Bo G Andersson: Inte osannolikt att Pettersson var på mordplatsen

Journalisten Bo G Andersson (bilden) svarar här i ett utförligt inlägg på den kritik som riktats mot filmen 30 sekunder. Filmen handlar om de 30 sekunderna som följde på det första skottet som sköts av Palmes mördare och den lanserar teorin att Christer Pettersson fanns på mordplatsen, men inte som gärningsman utan som ett vittne. FOTO: Privat.


Härom veckan publicerade jag en kritisk recension av Bo G Anderssons och Håkan Pieniowskis Palmemordsfilm 30 sekunder som släpptes på SVT den 26 februari och som fortfarande kan ses på SVT Play.

Bo G Andersson har nu kommit in med ett svar både på min kritik och på andra kritiska synpunkter som publicerats i kommentarsfältet här på bloggen.

Jag har redigerat hans text när det gäller vittnens efternamn. I enlighet med policyn på min blogg har jag ersatt ett antal efternamn med initialer i en del fall där han valt att inte göra det.

Jag ser fram mot en spännande och konstruktiv debatt med bidrag från bloggens läsare och kommer att återkomma med en del egna synpunkter lite senare. /Gunnar Wall


Av Bo G Andersson

GUNNAR WALL HAR I EN LÄNGRE BLOGGTEXT kommenterat dokumentärfilmen ”30 sekunder”, som hade premiär den 26 februari på SVT2. (Den finns på SVT Play, där den kommer att ligga under de kommande två åren.)

Jag har av Gunnar erbjudits utrymme för att bemöta honom och andra som haft åsikter om filmen. Självfallet vill jag ta vara på den möjligheten. En tanke med filmen är att den ska stimulera till diskussion om Palmemordet.

Förutom att resonera kring researchen och filmens innehåll tänker jag också berätta något om hur dokumentärfilmaren Håkan Pieniowski och jag arbetat.

Antagligen är det bara ett fåtal här som känner till Håkans och min bakgrund. Så först några ord om oss.

Håkan är en av Sveriges mest erfarna dokumentärfilmare. Han står bakom ett 40-tal dokumentärer, de flesta på SVT.

Själv har jag har jobbat drygt 30 år på Dagens Nyheter, bland annat som reporter, nyhets- och nattchef. De sista åren var jag redaktör för DN Debatt.

När skotten föll på Sveavägen jobbade jag som kriminalreporter på tidningen och deltog under de första månaderna i rapporteringen om mordet. Därefter återgick jag till det som jag var mitt uppe i när mordet skedde; Karlskogaföretaget Bofors smuggling av svensk krigsmateriel till Iran och andra ”förbjudna” stater.

Filmen ”30 sekunder” är Håkans och mitt andra gemensamma dokumentärfilmprojekt. I mitten av 1990-talet producerade vi tillsammans med Christoph Andersson ”Den stora krutbluffen”, som handlar om just de svenska krigsmaterielaffärerna med krigets Iran. (Går för övrigt att se på Youtube)

De senaste tre, fyra åren har jag i huvudsak arbetat med Palmemordet. Ett bokmanus är på gång och eventuellt ytterligare en dokumentärfilm.

Filmen ”30 sekunder” är ovanlig såtillvida att den är finansierad med egna, privata medel. Bakom filmen står även animatören Jessica Laurén och Håkan Markstedt, som svarar för originalmusiken.

Innan jag går in i detalj på filmens idé och researchunderlaget, vill jag säga några ord om Palmemordets speciella faktamässiga beskaffenhet.

Det vi vet med säkerhet om mordplatsen inskränker sig till två upphittade kulor och en mörkklädd man som flyr in i Tunnelgatans mörker. I övrigt, när det handlar om vad som utspelade sig före, under och efter skotten, vilar det lilla kunnande som finns i huvudsak på olika vittnesmål.

Allt som publiceras om mordet måste därför bedömas mot en osäker kunskapsfond. Det gäller även filmen ”30 sekunder”.

Några dagar innan filmens premiär blev jag intervjuad av en reporter på SVT. I artikeln på hemsidan uttrycker jag mig så här:

Vi säger inte att vi bevisar något eller att vi kommit fram till sanningen.

Tydligare än så kan inte vår inställning beskrivas. Sedan är det en annan sak, som Gunnar berör i sin text, att vi förmodligen hade vunnit på att vara ännu tydligare med den hållningen i filmens speakertext.

Följden av det dåliga kunskapsläget har blivit att vittnenas trovärdighet är minst lika betydelsefull som själva vittnesmålen. Därför är jag glad att vi tidigt bestämde oss för att söka upp så många vittnen som möjligt och intervjua dem. Ett personligt möte övertrumfar de skriftliga protokollen när en människas pålitlighet ska bedömas. Innehållet i de nya intervjuerna har självfallet stämts av mot förhör, vittnesmål i rättegångarna, intervjuer i tidningar, böcker etc.

I ett fall fick vi nej (Anders B). Flertalet av dem vi kontaktade var dock villiga att träffa oss. Två av vittnena (Stefan G som var först framme vid Olof Palmes kropp och taxichauffören Anders D) avböjde att ställa upp framför kamera, men svarade kort på frågor på telefon.

Trots att så många år förflutit har de personliga kontakterna med vittnena ökat förståelsen för skeendet på Sveavägen. Det tydligaste exemplet är intervjun med Lillemor Östlin, men även samtalet med vittnet Jan A blev centralt för researchen och för hur filmen kom att läggas upp.

Beklagligt nog har både Lillemor Östlin och poliskommissarie Åke Rimborn (som samtalade med Lisbeth på Sabbatsbergs sjukhus) avlidit efter intervjuerna. Vi är tacksamma för att de ställde upp och att vi hann dokumentera deras berättelser. Intervjun med Rimborn fick i filmen stryka på foten av utrymmesskäl, men är ändå en viktig del av kunskapsunderlaget.

På grund av faktabristen blir alla som tar sig an Palmemordet ofrånkomligen beroende av polisförhören, vittnesmålen i tings- och hovrätten samt i bästa fall andra muntliga källor. Detta gör det angeläget att försöka komplettera materialet med annan information, till exempel av teknisk natur. I filmen har vi gjort detta med hjälp av Trafikkontoret i Stockholm. Jag återkommer till vilken betydelse detta haft för filmen.

Precis som Gunnar Wall är inne på är flertalet av tidsuppgifterna i Palmeutredningen otillförlitliga. Vi löste detta genom att betrakta det första skottet som en ”nollpunkt”. Det är då klockan, som spelar en central roll i filmen, startar. På det viset fick vi en fast tidpunkt att relatera alla iakttagelser till. Många av vittnena nära mordplatsen hade hört första eller åtminstone andra skottet och kunde berätta var de då befunnit sig. Denna metod gav oss en förhållandevis säker grund att stå på i researchen.

Allt flyter – Panta rei

Ett vanligt misstag när Palmemordet diskuteras är att betrakta det som hände på ett statiskt sätt. Även om vittnena kring mordplatsen vanligtvis brukar placeras i rummet är det inte så ofta som de värderas i ett tidssammanhang. Att ta hänsyn till hur de olika aktörerna och bilarna rör sig i förhållande till varandra är heller inte särskilt vanligt bland dem som debatterar mordet.

Filmen ”30 sekunder” är ett försök att i någon mån råda bot på det. Var befann sig exempelvis de bilburna vittnena Jan A och Leif L när de hörde det första och andra skottet? Vad är rimligt att de kunnat se av själva mordet, givet deras rumsliga och tidsmässiga position? Och framförallt, vad betyder detta i sin tur för förståelsen av vad som utspelat sig på mordplatsen den första halvminuten efter dådet.

Flera gånger under arbetet har vi varit tvungna att påminna varandra om betydelsen av filosofen Herakleitos visdomsord ”allting flyter” (latin Panta rei). Trots fullt fokus på den tidsmässiga rekonstruktionen har vi tenderat att falla in i statiska tankebanor som om allt vid och på Sveavägen skedde mer eller mindre momentant. Som om alla mordplatsvittnen betraktade mordet vid ungefär samma tidpunkt, som om bilarna stod samtidigt vid ljussignalerna. Jag vet inte vad förklaringen är till det här mänskliga beteendet, kanske bara ett tecken på bristande fantasi.

Filmen ”30 sekunder” – idén

Filmens hypotes kan knappast ha undgått någon här på bloggen:

Christer Pettersson råkar vara på eller intill mordplatsen – inte som mördare utan som vittne. Han får ögonkontakt med Lisbeth Palme som senare av det skälet identifierar honom som sin makes baneman.

Tanken med filmen är att pröva den här hypotesen. Är den rimlig? Trolig? Utesluten?

Filmen kan sägas utgöra en alternativ hypotes till mordåtalet mot Christer Pettersson. Palmeåklagarnas hypotes gick ut på att han var gärningsman och ensam hade utfört dådet. Han hade fångat upp makarna utanför biografen Grand och följt efter dem fram till Dekorimabutiken i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan.

Allt som stred mot åklagarnas hypotes ströks ur förundersökningsprotokollet och åtalet. Det gällde exempelvis Lisbeth Palmes berättelse på Sabbatsbergs sjukhus direkt efter mordet att hon iakttagit två olika män på mordplatsen. (Se även nedan.)

Åklagarnas agerande under rättegångarna följde samma mönster. Under förhören med vittnena handlade det om att påvisa att ingen annan än mördaren/Christer Pettersson kunde ha varit på mordplatsen. Om ytterligare någon befunnit sig där, hade Christer Pettersson lätt kunnat säga: ”Visst, jag var där, men bara som vittne”.

Filmen är på så vis åtalets motsats; det handlar om att pröva om det faktiskt kan ha funnits två män där ungefär vid samma tidpunkt: mördaren och Christer Pettersson. Och att det finns ett ”utrymme” i vittnesmålen – ett ”tidsfönster” om man så vill – för att det kan förhålla sig på det viset.

Faktum är att det redan på mordplatsen fanns indikationer på att två personer sprungit in på Tunnelgatan i riktning mot trapporna som leder upp till Malmskillnadsgatan.

Kommissarien Gösta Söderström var insatsledare i yttre tjänst under mordkvällen och den polis som först kom fram till mordplatsen. Under hovrättsförhandlingarna mot Christer Pettersson berättade han om en man i 40-årsåldern (ej identifierad såvitt jag vet) som hade pekat in i gränden på Tunnelgatan när han anlände och sagt:

”Dom sprang ditåt.”

Söderströms arbetsuppgifter, som han beskrev dem, gick ut på att så snabbt som möjligt få fram signalementsuppgifter på gärningsmannen, starta polisens eftersök och spärra av platsen. Något riktigt bra signalement lyckades han inte få fram, men snabbt larmades det ändå ut två starkt divergerande beskrivningar. Dels av en man i blå täckjacka som avvikit springande in i gränden (förmedlat via polismannen Windén), dels av en man iklädd lång rock och mössa med öronlappar som skulle ha tagit samma väg. Det sistnämnda signalementet kom enligt Söderström från taxichauffören Anders D som blivit vittne till andra skottet och rimligen också sett mördaren på hyfsat nära håll.

Redan under de allra första minuterna fanns alltså två olika signalement som kunde tyda på att två män hade flytt in på Tunnelgatan direkt efter mordet. Signalementet som Anders D stod för (lång rock och huvudbonad) bör ha avsett gärningsmannen med tanke på hans position i taxibilen mitt i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan.

Åke Rimborn talade med Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus och var övertygad om att hon sagt att hon sett två gärningsmän, varav en sköt. FOTO: Gunnar Wall


Endast någon halvtimme senare, fortfarande alltså i ett väldigt tidigt skede, talar poliskommissarien Åke Rimborn med en skärrad men ändå samlad Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus. De träffas vid två tillfällen, den andra gången under cirka tio minuter.

Enligt Rimborn berättade Lisbeth Palme att hon på mordplatsen sett, som hon uttryckte det, ”två gärningsmän, varav en sköt”. Uppgiften att de två varit ”gärningsmän” får man lov att ta med en nypa salt. Lisbeth Palme såg aldrig mordet, inte heller något vapen. Följaktligen kunde hon inte veta vem som skjutit.

Det betydelsefulla i sammanhanget är att hon uppenbarligen iakttog två olika män som hon satte i samband med skottlossningen. Och eftersom hon uppenbarligen bara sett dessa två, drog hon slutsatsen att någon av dem måste vara gärningsmannen. Därav formuleringen, ”varav en sköt”.

Frågan är om Lisbeth över huvud taget hann se mördaren. Om inte, talar det för att det förutom gärningsmannen funnits två andra män på mordplatsen som båda alltså iakttagits av Lisbeth Palme. Den ena är av allt döma vittnet Anders B, men vem är den andre? I filmen är det Christer Pettersson. (Mer om Lisbeths iakttagelser längre fram.)

Kommissarien Åke Rimborn svarade för innehållet i det rikslarm som Rikspolisstyrelsen skickade ut strax efter klockan 02.00. Texten löd:

Signalement på gärningsmän efter beskjutning av Sveriges Statsminister

2 gärningsmän, 40 – 45 år, mörkhåriga, en av gärningsmännen är påfallande lång, en av männen var iklädd mörkblå täckjacka, tillhör ev Ustasjarörelsen.

Åke Rimborn vidhöll under alla år att Lisbeth Palme talat om två män på mordplatsen. Han har hudflängts för detta, inte minst av den första spaningsledaren i Palmeutredningen Hans Holmér som påstod att allt var ett missförstånd. Om detta vore sant, skulle även den ställföreträdande länspolismästaren under mordnatten Gösta Welander ha missuppfattat Lisbeth Palme. Han talade också med henne och lät uppgiften om ”2 gärningsmän” stå kvar i det reviderade rikslarm som sändes ut senare under mordnatten.

Att Lisbeth iakttagit två män redovisades även under det extrainsatta regeringsmöte som hölls i Rosenbad tidigt på lördagsmorgonen. Efter mötet uppdaterade försvarsminister Roine Carlsson ÖB Lennart Ljung om mordet och även i det samtalet talades om att Lisbeth sett två män.

Varför är detta viktigt?

Jo, under de nästan tio år som polis och åklagare betraktade Christer Pettersson som skyldig (från 14 december 1988 till dess Riksåklagarens resningsansökan slutligen avslogs våren 1998) undertrycktes uppgifterna från Lisbeth Palme. (Ja, jag vet att hon tyckte sig ha sett männen tidigare i Gamla stan och att det är detta som ligger bakom talet om ”missförstånd”. Detta hindrar inte att hon för Rimborn talat om två olika män på mordplatsen. Jag litar i det fallet mer på honom än på Hans Holmér.)

Skälet till att Lisbeths ursprungliga uppgifter från mordnatten negligerades var alltså taktiskt, som jag varit inne på. För att få Christer Pettersson fälld var en förutsättning att ingen annan samtidigt var på mordplatsen. Talet om ”två män” på mordplatsen var en hindrande omständighet i åtalet mot Christer Pettersson.

Detta är orsaken till att Åke Rimborns uppgifter från mordnatten aldrig togs med i förundersökningsprotokollet mot Pettersson. Han hördes för övrigt av Palmeutredarna först efter fem år (!) De anteckningar som han förde under mordnatten visade Palmeutredarna heller aldrig något intresse för.

Sammanfattningsvis:

Så länge Christer Pettersson var aktuell som Palmemördare hade polis och åklagare inget som helst intresse av att utreda om det kan ha funnits ytterligare en man på mordplatsen (vid sidan av mördaren och vittnet Anders B). Inte heller fanns det någon vilja att undersöka om två män kunde ha sprungit in i gränden omedelbart efter mordet, med kanske tio sekunders mellanrum.

Följaktligen har det heller inte funnits något incitament att identifiera den ”beiga” man som Lisbeth berättade om under rättegångarna och som kom gående emot henne efter skottlossningen. Det hedrar henne att hon stod fast vid den uppgiften under hela förundersökningen. Och eftersom jag, lika lite som Hans Holmér eller åklagaren K G Svensson, tror att Lisbeth någonsin såg mördaren bör den ”beiga” mannen ha varit en av de två män hon syftade på under samtalen med Åke Rimborn.

Vem var han? Efter 37 år är detta fortfarande en gåta.

Filmens underlag

Först, kort om filmens underbyggnad vad gäller huvudpersonerna Lillemor Östlin, Christer Pettersson, Lisbeth Palme och Ulf Dahlsten.

 • Intervju med Lillemor Östlin, även kallad ”Hinsehäxan”. Hon säger sig ha hört Christer Pettersson (i fortsättningen Christer P) berätta om sin närvaro på mordplatsen.
 • Christer P:s beteende/uttalanden den närmaste tiden efter mordet, hans ansträngningar att skaffa alibi, hans anteckningar och uttalanden under rättegångarna och efter den frikännande domen, hans försök att närma sig familjen Palme kort före sin död.
 • Lisbeth Palmes rörelser direkt efter skotten, hennes beskrivning av ”mördarens” klädsel, den spontana bilden av ”mördaren” omedelbart efter skotten, uttalanden på Sabbatsbergs sjukhus om att hon sett två män, uttalanden under polisutredningen att mannen hon sett var alkoholist/missbrukare. Utpekandet av Christer P i videokonfrontationen i december 1988. Samt hennes vittnesmål under rättegångarna mot Christer P.
 • Intervjuer med Ulf Dahlsten om vad Lisbeth sagt till honom om innehållet i polisförhören, vad hon sagt om den man (Christer P) som hon trodde var mördare, vad hon upplevde före, under och efter utpekandet i videokonfrontationen.

Researchunderlaget omfattar även polisförhören med samtliga så kallade mordplatsvittnen samt filmade intervjuer under åren 2020 – 2022 med vittnena Jan A, Inge M, Leif L och Hans J. Även Anders D:s, Anders B:s med fleras vittnesmål från rättegångarna mot Christer P ingår i researchen. Liksom förstås Granskningskommissionens betänkande, hela förundersökningsprotokollet i målet mot Christer P, böcker om Palmemordet, tidningsartiklar, radio- och tv-inslag etc.

Filmteamet bad, som sagt, även Trafikkontoret i Stockholms stad att hjälpa till med en teknisk genomgång av hur trafiksignalerna kan tänkas ha fungerat 1986. Efter vår förfrågan tog Trafikkontoret kontakt med numera pensionerade ingenjörer som på 80-talet ansvarade för trafiksignalsystemen. Trafikkontoret återkom sedan och på basis av samtalet med den (eller de?) f d anställda berättade en av Trafikkontorets främsta trafiksignalexperter hur systemen kan antas ha fungerat. Kontentan var att trafiksignalsystemet i princip var detsamma på 1980-talet som i dag. Anledningen var att Sverige på den tiden tekniskt låg i internationell framkant och hade ett avancerat signalsystem. (Mer om trafiksignalerna längre fram.)

Sveavägen med Skandiahuset till höger. Bilden från 2009 då Skandia fortfarande inte flyttat ut från byggnaden. FOTO: Sloggi

Boken som jag arbetat med parallellt med filmen rymmer bland annat en analys av Sveavägen både före, under och efter skottlossningen. Det är denna analys som ligger till grund för filmen. Eftersom jag av olika skäl inte kan gå in på bokens innehåll i detalj, väljer jag att besvara ett antal frågor som jag hoppas kan ge en uppfattning om hur resonemangen förts under filmarbetet. Flera av frågorna är sådana som ställts av tittare efter filmens premiär.

Första frågan

Vad talar för att Christer P kan ha varit på mordplatsen?

 • Lisbeth Palmes utpekande av honom som mördare.
 • Intervju med Lillemor Östlin (mindre del återgiven i filmen).
 • Förhör i Palmeutredningen med Östlin.
 • Christer P:s egna ord till grannar och andra bekanta dagarna efter mordet – se förhör i Palmeutredningen, första rättegångsdagen i Stockholms tingsrätt, diverse tidningsartiklar december 1988.
 • Christer P:s beteende under mordutredningen. Bl a vidhöll han att han inte satt sin fot norr om Kungsgatan mordkvällen, men beslogs med lögn. Försökte skaffa alibi genom att förmå Sigge C ”backa” tiden med en timme vad gäller avgångstiden med pendeln från Stockholms C. Utövade påtryckningar på fyllekompisen Ulf S för att få denne att tidigarelägga hans ankomsttid till bostaden. I samtliga fall handlade det om att han ville undvika att bli bunden till Sveavägen vid tiden för mordet.
 • Christer P:s uttalanden under rättegångarna när han vände sig till Lisbeth.
 • Palmeutredarnas förhör med Lennart G, den så kallade svarttaxiåkaren, som vittnat om att han sett Christer Pettersson flera gånger under mordkvällen, bland annat vid mordplatsen.
 • Tips till polisen 1989 från namngiven och identifierbar källa om att Christer P berättat att han bevittnat mordet.
 • Christer P:s agerande efter den friande domen i hovrätten. Bland annat hans framträdande i Ulf Elfvings radioprogram Efter tre.
 • Christer P:s intention kort tid före sin död att ta kontakt med Lisbeth och föra fram ett budskap till henne.

Andra frågan

Vad kan Lisbeth ha sett under och efter skotten?

Det är framför allt fem iakttagelser av Lisbeth som ligger till grund för filmens skildring av händelseförloppet på Sveavägen.

 1. Någon halvminut, minut efter mordet talar Lisbeth om en ”buse”, ”ruggig människa”
 2. När hon tittar bakåt efter ett antal sekunder, ser hon en man framför avfasningen till Dekorima, klädd i en ”blå, lite bullig täckjacka”. Mannen är ”orörligt stirrande” och inte till någon hjälp. (framför allt klädseln tyder på att det är vittnet Anders B hon ser)
 3. Lisbeths blick söker sig sedan längre norrut på Sveavägen där en man kommer gående mot henne. Att döma av hans huvudrörelse vill inte heller han hjälpa till. Lisbeth säger i rätten att hon sedan inte ser honom mer på mordplatsen.
 4. Nästa observation gör på sin vänstra sida, mellan Olof Palmes kropp och Hötorgets T-banenedgång. Hon noterar ”snett bakifrån” hur en man tar ett par ”studsande” steg bort från henne. Hon säger inte åt vilket håll han sprungit. Men på den skiss där hon prickade in tre av sina observationer (åklagarförhöret, januari 89) ser det ut som stegen tas i riktning in i gränden.
 5. Efter en till tre minuter ser hon en man som står invid barackerna i gränden. (med stor sannolikhet vittnet Lars J)

Underlaget till de olika observationerna ser ut så här:

Första observationen

17-åriga Anna Hage, som försökte rädda livet på Olof Palme med hjärtmassage, berättar i ett förhör att Lisbeth Palme omedelbart efter mordet sagt att hon sett en ”buse”, en ”ruggig människa”. Anna H minns inte exakt hur Lisbeths ord föll, men har grunnat väldigt mycket på det. Det här var antagligen en av Lisbeths allra första kommentarer bara någon halvminut eller dryga halvminut efter skotten. Anna H var tillsammans med Stefan G de vittnen som kom fram först till mordplatsen.

Andra observationen

När Lisbeth Palme efter skottlossningen hukar vid sin makes sida – av allt att döma med ryggen vänd in mot gränden – inser hon att han är mycket allvarligt skadad och måste föras till sjukhus. Hon vänder sig bakåt, norrut på Sveavägen, för att söka hjälp. Blicken fastnar då på en man som står vid avfasningen i Dekorimahörnet.

men jag tittar mig då omkring och får då omedelbart syn på en person som står i hörnet av Dekorima, eller under där, vid färgaffären, vid det avfasade hörnet, och som jag uppfattade orörligt stirrar. Eftersom jag söker hjälp tittar jag mycket noggrant på den här personen. Men jag ser omedelbart att jag får ingen hjälp och intuitivt tror jag att jag drar vissa slutsatser. (Lisbeth i Svea hovrätt)

Skyltfönstret är upplyst med 50 spottar och ljusskenet bakom mannen är starkt. Ansiktet ligger troligen i halvskugga, och det bör ha varit svårt att urskilja detaljer.

Hon beskriver i förhören mannens klädsel på ett sätt som mycket väl överensstämmer med hur vittnet Anders B var klädd mordkvällen. Han gick fem, sex meter bakom makarna i skottögonblicket.

Han var iklädd en blå, något litet ”bullig” täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. I övrigt lade fru Palme inte märke till några detaljer vare sig i utseende eller klädsel. (Första förhöret med Lisbeth lördagen den 1 mars 86)

Tredje observationen

Lisbeth ser snabbt att mannen vid avfasningen inte är till någon hjälp. Hennes blick söker sig därför längre norrut på Sveavägen där en annan man kommer gående i riktning mot henne.

Hon får ögonkontakt även med den här mannen. Men inte heller han vill bistå henne i försöken att skaffa en ambulans till platsen. Med en avvärjande huvudrörelse mot Lisbeth visar han tydligt sin ovilja att hjälpa till.

Så här formulerade hon det i Svea hovrätt:

Men jag fortsätter blicken bakåt eftersom jag inte får någon hjälp. Där kommer en person längre bort. Men där är ju sämre belysning och den här personen verkar liksom smalare och tunnare, längre, och rör sig framåt. Men när jag tittar vädjande rör han huvudet i sidled som jag uppfattar som ett avvisande av att på något sätt hjälpa till eller så. Den personen ser jag inte mera sedan.

Uppenbarligen har hon lagt hans ansikte på minnet. Annars är det svårt att förstå hur hon kan vara kapabel att dra slutsatsen att hon inte har sett honom mer på mordplatsen.

Samtidigt som mannen kommer gående mot Lisbeth på trottoaren, gömmer sig Anders B i Dekorimas lilla entré. Han är berusad och chockad av vad han precis bevittnat. Enligt vittnet Jan A, som under flera minuter följer honom med blicken från Leif L:s Chevrolet, ser han skräckslagen ut och ger ett förvirrat intryck.

Lisbeth Palme tycks vara en av få som iakttagit mannen som kommer emot henne norrifrån. Vem var han? Varför ville han inte hjälpa till? Avvek han omedelbart från platsen när han förstod vad som hänt? För Palmeutredarna var han under alla år ett mysterium.

När jag inför filmarbetet frågade Palmeutredningens sista/senaste spaningsledare Hans Melander, spekulerade han lite halvhjärtat att det kanske rörde sig om vittnet Jan-Åke S, som parkerade sin bil framför Leif L:s Cheva. Men det finns ingen möjlighet att så är fallet. Dels kom Jan-Åke för sent in i bilden, dels gav han sig till känna för polisen. Och han talade dessutom med flera av dem som samlats kring Olof Palmes kropp. Finns heller ingenting som talar för att han skulle ha varit ovillig att hjälpa till om han kommit som första person till platsen.

Det är viktigt att inse att Lisbeth tycks ha iakttagit mannen på ett mycket tidigt stadium. Observationen bör ha gjorts inom 10 – 15 sekunder efter skottlossningen. Uppskattningsvis 20 sekunder har förflutit när hon släpper honom med blicken. I det här tidiga skedet hade folk ännu inte hunnit fram till Olof Palmes livlösa kropp. Av allt att döma tar det åtminstone en halv minut innan Anna H och Stefan G är framme och inleder upplivningsförsöken.

Under arbetet med filmen har vi ansett oss ha skäl att anta att det är Christer P som kommer emot henne på Sveavägens trottoar.

OBS! Lisbeth lämnar olika uppgifter om hur långt bort mannen befinner sig när hon lägger märke till honom. Pressad på saken i domstolen uppskattar hon avståndet till tre, fyra gånger längre än avståndet till den blåklädda mannen vid avfasningen. Generellt har hon svårt med avståndsbedömningarna, det erkänner hon själv. Men skulle den här uppskattningen stämma upptäcker hon honom på kanske på 15 – 20 meters avstånd. Men hur nära de kommer varandra vet vi inte, bara att han är i rörelse mot henne. Till Dekorimas varuintag – där Christer Pettersson enligt Lillemor Östlins uppgifter befann sig när skotten föll – är det cirka 14 – 15 meter, räknat från Olof Palmes kropp. Det rimmar rätt väl med det avstånd som Lisbeth angett, fast vi vet förstås inte exakt var hon själv stått när hon fått ögonkontakt med ”Christer P”.

I domstolen beskriver Lisbeth mannen så här:

Personen måste ha gått mot den plats där vi befann oss och gav ett smalare intryck, tunnare, och det var ett orangefärgat ljus där, tyckte jag att jag uppfattade det som, ett ljus över gatan. Så jag vet inte om det var någonting beige eller någonting sådant. Jag tror att jag uppfattade det som något ljusare färg på jackan.

Advokat Arne Liljeros:

Ni talade om beige plagg, det är väl riktigt?

Lisbeth Palme:

Jag uppfattade det som ljusare, kanske beigt. Det är möjligt att det kan vara en annan färg, eftersom jag tror att det är ett orangt ljus. Då blir det andra färger. Det kanske herr Liljeros vet.

Lisbeth tycker alltså att mannen som kom emot henne var ”smalare och tunnare”. Det troliga är att hon jämför med mannen i blått i avfasningen (sannolikt vittnet Anders B) och hans ”bulliga” kroppsform, förstärkt av täckjackan. Allt är som bekant relativt.

Är det möjligt att Christer P skulle ha kunnat vara klädd så att han givit ett ”beigt” intryck? Ja, det finns i Palmeutredningen stöd för att han våren 1986, bland annat under påsken, bar en beige vindtygsjacka.

Fjärde observationen

Nästa gång hon tyckte sig iaktta mannen från Dekorimahörnet befann han sig på motsatta sidan Tunnelgatan, nära Hötorgets stängda T-banenedgång. Hon såg honom aldrig framifrån utan bara ”snett bakifrån” när han förflyttade sig bort från henne med studsande steg.

Under rättegången i hovrätten uppskattade hon att det gått 15 – 30 sekunder mellan den första observationen av mannen i Dekorimahörnet och iakttagelsen av de studsande stegen.

Vem är denne man? Är det Christer Pettersson som tagit några steg runt Olof Palme innan han avviker? I vilken riktning går de ”studsande” stegen? Lisbeth har ritat in dem i riktning in i gränden. Var det verkligen så hon uppfattade det, eller kan det vara en efterhandskonstruktion? Vittnet Anders B:s steg kan det omöjligen vara, eftersom han efter att ha stått ”fryst” vid avfasningen hoppar in i Dekorimas lilla butiksentré. Lisbeth har inget signalement av mannen, bara ett par studsande steg snett bakifrån. Men hon tror att stegen tillhör den blåklädda och ”bulliga” person hon tidigare sett i Dekorimahörnet och som hon uppfattar som gärningsman. Men om hennes egna tidsskattningar är någorlunda korrekta är detta en omöjlighet. När hon ser de ”studsande” stegen är redan mördaren försvunnen och befinner sig långt in i gränden.

Femte observationen

Efter en till tre minuter – det är Lisbeths uppskattning – ser hon en man som står invid barackerna. Hon tror att det här är samma person som hon sett i Dekorimahörnet (observation nr 2) och som tagit de studsande stegen (observation nr 4). Och den här mannen är enligt hennes uppfattning gärningsmannen.

Det hela faller på sin egen orimlighet. Mördaren är sedan länge försvunnen. Den man hon ser invid baracken är av allt att döma vittnet Lars J, som iakttar gärningsmannens flykt uppför trapporna från sin plats i korsningen Tunnelgatan – Luntmakargatan. Efter att ha följt efter den flyende gärningsmannen ett stycke, återkommer han till Tunnelgatan och går fram till mordplatsen.

Tredje frågan

Hur har ni under filmarbetets gång resonerat om de centrala mordplatsvittnena Jan A, Leif L och Inge M?

Jan A är ett pålitligt vittne, kanske det mest trovärdiga av de vittnen vi lyfter fram i filmen. Det är viktigt att ha det i bakhuvudet då hans vittnesmål har stor betydelse för berättelsen i filmen.

Jan A sitter till höger i passagerarsätet i Leif L:s svarta Chevrolet Suburban. Till skillnad från Leif behöver han inte ha uppsikt över trafiken, inte heller håller han på att plocka med biltelefon för att kunna larma om skottlossningen. När de är 50 – 60 meter från korsningen Sveavägen – Tunnelgatan hör de det första skottet. Det andra skottet hör de när de är under inbromsning till rödljuset i korsningen. Jan A tittar sig omkring och det är först då han blir varse mordplatsen. En man ligger på marken och en kvinna hukar vid hans sida. När han lokaliserat platsen pekar han och gör Leif uppmärksam på var skotten fallit.

Från sin position ser Jan A mördaren, ”svarta kappan” som han säger, ta två, tre steg in på Tunnelgatan innan han försvinner bakom husgaveln i Dekorimahörnet. Enligt Jan A ser Leif ingenting av mördaren.

Detta styrks av vad som sker när Jan och Leif kommer hem efter dramatiken på Sveavägen. De bor grannar i ett villaområde och familjerna umgås. Deras fruar är vakna och vill höra vad som hänt. Enligt Jan är det bara han som har något att berätta om mördaren. Leif håller en låg profil i det läget.

Slutsatsen vi har dragit och utgår från i filmen:

Leif L har inte sett mördaren. Om han har sett en man, vilket han hävdar bestämt, måste det röra sig om en annan person. Och det styrker uppgifterna att det kan ha funnits ytterligare en man på mordplatsen, ett fåtal sekunder efter skotten.

I filmen pekar Leif L ut Christer P som den person som han iakttagit på mordplatsen. Han ska ha känt igen honom på gångstilen och rusat upp ur soffan när han på tv såg polisens spaningsbilder från Rotebro.

Han menar också att Christer P:s och Lisbeths blickar möttes.

Är detta sannolikt?

Vi tror det kan förhålla sig så. Men i likhet med de flesta andra vittnen finns det komplikationer med Leif L:s berättelse.

I maj 1986 ringer han till Palmegruppen och meddelar att han i Aftonbladet sett ett foto av en man som är lik den minnesbild han har från mordplatsen. Bilden i tidningen föreställer Jan-Carl Raspe, medlem i Baader-Meinhof-ligan, som faktiskt är ganska lik Christer P.

1987, alltså långt innan Christer P blir aktuell på allvar i utredningen, har Leif L svårt att sova och vill ha ro i själen. Han upplever att han sett ett ansikte, men kan inte minnas några detaljer. Han ber därför att få bli hörd under hypnos. Flera hypnosförhör hålls, men han kan inte framkalla ansiktet på mannen. Själv säger han att kan inte lyckades komma ner i hypnotiskt tillstånd.

När han i december 1988 deltar i en vittneskonfrontation med Christer P, upplever han ”olustkänslor” vid åsynen av honom. Detta berättade han för hustrun när han kom hem och även för andra personer, bland annat en man som var anställd i hans golvfirma.

Först 1996 pekade han ut Christer P med namn. Det skedde anonymt i ett program i TV4:s Kalla fakta. Tre dagar senare hördes han av Palmeutredningen och vidhöll sin uppfattning.

Att det hann gå tio år efter mordet innan han namngav Christer P försvagar hans berättelse. Samtidigt finns det sådant som tyder på att han verkligen har äkta minnesbilder från mordplatsen.

Under rättegångarna mot Christer P talade Leif L på ett specifikt sätt om mördarens anklar som ska ha avtecknat sig mot snön i Tunnelgatans gränd. Detta fick Ekoredaktionens expertkommentator Claes Borgström att reagera. Borgström ansåg att den detaljen ökade trovärdigheten i hans vittnesmål.

Det finns även komplikationer vad gäller Inge M:s vittnesmål. I filmen skildras hans intryck av mördaren, hur denne tar några steg upp i ryggen på makarna och avlossar skotten.

Han var där för att göra ett jobb…så uppfattade jag honom. Han rörde sig väldigt vältränat, militäriskt, målinriktat…Han var absolut ingen pundare…nej, jag har sett pundare i mitt liv…

Med tanke på Inge M:s placering finns det skäl att tro på hans beskrivning av Olof Palmes mördare. Han uppträdde effektivt och avlägsnade sig enligt Inge på ett sätt som tydde på att han inte ville dra till sig onödig uppmärksamhet.

Men hur länge mördaren i så fall inväntat makarna kan vi inte veta. Och i det avseendet går det heller inte att lita på Inge M:s minnesbilder. Han har talat om att mannen i Dekorimahörnet (mördaren) skulle ha stått där i flera minuter, ja, i Gunnar Walls bok ”Mordgåtan Olof Palme” (s 118) heter det att det till och med skulle kunna röra sig om ”sex, sju minuter före mordet”.

Detta är förstås orimligt. Enligt min analys (baserad på vad vi i dag vet om hur länge uttagen i bankomaten varade) kan Inge som längst ha stått parkerad med sin bil i drygt två minuter.

Var det verkligen bara en man han såg utanför Dekorima? Eller bär han på minnesbilder av två olika män? Jag tror på det sistnämnda.

Gunnar Wall återger i sin kommentar till filmen ”30 sekunder” ett kort stycke ur en intervju med Inge M från februari 2010. Han gör det i syfte att visa att det var en ”pundare” som han iakttagit utanför Dekorima. Detta, tycks Gunnar mena, torpederar filmen eftersom Inge M i den är tydlig med att mördaren absolut inte var någon pundare. (Se citatet ovan.)

Men i min analys är detta på intet sätt motsägelsefullt. Tvärtom, att Inge M i intervjun 2010 talar om att han sett en ”pundare” styrker min uppfattning att det faktiskt kan vara två olika män som han iakttar utanför Dekorima. Alltså skulle det kunna handla om en man som rör sig på en pundares typiskt oroliga sätt och en annan, mördaren, som uppträder på ett militäriskt och iskallt vis, som Inge M så målande uttrycker det i filmen.

Inge M var orolig för att han på grund av felparkeringen (som påverkade trafiken på Sveavägen) skulle bli upptäckt av polisen. Därför var hans koncentration inte hela tiden riktad mot Dekorimahörnan. (Efter mordet skämtade Stockholmspolisens tekniske chef Wincent Lange med honom om att han egentligen borde ha fått parkeringsböter.) Det är också rimligt att tro att han kastade en och annan blick mot kompisarna och flickvännen vid bankomaten tvärs över Tunnelgatan medan han väntade i bilen. Enligt min mening är det därför fullt rimligt att han kan ha minnesbilder av två olika personer.

Om det var en typisk ”pundare”, ja, till och med en ”tjackpundare” som Inge M iakttagit är det inte orimligt att det kan ha handlat om just Christer P. Som så mycket annat i diskussionen om Palmemordet är detta förstås en spekulation. Men det var i så fall långt ifrån första gången Christer P vankade fram och tillbaka på Sveavägen i hopp om att möta Sigge Cedergren när denne kom gående på väg hem från spelklubben Oxen. Detta upprepade beteende i jakten på några gram amfetamin styrks av vittnesmål i Palmeutredningen. (Gunnar Wall gör en poäng av att Sigge C åkte bil hem mordkvällen. Jag förstår inte det argumentet. Såvitt jag vet finns inget i utredningen som tyder på att Christer P kände till bilturen.)

Inge M har hela tiden hållit fast vid uppfattningen att den man som mördade Olof Palme efter skotten gått på utsidan (mellan kroppen och Sveavägens körbana) och sedan rundat huvudet innan han avlägsnar sig in i gränden. Ingen annan har veterligen gjort en sådan iakttagelse. Var det verkligen mördaren som rörde sig på det sättet? Eller en annan man som också sprang in i gränden?

Under rättegången fick Inge M en möjlighet att studera Christer P på nära håll. Han reagerade på hans utseende och nämnde det också för en av Palmeutredarna som var på plats.

Fjärde frågan

Hur har ni kommit fram till ”vittnesbilarnas” positioner på Sveavägen och hur kan ni vara så säkra på att filmens framställning är korrekt?

Vad de flesta – inklusive Palmeutredarna – missat, eller i varje fall inte analyserat, är det faktum att Anders D med sin taxibil ligger i ljusintervallet FÖRE Hans J i den vita Mercedesen och Leif L och Jan A i den svarta Chevan.

Anders D får grönt och har hunnit rulla några meter när det första skottet avlossas. Leif L och Jan A befinner sig då enligt vad de själva berättat mitt på Skandiakvarteret, åtminstone 50 – 60 meter bakom Anders taxibil. När det andra skottet går av är de under inbromsning i korsningen. Ljussignalen står då på rött och framför dem i filen står redan Hans J med sin Merca och väntar på grönt. Med andra ord har ljussignalen hunnit slå om en gång efter att Anders fått grönt och rullat iväg. Att ljussignalerna slagit om från grönt till rött beror på att Inge M står på avkännaren/detektorn på Tunnelgatan i samma korsnings sydvästra hörn.

Den genomgång som vi fick av en av Trafikkontorets främsta signalexperter stödjer slutsatsen att Anders D står ensam i korsningen när ljuset slår om till grönt och det första skottet brinner av någon sekund senare. Enligt Trafikkontoret skiftar ljussignalen sedan till rött redan efter cirka fem sekunder på grund av att Inge M:s bil står på avkännaren/detektorn på Tunnelgatan.

Det tål att understrykas att filmen INTE använt Trafikkontorets uppgifter som ett fristående ”bevis” för bilarnas placeringar. Dessa framgår med all önskvärd tydlighet av vad de bilburna vittnena själva berättar. Värdet av genomgången med Trafikkontoret var att den styrkte den slutsats som vi redan hade dragit.

Varför är det så viktigt med bilarnas placering? Jo, det gör det enklare att bedöma tidsförloppet och flera av de centrala vittnesmålen. Det har exempelvis betydelse för tolkningen av vad Leif ¨L och Jan A berättar och vad de kan ha sett.

Femte frågan

I filmen talas om att det finns ett ”tidsfönster” eller en ”tidslucka”. Vad menas med det?

Ja, filmen talar om ett ”tidsfönster”, vilket skulle göra det möjligt för en annan person än mördaren att komma fram till Lisbeth och Olof Palmes kropp, få ögonkontakt med henne, för att sedan hinna avvika innan folk börjar samlas på mordplatsen. (I filmen är mannen alltså Christer P.)

”Tidsfönstret” grundar sig dels på en bedömning av hur lång tid det tog innan Lisbeth insåg allvaret och började söka hjälp, dels på hur länge Leif L och Jan A i den svarta Chevan stod och väntade innan de fick grönt och kunde påbörja u-svängen i korsningen.

Så här tänker jag när det gäller Lisbeths rörelser:

Lisbeth tror att de går arm i arm när Olof träffas av skottet. När hon hör vad hon uppfattar som ”smällare”, börjar hon en vridning mot honom. Under rörelsen – troligen ett kvarts varv, 90 grader – sjunker han ned på knäna, för att sedan långsamt tippa framåt med huvudet före mot marken.

På grund av armkroken följer Lisbeth antagligen med en bit ned mot trottoaren. Hur stark ”bindningen” till Olofs högerarm är – han förlorar ju omedelbart all muskelkraft – är förstås omöjligt att veta. Men jag utgår från att ”ikrokandet” har betydelse. Eftersom mördarens hand på Olofs axel något hejdat hans framåtrörelse, är Lisbeth halvsteget före. Vittnet Inge M tycker sig uppfatta att det förhåller sig så. Om Lisbeth faller hela vägen till marken är oklart; naturligt i ett sådant läge är kanske att försöka parera fallet, kanske med ett stapplande steg framåt. Alternativt att hon faktiskt hamnar på knä men instinktivt sträcker ut högerarmen för att ta emot sig.

(Det här rörelseförloppet visade sig inte möjligt att rekonstruera i filmstudion. I filmen är därför skådespelaren som spelar Lisbeth stående under hela skottlossningen.)

Lisbeth ser att Olof fallit med ansiktet mot gränden, och tar därför några steg runt huvudet och sjunker ned på insidan, ungefär mitt på Olofs kropp. Lisbeth sitter alltså på huk vänd utåt mot Sveavägen. (Detta följer Inge M:s berättelse. Han är det enda vittne som haft i alla fall hyggliga förutsättningar att uppfatta det här skeendet på ett korrekt sätt.)

Olof Palme hamnade alltså i framstupa läge med tyngden på höger axel och ansiktet riktat mot Tunnelgatans gränd.

Vad blev då Lisbeths nästa steg när hon sjunkit ned på insidan av kroppen?

För att få kontakt och se vad som hänt vänder hon över maken på rygg. Blodet väller då ur hans mun och ur bröstkorgen där kulan gått ut. Det här är en rimlig slutsats som bygger på vittnesmålen från Stefan G, Anders E (båda passagerare i Hans J:s taxi) och Karin J (Anna H:s kompis; de sprang fram till platsen samtidigt). Alla tre är av uppfattningen att Olof Palme låg på ryggen när de kom fram till kroppen. (Anna H har en avvikande minnesbild, men jag tycker att Karin J genomgående är ett mer trovärdigt vittne och i kombination med Stefan och Anders vågar jag förlita mig på att kroppen är i ryggläge när de kommer fram.)

Att Lisbeth vänder på honom utgår vi med andra ord från. Och vi håller för troligt att hon kramar/håller om honom och att de kommer i kontakt med varandra fysiskt. På annat sätt går det inte att tolka Anders B:s minne av en nedblodad Lisbeth, när hon något senare tittar åt hans håll under en mycket kort sekvens. Jämför även med Ulf D:s beskrivning från Sabbatsberg av hennes kläder och skor som kippar av blod osv

Men hur lång tid befinner hon sig på huk över sin man? När förstod hon vad som hade hänt och att maken var mycket allvarligt skadad? Hur många sekunder kan då ha förflutit från första skottet?

Det hela är naturligtvis en traumatisk, djupt chockerande upplevelse för henne. Vittnet Lars J hade hört henne ropa: ”Vad gör du?”, eller något liknande. Det talar ju för att hon först inte alls begriper att det rör sig om en beskjutning. Är det en hjärtattack eller vad har hänt Olof? Varför har han fallit handlöst till marken? (Lars J:s uppgift har av somliga tolkats som om det var riktat till mördaren, men det är osannolikt. Hon tolkar smällarna som att det är ungdomar som busar, och är med andra ord helt oförberedd på det som därefter händer och varför.)

För det första går det två, tre sekunder (den vanligaste bedömningen) mellan första och andra skottet. Och därefter ska hon ta ett par steg, sjunka ner på knä, vända över Olof på rygg, och detta tar ytterligare fyra, fem sekunder, kanske mer. När hon ser blodet välla fram ur mun och näsa och även ur utgångshålet i bröstet, inser hon rimligen snabbt situationens allvar. Han måste genast föras till sjukhus! Det har då hunnit gå ytterligare några sekunder. Därefter tittar hon norrut på Sveavägen, åt höger, vilket säkert tar ytterligare någon eller några sekunder. Eventuellt kommer hon upp på fötter i det här läget.

Min uppskattning är därför att det hinner förflyta minst 10 – 11 sekunder från första skottet till dess att hon börjar söka hjälp. Troligen handlar det om ytterligare några sekunder.

Tidsrymden bedömer jag som tillräcklig för att någon annan än mördaren ska ha hunnit fram till mordplatsen för att se vad som hänt. Därefter hinner det gå ytterligare ett antal sekunder innan personen (i filmen Christer P) avviker. Marginalerna medger att detta kan ha hänt innan Stefan G, Anna H, Karin J med flera kommer fram till Olof Palmes kropp.

Hur länge Jan A och Leif L stod och väntade vid rödljuset i sin svarta Cheva är svårt att veta. Vi har här i första hand Jan A:s egen uppskattning i filmen: ”10, 15, 20 sekunder” att luta oss emot. Trafikkontoret bedömer att det röda intervallet kan ha varat mellan 15 och 20 sekunder, givet de övriga bilarnas placeringar och signalsystemets funktion.

Jan A ser mördaren ta två, tre steg när Chevan är under inbromsning de sista metrarna till rödljuset. Det betyder att denne hunnit en bra bit in i gränden när Chevan väl får grönt och påbörjar u-svängen i korsningen. Om det är korrekt, som Leif L uppger, att han under u-svängen ser en man som kommer gående fram till Lisbeth kan det inte röra sig om gärningsmannen. Han är då utom synhåll. Kontentan är att det här tidsspannet, ett ”tidsfönster” är mer än tillräckligt för att en annan person, Christer Pettersson enligt Leif L, kan ha kommit fram till mordplatsen.

Sjätte frågan

Filmen beskriver att två personer (mördaren och ”Christer P”) springer in i gränden efter skotten. Vad grundar ni detta på?

Som jag skrev inledningsvis fanns redan under mordnatten tecken på att två män kan ha flytt in i gränden. Polisen Gösta Söderströms vittnesmål i hovrätten om två vitt skilda signalement understryker detta. Beskrivningarna skiljer sig så pass mycket åt att det är inte är sannolikt att det rör sig om en iakttagelse av en och samma person. Dessutom har av allt att döma någon sett två personer springa in i gränden: ”Dom sprang ditåt”.

Filmens berättelse i sig är ett svar på frågan. Leif L säger sig ha sett Christer P stå och titta på Lisbeth för att sedan avvika in i gränden. Det talar för att det kan ha varit två personer som sprungit in i gränden. (Filmens hypotes utesluter ju att Christer P är gärningsman.)

Som framgått av avsnittet om Inge M, finns det skäl att fråga sig om han inte i själva verket iakttagit två olika personer i Dekorimahörnet. En man som bar starka tecken på att vara ”pundare” och en annan som uppträdde målmedvetet och iskallt.

Det finns därutöver flera vittnesmål som kan sägas stärka hypotesen i filmen. Ett sådant tillhör Charlotte L. Hon var passagerare i Anders D:s taxi och hördes i likhet med de två andra passagerarna i Stockholms tingsrätt.

Charlotte L är den av passagerarna som har klarast minnen från mordet. Hon menar att gärningsmannen avvek snabbt in i gränden, högst några sekunder efter skotten.Ingenting i de övriga passagerarnas vittnesmål motsäger detta, låt vara att deras minnesbilder alltså är mer diffusa.

Förutom makarna Palme och mördaren hade Charlotte L också lagt märke till en fjärde person cirka 10 meter norrut på Sveavägen, som troligen bar en täckjacka i en mörkare, blå färg, någonting åt det hållet i alla fall. (Observationen rör troligen vittnet Anders B) Dessutom uppgav hon i ett förhör två dagar efter mordet att hon kunnat följa hur någon sprungit efter gärningsmannen in i gränden. Men hon mindes ingenting av hur den här personen såg ut eftersom hennes blick kom att riktas åt ett annat håll.

Även Anders D:s vittnesmål tyder på att det kan vara två personer som under ett relativt kort tidsintervall avlägsnat sig in i gränden.

Under mordnatten och i polisförhöret den 14 mars 1986 tycks Anders D vara helt övertygad om att gärningsmannen snabbt lämnar brottsplatsen.

I anteckningarna från mordnattens förhör på krimjouren heter det bland annat:

[Anders D] ser hur mannen som blivit beskjuten faller omkull, samtidigt beger sig den som avlossat skottet springande från platsen, han springer Tunnelgatan i riktning mot Luntmakargatan.

Händelsen är knapphändigt skildrad i krimjourens anteckningar. Det går inte att få en säker uppfattning om tidsförloppet. Men det är ändå möjligt att tolka skrivningen som om mördaren snabbt måste ha avvikit in i gränden.

Förhöret den 14 mars är något mer detaljerat. Där heter det:

Efter det andra skottet verkade det som om gärningsmannen tvekade lite grand över vilken väg som han skulle fly. Han gungade av och an med överkroppen några gånger på ett sätt som är typiskt för sådan tveksamhet. Mannen tvekade 1 – 2 sekunder och sprang sedan in på Tunnelgatan mot Malmskillnadsgatan.

Även om mördaren tvekade något dröjde det med andra ord bara någon eller några sekunder innan han avlägsnade sig.

I vittnesförhöret med Anders D i Stockholms tingsrätt drygt tre år senare händer något remarkabelt. Då omvandlas 1 – 2 sekunder till 20 sekunder…

Åklagare Helin: Hur lång tid kan det här ha tagit tror du…från det att du först får se honom och till det att han börjar springa in i Tunnelgatan? Är det fråga om sekunder…eller tar det längre tid?

D: Tidsrymd på tjugo sekunder kan jag tänka mig…

H: Och under de cirka tjugo sekunderna som du uppskattar det till…är du då så att säga…rullar din bil då?

D: Jag hinner förflytta mig från…jag har fått grönt ljus i mitten på Tunnelgatan… till ett par meter högre upp på Sveavägen…och larmar centralen…

H: Samtidigt som du ser honom…

D: Ja, just det.

Hur är det möjligt att Anders D lämnar två så motsägelsefulla tidsskildringar av händelseförloppet? I de två inledande polisförhören, de enda existerande, avviker mördaren i stort sett omedelbart. I rättegången, tre och ett halvt år senare, har gärningsmannen tagit tjugo sekunder på sig att lämna mordplatsen. Är förklaringen att det är två olika personer som han iakttar, första gången mördaren, andra gången en annan man som springer från mordplatsen?

Allt tyder på att det verkligen är mördaren som Anders D ser inifrån bilen när den rullat ut i korsningen. Han är ett av huvudvittnena och den enda vid sidan av Inge M som sagt sig ha sett gärningsmannen skjuta. Han har sett en mynningsflamma och uppenbarligen också en skymt av vapnet som han beskrev som ett ”vapen med ovanligt lång pipa, typ colt”.

Andes D hörde det första skottet, tittade då åt vänster och såg det andra skottet. Som vi sett talade han inledningsvis om att gärningsmannen avvek redan efter 1 – 2 sekunder. Är flykten något han själv kunnat se? Jag är inte så säker på det. Om mördaren avviker efter cirka nio sekunder (filmens uppskattning) måste Anders D ha haft mordplatsen under uppsikt i cirka sju – åtta sekunder. Är det rimligt i och med att han sitter vid ratten, styr direkt till höger för att parkera intill trottoarkanten på andra sidan korsningen med nosen mot Kungsgatan. Under manövern var han rimligen tvungen att ta hänsyn till övrig trafik samtidigt som han enligt vad han själv säger ganska omedelbart greppade efter mikrofonen och larmade sin taxiväxel. Kunde han släppa uppmärksamheten på bilen och trafiken under sju, åtta sekunder? Ingenting talar ju för att han bromsade in eller stannade bilen i korsningen.

När jag talade med Anders D på telefon förnekade han inte att han på grund av att han larmade taxiväxeln med mera kan ha missat delar av händelseförloppet. Men mer än så ville han inte kommentera saken.

Det är därför fortfarande ett mysterium varför han i tingsrätten talar om att det förflöt uppskattningsvis 20 sekunder från skotten till dess han såg ”gärningsmannen” fly in i gränden. Det är en orimligt lång tid.

Åklagare Helin måste ha gnuggat händerna av förtjusning inför Anders D:s nya tidsuppgifter. Allt som under rättegången tydde på att Lisbeth haft tid att hinna studera mördaren stärkte åtalet. Ett stort problem för åklagarsidan var ju att hon inte sett någon skjuta och inte heller något vapen.

En som förmodligen var mindre glad var Christer P:s försvarare Arne Liljeros. Han tycktes inte förstå vad Anders D syftade på när han talade om de tjugo sekunderna:

L: De här tjugo sekunder…jag uppfattade inte riktigt…vad det den tid det tog att svänga runt?

D: Det var den tiden det tog för gärningsmannen från första skedet när han avlossade skottet till dess han flydde från platsen,

En intressant detalj är Anders D:s beskrivning av mannen han ser försvinna in i gränden. ”Lite otymplig, nästan klumpig och stel”, kallar han honom bland annat. Det finns vissa likheter med hur exempelvis Leif L skildrar den bortflyende mannen. Även Hans J använder liknande uttryck (”som en elefant”).

Men kan det verkligen vara samma person som han ser skjuta och som sedan flyr in i gränden efter uppskattningsvis 20 sekunder? Jag tror inte det. Att gärningsmannen skulle ha tagit så lång tid på sig innan han avvek finns det inget stöd för i övrigt i Palmeutredningen. De flesta centrala vittnen talar om att han avvek mer eller mindre omedelbart. Även Anders D själv är, som sagt, av den uppfattningen i de inledande förhören.

Tidsintervallet 20 sekunder rimmar väl med den tidpunkt då det är rimligt att tro att den ”beiga” mannen (Christer P i filmen) avviker in i gränden, om vi nu sätter tilltro till Leif L:s berättelse.

Slutsatsen av Anders D:s vittnesmål blir att det är fullt möjligt att han iakttagit två olika män.

Ett liknande resonemang kan föras om taxichauffören Hans J:s iakttagelser. I likhet med Jan A/Leif L bromsade han in vid rödljuset och det var i den positionen han enligt egen utsago bevittnade en man med ”pistol”, uppenbarligen omedelbart efter det andra skottet. Han får grönt efter uppskattningsvis 10-20 sekunder om vi tar utgångspunkt i Jan A:s tidsuppgifter. Oavsett var Hans J sedan genomförde u-svängen med sin taxi (själv säger han Apelbergsgatan) bör det ha tagit ett antal sekunder innan han kommit över på andra sidan Sveavägen och parkerat sin Mercedes vid trottoarkanten. Han står där som första bil bara några meter från Olof Palmes kropp. Från den positionen ser han inte bara offret och Lisbeth utan han har även fri sikt in på Tunnelgatan mot byggbarackerna. Det är när han parkerat som han gör sin iakttagelse av en man inne i gränden.

Från polisförhöret den 14 mars 1986:

När jag sitter i bilen så ser jag han springer. Då är han 25 meter in och vänder sig om och tittar till om det kommer nån efter snett bak, men jag hinner aldrig se ansiktet på han.

Även Hans J ser i första skedet, precis som Anders D, med största sannolikhet mördaren. Men är det samma man han ser springa ”som en elefant” en kort stund senare?

I ett förhör i oktober 1986 säger han att mannen ”sprang och rullade med kroppen” och det var en ”helt unik löpstil” som han aldrig sett tidigare. Sättet att springa var det enda han lade märke till hos mannen, något ansikte såg han inte.

Tidsberäkningarna i filmen indikerar att iakttagelsen av mannen ”25 meter” inne i gränden måste ha gällt en annan man, alltså inte mördaren. Det troliga är att Hans J ser mannen först efter 25-30 sekunder. Och vid den tidpunkten är mördaren förmodligen redan på väg en bit upp i trapporna mot Malmskillnadsgatan, om vi utgår från att han tog den vägen.

Hans J:s vittnesmål är knepigt att tolka. I några polisförhör sa han att kunde följa mannen hela vägen fram till trapporna, ja, till och med se honom ta tre steg upp mot Malmskillnadsgatan. Är det verkligen rimligt? Samtidigt som han observerade mannen försökte han larma växlarna hos såväl Taxi Stockholm som Solna taxi. Kan det i själva verket ha varit två olika personer han iakttog? Vi har i filmen tagit fasta på att det kan förhålla sig så.

Hans J är såvitt jag vet den enda som säger att ”mördaren” skulle ha stannat upp inne i gränden under språngmarschen, vänt sig om och tittat snett bakåt. Det här är ett argument för att det inte är gärningsmannen han ser. (Den enda observation som kommer i närheten men som vi nog bör bortse från här är Lisbeths iakttagelse om en man som stått i gränden och tittat ut mot Sveavägen en till tre minuter efter mordet. Det har antagits att hon sett Lars J som kom ut från gränden efter några minuter.)

Ytterligare ett vittne – den så kallade limousinföraren Jan N – är intressant när det gäller frågan om det är en eller två män som sprungit in i gränden.

Jan N kom körande med sin bil, en svart Mercedes, Tunnelgatan österut mot Sveavägen. Han var på väg med kunder till restaurang King Creole på Kungsgatan.

Vid korsningen Tunnelgatan – Sveavägen fick han rött ljus och stod som första bil. Precis när han fått grönt och börjar svänga till höger in på Sveavägen ser han en man i ljusbrun jacka som ”springer som fan” in i gränden. Exakt i vilket läge iakttagelsen görs blir aldrig riktigt klarlagt i polisens förhör. Han säger spontant (förhöret 8 april 1986) att mannen ”for iväg” samtidigt som ”dom kom fram”. Han syftar här på Anna H och Karin J som kom rusande till mordplatsen för att hjälpa till. Hans J:s vita Mercedes hade precis parkerat vid trottoarkanten och skymde sikten för honom.

Om Jan N:s iakttagelse är korrekt, och ingenting motsäger det, är det uteslutet att det är Olof Palmes mördare han ser springa in i gränden. Det måste handla om en annan man som ännu efter 37 år är oidentifierad.

Övriga kritiska frågor

Anders B

Jag har fått flera relevanta frågor efter filmens premiär som vi också funderat på under arbetets gång. En sådan lyder:

Om filmens berättelse stämmer, hur kan det då komma sig att vittnet Anders B inte sett Christer Pettersson?

Så här tänker jag:

Anders B var berusad, hur mycket går inte att veta. Men han sa att han kände av alkoholen (”man var glad”) och även hans hustru har berättat att han fortfarande var onykter när han kom hem på småtimmarna.

Som vi sett tidigare (vittnet Jan A) betedde sig Anders B förvirrat och såg skräckslagen ut efter skottlossningen, som han alltså upplevde på bara fem, sex meters håll.

Hur mycket berusningen och sinnesstämningen inverkat på hans uppmärksamhet är förstås svårt att säga, men att den satt ned hans observationsförmåga blir tydligt i polisförhören och i hans vittnesmål i domstolarna. Trots att han i praktiken befann sig på platsen för mordet, har han bara vaga minnen av händelseförloppet.

Anders B står nära Dekorimabutikens entré när mördaren avlossar sina skott. Hans spontana tankar går till PKK-mordet i Medborgarhuset i Stockholm några månader tidigare. Och uppenbarligen blir han rädd och vill skydda sig. Han tar därför ett kliv in i entrén och detta ska, enligt vad han säger i ett förhör, ha skett efter att mördaren försvunnit ur hans blickfång.

Förklaringen till att han inte lägger märke till Christer Pettersson kan vara att denne passerar i samma ögonblick som han vänder ryggen mot Sveavägen och tar steget in i entrén.

Under rättegången i tingsrätten utbryter en intressant ordväxling mellan försvararen Arne Liljeros (LR) och Anders B (AB). Rättens ordförande, lagmannen Carl-Anton Spak fyller i med frågor. Liljeros inleder med att fråga vad Anders B uppfattat av Lisbeth Palme.

LR: Tittade hon upp vid något tillfälle…

AB: Ja, ja

LR: Åt vilket håll tittade hon åt…

AB: Hon stod så…när hon tittade upp…tittade hon rätt in i Tunnelgatan…jag tror hon tittade på mig också…

Rättens ordförande Carl-Anton Spak:

Jag uppfattade inte det sista…

AB: Jag tror hon tittade på mig också…

Spak: Tror…eller…

AB: Jag har en svag minnesbild att…

LR: Kunde du se om det fanns några människor bakom dig…i det här momentet

AB: Nej, det kan jag inte säga

LR: Och bortom dig…på den andra sidan den här mordplatsen då…

AB: Det kan jag heller inte säga…

LR: Du såg tydligen människor men du kan inte placera in dom var dom var…

AB: Jag…jag stod ju på Sveavägen en stund och då gick ju människor förbi där…men det var mera människor på andra sidan Sveavägen.

Man ska inte dra för stora växlar på förhöret. Men det förefaller som om en man skulle ha kunnat gå förbi på trottoaren utan att Anders B nödvändigtvis behövt lägga märke till det. På ett annat ställe i vittnesmålet uttrycker han sig så här:

Ja, jag har sett människor, men jag har inte registrerat någon…

Lars J

Skälet till namnet ”30 sekunder” är att filmen endast skildrar den första halvminuten efter skotten. Detta har en del tittare haft synpunkter på. Man hade önskat att filmen också hade berättat hur det kan komma sig att Lars J, som befann sig på Tunnelgatan nära Luntmakargatan, bara vittnat om att han sett en man inne i gränden.

Om det stämmer att det förutom Lisbeth Palme och vittnet Anders B funnits ytterligare en person på mordplatsen vid sidan av mördaren (i filmen Christer Pettersson), och vederbörande tagit sin tillflykt i riktning mot trapporna upp till Malmskillnadsgatan, hur kan det då komma sig att Lars J inte lagt märke till honom? I synnerhet som han visste vem Pettersson var och kände igen honom från Sollentuna.

Frågan är i högsta grad rimlig och även Gunnar har ställt sig den i sin kommentar. Om Christer Pettersson avvikit in på Tunnelgatan måste hans rörelser (tidsmässigt och fysiskt) vinna stöd av – eller i vart fall inte stå i motsats till – Lars J:s berättelse.

Jag tänker så här:

Vi vet för det första inte om personen/Christer Pettersson sprungit till höger eller vänster om byggbarackerna. Båda varianterna är möjliga i ”vårt” scenario.

Lars J står vid skottlossningen några meter in på Tunnelgatan, på dess södra sida, bakom barackerna. Efter ett antal sekunder hör han en man komma springande med tunga steg på andra sidan bodarna, sannolikt mördaren. Han står stilla och väntar på att mannen ska passera. Positionen är sådan att han upptäcker den springande mannen först när denne korsat Luntmakargatan och befinner sig på väg fram mot trapporna upp mot Malmskillnadsgatan. Han såg honom alltså aldrig framifrån utan enbart snett bakifrån. Signalementet han lämnar senare är vagt.

Viktigt att tänka på för resonemanget om Christer Pettersson är att Lars J från sin första position inte ser någonting av Luntmakargatan norrut. Barackerna på Tunnelgatan, som han står dold bakom, skär av sikten åt det hållet.

Vi vet att Lars avvaktar en stund i sitt ”gömställe” – exakt hur länge är svårt att veta – innan han vågar sig fram. Under den tiden är det alltså fullt möjligt att Christer Pettersson, om han kommit springande samma väg som mördaren, tagit till vänster in på Luntmakargatan norrut utan att kunna iakttas av Lars.

För att Lars J ska kunna fortsätta följa den flyende mannen/mördaren, tar han några steg i riktning mot trapporna, korsar Luntmakargatan och ställer sig i motsatta hörnet av korsningen. Alltså framför den husknut på Luntmakargatan som ligger närmast rulltrappan, hissen och trapporna upp till Malmskillnadsgatan. Därifrån ser han hela vägen upp till trappkrönet och även åt motsatt håll, längs Tunnelgatans norra sida ner till Sveavägen och mordplatsen. I förhör har han sagt att han blickade mot mordplatsen och noterade att några hade samlats runt Olof Palmes kropp.

Bild från mordplatsen, tagen kort tid efter mordet. Här syns byggbarackerna som till en början skymde Lars för den som stod vid själva Dekorimhörnan. FOTO: Polisen.


Från sin nya strategiska position följer han den springande mannen i trapporna. När han ställde sig vid husknuten, befann sig mannen på övre halvan av första trappavsatsen. Lars J:s koncentration låg uppenbarligen på mannen och trapporna, han tycks följa honom med blicken ända upp till krönet. Men från husknuten torde han även ha haft fri sikt både norr och söder ut på Luntmakargatan.

Om vi, som ett alternativ, tänker oss att Christer Pettersson i stället hållit till höger om byggbarackerna, kan han ha närmat sig korsningen Tunnelgatan/Luntmakargatan samtidigt som Lars J korsar Luntmakargatan och intar sin nya position. (Tänk Panta rei – Allting flyter.) Christer Pettersson hade i så fall tur och skulle då i stället ha kunnat ta höger in på Luntmakargatan och fortsätta backen upp till Apelbergsgatan utan att ha blivit iakttagen av Lars. Denna väg var troligen den snabbaste för honom till pendeltåget på Stockholms central. Han är på väg hem till Rotebro och kan avgångstiderna utan och innan och är säkerligen medveten om när nästa pendel går. Detta skulle kunna tala för att han väljer att ta åt höger.

Mot bakgrund av detta menar jag att det funnits såväl ett tidsmässigt som fysiskt utrymme för Christer Pettersson att försvinna in i gränden utan att stöta på Lars J. Men risken att bli upptäckt var stor, precis som den var för gärningsmannen.

De här funderingarna är inte helt enkla att redovisa i en film. Och det var ett skäl till att vi avstod från att gå in på vittnet Lars J.

Hans J – var gjorde han u-svängen?

Efter filmens premiär har jag fått en del frågor om taxichauffören Hans J och den u-sväng han gjorde med sin vita Mercedes. I filmen kör han upp till Apelbergsgatan, vänder där och kör tillbaka till mordplatsen där han parkerar vid trottoarkanten några meter från Olof Palmes kropp.

Jag är den första att hålla med om att det finns frågetecken kring u-svängen och det är också något vi övervägt under arbetet. Självklart känner jag till att han i de första förhören uppgav att han stått med taxin och passagerarna i korsningen Apelbergsgatan – Sveavägen. Senare framkom, tack vare förhören med ett par av passagerarna, att han i stället stod vid trafikljusen i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan när skotten föll. Detta är oomtvistat.

Problemet är att Hans J själv alltsedan tingsrättförhandlingarna mot Christer Pettersson vidhållit att han efter skotten körde upp till Apelbergsgatan och vände där. Jag har frågat honom vad han stöder sig på och svaret är att det var förbud mot vänstersväng i korsningen. Han ville vara laglydig och valde därför att köra den här extra svängen innan han parkerade vid mordplatsen.

Mot Hans J:s egen berättelse står flera vittnesmål som kan tolkas som om han gjort u-svängen i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan. Men de flesta av dessa förhör är sammanfattade av utredarna (inga dialogförhör) och det finns förstås en risk att händelseförloppet dragits ihop utan hänsyn till exempelvis tidsaspekten. Hur som helst, flera av vittnesmålen indikerar att Hans J har fel.

Å andra sidan finns det ett par vittnesmål från bilar som var på väg norrut på Sveavägen som skulle kunna tolkas som om Hans J tagit vägen via Apelbergsgatan. Bland annat tänker jag på vittnesmålet från föraren i den bil som vittnena Anna H och Karin J färdades i och som stod för rött i vänsterfilen i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan. Om Hans J gjort u-svängen direkt i den korsningen tycker jag att den här föraren borde ha uppmärksammat det. Men i vittnesmålet finns inget som direkt tyder på det.

Så bilden är inte helt entydig.

Hur tänkte vi då? Eftersom det för slutsatserna i filmen egentligen kvittar vilken väg Hans J tog, valde vi att grafiskt följa hans egen berättelse. Jag tyckte inte att vi hade tillräckligt på fötterna för att frankt avfärda hans uppfattning och säga till honom att han fått allt om bakfoten.

Här fanns kanske också ett inslag av mänskligt hänsynstagande. I synnerhet som polisen den inledande veckan behandlade honom styvmoderligt. Han blev aldrig kallad till förhör. Först sedan han vänt sig till pressen (DN) och kritiserat utredningen, blev han hörd. Då hade minnet av händelsen redan sjunkit undan en del, säger han i dag.

Men det handlar om en delikat avvägning, det medger jag gärna.

Trafikkontorets genomgång

Det har förekommit en del hätska, ja, rentav aggressiva reaktioner på vår undersökning av trafiksignalsystemet. En jurist – vars namn jag av Gunnar är förhindrad att nämna här – har exempelvis anklagat SVT och oss filmmakare för att vi ”manipulerat information från myndigheter”.

Jag har tidigare i texten beskrivit hur undersökningen i stora drag gått till. Anledningen till att jag vände mig till Trafikkontoret i Stockholms stad är enkel. Jag ville veta hur det kunde komma sig att Inge M ideligen fick grönt ljus i korsningen. Vilken var den tekniska förklaringen? Hur fungerade detektorerna? Var i körbanan fanns de?

Att Inge M:s parkering påverkade trafiken på Sveavägen stod redan klart. Det vittnade inte bara han själv om utan den slutsatsen kunde vi dra även av Jan A:s och Leif L:s vittnesmål.

Trafikkontoret var mig behjälplig att förstå principerna bakom signalsystemet. Svårare än så var det inte. Filmen stod inte och föll med detta på något vis. Men om jag som journalist kan vända på ännu en sten och bli klokare, försöker jag göra det. Att sträva efter så många källor som möjligt är en god regel som jag under åren försökt lära ut till journaliststuderande och andra.

Gunnar Walls genomgång

En del av Gunnar Walls synpunkter har jag kommenterat i den löpande texten. Men en fråga som blivit hängande i luften rör mördarens flykt. Gunnar undrar hur vi kan vara så säkra på vår sak och påstå att den sker efter ”cirka 9 sekunder”.

När vi gjorde rekonstruktionen av mordscenen i filmstudion, fick vi göra ett tiotal omtagningar. Jag klockade varje gång hur lång tid det tog från första skottet till dess att skådespelaren (mördaren) vände ryggen till (mot Sveavägen) och tog de första stegen (in på Tunnelgatan).

På ett närmast förbluffande sätt låg resultaten hela tiden inom intervallet 8 – 10 sekunder. Därav vår slutsats. Den förutsätter att mördaren avvaktat någon sekund, kastat en hastig blick mot Olof och Lisbeth för att sedan genast avlägsna sig.

Gunnar uppehåller sig i texten länge vid Christer Pettersson. Han skriver att ett ”grundproblem” med filmens hypotes är att den ”talar mot all sannolikhet”. Han anser att det hade varit en ”fantastisk slump” om Christer Pettersson hade varit vid Dekorima ”av alla platser” när Palme blev mördad.

Är det verkligen så osannolikt? Jag tycker faktiskt inte det.

Christer Pettersson kände mordplatsen och kvarteren därikring som sin egen ficka. Efter det så kallade bajonettmordet 1970 på Kungsgatan hade han flytt in på Tunnelgatan, just den väg som Olof Palmes mördare tog.

Mordkvällen var han inne i Stockholms city för att få tag på amfetamin. I polisförhören hävdade han att han inte någon gång rört sig norr om Kungsgatan, men överbevisades av utredarna.

För att få alibi för mordet/mordplatsen försökte han förmå flera personer i sin omgivning att ljuga för polisen. Svea hovrätt skrev klokt i sina domskäl att detta inte gjorde honom till mördare utan att det kunde finnas andra skäl för hans beteende.

Det var välkänt att Christer Pettersson kunde vanka av och an i timmar på Sveavägen i väntan på knarklangaren Sigge Cedergren och några gram amfetamin. Sigge bodde på Tegnérgatan nära Grand och promenerade ofta förbi Dekorima på vägen hem från spelklubben Oxen, där han var delägare.

Enligt Lillemor Östlin var Dekorimas varuintag Christer Petterssons ”lilla kiosk” där han kunde stå och vänta på Sigge. Det var ett bra ställe, särskilt om vädret var dåligt. Dessutom var han mindre exponerad därinne för polisens knarkspanare.

Det är dock inte bara Lillemor Östlin som bär vittnesbörd om att han befunnit sig på mordplatsen. För flera bekanta berättade han dagarna efter mordet att han råkat vara på Sveavägen. Han ska ha sagt saker som att ”jag var där, jag av alla” och ”det är ju märkligt att allt ska hända där jag är…att Olof Palme skulle bli skjuten…”

Gunnar skriver att det teoretiskt sett inte går att utesluta att Christer Pettersson kan ha varit på mordplatsen. Men att det krävs en del bevisning för att med trovärdighet hävda att det var så.

Det håller jag naturligtvis med om. Och filmen gör heller inte anspråk på att det är bevisat.

Gunnar gör en stor poäng av att det skulle ha varit en ren slump att polis och åklagare över huvud taget började intressera sig för Christer Pettersson. Jag delar inte den uppfattningen, men det får jag återkomma till i annat sammanhang, kanske i den bok jag skriver på.

Annons

106 reaktioner på ”Bo G Andersson: Inte osannolikt att Pettersson var på mordplatsen

 1. Ett mästerskap i vantolkning. De centrala vittnena Anders B och Inge M har inte sett något sådant. Då kan man generöst tolka senare utsagor av mer perifera vittnen och sedan få till vad som helst.

 2. Inte fullständigt osannolikt, men heller inte särskilt sannolikt. Att söka märkliga förklaringar för att förstå vad Lisbeth Palme egentligen inte såg, eller för att försvara Hans Melanders hugskott under presskonferensen, eller för att tillmötesgå vad Ulf Dahlsten önskar sig, eller för att beskriva vad Leif L har kommit fram till många år senare, tycker inte jag är av värde. Det finns tusentals vettigare saker att framställa kring Palmemordet. Och vad Lillemor Östlin beträffar så måste man ju ta sig en funderare, eftersom hon fullständigt har förändrat sin utsaga från tidigare.

  1. Medhåll. På temat perifera vittnen undrar jag varför inte ett endaste fotgängarvittne nämner två springande män.

 3. Jag tycker dokumentärens största förtjänst är försöket (särskilt det visuella) att reda ut exakt vart vittnen befann sig och vad de kan ha sett utifrån sina positioner, eftersom det onekligen är en riktig härva ibland vittnesmålen när man läser dem. Blå jacka? Svart rock? En gärningsman? Två gärningsmän? Eller en gärningsman och ytterligare en person som bara råkade befinna sig vid platsen? Christer Petterson? Tja, varför inte. Lisbet Palme reagerade ju så emotionellt då hon såg honom och var ju så säker på sin sak. Men varför, varför skulle Christer Petterson ha tigit om sin närvaro på platsen i alla år om han var oskyldig? Litade han inte mer på polisen?

  En polis som jag själv inte skulle ha litat på, var ju Thure Nässén som förhörde Christer otaliga gånger. Lillemor ”Hinsehäxan” Östlin ansåg ju till och med att Christer blev ditsatt av Nässén och hänvisade bland annat att till att Nässen manipulerade utredningen genom att erbjuda diverse missbrukare 50 miljoner i belöning och att Östlin&Co visste att Christer Pettersson skulle tas in för mordet på Palme två månader innan det ens skedde. Läste någonstans att Thure Nässén 1969 stal en guldring hos en juvelerare och dömdes för det. Det här låter väl hemskt men min småskolelärarinnas eviga påminnelse om att ”stöld alltid börjar med en knappnål och slutar med en silverskål” får mig att undra om Nässén verkligen var en reko polis. Hade han själv en plan på hur han och eventuella kumpaner till honom skulle kunna lägga beslag på de 50 miljonerna kanske?

 4. OM det var så att CP också ska varit på mordplatsen så lär CP:s ord till LP i rättegången mot honom vara mer förståeliga (jag har dock svårt att få ihop det med AB:s och IM:s vittnesmål – men AB KAN ha varit så pass berusad+chockad att han efter att ha gått mot/in och gömt sig vid entrén till Dekorima KAN ha missat någon som gick förbi utanför – men varifrån kom CP då? Varför såg inte NF honom då? Hade han stått i sin ‘kiosk’ en längre stund? Och IM yttrade väl något om att det var något som ”hände vid reklampelaren”, något han inte riktigt kunde sätta fingret på…). CP sa väl något i stil med: ”Om du tror att det du säger är sant så är det ok, men om du inte tror det så är det inte ok”. Det låter ju som ett sedvanligt kryptiskt uttalande från honom; men i ljuset av ett scenario liknandes detta så framstår det faktiskt lite ‘klarare’ (d.v.s. om hon där och då faktiskt fick uppfattningen att CP var där/ingick som den ene av en ‘mördarduo’ så skulle han kunna köpa det, men om hon inte var 100 % säker på att det var så så var det inte ‘ok’). Ett gentilt yttrande kan tyckas, men CP hade väl sina stunder av att vara ‘chevaleresk’ också, har man hört. Fast han kanske bara ville få henne till att tänka efter ordentligt om det faktiskt var så att han kunde kopplas ihop med GM, eller att hon faktiskt skulle inse orimligheten i det; eller få reda på själv om hon faktiskt var 100 %-igt övertygad om att det faktiskt förhöll sig så. Han kanske försökte vara ‘psykologisk’ i denna stund, och var kanske trots allt fortsatt övertygad om sin egen oskuld, och var kanske också säker på att alla andra skulle dela hans verklighetsuppfattning.

  Det skulle förstås även ge upprättelse åt LP:s till synes bergfasta uppfattning om att det faktiskt var CP hon såg på platsen, och att hon även sa ”DE sköt på mig också”; alltså att hon uppfattade dem som lierade. Då skulle hon heller inte ha några betänkligheter över att sätta dit en oskyldig CP – hon SÅG ju honom själv där. Och ja, vad var det som CP egentligen ville säga till familjen Palme innan han så opassande gick och dog?

 5. Hej Bo G Andersson,

  Tack för ditt inlägg! Det är så omfattande att jag behöver smälta det lite innan jag eventuellt ger någon mer ingående kommentar.

  Jag såg i en tidigare kommentar från dig att du inte hade för avsikt att debattera med anonyma personer här på bloggen. Det är en inställning jag respekterar, men själv är jag kanske inte så anonym. Du som journalist skulle säkert kunna identifiera mig med inte alltför många klick på nätet.

  Alltnog, min avsikt är inte att debattera med dig men jag har en fråga. Det är självklart helt OK att inte lämna något svar om detta är valet du gör.

  Om jag förstod dokumentären korrekt så skulle det ha blivit grönt i samband med mordet och då taxichaufför Anders D kör söderut i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Därefter skulle det på grund av Inge M:s placering på avkännaren i princip omedelbart ha blivit rött så att Hans J och Leif L tvingades stanna. Sedan skulle det nästan lika ögonblickligen ha blivit grönt igen så att Leif L från mitten av korsningen ca 15-20 sekunder efter mordet skulle ha observerat Christer P på mordplatsen. Inom loppet av knappt 20 sekunder skulle alltså trafikljusen ha slagit om från rött till grönt-rött-grönt, dvs. grönt när Anders D kör, rött när Hans J och Leif L stannar samt grönt när Hans J och Leif D kör igen. Melan dessa omslag finns även signallägena rödgult och gulgrönt. Min känsla är att dessa omslag av trafiksignalerna är alltför snabba, men jag kan ha fel. Har du någon kommentar till denna snabbhet i trafikljusens omslag?

  Kul för övrigt att du avser komma ut med en bok!

  1. Hej Anders Fredric,
   Ja, jag tror jag vet vem du är. Svarar gärna på din fråga, men avvaktar för att se om det kommer in fler synpunkter. Om det är möjligt föredrar jag i så fall att svara i samlad form. Om inte, återkommer jag till dig. Uppskattar din sansade ton.

   1. Hej igen Bo,
    Helt OK att ta dina kommentarer samlat. Däremot blev möjligen min fråga lite otydlig. Min fundering rörde alltså att jag bedömer att det tog längre tid för trafikljusen att slå om i verkligheten än du tänker dig i dokumentären. Å andra sidan finns möjligheten att Hans J och Leif L körde mot rött så intervallet på trafikljusens omslag kanske inte spelar så stor roll för din teori.

 6. Oavsett vad, är jag imponerad av såväl intentionerna som arbetet och resultatet. Ett viktigt och väl genomfört projekt, även om jag inte håller med om alla slutsatser.
  Efter att ha läst Walls första bok ”Mörkläggning” ett antal gånger, har jag svårt att ens se CP på mordplatsen. Detta förhindrar dock INTE dokumentärens resonemang om TVÅ förövare – tvärt om.
  Jag har länge drivit idén att vi måste bort från Sveavägen! Detta av så många skäl! Framför allt är vittnesmål opålitliga. Det har kriminalhistorien lärt oss. Vi ha tröskat vittnesmål och tidsuppgifter i snart 40 år, utan att komma någon vart. Det man måste göra är att granska VAD som hände innan mordet, och vad som skedde respektive INTE skedde efter detsamma. Då framstår inte mordet som något större mysterium längre.

  1. Och jag tycker helt tvärtom. Man kan bara lösa mordet om man utgår från mordplatsen tänker jag. Sydafrikaspår, Boforsspår, Rysspår osv leder bara längre in i en snårig djungel och dessa spår har ju redan tröskats i en evighet. En amerikansk expert sade en gång att GM möjligen kan tillhöra den kategori mördare som hör av sig till utredningen. En sån där person som vill leka med polisen. Känna sig viktig och känna sig maktfullkomtalighet. Det är en nål i en höstack men jag skulle önska att man åtminstone fick veta hur djupt och brett palmeutredarna har grävt när det gäller DNA-analys av anonyma brev, inkomna telefonsamtal osv. Att polisen har gjort precis allt de har kunnat för att exempelvis identifiera Skelleftehamnsmannen.

   1. Håller fullkomligt med Dig. Det är så polisarbete ska utföras, och motiv är av underordnad betydelse.
    Men det får ändå inte hindra en från att nysta i intressanta trådändar som dyker upp på helt annat håll. Med lite tur hamnar man då till sist på mordplatsen vid rätt tidpunkt.
    Själv ser jag det hela som ett pussel där vi redan har de flesta bitarna men att dessa är uppblandade med bitar från otaliga andra pussel. För att inte nämna alla felaktigheter som fortfarande florerar trots att dessa har retts ut och förklarats, som tex bilden på ”Lisbeth” när hon kliver ur en bil vid sjukhuset.
    Den nu aktuella dokumentären ”30 sekunder” gör ett BRA jobb med pusselbitarna från själva mordplatsen, anser jag även om jag inte håller med om slutsatserna när det gäller Christer Pettersson. Så för min del är denna bit av mordgåtan nu färdigtröskad, och nu gäller det att hitta samband mellan denna del av pusslet och resten av bitarna – kort sagt ett mönster eller teori som gör att vi kan knyta en gärningsman till mordplatsen.
    Givetvis inser jag att mitt resonemang leder till sk cherry-picking, man plockar de bitar som passar in i ens eget teoribygge. Detta är ju något som verkligen ska undvikas vid brottsfall, alla fakta måste fram och vägas mot varandra. Men vid ett mysterium som Palmemordet är det i det närmaste omöjligt att inte ägna sig åt just cherry-picking. Desto viktigare att man då plockar just de bitar som inte motsägs av andra. Det är åtminstone så jag försöker arbeta när det gäller mordet på Olof Palme.
    Därtill finns ju ett antal ”affärer” eller fall som på ett eller annat sätt har direkt anknytning till mordet, affärer som definitivt förtjänar närmare granskning. Dit hör tex Fallet Martinger och kidnappningen av Håkan I. Personligen hoppas jag att just Gunnar Wall vid något tillfälle tar en ordentlig titt på dessa båda fall och presenterar resultatet på denna blogg. Detta eftersom just Gunnar Wall är den ende som verkligen tar sig an alla uppgifter med ett objektivt sinne. Så hans utlåtande väger tyngre än de flestas, för att inte säga alla andras. Det märker man snabbt när man läser hans böcker – ALLT vägs för och emot!
    Själv har jag följt utredningen i alla år, läst allt jag kommit över, och plockat pusselbitar längs resans gång. Idag har jag en tydlig bild av motivet, tillvägagångssättet och vilka som låg bakom samt vem som höll i vapnet. Min teori förklarar mängder av konstiga iakttagelser och vittnesmål. Men jag behöver mer kött på benen innan jag publicerar något. Gunnar Wall känner till mitt pusselläggande och teoribyggande, men i ärlighetens namn är han troligen minst sagt skeptisk =) Och det hedrar honom! MEN även en blind höna osv…
    Givetvis har jag begärt ut förhörsprotokoll med mera. Ca 500 helsvarta sidor talar sitt eget språk… (Om inte annat att Polisen har gott om svarta färgpatroner till sin skrivare!)

    1. Jag kan inte hålla med om att motiv skulle vara av underordnad betydelse.
     Motiv är en av de tre traditionella byggstenarna vid hypotesundersökning tillsammans med medel och möjlighet.Avsaknad av rimligt motiv försvagar påtagligt en hypotes.

     Förra veckan så slökollade jag på en gammal debatt mellan Sven Aner och Leif GW på Youtube där Jan Jingryd var programledare.Tror den var från 1988 och behandlade framförallt polisspåret.Leif GW sa här något viktigt som alla bör ha i minne..det är fullkomligt normalt med underligheter och avvikelser i en utredning som Palmemordet.
     Det hade varit mycket underligt om underligheter saknades.
     Vi amatörer har säkert en benägenhet att överdriva betydelsen av vad som synes vara underligheter i materialet.Vi,likt exempelvis Sven Aner,detaljstuderar en liten bit av materialet och slår ner som hökar på minsta upplevd konstighet i detta,trots att det som sagt är fullt naturligt att sådant förekommer.
     Sådant tunnelbeteende avseende materialet torde enligt mitt förmenande vara bäst att hålla sig ifrån.

     Gällande Bo As hypotes om att CP befunnit sig vid Dekorima vid dådets genomförande så kan konstateras att materialet fortsatt ligger som det legat alla dessa år.Det saknas helt konkret underlag både för påstående att LP sett CP så långt efter mordets genomförande och det saknas konkret material som pekar emot att denne,eller någon annan sprungit Tunnelgatan österut tidsperiod ifråga(dvs ett antal sekunder efter gärningsmannen gjort det).Det går att vrida och vända på materialet om man väljer att lägga tyngdpunkt på vissa förhör gjorda vid vissa tidpunkter osv.Jag tror att det mesta går att finna visst underlag för om man vill jobba på detta sätt.Det kan dock knappast leda någonstans.

     30 sekunder kan aldrig bli något annat än ännu en osannolik hypotes bland alla andra osannolika hypoteser.
     Rent generellt vill jag understryka att jag personligen är mycket trött på dylika vid detta laget.Det är förväxlingar med Sigge C hit,det är en stor flora av diverse fantasifulla konspirationsteorier dit,det är teatermord och i stort sett allt annat under solen.
     Mord,inkluderat på statsmän,är sällan så här komplicerade.Oftast är det en Mihajlo Mihailovic,Sirhan Sirhan,Lee Harvey Oswald eller John Hinckley jr som tryckt på avtryckaren.Bo As hypotes om CP varandes på brottsplatsen pekar inte heller ut honom som gärningsman.Det är väl programmets största förtjänst som jag upplever det.

     Jag hoppas på att kommande CA dokumentär kan visa på hur vasst Ockhams rakkniv kan skära även i Palmemordssammanhang.

     Keep it simple stupid Ragnar.

     1. Givetvis har Du helt rätt när det gäller motivet, för ett hypotesbygge. Jag uttryckte mig lite otydligt. Det som avsågs var att polisen inte brukar eller bör utgå från själva motivet, utan enbart se till i första hand fysiska bevis, i andra hand vittnesmål, för att sedan se vart dessa leder och först därefter, när man helst har en misstänkt, se till motiv medel och möjlighet för ett hypotesbygge.

      Visst är det i regel bara en person som håller i vapnet, men lika ofta finns det fler personer bakom själva gärningsmannen. Titta bara på den föredömliga utredningen av mordet på Gustaf III. En man, Anckarström, höll i vapnet. Men utredningen fick avbrytas när det efter en tid visade sig att så gott som hela adeln var inblandad. Och när kungen väl var död så benådades samtliga utom just Anckarström. Men visst, ensamma galningar ÄR vanligast även om det bevisligen finns undantag.

      1. Lars Ulwencreutz,
       det är inte riktigt sant att samtliga benådades utom Anckarström. Den som fick det värsta straffet förutom Anckarström själv var Carl Fredrik Pechlin som dömdes till livstids fängelse och placerades på Varbergs fästning. Det sägs för all del att straffet var mildare än det lät och att han tilläts gå omkring på Varbergs gator.

       1. Nja, Pechlin sattes väl på fästning på bekännelse eftersom man inte kunde döma honom? Det fanns ju inte tillräckliga bevis för att fälla honom.

        1. Johan M,
         du har rätt. Fel av mig. När jag såg att Pechlin sattes på fästning på bekännelse tolkade jag det som att han dömdes, men så var det ju inte. Han sattes på fästning på obestämd tid för att han skulle bekänna. Den här rättstillämpningen fanns i Sverige ända in på senare delen av 1800-talet, ser jag.

         1. Man undrar ju om hovrätten i Petterssonfallet, om man fått, hade tillämpat 1734 års princip att skjuta avgörandet på framtiden. Förr behövde man ju inte frikänna om mer än halvt bevis förelåg (men inte fullt bevis), utan kunde ställa målet på framtiden. Sådana som Axberger tycker ju tveklöst att mer än halvt bevis föreligger för Petterssons skuld. Och Petersson ansåg nog detsamma om Engström.

          1. Johan M,
           det finns med andra ord ett utrymme i debatten för att driva ståndpunkten att Christer Pettersson och Stig Engström samarbetade om mordet – en teori som skulle ärerädda ett stort antal debattörer.

     2. Det blir svårt om inte omöjligt att få CA på plats vid Grand på mordkvällen, nära eller på mordplatsen tiden för mordet. KP ansåg att man skulle gå tillbaka till mordplatsen (inte kolla så mycket på motivbilder) och då fann de inte CA utan SE tydligen. Sedan finns annat som gör det osannolikt att CA var mördaren om det stämmer- revolvern i ett bankfack tiden för mordet, sjuk tiden för mordet (enligt hans bror K var CA ofta sjuk i förkylningar och influensa, brodern K såg Magnumrevolvern några år efter mordet (1990-91) strax innan CA sålde den, finns inga uppgifter att CA brukade hålla till vid Grand på kvällarna, hans påstådda Palmehat är överdrivet- CA ogillade Palmes ekonomiska politik, något konkret Palmehat finns inga bevis för m.m.

 7. Och OM nu NF kan ha missat en CP som stod gömd i dunklet i ‘sin kiosk’ (eller var det trots allt honom NF – som gick i sin egen värld, med hörlurar på, knappt noterandes paret Palme – ändå såg; då denne kanske var på väg mot ‘sin kiosk’?) så KAN han rent hypotetiskt ha kunnat gå ut efter att NF passerat (CP kan, rent hypotetiskt, ha misstagit paret Palme för Sigge Cedergren redan där, och sedna valt att följa efter dem…) .

  Då blir det heller ingen diskrepans mellan AB:s vittnesmål om att GM efter att ha avfyrat sina skott med effektiva, men ändå lugna, lätta steg OMEDELBART (nåja, kanske ett par sekunders tvekan) tog till vänster in på Tunnelgatan, mot gränden och trapporna, och LP:s (m.fl:s) kontrasterande uppfattning av att GM stod kvar i FLERA SEKUNDER innan han drog iväg ”som en elefant”. Då skulle även de lika inkompatibla vittnesmålen om både långrock/blå täckjacka (det var väl detta signalement som LP gav; alltså det som CP hade på sig? Den hon i så fall såg sist innan han började dra iväg ”som en avlöning”) och mössa/barhuvad också få något slags logisk förklaring. Det vill säga att den gamla uppfattningen (missuppfattningen?) om att LP förväxlade GM med AB (som ju gömde sig i entrén; han tycks i förhöret inte veta om LP såg mot honom eller inte) när hon tittade upp efter några sekunder, kanske istället skulle lyda att hon förväxlade GM och CP? (eller dragit den momentana slutsatsen att de var i maskopi, när han sedan också drog iväg). Och sedan, p.g.a chock, förvirring, etc. så KAN hon ha blandat ihop sina intryck/det kausala skeendet, och AB kanske kom ut något senare från sitt ‘gömställe’ och hon såg honom också då (Och LJ KAN sedan även ha missat CP av de anledningar som Bo G Andersson nämner här ovan, att CP KAN ha dragit åt norra hållet på Luntmakargatan, för att han ville bort, hem till Rotebro, etc.),

 8. För egen del tycker jag att Bos artikel ovan är lika tröttsam som hans film. Här kommer en kritik mot hans sätt att argumentera.

  Bo inleder med ett antal stycken som syftar till att etablera sin egen och sina medarbetares i sammanhanget förmenta auktoritet, i förhopppningen att detta fåfänga ‘argumentum ab auctoritate ska få läsaren att i det följande förväxla sakargument med hypoteser; precis som filmen ”30 sekunder” är en skön blandning av tänkbara teorier och rena fantasier, allt presenterat som en enda ”välunderbyggd” berättelse – något vi visserligen känner igen från andra skönlitterära ambitioner kring mordet på Olof Palme.

  Bo underlåter inte att, låt säga osvenskt för någon som just gjort klart att han är en journalistisk ”auktoritet”, påpeka att filmen finansierats av privata medel; vilket förstås vädjar till läsarens sympatier eller ‘argumentum ad misericordiam’. Detta hoppande mellan positioner är karaktäristiskt för hela texten. Bo verkar inte sträva efter en intellektuellt hederlig debatt, vilket jag gissar beror på att han vet med sig att ”30 sekunder” inte är en hederlig dokumentär. Däremot är det hederligt av honom att skriva här på Gunnars blogg, hatten av.

  Därpå konstaterar Bo att vi saknar fakta i målet, för vi har endast vittnesutsagor att gå på. Detta är som bekant ett populärt grepp när man presenterar en teori som motsägs av just vittnesmål. Eftersom ”alla vittnesmål” är osäkra, lyder den underförstådda meningen, behöver vi inte bry oss om de som motsäger min teori!

  Praktiskt.

  Man kan i förbigående sagt anta att det som tevejournalist måste vara extra praktiskt att ha tillgång till vittnen som tenderar att ändra sin utsaga framför slumpmässig tevekamera så att den går i linje med aktuell kamerainnehavarares teori.

  Medan andra vittnesmål är mer opraktiska.

  Bo parerar detta med att hänvisa till intervjuer han gjort som han tyvärr inte kunnat återge och upprepar den allmänna ”faktabristen”, gissningvis i syfte att mer eller mindre obemärkt upprepa argumentet att ”det osäkra läget” uppvägs av hans egen auktoritet, vilken här inkluderar information han inte kan dela.

  Bo poängterar vidare att han tar hänsyn till hur vittnen rör sig i förhållande till varandra och söker ge banaliteten i detta proklamerande innehåll genom att citera den grekiska filosofen Herakleitos: ”allting flyter”. Om Herakleitos uttalat dessa ord är osäkert, men att ”allting rör på sig” (som antagligen var Herakleitos poäng, i så fall), eller här att alla vittnen rör på sig på mordplatsen är förstås något alla intresserade av ämnet vet, och de som inte är det förstår. Sedan säger Bo ödmjukt: ”Jag vet inte vad förklaringen är till det här mänskliga beteendet, kanske bara ett tecken på bristande fantasi.” Det vill säga, ett halmgubbe-argument som följer på ett nonsensargument.

  Därpå, och det gör Bo också inledningsvis, flyttar han ”målstolparna” genom att ge intryck av att han bara vill pröva en idé. Men ”30 sekunder” var en dokumentär som visades på public service, det var inte ett inlägg i en paneldebatt om mordet, till exempel. Om Bo gör en dokumentär (”något som återger verkligheten”) som visas på public service (i motsats till YouTube) är bemötandet av saklig kritik att han bara ville ”pröva en hypotes” svagt. Ja, så svagt, skulle jag vilja påstå, att han kanske inte skulle ha gjort en ”dokumentär” om sin ”hypotes”. Med tanke på den journalistiska ställning han uppbär, enligt egen presentation av sig själv och sina medarbetare, måste det ju finnas andra ingångar och plattformar i mediasverige för att ”prova hypoteser”. Filmens kärna, att CP lufsade förbi LP när hon såg sig om efter hjälp, är ju bara en fantasi, inte något dokumentärt.

  Att Bo nu försöker dölja detta låt säga avslöjade faktum med olika retoriska knep är i mitt tycke bara tröttsamt. I sitt försvar för sin teve-dokumentär på public service inleder han med hänvisning till sig själv som auktoritet; säger att ingen vet nåt ändå (så man gör klokt i att lyssna på honom); menar att han bara vill prova en hypotes; och avslutar med ett gish-galopp i förhoppningen att ingen orkar argumentera emot.

  Ja ja, så har vi ytterligaren en saga om vad som hände på mordplatsen. Kan någon runda den? Knappast, för hur rundar man någons fantasi?

 9. Jag hoppas att Bo G Andersson återkommer och svarar på kritiken om att de har förvanskat Lisbeth Palmes vittnesmål:

  https://gunnarwall.wordpress.com/2022/12/03/allmanna-fragor-och-synpunkter-kring-palmeutredningen-2/#comment-42401

  (I kommentaren föreslog jag att ”person 2” närmat sig söderifrån, men från förhöret i Hovrätten (https://gunnarwall.files.wordpress.com/2019/01/F%C3%B6rh%C3%B6ret-i-hovr%C3%A4tten-med-Lisbeth-Palme.pdf) är det klart att det är mannen i beige, norr om Tunnelgatan, som avses: vridningen ”bakåt” är en vridning åt vänster, från att vara vänd mot Dekorima till att vara vänd längs med Sveavägen norrut. Men detta går förstås inte ihop med Bo G Anderssons antagande om att Lisbeth först är vänd ut mot gatan och sedan vänder sig åt höger.)

  Hur som helst, efter att ha berättat om observation av mannen (Tredje observationen ovan) säger Lisbeth alltså ”Sedan såg jag inte honom mera”. Men i filmen har man klippt ut denna mening och klistrat in den efter att Lisbeth har berättat om observationen av personen som springer in i gränden (Fjärde observationen). En liknande formulering finns i förhöret från Hovrätten som Bo G Andersson återger ovan. Bortsett från det ohederliga i att klippa och klistra på det här sättet: Hur kan Lisbeth Palme ha missat att personen som gör ett avvisande intryck inte alls avlägsnar sig utan tvärtom kommer så nära att han till och med rundar henne och hennes man? En minneslucka kanske, men det finns ju många vittnen som hade sin uppmärksamhet riktad mot platsen under de 30 sekunderna som också måste ha missat den här personen i så fall.

  En annan sak som Bo G Andersson gärna får utveckla är att Christer P:s uttalanden under rättegångarna när han vände sig till Lisbeth skulle tala för att Christer P kan ha varit på mordplatsen. Det är väl en slutsats som i alla fall inte delades av domarna, som hade som uppgift att värdera vad som sades i rättssalen?

 10. Bo G Andersson

  Tack för ditt utförliga inlägg!

  Det går kanske, som du gör, förklara vittne för vittne hur de ska ha missat att det var en man som sprang in i gränden bara knappt 10 sekunder efter mördaren. Och det gör du bra! Men jag menar att man kan inte bara analysera vittne för vittne man måste också se helheten. Det var ca 20 vittnen som påstår sig ha sett mördaren och blivit förhörda av polis inom en månad från att mordet begicks, flera av dem bara 1-2 timmar efter mordet. För mig är det helt osannolikt att alla dessa ca 20 vittnen utan ett enda undantag har missat att det var två män som med bara ett fåtal sekunders mellanrum sprang in i gränden. Menar du att det är sannolikt att alla ca 20 vittnena ska ha missat att det var två olika män som sprang in i gränden så tätt efter varandra?

 11. I någorlunda ordning efter artikeln kommenteras på följande sätt.


  ”Ett personligt möte övertrumfar de skriftliga protokollen när en människas pålitlighet ska bedömas.” Så kan det förstås vara, men inte om människan möts först efter 37 år och de skriftliga handlingarna innehåller annat än vad personen säger idag. Ingen minnesforskning visar att minnet blir skarpare och över lag bättre på 30+ år.


  ”Innehållet i de nya intervjuerna har självfallet stämts av mot förhör, vittnesmål i rättegångarna, intervjuer i tidningar, böcker etc.” Vän av ordning undrar hur Leif L:s initiala rock eller mockaskinn och hans ”95 % säkerhet” 1996, som tydligen blev ”helt säker” (på både Christer och blå täckjacka) så småningom, förhåller sig till detta påstående.


  ”På grund av faktabristen blir alla som tar sig an Palmemordet ofrånkomligen beroende av polisförhören, vittnesmålen i tings- och hovrätten samt i bästa fall andra muntliga källor.” Det hade varit smakfullt om det framgick att man åtminstone hade läst polisförhören inför dokumentären och denna artikel, istället för att förlita sig på betydligt sämre källor.


  Rimborns sena påståenden om två inblandade män på mordplatsen har inget stöd i det Rimborn själv antecknade i sin promemoria 1986-03-01. Rimborn kan mig veterligen inte styrka att Lisbeth talat om två män på mordplatsen, och missförståndet kan ha uppstått hos honom själv. (De som läser in annat än det som Rimborn faktiskt skrivit brukar vara benägna att tro på konspirationer. Lisbeth får ju inte mycket annat rätt på mordplatsen, så varför just hon skulle se en andra gärningsman och ingen annan, och vara tillförlitlig här men inte annars, övergår mitt förstånd.) Nog talade Lisbeth om två män som hon tidigare ska ha iakttagit, men starkare belägg än vaga hågkomster krävs för att belägga för mig att hon någonsin talat om två inblandade i mordet på själva mordplatsen. Hon talar ännu i hovrätten om två män, nämligen gärningsmannen och mannen i något ljust och eventuellt beige plagg. (Och om en man längre bort i gränden, som hon dock på grund av blicken identifierar med gärningsmannen.) En av dessa män – den som Lisbeth Palme pekar ut som Pettersson – klipps dessutom oförklarligt bort i ”30 sekunder”. Framförallt var varken Rimborn eller Gösta Welander på mordplatsen, så jag kan egentligen inte se någon relevans i vad det stod i rikslarmet. Det finns inga dokumenterade förhör med Lisbeth där hon sagt sig se två gärningsmän på mordplatsen, och Rimborns promemoria styrker inget sådant. Men visst ser hon två män, enligt egen utsago. (Eller rentav tre.) Mannen i ett eventuellt beige plagg nämndes av Lisbeth Palme även i rättegångarna och förhörsuppgifterna om detta har mig veterligen inte mörkats av någon. Advokat Liljeros frågar ju ut Lisbeth om denna person.


  Gällande Gösta Söderström kan man förstås närlyssna på det han säger 1989, över tre och ett halvt år efter händelsen, och ta det för sant. Vad det skulle kunna finnas för förnuftig anledning att göra detta förstår jag dock sannerligen inte. Något om två gärningsmän framgår inte av Söderströms egen sammanfattning 1986-03-03. Här skriver han: ”En annan man pekade mot Tunnelgatan i östlig riktning, samtidigt som han skrek, att gärningsmannen hade sprungit ditåt.” I förhöret 1986-03-11 säger Söderström: ”Det första han såg när han klev ur bilen var en man som skrek och pekade Tunnelgatan mot Malmskillnadsgatan. Han sade något om att ‘mördaren sprang ditåt'”. Det saknas helt anledning att tro att Söderström minns bättre 1989 eller att något vittne talade om ”de” som sprang.


  Gällande de två signalementen rör det sig i ett fall om ”kortare än mej samt iklädd mörk rock” enligt Kjell Östling (1986-03-05). Hermansson och Dalsgaard sände ut signalementet de fått från Lars J (A14205, 86-03-13). Lars J såg som bekant mest en ryggtavla och fick intryck av täckjacka och keps.


  Det är en märklig konspirativ, och anakronistisk, tanke att det inte fanns något intresse av att identifiera den ”beiga” mannen från polisens sida. Chister Pettersson var långtifrån intressant i utredningen när Lisbeth började prata om denne man i beige. Holmér hade knappast mindre intresse av två gärningsmän på mordplatsen än någon annan konspirationsteoretiker. Likväl finns det inget annat vittne som talar om denne beige man och jag har all förståelse för att denne man inte identifierades. (Jag håller med om att Jan-Åke S, som visserligen är passande klädd, knappast kan vara den beige mannen. Han var ju inte ens på själva mordplatsen. Själv tror jag ju snarast att Lisbeth sett gärningsmannen och sedan skymtat Anders B:s bruna byxor och ansikte i skyltfönstrets sken, och fantiserat ihop en gående man i beige, men det kan man förstås aldrig veta. Att den ”beige” mannen skulle ha gått förbi henne eller sprungit in i gränden finns det inga iakktagelser som talar för. Det verkar inte som om Lisbeth egentligen sett personen komma fram till henne; hon säger inte det i alla fall. I åklagarförhöret 1989 säger hon att ”mannen befann sig betydligt längre norrut på Sveavägen än den förste mannen”.)


  Gällande hypotesen i övrigt undrar jag vad det finns för anledning att fästa något avseende vid vad Lillemor Östlin påstår över 30 år efter mordet, något hon haft all möjlighet att framföra tidigare. Som Gunnar framfört borde det ju vara känt om Christer Petterson brukade befinna sig kring Dekorima.


  ”Uppenbarligen har hon lagt hans ansikte på minnet. Annars är det svårt att förstå hur hon kan vara kapabel att dra slutsatsen att hon inte har sett honom mer på mordplatsen.” Dock säger Lisbeth ju själv att hon inte gjort det. ”Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt.” (tingsrättsprotokollet, s 11) Att hon inte såg till mannen något mer kunde ju vara en slutsats utifrån det ljusa plagget mannen bar; hon såg kanhända inte till något sådant plagg igen. Jfr Nicola och Tensonmannen/Anders B. Jag håller helt med om att Lisbeths sista iakttagelse rör Lars J, och eftersom Lisbeth påstår sig identifiera denne som gärningsman på dennes blick tycker jag man ska vara försiktig med påståenden om vad Lisbeth drar för slutsatser och utifrån vilka grunder. Hon är inte ett tillförlitligt vittne när hon talar om detta.


  Jag håller med om att Jan A ger ett trovärdigt intryck, även om han har svårare för att komma ihåg dialoger efter iakttagelserna av gärningsmannen. (Jag tror att hans minne av Skandiamannen är falskt.) Här kan man fästa uppmärksamhet på bedömningen av Högsta domstolens skiljaktiga justitieråd – ”Leif [L:] identifiering … motsägs av uppgifter som Jan [A] lämnat och som avser Leif [L:s] möjlighet att iaktta gärningsmannen”. På LAC-bandet frågar Leif L ”Har du signalement på den där killen då?”, något som är tämligen talande.


  Bilden på Jan-Carl Raspe må vara någorlunda lik Christer Pettersson (eller Vic Gunnarsson). När Leif L ”pekar ut” Raspe i Aftonbladet 1986-05-15 har han ju bara ”en svag bild i bakhuvudet” av ansiktet, ”Men att för den skull kunna säga att jag kan identifiera honom, det vill jag inte säga.” Han talar om ”avlångt ansikte, grovt markerad näsa” (1986-04-27). Detta med anklarna dyker också upp i detta förhör. Jag förstår inte vad det är med denna detalj som gör Leif L tillförlitlig, eller vad Claes Borgström reagerade på.


  Jag kan hålla med om att Inge M säkert har en minnesbild av två män, men då är det rimligen gärningsmannen och den hos Inge märkligt frånvarande Anders B, inte gärningsmannen och en okänd Christerkaraktär. ”Tvärtom, att Inge M i intervjun 2010 talar om att han sett en ‘pundare’ styrker min uppfattning att det faktiskt kan vara två olika män som han iakttar utanför Dekorima.” Detta är obegripligt, eftersom Inge M ju talar om vad han uppfattar som samme man. Han kan knappast ha två diametralt olika minnesbilder att redovisa av samme man. Mer sannolikt är att han knappast minns mycket alls efter 30+ år (eller 2010) och berättar målande utifrån en vag hågkomst av en hågkomst, på sin höjd. Hade något av detta om ”pundare” sagts av Inge M 1986 hade det varit värt att ta på något allvar. Likaså allt om en militärisk väntande man som skulle utföra ett uppdrag. Inge M är inte ens säker på en väntande man i sitt andra förhör: ”Jag är inte helt säker på den uppgiften, men jag uppfattade det att han kom, han stod där redan när jag satt i bilen, och när paret kom så gick han ut från väggen och gick upp bakom. Jag uppfattade som att han stod, nu efteråt så uppfattar jag det som att han måste ha stått och väntat.” Någon ryckig pundare föreställer han sig knappast här – ”han stod där och vänta, helt iskallt” (1986-03-14) Förutom i Gunnars intervju från 2010 vet jag inte var hos Inge M man skulle hitta några tecken på att den han såg var en pundare.


  ”Om det är korrekt, som Leif L uppger, att han under u-svängen ser en man som kommer gående fram till Lisbeth kan det inte röra sig om gärningsmannen.”
  Det har dock Leif L inte påstått 1986, att mannen kom gående fram till Lisbeth vid denna tidpunkt. ”Direkt efter det de två skotten avlossats så beger sig denne springande Tunnelgatan österut” (1986-03-01) ”Leif [L] gjorde en U-sväng. Kvinnan böjde sig ned över den liggande personen. Mannen stod och tittade på offret och kvinnan i ca 3 – 4 sekunder, innan han avvek från platsen.” (rekonstruktionen) ”Och då befinner jag mig alltså i mittfilen på Sveavägen och svänger då runt efter taxin som gör en taxisväng samtidigt som jag. Och då ser jag alltså den här mannen då som står och tittade på dom andra. En liggande person och Lisbeth då som i det här fallet var okänd. Och han står och tittar en stund och iskallt sen tar han det lugnt och lunkar iväg in i gränden.” (1986-04-27)


  ”Polisen Gösta Söderströms vittnesmål i hovrätten om två vitt skilda signalement understryker detta. Beskrivningarna skiljer sig så pass mycket åt att det är inte är sannolikt att det rör sig om en iakttagelse av en och samma person.” Eftersom filmmakarna menar att ”svarta kappan” är gärningsmannen och täckjackan Pettersson, skulle alltså Lars J endast ha sett Christer Pettersson, den enda person han någonsin kunnat utesluta, eftersom han sett honom tidigare. Dessutom skulle Lars alltså ha missat gärningsmannen. Det förefaller mig osannolikt. Dessutom tycker jag inte att signalementen skiljer sig så diametralt – någon har sett en huvudbonad och någon inte. Någon säger rock och någon jacka. Är det tillräcklig grund för att tala om olika män kan man väl lika gärna påstå att det var fem olika män som sprang och att signalement förväxlades. (De självpåtagna ensamspringarna kanske, förutom gärningsmannen – Per W, Windén, Gedda och Skandiamannen.)

  Det är väldigt magstarkt att tala om att signalementen skiljer sig så mycket åt att det måste röra sig om olika män, när Bo G Andersson samtidigt menar att Lisbeths man med något ljust eller beige plagg är samma person som Leif L:s man som helt säkert hade blå täckjacka. Och samtidigt ska Inge M och Anders D härbärgera minnesbilder av olika män som ser olika ut. Kom igen.

  ”Dessutom har av allt att döma någon sett två personer springa in i gränden: ‘Dom sprang ditåt’.” Det är enligt min mening direkt oansvarigt att upprepa Söderströms formulering från hovrätten en ocean av tid efter mordet, när det finns alldeles utmärkta formuleringar från 1986 där Söderström nämner en enda man. Söderström har inte själv reagerat på att det skulle ha varit två gärningsmän – naturligtvis.


  ”Hur är det möjligt att Anders D lämnar två så motsägelsefulla tidsskildringar av händelseförloppet? I de två inledande polisförhören, de enda existerande, avviker mördaren i stort sett omedelbart. I rättegången, tre och ett halvt år senare, har gärningsmannen tagit tjugo sekunder på sig att lämna mordplatsen. […] Det är därför fortfarande ett mysterium varför han i tingsrätten talar om att det förflöt uppskattningsvis 20 sekunder från skotten”. Knappast är det det minsta konstigt att tid känns längre med distans till händelsen. Samma analys kan för övrigt göras av förhören med Leif L. Vittnesmål är inte videoupptagningar; människor är inte kameror. Man kan jämföra med ett annat känt rättsfall. Jämför man vad kvinnan i det s.k. fotohandlarparet berättar i styckmordsrättegången i tingsrätten 1988 med kammarrätten 1991 så finner man en betydligt mer utbroderad variant 1991 – som man skulle kunna jämföra med polisförhören. I förhören säger hon att förloppet ”gått ganska snabbt”; kunden hon observerat var ”inte en sådan som står kvar i butiken länge heller”. I versionen i kammarrätten var kunden i butiken i över en kvart och begärde skrivet kvitto med utländska namn. Det mänskliga minnet må vara ett mysterium, men inte ett mysterium som innebär att man kan dra några slutsatser av att Anders D lämnar olika sekunduppgifter 1986 och 1989. Var finns minnesforskningen? Oerhört långsökt om Anders D, enligt min mening.


  Jag förstår inte relevansen av Jan N:s signalement för teorin om flera springande män. Jan N hörs så sent att hans exakta tidsangivelser knappast är tillförlitliga. Det kan förstås inte vara så att en man lämnade platsen springande samtidigt som Anna H och Karin J kom dit, utan att de och andra vittnen observerade detta. Eftersom Jan N bara såg mannen bakifrån är det väl rimligtvis samma man som även Jan A har sett, även om Jan N uppskattar åldern som lägre än andra vittnen. Jan A uppgav 1986-03-02 att mannens rock kunde vara av läder eller skinn och var knälång. Leif L hade samma dag inte någon annan uppfattning.


  Jag begriper inte hur man kan säga att de springande männen är två för att man har olika signalement – bl.a. ett från Lars J – och samtidigt påstå att Lars J aldrig såg Christer Pettersson. Då borde väl Lars J, med logiken att vittnen alltid beskriver samma sak på samma sätt, också se ”svarta kappan”? Inte en keps och en täckjacka. Även om Lars skulle ha missat att se Christer skulle han väl ha hört honom? På frågan ”Är det möjligt att någon kan ha vikit ner Luntmakargatan norrut enligt ditt förmenande?” svarade Lars vid rekonstruktion på platsen ”Inte möjligt.” och att han ”Skulle …. ha hört av det … Men inget steg vek av åt något håll.” (1986-08-27).


  ”Det är dock inte bara Lillemor Östlin som bär vittnesbörd om att han befunnit sig på mordplatsen. För flera bekanta berättade han dagarna efter mordet att han råkat vara på Sveavägen.” En alkoholist (GG) som sent 1988 – när en stor belöning vankades för den som kunde klara upp Palmemordet – drar sig till minnes att Christer sagt att han sett paret Palme på Sveavägen. Finns det någon mer trovärdig utsaga än detta att luta detta påstående emot? Kvantitet är inte kvalitet.


  Sammanfattningsvis vilar tesen om två springande män på mordplatsen på tämligen lös sand. På den otillförlitlige Leif L med hans ändrade uppgifter som därtill motsägs av Jan A, på Gösta Söderströms mycket sena lapsus ”dom” som motsägs av dennes uppgifter från 1986, på Inge M:s oerhört sena uppgifter om pundarbeteende, vilka inte har någon täckning i förhören från 1986, en notorisk kåkfarares oooooooooerhört sena påståenden om att Christer brukade befinna sig vid ”kiosken” Dekorima (något som i övrigt inte är känt trots en omfattande utredning mot just Christer), och på att vittnena har olika uppgifter om hur snabbt gärningsmannen lämnade platsen och om dennes exakta signalement. Och på att vittnena har olika minnesbilder 1986 och 1989. (Därtill måste Lars J ha fått något blockerande i öronen.) Inte precis vad amerikanerna kallar ett ”open and shut case”.


  Christer Petterssons mer märkliga beteenden i slutet av livet, som att ”erkänna” att han i ett somnambult tillstånd kan ha mördat Palme, synes gå stick i stäv med att han endast var ett ”vittne” (som inte såg något av mordet). Att han var vittne borde Pettersson rimligtvis ha kunnat uppge vid en mängd tillfällen, i vart fall efter 1998, då resningsansökan avslagits. Han hade knappast något att frukta vid denna tidpunkt. Att han inte var någon ”tjallare” betyder knappast att han inte skulle kunna uppge att han själv befann sig på platsen; det skulle ju inte innebära att han ”tjallade” på någon, eller ens erkände något (icke preskriberat) brott.


  Något positivt med förevarande artikel är att den inte inlåter sig i konspirationstrams avseende mötesscenarier med Lisbeth Palme, och inte tror att Lisbeth pratade med mördaren när Olof stöper i marken. Det är en respektfull hållning som har mer fog för sig än ogrundade tankar om att Lisbeth täcker för en känd samtalspartner på grund av okänd sekretess som räcker i 30+ år. Det var uppfriskande att se någon ”förklara” Lisbeths ”Vad gör du?” på ett mer närliggande sätt än konspirationsteoretiker.


  Nu har jag onekligen lagt för mycket tid på det här….

 12. Hej Bo. Vilket imponerande arbete att sammanställa alla uppgifter. Kan jag fråga om er uppfattning om var Stig E har rört sig? Ni säger på slutet i filmen att han kom dit senare än Christer P. Varför la ingen märke till honom och vart tog han vägen? Skulle vara intressant att höra om er uppfattning. Vänligen Jonas Hertzell

  1. Skulle inte den oidentifierade mannen som Lisbet beskrev som klädd i beige, alternativt barra tedde sig så p g a det gula ljuset, tids- och positions-mässigt kunna stämma bra med Stig E? Lite tunnare än Anders B tog han sig nog ut. Ursäkta om detta har dryftats noggrant redan.

   Anmärkningsvärt att Bo G Andersson inte tar upp Christer P:s alibin.

   Det kan kanske vara värt att understryka att det finns annat som talar för tvenne språngmarscher (före polisernas och Stig E:s) inne i gränden, men i omvänd ordning, nämligen att Lars J hörde tunga steg direkt efter skotten och att mannen i trappan och på David Bagares gata inte stämde in på flera av beskrivningarna av gärningsmannen. Lars J:s uppmärksamhet på trappmannen skulle förklara varför han missade mördaren. Men Bo G Anderssons iakttagelse att barackerna skymde en flykt runt hörnet via Luntmakargatan kan styrka den omständigheten ytterligare.

  2. Jag har inte fördjupat mig i Stig E eftersom han i mina ögon är en mycket osannolik mördare. Men jag har förstås läst och sett det mesta som producerats och också följt diskussionen här. Vi har i ”30 sekunder” tagit fasta på vad Stig själv säger i förhören. Tänker främst på smällen han ska ha hört när han kom ut på Sveavägen efter kvällens arbete och vad han sedan berättar för väktaren efter att ha återvänt till Skandia. Sammantaget ger det bilden av att han kom fram till mordplatsen efter Stefan G och Anna H och då torde det ha gått minst 30 sekunder efter skotten. Därav formuleringen i slutet på filmen.

   1. Bo G Andersson

    Om jag förstått det hela rätt så var väl det också en orsak till att Stig inte blev kallad till någon rekonstruktion av mordet.
    Man ansåg att Stig kommit fram försent för att hinna se gärningsmannen

    1. Till en början fanns det också ett helt annat skäl till att Stig inte vallades på brottsplatsen. Det förtjänar faktiskt att påpekas, om man nu vill ge en fullständig bild av utredningshistoriken.
     Vid det samtal som förs i Palmerummet den 20 april 1986 säger Nils Linder att Engström måste kallas till en rekonstruktion. Vincent Lange tycks också vara beredd att gå honom till mötes.
     Men sedan tar samtalet en annan vändning. Andra utredare menar att det är något misstänkt med Stig och att man därför inte bör bjuda honom på några uppgifter genom att valla honom i mordområdet. Rekommendationen är snarare att man ska vara försiktig med honom. Här hänvisas bland annat till att Arne Irvell tidigt fått upp ögonen för Engström. Man landar till slut i att det är bäst att avvakta med en rekonstruktion till dess att Skandiamannen är bättre utredd:
     https://lampers.se/nyhet/palmebanden/

     1. Mikael B

      Ja, jag kan inte låta bli att fundera på hur Stig skulle ha agerat vid en konfrontation.
      Oavsett om han var gärningsman eller vittne så tror jag man kunde ha fått fram lite mera information.
      Var han pusselbiten man inte skulle ha plockat bort?

      1. Ja, det hade verkligen varit intressant. Varför har ingen sett honom vid mordplatsen efter skotten och varför har ingen sett två personer springa därifrån? Var har han varit tills han kom tillbaks till Skandia. Eftersom han när han kom tillbaks till Skandia visste vad som hänt bör han varit på platsen.

      2. Nä.
       Stig E såg ingenting av egentligt värde som kan peka vidare emot eventuell identifiering av gärningsman.
       Hade han gjort det,så hade nämligen världen,hans moster och farbror fått höra om det igen,och igen.
       Palmemordet var Stig Es stora chans i livet.Tyvärr för honom så missade han det med ungefär 30 sek.

       1. Hej Ragnar

        Om Stig E kom dit senare borde väl flera stycken ha uppmärksammat honom. Jag förstår inte hur han kan komma dit efter mordet och vara helt osynlig. Finns det ens en person som sett honom 23.20 – 23.40? Om han ville ha uppmärksamhet hade det varit mer naturligt (om han endast är ett vittne) att hänga vid mordplatsen så länge som möjligt. Var såklart synd att polisen efter hans språngmarsch i rapport inte tog chansen att be honom visa exakt var han var under den tiden.

        1. Jonas H:

         Det är väl inget konstigt med att det saknas vittnesmål om att Stig E var på platsen. Varför skulle någon ha rapporterat till polisen att det stod en medelålders försäkringsman med keps bland alla de vittnen som fanns sig på platsen? Där samlades mycket snabbt kanske 10-20 personer, plus fler som kom och gick under tiden Stig E var där. Dessa vittnen talar ytterst sällan i vittnesförhören om varandra. De berättar istället om vad de själva gjorde och vad de såg av mordet.

         De enda vittnen som tenderar att omnämnas av alla andra är Anna H och Stefan G, eftersom de anlände före de övriga och under hela inledningsskedet satt lutade över Palmes kropp för att rädda livet på honom – det gick knappast att missa.

         En liten handfull personer fick långt senare frågor specifikt om Stig E var på platsen, och ingen av dem säger att han inte var det – bara att de inte själva minns honom. De understryker samtidigt att de inte höll reda på alla som rörde sig där. Två av dem (Jan A och Leif L) ändrar sig dessutom senare och säger att de faktiskt minns att han var där, även om man kan ifrågasätta om det stämmer.

         Så vad bevisar detta? Ingenting. Man hade sannolikt fått liknande resultat oavsett vilken person man frågade om, förutom personer som stack ut på något tydligt sätt, däribland Stefan G och Anna H. Hur många tror du hade kunnat peka ut Göran I, Bengt P eller Per W och berätta vad de gjorde på platsen flera månader efteråt?

         Allt tyder på att Stig E faktiskt var där, även om han nog anlände lite senare än han själv tror och möjligen överdriver sin egen roll, särskilt i senare förhör. Men det är ju heller inget särskilt märkligt eller ovanligt.

         1. Madam och Johan M skrev det jag tänkte skriva så jag tillägger bara att det ju nu också tillkommit tidigare okända vittnen på mordplatsen, vilka ingen heller tycks ha lagt märke till. Jag har tidigare redovisat åtminstone 2 st sådana.

          1. Simon

           Kan och vill du berätta om vilka okända vittnen du har hittat?
           Jag har förmodligen läst dina tidigare inlägg men teflonminnet har slagit till.

          2. Hej Birki H
           Såvitt jag förstår så skall det vara den här bilden och mannen som avses är till höger i bild:

        2. Jag begriper inte besattheten av att någon ska uppmärksamma andra vittnen. Varför i all världen skulle någon vara ”osynlig” för att ingen pratat särskilt om personen? Det var väl inte vittnena som var det intressanta på platsen? Förutom Lisbeth, Olof Palme, gärningsmannen och de vittnen som gjorde något uppseendeväckande – försökte rädda Olof Palmes liv på ett aktivt sätt, anropade polis eller kräktes – vilket vittne skulle ha uppmärksammats av de övriga? I allmänhet frågade man ju inte vittnena vilka andra vittnen de sett, och i de fall de tillfrågas minns de ju sällan andra vittnen. Lisbeth har tveklöst interagerat med flera personer på platsen, men nämner i princip ingen.

         1. Hej, vet inte om besatt är rätt ordval, det är ju den utpekade gärningsmannen vi pratar om. Har det ens gjorts ngn ordentlig utredning var han kan tänkas ha varit 23.20 – 23.40? Det var väl antagligen han som Y N sågs springande uppe på åsen?
          Jag kan tycka att åtminstone någon person skulle uppmärksammat honom på mordplatsen. Då han hade en handledsväska så stack han ut lite från övriga vittnen åtminstone. Skulle han kommit fram någon minut efter mordet samt försökt springa efter mördaren så borde även någon uppmärksammat 2 som sprungit från mordplatsen. Hur kunde L J missa det som exempel? Sprang han efter gärningsmannen på en gång så hur visste han senare när han kom tillbaks till Skandia att Palme var offret? Klart han kan ha gått tillbaks till mordplatsen innan han gick tillbaks till Skandia men samma fundering då, varför finns inget vittne som minns honom. Vänligen Jonas

          1. Jo, tyvärr är det ju den utpekade gärningsmannen vi talar om. Levande människor eller döda människor vars nära släktingar inte var avlidna, hade man inte kunnat peka ut på så lösa boliner.


           Det enda som talar för att det skulle vara Engström som springer på åsen är ju egentligen att den springande mannen hade en liten väska. Medellängd, rock och lågskor hade väl åtskilliga personer i februari (även om just denna rock tycks ha varit lite tunnare). På ett antal meters håll uppskattar Yvonne storleken på väskan, något som onekligen kan vara svårt att göra. Väskan – tillsammans med den märkliga logiken att om två personer med liknande signalement befinner sig på ungefär samma yta så måste det röra sig om samma person – tycker jag inte räcker långa vägar för att påstå att mannen ”antagligen” var Engström.


           ”Jag kan tycka att åtminstone någon person skulle uppmärksammat honom på mordplatsen [för att han] stack [ut]”. Man kan väl tycka att alla vittnen ”sticker ut” om man har någon form av egenhändigt påfunnen ”norm” att utgå ifrån vid jämförelsen. Vad skulle den normen vara? Leif L hade smutsiga arbetarbyxor. Jan-Åke S hade glasögon och lång grå rock. Anders B hade täckjacka, bruna byxor och ljus mössa samt en väska. (Likväl säger både Jan A och Leif L, trots att de hade uppsikt över Anders B, redan 1 mars att Anders B bar keps.) Ahmed Z hade ljus jacka och såg (händelsevis) ut som att han kommer från Mellanöstern. Hans J var mörkklädd. Susanne K och Ulrika R var mycket unga. Lena S hade en lång blå rock och Charlotte L en lång svart. Lars J var kort och hade blå täckjacka. Jan N bar taxiuniform med slips. Christina V hade ljus jacka, kängor och halsduk, medan hennes bror Per hade jeans och vad som liknar gymnastikskor. Etc. etc. etc. etc. Alla dessa var bevisligen kring mordplatsen någon gång 23:20-40. Folk ser ut som folk gör och de ser onekligen olika ut. Det finns ingen norm att avvika ifrån. (Egon E på andra sidan gatan hade förresten glasögon och lång mörk rock. Nicola F som gick förbi hade täckjacka och ryggsäck.).

           Jag kan verkligen inte se hur Stig Engström, med rock, keps och liten väska, skiljer sig märkbart från en sådan ”norm”.


           Att Engström skulle ha sagt att han försökt springa efter mördaren är en skröna, spridd av Filterfolket för att svartmåla Engströms vittnesmål (som jag ser det). Det finns mig veterligen inte en enda utsaga som faktiskt kan visas vara från 1986 där Engström själv påstår att han försökt springa efter mördaren.


           ”hur visste han senare när han kom tillbaks till Skandia att Palme var offret?” Det säger han ju inte att han vet, utan bara att någon sagt det och att kvinnan såg ut som Lisbeth Palme (enligt väktarna). Säker säger han att han var först när radioprogrammet bröts på natten.


           Vittnen som ser ett mord tillfrågas om sådant de sett i samband med mordet, eller som kan ha sådant samband (t.ex. längs en flyktväg). Inte om huruvida de ser en gubbe gå till Skandia från mordplatsen en kvart efter mordet. Då har ju en mängd människor samlats, varav förstås de flesta (sannolikt alla) inte hade något med mordet att göra. Vi vet ju att Engström gått dit, så inget mysterium finns här. Vad är det för vittnen du menar skulle ha uppmärksammat Stig Engström alls, och varför?

          2. Jonas H:

           ”Det var väl antagligen han som Y N sågs springande uppe på åsen?”

           Det är klart att det inte var Stig Engström som sprang runt på åsen om han var nere på mordplatsen. Det säger han själv att han var och det finns inget som tyder på motsatsen.

           Det finns däremot enormt mycket som tyder på att han inte var Palmes mördare — bl a att han såvitt bekant inte hade någon revolver, inte hade någon anledning att skjuta Palme, inte hade någon möjlighet att veta att Palme skulle promenera förbi hans arbetsplats och sist men inte minst att han själv är så angelägen om att få visa upp sig för polis och medier.

           ”Jag kan tycka att åtminstone någon person skulle uppmärksammat honom på mordplatsen. Då han hade en handledsväska så stack han ut lite från övriga vittnen åtminstone.”

           Varför tror du att en person som just sett Sveriges statsminister mördas skulle ha varit angelägen om att meddela polisen att ett annat vittne bar handledsväska? Försök föreställa dig den dialogen, bredvid en fortfarande varm blodpöl på trottoaren.

           ”Skulle han kommit fram någon minut efter mordet samt försökt springa efter mördaren så borde även någon uppmärksammat 2 som sprungit från mordplatsen. Hur kunde L J missa det som exempel? Sprang han efter gärningsmannen på en gång så hur visste han senare när han kom tillbaks till Skandia att Palme var offret?”

           Han har aldrig påstått att han har sprungit efter gärningsmannen.

           Engström påstår att han flera minuter efter mordet gjorde en kort språngmarsch in i gränden för att se om han kunde få tag på de poliser som en stund tidigare hade rusat efter mördaren, eftersom han ville berätta något för dem. Han återvände därefter till folksamligen vid mordplatsen och stannade där en liten stund till. Det var då han hörde att det var Palme som hade skjutits.

           Huruvida det där med språngmarschen stämmer eller inte är ju svårt att veta, men jag gissar att han faktiskt gav sig in i gränden även om det kanske inte skedde med den energi han själv senare ville göra gällande. Han kan ju mycket väl ha fegat ur efter några steg. Hur som helst var det knappast något värt att lägga på minnet för övriga vittnen. De hade vid det laget redan stått runt Palmes döda kropp i flera minuter och det fanns polis på platsen, ambulanserna höll just på att lasta ombord Palme och det härjades med Lisbeth P med mera, samtidigt som det kom och gick folk och bilar. Det finns inga särskilda skäl till någon vid det laget skulle göra en mental notering över att en gubbe tog en sväng in på Tunnelgatan. Annat hade det förstås varit om Engström sprungit hack i häl på mördaren eller något liknande, men det gjorde han ju inte.

           För att ta ett exempel på att den här typen av saker inte registrerades i vittnesförhören finns det också flera vittnen som har kommit in från Tunnelgatan en stund efter mordet, däribland YN, AZ, LJ och flera personer som varit och ätit på restaurang Bohemia, som ligger bakom barackerna. Deras ankomst omnämns inte i senare vittnesförhör av övriga personer på platsen, uppenbarligen eftersom ingen ansåg att det var något speciellt med att folk rörde sig på Tunnelgatan så långt efter att mördaren försvunnit.

           ”Klart han kan ha gått tillbaks till mordplatsen innan han gick tillbaks till Skandia men samma fundering då, varför finns inget vittne som minns honom.”

           Han har säkerligen varit på eller kring mordplatsen hela tiden, med möjligt undantag för en kort sväng in på Tunnelgatan. Varför inget vittne berättade om honom för polisen har jag redan svarat på.

       2. Ragnar

        Om det du säger stämmer så borde en lyckad rekonstruktion gjord med SE kunnat visa att ,han kom fram till mordplatsen ungefär 30 sekunder efter mordet.
        Då hade det blivit svårare för PU att peka ut SE som mördare 10 juni 2020,,
        SE ville själv vara med på en rekonstruktion men blev inte kallad.

       3. Nej med stor sannolikhet var SE mördaren och inget centralt placerat vittne som såg Lars J inne i gränden. Ni kan inte acceptera det och ta in ny information, men med stor sannolikhet så har KP, Melander och övriga i den nedlagda Palmeutrednignen rätt.

        1. Ulf:

         Jag tror du kommer ha i alla fall lite större framgång om du inkluderar någon form av argument eller hänvisningar till faktauppgifter i dina inlägg, istället för att bara återkommande upplysa oss om vad du tycker.

        2. Vilken ny information menar du, Ulf, har framkommit, som sprider ett nytt ljus över skuldfrågan? Egentligen har ju ingenting nytt framkommit om Engström sedan rättegångarna mot Christer Pettersson. Proletären kunde syssla med sitt konspirationstrams på dagisnivå redan vid den tiden, när de inte längre hade bruk för stackars Engström.

         SE stämplar ut i nära anslutning till mordet. Ingen har aktivt och otvetydigt 1986 berättat att Engström var på mordplatsen efter mordet. Varför skulle någon ha gjort det? Yvonne ser en man med mörk längre rock, av medellängd, men en liten väska som hon på avstånd bedömer är ungefär så stor som Engströms väska var. Varför skulle det inte kunna vara någon annan som var klädd efter årstiden och hade en liten väska, som t.ex. Vic Gunnarsson hade den aktuella kvällen? Lars J nämner att mördaren ska ha burit keps. Lars J kan inte beskriva kepsen (den måste ha varit så mörk att den knappt syntes, tycks han resonera) och i tingsrätten är han inte helt säker på att mannen hade huvudbonad utan beskriver kepsobservationen som ett allmänt intryck snarare än ett direkt synintryck. SE återvänder till Skandia en kvart eller tjugo minuter efter mordet och berättar om händelser på mordplatsen som timat när gärningsmannen lämnat den, som att Lisbeth försökte stoppa bilar, att polisen var brysk mot henne och att Palme blödde ur munnen och vändes till framstupa sidoläge.

         Den sena utredningen kunde endast visa att andra personer mindes, många många år efter mordet, att Engström haft andra motiv för att springa in i gränden än för att prata med poliserna. Sådana hågkomster fanns även i juni 1986. (Frågan är vad de är värda när Engström själv synes ha framfört samma berättelse hela tiden på denna punkt; man kan ju inte säga en sak privat och en till media, exempelvis, och Engströms version i media är samma som i polisförhören, där man faktiskt hittar direkta citat.) Utredningen visade ingen koppling till Stay Behind, ingen konkret koppling till ett vapen, ingenting. En konspirationsteori som går ut på att vapenhandlaren lånat ut ett vapen för statsministermord saknar faktastöd och utgör bara förtal av avliden.

         Så jag frågar dig, Ulf: Var finns bevisen för Stig Engströms skuld? Inte för att det är något ”skumt” med honom, för att han är benägen att överdriva sin hjältemodiga insats eller ens för att han ljuger om vad han gjort efter mordet, utan för hans faktiska skuld. Det vill jag gärna veta.

         1. Hej, tanken med mina frågor om Stig är mer att förstå vad han varit i ungefär 15-20 minuter, dvs från han gick ut från Skandia och tills han kom tillbaks dit. Om han varit på mordplatsen hela tiden (minus någon minut då han sprang in i gränden och tillbaks) har jag svårt att tro att ingen skulle minnas honom. Det känns naturligt att de som var på platsen pratade med varandra (åtminstone någon/några meningar). Och om han inte var på mordplatsen, var kan ha tänkas varit istället? Vänligen Jonas H

          1. Det är väl här vi skiljer oss. Även om Engström skulle ha varit på platsen i en kvart tjugo minuter – att han var kvar tills han gick tillbaka till Skandia indikerar han ju själv – ser jag ingen anledning till att någon skulle ha kommit ihåg honom särskilt. Vad vi vet är det 1986 bara fyra vittnen som överhuvudtaget ges möjligheten att uttala sig om Engström; tre var upptagna med annat (Lena B som mådde dåligt, Leif L som rapporterade ”mord på Sveavägen” m.m. och Stefan G som försökte rädda Palmes liv) och ett (Jan A) påstod sig känna igen Engström som välliknande en man på platsen (här tror jag att Jan A gjorde ett misstag, och det märks även på reservationen att mannen var yngre än fotot; mannen Jan A såg och syftade på var Jan-Åke S). Vad vi vet fick vittnena alltså inte uttala sig om och peka ut andra vittnen på plats. Och, som sagt, varför skulle de ha gjort det? Flera fick frågan om någon verkade känna till vad som skulle hända, eller dylikt, men några sådana vibbar kan man ju inte förvänta sig från vittnet Engström.


           Även om Engström växlat några ord med personer på mordplatsen, varför skulle han ha lämnat något bestående intryck i någons minne? De flesta vittnen finns inte i de flesta vittnens berättelser, och det är ju fullt naturligt. Fokus för vittnena var förstås det som just hänt. Mord, livräddningsförsök, polis, ambulans. Mycket folk samlades under den period du talar om och många är förstås inte identifierade idag heller, och det finns knappast skäl att identifiera dem heller.


           Och, som Madam varit inne på, varför skulle någon ha rapporterat om Engströms närvaro? Om någon stod och pratade med ett annat vittne en kvart efter ett mord, finns det väl ingen anledning för denna person att rapportera om vittnet till polisen? Det var ju personer som man tyckte betedde sig suspekt eller som t.ex. förföljde paret Palme som man rapporterade.


           Din känsla av att någon borde ha kommit ihåg Engström och rapporterat detta, kan jag sannolikt inte göra något åt. Likaså känslor som vissa har att det minsann är något ”skumt” med Engström. En känsla kan inte bemötas. Däremot tycker jag du borde läsa alla förhören med mordplatsvittnena, om du inte gjort det, och fråga dig var en observation av en harmlös 52-årig grafiker på mordplatsen efter mordet skulle passa in. När skulle de spontant ha sagt ”och så såg jag ett vittne som inte gjorde något speciellt”?


           När tänkte du att vittnen skulle ha redovisat något ”alibi” för Engström? Som en tänkbar mordmisstänkt har ju ”Skandiamannen” dykt upp först under kanske de senaste sex sju åren (om man går på vad som kan vara känt för vittnen som inte läser Proletären eller mer obskyra böcker om Palmemordet). Att begära att vittnen då skulle komma och säga ”nej, men honom pratade jag med på mordplatsen tio minuter efter mordet” är inte rimligt. Vittnen kan inte förväntas gå i polemik med polisen eller med åklagaren (även om Leif L ju faktiskt gjort det, även om jag tror det är på oriktiga grunder) och de kan absolut inte förväntas ha minnesbilder av en perifer person på mordplatsen över 30 år senare. Håkan Ström minns 2017 inte ens att han skrivit sin (för Filterfolket livsviktiga) promemoria om Engström 1987, och varför skulle han minnas det? ”Håkan tillfrågas om sina minnesbilder avseende uppslaget där det påstås att Stig Engström befunnit sig på Åland men kan inte dra sig till minnes något om detta. Håkan vet att han själv vid något tillfälle var på Åland och genomförde förhör men om det handlade om Engström minns han inte.”


           Människors minnen är inte hårddiskar. Vittnen minns ofta inte perifera saker, och särskilt inte efter 30 år. Det gäller poliser såväl som ”vanligt folk”. Innan det presenteras något som faktiskt talar för att vittnen borde ha kommit ihåg just Engström och rapporterat iakttagelsen, tycker jag det blir alltför spekulativt att komma med frågor utifrån den förhastade slutsatsen att han inte var på plats, som ”Och om han inte var på mordplatsen, var kan ha tänkas varit istället?”


           Således: Om du kan visa något belägg för att vittnena faktiskt borde ha kommit ihåg Engström och nämnt detta för polisen, kan vi diskutera det som åklagaren och Filterfolket gjort till ett slags axiom – att Engström inte syns till på mordplatsen. Jag vågar ta gift på att polisen aldrig snokat reda på t.ex. Per W och hans syster eller Ulrika R och Susanne K, om de inte gett sig till känna för polisen efter mordet. Engström stack, trots att han hade en liten handledsväska (uppenbarligen i likhet med många män i hans ålder), inte ut så pass från den brokiga skaran att någon borde ha tittat extra på honom, menar jag.

          2. Jonas H,m.fl.
           De av oss, i hvert fall jeg, som befinner oss på den siden av Kjølen der vi ikke har fått se ”30 sekunder” har fulgt diskusjonen den siste tiden med avmålt interesse. Jeg klarer liksom ikke helt å få Christer P. til å passe inn i dette bildet på mordplassen. Stig E.s rolle klarer jeg heller ikke å få et forhold til. I min verden har han fra dag én vært det han utgir seg for å være: Et vitne – verken mer eller mindre. Jeg syns denne diskusjonen har gått så til de grader inn i detaljene at vi har mistet det vesentligste: 1) Dersom Stig E. er GM hvorfor skal han fra første stund eksponere seg i media? Lørdag den 1. mars kl. 12.00 kan han ikke vite om han er observert som GM av andre vitner. 2) LPs utpeking av Christer P. har vært mer enn kontroversiell fra første stund. Min første intuitive innskytelse da han ble arrestert holder fortsatt: Justismord. Det som jeg finner mest interessant – igjen – er at LP ikke forteller hele sannheten om begivenhetene denne kvelden. De to uavhengige vitneobservasjonene av konfrontasjonen med en mann utenfor biografen bare minutter før skuddene faller, henger fortsatt i løse luften og er ikke utredet. At denne hendelsen skulle ha gått i glemmeboken for både LP, Mårten og Ingrid finner jeg høyst besynderlig. Har noen gått videre på disse observasjonene, for her begynner OPs ”sista steg”.

 13. Anders B går bakom en man som har en mörk gökboetmössa och mörk, halvlång rock. Många vittnen runt mordplatsen beskriver att de ser en man i fladdrande, oknäppt rock fly in i gränden efter mordet. Lisbet Palme och Lars J. beskriver däremot en mörk och möjligen blå, bullig täckjacka och de två stod de facto närmast mordplatsen och närmst flyktvägen. Vad är det som säger att det inte kan ha stått en person i en täckjacka intill Dekorimahörnan när paret Palme och GM kommer fram dit och som lägger benen på ryggen och springer mot trappan så fort skotten avlossas? IM uppgav ju de facto i sitt vittnesmål att han inte hade koll på hörnan hela tiden. Och om Lars J hade sitt fokus på mannen som sprang uppför trappan i bullig täckjacka, kan väl mannen i mörk rock ha tagit till höger innan baracken och sprungit ut till höger på Luntmakargatan utan att Lars J lade märke till det. Det är väl inte omöjligt? Anders B:s och Inge M:s vittnesmål går ju uppenbarligen helt stick i stäv mot varandra.

  1. Lars såg en ryggtavla och beskriver egentligen ingenting. Lisbeth beskriver en täckjacka, och hon såg uppenbarligen åtminstone två personer i bulliga täckjackor – Anders B och Lars. Det behövs ingen annan springande man. Det är inte omöjligt att vittnena såg ett teatermord och en springande robot heller, men det vågar jag ta gift på att de inte gjorde.

  2. Jovisst, skarpt, men viss misstanke om inblandning av en man som stod flera minuter vid avfasningen och sprang just innan makarna och GM kommit riktigt fram.

  3. Ett litet tillägg. Nja, Inge M talar ju i första förhöret om att mannen som sköt hade gått up bredvid paret, vilket stämmer med Anders B:s version. Inge är uppenbarligen övertygad om att det var densamme som väntat. Och deras, Inges och Anders, beskrivningar av mössan är ju slående nog hart när identiska, fast det var bara Inge som nämnde Gökboet. Så det är signalementen på den väntande mannen och den i trappan går stick i stäv mot varandra.

 14. Lars J. beskrev en mörk jacka. Hans första intryck var att det var en mörk dunjacka. Han beskrev också en keps. Han tyckte heller inte att mannen påminde om Christer Pettersson när han fick frågan. Lisbet kan, enligt min uppfattning, inte ha sett Lars J. från det avståndet och i det svarta mörker som rådde inne på Tunnelgatan vid tiden för mordet. Och varför skulle hon ens titta in i den mörka gränden när hennes man låg medvetslös på gatan och blödde? Hon sökte ju efter folk som kunde hjälpa henne och dessa fanns knappast i den folktomma gränden.

  1. Ellroy:

   Lars J:s möjligheter att känna igen Christer Pettersson tror jag inte man ska överskatta, med tanke på att han överhuvudtaget inte kan beskriva mördarens utseende. Han har bara en vag uppfattning om kläderna. Man kan också konstatera att han satt i tingsrätten en liten bit från Pettersson, utan att nämna något om att han kände igen honom, trots att han senare säger att han stött på honom då och då sedan cirka 1984. Efter tingsrättsdomen är Pettersson naturligtvis välkänd för hela svenska folket och ännu mer välkänd för Lars J, vilket gör eventuella utsagor om att han känner till Petterssons utseende svåra att värdera. Och när han senare grillas om saken av polisen utesluter Lars J inte att det kan vara Pettersson han såg springa förbi, han säger bara att han inte gjorde den kopplingen där och då.

   Två vittnen (LP och SE) beskriver Lars J på platsen, så uppenbarligen var han synlig där inne. Jag förstår inte varför du ifrågasätter det. Avståndet kan inte i sig utgöra något problem, det är ju inte långt. Det rådde heller inget ”svart mörker” där Lars J stod. Tvärtom hängde det lampor i tråd över Luntmakargatan på ömse sidor korsningen. Det satt dessutom en lampa på väggen snett ovanför och bakom (österut om) den position där Lars J stod. Att det bitvis var mycket mörkt på vägen till korsningen spelar ju ingen roll för möjligheterna att se honom när han stod i korsningen.

   Sist men inte minst, en motfråga: varför skulle Lisbeth Palme ljuga om att hon tittade in i gränden? Hon beskriver att hon gjorde det en stund efter mordet, jag tror hon själv säger 1-3 minuter, när det redan fanns gott om folk på platsen. Det handlar inte heller om att hon lägger någon särskild tid på att stå och stirra, istället för att engagera sig i makens tillstånd, utan om att hon helt enkelt ser någon stå där inne. Det finns inget i detta som är det minsta konstigt, utöver möjligtvis att hon spontant tror Lars J är mördaren så långt efter skotten.

   1. Oavsett om polisen hade kommit när hon trodde hon såg mördaren titta tillbaka från gränden kanske det vore en gnutta besynnerligt om hon inte utbrustit: titta där står han snarare än för sitt inre konstaterade, ser man på, den som sköt har inte bråttom minsann.

    1. PJ:

     Faktum kvarstår:

     1. Lisbeth Palme beskriver en person som agerade precis som Lars J, dvs stod stilla någonstans vid korsningen med Luntmakargatan en stund efter mordet och stirrade mot mordplatsen.

     2. Det finns inga uppgifter utom Lisbeth Palmes eget inledande, förvirrade intryck som tyder på att mördaren stannade kvar en stund inne i gränden vid korsningen med Luntmakargatan och tittade mot mordplatsen.

     3. Det finns tvärtom ett vittne (Lars J) som på kort avstånd med egna ögon såg mannen springa förbi just den sträckan vid korsningen utan att stanna.

     Om mördaren hade slutat springa vid korsningen, vänt sig om och stått och betraktat mordplatsen en stund på det sätt som både Lisbeth Palme och Stig Engström beskriver att de såg en man göra, då hade det skett mitt i Lars J:s blickfång. Ja, de hade då sannolikt fått ögonkontakt med varandra, om inte Lars J snabbt hade gömt sig bakom baracken. Självklart har Lars J inte missat att något sådant hände.

     Se utredningskartan om det är oklart.

     Sen kan man tycka vad man vill om hur Lisbeth Palme borde ha reagerat på det hon såg. Men det ändrar ju inget i det ovanstående.

  2. Lars J är vag redan på mordnatten; hans ”första intryck var att mannen kan varit klädd i en mörk dunjacka. Vidare tyckte [Lars J] att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet.” (1986-03-01) Hans ”intryck”, ”kan”, ”tyckte såg ut som”. Han blir ännu vagare: ”På huvudet bar han en keps. Och tror att den var mörk eftersom han inte särskilt lade märke till den. Han hade vidare ett mörkt plagg typ jacka eller rock. [Lars] är medveten om att han vid ett första förhör sagt att detta skulle vara typ täck eller dunjacka men är nu osäker på om så var fallet.” (1986-03-04) ”Jag tänkte liksom-, det första jag såg det var keps, det var liksom det ordet som dök upp i skallen när jag såg killen bakifrån då.” (Lars J 1986-08-27). Om täckjackan (1986-05-16):

   ”K: Vad hade han på överkroppen då?
   J: Något mörkt klädesplagg då.
   K: Kan du beskriva det närmare?
   J: Jag fick intryck av täckjacka eller jacka av något slag.
   K: Nu har gruppen gått två varv runt här. Täckjacka sa du?
   J: Det kan jag inte garantera, det var liksom intrycket, men jag kan inte svära på det.
   K: Kort eller lång jacka?
   J: Ja ner till stussen i alla fall.
   K: Närmare beskrivning har du inte?
   J: Nej. Mörk till färgen alltså.”

   Så nej, Lars kan varken beskriva någon keps eller någon jacka. Det har han aldrig kunnat. Det är initiala intryck han får av någon han ser snett bakifrån i mörker. Hans ”signalement” kan inte användas till någonting alls, och definitivt inte för att visa att han såg en annan person än säg Anders B. Under ed säger Lars att detta med keps ”är mer ett allmänt intryck än en direkt synintryck” och att han inte är säker på att mannen hade huvudbonad, vilket hedrar honom. Mannen i fråga hade alltså något mörkt plagg och eventuellt något mörkt på huvudet. Det är vad andra vittnen säger också. Ingen nämnvärd diskrepans värd att hitta på en Christer över.

   ”Lisbet kan, enligt min uppfattning, inte ha sett Lars J. från det avståndet och i det svarta mörker som rådde inne på Tunnelgatan vid tiden för mordet. Och varför skulle hon ens titta in i den mörka gränden när hennes man låg medvetslös på gatan och blödde? Hon sökte ju efter folk som kunde hjälpa henne och dessa fanns knappast i den folktomma gränden.” skriver du. Det gick uppenbarligen för tv-fotografen att zooma in i gränden, så varför skulle det vara omöjligt? (https://youtu.be/ijogMH-YDxA?t=55) Helt mörkt är det ju inte just där. Hur menar du att Lisbeth, som precis kommit till platsen, skulle kunna veta att gränden, bortom vilken trapporna fanns, var folktom? Vi vet ju att den inte var folktom, eftersom Lars stod där, och det fanns flera sätt att ta sig dit. Du tillskriver dessutom Lisbeth en kolossal logisk förmåga om du tror att hon hade sinnesnärvaro att låta bli att blicka åt vissa ”onödiga” håll för att söka hjälp. Att någon ens skulle (kunna) tänka att vissa håll var ”onödiga” att titta åt i denna situation, har jag väldigt svårt att föreställa mig. I en desperat situation letar man väl hjälp överallt och om man inte kan göra annat än att uppröra sig över sin mans tillstånd kan man väl titta åt olika håll.

 15. ”Kommissarien Gösta Söderström var insatsledare i yttre tjänst under mordkvällen och den polis som först kom fram till mordplatsen. Under hovrättsförhandlingarna mot Christer Pettersson berättade han om en man i 40-årsåldern (ej identifierad såvitt jag vet) som hade pekat in i gränden på Tunnelgatan när han anlände och sagt:

  ”Dom sprang ditåt.”

  Min kommentar:

  Detta är snarlikt med vad SE framhöll att han sagt till en polisman på mordplatsen. SE sade förvisso ”han sprang ditåt” (eller något snarlikt). Kan mycket väl vara SE som GS syftade på?

  1. Markus:

   Så kan det vara, men det finns fler som säger att de pekade poliserna åt rätt håll. Såvitt jag minns är det Jan-Åke S (35 år) och Hans J (33 år), men jag kan ha glömt någon. Det är ju också möjligt att fler har ropat eller gestikulerat på något vis, utan att ha berättat om saken.

   Det troliga är att flera personer sade/gjorde ungefär samma sak, och att en av dem var Engström. Vem av dem som Söderström noterade/minns är däremot inte lätt att säga.

   1. Däremot har ingen sådan anvisande man talat om några ”de”. Det finns inga belägg för något sådant. Det är oärligt av Bo G Andersson att använda sig av vad som sägs av Söderström i hovrätten, över tre och ett halvt år efter mordet, när Söderström vid två tillfällen 1986 själv uppgett att utsagan handlade om en man, i singularis. Söderström har ju inte ens själv reagerat på detta med ”de”, med all sannolikhet för att något sådant aldrig yttrats av något vittne på platsen. Sådana halmstrån räcker inte till någon stack (men kanske till en halmgubbe eller två om Andersson har tur).

    1. Johan M:

     Instämmer helt i sak. Men min egen kommentar rörde bara frågan om vem det kan ha varit, SE eller någon annan.

 16. Ett par saker bara:
  I ett förhör med Jan A den 15/5-1996 berättar han att han tidigare sett ett smygfilmat videoklipp på Christer Pettersson. Det handlar om en film som polisen spelat in då han rör sig på Rotebros (troligen) pendeltågsstation.
  Denna fiilmsnutt fick Jan att reagera och sammankopplade rörelsemönstret med den person som han såg springa in i gränden.
  Det bör vara samma filmklipp som Leif hänvisar till i dokumentären. De har i så fall oberoende av varandra reagerat för samma film, och samma person.
  Men i Bo G Anderssons dokumentär drivs ju tesen att Jan och Leif sett olika personer.
  Att dessa båda vittnen påverkats av varandra och att Christer Pettersson vid tidpunkten var mannen på allas läppar är lätt att förstå.
  Oavsett om de sett Christer Petterssons ryggtavla eller inte så går det inte att lyfta fram det ena vittnet som den som dragit den rätta slutsatsen, och det andra vittnet som den som dragit den felaktiga slutsatsen.
  Helt klart är att Jan A inte sett två personer springa in i gränden med några sekunders mellanrum, och helt klart är att Lars J endast sett en person komma fram på den andra sidan av barackerna.
  En person som han dessutom inte igenkänner som Christer Pettersson.
  Tesen att Jan sett mördaren och Leif Christer P blir här väldigt tunn, och den skulle som tidigare skrivits innebära att vittnet Anders B stått alldeles intill Christer Pettersson då han gick omkring utanför bankomaten.
  Christer var ju inte riktigt den personen som varken syntes eller hördes.
  När det gäller ljussignalerna, så är min bild att Leif och Jan låg i inbromsning, men att det blev grönt i stort sett samtidigt som de kom fram till korsningen.
  Jan A säger ju också att Leif L var tvungen att titta framåt för att inte köra in i bilarna som stod parkerade framför.
  De bör därför ha kommit igenom korsningen i samma ljusintervall som Hans J och Anders D.
  Jag tror också att Hans J gjorde sin U-sväng på den andra sidan korsningen och inte mitt i korsningen, så där är jag överens med Bo.
  Kanske inte ända uppe vid Apelbergsgatan, men nära på. Det förklarar dels att mannen hunnit 25 meter in i gränden då Hans parkerat, och det går ihop med Jan A:s uppfattning att han och Leif var ensamma i korsningen då de trixade runt bilen.

 17. Lars J sier han så en ung kvinne bøye seg ned ved den liggende mannen. Kan det være Anne H han ser ? og så etter det hører og ser den springende mannen ?

  1. Icke då. Han får väl mest inget begrepp om åldern på Lisbeth, om det nu inte bara är feltranskriberat. Det där med ”ung” säger han ju bara en gång i april: ”Jag ser att han faller …………. synfält och en ung kvinna som faller -, placerar sig bredvid och skriker: ‘Hjälp, vad gör du?'”. På en strax därefter ställd fråga, ”Du ser kvinnan?”, svarar han ”Ja, typ silhuetter då.” (1986-04-04) Han kan rimligen inte göra någon åldersbedömning ändå. Det är ju dessutom uppenbart i tidigare och senare förhör att det är Lisbeth som avses. ”Han ser sedan en kvinna som faller ihop bredvid mannen och skriker till.” (1986-03-04) ”Och ser någon falla ner och någon kvinna skriker till och placerar sig vid mannen som här föll omkull.” (1986-08-27) Det hade varit värdefullt att kunna lyssna på förhören så att eventuella transkriberingsmisstag inte används för att konstruera nya teorier. ”Felskrivningar i protokollet orsakar ibland också vissa betydelseglidningar” har Gunnar noterat i sin analys https://magasinetavsnitt.wordpress.com/2022/02/11/skandiamannen-talar-ett-forhor-om-palmemordet/.

 18. Jörgen G:

  Angående Hans J:s u-sväng med taxibilen så anser jag inte att det finns något stöd för att han gjorde u-svängen vid, eller i närheten av, Apelbergsgatan. Läser man förhören med Hans J samt hans passagerare så ger alla en samstämmig bild av att u-svängen görs direkt vid Tunnelgatan. Det är helt klart det mest sannolika scenariot.

  Angående att Hans J säger att gärningsmannen hunnit 25 meter när Hans J stannar bilen är ju trots allt en subjektiv uppskattning och kan ju inte användas som ett objektivt mått för hur långt Hans J kan ha kört med sin bil under tiden som gärningsmannen flyr.

  1. Adam Andersson.

   Det definitiva svaret på den frågan kommer vi aldrig att få.
   Om Hans J stod i vänsterfilen blir det ganska trångt att svänga runt utan att göra en backningsmanöver.
   När nu Hans J talar om Apelbergsgatan, så kan det bero på att han inte hann vrida ratten till fullt utslag till vänster innan refugen, och måste då runda JÅS och Åke L.
   Åke L upplevde f.ö att taxin som sedan körde in till kanten kom från samma riktning som han själv, d.v.s. från Kungsgatan.
   Det är bara tecken på att det kan ha varit så, och ingenting som går att
   säkerställa.
   Men tänk dig att Hans gjorde en U-sväng direkt i korsningen och att han utan någon extra backningsmanöver kunnat köra in till kanten?
   Hade han inte stått där redan innan mördaren lämnat mordplatsen?
   Nu har inte hans någon observation av mannen förrän han är 25 meter inne i gränden, och en naturlig förklaring till det kan vara att han under tio till femton sekunder varit någon annanstans.
   Jag har pratat med Jan A om den saken, och han säger spontant, helt utan att jag på något sätt varit ledande till svaret; att taxin måste ha åkt längre upp och vänt.
   Personligen lutar jag emot att det var så det gick till, men jag vill definitivt inte skriva det i sten.

   1. Adam och Jörgen

    Ja detta kommer aldrig gå att reda ut men Bo G Andersson kan ha en poäng med rödljusets effekt på detta som kanske kan förklara varför GM är en bit in när Hans J parkerat:

    I JÅS förhör direkt efter mordet (23:15) nämner han att en vit taxibil svänger runt och över till brottsplatsen och att amerikansk combi följer efter (LJ). I det andra förhöret (9/4) nämner han att han omedelbart efter skotten försöker köra över mot den östra trottoaren men hindras av en ljus taxi och en större bil. JÅS ger sammantaget en bild av att Hans J svänger direkt. Jag vill också minnas att det finns en bild där den vita mercedestaxin står parkerad nästan rakt in mot tunnelgatan vilket i så fall talar för att Hans J ”bara” svängt 90 grader. Om han rundade JÅS o Åke L skulle det väl också varit svårt att enkelt inte den positionen.

    Med beaktande av den tidsutsträckt som Bo G Andersson menar finns med rödljusen kan det mycket väl vara så att det tar några extra sekunder och om GM startar sin lunk i samma stund är det rimligt att han är en bit in i gränden när Hans Ju svängt runt och ser hela gränden mot trappan.

    Men säker kan man ju inte vara på någonting i detta…

    1. Per Johan.

     Med risk för att frågan om U-svängen riskerar att få lite större uppmärksamhet, än den är värd, så tycker jag att det ändå är ett intressant påpekande du gör. Om det stämmer att Hans J stod riktad rakt in mot Tunnelgatan med sikt in i den norra korridoren mellan barackbyggnaden och Skandiahuset och vidare mot trapporna, så innebär det att han måste ha backat för att komma i den positionen eftersom vinkeln är precis 90° efter den refug varpå stolpen till ljussignalen står.
     Vem vet: han kanske backade han också, eller också åkte han i en vidare båge så som jag föreslagit.
     Vad menade Jan-Åke S egentligen med att taxin svängde runt?
     Det kan ju också vara så att han blivit tvungen att flytta på bilen för att ge plats för polis och ambulans om han stod för mycket längs med Sveavägen.
     Men som sagt. Jag drog igång en ganska nördig sidodiskussion här, och den kanske inte är så intressant egentligen.
     En bra översiktsbild över korsningen finns bifogad i förhöret med Nicola F.
     Där ser du vad jag menar med att vinkeln blir för snäv för en U-sväng, utan egentligen kräver en L-sväng, men det är ju inte möjligt. 😀

     1. Per Johan Åseskog, Jörgen Gidlöf:

      Angående själva u-svängen så måste man ju samtidigt förstå att en förare/bil inte är strikt låst till sin fil. Ska man göra en u-sväng så är det ju normalt att ”ta ut svängen” genom att först glida åt, i det här fallet, höger (som i höger körfält) för att sedan vrida vänster. Jag tycker absolut att det finns utrymme att göra en u-sväng i korsningen. Det är i alla fall inget som är omöjligt.

      Som sig bör med detta mord så avstår jag ofta från att vara kategorisk, för många gånger finns det möjlighet till ett alternativt scenario, om än osannolikt. Så jag vill inte med bestämdhet säga att Hans J måste gjort u-svängen vid Tunnelgatan. Dock tycker jag det är konstigt att bortse från vad alla fem personer i Hans J:s bil säger, d.v.s. att de gör u-svängen vid Tunnelgatan (jag vet att Hans J säger Apelbergsgatan i sitt inledande förhör, men det måste vi kategoriskt kunna avfärda som fel i och med att det inte går att bevittna det inledande skeendet vid mordplatsen, så som han beskriver det, om han hade stått vid Apelbergsgatan).

      Så min fråga är varför man ska bortse från alla dessa fem personers uppfattning om u-svängen och därefter göra ett annat scenario som mer sannolikt. För mig blir det ett märkligt resonemang. Att göra så är ju typiskt för när man bestämt sig för ett visst skeende och därefter försöker passa in andra händelser runt omkring till det bestämda skeendet. Något som vi ser framförallt hos de som förespråkar Stig E som gärningsman. Jag hade haft full förståelse för resonemanget med u-sväng vid Apelbergsgatan, om det varit så att några i Hans J:s bil hade hävdat att det var så. Men nu är ju alla överens om att u-svängen gjordes vid Tunnelgatan och då tycker jag att det rimligaste är att utgå från att det var så som faktiskt också skedde.

      1. Hej Adam Andersson med flera,
       Beträffande U-svängen tror jag det eventuellt även kan finnas mer mänskliga förklaringar. Om jag uppfattat saken rätt var det för södergående trafik förbjudet att göra en U-sväng i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Det kan vara så enkelt som att taxichauffören Hans J i polisförhör inte ville medge att han brutit mot lagen, och kanske definitivt inte att han kört mot rött om det var det han gjort. Om Hans J kört mot rött var det säkert ett fall av nödvärn, men det är inte uppenbart att Hans J hade klart för sig hur lagtolkningen skulle bli eller konsekvenserna av ett medgivande.

      2. Adam Andersson.

       Jag stödjer mig mest på Hans J själv som faktiskt vidhåller att han svängde runt vid Apelbergsgatan trots att han vet att uppgiften är ifrågasatt av de övriga i bilen. Jag tänker att han som chaufför borde veta bättre, och är dessutom nykter. Jag värderar hans vittnesmål enskilt högre.

       Tingsrätten:
       Åkl: Men du svänger tydligen inte direkt där eller…
       HJ: Nej, jag vet inte vad jag fick för mig där, utan jag åker alltså upp till Apelbergsgatan.
       Åkl: Till nästa korsning?
       HJ: Ja, och åker ner där […]

       Jag stödjer mig också på Jan A:s uppfattning att den gjordes högre upp, och inte mitt i korsningen. Det han sade till mig. Han kan ju förstås ha missat det.
       Jag tar också in uppgiften från Åke L:

       ”Den här taxin, var befinner den sig?
       -Jaha, han svänger in -, han kommer väl från samma håll som jag, tror jag i alla fall. Han svänger lite snett så här, han parkerar inte direkt utan han bara svänger in så här.
       In till kanten där det har inträffat -?
       -Jaha. Jaha, just det. Han bara svänger in som lite där och …”

       Det där kan tyda på att taxin kom bakifrån men behöver inte göra det.

       Visst finns det en del möjligheter, och visst är det möjligt att göra en ganska snäv sväng in mot kanten ändå. Jag tar delvis tillbaka.

       Jag vill dock understryka att jag inte vill påstå varken det ena eller andra, och att jag inte alls har för avsikt att förringa uppgifterna från Hans J:s passagerare, utan jag trycker lite mer på vad andra vittnen sagt, och prövar den hypotesen här i tråden.
       Exakt var svängen ägde rum är ändå inte den typen av uppgifter som jag tycker är så helig att den inte kan prövas.

       1. Jörgen Gidlöf:
        Jag håller med om att detta blir lite nördigt.
        Men angående det som Hans J säger i tingsrätten ett antal år senare så går det ju inte ihop med vad han säger dagarna efter mordet. Och visst var han nykter, men trots detta har han ju hävdat att han stått för rött ljus vid Apelbergsgatan vilket vi alla måste vara överens om är helt fel. Så jag tycker inte det finns anledning att låta Hans J:s ord per automatik få trumfa ut vad de fyra passagerarna säger.
        Men men, i slutändan spelar väl detta kanske inte så mycket roll i förhållande till mordet. Jag tyckte dock det var en uppenbar svaghet i dokumentärens tes.

        1. Adam Andersson.

         Jag kanske är lite petig, men ”de fyra passagerarna” är egentligen bara Stefan G och Kenneth E.
         Den lilla utredningen handlar primärt om att fastslå att uppgiften att taxin stod för rött vid Apelbergsgatan är fel. Vilket Hans J också medger, men menar likafullt att han körde förbi korsningen innan han vände.
         Man frågar några vittnen om bilens färg och modell, men man ser inte att de grävt så djupt i frågan om själva U-svängen, men det är ju riktigt att man drar slutsatsen att han svängt runt i korsningen.
         Så, det kanske borde ha framgått tydligare i dokumentären att det finns motstridigheter även i den uppgiften.

         1. Jörgen Gidlöf:

          Nu är jag inte riktigt med på hur du menar. Varför ska inte Lena B och Göran I räknas som passagerare i taxibilen?

          Min poäng angående Hans J är att han hade fel på ett uppenbart sätt angående vilken korsning han stod för rött i. Att han då kommer på nya/andra saker tre år senare och att det ska väga tyngre än vad näst intill alla andra säger (och har sagt sedan kort efter mordet skedde), det tycker jag är konstigt. För all del inget som är omöjligt, men det doftar inte Ockhams rakkniv precis.

          1. Adam Andersson.

           Det är självklart att de räknas, men jag tänkte mer på Jan Länninges lilla utredning. Där hittar jag inte deras namn.
           Det står förstås i deras förhör att de gjorde en U-sväng, men står det var u-svängen ägde rum? För att de gjort den är vi ju alla överens om.
           Återigen. Jag säger inte att det måste ha varit söder om korsningen, utan det kan ha varit precis så som du beskriver. Vi får aldrig veta.
           Jag tycker bara att man måste hålla det öppet eftersom det finns olika vittnesuppgifter om den saken, och det går inte att avfärda Bo G Andersons rekonstruktion rakt av i det avseendet.
           Ibland är Ockhams rakkniv inte sylvass.

          2. Om Göran berättar ”helt i enlighet med vad hans kamrater berättat” får man anta att han sa sa samma som de andra väl?

     2. Jörgen

      Nu ser jag att Adam svarat båda oss och jag tänker inte förlänga denna, kanske som du säger, lite nördiga diskussion i onödan då den är av mindre betydelse för mordet. Min bild efter platsbesök är att en sväng definitivt är möjlig och den mest sannolika. Detta grundar jag inte främst utifrån alla vittnesmål utan det faktum att Hans J överhuvudtaget ser GM lunkades. I mitt scenario skulle inte Hans J hinna göra ens den längre krumbukten för att hinna detta då jag tror GM är i höjd med barackerna redan när Hans är i sväng. Därav finns det en poäng med rödljusen – dvs att det slog om efter Anders D och att Hans J stod någon sekund/sekunder extra.

      Men som sagt – detta är ju min egen bild skapad under 30 års intresse.

      Tack för synpunkter både Jörgen och Adam

    1. Madam

     Tack för kommentar och bifogat konfrontationsprotokoll – länge sedan jag tog del av det. Som framgår av tidigare kommentar är min bild av att just avståndet 20-25 meter (vilket HJ är konsekvent med) talar för att svängen sker direkt då det, av vad jag tror, är under 10 sek tills gm är på väg in i gränden i höjd med barackerna) Bo G Andersson kan ha ha rätt om rödljusen – men jag tror inte med sådan tidslucka att det finns utrymme för CP att valsa in på platsen (därav denna diskussion för min del).

     1. Per Johan Å:

      Ja, att CP drällde runt på mordplatsen som ofrivilligt vittne tror jag inte det minsta på (inte som mördare heller, men det är i alla fall möjligt). Jag förstår att det är där diskussionen har sin upprinnelse, men det kan ju vara intressant att nagla fast tider och platser ändå.

      För mig verkar det osannolikt att Hans J skulle ha kunnat vara så nära mördaren efter allt biltrixande.

 19. Tack Bo G Andersson för din insats att ifrågasätta en dålig mordutredning, jag ser verkligen fram emot din kommande bok.

  Jag har några frågor om maximal tid som gärningsmannen kunde ses innan han hade nått fram till byggboden. Jag har en uppgift att avståndet mordplatsen till Luntmakargatan är 65 meter, är det korrekt.? Och byggbodarna har troligen ett standardmått, jag räknar med 9 meter. På polisens foto 10 kan man se att byggbodarna går fram till Luntmakargatan och lämnar bara en passage på 1 meter.
  Om mina uppskattningar stämmer så blir avståndet från mordplatsen fram till byggboden:
  65 meter – (9+2+9+1) = 44 meter.

  Mördarens flykttid på Tunnelgatan fram till byggboden uppskattar jag till drygt 9 sekunder och att han uppehöll sig vid mordplatsen till 4-5 sekunder, alltså kunde gärningsmannen observeras maximalt i 14-15 sekunder. När GM har kommit till passagen bredvid byggbodarna så är det ju bara en skuggfigur som enligt mig inte går att identifiera.

  Vad anser Du Bo G A om att höja dina 9 sekunder till 14-15 sekunder.? En bagatell kanske men löpningen borde väl räknas också.

  Jag uppskattar mycket din kritiska hållning till alla gamla ”sanningar”, jag återkommer dock med några invändningar.

 20. De senaste åren har diskussionen om MOP präglats av ett förnyat intresse för vittnesmålen från Sveavägen. Det är lite intressant att inte fler tycks ha dragit några slutsatser av de kända fall vi haft senaste åren där gamla mord klarats upp p.g.a. utvecklingen av DNA-tekniken. Genomgående har resultat gått på tvärs med vad polisen ha trott. Låt mig ge tre exempel.

  1. Dubbelmordet i Linköping

  Med hjälp av ett sofistikerat detektivarbete av en genealog så kunde man genom DNA-databaser leta sig fram till Daniel Nyqvist. Han hade förekommit i utredningen, men aldrig varit något spår.

  2. Stuvkällarmordet i Göteborg

  Efter 17 år får man till slut träff på DNA. Då visar det sig att det är en (då) ung kvinna som aldrig förekommit i utredningen, och som dessutom inte stämmer alls med polisens teorier.

  3. Helenmordet i Hörby

  Med hjälp av förbättrad DNA-teknik kunde man fälla Ulf Olsson för mordet efter 15 år. Som de flesta känner till sammanställde polisen en lista på vilka som skulle testas och Ulf O var det sista namnet (av drygt 25 om jag minns rätt) som huvudutredaren själv inte ens ville ta med.

  Jag har skrivit det förr, och jag gör det igen. Vittnesmålen blir inte mer trovärdiga bara för att de är det enda man har att gå på.

  När ska poliser, åklagare och journalister inse det?

  Mvh Mattias

  1. I Stuvkällarmordet var mördaren bara 17 år och höggravid dessutom. enligt vittnen var hon 30-40 år- inte tonåring. Man ska inte lita alltför mycket på vittnen helt enkelt. Därför man kan tolka de olika vittnesuppfigerna olika när det gäller Palmemordet. Det enda säkra är att mördaren var en man som var mörkt klädd, medellängd- inte så mycket mer.
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9m3wdl/har-ar-hon-pa-vag-for-att-morda
   Polisen släppte redan då ett signalement på en kvinna: 30-40 år gammal, av medellängd och normal kroppsbyggnad, med axellångt mörkt hår. Kvinnan var klädd i en svart midjekort jacka och rosa byxor.
   Det finns flera signalement på den misstänkte mördaren. Förutom längden – hon ska ha varit 1,60 med klackskor – ska hon ha haft välvårdat, halvlångt, mörkt hår och ett nordeuropeiskt utseende.
   Det har dock visat sig att mördarens ursprung är ifrån Balkanområdet, inte norra Europa. Även dna visade det.
   https://www.expressen.se/gt/nytt-vittne-kan-avsloja-mordkvinnan-i-butiken/

   1. Nedan finns lite mer läsning om problematiken runt signalement. Man tar också upp den felaktiga beskrivningen av Anna Lindhs mördare och hur den troligen uppstod. Dessa iakttagelser gjordes dessutom under bättre omständigheter än vad fallet var vid Palmemordet, ändå lämnade beskrivningarna en hel del övrigt att önska. Polisen kom ett par dagar senare att justera gärningsmannens signalement på väsentliga punkter, mycket beroende på att det fanns övervakningsbilder.
    https://www.na.se/2010-04-20/gar-det-att-litapa-ett-signalement

    1. Många lägger för stor vikt vid vad vittnena sade om mördaren. Förloppet var snabbt, det var mörkt, ingen såg ansiktet (jag anser att Lisbet inte gjorde det utan att en blick och ansikte växte fram med tiden), en del vittnen satt i bilar, en del var berusade m.m. Dessutom ändrade sig en del av dem med tiden. Ingen var förberedd etc. på vad som skulle hända. Vittnet Lars J inne i gränden var förberedd när det gällde att han hörde skotten och mördaren komma springande inne i gränden.

     https://svenska.yle.fi/a/7-1468597

     Nymans ögonvittnesexperiment visar att det redan vid fem meters avstånd var 50 procents chans att identifiera en annan person korrekt.

     – Och då var det under optimala förhållanden, påpekar han.

     – Personerna visste att de skulle identifiera den andra personen och de stod på fem meters avstånd och fick titta på varandra i 20 sekunder. Ändå blev det ofta fel, berättar Nyman.

     Om ljusförhållandena inte var optimala, det vill säga att observationen gjordes i mörker, var det en gissning redan vid 20 meters avstånd.

     https://svenska.yle.fi/a/7-1376166

     Det finns många faktorer som kan bidra till att ett ögonvittne inte är tillförlitligt. Här är några exempel:

     Lång tid har förflutit sedan brottstillfället.
     Vittnet befann sig på mer är 40 meters avstånd.
     Det var mörkt.
     Vittnet har efter brottstillfället pratat med andra personer som bevittnade brottet.
     Den som utfrågar ögonvittnet har en stark teori om förövarens identitet.

     Minnesbilder “smittar av sig”
     Det finns en hel del minnesforskning som visar att vittnen kan påverka varandra negativt. Minnesbilderna påverkas och förändras när man pratar med ett annat vittne som har sett samma situation. Människor tar helt enkelt intryck av varandras minnesbilder.

     Ett exempel på det här gäller vittnesmålen efter att Sveriges utrikesminister Anna Lindh blev knivhuggen i på ett varuhus i Stockholm.

     – Då gjordes ett kardinalfel i brottsutredningen. Det var flera som såg den sedermera dömda personen avlägsna sig från varuhuset, och vittnena blev kvarhållna av polisen för att förhöras. De fick allihopa vänta i samma rum. Naturligtvis diskuterade de här människorna med varandra medan de väntade, och en av dem hade uppfattningen att förövaren var klädd i en kamouflagefärgad jacka, säger Julia Korkman.

     I verkligheten bar gärningsmannen militärgröna byxor och grå munkjacka – men den falska minnesbilden smittade av sig på många andra vittnen.

     I förhöret berättade flera stycken om kamouflagejackan. Det ledde in hela förundersökningen på fel spår.

     – Orsaken till att människorna så lätt accepterade kamouflagejackan i sina minnesbilder var antagligen att den ändå var nära sanningen. Han hade ju militärgröna byxor, vilket associativt hör till samma klädkategori. Om det istället hade påståtts att förövaren bar en ljusröd rosett hade de andra knappast tagit det till sig.

    2. Tack för den, Mikael B. Mycket läsvärd artikel med hög relevans för Palmefrågan, både vad gäller hur man ska förhålla sig till vittnesutsagor och när det kommer till utpekanden långt efter händelsen.

    3. Tänker på något ytterligare i sammanhanget som möjligen ingår någonstans i länk ovan.
     Det gjordes ett experiment med ett bankrån.
     Det var ungefär tio vittnen som var ovetandes om att det inte var ett bankrån i verkligheten,utan bara ett experiment.
     ”Bankrånet” genomfördes..och de olika vittnesutsagorna från vittnena till denna vad de trodde verkliga händelse,var så olika att det inte gick att få något konkret utifrån dessa annat än att en man varit bankrånaren.Klädsel på denne och signalement i övrigt spretade vilt.

     Detta skedde i banklokal under dagtid.Jämför med fördel omständigheterna vid brottsplatsen ungefär 23.21.15 den 28 Februari 1986.Tänk också på att vid det fejkade bankrånet inte utövades våld såsom revolverskott,fallande offer,blod som väller ur munnen,Lisbeth i panik osv,osv.

     Begränsning vid brottsplatsen och dess vittnesutsagor kommer alltid att vara drabbade av dessa naturliga begränsningar.Det är därför,enligt mitt enkla förmenande som det ”lilla förloppet” precis innan dådet är det som egentligen kan vara av störst intresse från brottsplats absoluta punkt samt tid.

     Att sådana herrar som TP,KP samt HM hamnar fel härefter beror naturligtvis på den begränsning de satt sig själva.

     1. De har rätt och du med flera har hamnat fel. CA var inte Palmes mördare. Finns inga bevis och inte ens indicier för det faktiskt.

      1. Om du pratar om Thomas Petersson och Krister Petersson och Hans Melander så har de inte sagt att Christer A inte var Palmes mördare. De har pekat ut Engström som sannolik gärningsman utan minsta tillstymmelse till bevisning. Frågan om det finns bevis eller indicier mot Christer A är inte relevant då det är fullt möjligt att varken han eller Engström har begått eller är inblandade i mordet. Gärningsmannen kan vara någon som aldrig förekommit i utredningen. För övrigt handlar den här tråden om huruvida Christer Pettersson kan ha befunnit sig på mordplatsen som vittne. Dina uttalanden om Christer A är inte relevanta för diskussionen om SVT dokumentären 30 sekunder. I sak har du fel när du lättvindigt avfärdar Christer A som tänkbar gärningsman men även om han hade kunnat avfärdas gör det inte Engström mer sannolik som gärningsman.

 21. Det verkar sannolikt att Hans J:s Taxi och Leif L:s Cheva stått kvar några sekunder vid korsningen efter att Anders D åkt i väg. Så långt säger jag inte emot.
  Men är inte den enklaste förklaringen till det att de hade uppmärksamheten riktad mot mordplatsen, och inte uppmärksammat att det ett tiotal sekunder tidigare slagit om till grönt?
  När de sedan åker vidare och gör sina respektive U-svängar, så är det fortfarande grön lampa, och de åker i så fall i samma ljusintervall som Anders D?
  Det skulle ju i så fall inte påverka bil-kronologin i Bo G Anderssons tes, som nog är betydligt svagare i andra avseenden.
  Här kan ju också en förklaring ges till att Inge M som står på den andra sidan inte störs av några bilar som skymmer synfältet innan mannen springer in i gränden.
  De står helt enkelt kvar ett tiotal sekunder efter omslag till grönt?
  Tja?

 22. På tal om Hans J’s taxi. Jag tycker att hans passagerare blev väldigt dåligt förhörda mm, t.ex. kallades väl inte ens Stefan G till någon rekonstruktion, åtminstone finns ingen bild på honom. Men av någon anledning kallas Göran I in på nytt förhör nästan 2 år efteråt, den 1988-02-03, och han säger då:

  En kort tid innan mordet inträffade tog han en taxi tillsammans med Stefan [G], Kennet [E], och Lena [B] från Glädjehuset. De åkte Sveavägen söderut, han satt fram till höger på passagerarsidan.
  Taxin stannade i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan och de stod som förstabil, i vilken fil de stod kommer han inte ihåg.
  När de satt i bilen tittade någon till vänster och såg då hur en person låg på trottoaren,
  Göran tittade då också till vänster och såg då hur en person låg på trottoaren, runt omkring stod tre till fyra personer.
  Han såg ingen person som springande lämnade platsen. Han hörde heller inget skott eller såg någon person som avlossade något vapen.
  Efter cirka 15 sekunder blev det grönt och taxibilen gjorde en u-sväng och parkerade invid trottoaren vid mordplatsen. Ingen annan bil fanns då i närheten som han lade märke till. Som han uppfattade det kom de fram som första bil.
  Göran kan inte beskriva de personer som stod runt personen som låg på trottoaren, men det var samma personer som stod kvar när de kom fram. Han kan bara säga att det var en dam och en kille. Killen hade tydligen gjort upplivningsförsök för han var alldeles blodig runt munnen.
  När han kom fram till platsen kom det ytterligare två tjejer som också hjälpte till med upplivningsförsök av den skadade mannen.
  Killen som var blodig i ansiktet talade om att det sprungit en person från platsen.
  Göran tittade då upp Tunnelgatan österut mot Malmskillnadsgatan men han såg ingen person i gränden/gatan.
  Det kom ytterligare personer fram till platsen och ett större virrvarr uppstod.
  Efter 5-10 minuter kom den första polisbilen till platsen.

  OBS ingen passagerare i Hans J’s taxi såg någon springa från platsen, endast Hans J såg detta.

  Enligt Göran I stod de alltså stilla för rödljus när de upptäckte en person (Olof Palme) liggande på trottoaren och de väntade en stund på grönt innan de körde fram till mordplatsen.

  Jag har läst övriga passagerares förhör och inte funnit att något sägs som strider mot ovanstående mening.

  Alltså stämmer Bo G A’s uppfattning att bara Anders D hann passera på första gröna passet. Chevan med Leif L kom ju bakom Hans J. Och detta är det viktiga i dokumentären ”30 sekunder”.

  I Lena B’s förhör från 1986-05-16 framkommer en mycket intressant detalj:

  Så fort taxibilen stannat hoppade [Lena B] ur bilen och sprang fram till den liggande mannen. Samtidigt så kom ytterligare en kvinna som hon senare fick veta heter Anna, samt en man i grå jacka fram.

  Uppenbarligen känner inte Lena B ”mannen i grå jacka”, hon borde känna igen Stefan G, som kom med samma taxi som Lena. Jag tror att ”mannen i grå jacka” är en hittills oidentifierad man som var först framme hos Lisbet P och hjälpte henne att vända lite på Olof och ev. försökt med upplivning och blivit blodig kring munnen.

  Det är denna man, ”mannen i grå jacka”, som Göran I i citatet ovan måste tala om. Även Göran borde ju känna igen Stefan G. Observera att Stefan G aldrig har sett någon springa från platsen men enligt Göran hade
  Killen som var blodig i ansiktet talade om att det sprungit en person från platsen.”

  Denna man, ”mannen i grå jacka”, skymtar även fram i Anna Hages förhör 1986-03-03:

  I samband med att Anna steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod intill den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig vid mannens huvud. De båda iakttagna höll på att ”joxa” med den liggande mannen. Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkhårig.

  Fast Anna tyckte jackan var mellanblå.

  Jag tvivlar på att Hans J ha hunnit se mördarens flykt. Jag tror inte alls att Christer P har varit på mordplatsen.
  Och jag vet inte hur ”mannen i grå jacka” lämnade mordplatsen, han kanske bara smet iväg. Troligen gick han upp till Bohemia och tvättade av sig, den uppgiften finns ju. Jag tror att ”mannen i grå jacka” var en underrättelseman, polis, militär eller ev. SAP misslyckad livvakt.

  1. Detta tyckte jag faktiskt mest bara var märkligt. Ynglingen som ”joxar” med den liggande mannen tillsammans med Lisbeth är förstås Stefan G och inte en icke identifierad man i grå jacka; något sådant påstår aldrig Anna eller Karin (eller någon annan) heller. Vi vet ju att Stefan blev blodig runt munnen, eftersom han brukade mun-mot-mun-metoden. Det finns ingen annan blodig man på platsen (utom Palme); en sådan man hade förstås noterats. Stefan G pekar ut Anna H och Karin J och ”är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen. Han och Anna [H] försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på detta.” (1986-05-13) Åke L ser också Stefan G hoppa ur bilen: ”Sen ser jag någon som – vad heter det? – hoppar ur en taxi va- Det ser jag och springer fram där. Och vad jag har fått för uppfattning, det är att han försöker hjälpa den som ligger där va och då fick jag liksom så här – det kan ju ha vart en hjärtattack eller nånting, tänkte jag då va. Och det var väl allas tanke i bilen va, det var därför Anna sprang ut då och försökte hjälpa till” (1986-04-05)

   Görans förvirrade minnesbilder nära två år efter mordet ger jag inte mycket för, och ser inte varför man skulle göra det heller. Det finns inget behov av att hitta på någon blodig underrättelseman i grå jacka. Över lag finns här en märklig tendens att fästa vikt vid vad som sades 1988 eller i tingsrätten och hovrätten 1989 även när det motsägs av dokumentationen från 1986, något som för mig ter sig rent absurt.

   Lena B hörs alldeles för sent, men angående väntandet på grönt ljus kan ju anföras: ”Chauffören åkte ner till Sveavägen och denna söder ut. … de kom fram till Tunnelgatan. Hon fick då plötsligt se en man som låg på trottoaren. Hennes omedelbara tanke var att det var [en person de tidigare haft sällskap med] som låg där, och hon utbrast också detta så att chauffören hörde det. Det kan ha varit detta som gjorde att chauffören reagerade extra snabbt, och gjorde en så kallad ‘u-sväng’ och svängde upp vid trottoarkanten i närheten av den liggande mannen.” (1986-05-16)

   Om sin gråjackade man säger hon: ”Mannen i den grå jackan hade varit i ungefär [B] egen ålder. Mannen var ljushårig.” Lena var 22, så det var onekligen en ung militär/Säpoagent eller dylikt… Den ”kille i 20-25 årsåldern”, ”ljushårig”, som Per V talar om kan väl rimligen inte vara någon annan än Stefan (1986-03-27). Stefan var 22. Folk minns fel och rör ihop saker. Efter tre månader och sannerligen efter två år. Människor är inte hårddiskar. (Och om de vore det hade de behövt defragmentering.)

   Jag ser inte att det skulle vara konstigt att chauffören i en bil ser mer än passagerarna.

   1. Johan M.

    Jag tror att du har rätt. Troligtvis är det så att alla svåridentifierade personer som dyker upp i förhören antingen är kända mordplatsvittnen, som beskrivs på ett sätt som vi som lusläser materialet har svårt att acceptera utifrån rekonstruktionsfoton och andra beskrivningar som kanske inte heller är så träffsäkra.
    Det kan också vara någon som bara strövade förbi och förblev okänd.
    Ingen visste något om offrets identitet, och personen konstaterade kanske bara vad som hänt och gick vidare.
    Den ”flinande tjejen och den ljushårige killen bakom henne” är jag nästan säker på att jag vet vilka de var, och jag tror att tjejens ”flin” egentligen var en misstolkning av en min som berodde på illamående.
    Jag har läst ett handskrivet brev skrivet av ett vittne som jag tycker verka kunna förklara hur det hela hänger ihop. Tyvärr är brevet otydligt, handstilen svår, och dessutom maskat i ett avgörande parti. Skulle kunna göra ett nytt försök och kanske få en bättre kopia?
    Inget av detta kan egentligen ha så mycket med mordet att göra, men visst är det ändå angeläget att försöka förstå hur minnet fungerar och hur personer beskrivs kanske flera veckor och månader efter händelsen.
    En alldeles för stark tro på att vittnen borde beskriva Stig Engström på det sätt vi kan acceptera för att kunna knyta honom till mordplatsen som vittne, enskilt är den största anledningen till att han utpekades som mördare.

 23. Birki H, 25 mars (om fotograf Ulf Karlssons mystiske man):

  Nej, jag tror inte det är Christer Pettersson. En bättre version av bilden finns här, och det ser inte ut som honom: http://www.itdemokrati.nu/page60/oredFKO3.png

  Det verkar vara ännu ett exempel på den typ av personer som då och då slumpartat hittas i vittnesprotokoll och utredningsdokument, dvs flanörer eller nattsuddare som har stått och glott vid mordplatsen en tag under de första säg 5-10 minuterna, men sen gått vidare utan att höra av sig till polisen. Det rörde sig säkerligen om ganska många människor, det var ju mycket folk ute på Sveavägen och man får anta att många som promenerade förbi ville se vad som hade hänt.

  1. Det relativt okända vittnet Theodoros A är ett exempel på det Madam tar upp i första stycket. Dvs någon som slumpartat dyker upp:
   https://drive.google.com/file/d/1Cn0bGlpmaTYn7eXgQJ9wwZzOS_kHeK9u/view

   Det kan med tanke på att han dels anländer sent och dels att han inte verkar sett något av intresse synas besynnerligt att polisen ändå tar med honom på förhör, anledningen är nog troligen att det föreligger viss språkförbistring.

   1. Simon A:

    Det kan ju också ha varit att man var lite misstänksam mot utlänningar som strövade runt mordplatsen. Sverige var i demografiskt hänseende inte riktigt samma land på den tiden, invandrare stack ut på ett helt annat sätt. Och statsministermordet förde väl lätt tankarna till internationella konspirationer.

    Vill man ha fler mordplatsbesökare av det här slaget, som kommer för sent för att uppfatta själva mordet (dvs som Engström) men ändå är där ett tag, så har ju du tagit upp några. Man kan också nämna exempelvis de två killarna från Kungsgatan, eller de två polislivvakterna (Dan A, Göran S) som dyker upp 23.40-45 bärande på walkie-talkies,

    Eller varför inte gästerna från Bohemia. Det är rätt mycket folk som droppar in på mordplatsen efter mordet enbart från den restaurangen. Vad jag minns fanns det exempelvis ett sällskap med fyra väninnor, ett annat med en man och en kvinna, ytterligare ett med tre personer som skulle på disco, ett sällskap där en person sen intervjuas i tv — och säkert fler. Allihop har varit ett litet tag på mordplatsen och pratat med folk. Och detta är ju bara de restauranggäster som har hörts av polisen och som därför går att hitta i dokumenten.

    Man kan också studera bilder och filmer från mordplatsen och då konstatera att där rör sig en hel del människor som inte verkar finnas i förhören vare sig som vittnen eller omnämnda.

    Engström är alltså inte det minsta ensam i att ha varit på mordplatsen utan att andra uppmärksammar det i förhör.

 24. Bo G Andersson

  Det är en intressant teori men du får gärna förtydliga varför CP var tvungen att ta den mest riskabla vägen från varuintaget förbi Lisbeth. Vart skulle han ? Det onödig risk om han befarade att han kunde bli igenkänd. Om han skulle hem kunde han ju tagit en mindre farlig väg, Sveavägen norrut t ex.

 25. Att Christer Pettersson fortfarande nämns i debatten i nutid om Palmemordet känns bara tröttsamt. Teorin som lanseras i trettio sekunder saknar all trovärdighet. Hur många springande män finns det plats för? snart kommer en teori om att Christer.A , 33åringen och en säpoman har sprungit i gränden samtidigt.

 26. Några mordplatsvittnen har utmärkt sig genom att utveckla sina historier över tid. Berättelserna har fyllts med detaljer som inte sällan linjerats med de teorier som varit populärast för dagen. En annan observation är att någon berättelse på tvärs med sina tidigaste uppgifter lagt till en dramatik som fått mycket lite att göra med saklighet och torr fakta.

  De flesta som satt sig in i fallet och värderat vittnen känner ganska väl till vilka vittnesuppgifter det rör sig om och att deras berättelser idag måste anses betraktas med mycket svag tilltro. Filmen bygger sin tes kring just dessa förvridna berättelserna som annars enbart förekommer i sammanhang man får betrakta som konspiratoriska och/eller stollig underhållning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.