IB-man: Jag såg Stay Behindagenter i Stockholms centrum under mordkvällen

AB 160222

TIDIGARE IB-agenten Donald Forsberg uttalar sig i måndagens Aftonbladet och berättar att han såg två medlemmar i en Stay Behind-enhet, Barbrogruppen, i Kungsträdgården tidigt under mordkvällen.

Forsberg säger att han drog slutsatsen att de var ute för att genomföra en av de operationer med walkie-talkie som var deras kännemärke.

Först nu har Palmeutredningen fått del av hans uppgifter. Han säger till Aftonbladet att han under alla dessa år helt enkelt trott att Barbrogruppen spanat på narkotikalangare den här kvällen och att det inte var något som Palmeutredningen behövde få hans vittnesuppgifter om:

”De utförde ett behjärtansvärt jobb i kampen mot knarket. Att det skulle ha haft något att göra med mordet på Palme är så bortom vett och förnuft att jag inte ens reflekterat över att vända mig till polisen.”

I Aftonbladet medger Forsberg samtidigt att han själv till viss del ”varit engagerad i” Stay Behind.

Aftonbladet relaterar också tidigare kända uppgifter om att Olof Frånstedt, hög chef på Säpo under 70-talet, befarat att Barbrogruppen operationer hade ett samband med Palmemordet och att Ulf Dahlsten, statssekreterare hos Palme, berättat att det var känt i den tidiga spaningsledningen att det pågått en walkie-talkieoperation under mordnatten men att det slagits fast att den inte behövde utredas.

I Aftonbladets webb-TV från måndagsmorgonen intervjuas jag om mina slutsatser kring Forsbergs nya uppgifter.

Donald Forsbergs och Ulf Dahlstens uppgifter om de hemliga spaningarna under mordkvällen illustrerar att det funnits angelägna uppgifter som möjligen skulle kunna skapa klarhet kring mordet men som inte tidigare bearbetats i den officiella Palmeutredningen. En annan påminnelse om samma sak är de två Säpomännen Walter Kegö och Jan-Henrik Barrling under många år varit lagligt förhindrade att berätta om en diplomatavlyssning som tycks peka på att diplomaten hade förhandskunskap om mordet. De har nu talat ut – så långt de vågar – i Expressen om sina kunskaper och slutsatser.

Ulf Dahlsten skriver för sin del om Palmemordet på DN Debatt och argumenterar för att det var Christer Pettersson som var mördaren. Det finns all anledning att återkomma till hans argumentering och hans sakuppgifter om detta. Om den walkie-talkieoperation som han tidigt fick höra tas om skriver han ingenting uttryckligt i DN-artikeln, mer än följande korta mening: ”En grupp poliser bedrev någon form av privat knarkspaning i omgivningen.”

Artikeln har blivit korrigerad 160222 kl 11:28 med tillägget om den korta meningen i Dahlstens debattinlägg som indirekt syftar på walkie-talkieobservationerna.

77 reaktioner på ”IB-man: Jag såg Stay Behindagenter i Stockholms centrum under mordkvällen

 1. Nu när saken (övervakningen) blivit offentligt känd efter nära trettio år (även om Lars Borgnäs var dem på spåren redan på 1990-talet), känns det som om Forsbergs roll nu är att desarmera frågan; jo de var visserligen där, men de hade inget med mordet att göra… Nej låt dessa personer (Forsberg har ju uppenbarligen namn och nummer på dem) svara för sig själva – i polisförhör!

  1. Kan bara instämma. Och det kan ju tilläggas att även om dessa personer inte skulle ha med mordet att göra så är det hög tid att de blir hörda. De kan ju ha gjort väsentliga observationer som kan vara till glädje för mordutredningen – var de ute på någon sorts legitim spaning så är det ju sannolikt att de lagt märke till sådant som verkade suspekt och som därmed skulle kunna ha att göra med mordet. Att dessa walkie-talkiemän hållits undansmusslade under alla dessa år är ingen liten skandal.

   Till det kommer en annan aspekt av saken: det är fullt tänkbart att somliga av de personer med walkie-talkie som observerats kan ha varit ute i legitima ärenden som kan betraktas som oförargliga eller till och med värdefulla. Men hur kan det fastslås att alla walkie-talkiemännen var det om inte de som förhoppningsvis har någorlunda rent mjöl i påsen redovisar sina förehavanden?

  2. Nu måste jag fråga…vad är det som säger att inte Forsberg OCH de personer han påstår sig ha mött inte är förhörda för länge sedan? Palmeutreedarna är väl inte tvingade att redovisa varje resultat offentligt? I synnerhet inte då det är en pågående utredning? Vad gör er så säkra på att inte varje WT-person som fanns i området mordkvällen är identifierad och avförd från utredningen? Polisen behöver väl inte redovisa varenda detalj bara för att en journalist eller en privatspanare VILL det?

   1. Ett kort men tillräckligt svar kan man finna i senaste numret av Polistidningen där den nuvarande Palmegruppen presenteras. Där heter det om en av dess medarbetare: ”Arbetar nu företrädesvis med iakttagelser av walkie-talkies runt mordplatsen.”

    Det skulle knappast vara fallet ”om varje WT-person som fanns i området mordkvällen” vore ”identifierad och avförd från utredningen”.

    Se: https://polistidningen.se/2016/02/palmegruppen-vid-ett-vagskal/

    1. Så sant. Det är ju rent utav OBEGRIPLIGT isåfall att PU inte har gått till botten med detta tidigare isåfall. Kan det kanske bero på att tidigare PU har suttit fast i CP-spåret? Isåfall ska vi väl vara glada för att Dag Andersson sitter vid rodret nuförtiden. Hoppas han inte heller väjer för tips som innefattar poliser och polisinformatörer/polisinfiltratörer.

 2. Och om jag får spekulera: Den konversation som en DN-fotograf uppgav sig ha uppsnappat kort efter mordet i sin parkerade bil, och som avslutades med det torra konstaterandet, ”statsministern skjuten” (knarkspanare?), faller in i detta mönster: Man vet fuller väl varför man är där, uppdraget har slutförts. För övrigt håller jag med, hur det än förhöll sig måste detta utredas i botten, annars kommer, för att citera Palme, ”historiens dom att falla hårt över dem som burit ansvaret”.

 3. Ja det här med W-T männen är ju intressant i högsta grad. Jag undrar också om statsminister Ingvar Carlsson fick information om resultatet av buggningen. Det innebär i så fall att han då troligtvis haft mer kännedom om den s.k Ebbe Carlsson affären än han medgivit. Kanske är det en av anledningarna till regeringens utfärdade av sekretess som fortfarande inte är hävd.

 4. Instämmer i allt ni säger ovan. Jag föreslår att man tillsätter en sanningskommission, lägger alla korten på bordet och utfärdar amnesti för dem som det visar sig varit involverade i planeringen, arrangemanget och utförandet av mordet. Personligen anser jag att det är mycket viktigare att vi får skriva vår historia och att ”rättsväsendet” och politikerna får möjlighet att förklara för dem de representerar, varför det varit så viktigt att försvåra utredningen. Det måste ju funnits goda skäl till detta. Det måste handlat om hänsyn till främmande makt, Sveriges inre säkerhet inklusive försvaret av vår konstitution, vårt psykologiska försvar, anhöriga mm. Nu har det gått 30 år! Sverige är ett helt annat samhälle idag. Socialdemokratin har inte längre 45 % av väljarstödet, och S är definitivt inte det statsbärande parti det en gång var.
  Det är dags att göra upp om mordet på Olof Palme oavsett vilka obehagligheter som kommer fram. Tyvärr så har just Sverige, precis som Wilhelm Agrell har konstaterat i böcker och intervjuer, otroligt svårt att hantera känsligheter som berör Rikets säkerhet i offentlighetens ljus. Rikets väktare sluter leden och lägger locket på.
  Så, alla som hoppas på en offentlig redovisning får nog vänta minst 20-30 år till.

 5. Ulf Dahlsten påstår i sin artikel att CP förhört sig om Palmes vanor i Statsrådsberedningens kommittélokaler några år före mordet. I så fall skulle han ha planerat mordet under lång tid.

  Ulf skriver också att han har känt till detta sedan någon tid efter frikännandet. Är det något han har nämnt tidigare? Det känns lite underligt annars.

 6. Gunnar, tack för ditt och Borgnäs föredömliga grävande och för att ni försöker ta den allmäna debatten i rätt riktning den här veckan. Vi är många som står på er sida vid sidlinjen och något vi kan göra är kanske att bidra till den arsenal av relevanta argument som kan sticka hål på t.ex Ulf Dahlstens påståenden i DN-debattartikeln. Vet inte hur väl du följer diskussionen i Palmerummet på facebook, skickar därför ett citat som en medlem där saxat ur Expressen 8 april 1986, det är Dahlsten själv som uttalar sig.

  ”- Lisbet Palme såg mannen som mördade hennes make. Men det var mörkt och mannen stod i skuggan. Därför kan hon inte säga om den så kallade fantombilden stämmer överens med mördarens utseende. Dahlsten betonade även att Lisbet Palme inte är att betrakta som ett nyckelvittne. Också chocken gör det svårt att för Lisbet Palme att känna igen ansiktet.”

  Citatet kanske bör kontrolleras, men om det stämmer innebär det ju att Dahlsten motsäger sig själv totalt 30 år senare. Nu har Lisbet plötsligt stirrat mördaren i ögonen, vilket möjliggör ett ”starkt utpekande”.

  1. Jo, jag har nyligen sett Expressenartikeln som är skriven av två av tidningens mest erfarna kriminalreportrar, Per Wendel och Leif Brännström. Din sammanfattning av vad som står i den är riktig. Uppgifterna i artikeln stämmer rent allmänt också bra med tidiga förhör med Lisbeth Palme där hon inte kunde beskriva gärningsmannens utseende.

  2. Ser man i förhören med Lisbet våren 1986 så har Lisbet sett mördarens ansikte under flera sekunder. Detsamma säger vittnena Inge M och Leif Ljungkvist som såg detta från sina bilar. Hon vänder sig mot mördaren och tittar på honom direkt efter skotten. Just då fanns det bara tre personer på mordplatsen- makarna Palme och mördaren. På mordplatsen var det inte mörkt, snöstorm etc. Dessutom var Lisbet nykter m.m. Dessutom fanns det flera vittnen som såg CP vid Grand- både vid 21-tiden som vid 23-tiden och utanför gatuköket mellan Grand och Dekorima dvs när makarna Palme var där. Experterna är oense- vittnespsykologerna anser att hon inte kunde göra riktiga iaktagelser av mördaren, men minnesforskarna anser det.

   Det var inga förhör med Lisbet mellan 1 mars till 25 mars 1986 så man kan inte följa Lisbets minnesbild under den första tiden tyvärr. Hon kompletterar dock den felaktiga fantombilden 8 mars. Men 25 mars 1986 beskriver hon ett mer detaljerat signalement (som stämmer med CP), även i april-maj 1986. Hon säger också redan i början att mördaren hade en borderliner personlighet. Holmér var dock inte intresserad av sådana uppgifter obegripligt nog. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14441528.ab
   http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/tingsratten-palmemordet-vittne-inge.html
   http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/forhor-med-lisbeth-palme-dagen-efter.html
   http://lennartremstam.blogspot.se/2015/04/lisbeth-palme-forhors-i-tingsratten-1989.html

   Vittnet Anders D påstod att makarna Palme pratade med mördaren och om det stämmer så kunde Lisbet iakta mördarens ansikte väldigt bra. Men Lisbet påstod att de inte hade pratat med mördaren innan skotten. Däremot kan man diskutera om hon verkligen såg rätt, men det tror jag m.f.l. Det var allvarligt att hovrätten missuppfattade expertvittnet- minnesforskaren, professorn Lars Göran Nilsson. Jag förlitar mig på experter, åklagare, poliser, jurister, tingsrätten m.f.l. inte privatpersoner som skriver på flashback och i bloggar.

   http://www.dn.se/arkiv/nyheter/palmemordet-minnesforskaren-anser-sig-feltolkad
   http://www.dn.se/arkiv/nyheter/omojligt-avgora-trovardigheten-minnesforskare-kritisk-mot-vittnespsykologernas-roll-i-svenska
   http://www.svd.se/kriminolog-en-av-svensk-kriminalhistorias-samsta-polisinsatser_920571
   http://www.smakprov.se/bok/mordet-p%C3%A5-olof-palme/hannu-tapani-klami/isbn/9789176781876
   http://www.tv3play.se/program/efterlyst/300715
   http://www.tv3play.se/program/efterlyst/241782?autostart=true
   http://www.dn.se/arkiv/nyheter/vittnesmal-forsvarar-rattslig-losning-inte-narmare-mordaren-maste-vara-lik
   http://lennartremstam.blogspot.se/2015/07/dom.html

   1. Det är ganska väldokumenterat att minnet inte är speciellt pålitligt. Det är klart att det är möjligt att Lisbeth kan känna igen mördaren. Men man fäller inte någon till livstids fängelse för att något är möjligt. Dessutom skulle man vilja ha fler detaljerade observationer från Lisbeth under den sista timmen som går att verifiera. Men hon har tvärtom verkat osäker. Hon trodde till och med först att det var 2 gärningsmän.

    1. Det beror på vilken forskning man väljer att förlita sig på. Minnesforskaren, professorn Lars Göran Nilsson ansåg sig missuppfattad av hovrätten. Det kan man se när man läser hovrättsdomen. Det centrala var ansiktet och det minns man enligt minnesforskarna. Det finns vittnen som pekat ut fel personer, så ja hovrätten kunde hänvisa till Devlinkommissionen och hävda att osäkerhetsfaktorerna överväger dvs att det inte var ställt utom allt rimligt tvivel. Alla vittnen minns inte alltid fel heller och pekar inte alltid ut fel personer. Menar bara som fd juristprofessor Stening att man inte rakt av kan dissa Lisbets vittnesmål. Det är inte glasklart att hon måste minnas fel heller när hon pekar ut CP som mördaren dvs mannen som stod närmast dem direkt efter skotten. I resningsansökan fanns det andra uppgifter också som pekar på att CP kunde varit mördaren t ex Sigge C:s uppgifter om Magnumrevolver till CP innan mordet, motiv, fler vittnen som sett CP t ex vid Grand, uttalanden från CP att han tänkte mörda Palme och att han erkände mordet efteråt för flera oberoende personer m.m.

    2. Uppgiften om två gärningsmän kom efter efter samtal strax efter mordet på sjukhuset men det berodde på att det missuppfattades. Lisbet pratade om två personer som hon sett utanför bostaden och då blandade antagligen polismannen på sjukhuset ihop det med att det skulle varit två gärningsmän- inte Lisbets fel. Sedan vet vi inte om hon nämnde mannen som var 20-30 m bort i beigeliknande, ljusare jacka (som gjorde en avvärjande rörelse i sidled med huvudet) och om det blandades ihop till att bli två gärningsmän eller om det blandades ihop med vittnet Anders B som inte var långt bort från mordplatsen. Efteråt kan vi se att det inte kan stämma med två gärningsmän- var bara makarna Palme och en mördare på mordplatsen direkt efter skotten. Det säger alla vittnen efteråt. Dessutom var Lisbet svårt chockad så om hon inte kunde få fram exakta minnesbilder direkt efteråt är inte så konstigt heller. Man kan även läsa att hon inte orkade berätta så mycket direkt efteråt och det finns en uppgift att hon inte litade på de poliser som hon pratade med 1 mars, men att hon redan då kom ihåg mördarens utseende, men inte ville berätta det för dem eftersom allt läckte ut till media. Förhören dokumenterades inte heller med bandspelare tyvärr eftersom hon inte ville det. Minnesforskarna säger att det kan ta viss tid att få fram uppgifter efter en traumatisk händelse. Det var kaos på mordnatten, både hos polis, sjukhus, på mordplatsen efteråt m.m. Det ursäktar inte de grova misstag, fel som ändå gjordes men man måste se hur det var på mordnatten- var statsministern som hade blivit skjuten, klart alla blev chockade m.m. Betyder inte att det måste varit en poliskonspiration bakom felen som gjordes. Det var också en fredagskväll i slutet av månaden dvs fanns mycket att göra för polisen. Ej heller Lisbets fel att det inte fanns något/några förhör mellan 1 mars till 25 mars så man kunde följa hennes minnesbild av mördaren. Man kan dock se att hon 25/3 och i april-maj 1986 ger ett mer detaljerat signalement på mördaren. Det borde gjorts en fantombild av Lisbet dvs huvudvittnets minnesbild, men jag vet inte om hon tillfrågades om det. Signalementet som hon har av mördaren våren 1986 liknar CP i.a.f.

      1. Bara läsa förhören- se ovan. Dessutom var det inte bandinspelat- det sades säkert mer än vad Holmér skrev ner.

       1. Tack för länken. Jag har läst förhören. Det var intressant läsning.

        Lisbeth kunde alltså inte minnas mycket av ansiktet dagen efter mordet. Mörk men inte direkt sydländsk och brunaktigt hår. En vecka senare minns hon dock lite mer. Men nu har hon fått ta del av ett foto (fantombilden antar jag) och antagligen andra vittnesuppgifter via media. Det riskerar ju att hennes minnesbild påverkas av yttre faktorer.

        En månad efter mordet mordet nämner hon den stirrande blicken för första gången. I förhöret i Maj säger hon att hon inte kan minnas om han hade glasögon eller inte. Hon kan inte heller minnas om han bar någon huvubonad. Och hon har inte sett något vapen. Hon är genomgående konsekvent med att han bar en blå jacka. Det är ganska mycket hon inte sett med tanke på att hon 3 senare tror sig kunna identifiera exakt vilken personen är.

        Andra vittnen verkar vara överens om att han bar något på huvudet. Flera stycken säger att han bar en rock som går ner till knäna. Det är antagligen svårt att se för många under dom ljusförhållandena.

        Vid konfrontationen så säger Lisbeth aldrig att hon känner igen Christer. Hon säger att hans utseende stämmer överens med hennes tidigare beskrivning och att han ser ruskigast ut. Man behöver inte vara expert för att se att det här är en problematisk utpekning.

        Vad man kan säga är att mördaren antagligen är någorlunda lik Christer Pettersson. Det var medellång man i medelåldern. Det är i princip allt.

        1. Chocken kunde gjort att hon inte mindes utseendet direkt efteråt- läs minnesforskningen. Det finns också en uppgift att hon redan dagen efter mindes det, men inte ville berätta det för poliserna pga at hon inte litade på dem. Som jag skrev så var det inga förhör mellan 1 mars till 25 mars 1986 så man kan inte följa hennes minnesbild heller direkt efter mordet. Dessutom inga bandinspelningar- det sades antagligen mer än vad Holmér skrev ner 25 mars. Man kan märka ord men i januari 1989 säger Lisbet att CP överensstämmer till fullo med hennes minnesbild av mördaren. Det betyder inte att det stämmer för det finns osäkerhetsfaktorer som gör att man kan minnas fel efter en traumatisk situation- enligt vittnespsykologerna och enligt Devlinkommissionen ska man inte döma någon från enbart vittnesbevisning om det inte finns speciella skäl t ex att brottsoffer och gärningsman känner varandra sedan tidigare, att man sett någon under lång tid m.m.

     1. ”Man kan även läsa att hon inte orkade berätta så mycket direkt efteråt och det finns en uppgift att hon inte litade på de poliser som hon pratade med 1 mars, men att hon redan då kom ihåg mördarens utseende, men inte ville berätta det för dem eftersom allt läckte ut till media.”

      Så Lisbet Palme, utrustad med fotografiskt minne, sitter inne på en detaljerad beskrivning av personen som mördade hennes make men vägrar delge den till polisen dagen efter mordet med motiveringen att beskrivningen av mördaren skulle läcka ut till media? Rätt anmärkningsvärt.

      1. Förhören bandades inte så vi vet inte säkert vad som sades, men antagligen sade Lisbet mer än det som skrevs ner.

     2. ”Gärningsmannen har stirrande blick”. CP har på vissa bilder en intensiv blick, inte stirrande.
      ”Ljus blick”. Inte riktigt, va?
      ”Kindknotorna är liksom bulliga”. CP verkar ha högst normala kindknotor.
      ”Han har vit överläpp”. Inte direkt.
      ”Kort hals”. Nej, han verkade ha en hals av normal längd.

    3. Läser man förhören med Lisbet så finns det inget som visar att hon säger att det var två gärningsman.

     1. Poängen med min kommentar här ovan var iofs inte Lisbeths vittnesmål per se, utan hur Dahlsten kan vara så säker på sin sak. Att fästa stor tilltro till Lisbeth är en sak, men att besväras så av tanken på en förutsättningslös utredning att man ger sig ut i DN för att åter nagla dit CP är en annan. Symptomatiskt bland s-toppar: denna iver att anse mordet som löst och samtidigt till varje pris hålla igång utredningen. Märkligt är vad det är.

  1. Ja, detta är ju klart intressant. Det här går ju i linje med tidigare kända uppgifter om den amerikansk-chilenske agenten Michael Townley som medgett att han på 70-talet fick i uppdrag av Pinochetregimen att mörda Olof Palme. Jag skriver en del om honom i min senaste Palmebok.

  2. Då kanske glasögonen som hittades på Luntmakargatan och som visade sig tillhöra en f.d chilensk livvakt ändå kan vara lite intressant i sammanhanget? Den personen hade ju gjort sig känd hos polisen för att ha attackerat en vänsterdemonstrant i Sverige men jag tänker att personen ifråga kan ha velat få en ”högerstämpel” på sig i Sverige för att undandra sig SÄPO:s ögon. En vänsterextremist som kanske gjorde en liten maskirovkamanöver helt enkelt? PS: Nya drömjobbet: att få vara med och digitalisera och avsnittisera palmearkivet! Här finns en frivillig!!! 😉

 7. Men Donald Forsberg och Olof Frånstedt…är detta verkligen två herrar som det går att lita på? Att de inte talar i egen sak? Eller har en dold agenda? Min magkänsla säger mig att man definitivt inte kan lita på någon av dem och då vill jag Inte vara ohövlig utan bara krass.

 8. Och slutligen så undrar jag i vilken organisation, IB eller SÄPO, Sveriges mest kände spion Donald Forsberg hade sin djupaste lojalitet när han jobbade. Han slutade ju på IB 1973 och gick då över till ryssroteln på SÄPO. Eftersom relationerna tycks ha varit synnerligen frostiga emellan IB och SÄPO under kalla kriget kan ju sådan information vara av ganska stort intresse menar jag? I synnerhet som nu stay behind och en IB-ledd Barbrogrupp pekas ut av Frånstedt/Forsberg/Uddgren/Jallai som ”misstänkt grupp” bakom palmemordet. Min uppfattning är att de alla tycks hysa något slags personligt agg gentemot den militära underrättelsetjänsten med paramilitära (?) IB i spetsen. Jag kan inte ta dem på allvar helt enkelt. Pga av deras tonläge upplever jag snarare att dessa herrar snarare vill ge igen för gammal ost. De ”passar på” när tillfälle ges liksom.

 9. Läste i kvällstidningen att det finns en polis i palmegruppen som nu har som specialuppgift att granska stay behind-spåret men att han finner det svårt då dessa personer är drillade att hålla tyst. Men är det inte bara att göra samma sak med dem som med SÄPO:s Kegö/Barlling dvs vända sig till regeringen och be dem lyfta stay behind-medlemmarnas sekretess? Den här hemliga motståndsgruppen och även Barbrogruppen (om den överhuvudtaget tillhörde IB) måste ju de facto ha haft regeringen/Försvarsmakten som yttersta ”arbetsgivare”?

  1. Det var väl i så fall det som den INTE hade (”regeringen/Försvarsmakten som yttersta arbetsgivare”), vilket också är det som gör det så ytterst ‘prekärt’ för alla som kan ha någon som helst vetskap om något i ärendet (vilket kanske också förklarar alla ‘dimiridåer’ på olika nivåer). Stay Behind sägs ju istället vara en gruppering – fastän den sägs ha etablerats redan på Erlanders tid, och med hans godkännande – som hade sin ‘yttersta arbetsgivare’ i NATO, och skulle ingå som en ‘sista bastion’ av motsåndsficka och försvåra för och sabotera bakom linjerna vid en eventuell sovjetisk attack/ockupation. Den skulle då inte vara underställd någon enstaka nation, utan den västliga försvarsunionen som sådan. Det var ju så det förklarats då den första Stay Behind-grupperingen avslöjades i Italien. Det sägs ju också – av bl.a. Jallai – att Palme själv var medveten om dessa ‘inofficiella strukturer’ och försökte minimera/avskaffa dem/deras betydelse (motiv nog för ett ‘landsförrädar-perspektiv’?). Vad man kan finna lite märkligt är att det sägs att Algernon – krigsmateriellinspektören, utsedd av Palme själv (!) och som bl.a. skulle undersöka den svenska vapenexporten. – själv sägs ha ingått i Stay Behind på något sätt, och även medverkat vid något slags inofficiellt NATO-möte runt slutet av 1985, där det beslutats att den svenska SB-gruppen själv skulle ‘ta itu’ med ‘problemet Palme’ (som då misstänktes för att ‘sälja ut’ Sverige, därmed ‘NATO/Väst’, med förmodat slutförande vid den förestående Moskva-resan). Dessa uppgifter finns i de olika trådarna på Jallais sida, och reser många frågetecken. Algernon dog sen själv en väldigt mystisk död i en ‘tunnelbaneolycka’ i Stockholm lite senare, då han skulle avlämna slutrapport om detta (var det där och då som Sten Anderssons löfte om att ‘tvätta vapenbyken’ tog sitt definitiva slut?). Det lämnar i så fall fältet öppet för ett par, tre olika ‘spekulations-teorier/scenarion’, med ‘oheliga allianser’ mellan olika ‘intresse-grupperingar’ i det svenska samhället (och kanske bortom det också…). Det skulle då vara detta som inte får eller ens ‘går’ att visa upp i ‘offentlighetens ljus’, då det dels avslöjar en (socialdemokratisk) regerings dubbelspel – och t.o.m. ‘sanktionering’ av olaglig vapenexport, både till krigförande och icke krigförande länder – och dels även avslöjar olika ‘aktörer’ inom svenskt näringsliv/miitär/enskilda poliser/etc. Som en ‘gordisk knut’ som inte går att knyta upp då den skulle visa en väldigt komplex och alltför vittförgrenad problematik inom – och utom – ”Sverige”. Är det där GW Perssons – som själv tycks veta mer än han säger, och själv ibland tycks bidra till vissa ‘dimridåer’ (rädsla, fullt förståeligt i så fall) – ”Gustav III-scenario” vilar? Så att ‘alla’ måste ‘ställa upp på Lisbets CP-version’ för att inte avslöja dessa ‘hemligheter’? Eller är detta att dra det ‘för långt’?

 10. Palme själv tycks också ha hyst en viss farhåga från ett visst håll när det gällde ‘politiska attentat/affärer’. Han tycks ha uttryckt något i stil med att han var oroad över ‘den där Texas-gubben’ och vad denne kunde tänkas ta sig till. Kan detta då ha syftat på George Bush Sr? (som under sin tid som CIA-medarbetare/chef tycks ha varit om inte själv inblandad så i varje fall medveten om många s.k. ‘black ops’ (ung. ”svarta operationer”; utanför ‘gängse praxis’), från Kennedy-mordet till Pinochet i Chile, etc.). I den nyligen tv-sända Palme-dokumentären på svensk tv så säger Gro Harlem Brundtland att Palme anförtrodde henne att han var oroad över vissa människor som ‘dök upp’ vid många olika tillfällen/platser, och som han kände igen men aldrig kunde identifiera. En – väl dold – koppling mellan exempelvis ”CIA-NATO-Chile/Sydafrika” vore väl alltför ‘explosiv’ för att någonsin kunna/våga avslöjas, för ett litet land som Sverige…

 11. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22289205.ab

  Inge Mårelius för första gången i offentlighetens ljus. Sansad, lugn och trovärdig minst sagt. Hans beskrivning av vad han bevittnat för 30 år sedan styr strålkastarljuset ännu längre bort från den stackars missbrukaren från Rotebro och förstärker istället det som nu i 30 år varit tabubelagt. Nämligen att mordet var planlagt och utfört strikt proffesionellt av politiska skäl. Bara att ens snudda vid tanken på att någon ”random” pundare får tuppjuck och råkar skjuta statsministern på öppen gata är minst sagt befängd.

  1. I Gunnar Walls bok från 2010 så säger han tvärtom dvs att mördaren hade ett beteende som en pundare och att han trodde att det var CP. Märkligt att han påstår tvärtom 6 år senare, han kanske blivit påverkad. Det blev han innan rättegångarna 1989 och då var det författaren Kanger som påverkade honom tyvärr. Nej det är inte alls befängt att påstå att CP var mördaren- han blev dömd i tingsrätten och Palmeåklagarna och Riksåklagaren ville få upp målet i HD 1997. Jag påstår inte att CP var mördaren, men han blev dömd i tingsrätten och det finns många experter, åklagare, poliser, professorer, jurister m.f.l. som anser att han var mördaren eller att det mesta tyder på det.

    1. Jag skriver inte att han såg mördarens ansikte i detalj och det kan man inte från det avståndet+ att han stod med ryggen mot Dekorimafönstret. Men i Walls bok från 2010 hade han sagt att han trodde att CP var mördaren och att han hade ett beteende som en missbrukare när han stod där. Konstigt att han påstår tvärtom sex år senare kan man tycka, men det har gått lång tid sedan mordet. Minnesbilderna skiftar hos Inge M verkar det som (både detta som tiden han såg mördaren stå där har varierat med tiden).

   1. Det är riktigt att Inge Mårelius i min intervju från 2010 säger att han tror att gärningsmannen var en pundare. Där har han alldeles klart ändrat sig. Det ska dock betonas att han redan när jag talade med honom sa: ”Men skillnaden mellan honom och en normal tjackpundare som går på amfetamin var att den här killen var vältränad. Han hade sin typiska gång men vartenda steg var effektivt.”

    1. Man kan nog ta ganska lätt på sådana vittnesuppgifter om du inte har flera vittnen som har samma uppfattning oberoende av varandra.
     Det är ett snabbt händelselopp. Ljusförhållandena är dåliga. Det är inte så mycket man hinner uppfatta och minnet är opålitligt. Vad jag förstår så är man fortfarande inte säker på om han bar en rock eller jacka.

     Om vi ska gå till minnesforskningen som Ulf gillar att referera till så borde man bara hålla sig till första beskrivningen direkt efter mordet. Hjärnan får (i alla fall för det mesta) inte tillbaka minnesbilder, utan skapar nya som är falska. Och det sker undermedvetet.

     Här är två TED Talks som diskuterar minnet i samband med felaktiga utpekande av vittnen.
     http://www.ted.com/talks/scott_fraser_the_problem_with_eyewitness_testimony?language=en#t-348101
     http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory?language=en#t-415677

     1. När det gäller hur Inge M uppfattade mördaren (vältränad eller pundare/missbrukare, i förhör i december 1986 ansåg han att mördaren ”släntrade” till Dekorimahörnet och det ger inget intryck av en vältränad person) har det varierat som sagt och det har gått långt tid sedan mordet skedde. Man kan inte dra någon säker slutsats hur mördaren var utifrån Inge M:s uppgifter, men i början är det mer en beskrivning av en missbrukare.

      Lisbet har inte pekat ut någon annan än CP för mordet. Det verkar som att hon inte skapat någon annan minnesbild senare. Dokumentationen av Lisbets förhör var bristfällig t ex inga bandinspelningar. Det kan ha sagts mer än det som skrivits ner. Hon var med på två st konfrontationer innan och hade sett ca 600 st foton utan att peka ut någon. Hennes beskrivning av mördaren våren 1986 stämmer på CP. Det är ändå tveksamt om hennes utpekande är korrekt eftersom hon var chockad och det var en kort observation av mördaren (bara x antal sekunder av en okänd person men det var på nära håll) och att hon fått information innan att det var en alkoholist/missbrukare som var misstänkt m.m.

      Däremot tror jag inte på någon sammanblandning av andra personer runt mordplatsen eftersom t ex Anders B såg helt annorlunda ut än den person som Lisbet beskriver våren 1986 t ex hade Anders B mörkt helskägg, ljus mössa, hade en väska på sig, mer rundlagd än mördaren m.m. Dessutom stod mördaren mycket närmare henne och Inge M sade i Tingsrätten 1989 att Lisbet och mördaren såg på varandra under x antal sekunder. Ej heller att hon blev påverkad av en felaktig fantombild m.m.

      1. Med tanke på hur osäker vittnesbevisning är så håller jag med dem som anser att det var rätt att ogilla åtalet mot CP i hovrätten och att det var rätt att resning inte beviljades 1998. Tycker ändå att det finns en del som pekar på att han kunde varit gärningsmannen t ex som hovrätten skrev 1989 i sin dom mot CP: att det fanns en ”betydande sannolikhet” för att han var vid biografen Grand vid 23-tiden. Det fanns även ett vittne d i resningsansökan som hade träffat på honom inte långt från Grand vid 21-tiden på mordkvällen (vid Konsum inte långt därifrån), Cedergrens påstående om magnumrevolvern, relationen till bombmannen m.m. Det bevisar dock inte att han begick mordet vid Dekorima.

     2. Minnesforskaren, Professorn Lars Göran Nilsson blev missuppfattad av hovrätten. Det måste alla oavsett vem man tror mördade Palme tycka är allvarligt. Vittnespsykologen Astrid Holgersson (som stod för en motsatt uppfattning än minnesforskarna under rättegångarna mot CP 1989) trodde i mars 1998 att VG var mördaren. Att hon pekar ut honom som Palmes mördare är märkligt. Dels lägga sig i att döma och dels peka ut en som det inte fanns bevis mot. http://www.dn.se/arkiv/nyheter/palmemordet-minnesforskaren-anser-sig-feltolkad http://www.leopoldreport.com/Astrid.html

      1. Lars Göran Nilsson hävdar att hovrätten missuppfattade honom. Det kan ju också vara så att rätten förstod vad han menade men inte lät sig övertygas. Det finns, som jag ser det, inga påtagliga skäl att tro att Nilsson var direkt dålig på att uttrycka sig eller att hovrättens ledamöter hade bristfällig fattningsförmåga.

       1. Då ska de inte hänvisa till honom i sina friande domskäl i så fall. Nej det verkar som att hovrätten missuppfattade honom och det ser man när man läser domen- se artikeln med Nilsson från 2001 och Hovrättens dom från 1989.

 12. Det fanns ett vittne som stod inne på tunnelgatan och såg mördaren komma springande upp mot trapporna. När CP kom på tappeten, sade vittnet : Inte var det CP, för han känner jag igen sen tidigare. Och vidare verkar det som om det var tillsatta politiska nämndemän, som fällde CP i Tingsrätten , men inte av några jurister.

     1. Ja, länken ovan går till ett dokument som handlar om att rätten beslutar att två av de ursprungliga nämndemännen inte ska delta i huvudförhandlingen på grund av uttalanden de gjort i pressen. De kommer därför att ersättas av Nils Thunberg och Tomas Silfver.

    1. Ja, Wikipedia har fel. Det var sex nämndemän: Agneta Clavering (c), Ruth Lindroth (m), Bo Malm (s), Åke Mezán (vpk), Nils Thunberg (fp) och Tomas Silfver (s).

  1. Åklagare, polischefer, kriminologer m.f.l. har också juridisk utbildning. Lars J såg bara mördaren ett par sekunder bakifrån i mörkret- han hade dåliga förutsättningar att se mördaren och dessutom såg han honom bakifrån en väldigt kort stund. På mordplatsen var det däremot mycket bättre förhållanden än inne i gränden.

   1. Även om Lars J visste vem CP var så känns det som att ljusförhållandena och den korta tiden i hans synfält gör hans bedömning tämligen osäker. Mer osäker än vad Leif GW verkar anse.

    GK om förhållandena på mordplatsen:
    ”Svea hovrätt, som höll syn på mordplatsen (dvs. rättens ledamöter
    studerade förhållandena på plats), konstaterade att belysningsförhållandena och då särskilt motljuset från Dekorimas skyltfönster varit sådana att ”det inte varit möjligt att göra några säkra iakttagelser av detaljerna i ett ansikte”. Den reflektionen gällde Lisbeth Palmes möjlighet att göra iakttagelser och den måste i än högre grad gälla de övriga vittnen som gjorde sina iakttagelser i motljus och dessutom från längre
    håll.” (s. 156)

    Nån som läst hovrättens utlåtande och kan kommentera om GK:s återgivande är korrekt?

 13. Gunnar: Har du noterat att Gotlands Tidningar den 20e februari i år hävdar att Donald Forsberg själv var på spaningsuppdrag i Stockholm under mordnatten? Så här står det: ”Den här natten befann han sig på spaningsuppdrag i Kungsträdgården, där folk började dela ut nytryckta flygblad
  som meddelade nyheten att Palme var död.”

  1. Var han i Kungsträdgården ? , eller på restaurang Capri som han hävdar här http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22274343.ab eller som han sagt tidigare i forum ”Följde 2st Bulgariska torpeder ut ur Sverige.Donald tillägger att den de skulle mörda i stockholm blev varnad,så torpederna tog en sväng förbi Malmö/Helsinborg och mördade någon där istället.”.

   1. Donald Forsberg skrev ju inte att han följde bulgarerna ut ur Sverige mordnatten? Capri ligger inte långt från Kungsan heller. Han hade kanske varit på Capri och sedan gått till Kungsan? Eller passerat Kungsan och sedan gått till Capri? Spelar det någon roll egentligen?

    https://www.flashback.org/t1119046

 14. Min morbror var en av Palmespanarna!
  Idag pensionerad!
  Han säger, vilka som begick morden på Anna Lind och Olof Palme är i princip klarlagt enligt hans åsikt.
  Däremot finns det ett mönster som är tydligt,
  • Inget har läckt ut om inblandade Svenskar!
  Innebär att få varit inblandade!
  • En utländsk organisation har betalat och genomfört aktionerna!
  Förmodligen en Nazi- inriktad gruppering!
  • Appartheidregimen är den organisation som haft mest att tjäna på att bli av med dessa politiker.
  På detta sätt har antalet inblandade hållits ned i Sverige.
  • Det gäller att se detta från metaplanet, då framträder tydliga linjer i båda mirden!
  • Att någon informerat om var personerna Anna och Olof befann sig är också tydligt!
  Det innebär att någon med befattning initierat deras placering…
  Där ska sökandet göras för att få tag på de riktiga skurkarna.

 15. Är det inte dags för Palmegruppen att göra en grundlig inventering av ‘alla dessa walkie-talkie’-män som bevittnats den kvällen, medan det ännu låter sig göras? Det verkar ju som att paret Palme varit övervakade hela vägen från bostaden i Gamla stan till bion och efter det också… Det pekar, i så fall, på ett mönster som involverat mer än ett fåtal personer. Om nu någon avancerad ‘knarkspaning’ bedrivits i området så kan det väl knappast betraktas som ‘känsligt’ nu, 30 år efteråt. Tiden är ju knappast på Palme-gruppens sida, så varför inte göra fundamental kontroll/synkronisering av det medans tid ännu är?

 16. Och denna – den tyska dokumentärfilmen som nämns i Wechselmanns artikel, och som aldrig fått visas i svensk TV, mer än i olika uppstyckade episoder – tål att ses igen, i sin helhet, och med (som det synes) ‘ackuratess och klarsynthet’.

  https://www.youtube.com/watch?v=87LEs7LbhOQ&app=desktop .

  Varför vågar inte Skarp/PU – som nyligen, i sin sammanfattning av ‘spaningsläget 2016’, kommit fram till att det inte fanns/finns något ”polisspår”, men ”möjligtvis enstaka polismän” – ta tag i den här ‘pusselläggningen’. För att det finns ett större – för Sverige mer skrämmande – perspektiv bakom den?

 17. Jag såg nu den där tyska dokumentärfilmen för första gången. Det var häpnadsväckande att se hur mycket iaktagelser, gjorda av vanliga trovärdiga människor, man måste trolla bort för att hålla fast vid Christer Pettersson som gärningsman. Hans Ölvebro hade ganska enkel strategi: Det kan inte vara fråga om en polisman punkt slut. Inte direkt förtrondegivande attityd om man har någonting att berätta om polismännens förehavanden under mordnatten. Man kan fråga sig hur många valde att tiga?

 18. Gunnar du har skrivit en hel del om turerna kring Holmer och Ebbe under utredningens första år. Jag tänker framförallt på boken ”Mörkläggning – statsmakten och palmemordet” som jag precis läst. Tycker den är både välskriven och tankeväckande.

  Du driver tesen att deras uppdrag snarare var att mörklägga än att bringa klarhet i mordet. Detta för att slippa utreda mer känsliga motiv. Min fråga är då; på vems uppdrag och i egenskap av vilket ämbete kunde de göra detta? Jag tänker framförallt på Ebbe Carlsson.
  Ebbe är en märklig person i svensk historia. ”Ebbe the movie” ger några exempel:
  -Han åsiktsregistrerade sina kollegor på Sydsvenska Dagbladet
  -Han försökte ta över befälet vid Östtyska ambasaddramat
  -Han mörklade tillsammans med Holmer Sjukhusaffären, Geijeraffären och Avlyssningen av SKP
  -Han kvitterade ut nyckel till polishuset och använde polisbilar som privat transportmedel

  Under perioden efter Palmemordet samarbetade dessutom de båda socialdemokraterna Holmer och Ebbe med CG Östling (Polisman Ö) och hans högerextrema kumpaner. Allt detta reser för mig några uppenbara frågor som jag tror kommer diskuteras mer öppet i framtiden. Vem var egentligen bokförläggare Ebbe Carlsson? Hur kommer det sig att han var inblandad i nästan varje politisk skandal under 70- och 80-talet. Hur kunde han ta sig sådana friheter? Varifrån fick han sitt förmyndigande att bugga kurder? Är förklaringen att han var en socialt begåvad pajas som på ett bananskal halkade in i den svenska makteliten och på eget bevåg fick för sig att lösa Palmemordet? Är det sannolikt – eller finns andra förklaringar? Kan han exempelvis ha tillhört IB-organisationen eller Stay Behind? Gunnar det vore väldigt intressant att höra dina tankar om detta. Tack!

  1. Bra sammanställning av viktiga inslag i Ebbes karriär. Men det var förstås västtyska ambassaddramat, inte östtyska.

   Helt uppenbart var Ebbe Carlsson en fixare som anlitades av ledande personer i det socialdemokratiska partiet, en sorts parallellfigur till president Nixons ”rörmokare” – de hemlighetsfulla figurer som tätade läckor och fixade andra uppdrag som gick utanför vad den officiella anständigheten (och ibland lagen) medgav.

   Jag skulle gissa att Ebbe rörde sig tämligen fritt i kontakter med såväl personer i IB som i Stay Behind. Han behöver inte ha haft någon formell ställning i någondera strukturen. Men det var nog inget större problem. Officiellt fanns ju varken IB eller Stay Behind, så för Ebbes del räckte det säkert med att nyckelpersoner bekräftade att han hade mandat att göra det han gjorde.

 19. Vi har nyligen läst att SÄPO varnar för rysk propaganda och desinformation. Jag funderar…borde man kanske ta folk som engagerar sig lite för mycket för IB och stay behind-spår i anslutning till MOP med en nypa salt då kanske? I synnerhet de som metodiskt smutskastar dessa organisationer och dess medlemmar utan att någonsin presentera källor och utan att ge källhänvisningar? Vilka kan ha ogillat IB, stay behind och svensk försvarsmakt allra mest under kalla kriget? Det kan knappast ha varit västvärlden och NATO i varje fall.

  1. Förvisso finns det propaganda och desinformation som sprids från ryskt håll. Det finns det, vågar jag hävda utan att känna mig särskilt djärv, från till exempel USA:s håll också. Men det brukar Säpo aldrig varna för. Varför det? Tja, den enklaste förklaringen är förstås att Säpo ingår i ett västligt underrättelsesamarbete.

   När det gäller diskussioner om IB och Stay Behind i samband med Palmemordet är ju själva utgångspunkten att dessa organisationer verkade bakom den svenska riksdagens rygg. I IB:s fall gällde det totalt ända fram tills organisationens existens avslöjades 1973 av journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou samt av den tidigare IB-anställde Håkan Isacson. Och Stay Behinds existens avslöjades inte förrän efter kalla krigets slut. I Sverige, till skillnad från en del andra länder, har det aldrig gjort någon offentlig utredning av organisationens verksamhet. Men det är värt att påminna sig att EU-parlamentet tog till mycket skarpa ord när det blivit känt vad för sorts struktur som verkat bakom de officiella politiska organens rygg under många år. Läs: https://en.wikisource.org/wiki/European_Parliament_resolution_on_Gladio

   EU-parlamentet fruktade bland annat att det fanns en fara för att Gladio (som var det namn som Stay Behind först blev känt under) ägnat sig åt att olagligt blanda sig i medlemsstaternas interna angelägenheter och kanske fortfarande gjorde så vid tidpunkten för EU-resolutionen i november 1990. Resolutionen påminde om att rättsliga utredningar visat att i vissa medlemsstater hade hemliga militära strukturer eller delar av dem ägnat sig åt brottslighet, inklusive terrorism. Och resolutionen fördömde skarpt skapandet av sådana hemliga strukturer samt krävde en full utredning av deras verksamhet, inklusive deras förhållande till terrorism.

   Mot bakgrund av EU-parlamentets beskrivning av Stay Behind och med tanke på att Olof Palme i sina nedrustningssträvanden kom att hamna totalt på tvärs med den rådande politiska linjen i Nato/Stay Behind är det inte särskilt konstigt att frågor nu till sist reses om att ett av de brott som Stay Behindstrukturer kan ha varit inblandade i helt enkelt var mordet på den svenske statsministern.

 20. Ja, det kanske var långsökt att spekulera i om öst bedriver smutskastning mot svensk Försvarsmakt (IB och stay behind hörde ju dit) via MOP-debatter 2016 men Putin har säkert inte glömt svenska halvoffensiva insatser under kalla kriget och jag kan nog tänka mig att ryssarna kan tycka det är kul att jäklas i båda stort och smått även idag. Om inte annat så för att ge igen för gammal ost. De enda som aldrig fattade att Sverige inte var varken alliansfritt och neutralt under kalla kriget var ju merparten av oss svenska medborgare. Ryssarna lär vi nog inte ha lurat under någon längre tid.

 21. Jag tror det är helt rätt.Lösningen finns säkert i dessa kretsar,men den konspirationen är nog vattentät,det har Svenska Staten sett till i 30 år nu.Fortsätt forska,det är viktigt för Sveriges Demokrati i framtiden.Jag är med dig Gunnar!

    1. Enligt nuvarande svensk lag som gällt sedan 1943 ska poliser under vissa omständigheter delta i rikets försvar och tillhör i de sammanhangen försvarsmakten. Se https://lagen.nu/1943:881

     Det finns därför inte ens några teoretiska skäl till varför inte länspolismästaren i Stockholm även i fredstid skulle ha anknytning till Stay Behind. (Förutom, förstås, att Stay Behind verkade bakom riksdagens rygg och att dess existens inte var bekräftad eller godkänd i svensk lag.)

     Däremot fanns det ett lagförslag vid tiden för Palmemordet på att polisen i händelse av krig och ockupation skulle fortsätta att enbart ha en civil uppgift. Det där har ibland nämnts som ett av skälen till att vissa poliser och militärer skulle ha sett Palme som en politiker som banade vägen för en sovjetisk ockupation – och det är rimligt att föreställa sig att sådana tankar hade en viss utbredning.

     I själva verket kom dock förslaget från ett utredningsbetänkande som presenterades i juni 1979, alltså då folkpartisten Ola Ullsten var statsminister i en borgerlig regering. Här är utredningen: https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1979/1979_75%28librisid_14730266%29.pdf

     Förslaget blev en regeringsproposition i november 1985: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-polisens-stallning-i-krig_G90315/?html=true

     Propositionen blev inte antagen. Däremot kom förslaget igen i en ny utredning från 1998: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-1998-123-_GMB3123/

     Men någon lagändring har det alltså inte blivit.

 22. Visst kan HH ha haft en funktion i stay behind, men att koppla stay behind till mordet på Palme? Tillåt mig tveka. DF här uppgett att han hade mött två medlemmar ur SB mordkvällen. Jag har svårt att tro att DF, med tanke på hans uppgifter ”på marken” inom IB och SÄPO, till sin person inte var en så betydelsefull informationsbärare att han borde ha haft någon som helst kännedom om det hemligaste av det hemligaste dvs SB-organisationerna. Varför skulle DF, den gamle dykaren och spanaren, ha haft kännedom om SB:s medlemmar? Läckte Frånstedt till honom om Försvarsmaktens hemliga organisation eller? Eller hade Frånstedts SÄPO span på Försvarsmakten?

 23. PS: Anledningen att jag nämner Frånstedt ( trots att han slutade 1978) är förstås för att han har engagerat sig i både MOP och Barbrogrupper och för att DF bör ha jobbat under honom? DF har själv uppgett att han lämnade IB för SÄPO 1973/1974. IB hade väl en tidsgräns för sina agenter som var ca 10-11 år, sedan fick de se sig om efter annat kul och spännande i väntan på en gräsligt låg pension som jag uppfattar knappast motsvarade deras insatser och hemlighetsmakeri men det är å andra sidan en helt annan diskussion det. Någon som vet om SÄPO hade samma tidsgräns om 10-11 år för sina medarbetare? Hur länge kan DF ha jobbat för SÄPO tro? Jobbade han för SÄPO 1986? Det jag funderar över är om Frånstedt och DF ägnar sig åt rena rama spekulationerna precis som alla vi andra ”privatspanare”?

 24. Palme var emot att det placerades ut – amerikansk – högteknologisk signalspaningskabel i Östersjön på 80-talet. Han försökte ‘den tredje vägen’, mellan supermakterna, och hade så när fått med sig Norge, och kanske Danmark och Finland också. När han ‘försvann’ så tog det ca ett halvår innan kabeln var på plats, med Ingvar Carlssons tysta medgivande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.