Dokument avslöjar: Åklagarna ville använda polisens hemliga infiltratörer mot Christer A

Jonas Nyman, en av administratörerna på Palmemordsarkivet (bilden), berättar i den här artikeln särskilt skriven för bloggen om en långtgående och ovanlig spaningsåtgärd som Palmeåklagarna planerade att sätta in mot Christer A, ett av de vanligast förekommande namnen i polisens hypoteser om ensamma gärningsmän. Idén var att använda sig av polisens speciella grupp av infiltratörer, Sektionen för särskild inhämtning. Och syftet var att få tag i information om Christer A:s saknade revolver. Det här är bara en av många uppgifter som på senare tid har blivit tillgängliga i arkivet. FOTO: privat.

Av Jonas Nyman

Nya okända uppgifter om Palmeutredningen kommer hela tiden fram och redovisas i Palmemordsarkivet.

Palmemordsarkivet, som drivs av Mattias Kressmark och mig, Jonas Nyman, samlar in och publicerar handlingar från Palmeutredningen. Sedan chefsåklagare Krister Petersson lade ner utredningen sommaren 2020 har 2 370 dokument, eller ungefär 22 000 sidor donerats till arkivet och publicerats på www.palmemordsarkivet.se. Nya handlingar tillkommer hela tiden.

En viktig drivkraft för oss som arbetar med detta är att offentliggöra korrekt och saklig information. Vi vill komma bort från spekulationer och grundlösa konspirationsteorier. Det bästa sättet att göra det är att offentliggöra palmeutredningens egna dokument

Det är ett bitvis svårgenomträngligt material. Delvis på grund av polisens inkonsekventa och överdrivna sekretess, men minst lika mycket på grund av utredarnas slarviga sätt att skriva. Allmänhetens intresse för palmemordet är dock fortfarande mycket högt, och många deltar i arbetet med att analysera handlingarna som kommer ut från polisen och andra myndigheter. Palmemordsarkivets facebookgrupp har över 2 100 medlemmar, och nya uppgifter om mordet och palmeutredningen publiceras där varje vecka.

Nu över till uppgifterna om utredarnas planer på åtgärder mot Christer A.

Palmemordsarkivet har bland annat publicerat ledningsgruppens alla mötesprotokoll från 1986, samt anteckningar och protokoll från åklagarmöten mellan 1989 och 2007.

Nyligen publicerade protokoll från åklagarmöten avslöjar häpnadsväckande uppgifter om hur långt åklagarna var beredda att gå för att få fram bevisning mot Christer A.

Aktiehandlaren Christer A blev intressant för Palmeutredningen därför att han bodde i närheten av mordplatsen, han ägde en tid en revolver av en typ som kan ha använts vid mordet, han var antisocial och han hatade Palme. Han saknade alibi och ansågs ha en personlighet som stämde överens med gärningsmannaprofilen (GMP).

Han var den åttonde och sista personen som klassificerades som ett GMP-objekt av Palmeutredarna, alltså som en person som var av särskilt intresse utifrån den bild av gärningsmannen som skapats i profilen. Dessa åtta fick i utredningen beteckningarna GA, GB och så vidare, fram till och med GH som var den beteckning Christer A fick.

Bland palmemordsintresserade har han varit en favorit som misstänkt Palmemördare i många år, av de flesta ansedd som en långt mycket mer trolig gärningsman än den i sammanhanget tafatte grafikern på Skandia som varken hade något uppvisat Palmehat eller något särskilt intresse för skjutvapen.

Eftersom Christer A lagligt ägde en revolver av rätt typ kallades han vid två tillfällen att visa upp sitt vapen för polisen, men Christer hörsammade aldrig kallelserna. Han förhördes flera gånger under åren 1994-2000 och var under många år en av de huvudmisstänka.

I förhören uppgav han en föga trovärdig berättelse om hur han sålt sitt vapen 1992 till en för honom okänd man i Kungsträdgården. Det sista formella förhöret med Christer hölls den 7 februari 2007. Palmeutredarna kunde aldrig förmå honom att berätta mer om vart vapnet tagit vägen. De sista påstötningarna gjordes via telefon våren 2007, då Lennart Gustafsson vädjade till Christer att lämna in vapnet under den vapenamnesti som då hade utlysts. Utredarna var alltså inte särskilt övertygade av Christers påstående att han sålt revolvern och inte hade tillgång till den.

Christer och hans vapen diskuterades under ett åklagarmöte den 11 juni 2007. Protokollet från det mötet har begärts ut och publicerats av Palmemordsarkivet. Det återfinns i den här dokumentsamlingen med protokoll från möten som hölls av Palmeutredarna 2006-2007.

Närvarande vid mötet var åklagarna Agneta Blidberg och Kerstin Skarp samt Palmegruppens Stig Edqvist, Hans Melander och Per-Olof Palmgren. Christer stod näst högst upp på dagordningen, efter Mockfjärdsrevolvern.

På mötet berättades att Lennart Gustafsson, som ansvarade för just utredningen av Christer vid den tiden, flera gånger varit i kontakt med honom och påtalat det lämpliga i att plocka fram vapnet i samband med vapenamnestin under våren 2007. Christer hade dock inte hörsammat Lennarts uppmaningar.

På mötet väcktes frågan, oklart av vem, ”om SSI skall tillfrågas huruvida de skulle kunna närma sig [Christer A – namnet maskat i den offentliga versionen] för att om möjligt få honom att berätta var vapnet tagit vägen.”

Det beslutades då på mötet ”att kontakt ska tas med SSI för en diskussion i frågan”, med tillägget att om SSI svarar nekande ska ärendet Christer läggas till handlingarna. Det är alltså frågan om Palmeutredningens allra sista försök att knäcka Christer och få honom att prata. Förkortningen SSI syftar på polisens hemliga infiltratörer: operatörerna på Sektionen för Särskilda Insatser.

Sektionen är inte helt okänd för allmänheten. 2018 avslöjades att operatörer från SSI troligen begått brott i Spanien och slösat bort skattepengar på lyxkrogar och nattklubbar. Syftet var att försöka komma åt ledaren för en internationell kokainsmugglande liga.

Operation Playa, som insatsen kallades, slutade i ett fiasko trots att SSI både begick inbrott och arrangerade en komplicerad brottsprovokation för att producera bevisning mot ligans ledare.

Ligans förmodade ledare greps så småningom och dömdes först till 18 års fängelse, men friades i hovrätten alla åtalspunkter. Hovrätten ansåg inte att bevisningen höll för att fälla honom på en enda åtalspunkt. Sektionen för Särskilda Insatser lades ner efter fiaskot i Spanien.

Att Palmeutredningen 2007 ville använda sådana ”särskilda metoder” bekräftas av protokollet från nästa åklagarmöte. Det mötet, i form av en tvådagarskonferens på Lejondals slott 24-25 oktober 2007, leddes av Hans Melander. Överåklagare Agneta Blidberg och chefsåklagare Kerstin Skarp samt hela Palmeenheten med inalles 11 anställda deltog på mötet.

Den gången var Christer punkt nummer 3 på dagordningen. Lennart Gustafsson föredrog nu själv ärendet och berättade att Christer ”fortfarande förnekar kännedom om vapnets vidare öden”. Under denna punkt står det också: ”Särskilda spaningsinsatser enligt tidigare beslut ännu ej är insatta på grund av resursbrist.”

Palmeutredningen, eller någon av åklagarna, har alltså kontaktat SSI och bett dem om ”särskilda spaningsinsatser” mot Christer, i syfte att få honom att avslöja vart hans vapen tagit vägen. Någon av deras särskilda operatörer skulle närma sig Christer, bli vän med honom, vinna hans förtroende, och till sist förmå honom att avslöja var han gömt sin eftertraktade Smith & Wesson .357 Magnum med sex tums pipa.

Nio månader efter Palmegruppens konferens på Lejondals slott åker två polisassistenter ut till Christers sommarstuga. De är helt ovetande om Palmeutredningens, åklagarnas, och särskilda sektionens djupgående intresse för honom. Polisassistenterna ska bara titta till honom därför att en anhörig ringt polisen och uttryckt oro för att Christer kan vara självmordsbenägen. När de knackar på dörren väljer Christer att avsluta sitt liv.

Vi vet inte om SSI faktiskt utförde någon särskild spaningsinsats mot Christer. Polisen har inte kunnat hitta några mötesprotokoll från åren 2008-2011. Antingen slutade palmegruppen att föra protokoll vid sina möten eller så har protokollen förkommit hos polisen.

Den 9 december 2008 skrev Lennart Gustafsson sin slutredovisning om Christer, och i januari 2009 lades ärendet slutligen till handlingarna.


Vill du hjälpa till att hitta nya uppgifter om Palmemordet och utredningen? Har du handlingar från utredningen, tidningsklipp eller andra dokument om Palmemordet? Kontakta Palmemordsarkivet på arkiv.mop@gmail.com


FOTNOT: Jag tog kontakt med Lennart Gustafsson för att fråga vad han kunde komma ihåg om en planerad insats från SSI. Han förklarade att han inte varit i kontakt med dem och han hade inte heller minne av att de hade varit tillfrågade om att hjälpa utredarna med efterforskningar kring Christer A. I vilket fall blev det troligen inte av att de gjorde något i det fallet, menade Lennart Gustafsson – det borde han ha blivit underrättad om.

Formuleringen i protokollet från Lejondals slott om att särskilda insatser inte satts in på grund av resursbrist bör i så fall ha kommit från någon annan. Och vad dessa särskilda insatser skulle ha bestått i behöver ju inte ha preciserats på mötet. /Gunnar Wall