Det dramatiska spaningstipset om Palmemordet som inte får utredas

Han har visat hat mot Palme och socialdemokratin, en vecka efter mordet skickade han ett anonymt brev till Kjell-Olof Feldt med två tomma patronhylsor till magnumammunition, han har haft en Smith & Wesson magnum som aldrig blivit provskjuten – och han har aldrig utretts av Palmegruppen. Det sker inte nu heller eftersom utredningen är nedlagd och Krister Petersson inte vill återuppta den.

PLÖTSLIGT FINNS DET ett spaningstips om Palmemordet som har mycket av det som utpekandet av Stig Engström saknar.

Svenska Dagbladet i dag presenterar utförligt en rad omständigheter som väcker frågor kring en man som gått under radarn i alla år – men där en rad omständigheter ser ut att teckna bilden av en tänkbar ensam gärningsman. I tidningens reportage kallas han ”Ingenjören”.

En vecka efter mordet skrev han ett anonymt brev till dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt. I brevet påstod han sig företräda en organisation som låg bakom mordet på Palme. Själv kallade han det inte mord, utan ”avrättning”. I brevet fanns också två tomhylsor till just den sortens patroner som motsvarade de kulor som hittas på Sveavägen – sådana som var avsedda att användas i en revolver av typ .357 Magnum.

Teknisk utredning av tomhylsorna visade att det inte kunde uteslutas att de kom från skjutningen på Sveavägen. Men avsändaren blev inte identifierad och spaningsuppslaget lades till sist ad acta som polistermen lyder, det vill säga: det lades åt sidan därför att det inte verkade gå att komma längre.

Till Svenska Dagbladet säger Ingenjören nu att det ”förmodligen” är han som skrivit brevet, ”strax efter att Palme avrättades”. Han tillägger: ”För att brevet skulle få lite tyngd skickade jag med de där tomhylsorna.”

Han nekar dock till att ha skjutit Palme: ”Jag har inte den läggningen”.

Han hänvisar också till en kvinna som han menar kan ge honom alibi för tidpunkten för mordet. När SvD kontaktar kvinnan säger hon att hon hade ett förhållande med Ingenjören vid den tidpunkten, men att hon inte minns om han var tillsammans med henne den 28 februari: ”Det enda jag minns från den helgen är lördagen när jag fick höra på radion om mordet. Då var jag på jobbet.”

Den organisation Ingenjören sa sig representera – och som bestod av honom själv – hade en enda fråga som fokus. Den handlar om förbättring av trafiksäkerheten på svenska vägar. Det är en fråga Ingenjören hållit fast vid genom åren, han har jämfört svenska myndigheters agerande i den frågan med folkmordet på judarna under andra världskriget.

Han har genom åren skickat mängder av skrivelser till myndigheter och politiker. På senare tid har han skrivit till social­demokraten Anders Ygeman. Där heter det: ”Ta dig av daga, Ygeman, innan du blir avrättad av ansvarsfulla och kompetenta medmänniskor, zozze-jävel! Hur gick det för Palme (avrättad)”.

Mordet på Palme har Ingenjören betecknat som ”det bästa som har hänt Sverige och det svenska folket”.

Ingenjören har varit utredd för bombhot mot Trafikverket. Han åtalades aldrig för det, men fakta som kom fram i utredningen ledde till att han dömdes för brott mot knivlagen.

Enligt egen uppgift har Ingenjören genom åren fysiskt närmat sig ett antal politiker i offentliga miljöer för att pressa dem på ställningstagande i den trafikfråga han driver. Han är dömd för vapenbrott och hot mot tjänsteman.

Ett vapen som han helt lagligt innehade vid tiden för Palmemordet var en Smith & Wesson .357 Magnum. Den hade han införskaffat 1974. Efter domen för vapenbrott, tjugo år efter Palmemordet, togs magnumrevolvern i beslag av polisen. Men den har, enligt vad som syns av polisens uppgifter, aldrig provskjutits för Palmeutredningens räkning.

Revolvern såldes senare av Statens Kriminaltekniska Laboratorium till en vapenhandlare. Var den finns i dag är okänt. De två tomhylsorna har enligt Svenska Dagbladets efterforskningar slarvats bort inom polisen under de år som gått.

Bakom Svenska Dagbladets omfattande granskning ligger två grävande reportrar, Frida Svensson och Mathias Ståhle. För dem började det med att de fått del av ett omfattande material om Ingenjören som samlats in av en 42-årig ”privatspanare” med förnamnet Simon som väljer att inte framträda med efternamn i tidningen och en av hans bekanta som också har ett starkt intresse för Palmeutredningen, komikern Johannes Finnlaugsson (välkänd för denna bloggs läsare). Tillsammans genomförde de ett utforskningsarbete som Svenska Dagbladet fick del av.

Palmegruppens chef vid tiden för nedläggningen av utredningen, Hans Melander, säger till SvD om uppslaget med Ingenjören: ”Jag kan inte på eget bevåg börja vidta utrednings­åtgärder. Då måste åklagaren väcka liv i för­undersökningen först.”

Andra som arbetat med fallet uttalar sig också i tidningen. SvD har talat med den tidigare chefen för rikskriminalen, Tommy Lindström, som menar att detta uppslag är värt att titta på och att utredningen borde öppnas igen.

Lennart Gustafsson, kriminalinspektören som arbetade i Palmeutredningen i 33 år, är av samma uppfattning. Han säger att det finns all anledning att titta vidare på uppgifterna om Ingenjören.

Men Krister Petersson säger till SvD att han inte har för avsikt att öppna utredningen igen. Han kan inte tänka sig att det kommer att ske: ”Ärendet är avslutat hos oss.”

Krister Petersson pekade alltså förra sommaren ut den Skandiaanställde Stig Engström som misstänkt gärningsman. Men i samband med nedläggningen av utredningen var han å andra sidan tvungen att medge att det inte fanns bevis mot Engström som skulle ha räckt till åtal. Petersson menade att det inte gick att komma vidare eftersom Engström var avliden. Och några andra uppslag ansåg han inte heller meningsfulla att utreda vidare.

Den man som kallas Ingenjören lever å andra sidan och det borde alltså finnas goda möjligheter för polisen att gå vidare utifrån det material som redovisats i Svenska Dagbladet.

Om det skulle ske, om utredningen återupptas, kommer det i så fall att leda till att Palmes verklige mördare kan ställas inför rätta?

Några sådana slutsatser går det inte att dra i det här läget. Det som är anmärkningsvärt är att det här högst konkreta uppslaget inte kan undersökas av polisen. Om det sker skulle det kunna leda till att misstankarna mot Ingenjören antingen fördjupas eller avskrivs.

Det som dessa nya uppgifter illustrerar tydligt är i vilket fall att Krister Petersson hade fel i åtminstone ett väsentligt avseende. Han menade att det inte gick att komma vidare, det fanns inget mer för polisen att göra.

Det bör tilläggas att det givetvis finns mängder av andra uppgifter i utredningen som hänger kvar omgivna av stora frågetecken.

Men spaningsuppslaget om Ingenjören har en konkretion som är slående. Det handlar om en man som hade tillgång till vapen, dessutom just den sorts vapen som polisen letat efter, som tycks ha haft ett starkt motiv och som saknar alibi.

Det tål att jämföra med den den fridsamme grafikern från Täby som enligt vad som är känt inte hade tillgång till ett skjutvapen, som inte var känd för Palmehat och som enligt personer i hans omgivning aldrig skulle kunna ha skjutit ihjäl en människa.

Hur länge kommer det att stå sig, chefsåklagare Krister Peterssons beslut att sätta stopp för vidare utredande av dådet på Sveavägen?

Det finns bara en sak att understryka i detta läge till Åklagarmyndigheten: gör om, gör rätt, öppna utredningen av mordet på Olof Palme igen! Av respekt för den döde statsministern, av respekt för den på lösa grunder utpekade Stig Engström och av respekt för de rättsprinciper som nonchalerades den 10 juni förra året.

UPPDATERING 211216 kl 1101: I en första version av denna artikel stod det att Ingenjörens magnumrevolver sålts vidare till en vapenhandlare av polisen. Det var fel, revolvern såldes av SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium som var en självständig myndighet som samarbetade med polisen. Vid namnbytet till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, 2015 kom organisationen och dess verksamhet att införas under polismyndigheten. Uppgiften är rättad i den nya versionen av texten.

196 reaktioner på ”Det dramatiska spaningstipset om Palmemordet som inte får utredas

  1. Det märkligaste är att vi har ännu en revolver som inte provskjutits. Även om NFC numera inte anser sig kunna binda några provskjutna kulor till mordkulorna, så var man nog inte av den åsikten i slutet av 80-talet (givet jobbet man gjorde med att just provskjuta en massa revolvrar) och detta vapen borde ju varit prioriterat.

      1. Enligt Svenska Dagbladet sålde SKL (nuvarande NFC) revolvern vidare till en vapenhandlare i Småland 2012.

        SvD har kontaktat vapenbutiken. Där vägrar personalen att svara på några frågor om var vapnet tagit vägen. Tidningen skriver att enligt polisens uppgifter har en ny ägare haft svensk licens på revolvern efter försäljningen till den småländska butiken. Men ägarens identitet är skyddad av sekretess eftersom det är en uppgift som finns i vapenregistret.

        Vapnet är inte registrerat som skrotat men enligt polisen är det ingen som har licens på revolvern i dag. Det kan exempelvis betyda att den sålts utomlands eller att den finns hos någon svensk vapenhandlare som inte redovisat inköpet för polisen ännu.

  2. Det var alltså tomhylsor från Winchester Metal Piercing? Var det allmänt känt vid det tillfället som brevet skickades att mordkulorna var av denna ovanliga typ?

    1. Tomhylsorna var enligt artikeln Winchester Western .357 Magnum. Jag vet inte om det kan framgå av hylsorna om kulorna i patronen var Metal Piercing. En ytterligare detalj av intresse är i vilket fall att båda hylsorna hade slagstiftsmärken som tycktes ha blivit rispade efter avfyrningen – en åtgärd som skulle göra det svårt eller omöjligt att avgöra om hylsorna hade koppling till mordet. Den märkliga rispningen konstaterades av kriminalteknikern Elving Gruvedal – han som senare skrev en intressant bok om fallet, Den slutliga sanningen om Palmemordet.

      1. ”Det dramatiska spaningstipset om Palmemordet som inte får utredas”.

        En klassisk rubriksättning à la Gunnar Wall, som för tankarna till ett kvällsblaskalöp. Bakom kioskvältaren fanns denna gång en urvattnad och tragisk historia om en rättshaverist. Tomma tunnor skramlar mest.

        1. Men han hade trots allt säkerställd tillgång till rätt vapen och verkar vara minst lika mycket( förmodligen mera) Palmehatisk än Skandiamannen.

        2. Jag tror jag delar uppfattningen att detta är dramatiskt och väl värt att titta närmare på med åtskilliga andra personer, bland annat flera poliser med god insyn i utredningen som ju intervjuats i Svenska Dagbladet.

          Men i alla fall du, Krister Petersson och ett (kanske inte så stort) antal personer till har en avvikande uppfattning. Petersson förefaller dock för sin del uppenbart ovillig att diskutera saken. Som han säger till Svenska Dagbladet kan han inte tänka sig att förundersökningen kommer att återupptas, den är nedlagd, och ”gör jag ett annat beslut kommer jag fatta det i så fall, men det tänker jag inte meddela via media.”

          Det vill säga: han kan inte tänka sig att återuppta förundersökningen men om han ändå gör det kommer han inte att prata med journalister om det.

          Det är med andra ord annat som gäller nu än förra året. Då pratade KP gärna med media om att han tänkte presentera en lösning på mordgåtan. Och när dagen väl var inne att göra det satte han sig i en direktsändning som kunde följas över hela världen.

          Och det han presenterade var ju att han mer eller mindre klarat upp fallet. Nu vet vi att det budskapet inte gick hem så bra som han kanske hade hoppats. Då hade det väl varit naturligt om han fortsatt att kommunicera det så länge det fanns frågetecken eller invändningar.

          Men efter förra sommaren har det alltså varit slut med viljan att kommunicera för hans del. Mot den bakgrunden är jag förstås glad över att du, Per Wallander, och några till fortsätter att offentligt representera Peterssons och Åklagarmyndighetens alltmer ifrågasatta ståndpunkt.

          1. Det är möjligt att det här spaningsuppslaget inte är skäl nog att återuppta förundersökningen, men Krister Peterssons provocerande uttalande förtjänar desto större rubriker.

            Det är rätt självklart att det stora allmänintresset runt Palmemordet medför att en åklagare bör gå ut med ett pressmeddelande så snart förundersökningen återupptas. Det är knappast ett beslut som ska fattas i det tysta. Hur tänker karln egentligen?

            Så länge medierna himlade med ögonen och stod på tå inför chefsåklagarens nyckfulla uttalanden var allt frid och fröjd. Nu passar tydligen inte galoscherna längre.

          2. Gunnar, det är lustigt, men jag är av helt avvikande uppfattning. Det du måste förstå är att svansen på denna blogg kanske inte är ett tvärsnitt. Nu handlade mitt inlägg i och för sig om dina rubriksättningar. Skulle dessa klinga samstämmigt med verkligheten går ju ingen inom statsapparaten säker. Eller poliser. Eller Palmes närmaste familj. Ja, i princip alla utom Stig Engström.

            1. Så vi som inte tror på teorin om Engström som gärningsman utgör Svansen på denna blogg som kanske inte är ett tvärsnitt av vad då ?? Svansen är ett nedsättande uttryck om personer som inte delar dina åsikter eller vad menar du med Svansen på denna blogg ?

            2. Nej, Per Wallander det du kallar ”svansen” är inte ett tvärsnitt. ”Svansen” är betydligt mer inlästa och kunniga än tvärsnittet. Under de senaste åren har diskussionen här i mycket hög grad handlat om Engström, men det verkar intressera dig mindre. Jag har hittills inte läst en enda kommentar från dig som ens för ett ögonblick får mig att stanna upp och fundera över om ”Petterssonsvansen” kanske möjligen har rätt i ett och annat.
              Din mission verkar vara att demonisera de som har en uppfattning som avviker från din genom att använda klassiska härskartekniker och vem som främst står i din skottglugg står ju klart. Några tänkvärda argument har du inte producerat på mycket länge, enligt min uppfattning.

          3. De tidigare utredare som har uttalat sig tror jag egentligen inte ser den här virrpannan som gärningsman. Det är väl tveksamt om de ens skulle ha höjt på ögonbrynen om utredningen fortfarande hade varit aktiv. I själva verket lär det vara andra uppslag som de värnar om. Av det skälet vill de att förundersökningen återupptas. Här använder man alltså den utpekade mannen som en murbräcka för att åstadkomma detta. Men för KP räcker det tydligen inte med diverse outredda trådar.

            1. Ja utredningen började kanske närma sig mörka hörn och KP fick helt enkelt order om att skaka fram en gärningsman och avsluta utredningen för gott. Det kanske inte hade direkt med Palmemordet att göra när hemliga operationer kommer fram i ljuset som man vill dölja för de kanske varit olagliga.

          4. Om man vill ha någon representanter för ”SE-spåret” att resonera med på denna siten, är det inte dags att försöka hitta någon att bjuda in, som är saklig och analytiskt lagd? De nuvarande representanterna har ju helt misslyckats med att föra en saklig debatt och ägnar sig i princip bara åt ”upprepning” och ”avvikning från ämnet”.
            Exempelvis vore det intressant att höra hur Lars Larsson ser på ”bevisläget” mot SE (även om han i sin bok inte ville uttala sig i skuldfrågan).

        3. Ja, rubriksättningen väcker onekligen frågor.
          Rubriken antyder att man är rädd för att utreda spåret men är det i själva verket så att man är ointresserad?

          1. ”Som fan läser Bibeln” är ett bra uttryck som illustrerar hur läsaren kan välja att vantolka det denne tänker utgå ifrån är något klandervärt. Jag tolkar rubriken som att detta intressanta spår inte ”får” utredas eftersom utredningen är nedstängd. Att på detta sätt, som du och Per Wallander, läsa in egna, förklenande ”tolkningar” i en rubrik (som per definition ska locka till läsning) avslöjar endast den intellektuella fördomsfullhet som karaktäriserar era egna utgångspunkter i diskussionen om mordet på Olof Palme.

            1. Ja, vi kan ju konstatera att Hans Melander i Svenska Dagbladet förklarat att han inte får utreda spåret om inte Krister Petersson öppnar förundersökningen. Det är ett faktum.

              Nu senast läste jag i Svenska Dagbladet en intervju med kriminalteknikern och vapenexperten Sonny Björk som provskjutit hundratals revolvrar för Palmegruppens räkning. Han tycker det är ”väldigt olyckligt” att den så kallade ingenjörens revolver inte undersökts och han menar att det är hans bestämda uppfattning att det är viktigt att få tag i revolvern om det är möjligt. Han tillägger: ”Framför allt när den ägts av en person som hotat människor i regeringsposition.” Han betonar också att han inte tror att det skulle vara omöjligt att koppla rätt vapen till kulorna från Sveavägen.

              Tidigare har veteranen i Palmegruppen Lennart Gustafsson och rikskriminalens tidigare chef Tommy Lindström markerat att de tycker att det är viktigt att utreda detta spaningsuppslag.

              Jag har mot den bakgrunden svårt att se vad det är som skulle vara så konstigt med min rubriksättning, alltså ”Det dramatiska spaningstipset om Palmemordet som inte får utredas”.

              Spaningsuppslaget innehåller ett antal dramatiska inslag, jag tror inte jag behöver räkna upp dem. Ett antal erfarna kriminalpoliser anser att det borde utredas. Men det sker inte så länge Krister Petersson säger nej.

              Och det kan tilläggas – vilket jag inte fick med i rubriken – att han inte vill motivera offentligt varför han säger nej.

              Det här tycker jag är bekymmersamt – och väl värt att skriva om. Givetvis så sakligt som möjligt, vilket jag nog anser att jag gjort också.

              1. Så så länge Krister Petersson inte vill göra ngt händer inget? Vad med det att en annan åklagare kan ta över?

                1. I teorin kan väl en annan åklagare öppna en ny förundersökning om det skulle komma upp uppgifter som har anknytning till den åklagarens ansvarsområde. Men så länge Krister Peterssons bedömning att det var rätt att lägga ner utredningen har riksåklagarens uttryckliga förtroende är det väl mindre sannolikt att något sådant sker så länge han är kvar i tjänst.

                    1. Kom på sen att det kanske var lögn med riskgrupp för att ta tillfället i akt att slippa få så många frågor 🤔
                      Inte mycket verkar va hederligt idag.

                    2. Har Krister Petersson sagt att han inte kan svara på frågor för att han är i riskgrupp
                      Går utmärkt att svara på frågor på telefon eller mail eller chatta exempelvis utan risk för smitta
                      Här i kommentarsfältet på Gunnars blogg kan han också svara på frågor utan att riskera sin hälsa
                      Korkad ursäkt att slippa svara på besvärande frågor

                    3. Jag vet inte riktigt vad det är för uttalande av Krister Petersson som åsyftas. Det kan vara bra att fastslå det innan vi för diskussionen för långt om kvaliteten på hans ursäkter för att inte svara på frågor.

              2. Jag tolkar rubriken ”inte får utredas” som ett aktivt beslut och inte en konsekvens av att utredningen lagts ner.

                Om man tolkar det som att det beror på att utredningen lagts ner blir det ju väldigt mycket som ”inte får utredas.”

                Jag håller dock med om att någon som gjort aggressiva utfall mot politiker och har ett likadant vapen kanske borde utretts bättre. I alla fall att man borde provskjutit vapnet. Personen påminner kanske lite grann om CA.

                Jag håller också med om att en motivering från KP varför han inte utreder fallet skulle vara önskvärd.

            2. Hva er det som er ”intellektuelt fordomsfullt”? Det er jo et faktum at utredningen er lagt ned og per dags dato ikke er åpnet opp igjen til tross for at det fortsatt finnes oppslag som det absolutt er verdt å se nærmere på. Dette har journalistene i SvD til fulle vist med sitt arbeid. Det enkle utgangspunktet er at mordet på Sveriges statsminister ikke er oppklart! Christer Pettersson ble frikjent, Stig Engstrõm ble post mortem mistenkt og de facto utpekt som morder av Thomas Pettersson uten fnugg av bevis, noe Krister Petersson fulgte opp på den mildt sagt latterlige power-point-presentasjonen for halvannet år siden. Denne bloggen, og andre plattformer, opprettholder interessen og driver saken videre. Det er det viktigste som nå skjer etterhvert som dokumenter frigis og nye øyne går inn i ”Palmekomplekset”. Jeg er ikke sikker på om løsningen finnes i utredningen. (Jeg er ikke sikker på så mye i det store og hele!) Men at vi trenger andre perspektiver, nye retninger og en respektfull diskusjon om dette, er jeg ikke særlig i tvil om. Her i Norge arbeider ”cold case”-gruppen i politiet kontinuerlig og stort sett med saklig og etterrettelig pressedekning med flere uoppklarte mordsaker. Det er slik det skal være i et demokrati, og jeg tror Anders Jallai har et poeng når han sier at vi ikke er ferdige før siste sten er snudd.

              1. Lars Tore, jag tror att du missförstod mitt inlägg. Jag håller med i allt du säger. Jag pratade om ett par rätt låga inlägg kring rubriksättning. Ej om mordet eller utredningen. Men du har rätt, vi går tillbaka till kärnfrågan. 🙂

                1. Takk togogalthus, da er misforståelsen oppklart. Jeg reagerte på utrykket ”intellektuelt fordomsfull”. På det jevne er jo denne bloggen preget av åpenhet og redelighet, selvsagt med enkelte unntak. Det er alltid noen som fanges i eget ”hamsterhjul” og noen enhver av oss – undertegnede inkludert – kan komme i skade for å ”bortforklare det som er og forklare det som ikke er”, for å sitere Edgar A.Poe. Da er det viktig med korrigeringer og innskjerping av evnen til å ta to skritt tilbake for å revurdere både egen og andres argumentasjon.

                2. Ja, jag förstår att du anser dig vara en jätteduktig och rättskaffens person som ingriper och hutar åt så ”låga” personer. Din kommentar säger också mer om dig.

                  Att jag nämnde rubriksättningen beror på att den gjorde mig ärligt fundersam. Jag kan dock ha fel när det gäller rubrikfrågan, men jag tycker dina kommentarer säger mer om dig. Att vilja framstå som allmän moralpolis är ingen smickrande egenskap.

    2. W W använder samma hylsor till olika typer av ammunition. Hylsan kan laddas med metalpiercing kulor eller mjuka blykulor men de kulor som påträffades måste, om det inte var laddade hemma hos någon entusiast, suttit i precis denna typ av hylsor.

      1. Den pansarbrytande ammunitionen sitter (ofta) i hylsor märkta Super X – 357 Magnum. Andra ammunitionstyper har annan märkning.

        Teoretiskt sett skulle man även kunna finna rester av blyet på hylsorna.

  3. Den här mannen har alltså skickat ett brev i eget namn till Göran Persson ett år före mordet på Anna Lindh. I brevet förekommer något som kan uppfattas som ett förtäckt hot mot Lindh. Sen har uppslaget om de insända hylsorna lagts ad acta under våren 2003. När Anna Lindh sen mördas i september leder Krister Petersson förundersökningen och börjar med att häkta en misstänkt som senare släpps…

    Frågor att ställa. Fick Krister Petersson information om den här personen 2003? Fick även Palmeutredningen information om brevet? Varför ansåg Krister att någon mer utredning inte behövde göras våren 2021?

    Vapenbrott, hot, bombattrapper, politikerhat i allmänhet – socialdemokrater och Palme i synnerhet. Vad mer krävs? Ska journalisterna provskjuta hans vapen, förhöra honom, DNA.testa och tvinga fram ett erkännande?

  4. Lite dokumentation rörande detta med tomhylsorna:

    Brevet till Kjell-Olof Feldt
    https://drive.google.com/file/d/1YZXoa3TYG-Dx1IP8aqQpvO0ohxP0tDg3/view

    Ledningsgruppen informeras om brevet med tomhylsor (Sid 18 mm)
    https://drive.google.com/file/d/1V7XUYQc_yQbRh4KKCzmpf5N58jYq-Zzo/view

    Protokoll ledningsgruppen 86-03-10
    https://drive.google.com/file/d/1oUKy2-vYIPgxF8hVkTva07-Awd32ylBM/view

    Tomhylsorna förstörda i botten, inte möjligt koppla kulorna till hylsorna
    https://drive.google.com/file/d/1HW8QlwjHy7BxZS50k8H6KFm0sbFGPQLk/view

    Ännu en artikel i SVD
    https://www.svd.se/dar-chefsaklagaren-satte-punkt-tar-andra-vid

    Expressen har också en artikel
    https://www.expressen.se/nyheter/tidigare-utredarna-han-borde-forhoras/

    1. Detta är inte särskilt relevant för denna tråd.
      Men fastnade för rubriken ”Couch” i dokumentet om ”Tomhylsorna förstörda i botten..” All text utom ett ord maskerad. Verkar kunna vara den Couch Holmer nämner i sin bok som en fd amerikansk polis (som inte varit polis) som bodde i ett hus på Johannesgatan (2?!) fram till 1 mars 1986. Men som enligt frun, som då bodde på annan adress, ska ha lämnat Sverige redan under sommaren 1985. Och därför avförts som ointressant.

      Kanske har nämnts på annat håll på denna blogg. Men forskar man vidare verkar denne Couch vara bekant med den person som i tråden om operation ”Cosi fan tutte” eventuellt är en annan amerikan och nämns som Rose S.

      Men hittar inga källor på det, mer än att den person som ryktas vara Rose S i en bok tackar Couch för fem månaders respit i Sverige. Troligen i samband med skrivandet av samma bok på 2000-talet.

  5. Detta är ett enormt. En nu levande person som verkligen kan utredas grundligt. Det är tjänstefel av åklagaren att inte återuppta utredning. Sätt in en hungrig åklagare istället för denna trötta man.
    Sedan lär väl den misstänkte tyvärr läst allt om Palmemordet och därmed kunnat göra sig av med allt som kan knyta honom till mordet och skaffa sig ett bra alibi. Men jag är säker på att om det finns ett fotografi av honom från den aktuella tidpunkten så kommer det visa en man med hatiska ögon, stålbågade glasögon, mörkblå jacka och keps.

    1. ” Signalement (vid tiden för mordet)
      Normalbyggd kropp i gott brukskick.
      Längd: 172cm (kortare än vad många vittnen rapporterar)
      Hår: Mycket varierat. Naturligt mörkbrunt hår. Blonderade hela håret i mitten av 1980-talet.
      Ansiktsbehåring: I vissa foton har han kraftiga polisonger, i andra helt slätrakad. Mustasch 1975, men troligen inte på 1980-talet.
      Ansikte: Högt hårfäste. Viss charm, påminner om Tom Hanks i yngre år.
      Glasögon: Verkar ha haft en förkärlek till stålbågade glasögon med färgat glas under många år. Ofta ganska runda och små.
      Klädsel: Ofta lång jacka liknande parkas. Bilder finns med en svart och en grön sådan. Liknande tenson himalaya från tiden. Använder ofta keps med ett Jack Daniels-märke påsytt. Har maskerat sig i långrock och slokhatt vid ett annat brott.”

      https://wpu.nu/wiki/Ingenj%C3%B6rssp%C3%A5ret

      1. Man kan ju undra om han blonderade håret efter mordet på Olof Palme. Det hade ju varit väldigt intressant om han försökte förändra utseendet efter februari 1985.

  6. Här har man sammanställt en del saker under titeln ” Ingenjörsspåret”

    Bland annat ”2021-12-17 publicerar Svenska Dagbladet en artikel om en man som kallas Ingenjören. Han har erkänt mordet i ett brev en dryg vecka efter dådet.
    Som bevis för erkännandet bifogas två patronhylsor av rätt sort. I brevet tar han, via en namngiven organisation, på sig mordet med anledning av att de vill peka på en specifik trafiksäkerhetsfråga.
    SvD har hösten 2021 intervjuat Ingenjören och han har erkänt att han skickat erkännandebrevet, men förnekar mordet. Han säger sig ha alibi, men personen han uppger sig tillbringat kvällen med kan inte bekräfta eller förneka det.
    Han har ägt en S&W 27 .357 Magnum med 6-tums pipa från inköpet 1974 tills dess den tas i beslag av polis 2006. Den har inte provskjutits i Palmeutredningen enligt SvD.
    Ingenjören har mordhotat Anna Lindh, Anders Ygeman, Ingemar Skogö och många fler. Han har sökt upp flera statsråd och statsministrar på stan och konfronterat dem. Vissa gånger har han framfört hot mot dem eller deras kollegor.
    Han har troligen varit beväpnad med kniv vid flera av dessa konfrontationer – möjligen också med skjutvapen innan dessa beslagtogs.”

    forts på

    https://wpu.nu/wiki/Ingenj%C3%B6rssp%C3%A5ret

  7. på Wpu.nu har man lagt upp en sida kallad ingenjörsspåret. Där finns mer information samt även en tidslinje som kan vara intressant för vidare grävande kring detta.

    https://wpu.nu/wiki/Ingenj%C3%B6rssp%C3%A5ret

    Personen i fråga skriver väldigt mycket om politik på twitter. Oftast i grova ordalag med rena personangrepp och nedsättande omdömen.

  8. Oerhört spännande! Om man kan acceptera tanken på en ensam gärningsman, så står ju denne ingenjör definitivt högst upp på listan! Han modus operandi stämmer ju även in på ett eventuellt mötesscenario. Otroligt att han gått under radarn i så många år, vare sig han är skyldig eller inte!
    Därtill har vi akademikern med dubbel-efternamn som jag aldrig lär mig. Två oerhört intressanta personer, tillika outredda. Ergo – utredningen måste tas upp igen! Mord ska ju trots allt inte preskiberas i Sverige och om dessa två spår inte leder till en återupptagen utredning,vad krävs det då?

  9. Om man gör som denne av polisen tidigt kände, ilskna ingenjör har gjort, dvs exponerat sig och skickat in patroner jämte erkännande, tror jag inte personligen att denne man är skyldig till mordet. Han vill antagligen bara väcka uppmärksamhet för sitt intresseområde som han verkar vara besatt av. Men ärendet måste ju ändå utredas intill vägs ände innan man kan slå igen pärmsidorna. Jag häpnar verkligen idag över maktens arrogans i form av åklagare Krister Peterson. Inte konstigt att det skapas konspirationsteorier när bemötandet av kritik och frågor osv blir i form av en arrogant och ointresserad ton från makthavarna. När går Peterson i pension? Jag klarar nog inte av en dag till med den åklagaren som kapten över skutan.

    1. Ja, samma argument som vändes emot Skandiamannen när han ”sökte uppmärksamhet”. Här är en person med uttalat politikerhat, som flera gånger närmat sig höga politiker i syfte att hota och skada, förmodligen lider av vanföreställningar, ägde rätt typ av vapen och polisen bara struntar i att undersöka detta när man i andra fall verkligen undersökt väldigt långsökta spår.
      Framtidens historiker kommer inte vara nådiga över denna hantering.

    2. Precis, sannolikheten att det här den här token är låg (om än i nuvarande läge högre än andra som förts fram), men problemet är ju – som du säger – att det lämnas outrett av polisen trots klara skäl till utreda honom som statsministermördare. Ganska märklig situation vi hamnat i, med andra ord.

  10. Det här var inte mycket att hänga i granen inför jul. Mannen är ett uppenbart ”nut case”, dessutom – och bokstavligt talat – alldeles för kort i rocken, kortare än Palme t.o.m. Tack, men nej tack säger jag till detta tomtebloss, som bara hann brinna en kort stund.

    1. Ja men vittnen kan ha misstagit Skandiamannen med denna person och mördaren hade redan försvunnit från platsen.

  11. Intervju med Mathias Ståhle.

    ”Svenska Dagbladet rapporterar om en intressant person i Palmeutredningen, en man som i ett brev erkänt mordet och som dessutom i brevet bifogade två tomhylsor från den sorts ammunition som använts vid mordet.

    Ett erkännande han idag tar tillbaka. Hör Mathias Ståhle, journalist på Svenska Dagbladet, som tillsammans med sin kollega Frida Svensson tagit fram de här uppgifterna.

    Hör också Jan Mosander, journalist som bevakat och följt mordutredningen under väldigt lång tid.”

    https://sverigesradio.se/artikel/intressant-person-i-palmeutredningen

  12. Man kan tycka vad man vill om det nya spåret. Det jag finner mest intressant är KP’s reaktion: ”Det måste till avgörande bevisning för att jag skall ta upp det igen”. Han tycker alltså att de nuvarande bevisen/indicierna inte räcker, men han håller uppenbarligen inte för uteslutet att läget ändras.

    Det betyder att även om KP inte anser att SE kan rundas just idag, så utesluter KP inte att SE kan rundas i framtiden. Dvs, SE är rundningsbar.

    Därmed blir KP’s nedläggningsbeslut mycket besynnerligt. Han utesluter ju inte att SE är oskyldig.

    (Iofs är detta inte nytt. KP sa på sin ökända presskonferens att han inte hade material ens för att åtala SE, om SE varit i livet. Vi visste redan då att han inte hade logiska skäl att lägga ner utredningen, men idag har han upprepat det.)

    1. Peterssons prat om att avgörande bevisning krävs blir nästan komiskt med tanke på att ”bevisningen” mot Stig Engström visade sig mest bestå av frågetecken om vad Stig Engström gjorde där samt dessutom ett felaktigt påstående om ordningen mellan utstämplingen och samtalet med väktarna.

  13. Klart intressant! Förmodligen ett ”blindspår”, men säker går det inte att vara förrän efter ytterligare utredning.

    Denna person verkar ha en stark aversion mot både myndigheter och dess representanter. Och detta i kombination med att han faktiskt ägde en 357 Magnum gör att polisen rimligen borde återuppta förundersökningen och utreda detta. Om inte annat för mannens egen skull om han är oskyldig.

    Något som förvånar mig också är att polisen inte regelmässigt verkar provskjuta alla beslagtagna magnumrevolvrar för att se om de kan kopplas till Palmemordet och andra ouppklarade brott. Men även före NFC:s uttalande år 2020 om de dåliga möjligheterna att knyta en revolver till Palmekulorna fanns det en kunskap om att detta inom utredningen, så här skriver Granskningskommissionen på sid 152 i sin rapport redan år 1999:

    ”Kulorna är i för undersökningsändamål ganska dåligt skick. De har kunnat användas för jämförande undersökningar av vilken vapentyp de utskjutits ur. De kan vidare användas för att vid jämförelse efter provskjutning utesluta många vapen som mordvapnet. Men de skulle antagligen inte med säkerhet kunna bindas till ett mordvapen. Med andra ord är det möjligt att ’rätt’ vapen inte kan bindas till mordet med hjälp av kulorna.”

    Men eventuellt hade det gått att avföra ett vapen och även detta hade varit till nytta för utredningen.

  14. Även om mannen i sig kanske är ett blindspår, ett ”nut case” eller för kort i rocken som någon skriver så måste man ju ändå utreda detta. Allt annat är ju tjänstefel naturligtvis. Han kan ju ha kännedom om det hela, kan ha lånat ut sin revolver osv. En omfattande utredning beträffande denne mans förehavanden och kontakter måste självfallet göras. Om inte annat för att helt kunna avskriva detta spår. Revolvern borde gå att kunna hitta tycker jag. Om sedan en eventuell provskjutning skulle ge något får vi låta vara osagt.

    Att han sen kan tyckas något kort i rocken, om uppgiften 172 cm stämmer, behöver inte heller nödvändigtvis utesluta honom. Man ska komma ihåg här att det går väldigt fort när skotten faller. De allra flesta vittnen ser ingenting förrän skotten (i alla fall det första) redan fallit och Olof Palme segnar ned. Det är dåligt med referenspunkter att göra en längdbedömning i det läget. Sedan vet vi inte heller vilken slags skor gärningsmannen hade. Kan ha varit lite högre klackar än normalt exempelvis. Även en huvudbonad kan göra att en person ser längre ut. Olof Palmes längd vid tiden var om jag inte nu missminner mig 173 cm så det är inte mycket som måste till för att en gärningsman ska se längre ut än Olof Palme.

    Blir i vilket fall spännande att följa vad som blir utfallet av det här.

    1. Simon A ”172 cm” ”173 cm”

      Anders B ”den man som promenerade bredvid Palme var lika lång eller dom 2 var lika långa” ”Mössan går dock ner ganska långt baktill i nacken – och rockkragen döljer också hår och nackparti” ”kraftiga promenadskor”

      1. Martin A:
        Ja det är väl värt att notera att Anders B som ju befinner sig närmast uppger detta signalement på gärningsmannen. I övrigt spretar det en hel del när det gäller uppgifterna om gärningsmannens längd.

  15. Spåret är intressant. Personen verkar galnare än allt annat som förekommit i fallet. Däremot långt ifrån säkert att han har med det hela att göra men belyser hur vanskött utredningen varit tidigare och hur absurt det varit att man pekat ut Pettersson och Engström på så lösa boliner. Gissar att trycket kommer att bli hårt på Petersson att öppna utredningen igen. Om han vägrar finns det väl säkert någon som kan byta ut honom. För övrigt borde det gjorts direkt när han lade ner fallet eftersom det kan antas att han har investerat så mycket prestige i fallet så att han blir mindre benägen att ändra sig vid nya uppgifter

      1. Det är definitivt svagheten. Om de väl kommer till skott (no pun intended) så gör de troligen bort sig förr eller senare. Tomma tunnor skramlar mest kan man kanske sammanfatta det som. Nu var det trafikregler men Palme har ju beskyllts vara personligen ansvarig för de mest obskyra saker som har lett till att folk gått i taket. Om jag minns det rätt var det någon som tipsade PU om en bonde bort i utmarkerna som höll Palme personligen ansvarig för orättvisa grödesbidrag.
        Men det är väl inte huvudfrågan hur troligt det är utan att det bevisligen finns något som PU definitivt borde ha undersökt mer grundligt. De har ägnat sig åt en hel del som är betydligt mindre troligt.

  16. När skickades brevet och när blev det känt för allmänheten att Palme skjutits med Winchester western 357? Jag tänker såklart om det var möjligt att han skickade tomhylsorna innan det var känt för allmänheten…

    1. Vet inte när det blev allmänt känt men Holmer visade upp revolverna på en presskonferens 31 mars 1986.

  17. Jag har förvisso svårt att förlika mig med tanken på en ensam gärningsman, men OM så ändå skulle vara fallet så är nämnde Ingenjör ett av de bästa uppslagen. Dessutom i allra högsta grad vid liv, till skillnad från många andra utpekade och eller namngivna. Att INTE följa spåret till vägs ände, är banne mig rent tjänstefel! Särskilt med utpekandet av Skandiamannen i den ena vågskålen. Oddsen talar för att båda är oskyldiga till mordet, men då måste detta utredas ordentligt så de blir ordentligt avförda!

    Petersons ovilja att agera, prestige eller inte, får mig osökt att tänka på en episod i en Sherlock Holmes-novell –
    – Det är hundens ovanliga beteende som stör mig!
    – Vad gjorde hunden?
    – Ingenting!

    Just den episoden har dykt upp i huvudet hundratals gånger genom åren då man läst om utredningen, med början redan under dagen efter mordet.

  18. Kan man inte tänka sig en kompromiss, att de båda utförde dådet (SE och ”tomteblosset”) med ett skott var?

  19. Att han använt ordet ’avrättning’ är väldigt intressant. Om man kollar skadorna i obduktionsrapporten så rör det sig troligen inte om ett mord, utan om en avrättning.

    1. Juridiskt sett är det tveklöst ett Mord enligt svensk lag. Vet inte vad du gör för skillnad på mord och avrättning. I länder med dödsstraff är det skillnad på Mord som är ett brott och Avrättning i betydelsen verkställande av dödsstraff som sker i enlighet med landets lagar.
      Utveckla gärna hur du tänker att en avrättning skiljer sig från annan typ av mord.

      Själv brukar jag hävda att mordet på OP var en blixtsnabb avrättning i motsats till ett spontant impulsdåd begånget i affekt som många som hävdar att Engström är skyldig brukar påstå

      Att gärningsmannen var väl medveten om vad han gjorde och placerade skottet på rätt ställe för att med ett eller max två skott snabbt och effektivt likvidera OP ser jag som uppenbart. Gärningsmannen agerade iskallt och rationellt och visade inga tecken på affekt och använde inte mer våld än vad som krävdes för att snabbt slutföra sitt uppdrag eller sin plan om han var ensamagerande.

  20. Det roligaste är nog att efter att ha studerat den här mannen närmare på nätet får jag bara upp en massa trafik- och vägrelaterad reklam i det här kommentarsfältet. Nästan så att han skrev här själv.

    1. Algoritmernas förbannelse eller möjligen välsignelse, beroende på hur man nu ser det. Kan rekommendera uBlock för den som mer lutar mer åt det förstnämnda.

  21. Fast i fallet SE har vi alltså:

    *Bekräftad närvaro på mordplatsen
    *Bekanta med tillgång till rätt vapentyp
    *Flera tänkbara motivbilder
    *Polisen kritiska till att han inte utreddes mer grundligt
    *Många små indicier som tillsammans bildar en trovärdig helhetsbild

    Medan för denna Ingenjör gäller följande:

    *Ingen koppling till mordplatsen
    *Har förnekat mordet
    *Har hotat hundratals andra makthavare – varav han inte dödat någon
    *Har utretts och avfärdats

    På så lösa boliner är det helt orimligt att öppna en mordutredning som fått ett fullgott avslut.

    1. Jag skulle säga att den översta uppräkningen stämmer på både på Ingenjören och Skandiamannen förutom att Ingenjören inte ännu är kopplad till mordplatsen men dåvarande flickvännen kan inte ge ett alibi. Dessutom har Ingenjören först tagit på sig brottet och ägde rätt vapentyp vid mordtillfället. Jag håller med att det är en högoddsare men eftersom personen är i livet så måste man bottna detta fullt ut vilket är väldigt svårt med alla andra kandidater. Men det blir väl en bok om några år och en film i vanlig ordning.

    2. Att misstänkta för grova brott nekar till anklagelserna oavsett om de är skyldiga eller inte är betydligt vanligare än att de erkänner. Att utredningsåtgärder inkluderande frihetsberövande och annat tvång vidtas mot någons nekande är normalt i alla utredningar av grova brott. Om Engström aldrig förnekat anklagelserna mot honom beror det sannolikt på att anklagelserna inte kom att riktas mot honom före hans död i juni 2000. Men alla som kände honom är övertygade om att han inte begått mordet.

      Ser inte alls hur enbart det faktum att han nekar kan anses tala för att ingenjören inte är skyldig. Ser inte heller hur avsaknad av ett uttryckligt förnekande från Engström kan tala för att han är skyldig.

      Att inte provskjuta ingenjörens vapen kallar du det för att ingenjören har utretts och kunnat avfärdas på goda grunder??

  22. Suck. Det här lätt ju rejält intressant i flera timmar, men det är ju bara en fortsättning på samma mönster: en blandmissbrukare från Rotebro, en alkis från Täby, och nu en man som faktiskt hade en revolver (bara början) men utöver det visar uppsjö tecken på allvarlig psykisk ohälsa.

    Polis, åklagare, journalist, privatspanare rörande överens: gärningsmannen är en marginaliserad loser.

    Skulle ni inte kunna pröva något nytt efter snart 40 år, typ misstänka någon som faktiskt hade kapacitet att begå brottet?

    1. Det jag tycker är viktigast är nog att de här uppgifterna slår hål på Krister Peterssons påstående att det inte finns något meningsfullt att utreda längre. Hur sannolikt det är att en person med den här profilen har skjutit Palme kan diskuteras. Men för mig framstår han som en avgjort mer tänkbar gärningsman än Stig Engström.

      I det läget tror jag att många människor kan uppfatta det som orimligt att Engström ska fortsätta att utgöra den officiella lösningen på mordgåtan. Och det är bra om den insikten sprider sig, tycker jag.

      Och det kan i sin tur bereda väg för vad jag ser som en rätt välgrundad hypotes: att utredningen lades ner för att det var bekvämast så. Ungefär som det i många år varit bekvämt att skylla på Christer Pettersson, trots den bräckliga bevisningen mot honom. Eller som när, på Holmérs tid, PKK på svaga sakliga grunder skulle göras till den officiella lösningen.

  23. Den här mannen är väl bara 172 cm lång. Palmes mördare verkar snarare ha varit kring 180 cm lång. Jag tror att SE mördade Palme.Tyvärr kan man inte utreda spaningsmordet Palmemordet 35 år senare och få fram teknisk bevisning m.m. Mordvapnet försvann sannolikt redan första veckan.

  24. [Text borttagen./GW] Kan inte sluta skratta. Är det Monty Python? Hur kan någon ta detta seriöst??

    GW:s kommentar: Jag tog bort en uppgift som har anknytning till ”Ingenjören” och som lätt kan vara identifierande. Det rör sig om en person som inte namngivits i nyhetsmedia och som tills vidare måste betraktas som oskyldig till Palmemordet trots de omständigheter som gett anledning till skriverierna om honom.

  25. Denne man uppfyller åtminstone ett antal grundläggande kriterier som inte Stig Engström gör.
    Vapen, skjutvana, palmehat, hot, bekännelsebrev.
    Därmed inte sagt att jag tycker att denne man är intressant.
    Det finns en hel del uppslag i samma stil som man inte gått till botten med, och därmed landar poängen:
    Det skulle vara möjligt för utredningen att komma längre, men det är en fråga om resurser utredarnas vilja, och möjligheter att utreda fritt utan att bromsas av politiska hänsyn.

    Man kan helt sant hävda att Engström är bunden till brottsplatsen, vilket skiljer ut honom från de övriga, men man kan också säga att han han skiljer ut sig på ett annat sätt, när han binder sig själv till brottsplatsen i egenskap av vittne. Man måste alltså bortförklara varje punkt där han ger sig själv alibi genom sina egna unika iakttagelser, och det är åklagare Peterssons stora problem.
    Man blev helt enkelt tvungna att runda svårförklarliga fakta genom att låtsas att de inte ens existerade. Man tvingades också att konstruera en hel del alternativa förklaringar som var för sig är så pass orimliga att det faller ihop som ett korthus om man blåser lite på det.

  26. Intressant att han idag har bloggat och lagt upp bilder på sin revolver och när han skjuter på ölburkar någon gång på 70-talet.

      1. Svante

        Nästan lite roligt. Man kan säga att du finner information om just det här på denna blogg typ från nu och sen två-tre år bakåt på bloggen. Trevlig läsning😉!

  27. Det är självklart att killen bör förhöras. Det skulle kunna räcka med en timme för att lösa fallet, om det är han.

    Sannolikt är det inte han, men den timmen skulle varit väl investerad, jämfört med miljoner andra timmar.

  28. Personen i fråga har väl rätt extrema åsikter men jag måste medge att han har en rätt skön attityd i sitt twitterflöde. Där har han lagt upp bilder från hur han såg ut på 80-talet och sin Magnumrevolver samt svarar på frågor om vad han gjorde den natten osv.

  29. I Svenska Dagbladets podcast Dagens Story berättar tidningens reportrar Frida Svensson och Mathias Ståhle hur de arbetat med nyhetstipset om Ingenjören.

    Och om att uppgifterna om Ingenjören kom fram genom att en privatperson, Simon, begärde ut ett dokument från den nedlagda utredningen – det anonyma brevet till Kjell-Olof Felt med de två tomhylsorna – och lyckades med det polisen misslyckats med under alla år, att identifiera brevskrivaren.

    En anmärkningsvärd omständighet som reportrarna gick vidare med var det märkliga faktumet att polisen faktiskt haft Ingenjörens magnumrevolver i beslag – men aldrig provskjutit den. Här berättar de om sitt arbete på att spåra vad som hänt med vapnet.

    De berättar också om hur de kom fram till att tomhylsorna i brevet till Feldt tappats bort av polisen. Och om kriminalteknikern Elving Gruvedals efterlämnade papper om mordutredningen.

    Samt om hur de frågade ut Ingenjören om brevet till Feldt och hur han till sist medgav att det var han som skrivit det och hur han putsat tomhylsorna med stålull för att de inte skulle kunna spåras till honom.

    Värt att lyssna på.

    1. Finns ett påstående på WPU som är rätt intressant.

      ”Vi har inte kunnat hitta att Ingenjören använt sin .357 Magnum i någon av de tävlingar han deltagit i efter mordet. Bara innan.
      Ingenjören slutar alltså använda sin Magnumrevolver efter mordet trots att han införskaffat mycket ammunition till den, och söker istället licens på en pistol i liknande kaliber. Denna pistol innehar han sedan olagligt till 2006.”

    2. Det är faktiskt helt sjukt att polisen inte provsköt alla Magnumrevolvrar de fick in medan utredningen pågick. Och att man dessutom sålde vidare det. Borde varit en smal sak att åtminstone arkivera alla Magnumrevolvrar som man ändå fick in. Att man var klantig på 80- och 90-talen har vi lärt oss men detta var ju relativt nyligen.

      1. Ja , polisen begränsade sig till Stockholms län. Otroligt korkat, som sagt det finns väldigt mycket mer att utreda som att provskjuta samtliga kända revolver i Sverige och varför inte titta utanför landets gränser? Sätt upp en belöning på 10 miljoner för den som kan matcha vapnet så lär det finnas folk här och var i världen som är beredda att spåra upp vapen och testa dessa, internet är kraftfullt.

        1. Nisse
          Där är redan en belöning på 10 miljoner för vapnet. Den/de som vet nåt är väl de som själv var med därav stopp.

  30. Om man kunde använda tre år 2017-2020 för att utreda en död Skandiamans eventuella koppling till Palmemordet,
    Då borde man väl kunna offra tre dagar för att undersöka Ingenjörens eventuella koppling till Palmemordet.

  31. Som kommentar vill jag lyfta fram ett frågetecken i utredningen som jag inte fått fason på. Det gäller vittnet Inge M dåvarande flickvän som gjorde ett bankomatuttag samtidigt som skotten föll. Tidpunkten på kvittot verifierades till 23.18. Stämmer dåligt med den officiella tiden 23.21. Kan skillnaden bero på att bankens klocka inte stämde mot fröken ur eller är polisens rekonstruktion av tidpunkten felaktig. Kanske Stig E helt enkelt inte haft möjlighet att utföra dådet pga tidsbrist? Isåfall måste fallet öppnas igen enligt mitt sätt att se på det.

    1. Svante

      Nästan lite roligt. Man kan säga att du finner information om just det här på denna blogg typ från nu och sen två-tre år bakåt på bloggen. Trevlig läsning😉!

    2. Huvudsakliga problemet är att tiden på bankomatkvitton är baserad på den enskilda bankomatens interna klocka, dvs vare sig Fröken Ur eller någon central klocka i bankomatsystemet.

      Polisen verkar inte brytt sig att dokumentera hur pass rätt de enskilda bankomatklockorna gick.

      Därför kan man inte ens jämföra två bankomattider med varandra, om kvittona kommer från olika uttagsautomater (t.ex AB’s vänners kvitton med IM’s vänners kvitton).

      1. Rimligtvis så loggades alla transaktioner centralt i bankens huvudsystem och med rätt tid. Det går nog att gräva fram rätt tid förutsatt loggarna finns kvar, lär väl isåfall vara gamla magnetband eller utskrifter.
        Där kan man också se alla uttag som gjordes i området och på så sätt spåra upp alla som vistades i området tiden runt mordet, nya vittnen och kanske gärningsmannen och eventuella medhjälpare. Man kan då också jämföra mot tidigare dygn ifall det skett förberedelser och någon råkade göra ett uttag. Detta var innan man var medveten om alla digitala spår.

  32. Sevärd intervju i morgonstudion med Frida Svensson och Mathias Ståhle.

    3:14 in i klippet och en bit framåt, ser ut som en Tensonjacka. Dessutom i samma färg som telefonkatalogens Stockholmsdel A-M.

  33. Att Sonny Björk, som varit polisens vapenexpert i många år, säger att man måste finna och provskjuta ”ingenjörens” revolver tycks ju faktiskt starkt indikera att provskjutningarna inte alls varit förgäves. Något som man fick intryck av att de hade varit när man lyssnade på den digitala presskonferensen med HM och KP förra året. Det tycker jag är intressant information. Vi har här således motstridiga uppgifter från polisen själva. Om man tänker efter så indikerar uttalandet också samtidigt att nollresultatet av ”vapensamlarens” revolver ska tolkas som att det är fel vapen. Om jag förstått Sonny rätt i hans tidigare uttalanden så finns alltså fortfarande möjligheten att matcha rätt vapen till mordkulorna och det är ju det han måste mena här.

  34. Är Stig Engströms kläder kastade? Om en person skjuter som mördaren när han sköt ihjäl Olof Palme. Hur stinker blodet? Kan det kommit blodstänk på mördarens rockärm? Ibland tar anhöriga var på tillhörigheter. Kanske Engströms kläder finns i någon kasse eller säck. Men knappast väl. Om det var Engström så kastade han väl kläderna han hade på sig. Då kunde Engström bindas till mordet eller avskrivas möjligtvis. Men det har man väl redan forskat efter, Engströms kläder

    1. Håkan

      Ja mördaren kastade säkert sina kläder och kläder har ju hittats nära mordplatsen. Engströms kläder blir det iaf ingen träff på som skytt iaf.

    2. Håkan, det er nemlig interessant. Jeg har tidligere foreslået, at nogen i Stockholm henvender sig til genbrugsbutikker i Täby (Røde Kors, Kirkens Korshær). Det står ikke klart, hvad som skete med hans klæder ved hans død i 2000, men hans bror stod vist for at tømme lejligheden. Nærliggende at noget er endt i den lokale genbrugsbutik. Nogen burde også henvende sig til Ströms, hvor SE købte (nogle af) sine klæder for at se, om de har kvitteringer gemt fra 1980’erne. Nok ikke, men det bør tjekkes.

  35. Blir man tvungen att vänta på att åklagare Krister Petersson går i pension för att Palmeutredningen eventuellt kan återupptas?

    1. Kalle
      Han är född -61 o jag vet inte om de går i förtid på de befattningarna. Så det tar kanske tid. Bättre att han skärper sig och tar till sig av de fakta han fått in efter presskonferensen.

  36. En sak som jag funderat på är hur kunde gärningsmannen komma så nära paret Palme utan att OP eller LP hann märka något?
    Paret Palme visste att man inte hade några livvakter, man visste att det var sent en fredagskväll, många berusade personer ute mm
    Borde inte paret Palmes beredskap mot att låta någon främmande person komma riktigt nära vara hög?
    OP sköts ju på cirka 30 centimeters avstånd så gärningsmannen var ju väldigt nära OP och LP.
    Alkohol kan ju ta bort de normala spärrar man har men samtidigt blir man ju klumpigare och har lättare för att väcka uppmärksamhet.( till exempel tänker jag på att man brukar säga att SE druckit middag och cirkulerade Christer P i trakterna var han förmodligen inte nykter )
    Gärningsmannen sköt två skott tog sig bort från platsen och vi diskuterar vem det kan ha varit 35 år senare.

    1. Ja, Palme blev till och med skjuten på så nära håll som 20 cm avstånd enligt förundersökningsprotokollet i målet mot Christer Pettersson. Uppgiften preciseras som ”10 cm – 30 cm vid tillämpning av en felmarginal på 10 cm åt vardera hållet.” Det hela baserar sig på den kriminaltekniska undersökningen av vad man kallar ”blybilden”. På samma sätt bestämdes mordvapnets avstånd till Lisbeth Palme till 70 – 100 cm, vilket också är väldigt nära.

      Jag är böjd att hålla med dig. Mycket talar för att statsministern borde ha märkt att någon var så nära honom. Om det var en okänd person som plötsligt vid Dekorimahörnan närmade sig och kom väldigt inpå eller som under en hel sträcka valt att gå alldeles intill Olof Palme förefaller det rimligt att han skulle ha reagerat över den påträngande närvaron.

      Det tycks han inte ha gjort. Och vi vet ju att vittnet Anders B uppfattat det som att paret Palme hade sällskap med mannen under en sträcka av flera meter.

      På samma sätt kan det ju tyckas att Lisbeth Palme borde ha observerat mannen som stod på ca en meters avstånd när han sköt mot henne – i ett läge där hon dessutom var till hälften vänd mot honom.

      En förklaring som jag tycker ska övervägas är att mannen etablerat kontakt med paret Palme redan före mordet, haft ett kort samtal med dem och sedan fortsatt samma väg som de utan att framstå som ett hot. Samt att Lisbeth blivit övertalad av personer hon hade förtroende för att inte berätta vare sig offentligt eller för poliser i lägre ställning om den delen av vad hon varit med om.

      Det behöver inte kasta någon skugga över Lisbeth. Hon kan ha fått höra att den saken måste utredas sekretessfullt av olika skäl. Till exempel att det skulle vara lättare att nå framgång med utredandet, att vissa uppgifter var känsliga för staten, att man ville undvika sådant som kunde leda till spekulationer som kunde skada Palmes minne eller att det fanns en hotbild mot henne och sönerna som bäst hanterades med hjälp av sekretess.

      Jag har tagit upp de där frågeställningarna i mina böcker. Och som jag brukar säga: vi vet inte om det var på det sätt jag skissat ovan. Men jag menar att det skulle förklara en del som i dag inte framstår som förklarat.

      1. Man kan leka med tanken hur en GM som står och väntar på Palme vid Dekorima med avsikt att skjuta när han kommer, borde ha tänkt och agerat. Jag kan tänka mig att han skulle prioritera minst två saker. Dels komma nära Palme för att kunna vara säker på att döda med ett skott och att det är just Palme som han skjuter (vilket är svårare om man ska smyga upp bakom någon), dels hålla koll på flyktvägen innan han slår till.

        Det mest logiska vore då att hålla sig runt Tunnelgatan så han kan hålla koll inåt gränden. Och sen när han ser Palme komma gående, röra sig mot honom så han kan se honom nära framifrån och sen vända sig om och följa efter honom så han kan skjuta på nära håll när han väl nått den punkt då han kan slänga en sista blick in på Tunnelgatan för att se att det är fritt fram.

        Detta borde i praktiken vara omöjligt utan att Palme noterade det eller blev misstänksam. Då är det antingen en person som Palme känner eller på något annat sätt inte har någon anledning att misstänka, eller så har GM agerat så att Palme inte anat oråd. Ett sätt skulle kunna vara att spela vilse och fråga Palme när han kommer gående om vägen (t.ex. vart Sergels Torg ligger). Palme kan då peka neråt Sveavägen och det blir då logiskt för GM att vända sig om och följa med bredvid samtidigt som han säger något avväpnande om att han inte hittar i Stockholm. Då blir det också helt logiskt att han efter några steg saktar in för att så säga inte tränga sig på. Hypotetiskt skulle detta kunna ske utan att Lisbet, som kanske går i sina egna tankar, ens märkt det.

        Så kan det ha gått till, men det är förstås bara en spekulation. Det är dock ett enkelt sätt att förena idén med en väntande Dekorimaman, en man som går bredvid några steg och sen skjuter på nära håll bakifrån utan att Lisbet eller Olof anar oråd. Och detta utan att det är något avtalat möte.

        Skulle det ha gått till så är det svårt att tänka sig annat än att det är en mycket iskall mördare och knappast någon ‘ensam galning’ som drivs av något okontrollerat hat. Han bör ju rimligen även ha fått info av någon att Palme ska komma gående den vägen inom kort. En väntande Dekorimaman är ju svår att förena med ‘ensam galning-spåren’.

        Mvh Mattias

        1. Känns som en mycket möjlig förklaring, men varför skulle inte LP kunna berätta om det i rätten?
          Vad är det som är så känsligt?
          Om hon hade berättat om detta så hade det ju stärkt hennes utpekande av CP, då var det inte bara en sekundsnabb observation som så många ifrågasätter riktigheten i.

        2. Om gärningsmannen var en för paret Palme främmande person som kom fram och frågade om något och sedan gick i deras sällskap fram till Dekorimahörnan och småpratade om något trivialt så är frågan varför Lisbet inte kan säga att det var så gärningsmannen agerade. Drabbades hon av minnesförlust om vad som hände precis innan skotten ?

          1. Jag tog ju faktist upp detta då jag skrev:
            ”Hypotetiskt skulle detta kunna ske utan att Lisbet, som kanske går i sina egna tankar, ens märkt det.”
            Är det verkligen så otänkbart? Som statsminister var det säkert väldigt vanligt att Olof närmades av olika personer för korta meningsutbyten när de var ute bland folk och det vore inte ett dugg konstigt om Lisbet lärt sig att mer eller mindre stänga ute allt sånt. Jag tror faktiskt det kan vara ganska vanligt bland ‘lite mer tillbakadragna’ personer som är gifta med mycket kända personer. En ‘blandmissbrukare’ hade hon säkert noterat dock.
            En annan möjlig förklaring är att hon drabbats av minnesförlust pga chocken, att hennes minnesbilder har påverkats av media, polisens frågor etc.
            Men hur man än vrider och vänder på olika scenarier så är Lisbets vittnesmål märkligt när man ställer det mot vad andra har beskrivit.
            Mvh Mattias

      2. Mötetsscenariot vid reklampelaren! Det var OP som bestämde tid och plats nere på Sveavägen, inga livvakter som kunde tjuvlyssna. Man skulle gå och prata samtidigt (mitt i steget). OP hade inte informerat LP i förväg om mötet.

      3. Jag har gjort egna tester och tvärtom noterat att det är mycket lätt att komma så pass nära någon att jag skulle ha kunnat lägga handen på axeln och skjuta. Vissa av de jag försökte gå nära var också par. Jag kan rekommendera att du Gunnar gör detta test. Om man försöker närma sig personer som har blicken framåt och rör sig exakt bakom är detta inte alls svårt.

        1. Jag är övertygad om att det är fullt möjligt under vissa omständigheter. Det handlar bland annat om hur mycket folk som är i rörelse intill den person som övervakningen gäller. Ju fler människor som är ute, desto lättare är det förstås för någon att närma sig en utvald annan person utan att väcka uppmärksamhet.

          Jag är också övertygad om att under andra omständigheter märker en person mycket väl att någon kommit alltför nära för att det ska kännas bekvämt. Och om vi utgår från Anders B:s vittnesmål var mördaren en person som gick bredvid Olof Palme i flera meter.

          1. ”Och om vi utgår från Anders B:s vittnesmål handlar var mördaren en person som gick bredvid Olof Palme i flera meter.”

            Detta tror jag uppriktigt sagt inte på. Jag tror att Anders B märkt några personer framför men reagerat först när det smäller. När han då tittar noggrannare ser han tre personer och drar slutsatsen att det hela tiden varit dessa tre som gått framför. Den tredje tror jag har anslutit senare utan att han har märkt detta.

            1. Jag håller med. I AB:s salongsberusade tillstånd kan han ha fått fel intryck av trion men jag är också säker på att AB talar sanning. Sin sanning så som han uppfattade den. När jag var 18 år var på en fest. Salongsberusad. Plötsligt hördes det 2 smällar. Inget kaos alls bröt ut men de nyktraste avvek från platsen. Efter en stund kommer polisen och upprättar ett slags förhörsrum. Vi står alla i någon slags kö fram till hans improviserade skrivbord. När det blir min tur frågar polisen mig: ”Vad har du sett/hört?” Jo, jag hörde två påsksmällare. Som fyrverkerier.” I denna tämligen lilla lokal hade det varit skottlossning med ett riktigt vapen, en person blev lindrigt skadad och jag missade allihopa. På grund av salongsberusning. Så varför skulle inte AB kunna missta sig på sceneriet han ser framför sig i sitt smått onyktra tillstånd undrar jag?

              1. Det är lättare att missa saker som händer än att tro sig se saker som inte händer. Anders B har berättat att han sett tre personer framför sig och att de verkade vara i sällskap. Hans intryck var att de samtalade och hade trevligt. Det här är uppgifter han lämnade redan under mordnatten.

                Självklart kan detta vara fel. Och givet är att det är relevant att han druckit en del alkohol tidigare under kvällen. Men han var fullt kapabel att ta hand om sig själv och hans har lämnat en ganska detaljerad beskrivning av vad han var med om på mordplatsen. Och i den mån måttlig konsumtion av alkohol påverkar observationsförmågan brukar det vara i riktning mot att man observerar mindre, inte att man inbillar sig ha sett saker som inte hänt.

                1. Men som metod för den som vill jämföra och försöka lösa motstridiga vittnesmål som t ex A:B och LP så var ju hon nykter därför är det bättre att behålla hennes vittnesmål istället för tvärtom.

                  1. Om det var den enda faktorn att ta hänsyn till så skulle du ha rätt. Men det är det ju inte. Det finns många omständigheter som gör att vi inte kan godta Lisbeths uppgifter utan vidare. Om det inte vore så skulle vi ju vara tvungna att säga: Lisbeth har med bestämdhet pekat ut Christer Pettersson, alltså är det han. Punkt, slut.

                    Men det är i dag ganska få personer som resonerar så. Och det finns starka skäl till att inte göra det.

                    Jag ska inte här repetera alla skäl till att vara skeptisk mot Lisbeth Palmes uttalanden om mordet i allmänhet och om Pettersson i synnerhet. Men det finns skäl att påminna sig följande: inget annat vittne från mordplatsen pekade ut Christer Pettersson i samband med rättegången. Om vi har starka tvivel på att Christer Pettersson mördade Palme finns det alltså skäl att säga att i ett väsentligt avseende var Lisbeth Palme det sämsta vittnet.

                    1. https://utsikterinsikter.blogg.se/2015/november/motesscenariot-bygger-pa-missuppfattningar.html

                      Denna site föreslår en annan möjligen intressant tolkning som bygger på en annan initial placering av mördaren.

                      En relevant omständighet att betrakta här är dock att vid tiden för mordet hade huset en 45 graders avfasning med ett skyltfönster runt hörnet. En person kan därför både stå runt hörnet och upplevas stå framför butiken mot sveavägen med skyltfönster bakom. Detta motsäger inte varandra.

                      Dock väcker det en ny fråga. Var stod egentligen GM?

                      Den allmänna beskrivningen av förloppet är jag likgiltig till. Detta kan vara möjligt men jag tror nog mest på en missuppfattning av Anders D och B.

                    2. http://www.itdemokrati.nu/page36z.html

                      Har noterat en ny omständighet på s.383 som jag aldrig sett tidigare.
                      Inge M beskriver att mördaren anländer genom att promenera söderut förbi reklampelaren för att sedan ställa sig och vänta. Återigen nämns denna reklampelare fast i ett annat sammanhang. Kan det vara detta som syftas på, som hände vid reklampelaren?

                      Blir inte klok på rekonstruktionsbilderna från Inge M. Ska den vitklädda personen symbolisera mördaren eller LP?

                      Om positionerna anger skottlossningen bör Gm ha kommit länge norrifrån än vad som sägs.

                    3. Jag har hittat en ny serie på Youtube som innehåller intressanta genomgångar av vittnesmålen. Detta inslag diskuterar vad Anders B och Anders D såg:

                      Jag har en liten invändning mot Jeremiah i detta inslag och framförallt ett annat (som också handlar om AD). När AD säger att mördaren stod med ryggen mot husväggen tolkar Jeremiah det som kort avstånd till väggen. Jag har hela tiden tolkat det som att mördarens rygg är vänd i riktning mot väggen, inte nödvändigtvis med kort avstånd till väggen.

                    4. Usel podd. Slö, slapp och mycket trög uppläsare samt ostrukturerat.
                      Enl. polisen Alf Andersson (Borgnäs, Mannen, mordet och Mysteriet) tyder det faktum att man lägger handen på axeln på någon och skjuter på att personen är utbildad i närstrid.
                      Pinsamt oinitierat.

                2. Jag håller inte riktigt med. Jag får intryck av att AB inte bara observerar de tre ”rakt upp och ner” 5 meter (som AB själv uppskattade sträckan till) utan att han tycks göra en tolkning av vad det är han ser. AB uppger i sitt vittnesmål att ”de SÅG UT att ha det trevligt och att de småpratade med varandra”. AB säger däremot inte att han HÖR dem samtala. AB vittnar också om att det är en mansperson som gå närmast huset som håller om en kvinna som går i mitten samt en kvinna som går närmast gatan. AB tolkar det som att det går två kvinnor och en man framför honom. Det gör ju de facto inte. Det är två män och en kvinna som går där. Jag skulle vilja säga att hans vittnesmål kan tyda på att han var lite salongsberusad trots allt. Man är glad, står ganska stadigt på benen, tycker livet är ganska topp MEN har förlorat en liten men rätt så viktig del av omdömesförmågan.

                  1. Ellroy, AB har inte HÖRT dem prata, men det har inte AD heller gjort. Men båda dessa vittnen har upplevt att de gått respektive stått som om de pratade med varandra.

                3. ”Det är lättare att missa saker som händer än att tro sig se saker som inte händer. ”

                  Du har missat en tredje kategori här. Det som handlar om s. k. ”intryck.” Saker man inte ser men spontana slutsatser som man drar av saker man ser. Dessa kan säkert färga kommentarer i förhör avsevärt, då det kan vara svårt för en person att skilja dessa från vad de verkligen har sett.

                  1. Ja, visst finns det en sådan kategori. Frågan är hur relevant den är i fallet med Anders B. Jag hade varit mera böjd att avfärda Anders berättelse på den här punkten om det inte varit så att även vittnet Anders D uppfattat det som att han observerat något som liknande en samtalskontakt mellan paret Palme och mördaren före skottlossningen.

          1. Alldeles riktigt, det måste de ju vara. Och det är därför de opererar där det är trångt så de inte väcker uppmärksamhet.

            I Dekorimahörnan var det långt ifrån trångt när mördaren sköt och ingenting tyder på att Olof och Lisbeth mött något oskyldigt vittne sedan de passerat Skandias entré.

            1. Ficktjuvar måste tänka på att komma undan utan att bli upptäckta, men Palmes mördare behövde förmodligen inte tänka på detta då få vågar förfölja någon som är beväpnad med skjutvapen. Den mest våghalsiga var väl Lars J men även han vågade inte vara alltför närgången.

              En fredagskväll i Stockholm är det kanske inte trångt, men bara vittnesuppgifter visar ju att det fanns mycket folk omkring och en hel del bullriga fordon som stod och väntade vid ljus. Det är ju inte någon landsbygd där minsta fotsteg hörs och man reagerar på allt.

          2. Går man i affärer, i t-banan etc accepterar man att folk står inpå en. Men om jag går på en tämligen folktom trottoar där ingen behöver trängas, reagerar jag omedelbart och instinktivt om någon kommer för nära min rygg. Gör inte de flesta det?

            1. Ellroy

              Det märker man väl inte när man går. Är ju ofta nån kommer ifatt o går förbi o först då vet man ju att där var nån bakom.

              1. Det är väl självklart att man normalt märker om någon kommer upp i ryggen på en och nästan flåsar en i nacken? I synnerhet om man går i ett område där ingen tvingas trängas om utrymmet? En normalt funtad människa respekterar andra människors respektavstånd men respektavståndet krymper naturligtvis på trånga platser. På Sveavägen 1986 när paret Palme promenerade var det inte trångt på den breda trottoaren.

                  1. Vad menar du ”pratade med Palme”? Syftar du på Anders B:s vittnesmål? Han som vittnade att han såg två kvinnor och en man framför sig? AB vittnade om att trion såg ut att prata och ha det trevligt. Hur tillförlitligt är den utsagan när han uppenbarligen felkönar de personer han såg på 15 meters avstånd?

                    1. En anledning till misstaget kan vara att Anders tyckte det såg ut som om mördaren lade armen om Palme. Det han såg var rimligtvis antingen att mördaren lade höger arm på Palmes axel i samma ögonblick som han sköt honom med vapnet i vänster hand – eller att mördaren flyttade upp höger arm med mordvapnet mot Palmes rygg alldeles innan han sköt honom.

                      Om mördaren dessutom var längre än Palme är det begripligt om Anders tolkade det som att det var en man som var i färd med att lägga armen om en kvinna.

                      Du nämner i en annan kommentar att Palmes pälsmössa borde ha gjort det klart för en vaken iakttagare att den som bar mössan var en man. Hur kan du vara så säker på det? Både män och kvinnor kunde ha pälsmössor vid den här tiden, mössor som kunde vara av diverse snitt.

                      Och låt oss notera: Anders identifierade helt korrekt personen längst till vänster – mördaren – som en man och personen längst till höger – Lisbeth – som en kvinna. Men det tycks ha funnits något skäl till att han tog fel på personen i mitten – Palme. Det är rimligt att tänka sig att det var för att han hade bildat sig en uppfattning om att de tre hade en vänskaplig relation och att han därför misstolkade mördarens rörelser och därmed drog en felaktig slutsats.

        2. Den sortens tester är inte lämpliga att utföra i dessa tider med tanke på att vi alla måste hålla avstånd för att begränsa smittspridningen. Med det sagt så är det säkert inga problem att under vissa omständigheter komma så nära någon som gärningsmannen var tätt inpå Olof när det dödande skottet avlossade. Ett köpcentrum fullt av folk så här i julhandeln eller tunnelbanan i rusningstid exempelvis. Då är man ju ändå tätt inpå främmande människor. Men paret Palme promenerade på en bred och ganska folktom trottoar och då är det inte naturligt att främmande människor kommer så tätt inpå utan att man reagerar.

    2. Men om vi ponerar att det faktiskt inte var gärningsmannen som Inge M såg stå och ”vänta” i Dekorimahörnan, utan att gärningsmannen stod nere vid reklampelaren och tog rygg på paret just när de hade passerat pelaren? Inge M vittnar om att han lade märke till att något ”hände” nere vid reklampelaren men kunde inte säga vad. Anders B tolkar det som att tre personer går ”tillsammans” ett antal meter fram till Dekorimahörnan men han var ju lite dragen och kan ha gjort en feltolkning av situationen på grund av alkoholdimman. De går inte tillsammans men nära.

      Paret Palme hade gått arm i arm från Grand men i just det ögonblick GM skjuter Olof Palme har de lossat greppet och Lisbet cirka 30-60 cm framför sin man. Kan det inte vara som så då, att Lisbet och kanske även Olof faktiskt har märkt att någon går tätt bakom dem och därför släpper Lisbet sin mans arm för att kunde vända sig om och se vem som är så tätt inpå deras ryggar? Och det är i just det ögonblicket Lisbet ser personen som står närmast (inte Anders B då) och säger: ”Men vad gör du?!” Känns som logiskt tycker jag.

    3. Och vad skulle Olof Palme göra även om han märkte att personen bara var någon decimeter ifrån honom och Lisbeth? Knuffa undan honom? Olof Palme tyckte väl det var bäst att promenera på. Eller så hann han inte reagera eller ens kunde tänka att han skulle bli skjuten

      1. Att OP skulle börja snedda åt vänster, in mot gränden känns ologiskt. Borde han inte hålla sig närmre gatan (där det var lite mer liv och rörelse)?

        1. Erik K

          Paret fönstershoppade på promenaden hem till Västerlånggatan . Därför gick de antagligen in mot Dekorima.

      2. Vad skulle Olof Palme göra? Ja, inte vet jag. Men det tycks som att det är Lisbet som reagerar att någon går för nära deras ryggar eftersom hon går något steg före Olof när han skjuts, vänder sig om och utropar ”Men vad gör du?!” till GM. Det kan ha varit Lisbet som reagerade först, lossade armkroken och försökte få ett avstånd till personen som gick bakom dem. Kanske för att se vem det var som gick så nära bakom dem? Jo, jag vet att AB uppger att tre personer gick bredvid varandra men jag tror han misstog sig. Han tyckte sig t.o.m se att det var två kvinnor och en man han såg trots att GM var bredaxlad och Olof Palme hade värsta ryska skinnmössan (for men only) på huvudet? Hur nykter är man då?

  37. Med anledning av artikeln i Svenska Dagbladet i förra veckan har ledarskribent Jesper Ahlin Marceta i dagens nummer av VLT skrivet det man skulle kunna benämna en ”Palmemordsbetraktelse”. Några citat ur ledartexten är följande:

    ”Mordet på statsministern är en gemensam referenspunkt som binder samman generationer: när polisens palmegrupp höll digital pressträff i juni förra året bänkade sig gamla och unga från norr till söder för att följa tevesändningen.
    Palmemordet omgärdas av en djup mystik och spänning. Svenskar är annars kända för att vända ryggen mot sådant.
    […]
    Men vi älskar historien om Palmemordet. Svenskarna kastar sig handlöst in i mystiken och tillåter alla spekulationer. Palmemordet har blivit en folkgåta.
    Kanske behöver vi den. Det ouppklarade brottet är förvisso ett öppet sår i det politiska Sverige. Men det är ett sår som håller oss samman.
    […]
    Det ouppklarade mordet på Olof Palme är en polisiär pinsamhet och en moralisk orättvisa. Men tänk vad tomt det skulle kännas om mysteriet fick en lösning.”

    När jag skriver denna kommentar ligger ledartexten inte bakom någon betalvägg utan hela ledaren kan nås här:
    https://www.vlt.se/2021-12-19/palmemordet–for-bra-for-att-losas

    Och ja, kanske skulle det bli tomt om mysteriet fick en lösning, men det skulle vara en tomhet som åtminstone jag skulle kunna acceptera!

    Gud Jul till er alla!

    1. Själv kände jag tomhet efter presskonferensen förra året. Inte för att mysteriet fick en lösning, utan för att utredningen lades ned medan det fortfarande finns jättemånga frågor hängande i luften. Skulle det komma fram bevis mot en gärningsman (nej jag anser inte det bevisat att det var Skandiamannen), eller till och med en gärningsman i livet som kan dömas, tror jag inte tomhet skulle infinna sig utan känslan av sinnesro för att storyn är avslutad.

    2. Det finns också en baksida med det stora intresset för Palmemordet. Därför är det bra att Anhörigföreningen för Palmespanare (APS) har bildats. I nedanstående text berättas bland annat om en tidigare hustru till en privatspanare:

      När hon ertappade sin dåvarande make med att i slutet av 1990-talet provspringa gärningsmannens flyktväg istället för att fira parets femåriga bröllopsdag förstod hon att inför valet mellan äktenskap och Palmeutredning, skulle han alltid välja det senare. Det blev skilsmässa.

      – Nog tror jag att han älskade mig, men kärleken till Sydafrikaspåret var starkare. Det är en sorg man får lära sig att bära genom livet, säger Lena.

      I artikeln berättas också om varningssignalerna:

      Enligt föreningens informationsmaterial finns det en rad kännetecken när någon i ens närhet löper risk att bli Palmespanare. Det kan röra sig om saker som svårigheter att koncentrera sig på jobbet eller i skolan. Trötthet och irritation efter att ha tillbringat natten i internetforumet Flashbacks Palmemordstråd. Barn till Palmespanare löper större risk att drabbas av Palmespaning senare i livet.

      Texten skrevs två dagar efter den berömda presskonferensen i juni förra året. För säkerhets skull är den också försedd med en särskild etikett:
      https://www.arbetsvarlden.se/satir/fler-riskerar-att-bli-palmespanare/

      1. Haha, klockrent 😂 Det är inte utan att man känner sig träffad. Det gäller att simma lugnt, helt klart.

      2. Haha! Trodde först att det var ”på riktigt” tills jag såg att länken var markerad som ”satir” =)

  38. Jag tror nog mera än så länge på Täbyspåret, ”orten” som producerat så många framträdande personligheter som tagit för sig utan backa, sedan 1970talet, oavsett situation” Täbyandan”: (1:) Gudrun Schyman, (2.) Fredrik Reinfeldt, som var gift med Filippa, (född nog samma år som en namne G:s dotter, 1967) och Filippa R. var dotter till en av marinofficerarna, i myteriet, kommendör Cay Holmberg, (3.) Anna Kinberg (vars farfar var tysk agent) och avrundas med (4.) Stig Engström – men gemensamt, de behärskar sociala koder, och vill ta plats, men sysslar definitivt inte med självkritik, utifrån sina ofta kritiserade offentliga uppdrag, utan det är ”stiff upperlip”, som gäller. Alkoholism verkar vara deras självmedicinering i flera fall. Det är inte lätt att bo i Täby, och de sticker ut.

  39. GP:s Victoria Greve skrev en tänkvärd kulturkrönika häromdan. Jag vet att många inte har tillgång till GP, möjligen kan man få några gratismånader om man är intresserad. Jag har inte koll på det.
    https://www.gp.se/kultur/kultur/vi-%C3%A4r-alla-privatspanare-1.61858910
    Ingressen sammanfattar – som sig bör – vinklingen och innehållet.
    Hon skriver om ”hur mordet på Olof Palme blivit en nyckel för att förstå landet hon föddes in i” och konstaterar att privatspanarna fortsätter att skriva den stora romanen om Sverige.

    Jag bara måste citera det som Victoria Greve hämtar från P-O Enquists essäsamling utgiven 1992.

    ”De andra tusen lyckliga knäppskallarna, fanatikerna, bokhållarna, genierna och korsordslösarna arbetar ännu lyckligt vidare i sin opolitiska fredade gråzon, och kommer så göra, i många decennier”.

    Om det kan man ju givetvis säga att det stämmer alldeles utmärkt och dessutom att konsten många gånger -eller i bästa fall – föregår en framtida utveckling.
    Jag tycker att det är en mycket inspirerande tanke att vi alla som engagerar oss bidrar till att skriva historien om Sverige.

  40. Kort men rätt intressant artikel i Fokus nr 50-52 om hur osäkra vittnesutpekanden i domstol är. (Tänker givetvis på LP här.) Forskning visar, enligt artikeln av Mats Holm, inte bara att det första vittnesmålet är det mest tillförlitliga, utan också att just detta initiala utpekande i en vittneskonfrontation förvränger minnet. ”Och när det väl är smittat och förvrängt finns inget sätt att avgifta det. … Det enda ögonvittnena i [rättssalen] minns är minnen från första utpekandet. De minns en person de verkligen sett, men inser inte att det var vid ett annat tillfälle än när brottet begicks.” Säkerheten vittnet sedan uppvisar i rättssalen riskerar av detta skäl att misstolkas av domstolen.

  41. Gunnar,
    Om man läser arkivet och LJs vittnesmål, och han blev ju verkligen grundligt förhörd, och kunde känna igen
    CP, men vare sig du (utg.2010) eller Borgnäs (2020) ägnar inte mer än någon rad åt LJ, som såg mordet på avstånd, och reagerade mycket adekvat och modigt, försökte ta upp förföljelsen, upp på åsen, på David Bagares gata. Detta trots att LJ är ju i princip, det kanske viktigaste vittnet, och som agerat adekvat, och modigt samtidigt.
    Visserligen modifierar han något sitt vittnesmål, 2020, efter 25 år. Men det är ju förmodligen Engström han sett, skytt eller ej, men förmodligen skyldig. Någon som kom springande direkt anslutning. Om det var Engström som var det adekvata ”vittnet”, som bara sprang, iväg skrämd, och gjorde vadå ? i kvarteren där, utan att kunna berätta om sin utevaro ?
    Och som även såg LJ, som ju används av utredningen som skäl för utpekandet. Hur som helst har LJ sett mordet, varit närma den flyende, förföljt och ställt sig till förfogande som vittne, modigt och rätt, besynnerligt att han blivit så nonchalerad i litteraturen. Man måste göra klart detta. Polisen har ändå förhört honom direkt och efteråt mycket grundligt, utan att dra några slutsatser som ju skulle lett till häktning och korsförhör av Engström. De har snarare varit misstänksamma och dryga mot LJ, i vanlig svensk snutjargong.
    Och Engström med sina Täbymanér och sociala säkerhet kunde de väl inte heller hantera, dels är han dem överlägsen, det är inte populärt, dels föraktas han väl, i nästa steg, lite för verserad, för polisen har ju sin status i uniform och makt, (samtidigt som polisen är max. underkastad i sig, så de tål inte mer, för vem vill bli polis, inga vanliga snubbar), varpå han dumpas. Märkligt.
    De flesta trodde väl då. att någon ”högerextrem våldsbejakande” marinblå moderat från Täbyhållet var skyldig vilket hade varit en katastrof för högerpartiet på den tiden, som mest tjafsade om Spetsnaz, periskopsjuka, och polska tavelförsäljare, vilken smäll, en dråplig polis – och militär vi har, och även moderater. Därför frys utredningen,efter 34 år bryr sig ingen eller få, det får inga politiska konsekvenser, men man måste se vilka som tjänade på denna utveckling.

  42. Jag sitter och tänker på felstavningen ”stadsminister” som han skrev två gånger i sitt brev (brevet till Kjell-Olof Feldt), vilket ju tyder på att Ingenjören trodde det stavades på detta sätt.

    Denna felstavning dyker ju upp i ett annat brev som finns med i utredningen. Det är inte otänkbart att han skrivit fel i fler brev om han trodde det stavades så. Och om han skulle kunna kopplas ihop med det brevet så kan han troligen även kopplas ihop med fler ”bekännelsebrev” kring mordet.

    Och om ingenjören skulle kunna kopplas till fler bekännelsebrev i utredningen så kan väl inte Krister Petersson anse att detta inte är tillräckligt för att väcka liv i utredningen?

    Jag skulle vilja se din kommentar kring detta, Gunnar.

    GW: Jag har gjort en redigering i denna kommentar vad gäller beskrivningen av brevet till Kjell-Olof Feldt så att jag inte identifierar brevskrivaren tydligare än nödvändigt. Ingenjören har visserligen själv i vissa sammanhang efter Svenska Dagbladets publicering framträtt så att han är identifierbar, men det kan sägas att han gjort det för att han känt sig pressad till det. Jag fortsätter därför tills vidare att vara återhållsam med detaljer som pekar ut vilken person det rör sig om.

    1. Jag håller med dig. Ju mer Ingenjören tycks kunna kopplas till bekännelser av mordet, desto större skäl finns det förstås att öppna utredningen så att hans eventuella roll i dådet kan klargöras.

      Att utredningen bör öppnas igen anser jag ju redan. Vad Krister Petersson anser är dock en annan sak. Vi får väl se.

      1. Brevet med jordbrukspolitiskt innehåll, där felstavningen ”Stadsministern kan har rätt” återfinns och som skrevs till Olof Palme året innan mordet hittar jag för närvarande bara på https://www.expressen.se/nyheter/bekannelsebrevet-jag-mordade-palme/ (bläddra i bilderna).

        Detta brev, med samma felstavning som i brevet till Kjell-Olof Feldt 1986, ska Petersson försökt ha kopplat till Engström ”och ledde under våren 2020 fram till DNA-tester av fem av Engströms släktingar i syfte att försöka binda hans DNA till breven.”. Men de lyckades aldrig säkra DNA från Engström.

        Detta brev är ju inte direkt hotfullt eller har med samma fråga att göra (utan mer av samhällsekonomiskt intresse), men anledningen till att man försökte binda brevet från 1985 med Engström är att det i sin tur, av utredarna, kunde kopplas med ett annat anonymt bekännelsebrev från den 7 mars 1986 där brevskrivaren tar på sig mordet. Istället för Engström tänker jag förstås nu på en annan som blivit aktuell.

        Vet inte om det fanns DNA på brevet till Kjell-Olof Feldt, men där finns ett offentligt erkännande i alla fall så vi vet ju vem brevskrivaren är. Det går ju att göra ett DNA-test på brevskrivaren. Kan polisen jämföra de båda (?) brevskrivarnas DNA-profil och eventuellt hitta samband? Tänk om det finns en koppling här?

        Nåväl, i allt detta här tänker jag att ju fler brev han kopplas till så finns det en öppning för att sparka igång en palmeutredning och som i sin tur då kan få fram den försvunna revolvern som härstammar från denna brevskrivare.

        1. VillVaraAnonym

          Brevet i länken har jag känt igen och skickade jämförelse till KP förra året. Det på bild 3 i Expressen.

          1. Carita: Jag förstår inte. Vad kände du igen i brevet?
            De anonyma breven och Walls kommentarer kring detta:
            https://gunnarwall.wordpress.com/2021/05/03/varfor-vill-inte-aklagaren-petersson-latsas-om-journalisten-pettersson/
            Jag tycker att både språket, som t.ex. om att jämföra Palme med Hitler, och handstilen inte på något sätt kan liknas med Engström. Däremot liknar det ju Ingenjörens sätt att skriva (om man bl.a. läst på bloggen och på twitter).
            Men det kanske också beror på att jag gärna vill tro att det ska finnas ett slags samband.

            1. VillVaraAnonym

              Jag jämförde med brev jag har från en person som jag kände igen brev ifrån redan 2015 o det vet PU. Jag vet inte varför det kommit bort.

            2. Gunnar Wall i kommentarsfältet i bloggartikeln 2021/05/03:

              ”Men Engströms släktingar blev ju topsade för att polisen vill få fram DNA-material som kunde jämföras med det som fanns på de omtalade breven.

              Jag hittade en liten utredning av rättsläget på den juridiska rådgivningssidan Lawline. Där står det bland annat så här:

              För att polisen ska ha rätt att genom tagande av salivprov dvs. kroppsbesiktiga en person som inte är misstänkt eller misstänkt på en lägre misstankegrad än skäligen misstänkt för det aktuella brottet, krävs att:
              * Det aktuella brottet kan leda till fängelse,
              * att provet tas genom salivprov och inget annat,
              * att syftet med provtagningen är att göra en DNA-analys som ska underlätta identifiering vid utredning av det aktuella brottet,
              * att det finns synnerlig anledning att anta att provtagningen är av betydelse för utredningen av brottet (dvs. att det föreligger faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med rätta kan förvänta sig att uppnå det resultat som man vill med provtagningen. Exempelvis kan avsikten med DNA-provet vara att konstatera att upptäckta DNA-spår tillhör den misstänkta gärningspersonen) och,
              * att polisen noga har övervägt om skälen för provtagningen väger upp det intrång eller men som den innebär.
              (28 kap. 12 b § RB).”

              Här är det ju ganska tydligt ändå med de uppgifter som framkommit att det finns starka skäl att ta salivprov på Ingenjören och se om han kan kopplas till fler hotbrev. Och om han kan kopplas till fler hotbrev i palmeutredningen så ska man på allvar börja utreda om var den revolvern kan tänkas befinna sig och vad den här personen gjorde denna natt. Den förklaring Ingenjören själv har gett till ett hotbrev är väl en sak. Men om han i och med sitt erkännande av detta erkännande brev kan kopplas till flera erkännande brev som inte hör till hjärtefrågan vägsalt-frågan. Då är det en helt annan sak som bör utredas ordentligt.

              1. VillVaraAnonym

                Bättre de kollar DNA på rätt person så mordet klaras upp för det är inte vägsaltspersonen. Är rätt tröttsamt nu o jag vill detta ska va över.
                Vet inte ens hur många brev jag känt igen. Kom ngt nytt häromdagen som jag med jämfört o är samma.

    2. Han säger själv att det var svårt att ändra när han skrev fel på dåtidens skrivmaskin o gjorde inget för KOF var ju med en zozze… 😬

      1. Ja, men samma stavfel dyker upp två gånger i brevet han erkänner mordet. Sen dyker exakt samma stavfel upp i ett annat brev som polis kopplar ihop med ett annat erkännandebrev som kom tidigare. Det är ju det som är lite anmärkningsvärt.

          1. Carita;
            Bekännelsebrevet 7 mars och jordbruksbrevet från 1985.
            ”Bekräftade mordvapen och DNA-spår på offrets kläder. 
            Det är två tunga bevis som diskuterats som möjligheter i jakten på Olof Palmes mördare.
            Ett annat sådant är ett bekännelsebrev.
            I samband med presskonferensen om Palmemordet förra veckan uppgavs att polisen kommit över just detta.
            Ett antal brev som troddes ha koppling till den så kallade Skandiamannen Stig Engström och som kontrollerades för att undersöka om han kunde bindas till Palmemordet.
            – Det var bekännelsebrev, berättade åklagaren Krister Petersson.”.
            Detta är bekännelsebrevet från den 7 mars 1986. Innan bekännelsebrevet till KOF.
            ”Nästa dokumenterade utredningsåtgärd är dock först 1989. Då har utredarna gått igenom ”hotbildspärmar” och kopplar samman brevet med andra kritiska brev från en person där orten Lövånger utanför Skellefteå nämns.
            Brevskrivaren kopplades till brev som skickats till regeringen under 1985 och där denne är kritisk mot regeringens jordbrukspolitik.”
            Källa till båda citaten: https://www.expressen.se/nyheter/bekannelsebrevet-jag-mordade-palme/
            Enligt Expressen (16/6-20) har Palmeutredarna och åklagaren hittat en koppling mellan bekännelsebrevet och jordbrukspolitik-brevet till Olof palme 1985. Och det är det brev där felstavning ”stadsminister” återfinns. Samma felstavning som fanns 2 gånger i brevet från Ingenjören.
            Det kan förstås vara en slump att samma felstavning av statsminister finns i två brev i utredningen. Men det är ju samtidigt väldigt enkelt att kolla upp detta. Skäl att topsa Ingenjören finns förstås. Den situationen som misstänkt satte han sig själv i genom att skriva ett brev där han erkände ett mord. Men på den tiden fanns inte DNA-test.
            Ingenjören har ju faktiskt i skrift i brevet till KOF redan erkänt ”avrättningen”, någon vecka efter mordet. Detta på grund av hjärtefrågan, menar han. Men har han skrivit fler brev som inte kopplas till hjärtefrågan, ja då har ju polisen troligen en gärningsman till världens största mordutredning. För varför skulle en oskyldig skriva flera bekännelsebrev någon vecka efter mordet? Det andra brevet har ju ingenting med saltfrågan att göra. Varför skulle han då skrivit det? Och hur kunde han i så fall veta att den misstänkta var oskyldig?
            Och tittar man på bekännelsebrevets språk och handstil så är det ju inte helt otroligt att så skulle kunna vara fallet.
            Med lite tur kan det här vara den pusselbit som saknas. Varför inte enkelt bara kolla upp saken med ett DNA-test? Han är ju vid liv. Och han menar ju t.om. själv 35 år senare att han borde ha betraktats dom misstänkt pga. sitt brev.

            1. Carita;

              Sitter vid datorn nu så kan enklare sammanfatta breven med länkar åt dig:

              Det handskrivna bekännelsebrev (1986) kopplas ihop till med det maskinskrivna brevet om jordbrukspolitik (1985):

              https://wpu.nu/wiki/Sida:Pol-1986-03-29_D2549-01_Erk%C3%A4nnandebrev.pdf/1
              https://wpu.nu/wiki/Sida:Pol-1986-03-29_D2549-01_Erk%C3%A4nnandebrev.pdf/2
              https://wpu.nu/wiki/Sida:Pol-1986-03-29_D2549-01_Erk%C3%A4nnandebrev.pdf/3

              Observera stavningen i brevet ”Sverges folk” och att göra jämförelsen med Palme som Hitler.

              Ingenjören menar i nutid att hans hjärtefråga handlar om ”civilisationens mest omfattande brott mot mänskligheten efter Hitlers gasning av judar och romer” och ”är av allt att döma världssamfundets mest människokränkande paternalistorganisation norr om ekvatorn, efter Hitlers, Palmes eller Bin Ladens bortgång.” och brukar likna sin hjärtefråga ”vid Hitlers gasning av judar och romer.” och på Twitter bl.a. ”liknas vid den store ledarens gasning av judar och romer” tillsammans med en bild på Adolf Hitler.

              Brevet om jordbrukspolitik (1985), med en direktlänk till bild på detta brev:

              Observera stavningar som ex. ”Sverg”, ”Sverges”, ”Stadsminister” och ”Stadsledare”.

              Det maskinskrivna brevet till Kjell-Olof Feldt (1986), här maskerat och med ett offentligt erkännande:
              https://www.svd.se/nytt-palmespar-knyts-till-domd-revolverskytt

              Räcker inte det här för att topsa en person för att ta reda på om denne skrivit flera brev som skriftligt erkänt statsministermord och som i nutid hyllat detta mord som en slags rättvis och ”framgångsrik” ”avrättning”?

            2. VillVaraAnonym

              Det är inte saltmannen som skrivit brevet Expressen visar skrev jag väl häromdagen. Det är samma person som skrivit de sk Skelleftehamnsbreven o det har jag påtalat för Krister Petersson.
              Bara utredningen öppnas är allt bra.

  43. Svarar på filmen som Erik K länkade till:

    Har skrivet av ungefär som han sa.

    Från 4:08
    ————————-
    när jag fick grönt lyse och började åka igen hörde jag första skottet, och då tittade jag direkt till vänster igen och hörde och såg det andra skottet kom, varvid offret föll ned på backen.
    ————————-

    Skrev om detta tidigare:
    https://gunnarwall.wordpress.com/2021/10/25/pettersson-om-lampers-bok-garningsman-eller-vittne-en-sekundstrid-utan-slut/#comment-29930

    I det första avskriften ur förhöret som jag skrev, så verkar det som han ramlade på första skottet och han tittade dit. Då kunde han ju inte se vem som sköt.
    I den andra avskriften verkar det som han ramlade i andra.

    Men här i filmen, verkar det alltså att Olof föll på andra skottet.
    (Som vi har diskuterat tidigare, om det var första eller andra.)

    Men enligt Lisbeth sköts ju Olof först och hon blev träffad sen.

    1. Det saknas generellt en bra beskrivning av exakt vad vittnena såg. Såg de fallet från stående/gående till kroppen hamnade på marken? Eller såg de bara den senare delen av fallet? Det framgår inte av vittnesmålen, och jag har inte hört något vittne besvara några nutida följdfrågor.

      IM sa i rätten att det small ”pang — pang”. Jag klockade vad han sa, och det var 0,5 sekunder mellan smällarna. En kropp fall 1,22 meter på 0,5 sekunder, så Palmes knän hinner slå i marken och kroppen påbörjar en tippande rörelse framåt. Men man kan inte vara säker att kroppen hinner ner till helt liggande position på så kort tid. (Det skulle dock kunna hinnas om kroppen redan i upprätt läge har en roterande rörelse, så det bara är tyngdpunkten som skall falla på 0,5 sekunder, och när tyngdpunkten slår i backen är kroppen så pass utsträckt att alla andra kroppsdelar når marken praktiskt taget samtidigt.)

      Det kan alltså inte uteslutas att OP sköts med det första skottet, och att vittnen såg den avslutande delen av fallet när det andra skottet hördes. Så ordningen på skotten är fortfarande oklar.

      Han som gjorde videon, har också gjort en annan video där just skottordningen diskuteras. Han tror att första skottet var ett vådaskott som passerade LP. Han främsta skäl är skotthålen i LP’s kappa vilka tyder på att revolvern hållits lågt och att kulbanan var stigande. Skottet skall alltså ha brunnit av medan revolvern var på väg upp från hölstret till den position där skottet mot OP avlossades.

      Det skulle vara intressant att veta om kulbanans vertikala utgångsvinkel kan rekonstrueras utifrån var kulan hittades. Kulan följer ju en ”kastparabel” och Sveavägen lutar uppåt i riktning söderut. Har det gjorts? (Eller var det så att den kulan slog i ett träd innan den hamnade på backen? Då kanske det är kulbanan fram till trädet som kan fastställas.)

      Den videon jag länkade till diskuterade framförallt hur paret Palme och mördaren rört sig från observationen AD gjorde fram till mordplatsen. Det stämmer bra med vad AB uppgett (och det stämmer bra med vad ”Cecilia” uppgett). Det stämmer dock inte alls med vad LP och Anders Helin sagt, och IM’s berättelse verkar ofullständig. Men IM hade ju bara intermittenta observationer av mördaren, så IM kan inte direkt motbevisa AD & AB.

      1. Tack Erik K.

        Det skulle alltså kunna ta längre än en halv sekund innan han faller.
        Så att om han sköts på första skottet, så kan det se ut att han faller på det andra. Om jag fattar rätt.
        Funderade på detta och plötsligt så kom jag på en sak.

        Om Olof sköts på andra skottet och Lisbeth på tredje skottet,
        så kanske det kan förklara varför Anders B. uppfattade att Olof stod upp när Anders såg två rökmoln.
        Sidan 16. Anders under hypnos. https://drive.google.com/file/d/1XK81UzLmVR7rBwSJ8nnq_yY8m4v4diSV/view

        och varför Lisbeth
        kanske uppfattade tre skott?? Som jag skrivet om tidigare.

        ———————————————-
        http://www.itdemokrati.nu/page36ar.html Sid 2 86-03-01
        Framme vid korsningen med Tunnelgatan hörde fru Palme ”smällar”, sannolikt
        två till antalet.
        De lät inte som om de kom från nära håll. Hon trodde att
        det va ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att
        kommentera saken. I samma ögonblick sjönk han ihop, kraftigt blödande från
        bröst och mun.
        Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det ”brände”
        till på ryggen.
        ———————————————-
        http://www.itdemokrati.nu/page36ag.html Första sidan. Sid nummer 435. Carina P.
        [P] säger att hon är säker på att hon hörde tre smällar.
        ———————————————
        Dessutom sa Inge http://www.itdemokrati.nu/page36z.html Sid 364
        Jag uppfattade det som han sköt honom två gånger.
        ———————————————-
        https://gunnarwall.wordpress.com/2020/04/09/lars-borgnas-svarar-den-omvanda-skottfoljden-ar-bevisad-och-betydelsefull/
        Knäna vek sig genast vilket medförde att OP kom i fritt fall och var nere på knä på trottoaren inom en halv sekund efter det att han blivit träffad, för att slutligen hamna liggande utsträckt på stenläggningen.
        ———————————————-
        http://www.itdemokrati.nu/page36ar.html 86-03-25 kl: 09.30-11.00 Andra sidan
        Ibland gick de var för sig, men när skottet small
        gick de arm i arm.
        ———————————————-

        Att de gick arm i arm, kanske gjorde att fallet tog lite längre tid också?

        Jag kunde först inte tolka Anders observation. (att Olof stod upp, när Anders såg två ringar). Men om det tog längre tid än en halv sekund, så kan ju Anders observation
        vara den sista viktiga pusselbiten, att det verkligen var tre skott?! Eftersom Olof sjönk ihop innan Lisbeth blev beskjuten.

  44. Göran Lambertz sammanfattar ”Rättsåret 2021” på sin blogg. Under punkt 8 tar han upp Palmemordet:

    Sedan Palmeutredningen lagts ned 2020 kom under 2021 flera propåer om att den borde återupptas, bl.a. efter ett avslöjande i SvD om ett brev med två möjligen passande revolverpatroner där polisen inte hittade brevskrivaren men där denne spårades upp av tidningen. Palmeåklagaren Krister Petersson har hittills varit kallsinnig till kraven på återupptagande av utredningen. – Jag stödjer Krister Petersson än så länge, men om det kommer fram nya viktiga spår som inte kan avfärdas bör utredningen öppnas.

    http://goranlambertz.se/sondagsbetraktelse-nr-343/

  45. I efterdyningarna till spåret om den s.k. saltmannen (av SvD kallad ”Ingenjören”) har jag sett att det framförts att detta spår skulle vara nytt och tidigare okänt för allmänheten. Jag vet inte om spåret tidigare har funnits i massmedia men för den som är inläst på litteraturen kring Palmemordet är detta faktiskt inget nytt. Redan i Åshedens bok ”Jakten på Olof Palmes mördare – de tre första månaderna” från 1987 finns i kapitlet ”Dårar, lögnare och tjallare” på sid 36-37 följande att läsa:
    Häromdagen ringde man exempelvis från posten i Norrköping.
    Det fanns ett bulligt, ofrankerat brev adresserat till Kjell-Olof Feldt.
    Postmästaren hade klämt på det och tyckte innehållet kändes som tomhylsor. Han larmade Stockholmspolisen, som åkte ner på natten och hämtade det.
    Det innehöll mycket riktigt hylsor, till synes av rätt kaliber. Därmed startas en undersökning för att komma fram till om hylsorna hör ihop med de upphittade kulorna.
    I kuvertet fanns också ett brev med angrepp på Olof Palme för hans tid som kommunikationsminister. De namnlösa avsändarna sade sig utgöra en fraktion som arbetade för saltfria vägar.

    Av sammanhanget i boken går det emellertid att tolka Holmér som att han anser brevet med de två tomhylsorna vara ett ”dårtips”. Lite längre fram på sid 38 konstaterar Holmér också lite uppgivet följande:
    Mordutredningar och spaningsarbete är inte alls så spännande som massmedia och allmänheten tror. Det är tvärtom kolossalt enformigt. Det är 999 spaningsuppslag som är villospår och inte betyder någonting. I bästa fall kommer ett tusende som plötsligt betyder allt.
    Historien kring ”saltmannen” är med andra ord inget nytt, men jag delar uppfattningen att man redan år 1986 borde kunnat utreda detta bättre och eventuellt kunnat avföra honom helt efter en kontroll av alibi eller annat.
    Vi får emellertid hoppas att det 1000:e uppslaget inom rimlig tid når upp till ytan. Själv har jag spekulerat i att detta dröjer kanske ytterligare 15 år, men jag har också sett att det finns seriösa debattörer som tror att en lösning kan komma redan inom två år.

        1. Hej Carita,

          Möjligen var det lite inexakt av mig att skriva ”debattörer” men så här skrev författaren Jan Stocklassa i ett debattsvar på DN Debatt den 26 november år 2021:

          Paradoxalt nog innebär chefsåklagare Krister Peterssons nedläggning av utredningen att utsikterna för att vi ska få veta vem låg bakom mordet på Olof Palme aldrig varit ljusare. En kvalificerad gissning är att vi inom två år kommer veta vem som låg bakom mordet.

          Artikeln verkar ligga bakom betalvägg men den som har DN kan nå hela texten här:

          http://www.dn.se/debatt/ingen-ny-utredning-behovs-for-att-losa-palmemordet

          1. Jag är en smula ringrostig och inte up to date. Vad är det Stocklassa refererar till när han skriver
            ”två separata tv-dokumentärserier som kommer presentera nya uppgifter om politiska motiv och utländsk inblandning i mordet.” Hittar inget om detta.

              1. Tack.
                Man får väl anta att åtminstone en av dessa projekt har att göra med Sydafrika och svenska högerextremister. Jag får erkänna att jag inte läst Stocklassas bok och att det inte ligger högt på min prioriteringslista men jag är hyfsat inläst på det spåret.
                Stocklassa deklarerade ju här på bloggen – och med huvudet högt – att han varken läst något av dig Gunnar och inte heller Borgnäs eller Poutiainen. Det räcker liksom för min del för att vissna på hela saken d v s boken.
                Hans ambition var vad jag förstår att delta i diskussionen här på bloggen, men han ledsnade uppenbart när han fick frågor som inte passade honom. Ungefär som Thomas Pettersson då.
                Vissa anser tydligen att det är någon slags merit att inte läsa något av de som är bäst insatta, och som i Thomas Petterssons fall avböja en ”djävulens advokat”. Det är förunderligt.

            1. Det är en dokumentär på gång om en person vars initialer är samma som dina, så mycket har jag fått reda på. Men det torde vara ett tredje projekt, för i det spåret finns det nog inga misstankar om utländsk inblandning.

              Om Stocklassa är inblandad i de andra två produktionerna får man väl förmoda att det är något ganska fantasirikt som kombinerar Alf Enerström med Sydafrika samt polisspåret och Skandiamannen, med mera, med mera, med mera. Det är ju teorin i hans bok.

              Allt sammantaget ser det dock ut som om 2022 kan bli ett bra tv-år för Palmemordsintresserade.

  46. Hörde en ganska hårresande kommentar från Hans Melander i podden palmemordet. Melander menar på att det inte är värt att gå vidare med Saltmannen eftersom han inte har någon koppling till mordplatsen. Självklart behöver det finnas en koppling till mordplatsen för att kunna döma en person men man kan ju inte redan i ett utredningsskede avfärda alla som inte har en KÄND koppling till mordplatsen. Då avfärdar man ju alla möjligheter att mördaren lyckats komma undan utan att lämna teknisk bevisning eller identifieras av ett vittne och givet att det gått så lång tid utan att man fått fast en mördare talar för att det är ganska sannolikt att mördaren inte har känts igen eller lämnat teknisk bevisning. Givetvis kan man hitta en koppling till mordplatsen i ett senare skede, under en utredning av en viss person.

    1. Jon
      Så Melander uttalar sig i poddar? Hoppas han skärper sig med o inser att han hoppat över ngt viktigt i utredningen på senare år. Vad gör han nuförtiden?

      1. Podden refererade till ett uttalande från Melander som jag tyvärr inte kommer ihåg källan på men han blev väl intervjuad av någon i samband med att frågan om att återuppta utredningen väcktes. Han var inte med i podden personligen. Lite osäker på vilket avsnitt det var, antingen det om vägsalt eller avsnittet efter det

    2. Jon:

      Ja, visst. Och kan man nu inte det är det väl bara att dra till med att ”med tanke på vad som hände den aktuella kvällen så måste han ha varit på gatan”. Det har ju funkat förut…

      Skämt åsido så är det ju exakt vad man gjorde med Christer P, som man (felaktigt) ansåg sig kunna binda till mordet och därför fastslog måste ha varit mannen vid Dekorimahörnet.

      Det är också så man gör i de allra flesta mordutredningar: om vi har tydliga tecken på att mordet begicks av person A, som hade vapen och tillfälle m.m., och det inte finns något som talar emot att A befann sig på platsen vid mordtillfället, ja då är det ju också rimligt att anta att han var där.

      Det är bara i Palmemordet som man vänder på proceduren: mördaren måste i just det fallet nödvändigtvis vara en av de personer som dokumenterats på platsen, det kan inte vara någon okänd. Och allt som talar emot att han begick mordet (vapen, tillfälle, motiv, upträdande, osv) får sedan vika för det faktum att han bevisligen fanns i närheten.

      1. Ja med tanke på vad man sade om Skandiamannens tillgång till vapen har du ju rätt. Där var argumentationen att eftersom man ansåg att han skjutit Palme måste han ha haft tillgång till ett vapen.

  47. Dear Gunnar there will be in future new books on Palme murder? Don’ t delete please my comment and please much answer.

    1. I have received a number of questions of exactly this type to this blog from persons using different signatures, all of these postings formulated in English in more or less the same way. I have reason to believe that they are from the same person. On my blog I expect persons who submit comments to use the same signature every time and not give the impression that they are several people. The questions of the type you are posting now have also come so often that I sometimes have deleted them, considering them to be spam. I will also do so in the future.

      Since I assume you are asking about Palme books that will be published in Sweden I also understand that you are able to read Swedish. In that case you can easily search on Swedish internet sites for such books yourself. Important books om the Palme case will be mentioned on this blog.

  48. Här är ett något senkommet lyssningstips. Dagens Juridiks podcast tog upp Svenska Dagbladets uppgifter kort tid efter att de hade publicerats. Dessa jurister förefaller eniga om att det här spaningsuppslaget borde vara skäl nog att återuppta utredningen. Stefan Wahlberg pekar också på möjligheten att en överordnad skulle kunna överpröva Krister Peterssons beslut. Ämnet tas upp vid 01:55:<br
    https://www.dagensjuridik.se/dj-play-avsnitt/palmespar-arvoden-och-nya-hd-prejudikat/

    1. Det är en intressant diskussion. Hade missat det. Tack för tipset. Självklart bör man ta reda på vad ingenjören gjorde den natten. En som någon skriftligt erkänt mordet (bara några dagar efter mordet), till stor del stämmer med signalementet, skickat med kulor, hade tillgång till samma vapen, innehade god skyttevana, fortfarande stoppar politiker på stan, skriver hotbrev och gett ett motiv till ”avrättningen”. Och som fortfarande är fullt möjlig att förhöra och ta reda på vad som är troligt eller inte. Då ska man självklart återuppta förundersökningen och förhöra denna man.
      Helt troligt att åklagaren eller dess överordnade inte tar sitt jobb mer seriöst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.