks gå igen när mord och mordförsök på västerländska politiska ledare ska ges ett större sammanhang.

  1. Alla som känner till statförvaltning i allmänhet, och svensk statsförvaltning i synnerhet, vet att en statsminister på eget bevåg inte kan göra uttalanden på en presskonferens, med repr. från främmande makt, utan djup förankring i statsapparaten. Särskilt inte om säkerhetspolitik, utan att oppositionen är underrättad. Inte ens Olof Palme. Att mordet har koppling till det kommande toppmötet faller därmed på sin egen orimlighet.

   1. Som jag skrev det hade räckt att de talades vid om de här ubåtskränkningarna för att det skulle uppfattas utgöra ett hot. Tycker jag var ganska öppen i det jag skrev, ”eller något ditåt” var vad jag la till. Vad som skulle ha sagts borta i Moskva vid det svenska besöket fick vi aldrig veta, men det hade varit upp till Olof Palmes egen bedömning att slutligt avgöra vad som var lämpligt eller ej. Så som det alltid är och har varit och det gäller inte bara för politiskt känsliga besök i Moskva. Inte alla tyckte bedömningar om vad som var utrikespolitiskt lämpligt var Olof Palmes starka sida. Jag hör inte till dem som kritiserar den dåvarande socialdemokratiska utrikes- och säkerhetspolitiken, tvärtom, jag saknar det svenska självförtroendet och självständigheten. Men det är väl känt att andra var mer kritiska. ”That Swedish asshole!” hävde Nixon ur sig efter Palmes skarpa kritik av USAs julbombningar av Hanoi 1972. Efter det var ingen svensk ambassadör välkommen till Washington och ingen amerikansk kom till Stockholm. Man kan inte säga Olof Palme var rädd för att ta politiska konflikter. Juri Arbatov, medlem i den s.k. Palmekommissionen sa sent 1983 att de (ryssarna) trodde det var CIA som låg bakom ubåtskränkningarna. Andra på svensk hemmaplan sa detsamma, ungefär, till Olof Palme. När han på sitt arbetsrum i Rosenbad av studiekompisen från juristutbildningen, Olof Alsén, fick Anders Hasselbohms bok om att det var västlig ubåt i Hårsfjärden sa Palme ”Lurade Sven mig, lurade Sven mig? Det var mer ett konstaterande än en fråga. Vilken handling den här vetskapen hade lett Palme till fick vi aldrig veta.

    1. Allt tyder på att ubåtskränkningarna är masspsykos och aldrig ägde rum. Senaste sa chefen för Musac i SVTs dokumentär att han det finns inte några bevis på kränkningar. Så det där med att ubåtar skulle ha något med Palmemordet att göra faller därmed.

     1. Nej allt tyder inte alls på någon masspsykos som varade i över 10 år och som innebar att varenda en av alla kustbor, turister, seglare, hydrofonopetatör och mångfalt fler under denna tid såg och hörde i syne. Hur kan någon tro på en så fantasifull teori? Felaktiga observationer blandades med verkliga. Det mycket tyder på är att svensk krigsplanering byggde på delat ansvar för ubåtsaktiviteterna i Östersjön. Ingen ide att krocka med västtyskar och danskar under vattnet. Svensk skärgård var utgångsläge i krigstid inte bara för svenska ubåtar. I ett nummer av marinnytt beskrevs att en europaväg för västtyska ubåtar gick genom den svenska skärgården. Det som ska ske i krigstid måste det övas på i fredstid. Västtyska ubåtar hade sina särskilda anledningar att vistas på svenskt territorialvatten. De här västliga miniubåtarna hade andra skäl. Det några redaktörer rafsar ihop under några månaders arbete och då masspsykosvinklat för att passa berättelsen tar bort och väljer intervjuresultat är inte att lita på. Skulle inte förvåna mig om dagens mediaberättelse om en masspsykos på 1980- och del av 1990 tal leder till en psykos idag. Vi ska ju alla vara psykosbenägna.
      När jag talade inför palmeutredningen på deras miniseminarium i maj 2018 var det för att bl. a. berätta om ubåtskränkningarna västliga ursprung.

      1. Avfärdar du fenomenet, som den mest trovärdig forskning vi hittills har tillgänglig, eller anser du det inte tillämpbart på fallet med ubåtarna? Trots allt är väl Karlskrona-fallet bortom allt tvivel bevisat inte vara en medveten kränkning? I övrigt finns väl inga bevis för främmande undervattensaktivitet i svenska vatten? Med tanke på hur många som fortsätter att ha sina teorier klart för sig osvsett vad som förs fram är det knappast troligt att vi kommer att tala om en filter-psykos om 20 år…

       1. Ja vad som händer om 20 år vet jag inget om. Masspsykosen eller snarare masspåverkan sker nu. Vad som är under ytan är svårt att veta något bestämt om och det går att ha helt skilda uppfattningar om det. Så är det ju också, det finns vitt skilda uppfattningar om de här ubåtskränkningarna. Visst var det en masspåverkan då på 1980-talet som påverkade folks uppfattning om hotet från Sovjet. En planerad och väl genomför påverkansoperation, enligt journalisten Richard Sale på UPI ända från den dag U-137 stod på grund vid Torumskär. Nej inte, menar masspsykosens företrädare. Den genomgripande förändringen av hur svenskar uppfattade hotet från Sovjet kom ur ingenting för där fanns inget att se att höra, alla, samtliga som tyckte sig se och höra något var fångade i en verklighet som inte fanns, en psykotisk verklighet. Alla, samtliga som hade som jobb och var utbildade att lyssna i hydrofoner och opera sonarer, magnetslingor till minlinjer inom försvarsmakten. Samtliga kustfiskare och all allmänhet såg och hörde fel inte under ett års tid utan under omkring 10 års tid. Alla statliga utredningar med professorer, politiker, ambassadörer och andra var under denna masspsykos oförmögna att ta till sig av den information som gavs dem och att göra bedömningar. De hade fel allihop. Men ett par redaktörer som skriver någon bok och några artiklar och sätter ihop ett par TV-program, de har fått allt rätt. Att ha en idé om hur något gått till och sedan journalistiskt gå till verket för att försöka visa att idén är rätt, det kallas inte forskning. De uteblivna intervjuerna och bortklippta intervjusvaren i ”Under ytan” är heller inte försvarade i forskningens namn. Det handlade om att göra TV, så var svaret från filmmakarna.

      2. Jag vet inte om det blev känsligt eller personligt för dig, men nu brast det verkligen i argumentationen: ”som innebar att varenda en av alla kustbor, turister, seglare, hydrofonopetatör och mångfalt fler under denna tid såg och hörde i syne” För det första handlar det ju inte om ”varenda en” utan framför allt om dom som rapporterade en iaktagelse i någon form. För det handra handlar det inte om att de ”såg och hörde i syne” som om det vore inbillningar. Nej det är inte inbillning, det handlar om hur dom tolkade det dom hörde eller såg, vilket föranledde att de rapporterade.

       Sedan behöver vi nog avdramatisera ordet masspsykos något. Det är ju inte alls ovanligt egentligen, och du är nog nära sanningen när du skriver att vi alla är psykosbenägna. Jag har sett t ex den svenska frikyrkorörelsen på nära håll, och sedan Livets ord. Snacka om masspsykos. Om Ulf predikade en sak så var det helt plötsligt tusentals livets ordare som såg syner om samma sak. Vi pratar om en rörelse med mycket framgångsrika medlemmar, politiker, näringslivstoppar och akademiker. Det är häpnadsväckande men sant. Fortfarande idag finns det tusentals människor i Sverige som dagligen tror att de ser tecken på stt ”den sista tiden” är här och att domedagen är nära. Det lustiga är att de ofta ser samma faror som s k säkerhetspolitiska experter och framstående ledarskribenter ser men de gör sina tolkningar av dessa ”tecken”. Jag skulle säga att det f ö blinkar sektvarning om många säkerhetspolitiska ledarskribenter och bloggar, absolut exempel på masspsykos. Men det är inget konstigt i sig, det handlar om mänskliga biologiska försvarsmekanismer. Att skydda sig mot fienden och att knyta an till sin egen gemenskap.

    2. Om Palme långsiktigt ansågs farlig är en sak, om själva toppmötet ansågs farligt är en helt annan sak. Det som stör mig med argumentationen är att tidpunkten för mordet kopplas till toppmötet, som om toppmötet i sig vore ett problem. Problemet för USA torde inte vara ett toppmöte utan om statsförvaltningen och även opposition impregneras av Palmes ev idéer om ubåtarna, inte toppmötet i sig.Tvärt om, hade Palme sagt något på toppmötet som liknar det du påstår hade det slagit tillbaka mot honom och gynnat den politiska oppositionen, till gagn för USA i så fall. Därför tycker jag det känns som ett billigt retoriskt knep att börja i tidpunkten för mordet och koppla det till ett förestående toppmöte.
     Faktum är att detta senario känns lite som argumentationen idag mot Ryssland, där de kan anklagas för mord och mordförsök t ex genom att knyta till en viss substans som bara ryssarna sägs ha, trots att alla vet att en sådan lögn är superlätt att kolla upp. Eller att dom skulle borra ett hål i väggen för att byta blodprov mitt under OS, baserat på en vittnesuppgift från ett vittne som själv varit ansvarig för doping av sina adepter. Jag har helt enkelt svårt för argument som dumförklarar mig som mottagare. Jodå, nu vet jag att jag avfärdas som ryskt troll men det struntar jag högaktningsfullt i eftersom man per definition beskylls för att vara troll om man hyser vissa åsikter. Sverige 2021.

     1. Nej jag håller med dig. Det handlade inte bara om ubåtskränkningarna. Gorbachev var intresserad av det Palmekommissionen beskrev som ”gemensam säkerhet”. Han var intresserad av skandinavisk socialdemokrati. Hade inte varit så kul om Reagans ”Victory”, segern i det kalla kriget hade lett till ett socialdemokratiskt inspirerat Sovjet över 11 tidszoner och kärnvapen så det räckte när det var shareholder value som skulle cashas in. Kampanjen för att få bort Palme hade pågått länge och tagit sig olika uttryck. Men inget verkade bita. Han blev kvar och Socialdemokraterna fortsatte vinna val. Tycker jag beskrev det i mitt första inlägg. Ubåtskränkningarna kom att bli en del av kampanjen mot honom och hans säkerhetspolitiska position. Men det var ett vågat spel som kunde slå tillbaka på de som låg bakom om det avslöjades på något sätt. Reaganadministrationen var stolta över att de beskrevs som vågade ”cowboys”. De trodde sig om att kunna hantera risker som föll ut. Inget är väl bevisat om U—137. Det finns olika hypoteser/teorier. Här är den mest troliga förklarad https://youtu.be/807H9-gZHGY

      I svaret i DN till ambassadörerna Rolf Ekeus och Mathias Mossberg skrev de som gjorde SVT filmerna ”Under Ytan” inte att de hade forskat. De skrev att de gjorde TV.

 17. Jönköpingspostens politiske redaktör Csaba Bene Perlenberg skriver i en ledarartikel att han ställer sig bakom Fredrik Malms förslag om en ny Palmekommission. I samma text kallar han TV-serien om Skandiamannen för ”ett sällsynt drabbande mästerverk”. Han avslutar inlägget med en liten knorr, där han framhåller att en dramatisering av en ny Granskningskommissions arbete nog skulle kunna bli minst lika rafflande som ”Den osannolike mördaren”:
  https://www.jp.se/2021-11-10/skriv-sista-palme-kapitlet

 18. Tack igen för ditt fantastiska arbete Gunnar! Jag har precis lyssnat om (4:e gången) din oerhört bra bok ”Konspiration Olof Palme”.

  Har det hänt något sedan dem släpptes som får dig att revidera dina olika teorier och vilken/vilka av dom känns mest heta?

  Huruvida en ny kommission och/lr en mordutredning behövs eller inte faller väl på dels/främst vilket mandat/befogenheter de har och dels vilka personer som ingår?

  Om du får bestämma Gunnar, vilka personer tar du in? Och varför? Skulle du själv helst ingå i kommissionen eller mordutredningen? Vad är din åsikt beträffande OM det tillsätts en ny kommission och/eller mordutredning? När sker det och vad krävs för att det ska ske? Vad är status (kortfattat) idag?

  Jag vet att du har mer än fullt upp och förmodligen fått dessa frågor förr, så du är ursäktad om du inte hinner svara men jag (och säkert fler är grymt nyfikna)

  Allt gott till dig

  1. Hej Wannaknowitall2 och tack för kommentar!

   Jag står fortfarande i stora drag för vad jag skrev i Konspiration Olof Palme. men det är klart att nytillkommen information nyanserar bilden för mig. En del av det märks väl i det jag skriver på min blogg. Och en mer omfattande avstämning kommer i den Palmebok som jag håller på med nu och som jag hoppas kommer ut nästa år.

   Vilka personer jag skulle vilja se i en ny kommission och/eller ny mordutredning har jag inte närmare funderat på. Och jag är inte säker på att jag skulle tala om det ifall jag hade några tankar i den vägen, det skulle kanske bara minska chansen att de personerna kom med.

   För egen del skulle jag inte vilja ingå i vare sig det ena eller det andra. Men jag skulle förstås gärna svara på frågor i egenskap av extern kunnig person om en framtida kommission eller återupptagen utredning så önskade.

   Jag tror vi kommer att få både en ny kommission och en ny utredning, det vore mycket konstigt annars.

   1. En som är självskriven är väl Kari Poutiainen, bevisat noggrann och logisk.
    Inga mer landshövdingar tack,

 19. Johan Rudström, ledarskribent på Upsala Nya Tidning, kommenterade härom dagen den nedlagda Palmeutredningen. Rubriken var ”Därför kommer inte Palmemordet att lösas” och underrubriken var ”Sanningen om mordet på statsministern tål kanske inte offentlighetens ljus”.

  Ledartexten tar sin utgångspunkt i de nya uppgifterna om ”ingenjören” och Johan Rudström betecknar dessa uppgifter som ”det senaste av många spår i Palmemordet som aldrig utretts ordentligt.”

  Han konstaterar vidare: ”Spekulationerna om Palmemordet lär fortsätta, både de som är bättre och sämre underbyggda än statsmaktens officiella gissning. ”

  Och han påminner om gåtor som inte fått sin förklaring, bland annat skriver han:

  ”Fakta är att åtminstone tre eller fyra ögonvittnen sett paret Palme tillsammans med eller i samspråk med mördaren alldeles före skotten. Ett annat faktum är att Lisbeth Palme i förhör aldrig nämnt någonting om själva upprinnelsen till mordet. Inte heller har hon deltagit i någon rekonstruktion där andra vittnesutsagor kunnat ställas mot hennes version. Om hon sagt någonting så har detta hemligstämplats.”

  Vidare nämner Johan Rudström observationerna av män med walkie-talkies och han noterar att de nya uppgifterna om den hemliga Säpooperationen Cosi fan tutte har presenterats som en möjlig bakgrund till dessa observationer.

  Om själva utredningen skriver han: ”Var det en uppvisning i klantighet utan motstycke, eller var det en mycket effektiv mörkläggning? Varför inte både och, i olika delar?”

  Avslutningsvis menar han att oavsett om mordet var ”en statsunderstödd konspiration” eller ”en rent privat angelägenhet” är det ”långt ifrån säkert att sanningen tål offentlighetens ljus.” Ledaren finns att läsa här, men är bakom betalvägg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.