Tre Palmedebattörer anmäler Krister Petersson till RÅ för förtal av den avlidne Stig Engström

Riksåklagare Petra Lundh får nu ta ställning till om Krister Petersson gör sig skyldig till förtal av den avlidne Skandiatjänstemannen Stig Engström. Foto: Thomas Carlgren

TRE DEBATTÖRER som engagerat sig i Palmeutredningen har nu uppmanat riksåklagare Petra Lundh att ta ställning till om Palmeåklagaren Krister Petersson gjort sig skyldig till förtal av avliden.

Det handlar om Peterssons utpekande av Stig Engström som misstänkt för att ha mördat Olof Palme.

De tre debattörerna är Sten Flygare, Pierre Gustafsson och Erik Engström. Alla tre är välbekanta i de kretsar som diskuterar mordutredningen på nätet.

Sten Flygare är författare till boken Olof Palme och Sydafrika och entreprenör i bland annat kultursvängen.

Pierre Gustafsson beskriver sig helt enkelt som en juridiskt kunnig person som följt Palmeutredningen sedan 1986.

Erik Engström (inte släkt med den avlidne ”Skandiamannen”) kallar sig privatutredare och har enligt egen bedömning lagt ner 15 000 timmar på mordutredningen sedan 1987 då han började intressera sig för den på allvar.

I sin anmälan menar de att Petersson ”inte på ett godtagbart sätt har utrett och presenterat fakta som talar för hans utpekande av Stig Engström”.

De menar att han inte på något övertygande sätt avfärdat andra tänkbara lösningar. Som exempel på det nämner de Sydafrikaspåret, inklusive uppgifterna om att sydafrikanerna skulle ha använt sig av en svensk kontaktman bosatt på Cypern.

De tar också upp de nyligen publicerade uppgifterna om att Palmeutredarna så sent som 2017 ansett sig ha funnit uppgifter som pekar på organiserad övervakning av statsministerparet under mordkvällen.

Och särskild kritik riktar de tre anmälarna mot Peterssons beslut att peka ut en misstänkt gärningsman i samband med sitt nedläggningsbeslut när han, som de ser det, i stället kunde ha nöjt sig med att lägga ner utredningen med motiveringen ”ej spaningsresultat” – eller valt att fortsätta hålla den öppen.

Anmälarna betonar att den digitala utsändning där Engström presenterades som misstänkt statsministermördare haft stor spridning såväl nationellt som internationellt och att Palmeåklagaren bör ha insett konsekvenserna av sitt utpekande. De nämner också att Petersson i Dagens Nyheter erkänt att ”det rent objektivt kan röra sig om förtal av avliden”

Själva anmälan till Riksåklagaren finns här.

Tidigare i veckan har Justitiekanslern beslut att avvisa en anmälan mot Krister Petersson för samma sak. JK:s motivering är, skriver Aftonbladet, att Petersson yttrat sig i tjänsten och att JK därför inte har anledning att pröva innehållet i vad han sagt.

29 reaktioner på ”Tre Palmedebattörer anmäler Krister Petersson till RÅ för förtal av den avlidne Stig Engström

 1. Kan någon förklara vad JK:s ställningstagande egentligen grundar sig på. Vem åligger det att övervaka att åklagarmyndigheten följer lag i Sverige. Själv har jag ansett att det hör uttryckligen till finska JK:s kompetens att avgöra denna fråga eller alternativt JO:s. Det tycks vara reglerat annorlunda i Sverige. Är det som vet exakt hur kompetensområdena fördelas mellan de högsta lagövervakarna i Sverige?

  1. Ja, det skulle man bra gärna vilja veta. Vem kan bedöma om en åklagare har begått ett tjänstefel i det här landet? Det är kanske en polisanmälan som måste till med anledning av motiveringen till anmälan: grovt förtal av avliden?

  2. JK har mer än en (1) anmälan att ta ställning till. Detta är en av dom det kom besked om i veckan om texten är rätt skriven på SVT.

   1. Om det finns någon anmälan som fler kan ställa sig bakom, t.ex. genom namninsamling, så tror jag många skulle vara intresserade av det.

 2. Spontan reflektion: Avskaffandet av tjänstemannaansvaret var en tragedi och någonting vi tvingats leva med sedan dess. Bra initiativ av dessa debattörer även om jag betvivlar att det kommer leda någonstans. Rötan i det Svenska rättssamhället har dessvärre nått ner till fundamentet.

 3. JK hävdar alltså att statligt anställda har rätt att förtala andra, givet att de gör det i sin tjänsteutövning. Kan det verkligen stämma?

  1. Nej, naturligtvis inte. Krister Petersson har som i sin tjänsteutövning som åklagare en utredningsplikt och skall om han finner skäl delge en misstänkt misstanke om brott med beaktande av objektivitetsprincipen. Frågan är om Krister Petersson brustit i detta.

   1. Hur delgav han den misstänkte SE denna misstanke? Det verkar för mig som han delgav en massa andra, men det är väl inte samma sak?

    1. När KP inleder sin förundersökning har han ingen misstänkt och det jag skrev gällde.

     Jag har ingen insyn men KP har gjort uttalanden om att antingen åtala någon eller lägga ner förundersökningen.

     Enligt åklagarakten har han gjort flera framställningar nationellt och internationellt om rättslig hjälp. Ingen av dem har gett sådant resultat att han delgivit någon misstanke. Enligt KP kvarstår därför endast SE som misstänkt men då han är död kan han inte delges misstanke och därför lägger KP ner förundersökningen.

     Några frågor inställer sig.
     1. Var utgångspunkten en ensamagerande GM med SE som ende som kunde misstänkas.

     2. Syftar utredningsåtgärderna till att avvisa en konspiration och att visa detta i åklagarakten då denna blir offentlig vid nedläggande av FU.

 4. Har du Intervjuvat Bertil Wedin nån gång? Finns det den möjligheten för dig inför nästa bok? Och kanske även DF?

 5. Vad är rent konkret skillnaden på att som Petersson säga: Vi hade anhållit Engström om han varit i livet? Och att som Borgnäs/Lena Andersson o andra i skrivna böcker hävda att Lisbet Palme ljuger och medvetet undanhåller sanningen?

  1. Enskilda personer har vidsträckta rättigheter att ge sina kritiska synpunkter på Palmeutredningen och personer som förekommer i de sammanhangen, vilket ju också har skett ända sedan 1986. Lars Borgnäs och Lena Andersson skiljer sig inte i det avseendet från alla som yttrat sig kritiskt om till exempel Christer Pettersson, Bertil Wedin, Victor Gunnarsson, Hans Holmér, Thure Nässén, Lars Tingström eller Olof Palme själv. Värdet av varje sådan kommentar får bedömas av var och en som tar del av den och blir en del av den pågående offentliga diskussionen.

   När en åklagare lägger ner utredningen av mordet på Sveriges statsminister genom att peka ut en person får ju hans ord en annan dignitet. Det har att göra med åklagarens ställning, hans ord representerar inte bara de personliga åsikter som han kanske har för stunden, de representerar den mäktiga svenska rättsapparaten. I sin egenskap som företrädare för den har han haft insyn i mordutredningen som andra inte haft, han har haft särskilda resurser till förfogande för att forska vidare kring oklara frågor. Och han har haft maktmedel för att få fram upplysningar.

   Däremot finns det förstås en likhet mellan Peterssons utsagor och sådant som till exempel Lars Borgnäs och Lena Andersson sagt. I vart och ett av fallen är det rimligt för var och en som intresserar sig för Palmemordet att göra en bedömning av styrkan i argumenten. Men det är förstås mer angeläget att granska just Peterssons uttalanden, just av skäl som jag varit inne på ovan.

   1. Jo men han sa ju bara att han hade anhållit honom, och att detta inte räckte till åtal öht. Dessutom har Engström själv placerat sig i händelsernas centrum med namn o bild o allt.

    Missförstå mig inte, jag talar inte för Engströms skuld. Bara för att utredningen är död och tom på innehåll o vi kommer aldrig få svar.

    1. Det kontroversiella han sa var ”vi vet att han hade ett vapen i handen, med tanke på vad som sedan hände” [citerat ur minnet]. Där pekar han ut SE som skytt, alltså som mördare.

  2. Jag har funderat på en liknande analogi. Om KP istället valt spåret du nämner.

   Tänk om Krister Petersson kallat till presskonferens och sagt:
   ”Jag lägger ner förundersökningen på grund av att LP medvetet ljugit i rätten och det faktum att det inte går att komma runt hennes utpekande av CP”.

   Då hade det väl i alla fall krävts någon form av bevis? Indicier hade väl inte räckt om det gällt Lisbet?

  3. Det finns stark anledning att ta hänsyn till det faktum att mordet på Sveriges statsminister vars betydelse i nationellt såväl som internationellt inte precis är att jämföras med typ ”Svenne i rännstenen” person.
   Kupp kan utgöra hot mot änkan till statsministern såväl som deras barn. Det som talar för statskupp är processen efter mordet där det tydligen framkommer hur styrning av utsagor fick dominera över fakta. Detta blev Fru Palme medveten om, därav hennes sk. samarbetssvårigheter som proklamerades vitt o brett.
   Psykologutbildning, dvs skolning i perception var hennes verktyg, en sk ryggradsskärpa. Därför måste hennes trovärdighet demoniseras. Det lyckades.

 6. De tre debattörerna som anmält Krister Petersson till Riksåklagaren har nu också anmält honom till Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO). Dessa två anmälningar är inbördes likalydande men skiljer sig en del från anmälan till RÅ. De innehåller förutom yrkandet på att JK/JO ska utreda förtal av avliden också yrkanden på utredning av att Palmeåklagaren ska ha gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak respektive brott mot medborgerlig frihet.

  1. Jag vet inte om det jag skriver nu är raljerande eller fel på något annat vis. Du Gunnar får avgöra.

   Jag började läsa på om FN:s stadgar vad gäller mänskliga rättigheter och ganska snart hade jag funnit tre punkter där Petersson bortom rimligt tvivel brutit mot dessa.

   T ex att alla har rätten att behandlas lika inför lagen. Att Engström som människa i det närmaste förintats genom att till en början kallas ”Skandiamannen” och senare hermafrodit och liknande. Kan fortsätta hur länge som helst. Från det att han kom till Sverige har han mobbats, till att börja med i skolan(trots att han enligt sig själv talade rätt dialekt och såg rätt ut). Folk har skrattat bakom hans rygg(finns vittnesmål) och han har blivit förlöjligad i alla sammanhang. Finns massa uttryck som yttrats om honom.

   Till slut tog han sitt eget liv. Med mening eller av misstag.

   Han kan inte försvara sig själv längre och saknar anhöriga.

   Har han då blivit behandlad som en fullvärdig människa vid utpekandet av honom som skyldig till värsta brottet i Sveriges historia?

   Jag har inte viljat jämföra honom med exempelvis hur Lisbet P behandlats av rätten. Alla silkesvantar utspridda till ett moln av dunkuddar.

   Har Engström behandlats med samma vördnad?

   Uppfyller Sverige sitt avtal med FN om att följa dom konventioner som gäller alla människors lika värde? Är det ställt utom allt tvivel att så skett?

   Eller är Sveriges regering nöjda med att ha fått ett avslut som alla kan samlas bakom?

   Vad är sant och vad är prat?

   Är vi Sverige fortfarande eller vad håller på att hända?

   1. Du ställer många frågor och jag ska inte göra anspråk på att kunna avgöra vilka svar som är rätt på allihop. Men jag håller med dig om att rättsapparaten – och för den delen också alla som deltar i den offentliga debatten – har ett ansvar för att inte lättsinnigt sprida okunniga och nedsättande uppgifter om identifierbara personer. Sådant görs ändå, och det är svårt att tänka sig att det aldrig skulle ske så länge det finns en offentlig debatt i ett samhälle.

    Men det är viktigt att det uppmärksammas när det tar sig extrema former. Och jag menar, precis som du, att det är vad det handlar om i fallet Engström.

    1. Det var ett inlägg i nattens dimma under mörkrets timma.

     Sveriges behandling av Covid-19 och nu detta Fiasko-20. Vad händer med Sverige, är det en tillfällig kris eller vad håller på att hända, vart är vi på väg?

     Såna tankar kan komma på kvällar när man har svårt att somna. Peterssons utpekande kan te sig helt surrealistiskt, som från en annan värld eller dimension.

     Det känns som om något är på väg åt fel håll men vill inte lasta Petersson explicit för det. Men visst brister han väl i det man kan förvänta sig av en person i den positionen? I en rättsstat.

     (Hastigt nedtecknat på väg till möte)

 7. Anmälningarna kommer sannolikt att avvisas.

  Den enda typ av anmälan som jag tror en utredare hos Särskilda åklagarkammaren skulle behöva lägga ned en del arbete på gäller tjänstefel, och ytterst då åklagarens objektivitetsplikt. Men det kräver en mycket utförlig anmälan, där hela Krister Peterssons bevistalan måste gås igenom i detalj. I det läget är det möjligt att en förundersökning skulle kunna inledas mot chefsåklagaren. Men naturligtvis kommer den senare att läggas ned.

  Det finns också ett par andra möjligheter, till exempel med avseende på Europakonventionen, men då talar vi ju om långa handläggningstider. Och ingen lär heller i det fallet komma att ställas till ansvar.

  Härutöver finns etiska spörsmål, som riksåklagaren måste klargöra. Men hon kan ju få ha lite semester först.

  1. Snabbt inlägg, om det kan vara intressant på något sätt.

   Gick inatt igenom slumpmässiga vittnesmål från personer i förundersökningen som nämnde personer(män) med ”handväskor”.

   Hittade runt 100 stycken, alla ”hårda utan rem”, dom flesta med walkie-talkie.

   Helt ovetenskaplig undersökning men finns det ingen någonstans i Stockholm som under den tiden sett någon man med den typ av mjuka väska som Engström hade som kännetecken?

   Och det här med bestämda observationer av keps, glasögon, halsduk. Till form och mönster.

 8. Vad innebär ”bindande motiv”? Är det sådant som binder Sydafrika med 100% säkerhet till mordet?

 9. De oriktiga uppgifterna (felaktigt referat av utstämplingsförlopp, oriktiga referat av vittnesuppgifterna vilka är lätt kontrollerbara, m.m.) duger väl inte heller. Men hoppas någon gör ett försök.

  Blir alltmer luttrad av bristande professionalitet hos vissa myndigheter.

 10. Om någon tar initiativ till en överklagan tror jag det vore lämpligt att öppna upp för att fler kan ställa sig bakom, t.ex. genom namninsamling, och vässa argumenten. Se gärna även det nyligen publicerats om Palme på https://accoun.org/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.