En hel dag med teorier och fakta om Palmemordet – ser ut att bli en återkommande händelse

Mattias Kressmark och Jonas Nyman från Palmemordsarkivet var nöjda efter söndagens konferens om det fortfarande ouppklarade mordet på Sveriges statsminister. En hel dags föredrag och diskussioner hade genomförts med framgång – deltagarna var nöjda, tidsschemat hade hållits och mängder av information hade redovisats. Det ser ut som om konferensen kommer att bli en återkommande företeelse.


”VARFÖR BERÄTTADE DU INTE för mig om Palmemordskonferensen i förväg? Jag blev nästan lite sur på dig!”, sa en av mina vänner härom dagen. Andra hade visserligen hört talas om konferensen men inte varit snabba nog med att anmäla sig och därför blivit utan plats i alla fall.

Det var Jonas Nyman och Mattias Kressmark från Palmemordsarkivet som tagit initiativet till evenemanget. Och ambitionen var att skapa ett forum för utbyte av information om denna gigantiska mordutredning, den som formellt avslutades för snart tre år sedan men som fortfarande väcker ett stort intresse både i Sverige och utomlands.

Konferensen kan ses som ett komplement just till Palmemordsarkivet.se som är en sida på nätet med länkar till ett stort och växande antal dokument från den numera nedlagda utredningen.

Jag fick själv nöjet att inleda konferensen med ett anförande om Palmeutredningens sista år. Och jag passar här på att i sammandrag ta upp vad jag valde att tala om. Sedan ska jag i ännu kortare form säga något om de andra inslagen. Jag kompletterar det jag skriver om andra talare med en del länkar som gör det möjligt att ta mer utförlig del av deras resonemang eller ge bakgrund till det de tog upp.

En enkel fråga till deltagarna

Jag började för min del med en enkel fråga till deltagarna: vad skulle du göra om du bevittnade Palmemordet?

Så här skissade jag förutsättningarna: du befinner dig nära Dekorima när du hör skotten. Du tittar dit och går fram till platsen. Du gör vissa observationer, värdet av dem kan du inte riktigt bedöma. Du ger dig iväg efter en stund, lite osäker på vad som hänt. Du vet inte vem som är skjuten. Nästa dag får du veta att offret är Palme. Du inser att du kanske sett något viktigt och du tänker att du skulle kunna ringa polisen eller i alla fall någon tidning. Eller både och.

Frågan är vad du gör då. Som samhällsmedborgare förväntas du göra din plikt och ge dig till känna. Du kanske också tycker det vore spännande om folk fick veta att du varit med om något stort och dramatiskt. Kanske kan du få en belöning av polisen eller tipspengar av någon tidning.

Å andra sidan: såg eller hörde du verkligen något viktigt? Är du säker på vad du såg? Kan det uppstå en hotfull situation – för dig eller dina anhöriga – om det blir känt att du sett något? Kan du tvingas vittna i en rättegång? Kan det till och med bli så att du själv blir misstänkt? Kan du lita på polisen – eller kan det till och med vara så att poliser är inblandade? Och om du går till journalister, kan du lita på att de skriver rätt och inte framställer saker så det blir jobbigt för dig? Kan du i värsta fall bli uppsökt av konstiga människor om du blir uppmärksammad i media?

Jag ville ge deltagarna hjälp att tänka sig vilka frågor som skulle kunna dyka upp i deras huvuden i en sådan situation. Och så bad jag alla att tänka efter: var de säkra på att de skulle kontakta polis och/eller media och berätta att de varit på platsen? De som var säkra skulle räcka upp hand.

Ungefär hälften slängde upp handen i vädret. Resten avstod.

Det där var förstås inget vetenskapligt experiment. Men jag startade så för att illustrera att vi faktiskt inte vet hur många personer som befann sig på brottsplatsen i nära anslutning till mordet och som kan ha sett något av intresse.

Lisbeth Palme har talat om en man i beige som befunnit sig norr om mordplatsen strax efter mordet. Han är inte identifierad. Och det finns andra vittnesuppgifter om till synes okända personer.

Vi vet också att polisen inte alls tog upp namn och kontaktuppgifter på ett systematiskt sätt. Bara nio personer blev antecknade av alla dem som fanns på brottsplatsen. Det fanns många fler där. Dessa andra hörde av sig själva senare eller – i en utsträckning som vi bara kan gissa om – kanske inte alls.

Två unga killar blev fångade på bild av en pressfotograf. Bilden plus deras namn publicerades i Svenska Dagbladet den 1 mars 1986. Där stod också att de varit vittnen till mordet. De två killarna blev förvisso hörda av polisen – men först som två och ett halvt år senare. Då berättade de att de aldrig sett mordet utan kommit fram först sedan ambulanserna åkt. Men det kunde ju inte polisen veta innan det hållits förhör med dem. Mer noggranna än så var inte de tidiga utredarna med att dammsuga brottsplatsen på information.

En sak som borde ha gjorts från polisens sida var att tidigt och systematiskt ha frågat ut alla kända vittnen om vilka andra personer de sett på platsen. Det skedde inte.

Den samlade bilden vi kan få är alltså att det inte existerar någon tillförlitlig kartläggning av vilka personer som befann sig vid Dekorima minuterna närmast efter mordet.

En man som verkligen ansträngde sig att rapportera till både polis och media var dock Stig Engström. Han har anklagats för mycket, men detta kan faktiskt ingen ta ifrån honom. Vad han inte visste var att långt efter hans död skulle hans iver att berätta bli förödande för eftervärldens bild av honom – han blev utpekad som misstänkt statsministermördare. Hade han valt att tiga så hade detta aldrig hänt.

Den väsentliga orsaken till Palmeutredarnas utpekande var att hans närvaro på brottsplatsen inte tydligt kunde beläggas i det befintliga – och väldigt ofullständiga – utredningsmaterialet. Alla andra indicier som dragits fram mot honom är helt underordnade denna centrala ingångsuppgift. Men om vi medger den högst påtagliga möjligheten av att han faktiskt var där fast det syns dåligt i materialet så blir det inte mycket kvar av resten av caset mot honom.

”Tillbaka till Sveavägen”, Stig Engström och Stay Behind

Det är klart att det kunnat verka lite fascinerande att Engström å ena sidan berättat utförligt om vad han gjorde på mordplatsen och att han å andra sidan inte gjort något tydligt avtryck i de upptecknade vittnesmålen från andra vittnen. Men i mitt anförande diskuterade jag också en del ytterligare omständigheter som gjorde att utredarna blev så intresserade av Engström.

Inledningsvis hade det att göra med att de arbetade efter devisen ”tillbaka till Sveavägen”. Engström hade ju ur utredarnas synvinkel den fördelen att han uppenbarligen befunnit sig på Sveavägen någon gång i nära anslutning till mordet. Något sådant hade aldrig kunnat bevisas till exempel i fallen Victor Gunnarsson eller Christer Pettersson. Och den lockande tanken blev då att här fanns det en identifierad tänkbar mördare som kunde knytas till platsen.

Och en misstänkt person att peka ut var precis som behövdes för att kunna avsluta utredningen.

Men nu visar sig något intressant i materialet som kommit fram sedan utredningen lagts ner. Krister Petersson och Palmegruppen startade verkligen inte med en ensam gärningsman. I stället var de benägna att se Engström som en nyckelfigur i en komplott med trådar till Stay Behind.

Hur kunde det komma sig? Jo, helt enkelt för att materialet från Sveavägen med närmaste omgivningar gav goda skäl att tänka sig att mordet var resultatet av en komplott. Trots att tidigare utredare oftast låtit bli att utreda spaningsuppslag i den riktningen så fanns det många sådana, framför allt vittnesobservationer av personer runt Sveavägen som tycktes ägna sig åt organiserad övervakning. Och uppgifter av det här slaget väckte intresse hos Peterssons utredare, det framgår tydligt av det släppta materialet.

Att titta på dessa försummade uppslag var definitivt att gå tillbaka till Sveavägen. Det bekymmersamma var bara att det handlade om namnlösa och ansiktslösa individer. Det var där Stig Engström kom in. Om han kunde kopplas till hemliga operationer kring mordplatsen så borde det se ut som om det var en lösning i sikte, en lösning som just handlade om att gå tillbaka till Sveavägen. Och den länk som utredarna tyckte sig se mellan Engström och vittnesmålen om vad som liknade en komplott var den hemliga organisationen Stay Behind som av tradition haft kopplingar just till Skandiahuset, Stig Engströms arbetsplats.

Det problem som utredarna med tiden konfronterades med var att de, trots intensivt letande, inte hittade några kopplingar mellan Engström och Stay Behind. Och då fick det till sist bli ett utpekande av Engström ensam, trots att det inte gått att avfärda de oroande tecknen på organiserad övervakning av Palme.

Någon gång i början av 2020 blev huvudstrategin att nagla fast Engström vid mordet, även om det fick bli Engström ensam.

Det problem som utredarna då insåg att de ställdes inför var att bevisningen mot Engström som person var mycket mer bristfällig än de intalat sig. De gjorde vad de kunde för att komplettera bevisningen under månaderna fram till halvårsskiftet. Men de hittade inget. Och utpekandet av honom på den presskonferens som avslutade utredningen blev – som vi vet – ingen succé.

Men det är ändå där vi står i dag. Utpekandet av Stig Engström som misstänkt gärningsman är fortfarande är den officiella lösningen – hur ohållbar den än är.

Kommer det att fortsätta vara rättsapparatens officiella ståndpunkt? Jag avslutade mitt anförande med att jag inte tror det och att konferensen var ett bevis på att frågorna finns kvar och fortfarande bearbetas av människor med engagemang.

Swedenborgsgruppen

Nästa punkt på dagordningen var att en av arrangörerna, Jonas Nyman, gick igenom uppgifter från utredningsmaterial som nu blivit tillgängligt om två tidigare okända personer som kan misstänkas för inblandning i Palmemordet. Han kallade dem ”Rudolf” och ”Kent”.

”Rudolf” var 38 år vid tiden för mordet. Han var drivande i en krets som ibland betecknats som Swedenborgsgruppen. Den lånade lokaler i Swedenborgskyrkan i Tegnerlunden, nära biografen Grand. Bland dess medlemmar fanns ett antal personer som var framträdande i den svenska extremhögern. En av medlemmarna i denna grupp var Anders Larsson, den man som före mordet skickade en varning till statsrådsberedningen om att Palme skulle mördas. Och det visar det sig nu att han pekat ut just ”Rudolf” som ansvarig för mordet på Palme.

Den andre personen Jonas Nyman tog upp var en person han kallade ”Kent”. Denne var liksom ”Rudolf” medlem i Swedenborgsgruppen. Han var också medlem i S:t Michaelsorden, ett ordenssällskap med rötter i det pronazistiska Sveriges Nationella Förbund. Jonas Nyman berättade att det finns uppgifter i utredningen som pekar på att ”Kent” under makarna Palmes besök på Grand blev uppringd av en anställd på biografen.

Den som vill veta mer om vad Jonas Nyman har att säga om Swedenborgsgruppen kan till exempel lyssna på avsnitten 271, 272, 276 och 277 i den ambitiösa podden Palmemordet som produceras av Dan Hörning och Tobias Henricsson.

Nästa talare var Christina Jensen som berättade om sin före detta man som enligt henne var den som utfört Palmemordet. Även han hade kopplingar till Swedenborgsgruppen. Christina Jensen kan också höras i avsnitt 273 av podden Palmemordet.

WACL, Skandiahuset och Sydafrika

Därefter var det dags för Christian Kirk Muff, en av de ansvariga för den danska podden Det hemmeligste af det hemmelige. Podden handlar om det kalla kriget, om Stay Behind i Sverige och Danmark och om Palmemordet och detta var också temat för Christian Kirk Muffs anförande. Där tog han särskilt upp WACL, World Anti Communist League, en internationell organisation som också var verksam i Sverige och som, menade talaren, egentligen var en täckorganisation för kretsar som använde sig av politiskt våld för att främja sina syften. Ett internationellt exempel var dödsskvadronerna i Paraguay. Men Christian Kirk Muff reste också frågor om WACL:s inblandning i Palmemordet. En av de svenska representanterna för WACL var Anders Larsson som tagits upp redan i Jonas Nymans föredrag. Christian Kirk Muff beskrev honom som en ”whistle blower”. Podden Det hemmeligste af det hemmelige hittar man här.

Från genomgången av Skandiahuset.


Efter lunch inledde Henrik Andersson med en detaljerad genomgång av en byggnad som diskuterats utförligt under de senaste årens debatt om Palmemordet – Skandiahuset. Han hade skaffat sig tillgång till ritningar av såväl fasaden som interiörerna på olika våningar. Syftet med föredraget var inte att argumentera för någon särskilt slutsats när det gällde anklagelserna mot Stig Engström utan helt enkelt att ge en ökad kunskap om byggnaden som den såg ut vid tiden för mordet. En kort men illustrerad artikel om Skandiahuset finns här. Och en läsvärd artikel som berör Skandia och dess relationer till Stay Behind finns här.

Därefter talade Göran Björkdahl om Sydafrikaspåret. Han har sedan 1983 arbetat med utveckling i Afrika som konsult och som handläggare på Sida och på ambassader i Afrika. Tidigare har han forskat i omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död vilket bidrog till att FN öppnade sin utredning på nytt, Hans arbete redovisas också i dokumentären Cold Case Hammarskjöld från 2019.

Göran Björkdahl berättade om hur han 2014, under arbetet med Dag Hammarskjöldfilmen, kom i kontakt med de så kallade Deepsearch-dokumenten, en sammanställning av handlingar som – ifall de var äkta – visade att Sydafrika planerat och genomfört mordet på Olof Palme.

Konferensprogrammet.


Genom olika kontakter i det gamla och det nya Sydafrikas hemliga tjänster fick Göran Björkdahl fram ett material som han tog med hem till Sverige och som väckte Palmeutredarnas intresse. Göran Björkdahl nämnde att 2018 hade det gått så långt att Krister Petersson då uttryckte att han kunde tänka sig att resa ner till Sydafrika och stanna en månad om han bara fick möjlighet att tala med rätt personer.

Göran Björkdahl fick med tiden intrycket att det skulle vara möjligt att få fram någon sorts förhandlingslösning, att personer som arbetat för apartheidregimen och var inblandade i mordet skulle kunna tänkas erkänna om de fick garantier om att inte ställas inför rätta. När han hörde Krister Petersson gå ut i februari 2020 och flagga för en lösning som kanske, men inte nödvändigtvis, skulle innebära åtal så trodde han att en sådan uppgörelse var på gång. Två artiklar från brittiska Guardian om Göran Björkdahls research om Sydafrikaspåret finns här respektive här, den senare skriven av Göran Björkdahl själv.

David Fredin och Jan Stocklassas bok

Efter Göran Björkdahl talade David Fredin. I Jan Stocklassas bok Stieg Larssons arkiv – nyckeln till Palmemordet pekas David Fredin ut som deltagare i mordoperationen och som den som efteråt gömmer mordvapnet. Hans namn har i boken ersatts med en pseudonym, men David Fredin menade i sitt anförande att det inte var svårt att lista ut att det var han som åsyftades och han menade att det handlade om falsk tillvitelse från Jan Stocklassas sida. David Fredin presenterade också inslag i en teori som han själv gjorde sig till tolk för. Den gick ut på att Palme hade anknytning till KGB och att han blev mördad av sovjetiska agenter som var rädda för att sanningen skulle komma fram. Jan Stocklassas bok hittar man exempelvis här. En artikel där David Fredin utvecklar sina tankegångar om Olof Palme finns här.

Jan Stocklassa som ursprungligen skulle ha deltagit på konferensen och berättat om sina teorier hade fått förhinder.

Konstnären GF och Victor Gunnarsson

Karl Kyle berättade om en av de personer som hade väckt Palmeutredarnas intresse som en följd av deras arbete med gärningsmannaprofilen. Det handlade om den man som brukar gå under beteckningen GF. Karl Kyle beskrev honom som en excentrisk konstnär med personlighetsstörning, antisemitiska åsikter och kriminell bakgrund. GF är också enligt Karl Kyle en person med stor förmåga att göra sig oanträffbar och som dolt sig bakom olika alias. Ett avsnitt om GF finns i Palmemordspodden (inte att förväxla med podden Palmemordet). Det kan hittas här (betalvägg).

Anders Malmqvist berättade om Victor Gunnarsson och dennes relationer till bibelsmuggling in i dåvarande östblocket. Mer om Gunnarsson finns till exempel här, på en sida på WPU, en portal om Palmeutredningen med länkar till dokument.

Marc Pennartz om Christer A

Marc Pennartz, en nederländsk journalist som varit bosatt i Sverige, talade om sin research kring Christer A, en annan av de personer som intresserade Palmeutredarna när de arbetade med gärningsmannaprofilen. Marc Pennartz menade att Christer A var ett starkt alernativ som gärningsman, han hade rätt sorts vapen, tillgång till rätt sorts ammunition och praktiska möjligheter att utföra mordet eftersom han bodde relativt nära mordplatsen och saknade alibi. Han var dessutom mycket fientligt inställd till Olof Palme och han undvek i det längsta att lämna in sin revolver för provskjutning. Till sist hävdade han att han sålt den till en person som han inte kunde uppge namnet på. Mer om Marc Pennartz research finns i podden Palmemordet, avsnitt 268 och 269.

Avslutningsvis talade Mattias Kressmark om Palmemordsarkivets framtid och efterlyste förslag och initiativ från deltagarna.

Under punkten kollade han intresset från deltagarnas sida för en upprepning av initiativet med en konferens. Det visade sig att intresset var stort, så de som missade det här evenemanget bör inte behöva vara alltför ledsna.

Efter själva konferensen fortsatte de som ville till Urban Deli i Dekorimas gamla lokaler för att fortsätta diskussionen över en öl.

Podden Palmemordet har ett nytt avsnitt som just handlar om konferensen, det kan hittas här.

Konferensen hölls på Westmanska Palatset, alldeles intill Adolf Fredriks kyrka (bilden) där Olof och Lisbeth Palme ligger begravda på kyrkogården. Ett stenkast härifrån är också den sträcka av Sveavägen där paret Palme gick från biografen en sen kväll för 37 år sedan.

Annons

57 reaktioner på ”En hel dag med teorier och fakta om Palmemordet – ser ut att bli en återkommande händelse

 1. Så värdefullt! Tack för den redovisningen. Hoppas konferensen blir återkommande, nästa gång ska jag komma.

 2. Det förtjänar att påpekas att utredarna så tidigt som 2018 menade att mycket talade för att Engström agerat på egen hand, även om vissa, kanske lite halvhjärtade, utredningsåtgärder vidtogs också senare med avseende på de militära strukturerna. Så här skriver Hans Melander i protokollet vid åklagarmötet den 7 november 2018, kort tid efter Lisbeth Palmes död:

  Konstateras att vi nu mer och mer lutar åt att NN, om han är gm, agerat på egen hand och att SB eller liknande gruppering sannolikt inte är inblandad
  https://drive.google.com/file/d/1d1lYpBygnRu2vmi0aq21batc89VJheub/view

 3. Hej Gunnar,
  Tack för utmärkt refererat! Vad det gäller okända vittnen till Palmemordet så dök det ca 10 år efter mordet upp två kvinnor som, om jag mins rätt, hade befunnit sig nära det sydvästra hörnet av Tunnelgatan-Sveavägen. De blev förhörda någon gång under andra halvan av 90-talet och vittnesmålen finns i Palmemordsarkivet, men jag hinner inte länka till förhören nu (någon annan här på bloggen kan säkert lägga ut korrekta länkar).

  Dessa två kvinnor utgör alltså ett bra exempel på din tes att det kan finnas många vittnen, som av olika skäl, kan ha gått under radarn. Dessutom fanns det säkert en del kriminella och ”vinddrivna” karaktärer som varit på eller i närheten av Sveavägen men som inte ens övervägde att kontakta polisen.

  1. Anders Fredric,
   jag gissar att du tänker på ”Anneli” och ”Anki” som skulle ha sett en man med walkie-talkie och skjutvapen på mordplatsen någon gång kort tid före mordet. Det finns ju en omfattande diskussion om tillförlitligheten i deras vittnesmål vad gäller olika enskildheter. Men det får väl anses vara en rimlig slutsats att de sannolikt varit på Sveavägen under mordkvällen, att de sett något som de i alla fall i efterhand uppfattade som dramatiskt och att de valde att inte kontakta polisen för att de blev rädda.

   Att deras uppgifter alls kom in i utredningen berodde på att journalisten Olle Alsén fått höra talas om vad de skulle ha varit med om och då kontaktade Palmegruppen.

   Förhör med ”Anki” hittar man på Palmemordsarkivet som nummer 45, 45.1, 45.2 och 45.3. Förhören med ”Anneli” har nummer 46, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 och 46.5.

   1. Hej Gunnar,
    Tack för kommentar! Men nej, det var inte ”Anneli” och ”Anki” jag avsåg. Jag vill minnas att det var två kvinnliga vittnen som år 1997 eller 1998 uppmärksammades av Palmeutredningen efter att den fått information om att dessa kvinnor befunnit sig i närheten av mordplatsen. Jag har något svagt minne av att någon av kvinnorna eventuellt bodde i en Västsvensk stad när de förhördes drygt 10 år efter mordet.

    Jag ska kolla lite mer när jag hinner, men jag tror säkert någon annan här på bloggen har bättre koll än jag har för stunden.

    1. Anders Fredric och andra,
     just nu klingar det inga klockor för mig. Men det är säkert någon annan som vet vad det handlar om. Skriv i så fall!

      1. Anders Fredric,
       stort tack. Ja, det var ju ett mycket bra exempel på sådant jag diskuterade. Här har vi två unga kvinnor som befinner sig mycket nära Dekorimahörnan när mordet äger rum, men som berättar för polisen om att de var där och vad de minns att de observerade först elva år senare.

       1. Frågan är hur dessa vittnesmål skall värderas?
        Att 11 år hinner passera är olyckligt naturligtvis.
        Uppgifterna i sig är annars väldigt intressanta,särskilt tid och rum.
        Skall jag anlägga samma grundinställning på dessa vittnesmål som alla andra så innebär ju detta då att dessa två kvinnliga vittnen är de sista som passerar mordplatsen innan mordet.Det handlar om en närhet som inte ens vittnet NF är i närheten av.
        De två vittnesmålen förefaller dock ha lagts ad acta snabbt.
        Man frågar sig varför?

        1. Ragnar, Anders Fredric m fl:

         Ja, det här hade jag gärna fått lite mer klarhet i.

         Spontant är jag benägen att avfärda, eller i alla fall ignorera, vittnen som hör av sig ett drygt årtionde efter händelsen och säger sig ha varit precis vid mordplatsen. Men rena fabulister brukar ha något mer spännande att berätta än att de stod och tryckte en stund utan att se något särskilt.

         Jag förhåller mig fortsatt skeptisk (det skulle kanske kunna röra sig om att de varit i området, men har pratat fram lite häftigare minnen med tiden), men är som du nyfiken på vad polisen fick fram i övrigt för att värdera deras trovärdighet.

         1. Madam,

          Katarina Ls och Marias vittnemål kan ses i samband med NFs vittnesmål om att han mött ett ungt par på sin promenad norrut på Sveavägen innan han mötte makarna Palme.
          Tid och rum stämmer med kvinnornas vittnesmål.
          Detta förstärker värdet av uppslaget ifråga tycker jag,och det finns inget annat i materialet som anger vilka det annars skulle ha varit som NF sade sig möta innan han träffade på LOP ungefär tio meter norr Skandias entre.
          Två relativt samstämmiga vittnesmål som kan antas stödjas av ett tredje utomstående är relativt starka papper i Palmemordssammanhang kan jag tycka.
          Det är detta samband som gör att jag är benägen att fullt ut tro på vittnesmålen..oavsett tidsaspekten för när de nått PU.

        2. Hej Ragnar,

         Jag är också lite ambivalent inför dessa två vittnesmål. Men jag tycker de ger ett trovärdigt intryck, och jag har svårt att se motivet av att två personer efter 11 år skulle dikta ihop detta. Men möjligen har de, medvetet eller omedvetet, bättrat på sin historia. Kanske var kvinnorna längre ifrån händelsen än vad som sägs i protokollen? Den reklampelare som kvinnorna talar om verkar enligt de bilder jag kunnat se stå ganska långt upp mot Apelbergsgatan. Är det någon här på bloggen som kan länka till någon bra bild av Sveavägens västra trottoar mellan Tunnelgatan och Apelbergsgatan?

         Om vi tänker oss att vittnesutsagorna är någorlunda korrekta, varför har de lagts ad acta relativt fort? Ja, en orsak kan vara att vittnesmålen inte innehåller så mycket nytt. Kvinnorna har inte sett mordet eller gärningsmannen. En annan orsak kan vara att polisen och dåvarande Palmeåklagaren Jan Danielsson under hela 1997 jobbade intensivt med att färdigställa resningsansökan mot Christer Pettersson, men dessa kvinnor verkade inte ha haft så mycket att tillföra i denna sak. OK, de såg ingen CP som väntade eller närmade sig Dekorimahörnan, men enligt åklagarna så skulle CP ha anlänt till Dekorima ganska nära i tid till mordet.

         Kvinnornas berättelse skiljer sig också ganska mycket i detaljer och detta kan ha fått polisen att konstatera att dessa minnesbilder inte hade så mycket att ge. Att 11-åriga minnesbilder divergerar är i sak inget konstigt. Denna kunskap skulle polisen ha behövt att beakta när de ytterligare 20 år senare förhörde vittnen kring Engström.

         Det kan avslutningsvis konstateras att vittnet Katarina tror sig minnas att en person kan ha sprungit efter gärningsmannen. I förhöret står det så här ”Möjligen, berättar vidare, kan det vara en efterkonstruktion, men hon tror sig ha uppfattat en person som skulle ha sprungit efter gärningsmannen. Hon har ingen uppfattning om personen som sådan och kan inte beskriva honom”. Vill man spekulera kan detta vara ett spår efter Bo G Anderssons springande Christer P eller efter Lampers springande Per V.

         1. Anders Fredric,

          Ett möjligt problem i sammanhanget är tidpunkten för när Katarina L och Maria hör av sig till PU.Det sker strax efter det att Hans Ölvebro har avgått och många månader innan Stig Edqvist tillträder.
          Det är en s.k tillförordnad chef för PU under tiden,Lars Jonsson.
          PU koncentrerar sig vid tid ifråga dessutom på den resningsansökan angående Christer P som senare avslås 1998.
          Det kan helt enkelt vara så att vittnesmålen hamnar mellan dessa stolar så att säga.
          Någon annan förklaring har jag på rak arm svårt för att komma på..särskilt som vittnesmålen ifråga onekligen verkar kunna fylla igen en lucka i det närmast akuta mordförloppet.
          Närmast per definition så borde det ju vara av stor betydelse för PU vilka personer som sist passerat mordplatsen innan dådets genomförelse.
          Vittnesmålen kan sålunda lagts ad acta enbart av det skälet att de inte är behjälpliga i samband med hypotes CP.I vart fall kan man väl spekulera i att detta kan vara troligt?

        3. Efter att ha sovit på saken så finner jag fortsatt uppslag E17840 intressant.
         Jag vill passa på att tacka Anders Fredric för att han uppmärksammat detta uppslag.
         Jag har tidigare inte studerat detta mera noggrant,även om jag har förstått att det existerat.Jag har en initial motvilja emot vittnesmål som avges sent i PU.
         Den motviljan finns fortsatt,men uppslaget förtjänar trots detta en ärlig värdering.
         Jag tycker personligen att intrycken av att för första gången se klassikern ”Tillbaka Till Framtiden”är svåra att glömma..:-)
         Frågan jag ställer mig vid vittnesmål inkomna sent i PU är om dessa verkar sanningsenliga eller om de görs i sensationssyfte.Det sistnämnda kan inte bortses ifrån,och risken för det ökar om vittnesmålet är avgivet senare i PU som jag ser det.
         Det finns som sagt en del uppseendeväckande i vittnesmålen.Framförallt så handlar det om tidpunkt när de passerat mordplats,observation av man på Apelbergsgatan samt Kias intryck av att en man sprungit in på Tunnelgatan efter mordet.
         Eftersom jag gjort personlig analys av det ”lilla förloppet” så är de samstämmiga uppgifterna om att de passerat mordplats så nära i tid av störst intresse.Om uppgifterna stämmer så måste helt enkelt Kia och Mia in här.
         I skrivande stund så tycker jag inte att de båda damernas uppträdande förtjänar att ses såsom sensationssökande.Det är snarast tvärtom,som jag uppfattar saken.De tycker sig inte ha observerat något av värde för PU och har därmed inte sökt lämna sina uppgifter tidigare.Deras båda vittnesmål innehåller rimlig samsyn om vad de observerat tycker jag dessutom.
         Jag får kolla upp NFs vittnesmål igen.Någonstans har han sagt att han tycker sig minnas ha mött ett par..men exakt var detta var kommer jag inte ihåg i skrivande stund.Kia verkar ha varit kortklippt,så möjligen kan NF ha uppfattat dem som ett par om det nu är en man och kvinna han tycker sig minnas.
         Får man ihop NFs vittnesmål med Kia och Mias berättelse så kan väl NFs observation ge utomstående stöd för deras vittnesmål.
         Great Scott!
         Detta uppslag kan inte avskrivas hur som helst tycker jag.

        4. Det går fort att kolla upp Nicola Fs vittnesmål.
         I vallningsförhöret 25 Mars 1986 så uppger han att han mött ett ungt par innan han mött makarna Palme.
         Det enda unga par som finns i materialet vid rätt plats och tidpunkt för detta är således Kia och Mia om jag förstått omständigheter och materialfakta korrekt.

  2. Menar du inte det nordöstra hörnet av korsningen Sveavägen och Tunnelgatan?
   Det är i det hörnet Dekorima ligger inte det sydvästra som är på andra sidan Sveavägen från mordplatsen sett

 4. Gunnar,
  Du skriver:
  En av medlemmarna i denna grupp var Anders Larsson, den man som före mordet skickade en varning till statsrådsberedningen om att Palme skulle mördas.

  Här tror jag att det finns skäl att uttrycka sig mera förbehållsamt. Huruvida Larssons dokument med den gamla tidningsnotisen verkligen ska ses som en varning om Palmemordet är diskutabelt. Du har själv problematiserat omkring detta tidigare, bland annat i nedanstående kommentar, där du med rätta satte ordet ”varning” inom citationstecken:
  https://gunnarwall.wordpress.com/2021/03/07/kammarratten-i-stockholm-slar-polisen-pa-fingrarna-maska-inte-palmedokumenten-sa-hart/#comment-25219

  1. I april 1986 siger AL selv til politiet, at brevet fra den 20. Februar er et ‘varningsbrev’. Jeg er enig i, at det ikke er en advarsel i klartekst, men at AL selv kalder brevet en advarsel, første gang han møder politiet efter mordet, giver grund til at antage, at AL mente det som en forblommet advarsel.

   1. Den slutsatsen är inte självklar. Om man verkligen vill varna någon om ett förestående attentat, borde man rimligen sträva efter att vara tydlig, istället för att göra det omvända. Anders Larsson är för övrigt bara en av många i utredningen som lämnat olika versioner till polisen om sitt agerande. Sammantaget finns det med andra ord goda skäl att inte bara rätt upp och ned kalla detta för en varning utan att peka på de osäkerheter som omgärdar det hela.

    1. Mikael B,
     det är alldeles riktigt. Det finns givetvis intressanta omständigheter kring Anders Larsson och den krets av personer han hade kontakter med. Men Anders Larssons egna kommentarer i efterhand till sitt märkliga brev är motsägelsefulla och det finns all anledning att hålla debatten öppen och vara försiktig med slutsatser. På den punkten kunde jag ha formulerat mig annorlunda i min artikel om konferensen.

     1. För egen del så tycker jag att hans brev med artikeln likaväl kan tolkas som ett HOT snarare än en ”varning”.
      Angående Anders Larsson så har jag alltid förbryllats över den text han själv ska ha skrivit om Palmemordet. Texten omtalas ofta som en ”analys” och ska ha publicerats i något som hette ”International Foundation for Contemporary Studies”.
      Vad var det för någon ”Foundation”? Finns texten att tillgå, och har du, Gunnar, läst den?

 5. Svårt att inte bli imponerad av Mattias Kressmarks och Jonas Nymans arbete inom området. Önskar dem all framgång och hoppas att jag har möjlighet att delta på nästa års konferens.

 6. Tack för denna matiga redovisning av Palmekonferens 2023,Gunnar.
  För oss med lite engagemang,intresse av Palmemordet men som av olika anledningar inte kunde närvara personligen så är det nyttigt att veta vad som avhandlandes.
  Jag hoppas på att detta blir ett åtekommande evenemang..en fortsättning på Fritz G Petterssons sammankomster från tidigare.
  Meningsutbyte kan bara vara av godo för den som vill försöka hitta bättre förståelse för händelsen 28 Februari 1986.

 7. Var det en ren slump som gjorde att Anders L strax före mordet på Olof Palme, kom med ett varningsbrev att Olof Palme skulle mördas?

  Palmemordet 1992 del 1 – SVT Norra Magasinet

  1. Anders Larsson hade ju fått uppgiften från sin kamrat Bo Ståhl som hade hört detta från kontakter inne på SÄPO. Frågan är ju då om folk inne på SÄPO ofta sprider sådana rykten.

  1. Kalle,
   läs gärna kapitlet En mördare rekryteras i min bok Konspiration Olof Palme. Där tar jag bland annat upp uppgifterna från affärsmannen ”Johan” och från ”Axel Johansson” som haft ett latbilsföretag i Luleå. Båda har berättat för mig att de blivit kontaktade med en förfrågan om att åta sig att skjuta Olof Palme.

   1. Gunnar

    Ja, just det
    Några personer kanske ljuger om det hela (av okänd anledning)
    Men gör verkligen alla det?

    1. Kalle,
     möjligheten finns förstås också att personerna talar sanning men att just de specifika mordplanerna som de rapporterat om inte var alldeles seriöst menade, att dessa mordplaner inställdes av okända skäl eller att den som mördade Palme hann före.

     1. Mordplanerna hade nog funnits länge och många personer kan ha tillfrågats om de kunde tänka sig att mot ersättning åta sig uppdraget att likvidera statsministern. Många kan ha tillfrågats och tackat nej innan någon till sist tog på sig att utföra mordet

      Sedan en gärningsman rekryterats gällde det att hitta en tid och plats där Palme kunde förväntas befinna sig helst utan livvakter och där även gärningsmannen kunde infinna sig för att utföra sitt uppdrag. Att det blev utanför Dekorima en sen fredagkväll kan ha bestämts med kort varsel sedan en attentatsgrupp fått kännedom om det planerade biobesöket och att inga livvakter ringdes in samt att det visade sig finnas en möjlighet att locka offret i en fälla i form av ett avtalat möte.

      Eller så fanns redan ett avtalat möte efter bion som attentatsgruppen fick kännedom om genom avlyssning och det var bara för gärningsmannen att ställa sig vid Dekorima och vänta in sitt offer

  2. Här kanske det passar sig med en ordningsfråga från min sida. Jag har förstått att efternamn ska återges endast med inledande initial (och får därför avhålla mig fråm en fyndighet som består i att anspela på ett visst efternamn och ett visst slags huvudbonad). Vid återgivande av länkar till WPU eller Itdemokrati återfinns i regel efternamnet i själva länken. Att ”censurera” efternamnet i ett sådant fall synes mig lite konstlat. En möjlighet är att förkorta sådana länkar med cutt.ly eller tinyurl.com eller dylik tjänst, innan de används i kommentarer här. Jag slänger ut tanken så får förstås Gunnar bestämma.

   1. Johan M,
    jag vet ju att de flesta som följer bloggen mycket väl känner till efternamnen som döljer sig bakom förkortningar som Anders B, Lars J, Yvonne N och så vidare. Syftet från min sida är i dessa fall inte att göra dessa vittnen anonyma. I stället är det som jag skrivit tidigare för att påminna läsarna om att vi ska hålla en sorts respektavstånd till i övrigt okända privatpersoner som utan egen förskyllan råkat bli indragna i en uppmärksammad mordutredning. Det vill säga: det vi skriver om dessa vittnen bör präglas av hänsyn – vilket bland annat innebär att vi bör undvika lösa och nedvärderande spekulationer om dem.

    Jag har gjort undantag när det gäller efternamnen för allmänt kända personer, för poliser i yrkesutövning, andra myndighetspersoner och politiker. Här på bloggen står det till exempel alltså Robert Gustafsson, Gösta Söderström, Kerstin Skarp och Anna-Greta Leijon. Dessutom har jag valt att släppa igenom efternamnen på vittnen som själva publicerat sig, som Anna Hage och Leif Ljungqvist.

    Givetvis är jag tacksam för att ni som skriver försöker hålla er till de här reglerna. Men det är ju alltid jag som slutligen går igenom en inskickad kommentar och gör ändringar av namn när jag finner det befogat.

    Precis som du skriver, Johan M, förekommer det att ni postar länkar som innehåller personens namn. Det är förstås möjligt att använda sig av olika sorters teknik för att komma runt det problemet. Till exempel skulle jag kunna ersätta länkadressen med en hyperlänk som bara utgår från ett mer anonymt ord i kommentaren. Men jag har hittills valt att överse med att efternamn kan slinka med i den synliga texten på det här sättet. Som jag skrev är mitt syfte inte att hemlighålla identiteten på vittnen utan att markera ett förhållningssätt.

  1. Birki H,
   om du menar könsfördelningen bland deltagarna på konferensen så var det en stor majoritet män. Lite märkligt är det, det är ju många kvinnor som är intresserade av true crime. Och jag tror inte heller att kvinnor är mindre engagerade i samhällsfrågor än män. Men det finns väl fortfarande kvar en stämpel kring Palmemordet, att intresse för det har att göra med manlig nördighet. 🙂

   1. Jag känner en kvinna som är mycket intresserad av mord och true crime, men när jag har försökt diskutera palmemordet och polisspåret med henne har jag alltid blivit hånad med kommentarer i stil med ”Jag är inte intresserad av konspirationsteorier och sån’t där…” Vet inte om detta är representativt.

    1. En tanke apropå detta: det vore fascinerande att se en redogörelse över vilka personer som, statistiskt sett, dras till vilka teorier i Palmemordet. Män/kvinnor, äldre/yngre, hög/lågutbildade, svenskfödda/invandrarbakgrund, höger/vänster, osv. Vem tror på PKK och vem tror på Stig Engström, Pettersson eller Sydafrika?

     Gratis tips till alla här som sitter och letar ämnen för en etnografisk universitetsuppsats.

     1. Madam,
      en utmärkt idé – tyvärr lär inte resultatet bidra till att mordet klaras upp eller ens till att vi får en bättre bild av sannolikheten för den ena eller andra lösningen. Men den skulle säkert säga en del om det svenska samhället.

     2. En tendens jag tycker mig märkt när jag diskuterat polisspåret med folk är att män är mer intresserade av det än kvinnor generellt. En annan sak jag noterat är att kvinnor med mycket auktoritär läggning kan bli mycket upprörda när jag för på tal att polisen kan ha mördat Palme och firade mordet med tårta och champagne.

      1. Zombie:

       Även om man till äventyrs tänker sig att en eller flera poliser var inblandade i Palmes död så törs jag gå ed på att inte ”polisen”, som myndighet eller samhällskraft, firade mordet med tårta och champagne. Den där distinktionen tycker jag kan vara värd att understryka ibland.

       I övrigt tycker jag att det, enligt mina erfarenheter, verkar råda en sådan mansövervikt bland Palmemordsintresserade att det är svårt att säga något säkert om hur de fåtaliga kvinnorna fördelar sig bland teorierna. Men det är möjligt att du har rätt.

       1. Hej Madam! författaren Lena Andersson och Inga-Britt Ahlenius, har skrivit om Palmemordet, finns det flera kvinnor?

        1. Kim,
         det finns åtskilliga kvinnor som skrivit om Palmemordet. Till exempel Ann-Marie Åsheden som skrivit två böcker i ämnet (Jakten på Olof Palmes mördare och Förbannelsen), Kerstin Vinterhed som skrivit en (Mordet) och Anna Hage en (30 år av tystnad).

         Många kvinnliga journalister har också skrivit utförligt och initierat om Palmemordet i nyhetsmedia, till exempel Maja-Lena Rådelius och Lisa Röstlund.

         Men visst är det ett manligt dominerat ämne.

         1. Hej Gunnar!
          Tack för informationen. Åsheden, Vinterhed och Röstlund, har kopplingar till DN?

          1. Kim,
           Åsheden jobbade för DN när hon gjorde sina Holmérintervjuer, Vinterhed var journalist på DN i många år. Lisa Röstlund skrev artiklar om Palmemordet när hon var på Aftonbladet, hon är nu på DN.

        2. Kan tillägga Marie Juliette, som under pseudonymen Mi Linnor skrivit boken ”Skandiamannen, På sagolika skäl misstänkt”

       2. Nej, det var inte champagne utan bara tårta, men vad jag ville säga var att det var fester. Och när det gäller att skilja på poliser och polisen som myndighet så var tillställningen uppenbart inte mindre informell än att det pågick i polisens egna lokaler på ett poliskontor.

 8. Det här klippet visar två saker .

  1. Det är i varje fall möjligt att skjuta 357 kulor med en revolver kaliber 38 om man har god kunskap om hur man ska modifiera vapnet..

  2. Det visar hur en del utredare ”låst” sig till Christer Pettersson som den ende tänkbare mördaren.
  Man försöker hela tiden att anpassa sig till hur man tänker sig att Christer Pettersson skulle ha gjort.

  Mannen, mordet, mysteriet. Program 2 del 1 av 2.wmv

  1. Hej Kalle!
   Punkt 2: tunnelseende? eller stuprörstänkande?
   Hade inte Palmeutredarna förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt?

   1. Kim

    När man väl hittar någon som man bestämmer sig för ska vara gärningsman, då blir det enklare .
    Då koncentrerar man sig på de detaljer som stämmer in på den man tänker sig är gärningsmannen.
    Jag antar att man kan säga tunnelseende.
    Holmer koncentrerade sig på PKK
    Ölvebro stärkt av Lisbets vittnesmål gick på Christer Pettersson

  2. Där gjorde Borgnäs en insats ändå, genom att avslöja Krusell och hans rena faktafel i boken. Tydligen hade man svårigheter att tänka sig att Christer P skulle ha sprungit omkring med väska. Och här får man väl säga att de övriga ”skäligen misstänkta” var starkare kort – både VG och SE hade åtminstone små väskor med sig under mordkvällen. Liksom säkert diverse andra okända män, som den som någon tipsade bl.a. en präst om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.