Christer Pettersson som mordvittne – ska vi tro på teorin i nya TV-filmen ”30 sekunder”?

Svenska syndabockar är en målning från 2005 av Markus Andersson/Wikimedia Commons. Den föreställer Christer Pettersson. Vid den tidpunkten sågs det närmast som en etablerad sanning att det var Pettersson som mördat Olof Palme, trots att han friats av hovrätten. Numera har utpekandet av honom ersatts av Stig Engström som efter sin död utnämndes till misstänkt gärningsman av åklagaren Krister Petersson. Kvar finns frågan om Lisbeth Palmes till synes tvärsäkra utpekande av Pettersson. Filmarna Bo G Andersson och Håkan Pieniowski har lanserat en egen lösning på det problemet. Men hur trovärdig är den?


DET VAR DEN 14 DECEMBER 1988 klockan 18 på Riksåklagarens kansli i Stockholm. Då fick Lisbeth Palme för första gången se konfrontationsvideon med Christer Pettersson och elva polishusanställda.

Näst efter själva morddagen har det knappast funnits något enskilt datum i utredningen som något lika dramatiskt inträffat.

Lisbeth sa visserligen inte då att Pettersson var mannen som skjutit hennes make eller ens att hon sett honom på mordplatsen. Men hon sa enligt åklagarnas promemoria från tillfället: ”han stämmer på min beskrivning” och hon berättade att hon reagerat på ”hans ansiktsform, ögon och ruskiga utseende”.

Det räckte för att Palmeåklagarna skulle begära Christer Pettersson häktad.

Senare skulle Lisbeth gå längre och kategoriskt hävda att hon sett honom på mordplatsen, om än inte med en revolver i handen. Och till sist skulle hon – i form av en jakande nickning i hovrätten – direkt utpeka honom som sin makes mördare.


FILM

30 sekunder

Research och intervjuer, projektledning: Bo G Andersson

Regi, klippning, foto: Håkan Pieniowski

Visas på SVT Play


Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson är givetvis ett av de mest sensationella inslagen i den långa, långa Palmeutredningen.

Och missbrukaren från Rotebro har en förmåga att långt efter sin död uppenbara sig i nya former i debatten om Palmemordet.

När han åtalades presenterade åklagarna honom närmast som en vettvilling som utfört ett meningslöst slumpdåd, framkallat av att han råkat stöta på Palme vid Grandbiografen och varit på fel humör – och därför passat på att skjuta ihjäl statsministern efter biobesöket.

Advokaten Pelle Svensson valde att lansera Pettersson i en annan roll: som hitman i en liten mordliga ledd av bombmannen Lars Tingström. Pettersson hade enligt Svensson åtagit sig att döda inte bara Palme utan även kungen och justitieministern.

Filmaren Stig Edling – och senare också bland andra Tore Forsberg från kontraspionaget på Säpo – lanserade i stället teorin om att det egentligen inte alls handlade om Palme: Pettersson hade tänkt skjuta knarkhandlaren Sigge Cedergren men tog fel på person.

Och i och med Bo G Anderssons och Håkan Pieniowskis film 30 sekunder har vi ännu en variant: Pettersson var på mordplatsen men som ett oskyldigt vittne. Han hade, menar filmarna, bara råkat vara där och sedan snabbt försvunnit, rädd för att bli oskyldigt utpekad ifall han stannade kvar.

Filmen visades på SVT i söndags och ska ligga kvar på SVT Play i två år framåt.

En sorts äreräddning av Lisbeth Palme?

30 sekunder kan förstås på ett plan helt enkelt ses som en äreräddning av Lisbeth Palme. Allt färre tror i dag på Christer Pettersson som Palmemördare – inte ens Lisbeths söner Joakim och Mårten ställer sig längre bakom anklagelsen mot missbrukaren från Rotebro. De lutar numera offentligt åt åklagarväsendets nya favoritmisstänkte, den avlidne försäkringstjänstemannen från Täby.

Vid sidan av det finns en hel rad andra teorier som har sina uppbackare. Det är väl tveksamt om spåret Pettersson vid en opinionsmätning ens skulle hålla sig kvar bland top five.

Med andra ord: Lisbeths utpekande kan – för den som så vill – ses som något som inte kastar en skugga över Pettersson utan snarare över henne själv. Tvärsäkert men på vad som nu framstår som väldigt diskutabla grunder har hon pekat ut en förmodligen oskyldig person.

Nu vet den som fördjupat sig lite grann i vittnespsykologi att vittnen ofta har fel och att styrkan i deras upplevda eller påstådda säkerhet inte alls är kopplad till frågan om de har rätt eller inte. Inte ens kraftiga känslomässiga reaktioner från vittnen som gör tvärsäkra utpekanden är bevis för att utpekandena är riktiga. Våra hjärnor är på många sätt väldigt imponerande organ. Men de fungerar inte alltid som de ska.

Det där kan vara skrämmande och delvis av den anledningen svårt att ta till sig. Och när det handlat om Lisbeth Palme har dessutom sympatier för henne som brottsoffer och ibland också rena politiska lojaliteter ytterligare förstärkt uppslutningen bakom hennes utpekande av Pettersson. Ett ofta upprepat påstående har varit att om Lisbeth pekat ut Pettersson så måste han ju vara mördaren – hon borde ju veta, för hon var ju där. Ledande politiker som Ingvar Carlsson och Stefan Löfven hör till dem som gjort sig till företrädare för de tankarna. Och samma sak gäller Palmes statssekreterare Ulf Dahlsten som länge varit en av de mest engagerade talespersonerna för teorin om Pettersson som mördare.

Men det har – kan vi nog inse i dag – ett pris att driva sådana teser. För om Pettersson till sist framstår som oskyldig så kan den som tagit intryck av argumentet ”Lisbeth borde ju veta, hon var ju där” lätt börja tänka i termer av att den mördade statsministerns hustru av någon anledning medvetet kan ha farit med osanning.

Och då kommer 30 sekunder som en sorts lösning på det dilemmat. För här lanseras alltså teorin att Pettersson visserligen dök upp mitt framför näsan på Lisbeth, men att han var fullkomligt oskyldig. Han hade bara råkat befinna sig på platsen. Dock var han, enligt resonemangen i filmen, rädd för att bli utpekad som mördare om han stannade kvar. Och därför flydde han, precis som gärningsmannen, in på Tunnelgatan.

En mördare, två flyende?

I filmen hävdas det – med en häpnadsväckande exakthet – att Palmes mördare försvinner in i gränden mellan 8 och 9 sekunder efter det första skottet och att Christer Pettersson tar sin tillflykt in i samma gränd 25-30 sekunder efter skottlossningens inledning, alltså omkring 20 sekunder efter gärningsmannen.

En mördare, två flyende.

Ulf Dahlsten som medverkar i filmen tar, som det verkar, tacksamt emot den här nya tankegången: den skulle ju betyda att Lisbeth hade rätt i en väsentlig mening, att hon verkligen såg Pettersson och att han dessutom hastigt lämnat brottsplatsen – samma väg som gärningsmannen dessutom och nästan i hasorna på denne.

Det är ju en spännande tanke även om den kan förefalla lite långsökt. Och det är givetvis bra att den formuleras så att den kan prövas.

Men tyvärr kan man inte säga att filmen 30 sekunder genomför en sådan prövning med någon större ambition. Alla brister i denna speciella hypotes sopas undan och filmmakarna andas helt enkelt en tvärsäkerhet som det är svårt att se att de har täckning för. Det heter till exempel om taxiföraren Hans J som gör en observation av en man som springer in på Tunnelgatan: ”Den han ser måste vara samme man som Leif Ljungqvist sett springa in i gränden. Alltså Christer Pettersson.” Här finns inga ”om” eller ”kan vara”. Det är bara pang på: vi blir försäkrade att Lisbeths utpekande av Pettersson har fått sin förklaring.

SVT rubricerar filmen som en dokumentär och som true crime. Det kan diskuteras om beteckningarna är helt korrekta. Det hela är förstås en definitionsfråga. Men på Wikipedia som brukar förmedla någon sorts brett förankrad uppfattning av vanliga företeelser heter det så här: ”En dokumentärfilm är en film som dokumenterar en aspekt av verkligheten. En dokumentärfilm är inte dramatiserad eller iscensatt och historien som berättas är inte fiktiv.”

Filmen 30 sekunder innehåller dock inte bara högst kontroversiella påståenden som presenteras som om de vore sanningar. Den avstår från att redovisa åtskilligt som går tydligt på tvärs mot dessa påstådda sanningar. Och den innehåller hela tiden dramatiserade scener där skådespelare gestaltar det påstådda händelseförloppet.

Jag tycker det här är lite problematiskt. Gränserna suddas ut mellan vad människor förväntar sig av en dokumentär till skillnad från mer uppenbar fiction (sådant som Netflixserien Den osannolika mördaren eller en spelfilm om Palmemordet som Sista kontraktet).

Det är förstås inget fel att dramatisera ett händelseförlopp för att göra en film underhållande. Till skillnad från skribenten på Wikipedia menar jag att sådant mycket väl kan få förekomma i en dokumentärfilm. Men det vilar i så fall ett stort ansvar på filmarna att redovisa vad som är hypoteser och vad som är rimligt belagda fakta – i alla fall om dokumentären är avsedd som ett inlägg i en sakdebatt och inte bara bör ses som underhållning.

Låt oss nu gå in på själva sakdebatten. Och låt oss börja med vad jag ser som ett grundproblem med hypotesen om att Christer Pettersson bara råkar befinna sig precis på mordplatsen trots att han är totalt oskyldig.

Det är – krasst uttryckt – att den talar mot all sannolikhet.

Hur Pettersson dök upp i utredningen

Låt mig förklara. Och låt mig börja med att konstatera utgångspunkten för att Christer Pettersson kom att bli uppmärksammad i Palmeutredningen.

Det handlade nämligen inte alls om att någon skulle ha sett honom i Dekorimahörnan utan om helt andra saker. Och det är inte svårt att hitta polisens egen beskrivning av hur det gick till. Den finns i det dokument som brukar kallas huvudprotokollet, den centrala delen av det mycket omfattande förundersökningsprotokollet som presenterades i samband med åtalet mot Christer Pettersson.

I huvudprotokollet finns det ett avsnitt som heter Brottsmisstankarna. Där framgår att Pettersson – i likhet med många andra personer – dök upp tidigt i utredningen. Det skedde redan i april 1986 i vad som i huvudprotokollet beskrivs som ”tre av varandra oberoende spaningsuppslag”. Så här står det vidare i protokollet: ”Två av dessa föranleddes av likheter med den s k fantombilden; det tredje spaningsuppslaget grundades på uppgiftslämnarens uppfattning att Pettersson skulle vara ’fullkomligt galen’.”

Det där är, vad jag kan se, nästan rätt men bara nästan. Det första registrerade tipset kommer från en man som arbetar vid rättspsykiatriska kliniken på Huddinge sjukhus. Det handlar dock inte om ”fantombilden” utan i stället om att Pettersson ska vara ”mycket lik skuggan”.

Signalementsbilden av Skuggan ledde till ett eller möjligen två av de tidiga tipsen om Christer Pettersson.


”Skuggan” beskrivs ibland som ”fantombild nummer 2”. Precis som den mer berömda ursprungliga fantombilden handlar det om en konstruerad ansiktsbild, byggd på vittnesuppgifter. ”Skuggan” ska dock inte föreställa mördaren utan en möjlig medhjälpare till mördaren. Kort efter det att polisen våren 1986 presenterat fantombilden i media kom denna uppföljare, också lanserad av polisen. Båda dessa bilder hade skapats som spaningsverktyg i hopp om att få reaktioner från allmänheten.

Bilden på ”skuggan” bygger på uppgifter från två håll. Det ena är ett brev från ett anonymt vittne som brukar kallas Skelleftehamnsmannen och handlar om en observation som denne ska ha gjort av en man med walkie-talkie nära mordplatsen. Brevskrivaren har bifogat en teckning av mannen som han ska ha sett.

Den andra uppgiften om ”skuggan” kommer från ett vittne som berättat om en observation av en man som tycktes ha förföljt Palme i centrala Stockholm dagen före mordet. Även det vittnet har ritat av den man han berättar om och bilden har vissa likheter med teckningen som Skelleftehamnsmannen gjort. Tillsammans fick dessa två teckningar sammansmälta i bilden på ”skuggan”, det vill säga en medhjälpare till mördaren.

Första gången Pettersson dyker upp i utredningen är det alltså som tänkbar medhjälpare i en konspiration – han har fört tipsarens tankar till en dimmig figur som antas ha skuggat Palme dagen före mordet och som under mordkvällen varit utrustad med walkie-talkie.

Det andra tidiga tipset om Pettersson är lite mer svårtolkat till sin innebörd. Det är ett brev från en fånge på Hall som tidigare suttit med Pettersson på Kumla. Han vill säga att Pettersson nästan är ”en kopia på bilden på Olof Palmes mördare”. I en maskinskriven notering från polisens sida betecknas detta tips på ett inte helt glasklart sätt. Det går att tolka som om det ska stå att det gäller en man som är lik ”fantombild 2”, men den som tittar ser att det skett en överskrivning på ett sätt som kunde göras med skrivmaskiner. På samma ställe som tvåan finns också en etta, dock lite mindre tydlig. En polis som senare gjort en handskriven anteckning om tipset drar i vilket fall slutsatsen att detta tips syftar på ”fantombild 2”, alltså den förmodade medhjälparen, och inte på gärningsmannen.

En mer rimlig tolkning är kanske ändå den som slagit igenom i huvudprotokollet, att fången tänkt på ”fantombilden” som ju var mer känd och som direkt framställdes som om den skulle handla just om mannen som sköt Palme.

Och vad var det då för uppgifter som låg bakom den första signalementsbilden, den berömda ”fantombilden”?

Jo, den byggde på observationer som en kvinna gjort på Smala gränd efter mordet – även hon hade tecknat den man hon sett – och den kopplades också till andra vittnesmål som pekade på att gärningsmannen efter det att kvinnan observerat honom skulle ha flytt i bil från närbelägna Snickarbacken.

Det är osäkert om någon av de vittnesuppgifter som låg till grund för ”fantomen” och ”skuggan” verkligen handlade om faktiska observationer av mördaren och en eventuell medhjälpare.

Vad vi mer definitivt kan säga är att ingen av dessa observationer tycks ha haft någon som helst koppling till Christer Pettersson.

Inte heller var Pettersson påfallande lik vare sig fantombilden eller skuggan. Framför allt kan det sägas att han inte var lik de ursprungliga teckningarna som gjorts av vittnet från Smala gränd. De skiljer sig rätt mycket från polisens fantombild.

Till vänster polisens fantombild, till höger en av de teckningar som vittnet ritat av sin observation och som senare blev underlag till fantombilden.


Men att det kom in tips av det här slaget om Pettersson är ändå inte så märkligt. Under våren 1986 strömmade det nämligen in mängder med spaningsuppslag till polisen om personer som ansågs likna den ena eller andra av dessa bilder. Och likheterna var inte alltid slående.

Det tredje tidiga tipset om Pettersson består av en kort samtalsanteckning från en polis som för Palmeutredningens räkning talat med en anställd på Kumlaanstaltens kansliavdelning. Den enda egentliga informationen som finns där är att personen på kansliet påminner sig att Pettersson var ”fullkomligt galen”. Mycket pekar på att detta samtal är en ren uppföljning från polisens sida av något av de två andra tipsen. I så fall rörde det sig inte om tre oberoende spaningsuppslag utan bara om två – och inget av dem hade något påtagligt värde, kan man tycka. Framför allt handlade inget av dem om att Pettersson skulle ha varit synlig på mordplatsen.

Det hindrade dock inte att när Pettersson långt senare lanserades av utredarna som misstänkt Palmemördare fanns det många som ville göra en poäng av att att han förekommit tidigt i utredningen och att om polisen agerat snabbare då kunde mordet ha varit löst för länge sedan.

Vad som hände var i alla fall att Pettersson sedan hans namn fladdrat förbi våren 1986 för utredarnas del föll mer eller mindre i glömska fram till 1988.

Specialsatsningen på Oxen

Under sommaren det året beslutade åklagare och polis sig för att de fortsatta spaningsåtgärderna inte bara skulle fokusera på uppgifter med anknytning till Sveavägen utan också till spelklubben Oxen som var belägen ganska nära brottsplatsen och där det hände att det cirkulerade olagliga vapen.

Det kan tyckas att detta beslut om specialsatsning på just Oxen var lite omotiverat i förhållande till allt annat som också skulle kunna undersökas. Det fanns inget som sa att klubben var ett tillhåll för personer som var fientliga mot Palme och inget av någon dignitet som förknippade den med mordet på något annat sätt heller. Men kriminella personer fanns det i alla fall där, sådana som polisen hade ganska bra koll på. Och det betydde att här fanns en infallsvinkel som var jämförelsevis lättarbetad.

Och vi kan föreställa oss vad som hände: när utredarna väl började leta i de kretsarna var de angelägna om att hitta någon person som kunde vara intressant.

Det råkade bli Christer Pettersson. Han brukade besöka Oxen ibland, dock inte för att spela om pengar. Det som drog honom dit var att han kände en av ägarna, Sigge Cedergren, en av Stockholms kända narkotikalangare. Och den vanligtvis panke Pettersson brukade söka upp Cedergren för att tigga lite amfetamin, en drog som han nyttjade parallellt med sitt supande.

Utredningen av kretsen kring Oxen kom ganska snabbt att fokuseras på Pettersson. Han hade själv uppgett att han varit i centrala Stockholm under mordkvällen och han var känd för att stundtals vara en farlig person. 1970 hade han till och med dödat en man på Kungsgatan, inte långt från platsen där Palme mördades.

Och inte nog med det. I polisens material registrerades snart också spekulationer om att de vittnesuppgifter som fanns om en mystisk spanande man vid Grandbiografen kunde handla om just Pettersson. Inte så tungt, för all del. Men man kan tänka sig att det lät lite kittlande för utredarna.

Och fortfarande: vad som definitivt inte fanns i materialet var att han skulle ha varit synlig i Dekorimahörnan.

Vagheten i de indicier som fanns hindrade inte utredarna från att dra igång ganska stora spaningsinsatser mot missbrukaren från Rotebro. Man telefonavlyssnade och smygfilmade honom. Och så planerades det för att han skulle plockas in så att vittnen från både Grand och mordplatsen skulle få titta på honom som deltagare i en konfrontationsgrupp.

Det intensiva utredningsarbetet fortsatte under hösten. Men det kom fortfarande inte upp någonting som knöt honom till mordplatsen.

Till sist var det dags för konfrontationerna. Pettersson kallades till förhör och när han ville skjuta upp det för att han hade ont i benet hämtades han av polisen från sitt hem. Själv tycks han till en början ha betraktat det hela som en ren rutinhistoria. Han förekom på många poster i kriminalregistret och var van vid att polisen ville tala med honom om det ena och det andra.

Grandvittnena och Pettersson

Under dagen inträffade det dock saker som gjorde det lite bekymmersamt för Pettersson. Han ställdes upp i konfrontationsvisningar tillsammans med elva män som jobbade i polishuskvarteret. Och i två fall var resultaten till synes besvärande för honom. Det gällde vittnesmålen från Mårten Palme och flygledaren Lars-Erik E. Mårten kom fram till att av alla som var med i konfrontationsgruppen var det Pettersson som var mest lik en man som han sett stående utanför biografen, en man som visat intresse för hans föräldrar. Och Lars-Erik E tyckte att Pettersson ingav ”nästan samma olustkänsla” som en väntande man han observerat utanför bion.

Dessa rätt osäkra utpekanden får tas för vad de är. Det handlade om observationer som hade gjorts nästan tre år före konfrontationsvisningarna och varken Mårten eller Lars-Erik E hade när de var vid bion en aning om att Olof Palme skulle skjutas några minuter senare. De kände inte heller till Pettersson vare sig till namn eller utseende. Och vi vet också till exempel i dag att Mårten Palme numera är av uppfattningen att det kanske inte var Pettersson utan snarare Stig Engström han sett.

Parentetiskt kan tilläggas att under den tid som följde fram till rättegången lyckades utredarna faktiskt med en bedrift – att få fram ett vittnesmål från en person som kände Pettersson sedan förut och som plötsligt hävdade att denne varit synlig vid bion. Det var missbrukaren Roger Ö som sent omsider sa sig komma ihåg att han sett Pettersson utanför Grands dörrar medan han själv befann sig inne i foajén för att ringa ett samtal.

Roger hade bevisligen själv varit vid Grand under mordkvällen, till och med inne i foajén där han observerats av ett antal vittnen. Problemet med vittnena var att de placerade honom där först efter Palmemordet. En annan komplikation var att han tidigare uppgett att han varit så påverkad att han inte kom ihåg några som helst detaljer från kvällen. Men efter intensiv bearbetning av Roger Ö medan Pettersson satt i häktet hade alltså polisen lyckats få fram uttalanden som gick ut på att han friskat upp sitt minne – och sett sin bekant utanför biografens entré.

Det är dock att notera att också Roger Ö:s vittnesmål fortfarande handlade om Grand, inte om mordplatsen. Det som såg ut som ett verkligt genombrott kom sent på eftermiddagen efter konfrontationsvisningarna den 14 december – när Lisbeth Palme besökte riksåklagarens lokaler för att under stor sekretess titta på en videoupptagning av en av visningarna.

Lisbeth hade, vet vi i dag, varit lika grundligt preparerad som senare Roger Ö skulle bli. Hon hade av utredarna förmedlats uppfattningen att det fanns en person som det fanns starka misstankar mot och att denne var missbrukare.

Och hon sa, som vi också vet, precis det åklagarna hoppades. Inte riktigt efter första visningen av videon, för all del. Då var det i stort sett att han såg ruskig ut och stämde på hennes ”beskrivning”. Att ett vittne säger att en misstänkt persons utseende stämmer med den beskrivning hon tidigare lämnat är ju inte samma sak som att hon minns den misstänkte personen. Men Lisbeth hördes igen sex veckor senare och fick då se videoavsnittet med Pettersson en gång till. Och då var hon mycket tydligare – hon påstod utan reservationer att hon sett honom på mordplatsen.

Vad Lisbeth kanske inte förstod var att hon därmed hade gjort ett uttalande som skulle framstå som det enda egentliga beviset mot Pettersson i den kommande rättegången.

Vittnena på mordplatsen

När förhandlingarna genomfördes i tingsrätten och senare i hovrätten fanns det nämligen inget annat vittne som framträdde och sa sig ha känt igen Christer Pettersson på mordplatsen. Och all övrig bevisning mot honom var tämligen vaga indicier. Det enda av betydelse var Lisbeth.

Nu är det förstås viktigt att notera att när tingsrättsförhandlingarna hölls var Pettersson fortfarande okänd för de flesta. I media gick han under namnet 42-åringen och han visades inte upp på bild.

Men efter den fällande domen i tingsrätten – den kom den 27 juli 1989 – presenterades Pettersson i stor skala i nyhetsmedia, med namn, med bild och med filmupptagningar. Det betyder att alla de vittnen som skulle kunna vara aktuella i samband med hovrättsförhandlingarna hade närmast obegränsade möjligheter att ta del av hur Pettersson såg ut, lät och rörde sig – och att höra av sig till utredarna om de kände att de hade något nytt att tillföra.

Men inget vittne trädde fram och sa att han eller hon, precis som Lisbeth, hade sett Pettersson vid Dekorima. Om det var så som det framställs i filmen vi diskuterar, att Pettersson avvek från platsen först efter närmare 30 sekunder, kan man ju tycka att någon annan än Lisbeth borde ha noterat hans närvaro, i synnerhet eftersom hans utseende och rörelsemönster stack ut rätt ordentligt.

Långt senare skulle vittnet Leif Ljungqvist gå ut och säga att han sett Pettersson. Men sena utpekanden av det slaget är sådant man kunnat vänta sig mot bakgrund av den väldiga exponeringen av den utpekade mördaren och av hur den mänskliga hjärnan tenderar att fungera när det gäller att i efterhand konstruera vad som framstår som meningsfulla minnen av händelser.

Åter till åklagarna och polisens Palmegrupp. De hade alltså dragit igång en stor utredning mot Christer Pettersson utifrån resonemanget att han framstod som en tänkbar gärningsman. De hade samtidigt ingenting som knöt honom till mordplatsen. Det fick de först när Lisbeth Palme fick se konfrontationsvideon. Och då öppnades förstås vägen till ett åtal. Eller snarare: så länge Lisbeth inte backade så var det nästan omöjligt att låta bli att åtala Pettersson.

Här finns det ju två rimligt tänkbara alternativ.

Det ena är att utredarna, intuitivt och skickligt, nosade sig fram till en person som faktiskt råkade vara Palmes mördare utan att de hade något som kopplade honom till mordplatsen, bara andra typer av indicier. Det var i så fall en oerhört imponerande detektivbragd. Och då var förstås det tragiska att Pettersson ändå blev friad av hovrätten.

Det andra rimliga alternativet är att de mer eller mindre slumpmässigt valde att satsa på en person som i själva verket var oskyldig men som råkade ha det emot sig att han varit i centrala Stockholm under mordkvällen, att han tycktes sakna alibi, att han var kriminell sedan många år och att han hade flera impulsdrivna våldsbrott på sin meritlista. Och inför konfrontationsvisningen suggererade de sedan Lisbeth Palme att tro att de hade tung bevisning mot Pettersson, vilket de inte hade. Om det här är den troliga varianten kan man också säga att det är rätt osannolikt att Pettersson skulle ha råkat befinna sig vid Dekorima vid tidpunkten för mordet utan att polisen kände till det eller ens hade tillgång till några som helst tips i den riktningen.

Men det filmen 30 sekunder försöker få oss att tro är alltså att polis och åklagare drog igång en stor utredning kring Pettersson – som i själva verket var fullständigt oskyldig – och att de inte hade något som band honom till mordplatsen. Men att av en fantastisk slump så befann sig Pettersson just vid Dekorima av alla platser när Palme blev mördad och att Lisbeth råkade få syn på just honom precis när mördaren försvunnit.

Visst. Teoretiskt sett kan vi ju inte fullständigt utesluta ett sådant sammanträffande. Men det krävs ju en del bevisning för att med trovärdighet hävda att det var detta som faktiskt hände.

En sak har vi redan varit inne på – att inget vittne förutom Lisbeth, ens i hovrätten, sa sig ha sett Pettersson på mordplatsen. Vi vet också att ett av vittnena, Lars J, som såg en man som sprang in på Tunnelgatan förklarat att han kände igen Pettersson från Sollentuna där han själv bodde. Men den springande mannen hade på inget sätt fört Lars tankar till Pettersson.

Den som vill kan förstås hävda att Lars bara såg mördaren springa förbi och missade att Christer Pettersson också kom rännande samma väg, bara några sekunder efteråt. Det kan förstås inte heller uteslutas teoretiskt. Men hur troligt är det?

En annan invändning är givetvis att det skulle ha varit ett märkligt val från Petterssons sida att fly in i samma mörka gränd som den uppenbarligen beväpnade mördaren.

Vi kan ju också fråga oss: varför kan vi inte hitta några vittnen som säger sig ha sett att två personer flydde in i gränden tämligen direkt efter mordet?

Och hur kom det sig att inte ens ett så nära placerat vittne som Anders B såg att det förutom mördaren fanns en person till som konfronterade Lisbeth sekunderna efter mordet för att strax därefter fly in på Tunnelgatan?

Det finns en intressant problemställning som berör dessa frågor. Och det är: hur många personer befann sig på vad som kan kallas för själva brottsplatsen när mordet ägde rum?

Fem personer vid Dekorima?

I Palmerättegången var åklagarna noga med att framhålla att det bara fanns tre personer där: Olof, Lisbeth och mördaren. På det sättet ville de uppenbarligen undanröja alla eventuella försök från Pettersson att hävda att han visserligen varit på platsen, men att han inte mördat Palme utan bara gått förbi.

Skälet till att åklagarna behövde hävda att det bara funnits tre personer vid Dekorima var att Lisbeth ju inte sagt att hon sett Pettersson skjuta Palme, bara att hon sett honom stå där. En sådan observation skulle inte räcka i de flesta rättegångar så länge det gick att hävda att det kunde ha funnits oskyldiga personer på platsen.

Problemet var bara att det bevisligen fanns fyra personer på platsen, inte tre: vittnet Anders B stod i Dekorimas port och mycket pekar på att Lisbeths iakttagelse av en stående man handlade om honom och inte om vare sig mördaren eller om en oskyldig Christer Pettersson.

Just faktumet att det fanns två personer vid målarbutiken förutom Lisbeth och Olof ger ju en viss tyngd åt kommissarie Åke Rimborns uppgift att Lisbeth på sjukhuset skulle ha berättat för honom att det rörde sig om två gärningsmän – en uppgift som också kom att ligga till grund för polisens rikslarm under mordnatten. Lisbeth kunde ha sett både mördaren och Anders B och i alla fall tillfälligt trott att det var två personer inblandade i mordet.

Den bild som ges i 30 sekunder är dock att det inte räckte med dessa fyra, det skulle ha funnits fem personer på platsen: Olof, Lisbeth, Anders B, mördaren och Pettersson. Det blir ganska trångt. Är det tänkbart? Kanske det. Är det troligt? Kanske inte.

Men låt oss gå tillbaka till det märkliga sammanträffande som filmarna vill få oss att föreställa oss: att Christer Pettersson bara råkade befinna sig vid Dekorima. De försöker i filmen att göra det sannolikt att det var så genom att han helt enkelt brukade hänga där.

Var Dekorima Petterssons tjack-kiosk?

Det är den numera avlidna Lillemor Östlin, författare och Sveriges kanske mest berömda kvinnliga kåkfarare. I 30 sekunder säger hon att Dekorima var Petterssons ”lilla kiosk”, han brukade enligt henne stå just där och vänta på Sigge Cedergren för att få droger av denne.

Det är ett sensationellt påstående. Jag tror inte jag har träffat på det någonstans förut och då har jag ändå träffat på många mer eller mindre spekulativa uppgifter om Christer Pettersson och hans eventuella kopplingar till Palmemordet.

Man kan väl lugnt säga att om det var känt att Pettersson brukade stå och vänta på Sigge just vid det som skulle komma att bli mordplatsen så borde det ha varit känt av utredarna och utnyttjats som stark stödbevisning i antingen rättegången eller i Riksåklagarens långt senare inlämnade resningsansökan.

Jag intervjuade Lillemor Östlin under våren 2010. Till mig sa hon då att hon mycket väl kunde tänka sig att Christer Pettersson hade råkat vara vid Dekorima i samband med mordet och att Lisbeth sett honom. För mig motiverade hon dessa tankegångar med att platsen ju låg mellan Sigges bostad på Tegnérgatan och spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd en bit söder om Kungsgatan. Pettersson kunde enligt Lillemor Östlin ha strosat omkring i området mellan Sigges två adresser – ett område som ju innefattade både Dekorima och Grand – medan han väntade på att Sigge skulle dyka upp.

Det var väl ingen orimlig tanke i och för sig. Men hon sa inget om att det fanns skäl att tro att just Dekorima var ett ställe där Pettersson brukade hänga.

Vad vi vet är i alla fall att Pettersson enligt egen uppgift hade träffat Sigge på Oxen under kvällen och fått amfetamin av honom. Och Sigge uppgav för sin del att Pettersson varit på Oxen mycket hastigt vid 22-tiden.

Det låter som ett indirekt medgivande från Sigges sida om att Pettersson då fått sitt amfetamin och sedan försvunnit. Och det gör det i så fall mindre troligt att Petterson skulle ha stått och väntat på Sigge senare på kvällen – i synnerhet på en plats som Sigge inte skulle komma att passera.

Sigge kom nämligen själv efter mordet att i olika förhör utförligt berätta om sin hemresa från Oxen någon gång efter klockan 23. Han hade då tagit bilen och kört Luntmakargatan och aldrig varit ute på Sveavägen. Hans berättelse fick i allt väsentligt stöd av hans passagerare Reine J. Det ger inte precis något stöd för att Pettersson hade skäl att tro att han skulle hitta Sigge om han stod vid Dekorima ifall han av någon anledning ville träffa honom igen. Om Pettersson verkligen ville träffa Sigge hade det förstås varit mycket enklare att gå tillbaka till spelklubben eller att vänta utanför Sigges bostad på Tegnérgatan.

Man bör väl också tänka sig att om Christer Pettersson uppehållit sig vid Dekorima i stressad väntan på att kanske tigga till sig lite mer amfetamin av Sigge så borde han ha blivit uppmärksammad av andra. Inte bara av mordplatsvittnena utan också av personer som gick förbi platsen minuterna före mordet. Han var ju en person som gjorde ett visst – ofta skrämmande – intryck på sin omgivning. Och om han bara var ute för att tigga lite tjack hade han ingen större anledning att försöka göra sig obemärkt, i alla fall inte på det sätt som en eventuellt väntande mördare skulle göra.

Låt oss lägga till att det i rättegången också framträdde två vittnen, Algot Å och Enar H, som gav Pettersson alibi för mordet om deras uppgifter var riktiga. Algot menade att han sett Pettersson i Märsta omkring klockan 23.20. Och Enar hävdade att han sett honom vid pendeltågsstationen i Rotebro någon gång mellan 23.45 och 23.50. Det hela stämde bra med Petterssons egen berättelse om att han somnat på pendeltåget, vaknat på ändhållplatsen i Märsta och fått åka tillbaka till Rotebro där han steg av och gick hem. De uppgifterna redovisades inte alls i filmen 30 sekunder.

Dags att presentera en redovisning

Självklart kan vi ändå överväga att filmarna kan ha halvvägs rätt i den tes de driver i programmet. Det kan ha funnits någon, om än inte Pettersson, som slank in i gränden nästan direkt efter mördaren. Den delen av tesen underbygger de med sina resonemang om vad de kallar för en tidslucka mellan vissa observationer som de anser handlar om den flyende gärningsmannen och andra observationer som de anser handlar om den flyende men oskyldige Pettersson.

Det finns skäl att diskutera om det kan ligga något i det resonemanget och jag upplåter gärna utrymme på bloggen åt den diskussionen. En central punkt som 30 sekunder flaggar för är att filmarna lyckats analysera hur rödljusen slog om och att det hjälpt dem att bestämma tiden för var olika bilar befann sig under de sekunder som följde på mordet.

Det här presenteras som ett stort avslöjande och som en utredning Palmeutredarna missat att genomföra. Ackompanjerat av revolverskott, en tickande klocka och ödesmättad musik heter det: ”Helt nytt och avgörande är insikten om hur trafiksignalerna slår om mellan grönt och rött vilket polisens utredare av Palmemordet aldrig tagit hänsyn till.” Och: ”Vår berättelse skildrar de första 30 sekunder som ingen kunde stoppa. Att ta hänsyn till sekundernas obevekliga gång är en förutsättning för att kunna förklara vad som utspelade sig på mordplatsen efter mordet.”

Det låter ju mäktigt. Men det förekommer ingen tydlig redovisning av den undersökning som filmarna hänvisar till att de utfört. Det är kanske förståeligt: det är svårt att presentera något sådant i en film som ju är ett medium som mer kommunicerar med känslor än med intellektet.

Men det går ju att lägga fram materialet någon annanstans. Vi är säkert många som väntar oss att få ta del av en genomarbetad skriftlig presentation.

Och till dess finns det väl anledning att påminna om att det kring Palmemordet har förts åtskilliga diskussioner under årens lopp kring problem med tiderna. Det har gällt saker som:

• tiden för mordet, bland annat i förhållande till bankomattiderna på Tunnelgatan respektive Sveavägen;

• tiden för områdeslarmet till polisbilarna – kommissarie Gösta Söderström hävdade som bekant att den officiella tiden var sex minuter fel och andra har hävdat att tiden var fel men inte så mycket som Söderström menade;

• tiden för Stig Engströms utpassage från Skandia, något som förstås har betydelse i diskussionen om hans eventuella alibi.

Vad som kan sägas är att dessa diskussioner ofta visat sig vara svåra och att det kan vara vanskligt att komma fram till säkra svar. Men förutsättningen för att de ska kunna föras är ju att de som diskuterar har tillgång till själva grundmaterialet.

Till det kommer förstås att även om vi skulle ha kunskap om när olika ljus slog om kan vi tänka oss att en del manövrer med bilar gjordes trots att det var rött ljus. Det var en extrem situation och inte minst då (men även ibland annars, som bekant) så händer det att människor inte följer trafikreglerna.

Vad som inte tas upp i filmen

Det finns också viktiga uppgifter i utredningsmaterialet som helt enkelt förtigs i filmen. En sådan är att taxiföraren Hans J:s påstående att han gjort en u-sväng vid Apelbergsgatan motsägs av passagerarna som tillsammans ger ett mer eller mindre bestämt uttryck för att Hans J gjorde u-svängen redan vid Tunnelgatan. Om de har rätt spricker hela den tidsanalys som presenteras i filmen, den som utmynnar i att Hans inte såg mördaren utan en person som sprang in i gränden först senare.

Även sådant som inte har direkt bäring på filmens huvudtes får mig att reagera just över ofullständigheten i redovisningen. Ett av de centrala vittnena, Inge M, intervjuas i filmen. Han berättar om vad han anser är observationer av mördaren som han gjort minuterna före mordet. Det handlar om en man som väntar utanför Dekorima.

Jag anser för min del att Inges uppgifter om detta är viktiga. Men jag vet också att Inge, precis som andra vittnen, haft en benägenhet att förändra sina uppgifter under årens lopp. I filmen säger han att den väntande mannen var vältränad och militärisk, han var där för att göra ett jobb. Och Inge tillägger med eftertryck: ”Han var absolut ingen pundare, jag har sett pundare i mitt liv.”

När jag intervjuade Inge 2010 berättade han om samma förlopp som han tar upp i 30 sekunder. Men till mig sa han:

”Han står inte helt stilla utan går omkring lite grann. Även när han står på ett ställe rör han sig, det liknar det här typiskt oroliga sättet som en tjackpundare har. Det känner jag igen för jag har jobbat med ungdomar som har alkohol- och narkotikaproblem. Dessutom växte jag upp i Sköndal–Farsta under den absolut svåraste perioden på 60- och 70-talen.

I klassen jag gick var vi sexton grabbar som följdes åt till nian. Det var jag och tre till som klarade oss från att hålla på med preparat. Så att känna igen en pundare var inget svårt.”

Det här var en pundare?

”Jaja, jaja.”

En annan sak jag reagerade på var att filmarna visserligen tog upp taxiföraren Anders D men att det inte nämndes något alls om vad han berättat att han uppfattat precis före mordet, att tre personer – gärningsmannen, Olof och Lisbeth, föreföll ha varit inbegripna i ett samtal.

Det kan givetvis diskuteras om Anders D uppfattade situationen på ett riktigt sätt. Men han var mycket tydlig med detta redan under mordnatten då han både förhördes av polisen och intervjuades av media. I en film som avser att bygga sina slutsatser på vad vittnena säger är det, menar jag, viktigt att ta med alla centrala inslag i vittnesberättelserna och inte bara klippa och klistra för att presentera vad som ska se ut som en invändningsfri tes.

En del kan tolka Anders D:s uppgifter om vad som såg ut som ett samtal som en indikation på ett möte. Andra kan tolka det som att vad han säger ska betraktas som mindre tillförlitligt. Men det är sådant som förhoppningsvis kan redas ut i en diskussion – vilket förutsätter att de viktiga bitarna i ämnet redovisas innan diskussionen inleds.

Självklart är det svårt att få med allt av betydelse i en relativt kort film. Men det understryker behovet av att vara lite mer försiktig med slutsatserna än vad filmarna har varit.

Förhoppningsvis kan debatten här på bloggen – och i andra forum – kompensera för en del av de bristerna. Och möjligen kan den i det sammanhanget bidra till att klargöra delar av händelseförloppet kring mordet.

I så fall har 30 sekunder fyllt en viktig uppgift även om det inte är exakt den som filmarna själv flaggar för.

FOTNOT: I enlighet med policyn på den här bloggen beskrivs i allmänhet vittnena på Sveavägen med förnamn plus initialen i efternamnet. Undantag görs för offentligt kända personer som Lisbeth Palme själv, poliser i tjänst och för sådana vittnen som valt att publicera sig i skrift i debatten om mordet.

FOTNOT 2, 230306: En ny version av filmen 30 sekunder lades ut på SVT Play den 2 mars, efter publiceringen av recensionen. Jag har inte jämfört versionerna och ovanstående text behandlar den första versionen.

Annons

175 reaktioner på ”Christer Pettersson som mordvittne – ska vi tro på teorin i nya TV-filmen ”30 sekunder”?

 1. Som alltid av Gunnar Wall är det här en analys som bottnar i djup kunskap och vilja att redovisa hur det med hänsyn till fakta kan förhålla sig i fråga om mordet på Olof Palme. Imponerande! Knappast ens någon av de före detta mordutredarna besitter denna helhetskunskap och helhetssyn!

 2. Jag är helt på för egen del: Först kommer Stig Engström springande, sedan mördaren och därpå Christer Pettersson. Får se om Victor Gunnarsson hänger på så småningom.

  Tillbaka till mordplatsen! Där vi alla hittar det vi söker.

  Jag tyckte att filmen var en smula farsartad. (Var det inte lite ”Här kommer Benny” över CP:s entré på mordplatsen?) Såg i stället fram emot Gunnars respons. Trodde dock inte att det skulle bli en så matig analys av en så tunn soppa. Tack för intressant långläsning!

 3. Jag skulle nog säga att svängen kan ha gjorts söder om de två bilar som stod för rött i norrgående, alltså inte mitt i korsningen. Det beror på hur fort Hans J reagerade. Någon tiondels sekund för sent, så klarar han inte att svänga in framför refugen, utan blir tvungen att runda.
  I så fall är han halvvägs till Apelbergsgatan, och det kan vara anledningen till att Hans kopplar ihop svängen med Apelbergsgatan.
  Även om det skulle vara så, tycker jag att det är korrekt att säga att han företog svängen i korsningen Tunnelgatan, om än inte bokstavligen.
  Vittnet Åke L säger att han upplevde att Taxin kom från samma håll, d.v.s. Kungsgatan och bara svängde in.
  Det skulle kunna tyda på att det är så det gått till.
  Det skulle också kunna förklara att mannen kommit en bit in i gränden då Hans J parkerat bilen i mynningen 10-15 sekunder efter det andra skottet. Om han kastat om bilen omedelbart i korsningen efter det andra skottet, så borde ju mördaren fortfarande ha varit kvar i hörnan.
  Min känsla är att det är något som inte stämmer med den versionen heller. Men visst finns det stöd för den i vissa vittnesmål.
  Jag tror dock inte på teorin om den korta ljusintervallen, utan utgår ifrån att Hans J och Anders D åkte på samma intervall.
  Två springande personer varav den ene Christer Pettersson, nej, Hans J kommer dit precis i rätt tid för att se den verklige gärningsmannen inne i gränden. Vittnet Lars J har fortfarande bara sett en springande man.

 4. Bra analys som alltid.
  Här ett tryckfel? ”Men det filmen 60 sekunder försöker”
  Sen bara som en rolig tanke.
  Enligt Pettersson så hyste ju han beundran för Olof Palme (om jag minns rätt). Då kan man ju fundera på om CP hade känt igen Lisbeth, hade han då stannat kvar?

  1. Nick,
   jag har rättat felskrivningen, tack för påpekandet.

   Ja, det mesta tyder på att Pettersson gillade Palme. Men jag kan ju tänka mig att om han till äventyrs hade funnits på platsen där Palme blev mördad som oskyldigt vittne så hade han nog dragit och inte ägnat sig åt att försöka trösta Lisbeth. Han visste nog ganska väl att polisen skulle misstänka honom för någon sorts inblandning om han var kvar när de kom.

 5. Hej Gunnar,
  Tack för en givande analys! Det finns mycket att kommentera vad det gäller teorin som förts fram i dokumentären 30 sekunder. En hel del har redan tidigare kommenteras i andra trådar på bloggen, men uppgiften från Hinsehäxan att Christer Pettersson skulle ha hängt vid Dekorima i samband med sina knarkaffärer med Sigge C känns inte trovärdig. Detta borde som sagt ha kommit fram långt tidigare om det finns någon liten sanning i detta. Informationen från Sigge var initialt dessutom att Christer brukade stå och hänga vid Grand. Skulle Christer även ha en relativt stark koppling till Dekorimahörnan borde detta kunnat ge Sigge möjlighet till många miljoner i tipspengar vid en fällande dom. Varför nämnde Sigge inte detta?

 6. Tack Gunnar för en utförlig, välformulerad och korrekt beskrivning av både Christer P och händelseförloppet samt bristerna i dokumentären.

  Vi är eniga här med att Bo G Andersson och Håkan Pieniowskis slutsatser inte är baserade på vittnesutsagorna som dom dessvärre, medvetet eller omedvetet, bortser ifrån. Där tänker jag i första hand på Anders B och Lars J men även den sammanslagna bilden från de övriga vittnena som inte tas med i dokumentären

  Med Anders B så är han, säger själv, ca 6-7 meter bakom makarna Palme när han hör skott. Då blir han först lite paralyserad av förklarliga skäl men när han kommer ur det så gömmer han sig vid Dekorimas ingång och ser den personen som är skytten springa iväg långsamt in på Tunnelgatan österut. Skulle då Christer P komma fram till Lisbeth efter kanske 15 sekunder så skall han alltså ha passerat förbi Anders B bakifrån vid Anders gömställe. Christer skulle då ha släntrat förbi Anders B på hans högra sida utan att Anders skulle ha uppmärksammat det hela. Det är otänkbart. Här skall vi också tillägga att Anders B även är hörd två gånger via hypnosförhör så i så fall skall det med andra ord inte ens finnas med i hans undermedvetna vilket gör det ännu mera otänkbart och i grund näst intill omöjligt

  Sen har vi Lars J som hör, vid sin position på Tunnelgatan i skymd av den första baracken från mordplatsen på dess södra sida, en person springa och när den personen sprungit förbi så förflyttar sig Lars ut till mitten av Tunnelgatan och på barackens norra sida och har inte sagt något om att det kommer en person till springande in i gränden. Lars vänder sig även om mot mordplatsen vid ett par tillfällen lite kluven om han skall efterfölja mördaren eller hjälpa till vid mordplatsen men vid avvägning väljer sin första impuls och hakar på mördaren med kanske 30 sekunder bakomvarande mördaren. Med tanke på att Lars har sin position där han har den så kommer frågan. Vart skulle i så fall Christer P ha tagit vägen? Ja i gränden kan han ju knappast ha varit

  Sen har vi i sammanställning av vittnen som Lars Borgnäs och Tomas Bresky utförligt redogjort för i samhällsmagasinet Norra Magasinet/Striptease på 90-talet att den sammanslagna bilden från de första vittnesförhören med mordplatsvittnena är att dom hör skott och sen en man falla samt en person avlägsna sig från mordplatsen och fäster sina blickar mot det liggande offret och Anna H, Karin J och Stefan G skyndar fram för att hjälpa till. Ger det ett utrymme för att Christer P skulle kunna ha släntrat förbi och stått ansikte mot ansikte med Lisbeth Palme 20 sekunder efter skottet när allas blickar är fästa just mot offret och hans maka? Nej givetvis inte för det faller på sin egen orimlighet via vittnesförhören. Det finns med andra ord ingen tidsmarginal för att få ihop teorierna och scenariot i dokumentären så den faller på sin egen orimlighet och dessvärre rakt av dumhet

  Skall man göra en dokumentär som skall beskriva ett alternativt scenario så måste man ta med all form av påverkande variabler, parametrar och omständigheter. I det här fallet med dokumentären så gör man tråkigt nog ingen av dessa självklara kriterier som har en form av grävande journalistiskt anda.

  Det blir väldigt tråkigt att se att dom enbart plockar ut vissa små fragment och vittnesutsagor som stöder deras eget scenario och bortser från det som bevisar, eller i alla fall talar för, motsatsen. Det blir väldigt kontraproduktivt när Bo G Andersson som startade ”Föreningen grävande journalister” inte ger det hela en rättvis bild utan använder sig av så kallad ”Cherry Picking” för att klara av sin egen teori. Han når inte upp till sin egen ambitionsnivå i den föreningen minst sagt.

  Som företrädare för grävande journalistik så måste vi ha högre krav än att Bo G Andersson försöker krysta in Christer P på platsen. För att just ”krysta” in honom är precis vad det här handlar om tråkigt nog

  Man måste undra varför det här görs så oerhört slarvigt i research bara för att passa in. Ja svaret blir ju att det i slutändan inte alls handlar om Christer P utan att bibehålla Lisbeth Palmes trovärdighet och heder vilket även passar Ulf Dahlsten väldigt bra.

  Nu är frågan bara om Bo G Andersson klarar av att bibehålla sin heder och trovärdighet som grävande journalist? Man kan inte påstå att han genom det här har stärkt sina aktier och erhåller snarare en utsliten träslev än en guldspade i belöning. Det var väl just sådant här arbete han inte ville att det skulle göras när han var med och startade föreningen grävande journalister

  1. erikengstrm

   Man får ju onekligen intrycket att det hela går ut på att rentvå Lisbeth från ett falskt utpekande av CP.
   Avsiktligt eller inte lanseras en förklaring till vad Hans Melander uttryckte på pressträffen:

   ”Lisbeth Palme har ju pekat ut Christer Pettersson vid en konfrontation. Konfrontationen kan man ha synpunkter på, och man ska ju dessutom vara medveten om att vad Lisbeth Palme gjorde var ju att hon pekade ut den man hon såg när hon vände sig om och tittade upp. Hon har alltså inte sett själva skjutningen, hon vet inte vem det är som avlossat vapnet, utan det som hon säger är att Christer Pettersson är den personen som hon såg när hon vände sig om. Det är intressant att hålla i minnet.”

   Men kanske är det inte så enkelt att Bo försöker att släta över utredarnas krystade förklaring av lojalitet till utredningen.
   Att vissa vittnen tror att det var CP måste man förstå, och det gäller ju inte bara dem, utan det har hamrats in i vårt medvetande i 30 år – innan det slog över till Engström.
   Tänker mig snarare att Bo tycker att han hittat något intressant avseende trafiksignalerna, och att han fått en den aha-upplevelse som många andra också fått. Trafiksignalerna är förvisso intressanta, men inte löser man mordet den vägen. Man kan dessutom inte vara säker på att intervallerna slog om på det sättet. Mycket talar emot.

   Jag undrar varför man totalt mot all logik vill klämma in två springande personer in i gränden?
   Och jag förstår definitivt inte varför den ”oskyldige” i den ena varianten heter Engström och i den andra varianten heter Pettersson, eller i en tredje variant heter både Engström och Pettersson?
   Det troligaste är väl att det endast var en man som varken hette Engström eller Pettersson?
   Men är den enligt många mer gångbara slutsatsen tabu på något sätt?
   Den får definitivt inte något större medialt utrymme.

 7. Ett lite annat perspektiv. Vad jag förstått (rätta mig om jag har fel) så yttrade CP aldrig något om Palmemordet i de telefonavlyssningar man utförde. När någon (minnet sviker) drog det på tal som provokation under ett samtal började han prata om sin katt i stället. Ett babblande fyllo och tjatig speed freak som inte nämner ett ord om vad han varit med om – under tre år –låter osannolikt, milt uttryckt. Dessutom: jag håller inte riktigt med Gunnar W om att det klokaste för CP att göra vore att ge sig av från platsen så fort det hänt, så fort han bevittnat det. Om han hade någon självbevarelsedrift kvar (tveksamt, kanske) vore det väl bättre att stanna kvar och redogöra för vad han sett, hur dundrad han än var. Om han var mördaren, varför stanna kvar och försöka förklara sig? Det är mycket som inte verkar stämma här, och Gunnar W har som vanligt kommit med en mycket klargörande analys. Inte undra på att man läser den här bloggen så ofta.

 8. Så småningom kommer Dan och Tobias att noga gå igenom bevisningen mot Christer Pettersson i sin podd. Vi får väl se vart det leder. Att indicierna skulle vara så svaga, som ibland hävdas, kan diskuteras. Många skulle nog säga att Pettersson definitivt hör hemma på topp-5-listan. Det tyckte även vindflöjeln Leif GW en gång i tiden. Diskussionen på detta forum är inte alls representativ i den här delen.

  Om sisådär 50 år när all sekretess är hävd och inte särskilt mycket av intresse påträffats i arkiven med bäring på Palmemordet, kan man undra vad som händer. Vid det laget lär också tidsgränsen ha passerats för att eventuella efterlevande till några edsvurna skulle kunna ha något av värde att berätta. Så den räddningsplankan är alltså borta.

  Tänk om alla de som så energiskt propagerat för att sekretessen måste hävas och maskningarna upphöra, på ett plan haft fel. Det fanns ingen konspiration, Säpo- eller SB-inblandning att finna bakom de svärtade avsnitten i förundersökningen. Inte heller i de militära arkiven. Snopet, va, Lena Andersson?

  Eller annorlunda uttryckt: En närläsning av de 250 hyllmeterna gav sannerligen inte mycket.

  Inte heller läsningen av Olof Palmes personakt, som kom tillrätta så småningom och som bara visade sig bestå av gammalt illasinnat skvaller och uttuggad skåpmat i underrättelsevärlden från 1950-, 60- och 70-talet. Snopet, va, Bo G Andersson?

  I det läget, alltså ett antal decennier framåt i tiden, lär dessutom Palmemordet vara en fråga för historikerna och inte juristerna. Det kommer att förändra en hel del till det bättre.

  Om framtida forskare med betydande sannolikhet kan slå fast att det inte finns något i det skriftliga eller muntliga källmaterialet som pekar på en konspiration, återstår huvudteorin om den ensamme gärningsmannen.

  I den situationen skulle jag vilja se den historiker som skulle kunna komma förbi Christer Pettersson. Det vore tvärtom inte alls förvånande om framtida generationer skulle komma att betrakta våldsverkaren från Rotebro som Olof Palmes baneman. Snopet, va, Gunnar Wall?

  1. Fredrik G,
   ja, för all del. Jag skulle allt känna en rejäl snopenhet om det i framtiden skulle visa sig vara som du tror. Samma sorts snopenhet skulle jag förstås känna om det i en alternativ framtid skulle visa sig att Stig Engström faktiskt var mördaren. Eller att Victor Gunnarsson var det. Eller att PKK låg bakom mordet. Och ännu mer snopen skulle jag givetvis bli om det visade sig att det var ett teatermord och Claes Hedberg hade rätt.

   Men uppriktigt sagt: inget av dessa hypotetiska alternativ bekymrar mig så mycket så att jag ligger vaken om nätterna.

   1. När det gäller maskeringarna börjar jag luta åt att Fredrik har rätt. När alltmer släpps tycker jag att det lutar åt att det inte finns något sådant material alls i förhören. Men det behöver ju inte betyda att det inte är en konspiration. Saker som pekar mot detta kan ju ha städats undan på annat sätt. ”Norrköpingsmötet” t. ex. försvann ju på SÄPO.

  2. Det kan säkert vara så att det inte står mycket intressant i materialet, men hur det skulle stärka bevisningen mot Christer Pettersson förstår jag inte. Är det Christer som står utanför Grand i en utstyrsel som snarare för tankarna till Stig Engström? Är det Christer som Mårten ser? Mårten själv har ju tyckt att mannen liknar diverse personer, så vad han själv tycker är inte särskilt intressant. Men beskrivningen av Grandmannen är knappast särskilt lik Christer.

   1. Johan M,
    Mårtens vittnesmål är ganska svårbedömt, just för att han har varit så svajig.

    Det är snarare flygledarens utpekande som är besvärande för Christer Pettersson. Det menade även hovrätten. Till skillnad från de flesta andra vittnen hade Lars-Erik E också goda möjligheter att iaktta personen i den fjällrävenliknande jackan som ingav honom så starka olustkänslor att han låste bildörrarna.

    Vid konfrontationen säger han bland annat om CP att det är ”snuskigt likt” och att han får ”rysningar i kroppen lite grann och allt det där” när han tittar på honom.

    Uppdrag granskning gjorde för några år sedan en sak av att Lars-Erik E vid en vallning på årsdagen 1987 hade pekat ut ett par personer, som enligt uppgift inte skulle ha varit särskilt lika CP. Frågan är förstås i hur hög grad som detta försvagar hans senare utpekande av Pettersson. Det beror på omständigheterna. Det kan ju till exempel ha handlat om vissa enskilda drag i deras kroppsbyggnad eller utseende som han ville peka på. Att dessa så att säga i vissa hänseenden var mest lika Grandmannen av de personer som han noterade vid vallningen.

    På samma sätt ombads ju Lisbeth Palme att vid olika tillfällen plocka ut ett antal foton där det fanns vissa delar i deras ansikten som sammanföll med hennes minnesbild av mördaren. Det behöver ju inte betyda att personerna i övrigt påminde om Christer Pettersson.

    1. Skall jag skriva min ärliga åsikt gällande Mårten Palmesom vittne,så blir det att han är en vindflöjel.Jag menar inget vidare illa om Mårten Palme som person härvidlag,men min uppfattning..rätt eller fel och från utomstående perspektiv..är att han köper varje teori och varje potentiell GM som läggs framför honom.
     Det är den uppfattningen som jag har fått,och han har onekligen pekat ut en hel del personer som möjlig Grandman vid detta laget.Kommer det dessutom i kombination med huvudhypotes från PU så har mig veterligen inte Mårten ställt sig avvisande en enda gång.
     Detta säger naturligtvis inte ett enda dugg om Mårten Palme som person,det vill jag understryka.Dock så tycker jag att man bör dra vissa slutsatser utifrån detta om Mårten Palme som vittne nu 37 år efter mordet.
     Hans position som eventuellt vittne är kraftigt undergrävd tycker jag.
     Personligen må tilläggas.

  3. Rent trams du för fram Fredrik G

   En konspiration kan ligga bakom mordet utan att de inkompetenta utredarna någonsin har funnit något som tyder på det. Sannolikt har de medvetet undvikit att bearbeta vissa spår och på förhand bestämt sig för att sätta dit en ensam galning för att inte Sverige ska riskera att skakas i sina grundvalar.

   Men även om det mot all förmodan i en framtid kan bevisas att gärningsmannen var ensam betyder inte det att Pettersson är gärningsmannen. Att Pettersson inte kan rundas i det läget är nonsens precis som det är nonsens att säga att Engström inte kan rundas. Det finns ingen misstänkt person som inte kan rundas. En ensam gärningsman kan vara någon som inte förekommer med sitt namn i utredningen. Lisbet manipulerades att peka ut den enda missbrukaren i konfrontationsgruppen under falska förespeglingar om att det redan fanns tung bevisning mot honom. Ingen bevisning mot Pettersson finns.

  4. ”Många skulle nog säga att Pettersson definitivt hör hemma på topp-5-listan.”

   Vad många skulle säga i denna fråga är väl inte så intressant. Många kan ju ha fel. Snopet va, Fredrik G?

  5. Komma förbi Christer Pettersson?
   Det är inga problem med det tycker jag personligen.
   Christer A däremot är en annan femma.
   Jag kommer inte runt Christer A.

 9. Jag tror inte CP var nära mordplatsen tiden för mordet. Ev. att CP var borta vid Grand och Cedergrens bostad någon gång på mordkvällen.

 10. erikengstrm

  Mycket bra analys av programmet. Håller med dig fullständigt!

  En detalj som jag reagerade på som blev nästan komisk är när Christer P. i programmet springer förbi Anders B som bokstavligen talat står och stirrar på Christer P. Ändå har inte Anders B. vittnat om denna iakttagelse trotts att han förhördes redan på mordnatten och genomgick ett utförligt polisförhör bara 3 dagar efter mordet. Man visar alltså en sekvens som totalt sänker deras egna teori. Hur tänkte man här? Verkar som programmet var ett riktigt hafsverk.

 11. Det som har slagit mig är att det aldrig har gjorts en ordentlig undersökning om vad som hände på brottsplatsen.
  Mordutredningen har inte ens undersökt brottsplatsen.

  Vi kan inte hitta mördaren men vi kan ta reda på vad som hände på brottsplatsen, om denna teori är sann så är Lisbets vittnesmål felaktigt, personen kunde varit 20år vi vet inte als hur han ser ut.

  Teorier har kommit och gått och men ingen har undersökt vad som faktiskt hände på brottsplatsen förrän nu, det behöver inte vara rätt men det kan vara rätt, vi kan inte veta när polisen aldrig undersöker händelseförloppet på mordplatsen.

  CP kan ha varit där, han vistades i området ofta, om han hade knark på sig eller ett vapen och råkade befinna sig på mordplatsen då skulle han sannolikt flytt.

  Kommer polisen att undersöka vad som hände, jag tvivlar det vore att erkänna sin egen inkompetens.

  Wall en fråga om denna teori är sann har vi då en aning om gärningsmannens utseende?

  1. Ola,
   teorin i 30 sekunder innehåller alltså två separata påståenden. Den ena är att vittnesobservationerna som gjordes på platsen och som antas handla om mördaren egentligen handlar om två olika personer som båda flydde in i gränden.

   Det andra påståendet är att den andre personen som flyr är identisk med Christer Pettersson.

   Det kan vara klokt att behandla dessa påståenden var för sig. Nummer två följer inte av nummer ett. Det vill säga: filmarnas slutsats att en av de två flyende männen skulle vara Christer Pettersson uppfattar jag som en ren gissning. Men förstås en gissning som bidragit till att deras teori framstår som intressant. Det skulle ju lika gärna kunna röra sig om vem som helst som råkade befinna sig på platsen och som inte ville bli inblandad i något och därför flydde. Men inte så många människor skulle bry sig i så fall. Det är tidsluckan plus Pettersson som gör teorin till en story.

   Med detta sagt, för att komma tillbaka till din fråga: låt oss säga att påstående ett är riktigt. Oavsett om den andra flyende mannen skulle vara Christer Pettersson eller någon annan så har vi i så fall ett antal vittnesobservationer att röra oss med. En del av dessa bör i så fall handla om mördaren och resten om den andre mannen.

   Vissa av de observationer vi känner till handlar ganska uppenbarligen om mördaren. Så även om vi skulle instämma i tanken om två flyende män så har vi en del vittnesinformation om gärningsmannen och hans utseende. Sedan är det ett annat problem att den informationen spretar en del. Till exempel beskriver Anders B och Inge M en mössa av gökboettyp medan Anders D vill sätta en herrhatt eller en Sherlock Holmesmössa på gärningsmannens huvud. Vad vi kan säga är dock att alla de tre vittnena uppenbarligen sett gärningsmannen. Där är det ingen skillnad även om vi tar till oss påstående ett från 30 sekunder.

   Fortsätter vi att resonera längs den här linjen kommer vi antagligen fram till att det finns vissa vittnesmål som är mer osäkra, som kan handla om antingen mördaren eller om den andre flyende mannen. Tar vi då till oss även påstående två – att den andre flyende mannen var identisk med Pettersson – så blir det förstås lite lättare. Då kan vi kanske säga att alla vittnesmål som handlar om någon som direkt liknar Pettersson kan räknas bort, de handlar inte om gärningsmannen.

   Men ska vi vara någorlunda systematiska måste vi förstås också räkna med ett alternativ som filmarna helt förbigår: att båda de flyende männen var inblandade i mordet. Det är egentligen en ganska rimlig slutsats om vi godtar att två män flydde samma väg.

   Men jag upprepar: jag skulle vilja se en tydlig dokumentation av bakgrunden till filmarnas slutsatser om den så kallade tidsluckan. Det är ju deras tes att det fanns en sådan som utgör grunden för att det var två män som flydde. Lyckas de på något sätt göra troligt att det fanns en sådan tidslucka så får vi ta den här diskussionen lite mer detaljerat.

    1. Torsten,
     det låter ju lite bekymmersamt. En muntlig intervju så här många år efteråt med en än så länge okänd person har ju inte riktigt samma dignitet som dokument från den aktuella perioden.

   1. Du kan ha rätt jag kan inte avgöra något.
    Det dåliga är att polisen inte har gått till botten med händelseförloppet, hade polisen gjort ett bra jobb så hade vi inte haft alla spekulationer om vad som hände på mordplatsen.

    Tiderna måste rekonstrueras och stämma med vittnen vi måste få fram ett händelseförlopp sekundnogranhet.

    Mordutredningen är inte färdig med mordplatsen än.

    Den framlagda teorin måste bekräftas eller uteslutas.
    Cp kan ha funnits på platsen det är inte als osannolikt, om han var där så är det mest sannolika att han drog från platsen.

    Jag vet för lite men larmsamtalet kan innehålla motorljud från bilar och kan i så fall tidsbestämma var bilar fans. (det som inte hörs kan ändå tas fram med mätinstrument)

   1. Vittnes och minnes -psykologi är intressanta saker, och vi är väldigt lättmanipulerade baserat på hur vårat minne fungerar, att vi rekonstruerar intryck och fragment istället för att ”lagra” minnet som vi gör med våra hårddiskar och usb-minnen.

    Här är kortfattat mer om detta, ett klassiskt experiment:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_in_the_mall_technique

 12. Ska vi tro på Dahlsten så har Lisbeth till honom sagt att gärningsmannen hade ett kroatiskt utseende. Detta är intressant om man tänker sig att Lisbeth råkat förväxla gärningsmannen med någon annan, Anders B till exempel. I likhet med Engström är han inte i närheten av en sådan beskrivning. Huruvida Christer P hade kroatiskt utseende ligger väl möjligen i betraktarens öga att avgöra. Jag själv kan då inte påstå att jag ser något särskilt kroatiskt kännetecknande i dennes utseende. Varken 1986 eller senare. Inte heller Victor G.

  Om gärningsmannen verkligen hade kroatiskt utseende vet vi ju inte heller. Det går egentligen inte utesluta att gärningsmannen såg ut på helt annat vis än vi föreställer oss. Han kan ha haft helskägg eller mustasch och kommit från vilken del av världen som helst.

  1. Simon A:

   Vad är ens ett kroatiskt utseende? På vilket sätt skiljer det sig från någon som är från Serbien eller Slovenien t.ex.? Kanske kan man prata om ett utseende gällande någon som kommer från Balkan eller Sydeuropa. Men jag har svårt att se att man så tydligt kan peka ut någon, på dess utseende, att den kommer från just Kroatien.

   Jag tycker mer att det låter som att Lisbeth känt ett påtagligt hot från Ustasja sedan tiden före mordet och att det var det spontana som dök upp i huvudet på henne direkt under/efter mordet. Denna tanke var då helt oberoende av vad hon egentligen sett på mordplatsen.

    1. Särskilt som hon inte själv säger något om kroatiskt utseende i förhören och Ulf hörs så sent.

 13. Bra skrivet Gunnar! Som vanligt. Imponerande.
  Jag har långt ifrån samma kunskap som du kring mordet men har följt de flesta turerna sen några år innan ”Inuti labyrinten”.
  Jag reagerade för en sak i din text. Du tycks mena att det inte fanns något större fog för att inrikta utredningen mot Oxen bland annat eftersom det inte fanns någonting av någon dignitet som förknippade den med mordet.
  Där tycker vi olika.
  För min del menar jag att det fanns starka skäl att titta närmare på Oxen redan i det inledande skedet efter mordet. Vi vet ju att polisen gjorde just det. Redan några timmar efter mordet gjorde man en omfattande husrannsakan med ett stort antal poliser inblandade. Du har själv skrivit om detta i dina böcker.
  Att det sen kom ett anonymt brev till Lisbeth Palme den 5 mars 1986 i vilket avsändaren tipsade om att mördaren gömde sig på Oxen, att fler politiker skulle mördas under året gjorde det rimligen i allra högsta grad befogat att granska Oxen. Även Harvardbrevet kunde misstänkas ha koppling till Oxen.
  En annan sak är förstås att dessa omständigheter knappast utgjorde skäl för att titta närmare på just Christer Pettersson.
  Ibland kan jag tro att Ölvebro och hans kollegor var på rätt väg men att någonting eller någon lyckades leda dem fel när de var på väg att nysta upp sanningen i mordet i omständigheterna kring spelklubben. Kanske var det någon eller några som kände till mördarens utseende och att detta påminde om Petterssons som ”planterade” Pettersson framför nosen på Ölvebro och så småningom framför Lisbeth Palme?
  Hursomhelst vore det intressant att få reda på vad Lisbeth Palme gjorde med det där anonyma brevet. Som du vet dök det inte upp i utredningen förrän i mitten på april 1986 och då som postat från Statsrådsberedningen. Ingen kan väl tro att hon skulle ha suttit på ett sånt brev så länge?
  I min värld talar mycket för att hon redan senast dagen efter såg till att i vart fall Holmer fick del av brevets innehåll och att han eller någon annan inom utredningen tog sig en närmare titt på Oxen då. I ljuset av vad som då var på tapeten, bland annat Söderströms uppgifter om det sena larmet, kan man kanske förstå att en Oxen-granskning i det skedet skulle ha varit lite känsligt för Holmer.
  Nog om detta. I övrigt har jag alltså inget annat än beröm för din text.

  1. Royocamilla,

   ”Som du vet dök det inte upp i utredningen förrän i mitten på april 1986 och då som postat från Statsrådsberedningen. Ingen kan väl tro att hon skulle ha suttit på ett sånt brev så länge?”

   Nej, det ter sig orimligt och det finns ingen anledning att tro att Statsrådsberedningen inte erhållit det direkt från Lisbet; Ulf Dahlsten kunde ha fått det personligen, omedelbart. Det skulle tyda på två anmärkningsvärda förhållanden: att Lisbet ansåg att polisen inte borde få osållat material och att man inom regeringen ville kontrollera något innan man delgav polisen potentiellt bevismaterial, dvs att man hellre såg att värdet av brevet för utredningen hade sjunkit betydligt när polisen väl fick det än man ville låta polisen utreda förutsättningslöst med alla till buds stående medel.

   Båda förhållandena stämmer med bilderna av Lisbets inställning och regeringens handlande man får i Gunnar böcker.

   Men vad kunde man ha velat kontrollera? Att brevet inte var ett villospår planterat av någon grupp man önskade skydda från utredning och till vilken det kunde knytas tillbaka?

   Att Lisbet ansåg att polisen inte borde få osållat material är den svagare gissningen: hon kunde bara ha velat undvika polisbesök. Att Statsrådsberedningen skulle ha varit så infernaliskt slarvig och indifferent finner jag svårare att tro.

   1. Hej PJ
    Jag vet som sagt inte heller vad Lisbeth Palme gjorde med det anonyma brevet. Men jag har tänkt en del på det. Försökt sätta mig in i hennes situation efter att hon läst brevet, troligen redan den 5 mars 1986.
    Avsändaren av brevet nämner ju att fler politiker ska mördas under året. Detta måste ha varit en uppgift som gjorde Lisbeth Palme mycket oroad. I brevet får hon även rådet att ta kontakt med den höga polisledningen och pressen. Följde hon det rådet? Hon bör rimligen ha övervägt det. Kanske resonerat om saken med sina barn, nån god vän eller kanske med Dahlsten. Om hon hade resonerat med mig så är jag övertygad om att jag hade rekommenderat henne att göra precis vad avsändaren vill; alltså kontakta den höga polisledningen och pressen. Ett annat agerande skulle ju, om någon eller några politiker skulle ha mördats strax därefter, till exempel i samband med begravningen av Olof Palme, ha kunnat leda till mycket stark kritik mot henne om det kommit fram att hon ignorerat rådet i brevet.
    I min värld har jag ibland alltså misstänkt att Lisbeth Palme följde rådet och lät Holmer och pressen, kanske Jutterström på DN, få en kopia av brevet.
    Intressant blir då att dessa träffades nån dag senare hemma hos Ebbe Carlsson, ett möte som resulterade i att Åsheden fick lov att följa Holmers mordspaning. Om jag minns rätt var väl Holmer inte storförtjust i Jutterströms önskan att få ha en insidereporter som följde spaningen men han gick av någon anledning med på det sen. Kan det vara så att det där brevets innehåll diskuterades vid mötet hos Ebbe Carlsson? Att DN ville skriva om saken. Att Holmer inte ville att DN skulle rota i det eftersom det i någon mån kanske skulle kunna koppla samman skriverierna dagen/dagarna innan om ”det sena larmet” med Oxenbrevet.
    Det är alltså mina små tankar som kanske helt saknar grund. Det kan självfallet också vara så att Lisbeth Palme bara lämnade brevet till Dahlsten att hantera efter eget huvud. Men att Dahlsten i så fall skulle ha dröjt till mitten på april att vidarebefordra det till ”den höga polisledningen” känns inte särskilt troligt. En möjlighet är förstås att Lisbeth Palme eller Dahlsten såg till att brevet hamnade hos Säpo redan den 5 mars 1986 och hanterades där.
    Hursomhelst kan jag tycka att det där brevet inte verkar ha fått den uppmärksamhet som det förtjänar.

      1. Tack. Undrar om samtalet som hänvisas till i brevet är det som lett till husrannsakan vid 1-tiden 1 mars. Det vet väl dock du bättre.

       Det är åtminstone spelat välformulerat. Sådant som ”det ringde jag om … och talade om”, ”utlänsk”, särskrivning och fel skiljetecken, röjer i mitt tycke mer än ”Eder” och ”skall”. Jag tycker det låter rimligt som du säger, att någon polis kan ha skrivit detta för att under mordutredningens aegis få utreda Oxen mer noga. Det är ju knappast skrivet av någon grovt kriminell. Men vad vet jag.

       1. Johan M,
        jag talade för många år sedan med Hans Ljunglin som vid tiden för mordet var kriminalinspektör och arbetade i en civil spaningsgrupp som bland annat kontrollerade gatuprostitutionen på Malmskillnadsgatan i Oxens närhet. Han berättade för mig att det var naturligt för gruppen att hålla ögonen på Oxen som besöktes av ”horor, narkomaner och gangsters av olika kaliber”. (Se Mörkläggning sid 734).

        Han berättade för mig att hans grupp låg bakom att det gjordes ett tillslag på Oxen. Och det är också den bild man får i förhören med honom som finns på Palmemordsarkivet.

        I det anonyma brevet heter det att brevskrivaren ringt Norrmalmspolisen ”tidigt på lördagen”. Jag har lite svårt att peta in ett sådant samtal före tillslaget. Men det är ju fullt möjligt att brevskrivaren – vem det än var – också hade ringt till Norrmalmspolisen någon gång under lördagsmorgonen och framfört ett budskap av liknande slag som i brevet. Det skulle ju till och med kunna vara så att brevskrivaren kände till det nyss genomförda tillslaget och därmed hoppades att samtalet och senare brevet skulle hamna i god jord eftersom Oxen redan hade uppmärksammats i samband med mordet. Men nu spekulerar jag förstås.

    1. Framför allt har hanteringen av brevet inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar! Naturligtvis borde mordutredningen ha fått brevet omedelbart. Högsta polisledningen, Säpo och Regeringen också kanske. Men i det här fallet kunde mordutredningen – om den hade varit funktionell i alla fall – legitimt fått avgöra huruvida pressen skulle upplysas. Det tycker jag inte Lisbet hade bort göra.

     Men om Dahlsten inte tillfrågats om att skapa klarhet i detta kunde väl någon inom media som han skulle besvara göra det nu?

  2. Intressanta tankar om Oxen. Vet man varför polisen gjorde ett tillslag mot Oxen bara några timmar efter mordet? Det fanns väl inga indikationer mig veterligt mordnatten att GM skulle ha sett ut eller uppträtt som en ”Oxenbesökare” dvs kanske som en spattig amfetaminmissbrukare eller något ditåt? Eller fanns det det?

   1. Ellroy:

    Ett annat sätt att definiera vissa Oxenbesökare kunde ju vara ”våldsbrottslingar med tillgång till vapen”, så det vore väl inte orimligt att visa ett intresse för sådana ställen, om man nu utredde ett våldsbrott begånget med vapen i det absoluta närområdet. Som ren rutinåtgärd, om inte annat.

    Exakt vad som var bakgrunden till tillslaget på mordnatten vet jag dock inte.

    1. Hej Madam och Ellroy
     Jag kan hålla med om att det var motiverat att granska Oxenklientelet även om det inte fanns några mer specifika tips under mordnatten som pekade däråt. Däremot har jag svårare för att förstå omfattningen av den där granskningen just timmarna efter mordet. Det var trots allt så att ett stort antal poliser deltog vid ”granskningen” som bland annat, om jag minns rätt, utmynnade i att poliserna gick igenom och antecknade nummer på en del spelautomater men även i att ett fotokartotek över medlemmarna i klubben togs i beslag. Detta kartotek innehöll bland annat ett foto på Christer Pettersson.
     En tanke som slagit mig är att någon polis kanske såg när Sigvard Cedergren i sin bil passerade förbi mördarens flyktväg strax efter eller strax innan mordet och att denne polis då misstänkte att Cedergren skulle kunna ha något med saken att göra. Men det är såvitt jag kan erinra mig inte ett skäl som har angivits för att detta tillslag skedde.

     1. Hej själv Royal Camilla,

      Poliser antecknade nummer på en del av Oxens spelautomater mordnatten?! Man kan ju tycka (eller i varje fall tänka) att de kanske borde ha haft bättre saker för sig samma natt statsministern hade blivit skjuten. Att de tog med sig medlemskartoteket kan jag väl ha större förståelse för. Skulle vara intressant att få veta om det fanns liknande ”spelklubbar/tillhåll” med ungefär samma klientel nära mordplatsen som fick exakt samma slags husrannsaksbesök av polisen mordnatten.

    2. Det lät intressant med Oxen och hotbrev. Står det nåt i Mörkläggning om det? Nån som kan sammanfatta?

     1. Hasse N,
      brevet diskuteras i Mörkläggning på sidan 736 och några sidor framåt. Det handlar om ett anonymt brev som kommer in till Palmeutredningen den 16 april. Det har ursprungligen skickats till Lisbeth Palme.

      Brevet handlar om Oxen. Detta ställe beskrivs summariskt som en ”illegal sprit- och vapenklubb” där det också finns narkotika och där det ”omsätts 20 000 kronor per natt i spel”. Brevskrivaren hävdar att mördaren gömde sig just på Oxen sedan han skjutit Palme och att det fortfarande i klubbens lokaler finns kvar ”en sådan pistol som Eder man har mördats med”.

      Den anonyme skribenten tillägger:

      ”Mördaren är av utländsk härkomst och fick efter mordet Kr 250 000:- för mordet. Flera politiker skall mördas under detta år. Varför granskar inte polisen denna illegala klubb?”

      Avslutningsvis uppmanas Lisbet Palme att vidarebefordra upplysningarna till ”den höga polisledningen” och till pressen.

      1. Det låter väl inte mer initierat än något annat tips, förefaller det mig som. Vet du varför man gjorde husrannsakan? Jag har läst protokollet från den, men inte något beslut om husrannsakan.

       1. Johan M,
        jag tycker inte heller att det låter mer initierat än något annat tips. Däremot är det lite anmärkningsvärt med ett tips av det slaget som kommer in till polisen via först Lisbeth Palme och sedan statsrådsberedningen. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det är en polis som skrivit det, någon som gärna skulle vilja föra in utredningen på spelklubben Oxen.

        Det är ju ett tämligen välformulerat och hyfsat snyggt maskinskrivet brev, inte författat av vilken buse som helst.

        1. Jag fick också lite vibbar av att brevet kan ha skrivits av en polis eller en person med sådana insideskontakter. Får också intryck av att det är en person med en hög svansföring inom moralområdet dvs anse sig veta vad som är rätt och fel. Den här personen gillar inte Oxens existens. Han uppger också att han vet att det var en utländsk mördare och att denne fick 250.000 kronor. Det tror jag kan vara en lögn. Undrar vad denne rättrådige brevskrivare själv tyckte om Olof Palme? Och varför valde den här personen att skicka sitt brev till den sörjande änkan? Extremt okänsligt på gränsen till en slags hånfullhet. Men som vanligt tänker jag att både brev och kuvert bör finnas bevarat och att det borde gå att få fram identitet på personen om denne satte på frimärket själv.

         1. Nu vet jag inte varför man skulle försöka identifiera brevskrivaren, även om utredningen om Palmemordet hade varit igång. Som sagt verkar det ju vara en lögn, det där med utlänningen och de 250 000. Dessutom finns inget icke preskriberat brott att utreda i samband med själva brevet till Lisbeth. Man kanske får stanna för att det nog var en polis som låg bakom men att det hela knappast för oss närmare mordlösningen.

          1. Johan M

           Det är inte enda brevet Lisbeth Palme fått o varför ska inte de kollas när man efterlyst brevskrivare + polisen kollade brevet de trodde Engström skrivit?

          2. Ellroy, Johan M, Gunnar W m fl:

           Det skulle kunna vara en polis, men det kan ju ha varit exempelvis en förgrymmad granne också. Eller en konkurrerande verksamhet. Eller någon tokstolle.

           Att brevet skickas till Lisbeth P istället för till polisen är så udda att det får mig att tänka att det nog inte rör sig om en polis, och att det kanske rör sig om en tokstolle.

          3. Tvångsmedel mot någon för att denne eventuellt skrivit ett brev för 37 år sedan förefaller mig inte proportionerligt. Det är ju en lite annorlunda sak om personen erkänt mordet. Så är inte fallet.

          4. Johan M

           ”någon” har inte bara skrivit ett brev utan många av de brev man/jag kunnat se. Ännu har inte alla 3500 anonyma brev till utredningen kommit ut. Har mördaren skrivit breven är det viktigt i sammanhanget.

          5. Vid ett statsministermord anser jag åtminstone jag att allra minsta sten måste vändas på och det inkluderar att gå till botten med och försöka identifiera samtliga knäppskallar som på ett eller annat sätt anonymt har hört av sig till polisen efter mordet. Och då förstås använda alla kriminaltekniska medel står till buds. Drar mig till minnes att någon känd profilerare ansåg att Palmes mördare kan ha varit en sådan slags personlighetstyp som hör av sig till utredarna och vill ”leka” med polisen via telefon eller brev. Mördaren kan ju naturligtvis också ha hört av sig till Lisbet och media för att få känna sig betydelsefull och mäktig.

          6. Ellroy

           Bra inlägg! Det är just så det är och jag begriper inte varför ”nya” PU inte brydde sig för personen var känd före 2017. Alltså inte bara för brev utan kontaktat per tele med.

         2. Ellroy

          Det brevet är jag i princip helt säker på att mördaren skrivit. Såg det väldigt tidigt när jag började se olika brev.
          Säg till Hans Melander att han kollar upp breven. Jag har erbjudit mig att de kan få mina brev från X o se om det är rätt DNA. Inget svar. Men nu måste väl utredningen öppnas igen först? När jag erbjöd var den öppen.

          1. Ja, tyvärr är ju utredningen nerlagd, så nu jobbar de inte mera. Det står tyvärr inte ens ”Stängt mellan hägg och syrén” på dörrskylten. Det står bara STÄNGT. 🙂

          2. Ellroy

           Ja, uppmaning att de ska skärpa sig är lönlöst 😬 men har man info så måste polisen ta emot den.

        2. Hej Gunnar!
         Det är möjligen inte mer initierat än andra tips men jag slås ändå av att det är ganska detaljerat men framförallt att det kommer in så kort tid efter mordet och berör en plats där vi vet att polisen ägnade stort intresse timmarna efter mordet.
         Precis som du Gunnar har jag tänkt tanken att det kan ha varit en polis som skrev brevet, kanske rentav en av poliserna som deltog vid tillslaget. Detaljerna i brevet tyder på att avsändaren var närvarande eller fått informationen av någon som var närvarande åtminstone vid polisens tillslag.
         Jag tror dock att vi aldrig kommer att få reda på vem det var som skrev brevet så fokus borde ligga på annat tycker jag.

         Det borde gå att få fram vad Lisbeth Palme gjorde med brevet. Någon av hennes söner eller Dahlsten borde veta och komma ihåg.
         Riksarkivet som förvarar gamla handlingar från regeringen har inte kunnat hitta när det här brevet inkom till statsrådsberedningen. Det var ju därifrån det skickades till Palmeutredningen.
         Ursäkta min besatthet av brevet men jag har svårt för att släppa att DN och Holmer träffas någon dag efter att Lisbeth fick brevet. Det känns som att här finns en koppling. Att brevet kanske fungerat som en murbräcka för att få Holmer att acceptera Åshedens reportage och att DN i gengäld lät bli att skriva om till exempel Oxenbrevet.
         Det var väl också i det här skedet av utredningen som belöning utlystes och fantombild publicerades, åtgärder som i min värld i alla fall ibland framstår som tecken på en mörkläggningsoperation. Ett försök att få bort medias strålkastarljus från annat, till exempel Oxen.

   2. Det finns de som istället blir lugnare av amfetamin. O antagligen var personen på Oxen. Även om mycket i de anonyma breven kan va blaj så kan där även finnas saker man kan pussla ihop. Bla flyktväg.

 14. Jag har erbjudit Bo G Andersson att svara på min recension av filmen 30 sekunder. Och han har meddelat mig att han planerar att komma in med ett utförligt svar men att det kan dröja lite innan det kommer.

  Han är mycket välkommen. De frågor som filmen reser behöver diskuteras och Bo G Anderssons medverkan ökar förutsättningarna för att en sådan diskussion ska bli meningsfull.

  1. Hade det inte varit en fördel för Christer Pettersson att ta udden av Lisbeth Palmes utpekande genom att erkänna att han var där om han var det, även om han måst tillstå därigenom att han inte var precis en ljusgestalt till medborgare? Han hade igen gloria som riskerade att hamna på sniskan, om uttrycket tillåts. Det tycks troligt att hans egen spontanitet skulle ha lett till en dylik bekännelse tidigt till polisen, eller att hans koketteri mot betalning senare i media hade gjort det. Annars kunde ju advokaterna givit honom råd om att en förklaring till vad som av många ansågs som ett starkt utpekande var bättre än ett blånekande ,som var vad man kunde vänta sig av en skyldig.

   Hursomhelst, om Holmer och K.G. Svensson var överens om att den man hon refererade till var Anders B, så kunde de ha arrangerat en tidig konfrontation med honom (om han var villig eller de hade makt att tvinga honom?), så hade kanske Pettersson aldrig blivit misstänkt. Och Lisbet hade aldrig behövt rentvås.

   Om Lisbet hade pekat ut Anders B som mördaren, hade man naturligtvis fått gå till botten med det, men det torde ha varit ganska enkelt genom andra vittnen och forensiska analyser. Sedan hade man fått börja nysta i hur hon kunnat få intrycket att mördaren och Anders B var en och samma person. Men de ter sig ointresserade av att komma runt det de unisont tog som hennes fadäs.

   1. Även 1986 kunde man väl analysera kläder m.m. efter krutrester, så hade Christer stått kvar där han enligt dokumentären stått innan han – osedd av Anders B och den övriga omgivningen – stod, hade han knappast kommit att bli misstänkt mer än ett kortare slag. Det hade väl rentav gynnat honom mer än att springa därifrån. Jag förstår inte riktigt vad man i slutet av dokumentären vill säga om att CP inte var någon tjallare. Det antyder ju att han visste vem mördaren var, men inte ville berätta om detta eller om vad han själv sett.

 15. Min reaktion är först och främst att det känns för djävligt att SVT ska ta skattemedel för att upprätta sånt här trams.

  Sedan kan man spekulera i varför de producerar slikt. Sensationslystnad? Ja, sannolikt.

  Det här kan förstås vara tillfredsställande för Dahlsten och familjen Palme. Så det går ju att förklara så också. Och missbrukare brukar vara lynniga och ändra uppgifter, vilket vi har sett inom utredningen, och i detta fall är det Östlin som har svängt helt. Mot betalning och för att få en stund i etern kan man tänka sig att hon är beredd att skapa en ny version som passar scenariot. Men jag har svårt att förstå vilket incitament som driver Ljungqvist. Har någon skrämt honom?

  Det kan väl ändå inte vara för att rädda Hans Melanders svammel vid pressträffen den 10 juni för snart tre år sedan då han försökte pressa in Christer Pettersson i mordscenariot. Men man kan på goda grunder kunna tänka sig att det uttalandet var upprinnelsen. Att han sådde ett frö då.

  Att inte Anders B såg någon (Christer Pettersson) komma klampande in på brottsplatsen är en fråga som man kan ställa sig. Han har inte omnämnt någon som kom och passera på det där viset. Inge M som såg brottsplatsen före, under och efter mordet hade man i detta scenario effektivt skärmat av genom att ställa Ljungqvists Chevrolet van i siktfältet.

 16. Bo G Andersson lär väl snart själv komma att berätta om bakgrunden till dokumentären, men innan dess är det närmast oundvikligt att man börjar spekulera i olika riktningar.

  Det verkar som om ambitionen har varit hög, men att man rätt tidigt i processen hamnat totalt snett. Det gäller bland annat frågan om de disparata signalementsuppgifterna. Utgångspunkten tycks ha varit att hitta en rimligare förklaring till dessa än den gängse.

  Om programmakarna hade lagt in en intervju med en vittnespsykolog, minnesforskare eller en erfaren polisutredare, så skulle troligen vederbörande ha förklarat att det är tämligen normalt att signalementet på gärningsmannen spretar hos vittnena vid ett hastigt händelseförlopp av detta slag. Särskilt under rådande omständigheter en mörk vinterkväll på dessa avstånd.

  Den andra ambitionen verkar ha varit att etablera ett tämligen exakt sekundschema, vilket man sannerligen inte gick i land med. Personligen tror jag inte heller att det är görligt. Hur man än går tillväga blir man i slutändan tvingad att ta hänsyn till vissa felmarginaler.

  Grundmaterialet består minsann inte av en serie sinnesintryck hos ett antal personer med fotografiskt minne som bara ska sammanfogas till en helhet. Ibland får man intrycket att detta har varit ingången när den här typen av sekundexercis presenteras. Det är förstås betydligt mer komplext än så när det kommer till vittnesobservationer av dylika händelseförlopp och de spratt det mänskliga minnet spelar oss.

  Till viss del lär det också röra positionsbestämningarna. Även här tror jag man gör klokt i att lägga in marginaler. Att ens några timmar efteråt erinra sig exakt vid vilken sekvens av skeendet som ens bil var i rörelse eller stod stilla torde inte ha varit det lättaste. Och inte ens med hjälp av trafikljusintervallen lär man kunna slå fast något med den tvärsäkerhet som görs i dokumentären.

  Uppe på allt detta har vi den totala avsaknaden av gammal hederlig källkritik. Den bristen kommer kanske tydligast fram i förhållningssättet till Östlins påståenden, men gäller även sättet att behandla mordvittnenas utsagor, där A och O borde vara att utgå från de tidigaste uppgifterna.

  Flera kommentatorer har också varit inne på de vittnesutsagor som var helt utelämnade i dokumentären. Den kritiken knyter an till en annan problematik: Bristen på helhetssyn. Även om man väljer att fokusera på dessa 30 sekunder, vilka dessutom är ofullständigt och orealistiskt redovisade, så kan man inte bortse från vad som händer från sekund 31 och framåt, om det har betydelse för den teori som man försöker lansera.

  Man ska vara försiktig med orden, men eftersom det här handlar om SVT, där man har rätt att ställa krav på verkshöjd, så tycker jag att det är befogat att tala om ett haveri.

  1. Jag är frågande till själva grundupplägget..30 sek efter dådet.
   Det kan ju omöjligen förstås vad som pågår när ingen som helst hänsyn tas till det tidigare förloppet.Personligen så tycker jag att jag avgränsar mig så hårt om cirka 90 meter norr mordplats cirka en minut innan dådets genomförande.Detta ”lilla förlopp” är absolut minimum att analysera.
   Dessutom så finns det faktiskt ingen ursäkt för att inte ta hänsyn till alla de observationer som verkligen gjordes i tidsrymd 30 sekunder efter dådet.
   Det är cherrypicking i sensationssyfte som varit grejen…och det är inte okay någonstans.
   Bo G Andersson borde vetat bättre än detta..men som brukligt äro så gör av någon konstig anledning Palmemordet vettiga män till infantila barn..och det är helt enkelt inte bra nog.
   Alls.

   1. Ragnar,
    jag har också framfört min kritik och precis som du är jag skeptisk till resonemangen i 30 sekunder. Men låt oss inte kalla meningsmotståndare för infantila barn. Risken är ju att någon tycker att sådana epitet slår tillbaka på den som slänger sig med dem.

  1. Det här var mycket intressant, se till att läsa den här artikeln som publicerats av magasinet Avsnitt. Det som kommer fram där reser ju stora frågetecken kring vilket underlag Bo G Andersson och Håkan Pieniowski kan ha haft när det gällt att fastställa hur det fungerade med trafikljusen på Sveavägen under mordkvällen.

   1. Detta låg väl I farans riktning när man i domentären varken hänvisar till dokumentation, intervjuer eller annat stödmaterial från Trafikverket som stöder tesen. Oavsett tidsförskjutning är ”den tredje mannen” inget annat än ett taffligt försök att ge CP-förspråkare en utväg för sin tro.

    Detta ger också betänkligheter av SVT:s interna kvalitetsgranskning över vad som släpps ut i etern. Det enda goda som det kan föra med sig är väl den lilla motvikten till den likaledes taffliga presskonferensen 10 Juni 2020 – dvs att Engström inte var där när det hände (dock även det utan någon underbyggd presentation).

    Tyvärr Bo G Andersson – en överkorsad geting från mig.

    1. Saknas det inte en helt neutral dokumentär gällande mordets förlopp?
     Om någon har förslag på sådan som jag missat,så får Ni gärna hojta till.
     Jag saknar en dokumentär som helt baserar sig på det tillgängliga materialet..exempelvis från makarnas start av promenaden utanför ABF bokhandeln söder om Grand och fram till förslagsvis när Yvonne N går fram till polis för att lämna sina uppgifter.
     Jag har säkerligen inte sett alla dokumentärer om mordet.De jag har sett har dock alla innehållit någon form av spekulation gällande GM eller annan huvudhypotes typ CP,Polisspår eller annat.Det känns ibland som att det finns en önskan om att göra Palmemordsdokumentärer klatschigare än vad som egentligen materialet tillåter.
     Det handlar spekulationsvis om en naturlig önskan om större tittarsiffror kan tänkas,men kvaliten blir ofta lidande och folk ges därigenom en felaktig bild.
     En alltigenom saklig och neutralt hållen dokumentär strikt baserad på tillgängligt material tror jag hade hjälpt till att öka kunskapen runt mordets förlopp hos många som annars inte känner att de orkar sätta sig in i detta.
     Vi behöver inte en ny Roger Ö som säger sig ha sett CP mula OP(exempel) eller för den delen en uppföljare till 30 sekunder.Dock så lär det väl bli så att sådant fortsatt kommer att produceras.
     Nästa ”dokumentär” kanske baseras på Claes Hedbergs två böcker?

     1. Ragnar,
      Det torde vara närmast omöjligt att göra en objektiv rekonstruktion. Tolkningsutrymmet är som bekant betydande om det mesta i det här ärendet. Därför tvingas man oundvikligen till ett antal val. Alternativet är väl annars att skildra det hela mera summariskt, men då finns ju risken att det blir ointressant.

      I 30 sekunder har man klippt in vissa avsnitt från den rekonstruktion som förekom i TV4:s Satans mördare från 1995. I den dokumentären har man dock komprimerat händelseförloppet och det går säkert att ha vissa synpunkter på den, men den är hur som helst ambitiöst gjord:

      Rekonstruktionen börjar egentligen vid Grand, men skildringen av promenadvägen är bitvis sönderstyckad med inklippta uttalanden från olika personer:

      Det vore intressant om man till exempel genom crowdfunding kunde åstadkomma en 3D-visualisering, där det vore möjligt att mata in olika värden i form av tidsförlopp, positioner, hastighet osv för att sedan kunna studera utfallet från olika vinklar.

      Jag är dock samtidigt medveten om att en alltför lyckad applikation av det skisserade slaget skulle kunna verka starkt beroendeframkallande på många Palmenördar och att risken för kraschade relationer vore överhängande.

      1. Jag kan inte tycka att rekonstuktionen i Stig Edlings ”Satans Mördare” är annat än slappt felaktigt gjord.
       Den innehåller ingen Tensonman,trots att den inbegriper AB ståendes utanför bankomaten.En direkt förvrängning av NFs vittnesmål således.
       Närvaron av eventuell Dekorimaman är idag relativt starkt ifrågasatt,men eftersom det var PUs officiella hållning så kan jag väl köpa det i detta sammanhang.
       Gärningsmannens flykt är dock starkt felaktig i filmen då denne däri vänder sig om tre-fyra gånger när det enligt materialet endast finns utrymme för en närmast sekundsnabb blick på krönet av trapporna upp Brunkebergsåsen.
       Det är slarvigt handhavande med materialet det.Därför blir rekonstruktionen felaktig och missvisande.

     2. Nej, du har rätt i att de flesta dokumentärer är tesdrivande och jag tror att anledningen, som du säger, är att de ska vara spännande. En dokumentär som statiskt rabblade upp alla fakta skulle nog bli alltför tråkig även för den mesta palmenörden. Men en annan anledning kan eventuellt vara att saker till stor del varit sekretessbelagt och det som i så fall kommer fram till journalister är i form av tips från personer och inte från utredningen.

 17. Gunnar ”I enlighet med policyn på den här bloggen beskrivs i allmänhet vittnena på Sveavägen med förnamn plus initialen i efternamnet. Undantag görs för offentligt kända personer som Lisbeth Palme själv, poliser i tjänst och för sådana vittnen som valt att publicera sig i skrift i debatten om mordet.”

  Vilken policy gäller på bloggen när det gäller citat från förhör osv, där samma person senare återkallat det som sagts. Kan man citera IM att han har sagt att det var en pundare som stod vid dekorimahörnan , eller att LJ har sagt att han är helt säker på att det var gm han såg sprang förbi , eller skall man hålla sig till den uppdaterade, att det är det som är sant ?

  1. JB,
   jag vet inte om du är ute för att provocera mig eller om det är en ärligt ställd fråga.

   Att vittnen ändrar sig har ju konstaterats många gånger i debatten här på bloggen. Vad är det som får dig att tro att en diskussion om de sakerna skulle vara förbjuden här?

   Och självklart går det att citera ur förhör, det görs ju hela tiden här på bloggen. Det är ju oftast avsevärt bättre med citat än med sammanfattningar av vad någon sagt, eftersom det är så lätt att sammanfattningarna innehåller fel eller överdrifter.

   Däremot, i konsekvens med hur jag gör med namnpubliceringar i övrigt, brukar jag se till att i citat från förhör ersätts eventuella utskrivna efternamn med förnamn och initialen till efternamnet när det handlar om personer som beskrivs på det sättet i andra sammanhang här på bloggen. Jag brukar markera det genom att använda klammer så att det i ett citat till exempel kan stå: ”[Anders D] framförde bilen i det mittre körfältet.”

   Det kan naturligtvis finnas folk som tar del av den här bloggen som tycker att jag är larvigt hänsynsfull mot vittnen. Men om jag ska anklagas för att vara larvigt hänsynsfull så är det väl i första hand för att jag tillåter skribenter att posta anonymt även när de debatterar rätt aggressivt mot andra skribenter eller kommer med väldigt spekulativa resonemang som berör identifierbara personer.

   1. Gunnar , Jag är ärlig.

    Vad det är som får mig tro det ? Det är ju inte sant.

    LJ, t ex , är ju inte säker på att det var gm som sprang förbi. Därför undrade jag om det är lämpligt att hämta uttalande som han har dragit tillbaka och korrigerat och presentera som att det är sant. det inte är någon stor fråga för mig jag undrade bara över saken.

    1. JB,
     vittnen ändrar sig som sagt ibland. Att de ändrar sig behöver inte betyda att det blir mera rätt. Men som sagt: det går förstås alldeles utmärkt att diskutera vittnens förändrade uppgifter. Och det går förstås också alldeles utmärkt att diskutera andra skribenters sätt att presentera vittnens uppgifter. Tolkar jag dig rätt att du tycker att någon beskrivit Lars J:s vittnesuppgifter på ett felaktigt sätt? I så fall får du gärna föra fram kritik av det. Förstås.

     1. Nej, jag undra bara om vi skall vara uppmärksamma på återkallelser.Om skribenter postar olika kommentar i denna fråga kan man lätt blanda ihop det i skallen.Jag tog LJ som ett exempel på det.

      1. Lars J har väl egentligen inte återkallat något, bara uttryckt att han uppfattning mycket långt efteråt är att det kan ha varit på ett sätt som han helt uteslöt 1986. Återkallelser är väl snarare sådant som Alf L.

       1. Johan, jo , han skrev ju ett brev till PU och gav dom lov att ändra eller inte följa det han sagt.

        1. Haha, lite lustigt skrivet. Palmeutredningen behöver inget lov från Lars J. Hans uppgifter från 1986 ska förstås beaktas oavsett vad han säger 2020. På annat sätt hade det väl förhållit sig om ett vittne t.ex. genom någon ny neurologisk undersökning fått reda på kognitiva brister som gör att en gammal utsaga bör bedömas med större tvekan. Här fanns ingenting nytt och alltså ingenting nytt att beakta. Att Lars J är osäker på sina minnesbilder efter 34 år gör honom bara till en frisk person.

         1. Johan,

          LJ är inte osäker på sin minnesbild och det har inget med tid att göra.Han skriver att han antog att det var mördaren som sprang förbi och har trott så ända fram tills nyligen då han insett att han kan ha begått ett misstag. Det kan vi alla göra. Ingen är perfekt. Varför skulle det inte kunna hända LJ ?

          Han ville han informera PU om detta, så att dem inte gör samma misstag som han.

          Tyvärr verkar det som om KP inte tog till sig det, men det är inte LJ:s fel.

          https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dOyJqw/chefsaklagaren-gula-linjen-nyckeln-till-mordgatan

          1. 1986 tyckte han dock att det var omöjligt. Att han ändrat sig har ju ingen betydelse för bevisningens styrka. Ingen har kunnat visa minsta tecken på att mördaren avvek åt något annat håll heller. Signalementet stämmer. Jag ser inte varför man ska anta att någon annan sprang förbi Yvonne.

 18. Det är idag en vecka sedan Bo G Anderssons dokumentär 30 sekunder publicerades. Dokumentären har mötts av en relativt stor skepsis och kritik. Både här på bloggen och i olika facebooksgrupper har det framförts omdömen som ungefär följande:

  • Lågvattenmärke
  • Trams
  • Inte värdigt SvT
  • Haveri
  • Taffligt
  • Inte värdigt en av grundarna till Grävande Journalister och skapare av utmärkelsen Guldspaden

  Det är inte min sak att här försvara Bo G Anderssons teori men jag kan tycka att ovanstående kritik är både väl kraftig och delvis onyanserad. Jag skulle ha uppskattat en något större balans i kommentarerna. Emellertid vill jag med detta sagt nämna att jag själv inte tror på den tes som Andersson lägger fram, men jag vill försvara hans rätt att förmedla sin hypotes. Och ja, visst är det utmärkt om andra debattörer pekar på svagheter i det framlagda; jag har själv gjort detta, men det vore klädsamt om detta gjordes på ett mer respektfullt sätt.

  I sin dokumentär har Andersson lanserat en hypotes som bland annat stöds av uppgifter från målsägare Lisbeth Palme, vittnet Leif L, den s.k. Hinsehäxan samt av någon typ av analys av hur trafiksignalerna fungerade. Även jag instämmer i att Andersson här använder sig av det som kallas ”Cherry Picking”, men till skillnad från många andra teorier verkar Anderssons tes ha relativt starkt stöd i de ovan nämnda vittnesutsagorna. Lisbeth och Leif L är mycket tydliga när de tror sig ha sett Christer Pettersson på mordplatsen och om det skulle ligga något i Hinsehäxans uppgifter om Christers personliga koppling till mordplatsen skulle detta stärka caset ytterligare.

  Det har genom åren lagts fram många olika teorier som har sämre stöd hos vittnen än vad Anderssons tes har. Jag tänker till exempel på följande:

  • Holmérs PKK-spår, vilket helt saknade koppling till händelserna på Sveavägen.
  • Lars Borgnäs olika teorier om bland annat Polisspåret och Säpoinblandning i radioprogrammet Kanalen respektive TV-programmet Norra Magasinet.
  • Stig Edlings idé i en TV4-film om att Christer P förväxlade Palme med knarkhandlaren Sigge C.
  • Krister Peterssons magplask kring Engström, här saknas bland annat relevanta vittnesutsagor och rimliga motiv.
  • Gunnar Walls i vissa stycken extrema konspirationsteori i boken Mörkläggning om att Holmér skulle haft ett uppdrag att agera med det jag brukar kalla ”aktiv mörkläggning”. Ja, Gunnar tilldelades till och med utmärkelsen Guldspaden för denna bok (sedan är detta bitvis en mycket givande och intressant bok).
  • Mötesscenariot, en hypotes som till stora delar bygger på vad vittnet Anders D tror sig observerat på mordplatsen (men som motsägs av vad bland annat Lisbeth P och Inge M framfört).

  Jag personligen tror kanske inte så mycket på ovanstående gärningsbeskrivningar heller, men jag anser inte att dessa teorier ovan skulle vara mer möjliga än det som Andersson presenterat, snarare tvärt om. Därför tycker jag att den omfattande kritiken mot Bo G Andersson varit delvis onyanserad. Självklart går det att kritisera Anderssons hypotes, men man bör vara lite försiktig med att ifrånta honom hans rätt att lägga fram sin teori.

  Därför Bo G Andersson, du övertygar inte mig men jag tyckte det du presenterade var intressant. Och självklart står det dig fritt att presentera detta – debatten är fri!

  1. Jag kan hålla med Anders Fredric om att många övriga teorier om Palmemordet inte haft mycket fog för sig. Utan att hemfalla till Åsards tunnelseende i Petterssonfrågan kan jag undra om han inte har rätt om konspirationsteoretikers allmänna metoder. Anér och Borgnäs får jag med förlov sagt definitivt inget förtroende för; den förstnämndes alster framstår som mer och mer urspårade efter hand. Att förtala polismän utan mycket på fötterna har man inte mycket för, som väl den som känner till processen mot Proletären borde vara varse. Fria från spekulationer och obefogade konspirationsteorier vore vissa kunniga, duktiga och initierade journalisters alster betydligt trevligare att läsa.

   Relativism har dock knappast någon plats i diskussioner om sakförhållanden som vad som egentligen hände på Sveavägen och Tunnelgatan den 28 februari 1986. Att teori X är svag gör inte teori Y stark, utan möjligen bara teori Y starkare än teori X. Jag tror sannerligen inte på Engströmhypotesen, men den framstår för mig som betydligt starkare än tesen i ”30 sekunder”. Krister Petersson har åtminstone försökt sig på något slags helhetsgrepp när det gäller signalementsuppgifter, och har inte smusslat undan förhörsuppgifter från 1986.

   Det ”30 sekunder” hemfaller åt är mer än bara ”cherry picking”. Även om man bara inriktar sig på de stöd du anför – LÖ, trafiksignaler, Leif L och Lisbeth – kan man konstatera följande. 1) LÖ är avliden och har, som Gunnar konstaterar, lämnat andra uppgifter tidigare. Inget har framkommit som styrker hennes påståenden om Christers vana att hänga utanför Dekorima. LÖ kan inte frågas ut om sina påståenden. 2) Filmmakarna har uppenbarligen styrt trafikkontoret genom att lämna vissa vittnesuppgifter till dem muntligt. Dessa uppgifter är naturligtvis behäftade med samma felkällor som Gunnar nämner. Filmmakarna påstår sig ha lämnat uppdrag till trafikkontoret om situationen 1986, men redovisar inte att det inte finns handlingar kvar från 1986 och att de endast fått information om hur det kan ha sett ut (https://magasinetavsnitt.wordpress.com/2023/03/04/tveksam-bevisning-i-ny-palmedokumentar/). 3) Leif L pekade inte ut Christer Pettersson 1989 och har ändrat sina signalementsuppgifter, vilka uppenbarligen är viktiga för filmmakarna. Redan dagen efter mordet är Leif L osäker på vilket plagg den flyende mannen bar. Detta får tittarna inte veta, utan det lyfts bara fram hur säker Leif L är idag, 37 år senare. 4) Filmmakarna förvränger Lisbeth Palmes vittnesmål i tingsrätten och tar helt bort den man som hon beskrivit som Christer Pettersson. Istället applicerar de Pettersson på en annan person som Lisbeth har nämnt och beskrivit på ett annat sätt än Leif L beskriver gärningsmannen på. Detta är ohederligt. Till detta kan anföras att filmmakarna förstås bortser från alla vittnen som inte talar för deras tes, fotgängare såväl som bilburna.

   Ett invektiv kan vara ett uttryck för känslor eller en sammanfattning av en saklig och vederhäftig bedömning. Här vill jag, som min bedömning, påstå att dokumentären faktiskt är ett taffligt lågvattenmärke inte värdigt SVT eller skattefinansiering.

  2. Kan vara värt att tillägga att en teori kan vara sann utan att det nödvändigtvis finns vittnen till den, som i fallet Holmérs intention (eller ej) att mörklägga. En driven spelare som Holmér skulle nog inte haft några svårigheter att få intentioner att se ut som ärligt uppföljda spaningsuppslag, även om de verkar gå i galna riktningar.

   1. Hej Gunnar Pettersson,
    Självklart kan en teori vara sann även om det saknas vittnesmål som stödjer den. Men vad det gäller mörkläggning har Gunnar W och jag tidigare haft en diskussion om att det kan finnas olika grader av mörkläggning, och här har jag velat skilja på det jag kallat passiv respektive aktiv mörkläggning. Den som är intresserad kan till exempel ta del av följande tidigare kommentar:
    https://gunnarwall.wordpress.com/2021/10/11/ola-tunander-vastlig-inblandning-trolig-nar-u-137-gick-pa-grund/#comment-29047

  3. Anders Fredric,
   Möjligen har en del av reaktionerna med själva anslaget i dokumentären att göra. Om där hade funnits mer av ödmjukhet och ifrågasättande av den egna teorin, så hade i alla fall inte kritiken blivit lika omfattande från min sida. Men vissa av de andra bristerna i produktionen framstår fortfarande som obegripliga för mig.

   Glädjande nog möter man en annan ton på nyhetsplats, när Bo G Andersson diskuterar projektet:

   – Sen vill jag vara tydlig med att vi bara gjort vårt bästa. Vi säger inte att vi bevisar något eller att vi kommit fram till sanningen. Men så är det med Palmemordet. Det finns inte mer fakta än två kulor och en figur som springer in i gränden, sen är det stopp, säger Bo G Andersson.
   / – – -/
   Kritik och synpunkter är han beredd på.
   – Det är lite av vår ambition. Det här ska diskuteras vidare och vi välkomnar alla invändningar.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-palmedokumentar-christer-pettersson-pa-plats-man-var-inte-mordaren

  4. Det är inte intressant när något strider mot de få vittnes- och signalementsuppgifter som man verkligen kan sluta sig till. Vare sig Anders B eller Inge M eller någon annan gav spontant någon uppgift i vittnesmålen om en förbipasserande som klampade in på brottsplatsen och försvann åt samma håll som gärningsmannen.

   Att Dahlsten och bröderna Palme skulle gilla det här kan man väl förstå. Det skulle kunna verifiera Lisbeths uppgift om att ha sett Christer Pettersson på platsen. Men det stärker inte den här typen av scenario. Det är bara önsketänkande.

   1. Fast jag tänker som så, att Anders B kastar sig skrämd och chockad in i porten och kanske står med näsan tryckt in mot väggen innan han vänder sig om. Då ser inte han någon förbipasserande på trottoaren. Och Leif håller på och fipplar med en mobiltelefon modell större i bilen och samt gör en u-sväng med sin van. Vad kan Leif ha missat att se då han är i full fart att både ringa och köra bilen samt påverkad av vad han just har bevittnat? Och Inge M? Han kanske stirrar stint och blint på GM i fladdrande rock som flyr in i mörkret och missar vad som sker samtidigt både till höger och vänster om mordplatsen? Är det ett helt omöjligt scenario sett ur ett chockat vittnesperspektiv?

    1. Ja, man kan tänka sig både det ena och det andra. Men det finns inget liknande i de tidiga vittnesmålen.

     Jag skulle också kunna upprätta ett nytt scenario, ett som är möjligt men som inte är förankrat i vittnesuppgifter från brottsplatsen, och som fyller en tidslucka.

     1. Väl medveten om att det inte finns observationer om en andra man i vittnesmålen (förutom från Lisbet samt Lars J. som beskriver en bullig jacka och inte en fladdrande rock) men det skulle trots allt kanske kunna bero på att de ovanstående tre vittnena agerar just så som jag beskrev de första 10-15 sekunderna efter mordet.

      1. Jag tycker knappast man kan säga att vittnen som ger olika signalement förty ser olika män; den enes jacka är nog den andres rock när någon springer i mörker.

       För de vittnen som stod på andra sidan Sveavägen kan knappast Anders B:s eller Leif L:s ageranden vara särdeles relevanta. De ser ju ändå vad de ser, och det är inte i något endaste fall en mördare med rock och därefter en Christer med jacka. ”Tidsluckan” är ett påhitt från filmskaparna. Det går inte att med hjälp av vittnesuppgifter skapa en sådan exakt kronologi. Angående två springande män kan man bara ta några exempel. Egon E svarar ett par timmar efter mordet, på frågan ”Men när han försvann runt hörnet då såg du inte vart han tog vägen?”, ”Nej det gjorde jag inte och jag såg heller inte någon som sprang efter honom även om det var en reaktion att någon skulle ju springa efter honom och se vart han tog vägen. Samtidigt så insåg jag att han var beväpnad, och man springer ju inte frivilligt efter någon som känner sig jagad och som är beväpnad.” Inte heller Susanne L i Inge M:s bil ser mer än en springande person. För att bara ta två exempel. Det finns ju inga exempel på icke bilburna vittnen som ser någon annan man.

       1. Fast å andra sidan har väl inget vittne i och utanför bilarna vid mordplatsen vittnat om att de exempelvis såg Stig E. älga efter GM heller? Stig E. saknar ju ”vittnesalibi”pga av att ingen såg honom, vilket väl också blev hans förbannelse till slut? Jag menar som så, att om inget vittne noterade Stig E:s språngmarsch, så såg de förmodligen inte heller någon annan mansperson som passerade förbi? Eller har jag missat något väsentligt här nu?

        1. Tiden och skedet är väl det väsentliga. I mordskedet handlar det inte om att någon ”passerar förbi”. Stig Engström påstår inte att han älgat efter gärningsmannen, och det påstår väl inte någon annan på allvar att han har gjort heller. Att ingen sett honom springa efter gärningsmannen beror med all sannolikhet på att han inte gjorde det. Hans bristande ”vittnesalibi” ligger i att ingen skulle ha observerat honom på mordplatsen efter mordet. (Endast tre vittnen – Stefan G, Leif L och Lena B – tillfrågas 1986 om huruvida de sett Engström eller inte.)

         Stig Engström påstår sig ha sprungit efter poliserna, när mycket folk redan samlats på platsen, hjälp har påkallats från bilarna, och polisen alltså både kommit dit och tagit upp jakten på mördaren. Själva mordförloppet är sedan ”länge” över. Ett (eventuellt) förfarande från Engströms sida minuter senare kan inte jämställas med själva mordet. Det fanns knappast något uppseendeväckande med att en gubbe tog sig in i gränden efter polisens ankomst, liksom det rimligen var egalt för vittnena att människor tog sig till mordplatsen från gränden vid denna tidpunkt. Ingen nämner t.ex. Ahmed Z, som ju kommer minuter senare och inte har haft något med mordet att göra. Och varför skulle de göra det?

         Vittnena hör skott, de ser Palme falla ihop (eller att han just gjort det) och de ser en mansperson springa därifrån. Den de ser måste vara mördaren i detta skede. De ser inte någon annan person springa. (Vissa får rentav direkta frågor om detta, och Egon E uppgav som synes spontant att han inte sett någon, trots att han alltså förväntade sig att se någon springa efter mördaren.) Flera vittnen tar sig omgående över gatan mot den liggande Palme. När finns det överhuvudtaget någon ”tidslucka” under vilken Christer Pettersson obemärkt skulle kunna smita förbi Anders B och interagera med Lisbeth och sedan avvika längs samma väg som mördaren? (Utan att upptäckas av Lars J, kan påpekas.)

  1. Johan M och andra,
   det var intressant. Jag har inte jämfört och har just nu inte tid att göra det. Men den som vet får gärna berätta! Annars kommer förhoppningsvis Bo G Andersson att själv redovisa den saken i sitt kommande inlägg här på bloggen.

  1. Hej Johan M,
   Tack för länk! Jag hade inte tagit del av detta innan jag skrev min tidigare kommentar om Bo G Anderssons dokumentär. Men jag noterar att både GW och jag använder ordet ”magplask” om åklagare Peterssons Engströmsteori. Sedan verkar GW överväga att Andersson kan ha rätt i sin hypotes, själv är jag emellertid långt ifrån lika övertygad.

  2. Att Leif GW tycker att det intressant är en sak, att han tycker att det är rimligt är en annan. Han talar om vittnesmål och vittnespsylokologi och det är väl intressant. Men tillägget om att ”det till och med är sannolikt” att Leif L skulle ha sett Christer Pettersson på platsen får ju en att fundera över vad han menar.

   Leif L ser alltså något annat än vad Anders B och Inge M gör. Men det är ändå de två som är de enda åsyna vittnena till mordet. Leif L kommer in senare. Det är frågan vad han ser egentligen när han kör bil och talar i telefon och allt vad han håller på med. Jag har läst de vittnesmål som Leif L gav tidigt i utredningen. Det står inget där som stämmer med vad han nu påstår.

   1. Precis. Så den givna förklaringen till diskrepansen mellan Leif och andra vittnen är rimligen att Leif minns fel, snarare än att Leif ser en annan person som ingen på andra sidan gatan eller i bilarna ser. Ingen tvekan om blå täckjacka, säger han idag, men ett par dagar efter mordet kunde han inte ens utesluta mockapäls.

    1. Ja, det är också min slutsats. Eller möjligen att minnet är en efterkonstruktion, en nyskapelse med åren.

 19. Jag har fått del av en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV, inskickad av en privatperson, om programmet 30 sekunder. Anmälaren menar att programmet på flera punkter har brustit i saklighet och argumenterar utförligt för den saken.

  Jag tycker anmälan innehåller faktauppgifter och argument av intresse och har därför laddat upp anmälan på mitt konto här på bloggen. Den som vill kan läsa texten här: https://gunnarwall.files.wordpress.com/2023/03/anmalan-grn.pdf

  1. Kanske borde det länkas i brödtexten. Annars läser nog bara vi som redan börjat diskutera här.

  2. Jag tycker det är utmärkt bra att man anmäler dokumentärer och även TV-serier som säger sig vila på en slags egenpåhittad ”vetenskap och fakta”, men de facto inte gör det när detaljerna synas i sömmarna. Det tycks som att det har blivit vanligare de senaste åren att man bedriver en slags falsk marknadsföring inom mediaproduktion, för det är inte första gången det händer.

  3. Nja, nu är jag ingenjör och inte jurist, men jag har svårt att tänka mig att denna anmälan möter framgång.

   Det framgår tydligt att detta är ”En film av ….”. Visserligen lanseras den som en ”dokumentär” på SvT, men i en dokumentär är det helt OK att spegla filmskaparnas egna syn av en händelse. Man skulle till och med kunna säga att syftet med en dokumentär är att förmedla ett personligt budskap från filmens upphovsmän, dvs. att göra sin egen tolkning av ett skeende. Någonstans har jag läst ungefär ”en dokumentärfilm är en film som speglar verkligheten genom en filmares uppfattning om den”. Ja, ungefär så är det väl.

   Sedan kan en dokumentär eller film vara bra eller dålig samt även vinkla det inträffade alltför hårt. Och som påpekats tidigare här på bloggen, det går att ha många åsikter om vad som förmedlas i filmen 30 sekunder, men jag har svårt att tro att detta är något som kommer att få Radionämnden att reagera.

   1. Anders Fredric,
    jag intresserade mig inte så mycket för vad Granskningsnämnden kommer att göra för bedömning som för själva kritiken av filmen.

   2. Nu handlar ju anmälan som länkades här om saklighet. ”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.” beskriver Myndigheten för press, radio och tv kravet på saklighet.

    Här har man påstått att trafikkontoret gjort undersökningar om 1986 som de inte har gjort (eller kunnat göra) och dessutom manipulerat Lisbeths vittnesmål. Det är något annat än att ”spegla filmskaparnas egna syn av en händelse”.

    1. Hej Johan M,
     Jag kan ha fel, men min bedömning är fortfarande att anmälan till Granskningsnämnden inte kommer att nå framgång. Jag tror att denna nämnd har annat att göra än att avgöra hur ordet ”undersökning” ska tolkas. Om Bo G Andersson till exempel skriftligen har kontaktat trafikkontoret med ett antal frågor och någon representant för trafikkontoret senare har återkommit och då gett ett muntligt svar kan detta mycket väl falla inom det språkliga begreppet ”undersökning”.
     Däremot skulle det vara intressant om Bo G Andersson här på bloggen skulle kunna återkomma och berätta på vilket sätt trafikkontorets besked har påverkat den framlagda hypotesen. Just denna del i dokumentären blev relativt oklar för åtminstone mig när jag tog del av filmen. Att ett fordon som fanns placerad över en trafikljusavkännare även år 1986 kunde påverka trafikljuset i fråga verkar inte direkt vara någon sensationell nyhet. Vad var det i trafikkontorets svar som var så unikt för den nya teorin? Var det omslagsintervallets längd eller något annat?

     1. ”Det finns inga trafiksignalhandlingar kvar från 1986 men trafiksignalen såg enligt uppgift från en tidigare anställd äldre medarbetare troligen ut på liknade sätt som idag med vissa frågetecken som förklarades för Bo G Andersson. […] Trafikkontoret har alltså enbart förklarat hur en trafiksignalanläggning fungerar för filmskaparna och inte i detalj hur den specifika trafiksignalanläggningen fungerade 1986.” tycker jag talar sitt tydliga språk. Det är ju oförenligt med att man fått ”resultat” när man gett trafikkontoret ”uppdraget att undersöka hur trafiksignalerna på Sveavägen fungerade 1986”. Trafikkontoret har ju inte kunnat undersöka hur trafiksignalerna fungerade 1986, och har inte heller lämnat några uppgifter om just trafiksignalerna på Sveavägen. Uppgiften är helt enkelt vilseledande. Dessutom tycker jag att det är anmärkningsvärt att Bo G Andersson alltså muntligen har redovisat vittnesuppgifter för trafikkontoret, som man sedan fått dra slutsatser utifrån. Att utrymme för fel finns är ju uppenbart.

      Men värre är ju att man manipulerat Lisbeths vittnesmål så att gärningsmannen, som hon pekat ut som Christer P, inte ens finns med. Hon har ju aldrig – såvitt jag kan förstå – påstått att personen i ett ljust, möjligen beige, plagg har varit Christer. Så själv hoppas jag att Granskningsnämnden inte anser sig ha ”annat att göra” än att se till att skattefinansierade dokumentärer inte vilseleder allmänheten.

      Men det blir intressant att få läsa Anderssons ”försvarstal”. Särskilt hur han förklarar alla gående vittnen.

      1. Johan M,
       det finns en uppdatering hos Samhällsmagasinet Avsnitt där Trafikkontorets ritningar över nuvarande ljussignaler kring Tunnelgatan redovisas. Det är vad som finns hos myndigheten – någon dokumentation av hur det var med ljusen 1986 finns inte att tillgå. Möjligen kan någon läsare dra slutsatser av visst värde ur dessa nya ritningar. Se den här länken och gå vidare ner till UPPDATERING 2023-03-07.

      2. Hej igen Johan M,
       Jag bedömer att Bo G Andersson kan svara för sig själv när eller om det skulle bli aktuellt, och därmed har jag inget ytterligare att tillägga i denna fråga. Men avslutningsvis kan jag notera att det du och jag nu diskuterat är ganska typiskt för hela debatten kring Palmemordet; vad det till exempel gäller Trafikkontoret både citerar och värderar du ord i en andrahandsuppgift.

       1. Andrahandsuppgift? Jag citerar ju vad Trafikkontoret själva skriver. Det är väl en förstahandsuppgift?

        1. Hej Johan M,
         Nja, jag tror att Bo G Andersson bäst kan att svara på detta. Men mycket kort, såvitt jag förstår har Bo G Andersson i första hand haft muntliga kontakter med en äldre anställd på Trafikkontoret, och denne anställde är inte identisk med den tjänsteman vid Trafikkontoret som lämnat en skriftlig kommentar. Den skriftliga kommentaren har innan publicering sannolikt också passerat någon typ av kommunikationsavdelning.

         1. Ett samtal med en f.d. medarbetare vid Trafikkontoret är inte en primärkälla för det påstående som har gjorts i filmen. ”Vi har gett Trafikkontoret i Stockholm uppdraget att undersöka hur trafiksignalerna på Sveavägen fungerade 1986. Resultatet visar att vi med säkerhet kan hävda att [Inge M]:s parkering på avkännaren på Tunnelgatan påverkat trafikljusen på Sveavägen.” påstås där. Det finns inte någon undersökning av hur trafiksignalerna fungerade 1986 och alltså inga ”resultat” av någon sådan undersökning. Som du säger finns det ett samtal med en äldre f.d. medarbetare. Tittaren tror naturligtvis att Trafikkontoret, en myndighet, har redovisat hur trafiksignalerna fungerade 1986. Så har inte varit fallet. Skrivningen är alltså vilseledande.

          1. Hej Johan M,
           När jag åter läser vad som finns refererat i Avsnitt inser jag att jag eventuellt kan ha missuppfattat svaret från Trafikkontoret, om så beklagar jag detta. Jag uppfattade texten som att det var Bo G Andersson som varit i kontakt med den äldre f.d. anställde. Men det kan istället varit den i Avsnitt omnämnda trafikingenjören, eller någon annan vid Trafikkontoret, som varit i kontakt med den f.d. anställde. I så fall har Trafikkontoret alltså låtit undersöka saken och därefter muntligen meddelat Bo G Andersson resultatet från denna undersökning. Oavsett hur det förhållit sig tycker jag det gjorts en höna av en fjäder; det är uppenbart att Trafikkontoret i någon form undersökt en frågeställning från Andersson och därefter lämnat ett svar. Men nu släpper jag detta som jag skrev i en annan kommentar.

          2. Det verkar vara Trafikkontoret som haft den kontakten. Trafikkontoret verkar i alla fall vilja vara tydliga med att man inte lämnat några besked om hur det faktiskt såg ut 1986, utan bara om hur det kan ha sett ut. Den osäkerheten hade man gott kunnat kosta på sig att förmedla till tittarna, kan jag tycka. Men vi kan släppa saken.

       2. Hej Anders Fredric!

        Vi har publicerat vår korta konversation med Trafikkontoret och länkar till den i artikeln. Vi låter läsarna själva värdera svaret och jämföra det med vad som sägs i dokumentären ”30 sekunder”. Vi har även publicerat själva ritningarna, så att den som är tekniskt kunnig kan analysera slutsatserna i dokumentären rörande själva trafiksignalerna.

        1. Hej avsnittsredaktionen,
         Tack för kommentar! Ja, jag har tagit del av er publicering och bifogade ritningar. Men såvitt jag förstår har ni inte varit i kontakt med Bo G Anderssons primärkälla, dvs. den äldre anställde som Andersson har haft muntliga kontakter med. Vi vet heller inte hur länge sedan det är Andersson haft dessa muntliga kontakter. Som ickejurist ser jag här många möjligheter till flera felkällor – men nu släpper jag detta.

  4. Gunnar,

   Jag har lite svårt att förstå varför du väljer att anonymisera en anmälan till Granskningsnämnden. Vågar inte anmälaren stå för sina åsikter eller är det något annat som gör att vederbörande måste skyddas?

   Det rör sig om din blogg och det står dig naturligtvis fritt att tillåta och även själv bidra till anonyma inlägg i diskussionen om Palmemordet. Men det vore onekligen intressant att höra hur du resonerar mer principiellt kring denna fråga. Är priset för anonymiteten (invektiv, personliga påhopp och liknande) värt fördelarna?

   (För övrigt har jag av Gunnar erbjudits utrymme för att utförligt kommentera hans långa bloggtext om dokumentärfilmen ”30 sekunder”, som hade premiär på SVT den 26 februari. Jag tackar för den generositeten. Självfallet vill jag använda mig av den möjligheten. När det kan ske är oklart, men förhoppningsvis i närtid. I det sammanhanget tänker jag bemöta även andra som haft åsikter om filmen. Flera relevanta frågor har ställts kring filmen och det är jag den första att välkomna.)

   1. Bo G Andersson,
    jag ansåg att sakinnehållet i anmälan var det som var av intresse här på bloggen. Anmälaren hade inte bett mig att bli identifierad på min blogg och då ansåg jag inte heller att det fanns skäl att publicera namnet.

    Vad jag kan se är det långt ifrån självklart att nyhetsmedia återger anmälarens namn när de skriver om anmälningar till Granskningsnämnden och anmälaren inte själv trätt fram. Några exempel:
    https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/oWovzm/hamilton-anmald-till-granskningsnamnden
    https://www.resume.se/kommunikation/media/svt-falls-for-inslag-om-zlatan/
    https://www.vardfokus.se/etik/tv-serien-syrror-anmald-till-granskningsnamnden/

    Samma förhållningssätt hittar man hos media i samband med JK-anmälningar:
    https://www.svt.se/kultur/netflix-palme-serie-anmals-for-fortal-av-avliden

    Jag har som policy på min blogg att tillåta skribenter skriva under signatur om de så önskar. Det finns många skäl till att man kan välja det alternativet. Vad jag gör är att moderera bloggen, vilket dels innebär att jag avstår från att publicera vissa kommentarer och att jag i andra fall publicerar men manar skribenterna att i fortsättningen agera mer ansvarsfullt. Det händer att jag sätter skribenter i karantän för en tid när jag anser att de gått över gränsen och inte tagit reson.

    Det här fungerar ganska bra, tycker jag.

    Och jag vill tillägga: för min del ser jag rätten att kommentera under en signatur i stället för under eget namn som nära knuten till den meddelarfrihet och det meddelarskydd som finns i grundlagen. Jag är å andra sidan inte skyldig att publicera vad som helst. Och väljer jag att publicera på min blogg när någon inte skriver under eget namn har jag givetvis det fulla ansvaret för publiceringen.

    Slutligen: jag ser fram mot ditt svar, Bo G!

    1. Gunnar,

     Tack för svar!

     Du skriver att den person som anmält filmen ”30 sekunder” till Granskningsnämnden ”inte bett mig att bli identifierad på min blogg”. Och då ansåg du inte heller att det fanns skäl att publicera anmälarens namn.

     Jag kan inte tolka denna märkligt passiva hållning på annat sätt än att både du och anmälaren i själva verket önskade att han, för det är en han, skulle förbli anonym. Åtminstone här på bloggen. Och orsaken till den anonymiteten är förståelig men knappast försvarbar. Jag ska strax berätta varför.

     Du motiverar även anonymiteten med att det var ”sakinnehållet” i anmälan till Granskningsnämnden, inte namnet på anmälaren, som var av intresse här på bloggen. Jag vet inte exakt vad i sakinnehållet du syftar på. Är det kanske anklagelsen om att jag och medproducenten Håkan Pieniowski skulle gjort oss skyldiga till en ”direkt manipulation av information från myndigheter”, som det heter i anmälan. Det är ingen bagatellartad anklagelse precis. Du skriver i ditt svar att du påtar dig det ”fulla ansvaret” för anonyma publiceringar på bloggen. Då måste min fråga bli: Omfattar detta ansvar även anmälarens påstående om att Håkan och jag under filmarbetet manipulerat information? Du kanske rentav delar den uppfattningen?

     Granskningsnämnden lika lite som exempelvis Polisen accepterar anonyma anmälningar. Därför är det ingen hemlighet vem som står bakom den aktuella anmälan mot filmen ”30 sekunder”. Han är jurist och hans specialområde inom juridiken är offentlighets- och sekretesslagstiftning.

     Intressant i det här sammanhanget är att juristen är knuten till Samhällsmagasinet Avsnitt. Eller i vart fall var han det så sent som under förra året. Han har också varit verksam vid den så kallade Juridikfronten, som är en ideell förening inom Föreningen för utgivande av Samhällsmagasinet Avsnitt.

     Samhällsmagasinet Avsnitt rapporterar enligt egen utsago framförallt om nazistiska brott, ärekränkning, brister hos myndigheterna och offentlighetsprincipen. Tidskriften försöker dock ha en bred ansats och har publicerat artiklar även om Palmemordet, senast en kritisk granskning av just filmen ”30 sekunder”.

     Förra året lyckades Samhällsmagasinet skaffa en kopia av två ljudband från ett förhör som Palmeutredarna höll med den så kallade Skandiamannen Stig Engström den 25 april 1986. Förhöret hade dittills endast funnits tillgängligt i skriftlig form.

     Samhällsmagasinet Avsnitt bad sedan Gunnar Wall att skriva en text om ljudbanden och sätta in dem i sitt rätta sammanhang. Gunnars text publicerades också här på bloggen i början av 2022 under rubriken:
     ”Nu tillgängligt: Förhöret med Stig Engström med hög ljudkvalitet”

     Allt hamnar nu plötsligt i ett förklarat ljus.

     Den 4 mars skriver Gunnar Wall om den kritiska artikel om ”30 sekunder” som Samhällsmagasinet Avsnitt just publicerat:

     ”Det här var mycket intressant. Se nu till att läsa den här artikeln…Det som kommer fram där reser ju stora frågetecken kring vilket underlag Bo G Andersson och Håkan Pieniowski kan ha haft…”

     Två dagar senare, den 6 mars, skriver Gunnar igen:

     ”Jag har fått del av en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV, inskickad av en privatperson, om programmet 30 sekunder. Anmälaren menar att programmet på flera punkter har brustit i saklighet och argumenterar utförligt för den saken.”

     Alltså inte ett ord från Gunnar om att det i själva verket är en jurist knuten till Samhällsmagasinet Avsnitt som står bakom anmälan till Granskningsnämnden. I anmälan finns för övrigt heller ingen antydan om att juristen skulle ha något med Samhällsmagasinet att göra. Tvärtom åberopar han där Samhällsmagasinet och skapar det felaktiga intrycket att det är en fristående källa.

     Så fortsätter det.

     Den 7 mars tipsar Gunnar en anonym bloggskribent om att det finns en uppdatering hos Samhällsmagasinet Avsnitt där Trafikkontorets ritningar över nuvarande ljussignaler kring Tunnelgatan redovisas.

     Den 8 mars, samma dag som detta skrivs, kommer ny eldgivning – denna gång från Samhällsmagasinet Avsnitt självt som på bloggen här kallar sig Avsnittsredaktionen. Gissningsvis är det juristen i egen gestalt eller magasinets anonyma chefredaktör (kallad T J på hemsidan) som för pennan. Temat är detsamma: kritiken mot ”30 sekunder”. Avsnittsredaktionen upprepar vad Gunnar skrev så sent som i går (7 mars).

     Avslutningen på inlägget lyder:

     ”Vi har även publicerat själva ritningarna, så att den som är tekniskt kunnig kan analysera slutsatserna i dokumentären rörande själva trafiksignalerna.”

     Inom loppet av ett dygn publicerar Gunnar med andra ord två inlägg med i stort sett likalydande innehåll, dels ett eget, dels ett från Samhällsmagasinet Avsnitt. För mig för detta tankarna till en orkestrerad kampanj mot SVT, filmen ”30 sekunder” och Håkan Pieniowski och undertecknad. Gunnar Wall och Samhällsmagasinet Avsnitt samarbetar återigen, nu för att understödja varandra i kritiken mot filmen.

     Men, säger säkert några, nu skriver du väl bara så här eftersom vissa Palmespanare haft synpunkter på filmen (i övrigt har publiken mottagit den övervägande positivt). Är inte det här ett sätt att bara avstyra kritiken? Nej, så är det verkligen inte. Vad jag vänder mig mot är framförallt det försåtliga i att rikta kritik på bloggen i skydd av anonymitet. Varför deltar exempelvis inte juristen i diskussionen här under eget namn?

     Några dagar före premiären på ”30 sekunder” intervjuades jag av SVT Nyheter om filmen och sa då, och jag citerar ur artikeln på SVT:s hemsida:

     ”Vi säger inte att vi bevisar något eller att vi kommit fram till sanningen. Men så är det med Palmemordet. Det finns inte mer fakta än två kulor och en figur som springer in i gränden, sen är det stopp.”

     I SVT-artikeln sa jag också att vi är beredda på kritik och synpunkter och gärna ser en debatt om filmen.

     ”Det är lite av vår ambition. Det här ska diskuteras och vi välkomnar alla invändningar.”

     Så ser min inställning ut. Jag har varit chef och redaktör för DN Debatt och arbetat med journalistik i 45 år. Självfallet är jag för en öppen debatt, men det ska vara ärliga tag. När diskussioner tenderar att urarta till krypskytte är jag inte med längre.

     Jag har inte haft tid att bemöta Gunnar Walls långa kommentar eller andra som haft åsikter om filmen. Men det kommer så småningom. Dock kommer jag inte att diskutera med personer här på bloggen som uppträder anonymt i skydd av olika alias. Eller för den delen med en chefredaktör som kallar sig T J.

     FOTNOT från moderator: I denna kommentar från Bo G Andersson har jag redigerat bort namn och några andra identifierande uppgifter vad gäller den person som anmält 30 sekunder till Granskningsnämnden. Anmälaren är identisk med den källa som lämnade uppgifter om anmälan till min blogg och så länge min källa valt att inte framträda med namn så respekterar jag det. Det är en helt central aspekt av det lagligt grundade källskyddet. Källan har haft möjlighet att ta del av denna redigerade version av Bo G Anderssons kommentar och godtagit den.

     1. Bo G Andersson

      Du vet ju aldrig om det är rätt person bakom ett namn här på bloggen ändå.

      1. Det är sant förstås. Men om du har ett namn har du i alla fall möjlighet att undersöka om vederbörande existerar eller inte.

       1. Bo G Andersson:
        Varför är det viktigt att jaga fram olika personers faktiska identiteter?
        Tyvärr framstår det snarare som att du vill flytta fokus från de brister som vissa, inklusive undertecknad, anser fanns i din dokumentär.

       2. Klart att personen existerar fast hen väljer att inte framträda med sitt namn. Vad menar du med att du vill ha möjlighet att undersöka om dina motdebattörer existerar?? Självklart existerar personen ifråga. Så vad är det exakt du vill ha möjlighet att ta reda på om personer som kritiserar filmen 30 sekunder?
        Du är uppenbart mer intresserad av vem det är som kritiserar dig än av att diskutera relevanta sakfrågor och sakligt bemöta den kritik som framförs. Du vägrar att sakligt bemöta kritik om du inte vet vem som står bakom kritiken. Du skiljer inte på sak och person helt enkelt.
        Att vägra svara på saklig kritik och sakliga invändningar mot den teori som filmen 30 sekunder för fram för att du inte vet vem eller vilka som står bakom kritiken är inte seriöst. Misstänker att du har svårt för att bemöta kritiken sakligt och i stället vill kunna ifrågasätta vad personen som kritiserar filmen har för personlig agenda och personliga motiv utifrån vad du vet eller kan ta reda på om personen
        På den här bloggen debatterar vi sakfrågor inte varandras personliga agendor och motiv. Om det inte passar dig att försvara filmen 30 sekunder och teorin som den lanserar med sakargument talar det bara för att du inte har på fötterna i sakfrågorna

     2. Bo G,
      tack för din kommentar.

      Låt mig bara säga att jag för egen del inte haft uppfattningen att anmälaren borde vara anonym här på bloggen. Om anmälaren valt att framträda med namn hade jag inte haft några invändningar emot det.

      För min del har jag hanterat mycket material från oika skribenter under de många år som den här bloggen funnits. Jag har ibland tyckt att personer som valt att skriva under signatur gott kunde skriva under eget namn eftersom det de skrivit varit så värdefullt att de varit värda ett personligt erkännande. I andra fall har jag inte varit lika entusiastisk. Men oavsett vilket har jag haft en klar policy: skribenter väljer själva om de vill framträda med namn och jag lägger mig inte i varför de väljer det ena eller andra. Det finns många begripliga och legitima skäl till att välja att inte exponeras med namn på nätet.

      Samma typ av policy har jag förstås haft när det gällt uppgiftslämnare som kontaktat mig för att jag ska skriva. Vill de ha källskydd så ska de ha det. Och där är dessutom lagen entydig. Jag får inte avslöja källor om de inte vill det själva.

      I fall då någon skrivit något grovt nedsättande utan att ha ordentliga belägg för det har jag valt att inte publicera personens kommentarer. Men jag tycker inte att den i och för sig hårda kritiken av filmen 30 sekunder är av det slaget. Författare, journalister och filmare får ofta finna sig i att ganska tuffa synpunkter om deras verk förs fram i den offentliga debatten, och de brukar också göra det utan att klaga.

      Nu valde du, Bo G Andersson, att i din postning skriva ut namnet på den person som anmält ditt och Håkan Pieniowskis program och presentera det som ett journalistiskt avslöjande. Jag kan inte se det som ett avslöjande, uppgiften har inte varit hemlig och det lägger inte till något till sakdiskussionen. Som du såg har jag redigerat bort namnet av enkla och begripliga skäl som jag redovisat.

      Du frammanar bilden av en sorts hemlig komplott mellan mig och Samhällsmagasinet Avsnitt. Så är faktiskt inte fallet – däremot har det visat sig att vi i viktiga stycken haft en likartad kritik av filmen.

      Jag skrev om 30 sekunder utan att ha en aning om att Avsnitt skulle skriva om den. Och när Avsnitt skrev hade jag ingen aning om att en person med kopplingar till den redaktionen skulle anmäla programmet till Granskningsnämnden.

      Och med det sagt: skulle jag kunna få önska mig en diskussion om sakinnehållet i kritiken mot 30 sekunder nu? Och en sådan diskussion bör, tycker jag, bland annat fokusera på den långa genomgång av olika punkter i programmet som kan anses vara sakligt diskutabla.

      Du tar upp ett enda kort citat från anmälan, nämligen att filmarna gjort sig skyldiga till en ”direkt manipulation av information från myndigheter”.

      Det kan låta hårt. Men den som läser anmälan ser att formuleringen syftar på att filmen hänvisar till att Trafikkontoret skulle ha presenterat bevis för filmarnas uppfattning om hur trafiksignalerna slagit om (vilket i sin tur är ett led i teorin om att Christer Pettersson dök upp vid Dekorima alldeles efter mördaren) – men att det förefaller som om 30 sekunder gjort en kraftig övertolkning av den information som Trafikkontoret kunnat bidra med.

      Det är ju en spännande och viktig fråga att reda ut – tillsammans med andra punkter som kritiker har rest mot olika påståenden i filmen.

      Om vi fokuserar på det så kanske vi gemensamt kan lära oss något väsentligt om händelseförloppet den 28 februari 1986.

     3. Bo, du verkar tycka att det finns någon konspiration (”en orkestrerad kampanj”) mellan Gunnar Wall och Samhällsmagasinet Avsnitt för att ”understödja varandra i kritiken mot filmen”. Ändå verkar kampanjen bara bestå i att de länkat till varandra och båda är kritiska till ”30 sekunder” från olika perspektiv. Kritiken går inte ens ut på samma sak och Gunnar och Samhällsmagasinet Avsnitt använder inte samma argument, vad jag kunnat se. Du säger att den som anmält dokumentären till granskningsnämnden åberopar ”Samhällsmagasinet och skapar det felaktiga intrycket att det är en fristående källa”. Men i anmälan åberopas inte Samhällsmagasinet Avsnitt mer än som källa för vad Trafikkontoret självt framfört – och Trafikkontoret är väl en ”fristående källa”?

      Det känns för mig mest som att du vill fokusera på annat än innehållet i ”30 sekunder”. Du klagar på att anmälan till granskningsnämnden innehållet formuleringen ”direkt manipulation av information från myndigheter”. Kan du inte visa att detta är fel istället, om du tycker det? Visa t.ex. att ”30 sekunder” inte beskriver Lisbeth Palmes vittnesmål på ett vilseledande sätt. Jag tycker inte att Lisbeth Palme någonsin har visat minsta tecken på att peka ut Christer Pettersson som mannen i ett beige/ljust plagg som skakade på huvudet. Tycker någon annan här det?

      Förresten har polisen naturligtvis en principiell skyldighet att ta upp alla anmälningar (se t.ex. https://www.jo.se/PageFiles/3633/4442-2005.pdf och https://www.jo.se/PageFiles/3806/5054-2006.pdf). Även om en anmälan inte är anonym brukar seriösa medier inte skriva ut anmälares namn (eller tvinga anmälare att debattera sina anmälningar). Det är ett beteende som jag förknippar med oseriösa medier på de yttersta höger- och vänsterkanterna. Sådana skriver gärna ut personnummer och adresser också, i konsekvensneutralitetens namn. Märkligt och skrämmande beteende att skriva om en anmälare istället för om en anmälan.

      Kan vi diskutera ”30 sekunder” framöver, och inte konspirationsteorier?

   2. De flesta här skriver under pseudonym. Bara för att man gör en anmälan eller torgför en viss åsikt vill man inte skylta med sitt namn på nätet. Gunnar ser ju till att diskussionen hålls på en sansad nivå och att lagbrott inte förekommer. Det tycker jag är berömvärt. Jag ser inte hur det namnet på den här anmälaren, på mig eller på någon annan här i kommentarfältet skulle göra det lättare för dig att gå i polemik. Att exponera anmälares eller kommentatorers namn gör mest den som anar en dold agenda, eller den som vill bemöta i person och inte i sak (något som ligger farligt nära att skrämma till tystnad/cancel culture), enligt min erfarenhet. Någon dold agenda kan knappast vara aktuell här; Gunnar m.fl. för ju fram delvis samma kritik.

    Jag har (i likhet med andra) använt hårda ord mot dokumentären här. Istället för att diskutera din eller min person vore jag intresserad av att få det jag framfört om dokumentären skärskådat. Om jag haft fel tar jag naturligtvis tillbaka mina hårda ord.

   3. Jag håller med Gunnar här. Jag förstår inte varför du, som den starkare parten, är intresserad av att namnet på anmälaren ska uppges. Om du har rätt i sak är det väl bara att argumentera för din sak.

    1. Jag vill också hålla med.
     Bo G Andersson vet dessutom personens namn,så vad denna diskussion tillför själva sakfrågan förstår jag inte alls.

 20. ”En ny version av filmen 60 sekunder” står det i dagens tillägg. Nog hade det varit intressant om man behandlade 60 sekunder och även fick med Stig Engström och Lars J, men då skulle de väl få skrota hela idén.

   1. ”Filmarna ville göra en mindre kortning på ett ställe i filmen. SVT gick med på att de fick göra den förändringen.” svarade SVT.

 21. I filmen dramatiseras en del av tingsrättsförhöret med Lisbeth Palme. Det radiosända tingsrättsförhöret med Lisbeth Palme på https://www.youtube.com/watch?v=2NE66hMOb5E skiljer sig något från den officiella protokollariska upptagningen av förhöret. Eftersom förhöret endast upptogs på stenografisk väg men åhörare fick närvara i tingsrätten, antar jag att det gjordes flera stenografiska upptagningar och att detta var Sveriges radios egen. Har någon tillgång till flera upptagningar av förhöret? Det är ju svårt att säga att någon är bättre än någon annan när ingen ursprungskälla finns.

  1. Johan M,
   det finns en stenografisk upptagning som gjordes av rätten. Det är den som hittas här, upplagd av Lennart Remstam. Och hovrättsförhöret har jag själv lagt upp så att alla kan läsa det. Det finns här.

   1. Jo, det vet jag. Jag tänkte om det fanns andra ”konkurrerande” versioner, gjorda av åhörarna på plats.

 22. Prime Crime har börjat lägga ut alla ljudfiler på youtube från huvudförhandlingen i tingsrätten i målet mot Christer Pettersson. Det tackar vi för. Initiativet får betraktas som synnerligen vältajmat med tanke på de senaste teorierna. En del av Sveriges Radios sändningar, inklusive referat och kommentarer, finns tillgängliga sedan tidigare.

 23. Vad som främst slår mig i den här nya filmen är det här kring Leif L och hans agerande och resonerande.

  Dels är det detta med att han i likhet med de flesta mordplatsvittnena inte har sett just någonting egentligen. (Anders B, Inge M och Lisbeth har sett något mer tillförlitligt, möjligen även Anders D). Om vittnena har befunnit sig i bilar på gatan eller på Sveavägens motsatta trottoar har de reagerat på första skottet och först vid andra skottet har de tittat mot mordplatsen. Då har de sett en gärningsman som vänder sig om och flyr in i mörkret.

  Vad har då Leif L sett? Knappast något vill jag påstå. Det kan förklara varför han har förändrat och kompletterat sin ursprungliga utsaga. Den har byggts på allt eftersom. Och nu detta egendomliga.

  Dels reagerar jag också på en sak i filmen som rör Leif L:s Chevroletvan. Den ställs där vänd med riktning in mot Tunnelgatan. Och där väntar den på att två korsande fordon ska passera innan han kan köra in till brottsplatsen och parkera. Kan man belägga att det såg ut så? Att han väntade med bilen vänd så? Eller är det för att skymma Inge M, och ge en förklaring till varför denne inte såg Christer Pettersson komma och gå förbi brottsplatsen? (Anders B tycks filmmakarna överhuvudtaget inte beaktat. Och detta trots att han sannolikt är det allra bästa vittnet av alla).

  Om det nu tar minst trettio sekunder innan bilarna kan svänga in och parkera intill brottsplatsen så har mördaren hunnit långt in i mörkret på Tunnelgatan. Varifrån ser då Leif L de där berömda anklarna på mördaren och varifrån blir han så övertygad om att mördaren är barhuvad?

  1. I första samtalet har Leif L ”samma uppgifter att lämna” som en taxichaufför som intervjuats i massmedia. Runt 1,80 lång och långrock och ”en typ av hatt, tror jag att han hade”, berättade Anders D i Morgonekot 1 mars. I första förhöret pratar Leif L bara om mörk klädsel – möjligen en knälång överrock (”tror inte det rör sig om någon jacka”). Dagen därpå utesluter han inte mockapäls. Barhuvad var han tämligen säker på även här: ”Han var mörkhårig och var enligt Leif i avsaknad av huvudbonad. Detta sistnämnda är han med 99,9% säker på.” (1 mars) ”När man gick ut med det där signalementet om kepsen då vart jag lite -, då hade jag svårt och sova på nätterna och då ringde jag upp en -, vad heter han? Börje eller nånting sånt där som väl haft tidigare förhör, att försöka få honom och ta bort den där kepsen. För den här gärningsmannen hade ingen keps alltså. Jag är övertygad om det.” På frågan om han är säker och om gärningsmannen inte kan ha haft någon annan typ av mössa svarar Leif: ”Nää, det skulle vara nån mössa då som faller ihop väldigt bra med hårfärgen, men det borde ju också. Ja, jag har inte sett nån mössa, så mycket kan jag säga.” (27 april)

   Den 27 april 1986 är Leif, där Leif tar upp detta med anklarna, menar han att gärningsmannen bar jacka:

   ”Jag anser att han har haft en blå täckjacka, mörkare blå, och längden på den kan jag inte avgöra, därför att just i det bältet där var det så pass mörkt.

   Men det här ljuset som då slog ner på axlarna det avslöjade alltså en blå färg på jackan.

   Och jag kan alltså bara säga vad jag har sett vid fötterna, men mitt på har jag inga som helst begrepp, därför att det var för mörkt. Ljuset som föll uppifrån kan jag se och reflexerna från snön där jag kan se hans anklar och fötter”.

   Han påstår till och med efter frågan ”La du märke till några detaljer på den här täckjackan? Det finns ju jackor som är väldigt sydda i rutmönster och -?” att jackan hade rutmönster.

   ”Det smäller alltså ett skott till i samband med att det slår om till grönt ljus i korsningen. Och då befinner jag mig alltså i mittfilen på Sveavägen och svänger då runt efter taxin som gör en taxisväng samtidigt som jag. Och då ser jag alltså den här mannen då som står och tittade på dom andra. En liggande person och Lisbeth då som i det här fallet var okänd. Och han står och tittar en stund och iskallt sen tar han det lugnt och lunkar iväg in i gränden. […] Och när vi svänger runt där, så samtidigt som jag svänger, så larmar jag alltså 90 000 och ropar då i min biltelefon att det är mord på Sveavägen.”

   Den 7 maj 1986 beskriver han händelseförloppet med bilarna: ”Taxibilen hade hunnit längre fram i korsningen än han själv när den andra smällen hördes. Bilen gjorde då omedelbart en vänstersväng,U-sväng och stannade utmed sträckstenskanten på östra körbanan av Sveavägen mittför den liggande mannen. [Leif] gjorde samma sak som taxibilen. Han svängde över körbanan och ställde sin bil framför taxin. Han hindrade den mötande trafiken en kort stund och tvungades dessutom göra en backningsmanöver för att komma runt och intill sträckstenskanten. I samma moment som [Leif] lade om ratten för att svänga runt bilen,knappade han in 90 000 på sin mobiltelefon.Han fortsatte med detta under tiden som han svängde och fick backa m.m.”

   Jag är tekniskt helt rudis (en anledning till att jag inte kan ha fullt så nördigt intresse av Palmemordet som många; gånghastigheter, exakta sekunduträkningar, fordon, vapen etc. är för naturvetenskapligt för min smak, och långt bortom mina intressen) och låter någon annan avgöra om detta överensstämmer med filmen.

   Den 15 maj 1986 meddelar Leif att terroristen Jan-Carl Raspe är lik hans minnesbild av gärningsmannen. Just den bilden av Raspe (https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d%27actualit%C3%A9/jan-carl-raspe-a-terrorist-with-the-baader-meinhof-photo-dactualit%C3%A9/3269967) kan man väl tycka är lik både VG och CP.

   Anders D (14 mars): ”I samma stund som han varseblev situationen efter det första skottet greppade han handmikrofonen till sin radio och styrde in mot högra sidan av vägbanan och stannade. I mellantiden kom det andra skottet. Det tog cirka 2-3 sekunder innan han anropade Järfälla taxi, från det att första skottet avlossades tills han påbörjade anropet.”

  2. Jag håller med,och det gäller inte Leif L specifikt utan alla vittnesmål som utvidgas över tid.Det är de allra första förhören som jag värdesätter mest.
   Anders B har rimligtvis en minneslucka på flera minuter innan mordet.
   Det är inget uppseendeväckande med det,men bortsett vad han observerat i det akuta mordförloppet så verkar han inte ha sett någonting.

 24. Jag har svårt att släppa Ibrahim D och hans man utanför Alexandra. Signalementet är ju väldigt likt det som Krister Petersson påstår måste vara just Stig Engström, d v.s den som Yvonne N med sällskap sett + Lars Js keps. Han verkar rentav ha en väska innanför rocken. Det här kan väl inte vara Christer Pettersson heller?

  1. Birki H:
   Ibrahim D beskriver en 35-45-åring med mustasch och en keps som knäppts under hakan, iförd en enda handske, som befinner sig på andra sidan Brunkebergsåsen någon gång mellan 23.45 och 00.30. Ingen väska nämns.
   Det låter med förlov sagt varken som Christer Pettersson eller Stig Engström, och tiderna betyder att det inte heller kan vara Stig Engström.
   Ibrahim själv pekade ju ut Viktor G. Även om det utpekandet genomfördes så illa att det fick överges och knappt är värt något i identifieringshänseende, tyder det i mina ögon på att den han såg inte hade ett fullkomligt väsensskilt utseende.

 25. Krönikören Johan Croneman har sett 30 sekunder och kallar teorin som läggs fram för ett ”intressant spår”, presenterat efter ett ”minutiöst pusslande”.

  För närvarande är artikeln inte bakom betalvägg. Här finns den.

  1. Jag såg den. Han medger att han är oinsatt och lyckas i en minimal sammanfattning få ”trafikkontoret” till ”gatukontoret”. Omdömet ”framlagd med något mer än bara hygglig trovärdighet” får stå för honom. Men han kanske bara menar att filmen framstår som seriös. Det kanske den gjort om den inte ville inhamra hur unik ”granskningen” som gjorts är, flera gånger.

   Jag ser risken att DN, Leif GW och andra skänker falsk legitimitet till teorin i ”30 sekunder”. Om alla som säger emot den framstår som detaljinriktade privatspanare kan teorin vinna burskap bara genom detta. (Granskningsnämnden lär inte ”orka” ta upp detaljer.) Folk vill nog ha lösningar som förklarar sådant som Lisbeths säkert av många alltjämt omhuldade uppgifter om CP. Man undrar ju vad Axberger, som fann Lisbeths känslomässiga reaktion så väsentlig, anser om en ”lösning” som går ut på att CP var en harmlös figur som avvisade Lisbeths hjälpsökande, och inte alls gärningsman. (Man undrar ju varför hon skulle känna så starkt i en sådan situation.)

   1. Johan M,
    det går naturligtvis att hävda att om Lisbeth just varit med om att hennes make blivit skjuten och sedan får se Christer Pettersson som ju kunde skrämma folk genom sin framtoning så drabbas hon mycket starkt känslomässigt av att se Pettersson.

    För min del tror jag inte på det. Bland annat eftersom hon själv tydligt förklarat att när hon såg den man som inte ville ge henne hjälp så drog hon inte alls slutsatsen att det skulle vara gärningsmannen. I stället fokuserade hon på att få hjälp från annat håll. Det var, enligt henne själv, först efteråt som hon kom fram till uppfattningen att hennes observation av den passive mannen skulle ha handlat om mördaren. Det rimmar illa med att hennes observation av mannen skulle ha lett till en skarp känslomässig reaktion eller ens att hon särskilt skulle ha noterat hans utseende.

    Jag lutar fortfarande åt det som Holmér och K G Svensson råkade vara eniga om, att den observationen handlade om Anders B. Det mesta stämmer hyfsat bara, även Anders B:s egen beskrivning av hur han uppelvde att Lisbeth tittade på honom. Det mest påtagliga som inte stämmer är att Anders B hade skägg. Men hur framträdande var det om hans täckjacka var knäppt högt upp (som den kan ha varit) och han stod framför ljuset som kom bakifrån, inifrån butiken (vilket han gjorde)?

    1. Hon säger sig väl ha gjort tre observationer, först av mannen med den stirrande blicken, sedan av en man som avvisade hjälp och sedan av en stirrande man inifrån gränden. Den andre mannen är rimligtvis Anders och den tredje Lars. Men kan hon inte ha sett gärningsmannen först?

     1. Johan M,
      nja, Lisbeth talar om tre personer som hon förknippar med gärningsmannen och en ytterligare observation av en man i beige som verkar avvisa att hjälpa henne.

      De tre observationer som hon uppger att hon förknippar med gärningsmannen är:
      • en man som står och tittar på henne på ett antal meters avstånd och som hon ser när hon börjar se sig om efter hjälp – honom säger hon att hon ser framifrån. I tingsrätten säger hon att han kanske bara var fem meter från mannen. Hon säger också att hon omedelbart drar slutsatsen att hon inte kan få hjälp av den mannen varför hon ser sig om efter andra;
      • en man som ger sig in i gränden – hon säger att hon uppfattar ”fragment av att han springer bort”, det framgår av hennes samlade uttalanden att det är en observation när hon ser mannen snett bakifrån;
      • en man som minuter efter mordet står inne i gränden vid barackerna – enligt Lisbeth i tingsrätten gör hon denna observation en till tre minuter efter mordet.

      Under perioden kort efter mordet ser hon också, säger hon i tingsrätten, en man som befinner sig norrut, kanske 20 meter bort. I förhöret den 26 januari 1989 beskriver hon honom som en man i beige jacka, troligen av mockaskinn. Han ser ut som om han avvisar att hjälpa henne, uppger hon i samma förhör.

      Jag gissar att hon i själva verket kan ha gjort observationen av flykten in i gränden först och att den handlar om mördaren som flyr. Sedan föreställer jag mig att hon Anders B som står stilla och därefter den man hon beskriver som mannen i beige och att hon slutligen ser Lars J inne i gränden.

      1. Ett genomgående drag är att man överanalyserar vittnesmålen. Det gäller även Lisbeth Palmes utsaga. Hon försöker så gott hon kan skapa reda i kaoset, men hennes beskrivning är troligen inte rätt på alla punkter, bland annat vad gäller avstånden.
       Det viktiga här är att hon i något skede sannolikt iakttagit gärningsmannens ansikte. Det finns det också stöd för i övriga vittnesmål. Hon talar även om den man som fanns nära intill. Det kan ju knappast ha varit någon annan än mördaren.
       Att hon skulle ha förväxlat Anders Bs och gärningsmannens ansikten förefaller mycket långsökt. Hon är noga med att mördaren saknar skäggväxt. Dessutom fanns Anders B kvar på platsen under hela räddningsarbetet. Någon gång under de efterföljande minuterna borde väl LP ha noterat det även om hon i första hand var koncentrerad på sin make.

       1. Fredrik G,
        den bästa möjligheten att iaktta gärningsmännens ansikte hade Lisbeth när hann sköt mot henne på knappt en meters håll och omedelbart efteråt. Andra vittnesuppgifter pekar på att hon och mördaren såg på varann innan mördaren började flytta sig bort.

      2. Det där med beige ser jag inte i tingsrättens protokoll. Först en man ”som står under hörnet” och stirrar. Mörk, blå jacka, mörka byxor, etc. Sedan vänder hon sig snett bakåt ”och där kom en person som såg spensligare ut”. Något ”ljusare och midjelång jacka” och ”ett spensligare intryck”. Hon ”noterar fragment av att han springer bort”, ”i en studsande gång”. Och ”vid ett tredje tillfälle” står någon vid baracken ”och stirrar tillbaka”. Både Helin och Lisbeth Palme talar om tre tillfällen. (Själv tycker jag det känns uppenbart att hon egentligen är osäker och överkompenserar med sådant som ”jag är yrkesmässigt tränad till observation” och ”Min uppmärksamhet är oerhört skärpt.”)
       ”Hon upptäckte då, cirka 30 meter norrut på Sveavägen, en man iklädd något beige plagg som tittade mot henne.” (förhöret 1986-04-29) Att jackan skulle vara av just mockaskinn ser jag bara i det av dig nämnda åklagarförhöret 1989-01-26. I hovrätten säger hon ”någonting beige eller någonting sådant. Jag tror att jag uppfattade det som något ljusare färg på jackan”. ”Det är möjligt att det kan vara en annan färg, eftersom jag tror att det är ett oranget ljus. Då blir det ju litet andra färger.”
       Det verkar ju som om hon ser gärningsmannen och sedan den ”beiga” spensliga mannen. Skulle det sistnämnda då vara Anders? Eller är det en oidentifierad man som ”30 sekunder” nu försöker få till CP? Det låter ju som ett slags förvrängning av Anders, med en man som vrider på huvudet som om han avvisade hjälp, och ljuset från skylten förvränger väl färgerna. Ett problem är ju att Liljeros i hovrätten frågar ”Gick han i riktning mot er?” och får ett jakande svar från Lisbeth. Det låter ju mer som ”30 sekunder”-förloppet än som Anders, som väl inte rörde sig mot Lisbeth.

       1. Johan M,
        Lisbeths beskrivning av klädsel, avstånd och position när det gäller mannen som hon kopplat till färgen beige kan knappast vara Anders B. Och inte heller Pettersson eller gärningsmannen. Det bör vara en hittills oidentifierad person. Eller så har Lisbeth blandat ihop saker ordentligt så mycket så att hennes uppgifter om i alla fall detta närmast saknar värde.

      3. Oj. Efter ”studsande gång” vill jag ha in ”(Oklart vem som åsyftas, men inte den spensligare mannen, som redan försvunnit.)” Annars blir det syftningsfel.

 26. Två centrala frågor här är förstås hur länge gärningsmannen stannade på brottsplatsen och vilka möjligheter som Lisbeth Palme hade att iaktta mördaren. Med utgångspunkt från de tidigaste förhören är det inte alldeles lätt att bestämma något tidsintervall, eftersom protokollen inte är så detaljerade.

  Man kan givetvis problematisera mordvittnenas berättelser i rättegångarna mot CP, eftersom de avges så lång tid efter händelsen. Hovrätten konstaterar hur som helst att flera av de centrala vittnena har berättat att gärningsmannen dröjde sig kvar efter skotten. Anders B och Anders D anger cirka 20 sekunder. Det är i så fall en bedömning som går helt på tvärs mot dokumentären, vilket borde ha kommenterats.

  I domen kan man också läsa följande på sidan 29:

  ”Flera vittnesmål ger vidare vid handen att Lisbeth Palme haft möjlighet att iaktta gärningsmannen efter skotten. Enligt Anders B tittade Lisbeth Palme upp när hon stod på knä och kan då ha iakttagit mannen som sköt eftersom de var så nära varandra. Leif Ljungqvist har redovisat en minnesbild av att gärningsmannen och Lisbeth Palme tittade på varandra.”

  Anders D sa redan på mordnatten att han var övertygad om att LP hade sett gärningsmannen.

  Även Inge M uppgav att LP tittat mot gärningsmannen. Han uppskattade det till 1-2 sekunder.

  Hovrätten finner det styrkt att Lisbeth Palme haft möjlighet att iaktta gärningsmannen såväl framifrån som snett bakifrån, men att det rört sig om alltför kortvariga observationer.

  Här är hovrättsdomen:

  Klicka för att komma åt B1952-89HRdomenChristerPetterssonPalmemordet.pdf

  1. Ja,någon observation måste LP basera sitt senare agerande efter.
   Hon konfronteras med Viktor G,men pekar inte ut denne.
   Hon får titta på runt 600(?) foton i period innan hennes utpekande av Christer Pettersson,men hon fastnar inte för något.
   Hon pekar under högst tvivelaktiga omständigheter ut CP.
   Skulle hon agerat så här OM det var Anders Bs ansikte hon förväxlar med gärningsmannen?
   Frågan känns öppen,och något slutgiltigt svar lär vi inte kunna få.
   Spekulationsvis så finns det två rimliga förklaringar till att hon felaktigt pekar ut CP.
   Antingen så styrs hon helt av omständigheterna såsom fantombild,tidningsartiklar,samtal inom familjen,polisens agerande i samband med hypotes CP osv,osv.
   Eller också så förväxlar hon det hon sett av gärningsmannens ansikte med Christer Petterssons dito.Förväxling av sådant slag har ju bevisligen tidigare skett i svensk rättshistoria.Exempel på detta är Olle Möller fallet.
   Jag landar i att hennes utpekande av specifik individ alltid kommer att vara tvivelaktig.
   Att hon däremot bör ha sett vad hon tror är gärningsmannens ansikte är även det rimligt att tro.Det är min personliga åsikt i skrivande stund att jag inte tror att det är ABs ansikte som förväxlas i sammanhanget.

  2. Fredrik G
   Anders B talar initialt om att gm vände ett halvt varv efter skotten och försvann in gränden. Synlig i några sekunder enligt honom. Efter att mannen försvunnit hoppade han själv in i porten.
   Anders D talar om att gm vaggar kroppen 1-2 sekunder efter skotten varefter han sprang in i gränden. De allra flesta vittnen nämner ett sekundsnabbt förlopp.
   Vi vet att Lisbeth inte såg något vapen och i Tingsrätten medger hon att hon initialt fokuserade på Olof och det är naturligtvis förklaringen varför hon inte såg mördarens revolver eller att den stoppades undan. Revolver undanstoppad = uppdraget utfört, fly.
   I Tingsrätten frågade man också mer än en gång om det var när mannen stod vid Dekorimahörnan (5-7 m från Lisbeth) som hon såg gm för första gången och då svarade hon klart och tydligt ja. Det måste innebära att hon inte såg när mannen flyttade sig dit. Den flytten är en feltolkning från henne enligt mig. Hon säger vidare att nästa gång hon ser mannen så har han förflyttat sig på andra sidan Tunnelgatan, men det har hon inte heller sett. Hon såg honom bara snett bakifrån när han drog iväg.
   Anders B nämner inte alls något om att gm närmade sig Dekorimahörnan med nästan hela det avstånd han själv hade till mordplatsen, vilket måste vara fallet som Lisbeth beskriver det. Ingen talar om att det stod två med liknande täckjackor mm, någorlunda bredvid varandra nära Dekorimahörnan.
   Även om möjligheten fanns att se gm för Lisbeth, så talar allt i mitt tycke för att hon inte såg mördarens ansikte utan det var Anders B hon såg först och sen gm snett bakifrån. De förflyttningar hon pratar om är feltolkningar som gör att det blir till en och samma person. Att hon gjorde dessa missar beror enligt mig på att hon mestadels hade ögonen på Olof medans gm fanns kvar på mordplatsen.

    1. Johan M

     Den ljusare klädda mannen stöpt i spensligt format, är i alla fall under inga omständigheter Christer P i min värld i alla fall. Jag tror inte alls på ”30 sekunder”. Jag är mycket tveksam till att Lisbeth har kronologin rätt med beige-mannen. Det vimlar inte av uppgifter om en sådan man så tidigt.

     1. Framförallt har ju Lisbeth aldrig pekat ut Christer som den beige mannen ”betydligt längre norrut på Sveavägen”, så ”30 sekunder” innehåller en ”delteori” som inte förklaras för tittarna. Hur menar man att Christer vara Lisbeths ”beige” man och samtidigt Leif L:s man i blå täckjacka? Det går ju bara om man klipper bort Lisbeths uppgifter om gärningsmannen, som man gjort, eller om man förklarar hur man tänker på något annat sätt (vilket man lät bli). Lisbeth har ju aldrig pekat ut den beige mannen som Christer eller som någon annan.
      Jag undrar dock om det inte är Anders B ändå, även om Lisbeth – som får avståndsförhållanden fel och uppger olika avstånd och således även får fel på ”cirka 30 meter norrut på Sveavägen” (30 meter 860429, men 25 meter i förhör 860825) – påstår att mannen kommer mot henne (redan 860429), och har ”kommit norrifrån, från Tegnérgatshållet” (hovrätten). Färgerna säger hon ju i hovrätten kan vara fel på grund av ljusskenet. Att mannen gör ett ‘beigt’ intryck behöver knappast betyda särskilt mycket i Lisbeths tillstånd. Något beige plagg, står det dessutom faktiskt bara i första aktuella förhöret med Lisbeth. Anders B hade ju bruna byxor och brun väska och ljus mössa. Nog kan han väl ha gett ett ljusare, beigt intryck?
      Tråkigt att ”30 sekunder” inte ens försöker bygga på Lisbeths iakttagelser av två olika män, utan istället låtsas att hon bara ser en man, som hon sedan pekar ut som Christer.

      1. Johan M
       Ja, inte är det omöjligt att det är Anders B, eller kanske något hopkok av Anders B (som står för kronologin) och Jan-Åke S (som bidrar med spenslighet och färg)? Om man tänker på den panik Lisbeth måste ha haft, så kan det inte ha varit lätt, allra minst viktigt, att sortera in ansikten och kläder från personer från mordplatsen. Jag inbillar mig att det måste ha varit en soppa av fragmentariska bilder och att det gnagde i hennes huvud: ”Jag måste rädda Olof, Jag måste rädda Olof …”
       Som jag nämnt tidigare tror jag inte alls att hon sett mördarens ansikte, där håller jag med filmen om att hon måste ha fokuserat på Olof första sekunderna. Att därefter på några sekunder memorera ett ansikte på en person som vid det tillfället var fullständigt oviktig, när man själv är i chocktillstånd och sedan tvärsäkert plocka fram det tre år senare, har jag svårt att tro på. Jag tycker den sammantagna bilden från vittnesmålen, allt från Anders B, fotgängare, bilburna, fram till Lars J, är glasklar. Det var EN person som sprang iväg efter skotten. För mig blir filmen ”30 sekunder” ett ”tappert” försök att förklara Lisbeths utpekande och divergensen i signalementen. Roligt med nya infallsvinklar dock.

 27. Ytterligare en sak är värd att uppmärksamma när det gäller Lisbeth Palmes utpekande. Enligt Dahlsten var LP inte alls inställd på att gärningsmannen skulle finnas med i konfrontationsgruppen. Därför blev hon väldigt tagen när hon mot förmodan kunde göra en identifiering. Den starka känslomässiga reaktionen bekräftades sedan också i protokollet av åklagarna.
  Det där rimmar inget vidare med att Lisbeth skulle ha fått intrycket att utredarna hade en massa andra besvärande uppgifter på mannen ifråga och att hon bara var där för att knyta ihop säcken. Det är ju riktigt att hon på förhand visste att det rörde sig om en missbrukare, men hon var också noga med att understryka att utpekandet inte grundade sig på det.
  Man kan inte heller i övrigt tala i termer av att hon trodde att hon kom till ett dukat bord. Det finns absolut ingenting i hennes redogörelse till Dahlsten som tyder på det. Hennes förväntningar var tvärtom lågt ställda. Så inte kan hon väl i det läget ha trott att polisen hade någon annan graverande bevisning emot honom.

  1. Fredrik G,
   Lisbeth har själv förklarat att eftersom hon kallades till en konfrontation avisning så utgick hon från att det fanns stark bevisning mot den misstänkte. Att hon sedan, enligt egen utsago, inte hade ställt in sig på att hon skulle känna igen någon i gruppen kan ju verka motsägelsefullt. Men jag menar att det finns högst rimliga psykologiska förklaringar både till en sådan förhandsinställning och till den starka känslomässiga reaktion hon fick under visningen, trots att hon – som jag tror – inte sett Pettersson på brottsplatsen.

  2. Otto Ekevi har pratat med någon som förstår sig på trafiksignaler. Visserligen är även denna person anonym, och slipper således utstå någon otillbörlig granskning av sin person, men det är likväl intressant.

 28. Vet inte om det är en tillfällighet att detta läggs upp på Youtube i dessa dagar.

  Enligt texten till videon (mestadels LAC-bandet) har denne S-politiker kört CP i taxi varvid denne s.a.s. bekräftar tesen i dokumentären, dvs LP såg CP (dock ej som gm).

  Man kommer onekligen att fundera på om Bo G Andersson tagit intryck (men var kanske allt för tunt att underbygga saken).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.